La Mésopotamie (du grec Μεσοποταμία / Mesopotamíos, de μεσο / meso « entre, au milieu de » et ποταμός / potamós, « fleuve » : désigne le pays « entre les fleuves ») est une région historique du Moyen-Orient située dans le Croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Mésopotamie (du grec Μεσοποταμία / Mesopotamíos, de μεσο / meso « entre, au milieu de » et ποταμός / potamós, « fleuve » : désigne le pays « entre les fleuves ») est une région historique du Moyen-Orient située dans le Croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel. Elle comprend au nord (nord-est de la Syrie et le nord de l'Irak actuel) une région de plateaux, qui est une zone de cultures pluviales, et au sud, une région de plaines où l'on pratique une agriculture reposant exclusivement sur l'irrigation. Le sens du terme Mésopotamie a évolué au fil du temps. Au sens classique des Grecs et des Romains, la Mésopotamie désigne la partie du nord, appelée aussi Djézireh depuis la conquête arabe (vers 634 ap. J.-C.) ; pour la zone humide et irriguée, on trouve le mot Sawâd dans les textes d'origine arabe. C'est dans l'Anabase d'Arrien qu'on trouve pour la première fois le terme de « Mésopotamie ». Le terme vient d'une expression qui existe dans les langues locales, et que l'on trouve en akkadien sous la forme de Birīt Nārim, « Intervalle du fleuve », (de birīt, « intervalle », et nārim, « fleuve ») ou Māt Birītim, « Pays de l'intervalle » (de māt, « Pays » et birītim, « intervalle »). En araméen, il existe sous la forme de Beyn Nahrīm, « entre les fleuves » (de beyn, « entre », et nahrein « deux fleuves »), expression qui désigne dans tous les cas, la partie haute de l'Euphrate. Ce sont les Mésopotamiens qui ont inventé l'écriture. Ils utilisaient un système de signes appelés « pictogrammes », et un peu plus tard, des signes « cunéiformes » (du latin cuneus, i, m : le coin). Actuellement, le terme « Mésopotamie » est généralement utilisé en référence à l'histoire antique de cette région, pour la civilisation ayant occupé cet espace jusqu'aux derniers siècles avant l'ère chrétienne ou au VIe siècle avant l'ère musulmane.
 • Con il termine Mesopotamia si intende una regione del Vicino Oriente, parte della cosiddetta Mezzaluna Fertile. Il nome stesso (dal greco μέσος centrale, che sta in mezzo e ποταμός fiume) la indica come "[terra] tra fiumi": il Tigri e l'Eufrate.La Mesopotamia fu conquistata prima dai Sumeri, quindi dagli Accadi, dai Gutei, dagli Amorrei (Martu in sumerico), dai Babilonesi, dai Cassiti, dagli Assiri e dai Persiani.Con il termine Mesopotamia i Greci intendevano la zona settentrionale che si estende tra il Tigri e l'Eufrate. Con il tempo l'uso di questa definizione divenne di più ampio respiro, fino a comprendere anche le zone limitrofe. Oggi possiamo impropriamente definirne i confini indicandoli con la catena dei monti Zagros ad est, quella del Tauro a nord, steppe e deserti ad ovest e sud-ovest e, infine, il Golfo Persico a sud (la zona paludosa dello Shatt al-'Arab). La regione era considerata uno dei corni della mezzaluna fertile e vi si trovavano, allo stato selvatico, quelli che sarebbero diventati gli alimenti base della dieta dell'uomo nell'antichità: cereali, leguminose, ovini e bovini.Foreste di tipo mediterraneo sulle montagne a nord ospitavano una flora di querce, pini, cedri e ginepri ed una fauna di animali selvatici quali leopardi, leoni e cervi che ritroviamo anche nell'iconografia dell'arte giunta fino a noi. Da questa catena montuosa, il Tauro, parte il percorso dei due fiumi, dono per questa regione. Un dono che ha influito molto sulla vita e mentalità dei popoli che l'abitavano, infatti, sorgendo in una catena montuosa a clima mediterraneo, entrambi i fiumi erano soggetti ad una portata variabile e ad improvvise e disastrose inondazioni, tanto che nel corso dei millenni più volte hanno cambiato il corso del proprio letto. Proseguendo verso sud, i due fiumi si gettavano nel golfo con estuari separati ma, con il passare del tempo, costituirono la regione paludosa dello Shatt el-Arab unendo il proprio percorso.
 • Mezopotámia (görögül: Μεσοποταμία, az óperzsa Miyanrudan („a folyók közötti ország”) fordításából; arámi elnevezése Beth-Nahrain, vagyis a „Két folyó háza”) egy közel-keleti terület volt az ókorban. Földrajzi értelemben egy hordalékkal feltöltött síkság volt, amely a Tigris és az Eufrátesz folyók között feküdt, és felölelte a mai Irak, Törökország és Szíria egy részét. A területet nyugatról a Szír-sivatag, délről az Arab-sivatag, délkeletről a Perzsa-öböl, keletről a Zagrosz-hegység, északról pedig a Kaukázus határolta. Mezopotámia a világ egyik legrégibb civilizációja, a globális emberi civilizáció egyik bölcsője volt.A Mezopotámiából előkerült írásforma (Uruk, mai Warka, uruki archaikus szövegek) közismerten a legősibb a világon, mellyel Mezopotámia elnyerte a „civilizáció bölcsője” elnevezést. A sumer írás párhuzamosan született az egyiptomi hieroglifákkal, és még néhány régebbi felirat is ismert, mely valószínűleg az írások őse lehet (Nagada-kultúra).Mezopotámiát számos ókori civilizáció benépesítette és meghódította, elsőként a sumerek, majd akkádok, babilóniaiak, asszírok, perzsák, hettiták és médek. Itt fontos megemlíteni, hogy az ókori Mezopotámiával kapcsolatos események dátumai még mindig vitatottak, és a dátumozásnak számos különböző módszere és meghatározása van. A következőkben felsoroltak a legáltalánosabban elfogadott feltételezések.
 • Mesopotàmia (Mesopotamia, del grec 'Μεσοποταμία', "entre dos rius") és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Èufrates i el Tigris, que era dividida en dues parts: la Baixa Mesopotàmia, entre el golf Pèrsic i el punt on els dos rius s'acostaven a la mínima distancia, anomenada sovint Babilònia o Sumer, i l'Alta Mesopotàmia, on es va desenvolupar la civilització semita d'accàdia (Accad) i posterior d'Assíria, la civilització hurrita amb el regne de Mitanni, i va florir després el regne d'Assíria. Està situada al Creixent Fèrtil. Amb el perses va formar les satrapies de Babilònia i Assíria (Baixa i Alta Mesopotàmia), que van continuar en línies generals amb els selèucides tot i que la seva administració provincial, com la dels parts, és desconeguda. Petits prínceps o caps locals existien dins a les comarques, i alguns de l'Alta Mesopotàmia van passar a Armènia vers el segle I aC mentre altres van romandre sota domini part. Armènia va caure sota control de Roma el 65 aC així com Síria però la part essencial de Mesopotàmia (Alta i Baixa) va continuar sota domini dels reis parts. En temps de l'Imperi Romà es dividia en dos parts: l'occidental o Osroene, oscil·lant entre Roma i Pàrtia, i la Mesopotàmia pròpia, domini part. La regió fou conquerida per Trajà el 115 però abandonada el 117 per Adrià. Marc Aureli la va reconquerir el 166 si bé només l'Alta Mesopotàmia, que finalment Jovià va renunciar el 363.
 • A Mesopotâmia (do grego antigo Μεσοποταμία; composto de μέσος, "meio", e ποταμός, "rio", ou seja "[terra] entre dois rios") é a denominação de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Os rios desembocam no Golfo Pérsico e a região toda é rodeada por desertos.Inserida na área do Crescente Fértil - de Lua crescente, exatamente por ter o formato de uma Lua crescente e de ter um solo fértil -, uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura, exatamente num local onde a maior parte das terras vizinhas era muito árida para qualquer cultivo, a Mesopotâmia tem duas regiões geográficas distintas: ao Norte a Alta Mesopotâmia ou Assíria, uma região bastante montanhosa, desértica, desolada, com escassas pastagens, e ao Sul a Baixa Mesopotâmia ou Caldeia, muito fértil em função do regime dos rios, que nascem nas montanhas da Armênia e desaguam separadamente no Golfo Pérsico.O termo também designa o estudo do período histórico entre o III e o I milênios a.C., quando a região desenvolveu uma cultura em comum e apresentou momentos variáveis de unificação territorial, desde o surgimento das primeiras cidades, como Ur e Uruk até o fim da dominação persa aquemênida.
 • Месопотамия (от гръцки: Μεσοποταμία - „междуречие“), също Двуречие или Междуречие, се наричат земите, разположени между реките Тигър и Ефрат. На север граничи с планините на Армения, на юг достига Персийския залив. На запад граничи със Сирийската степ, а на изток — с планинските възвишения на Западен Иран. В тези земи благодарение на разливите на Тигър и особено на Ефрат, подобно на тези на Нил в Египет, възникват едни от най-древните цивилизации като Шумер и Акад, Асирия, а в началото на II-то хилядолетие пр. Хр. започнало обединение на почти цялата област около град Вавилон.
 • 메소포타미아(Mesopotamia)는 고대 그리스어 'Μεσοποταμία'에서 온 말로서 '강들의 사이'라는 뜻을 가지고 있으며, 기원전 4세기 후반 알렉산드로스 대왕 시대 이래로 역사, 지리학 및 고고학적 명칭으로 사용되기 시작하였다. 메소포타미아는 지리학상 중동의 유프라테스 강과 티그리스 강의 주변 지역(현재의 이라크)을 일컫는다. 메소포타미아는 두 강이 자연적으로 가져다 주는 비옥한 토지로 인하여 기원전 약 6000년 구석기 시대에 인간이 정착 주거하기 시작한 이래 점차 인류 고대 문명의 발상지의 하나로 발전하였다.메소포타미아 문명은 개방적인 지리적 요건 때문에 외부와의 교섭이 빈번하여 정치·문화적 색채가 복잡하였다. 폐쇄적인 이집트 문명과는 달리 두 강 유역은 항상 이민족의 침입이 잦았고, 국가의 흥망과 민족의 교체가 극심하였기 때문에 이 지역에 전개된 문화는 개방적, 능동적이었다. 메소포타미아 문명은 주위의 문화적 파급과 후세의 영향을 고려해 볼 때 세계사적 의의가 크다. 티그리스 강과 유프라테스 강 사이의 메소포타미아 지방은, 강의 범람이 불규칙적이고 잦아서 치수와 관개 등 대규모 사업이 필요하였다. 그리하여 사람들이 모여들어 여러 도시 국가가 나타나고, 교역과 상업 활동이 활발해졌다.
 • メソポタミア(Ελληνικά: Μεσοποταμία、ラテン文字転写: Mesopotamia、ギリシャ語で「複数の河の間」の意)は、チグリス川とユーフラテス川の間の沖積平野であり、現在のイラクの一部にあたる。古代メソポタミア文明 は、メソポタミアに生まれた複数の文明を総称する呼び名で、世界最古の文明であるとされてきた。文明初期の中心となったのは民族系統が不明のシュメール人である。地域的に、北部がアッシリア、南部がバビロニアで、バビロニアのうち北部バビロニアがアッカド、下流地域の南部バビロニアがシュメールとさらに分けられる。南部の下流域であるシュメールから、上流の北部に向かって文明が広がっていった。土地が非常に肥沃で、数々の勢力の基盤となったが、森林伐採の過多などで、上流の塩気の強い土が流れてくるようになり、農地として使えない砂漠化が起きた。古代メソポタミアは、多くの民族の興亡の歴史である。 例えば、シュメール、バビロニア(首都バビロン)、アッシリア、アッカド(ムロデ王国の四つの都市のひとつ)、ヒッタイト、ミタンニ、エラム、古代ペルシャ人の国々があった。古代メソポタミア文明は、紀元前4世紀、アレクサンドロス3世(大王)の遠征によってその終息をむかえヘレニズムの世界の一部となる。
 • Mesopotamia, antzinako greziarrek Tigris eta Eufrates ibaien arteko lur emankorrei ematen zieten izena da. Ibai biak elkarren parean doaz eta udaberrian, urtero-urtero, Armeniako mendietako elurrak urtzean, emaria handitzen dute.Gaur egungo Irak, Siriako ekialdea, Turkiako hego-ekialdea eta Irango hego-mendebaldea hartzen zituen. Edo, bestela begiratuta, Kurdistan lurraldeko zati handi bat.Eskualde horren hegoaldea, Behe Mesopotamia ere esaten zaio, paduratsua zen eta Neolitoan ez zen inor bizi bertan; baina k.a. XXIV. mende ingurutik aurrera, herri sumertarrak urtegiak lehortu, dikeak, hormak eta ubideak egin eta lurra lantzen hasi ziren. Nekazaritzan aurrerakada handia izan zen eta, ondorioz, hiri-estatu independienteak sortzen hasi ziren, batzuetan elkarren lehian: Ur, Uruk, Lagash eta Eridu, besteak beste. k.a. XXIII. mendetik aurrera, Mesopotamian zibilizazio aberatsa garatu zen, agintari herria herriaren atzetik zetorrela: sumertarrak, akadiarrak, babiloniarrak eta asiriarrak.Herri bakezale eta langilea eratu zuten sumertarrak izan ziren lehenengo agintariak. Agintarien artean, Gudea, Lagasheko erregea da nabarmentzekoa. K.a. 2300 urte inguruan, Akadeko herriak, Akadeko erregea zen Sargonek zuzenduta, sumertarren hiriak indarrez hartu eta inperioa sortu zuen. Ondoren, Babilonia bihurtu zen hiri nagusia, Hammurabi erregealdian loraldi handia lortu zuena ekonomian eta kulturan. K.a. VII. mende erdialdera, asiriarrek, Asurbanipal erregearen aginduetara, Mesopotamia osoa menperatzea lortu zuten.Azkenik, pertsiarrek Mesopotamiako lurrak konkistatu eta euren inperioan sartu zituzten. Inperio horrek k.a. VI. mendean izan zuen unerik gorena.
 • Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين‎ bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek. Mezopotámie je součástí tzv. úrodného půlměsíce. V dnešní době její území zhruba odpovídá Iráku, severovýchodní Sýrii, jihovýchodnímu Turecku a jihozápadnímu Íránu.Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Ve starověku byla rozdělena na severní Asýrii a jižní Babylonii. Horní část Babylonie se nazývala Akkad a dolní Sumer. V roce 539 př. n. l. do Babylónu vnikli Peršané z dynastie Achaimenovců a v roce 331 př. n. l. pak Alexandr Veliký, po jehož smrti se Babylón stal součástí Seleukovské říše.Okolo roku 150 př. n. l. se Mezopotámie zmocnili Parthové, ve 2. století našeho letopočtu opět Peršané. V roce 637 se vlády nad Mezopotámií ujali muslimští Arabové. Od té doby se Mezopotámii říkalo El Irák el'Arabi, jak ji Arabové nazvali.Studiem starověké Mezopotámie se zabývá asyriologie, protože první archeologové se zajímali o Asýrii, kde byly zkoumané materiály dostupnější. Nejznámějšími objekty pocházejícími z Mezopotámie jsou Visuté zahrady Semiramidiny, Chammurapiho zákoník, Epos o Gilgamešovi a Ištařina brána.
 • Mesopotamia (from the Ancient Greek: Μεσοποταμία: "[land] between rivers"; Arabic: بلاد الرافدين‎ (bilād al-rāfidayn); Syriac: ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ (Beth Nahrain): "land of rivers") is a name for the area of the Tigris–Euphrates river system, corresponding to modern-day Iraq, Kuwait, the northeastern section of Syria and to a much lesser extent southeastern Turkey and smaller parts of southwestern Iran.Widely considered to be the cradle of civilization in the West, Bronze Age Mesopotamia included Sumer and the Akkadian, Babylonian, and Assyrian empires, all native to the territory of modern-day Iraq. In the Iron Age, it was controlled by the Neo-Assyrian and Neo-Babylonian empires. The indigenous Sumerians and Akkadians (including Assyrians and Babylonians) dominated Mesopotamia from the beginning of written history (c. 3100 BC) to the fall of Babylon in 539 BC, when it was conquered by the Achaemenid Empire. It fell to Alexander the Great in 332 BC, and after his death, it became part of the Greek Seleucid Empire.Around 150 BC, Mesopotamia was under the control of the Parthians. Mesopotamia became a battleground between the Romans and Parthians, with parts of Mesopotamia coming under ephemeral Roman control. In AD 226, it fell to the Sassanid Persians and remained under Persian rule until the 7th-century Arab Islamic conquest of the Sassanid Empire. A number of primarily neo Assyrian and Christian native Mesopotamian states existed between the 1st century BC and 3rd century AD, including Adiabene, Osroene, and Hatra.
 • Mezopotamia (gr.: Μεσοποταμία Mesopotamia – Międzyrzecze, nazwa przejęta z języka perskiego Miyanrudan i aramejskiego Beth-Nahrain) to starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek: Tygrysu i Eufratu. Na obszarze tym w starożytności rozwijał się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami były różne ludy (Sumerowie, Akadyjczycy, Asyryjczycy, Amoryci, Huryci, Kasyci, Chaldejczycy), kontynuujące jednak wspólne dziedzictwo kulturowe. Powszechnie uważa się, że właśnie na terenach Mezopotamii narodziła się pierwsza cywilizacja.
 • Mesopotamia (del griego: Μεσοποταμία, meso-potamía, ‘entre ríos’, traducción del antiguo persa Miyanrudan, ‘la tierra entre ríos’, o del arameo beth nahrin, ‘entre dos ríos’) es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del noreste de Siria. El término alude principalmente a esta zona en la Edad Antigua que se dividía en Asiria, al norte y Babilonia al sur. Babilonia (también conocida como Caldea), a su vez, se dividía en Acadia (parte alta) y Sumeria (parte baja). . Sus gobernantes eran llamados patesi.Los nombres de ciudades como Ur o Nippur, de héroes legendarios como Gilgamesh, del Código Hammurabi, de los asombrosos edificios conocidos como Zigurats, provienen de la Mesopotamia Antigua. Y episodios míticos como los del diluvio o la pérdida de idiomas de la Torre de Babel ocurrieron en esta zona.
 • Mezopotamya (Yunanca Μεσοποταμία=Mesopotamia: 'ırmaklar arasındaki ülke'), Ortadoğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Büyük bölümü bugünkü Irak'ın sınırları içinde kalan bölge, tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuştur.Mezopotamya, bazı kaynaklarda medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılır. Bereketli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yerleşmeye sahne olmuş ve birçok istilaya uğramıştır. Bilinen ilk okur yazar toplulukların yaşadığı bölgede birçok medeniyet gelişmiştir. Mezopotamya Sümer, Babil ve Asur gibi en eski ve büyük medeniyetlerin doğduğu ve geliştiği yerdir.Hiçbir zaman Mezopotamya olarak anılan belirli bir siyasi mevcudiyet olmadığı gibi sınırları belirli bir idari bölge de değildir. Basit anlamda Yunan tarihçileri bu bölgeyi anmak için bu ismi anmışlardır.
 • Месопота́мия (др.-греч. Μεσοποταμία; араб. بین النهرین‎‎ [bayn-un-nahrayn], арам. ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ, арм. Միջագետք [Mijagetq], курд. مەزۆپۆتامیا, лат. Mesopotamia, тур. Mezopotamya; от др.-греч. μέσος — средний + ποταμός — река → «Междуре́чье»), также Двуре́чье — область в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат (в Западной Азии) от Персидского залива на юге до Армянского нагорья на севере, одна из колыбелей евроазиатской цивилизации.Тем же именем иногда обозначается северная часть этой области, называемая арабами ал-Джазира (Джезире), то есть остров. Месопотамия — каменистая, песчаная равнина, понижающаяся к югу. Из рек, кроме Евфрата и Тигра, наиболее значительны Хабур (Chabur) и Белико или Джулаб. Главные продукты — нефть и чернильные орехи. По Евфрату и Тигру культивировались маслины, в некоторых местах распространена финиковая пальма. Из животных встречаются львы, газели, страусы. В римские времена Месопотамия распадалась на государство Осроена на западе, с главным городом Эдессой, и Migdonia на востоке, с главным г. Низибией. В средние века Месопотамия принадлежит сельджукам, затем Османской империи и входит в состав вилайетов Диярбакыр, Багдад и Алеппо. Жители — преимущественно арабы, затем курды, турки, сирийцы и армяне. Главные города: Диярбакыр (Диарбекр, рим. Амида), Урфа или Весса (Эдесса), Мардин, Низибин, Гарран и Мосул. С IV тыс. до н. э. и до XIII в. н. э. в Междуречье находились крупнейшие города и городские агломерации. В Древнем Мире Вавилон был синонимом Мирового Города, а в Средневековье — Багдад. Месопотамия процветала при ассирийском и вавилонском владычестве, затем и при арабском господстве. С водворением сельджуков и турок страна начала приходить в упадок и теперь местами представляет безлюдную пустыню.
 • Mesopotamien (griechisch Μεσοποταμία Mesopotamia; aramäisch ܒܬ ܢܗܪܝܢ Beth Nahrin; arabisch ‏بلاد ما بين النهرين‎, DMG Bilād mā baina n-Nahrain), auch Zweistromland, bezeichnet die Kulturlandschaft in Vorderasien, die durch die großen Flusssysteme des Euphrat und Tigris geprägt wird.Zusammen mit Anatolien, der Levante im engeren Sinne und dem Industal gehört es zu den wichtigen kulturellen Entwicklungszentren des Alten Orients. Mit Zweiterer bildet es einen großen Teil des so genannten Fruchtbaren Halbmonds, in welchem sich Menschen erstmals dauerhaft niederließen und Ackerbau sowie Viehzucht betrieben. Während sich dieser Prozess vor allem auch am nördlichsten Rand Mesopotamiens vollzog, entwickelte sich in seinem Süden mit den Sumerern die erste Hochkultur der Menschheitsgeschichte. Ihnen folgten die Aramäer, Assyrer und Babylonier, bevor mit den Persern erstmals eine außerhalb Mesopotamiens entstandene Kultur dauerhafte Kontrolle über die Region erlangte. Auf die Perser folgten die Makedonier, Parther, Sassaniden, Araber und schließlich die Osmanen, deren Herrschaft im 17. Jahrhundert durch die persischen Safawiden kurzzeitig unterbrochen wurde.Das vor allem in seiner Wasserverfügbarkeit höchst unterschiedliche Land bot den dort lebenden Menschen zu allen Zeiten höchst unterschiedliche Siedlungsvoraussetzungen, die massiven Einfluss auf die historische Entwicklung nahmen.
 • Mesopotamië (Grieks voor: tussen de rivieren → Μησος (middelste) en ποταμος (rivier)) of Tweestromenland, (Aramees Beth Nahrin ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ, Twee rivierenland of Tussen de rivieren, (Arabisch بلاد مابين النهرين, Bilad ma bayn Al-Nahrayn of بلاد الرافدين, Bilad ar-Rafidayn) is het gebied tussen de rivieren Tigris (ca. 1900 km) en Eufraat (ca. 2800 km lang). Het is het kerngebied van de huidige staat Irak, met een prehistorie tot 3500 v.Chr. en historisch gegroeid vanaf dan tot ca. 1300 v.Chr.
 • Mesopotamia (dari bahasa Yunani Kuno: Μεσοποταμία: tanah diantara sungai-sungai; bahasa Arab: بلاد الرافدين (bilād al-rāfidayn); bahasa Suryani: ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ (Beth Nahrain): "tanah dari sungai-sungai" terletak di antara dua sungai besar, Eufrat dan Tigris. Daerah yang kini menjadi Republik Irak itu di zaman dahulu disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti "(daerah) di antara sungai-sungai". Nama Mesopotamia sudah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno, seperti apa Polybius (abad 2 SM) dan Strabo (60 SM-20 M).Menurut keyakinan Kristen dan Yahudi seperti dalam Perjanjian Lama, ada usaha menghubungkan keluarga Abraham (yang lalu disebut "Bapa Orang Beriman" dan diakui oleh tiga agama monoteistik dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi ) dengan Mesopotamia. Dalam kitab Kejadian 11,31 dikatakan, pada suatu masa keluarga Abraham berpindah dari Ur Kaśdim ke Haran sebelum akhirnya berpindah ke Kanaan (Daerah Israel dan Palestina sekarang).Lokasi Ur Kaśdim biasanya dirujuk pada Tell el-Muqayyar, situs bekas reruntuhan Kota Ur kuno dari periode Sumeria. Sedangkan Haran terletak di bagian utara Mesopotamia, di tepi Sungai Eufrat.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 25863 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 59687 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 314 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110765975 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1987 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Bouquins
 • Champs
 • Folio Histoire
 • Points Histoire
 • La Nouvelle Clio
 • Manuels de l'école du Louvre
 • NRF
 • Guide Belles Lettres des civilisations
prop-fr:id
 • DIC
 • AMI
 • BEN
 • BOT1
 • BOT2
 • CANE
 • CTXT
 • DEB
 • FOS
 • GDS
 • GRA
 • Glassner2002
 • HUOT
 • KRA
 • MYTH
 • POA1
 • POA2
 • ROA
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 2503500463 (xsd:double)
 • 2708406930 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lienÉditeur
 • Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées
prop-fr:lieu
 • Londres
 • New York
 • Paris
 • Princeton
 • Turnhout
 • Leyde et Boston
prop-fr:nom
 • Benoit
 • Black
 • Bottéro
 • Briquel-Chatonnet
 • Durand
 • Foster
 • Garelli
 • Glassner
 • Green
 • Joannès
 • Margueron
 • Michel
 • Roux
 • Kramer
 • Amiet
 • Bordreuil
 • Breniquet
 • Gonnet
 • Grandpierre
 • Hallo
 • Huot
 • Lemaire
 • Polinger-Foster
 • Roaf
 • Sasson
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • Agnès
 • André
 • Anthony
 • Catherine
 • Cécile
 • Francis
 • Françoise
 • Georges
 • Jean
 • Jean-Claude
 • Jean-Jacques
 • Jean-Louis
 • Jean-Marie
 • Jeremy
 • Karen
 • Michael
 • Paul
 • Véronique
 • William W.
 • Benjamin R.
 • Hatice
 • Jack M.
 • Samuel Noah
prop-fr:responsabilité
 • dir.
prop-fr:sousTitre
 • L'écriture, la raison et les dieux
 • en Mésopotamie
 • Le Proche-Orient, de l’invention de l’écriture à la naissance du monothéisme
prop-fr:titre
 • Mésopotamie
 • Histoire de la Mésopotamie
 • Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne
 • Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien
 • Civilizations of ancient Iraq
 • Civilizations of the Ancient Near East
 • Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia
 • L'Art antique du Moyen-Orient
 • L'histoire commence à Sumer
 • La Mésopotamie
 • La plus vieille religion
 • Les Mésopotamiens
 • Les débuts de l'histoire
 • Lorsque les Dieux faisaient l'Homme
 • The Context of Scripture
 • Une archéologie des peuples du Proche-Orient, 2 t.
 • Art et archéologie : les civilisations du Proche-Orient ancien
 • Le Proche-Orient asiatique, tome 1 : Des origines aux invasions des peuples de la mer
 • Le Proche-Orient Asiatique, tome 2 : Les empires mésopotamiens, Israël
prop-fr:traducteur
 • Philippe Tallon
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • British Museum
 • Brepols
 • Brill
 • Flammarion
 • Gallimard
 • Le Seuil
 • Les Belles Lettres
 • Picard
 • Presses Universitaires de France
 • Princeton University Press
 • Robert Laffont
 • Scribner
 • Éditions de la Martinière
 • RMN
 • Citadelles et Mazenod
 • Errances
dcterms:subject
georss:point
 • 33.7 43.5
rdf:type
rdfs:comment
 • La Mésopotamie (du grec Μεσοποταμία / Mesopotamíos, de μεσο / meso « entre, au milieu de » et ποταμός / potamós, « fleuve » : désigne le pays « entre les fleuves ») est une région historique du Moyen-Orient située dans le Croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel.
 • メソポタミア(Ελληνικά: Μεσοποταμία、ラテン文字転写: Mesopotamia、ギリシャ語で「複数の河の間」の意)は、チグリス川とユーフラテス川の間の沖積平野であり、現在のイラクの一部にあたる。古代メソポタミア文明 は、メソポタミアに生まれた複数の文明を総称する呼び名で、世界最古の文明であるとされてきた。文明初期の中心となったのは民族系統が不明のシュメール人である。地域的に、北部がアッシリア、南部がバビロニアで、バビロニアのうち北部バビロニアがアッカド、下流地域の南部バビロニアがシュメールとさらに分けられる。南部の下流域であるシュメールから、上流の北部に向かって文明が広がっていった。土地が非常に肥沃で、数々の勢力の基盤となったが、森林伐採の過多などで、上流の塩気の強い土が流れてくるようになり、農地として使えない砂漠化が起きた。古代メソポタミアは、多くの民族の興亡の歴史である。 例えば、シュメール、バビロニア(首都バビロン)、アッシリア、アッカド(ムロデ王国の四つの都市のひとつ)、ヒッタイト、ミタンニ、エラム、古代ペルシャ人の国々があった。古代メソポタミア文明は、紀元前4世紀、アレクサンドロス3世(大王)の遠征によってその終息をむかえヘレニズムの世界の一部となる。
 • Mesopotamië (Grieks voor: tussen de rivieren → Μησος (middelste) en ποταμος (rivier)) of Tweestromenland, (Aramees Beth Nahrin ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ, Twee rivierenland of Tussen de rivieren, (Arabisch بلاد مابين النهرين, Bilad ma bayn Al-Nahrayn of بلاد الرافدين, Bilad ar-Rafidayn) is het gebied tussen de rivieren Tigris (ca. 1900 km) en Eufraat (ca. 2800 km lang). Het is het kerngebied van de huidige staat Irak, met een prehistorie tot 3500 v.Chr. en historisch gegroeid vanaf dan tot ca. 1300 v.Chr.
 • Con il termine Mesopotamia si intende una regione del Vicino Oriente, parte della cosiddetta Mezzaluna Fertile.
 • Месопотамия (от гръцки: Μεσοποταμία - „междуречие“), също Двуречие или Междуречие, се наричат земите, разположени между реките Тигър и Ефрат. На север граничи с планините на Армения, на юг достига Персийския залив. На запад граничи със Сирийската степ, а на изток — с планинските възвишения на Западен Иран.
 • Mesopotàmia (Mesopotamia, del grec 'Μεσοποταμία', "entre dos rius") és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Èufrates i el Tigris, que era dividida en dues parts: la Baixa Mesopotàmia, entre el golf Pèrsic i el punt on els dos rius s'acostaven a la mínima distancia, anomenada sovint Babilònia o Sumer, i l'Alta Mesopotàmia, on es va desenvolupar la civilització semita d'accàdia (Accad) i posterior d'Assíria, la civilització hurrita amb el regne de Mitanni, i va florir després el regne d'Assíria.
 • Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين‎ bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek. Mezopotámie je součástí tzv. úrodného půlměsíce. V dnešní době její území zhruba odpovídá Iráku, severovýchodní Sýrii, jihovýchodnímu Turecku a jihozápadnímu Íránu.Mezopotámie byla kolébkou civilizace.
 • Mesopotamia (from the Ancient Greek: Μεσοποταμία: "[land] between rivers"; Arabic: بلاد الرافدين‎ (bilād al-rāfidayn); Syriac: ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ (Beth Nahrain): "land of rivers") is a name for the area of the Tigris–Euphrates river system, corresponding to modern-day Iraq, Kuwait, the northeastern section of Syria and to a much lesser extent southeastern Turkey and smaller parts of southwestern Iran.Widely considered to be the cradle of civilization in the West, Bronze Age Mesopotamia included Sumer and the Akkadian, Babylonian, and Assyrian empires, all native to the territory of modern-day Iraq.
 • Mesopotamia (del griego: Μεσοποταμία, meso-potamía, ‘entre ríos’, traducción del antiguo persa Miyanrudan, ‘la tierra entre ríos’, o del arameo beth nahrin, ‘entre dos ríos’) es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del noreste de Siria.
 • Mezopotámia (görögül: Μεσοποταμία, az óperzsa Miyanrudan („a folyók közötti ország”) fordításából; arámi elnevezése Beth-Nahrain, vagyis a „Két folyó háza”) egy közel-keleti terület volt az ókorban. Földrajzi értelemben egy hordalékkal feltöltött síkság volt, amely a Tigris és az Eufrátesz folyók között feküdt, és felölelte a mai Irak, Törökország és Szíria egy részét.
 • Mezopotamya (Yunanca Μεσοποταμία=Mesopotamia: 'ırmaklar arasındaki ülke'), Ortadoğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Büyük bölümü bugünkü Irak'ın sınırları içinde kalan bölge, tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuştur.Mezopotamya, bazı kaynaklarda medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılır.
 • Mezopotamia (gr.: Μεσοποταμία Mesopotamia – Międzyrzecze, nazwa przejęta z języka perskiego Miyanrudan i aramejskiego Beth-Nahrain) to starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek: Tygrysu i Eufratu. Na obszarze tym w starożytności rozwijał się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami były różne ludy (Sumerowie, Akadyjczycy, Asyryjczycy, Amoryci, Huryci, Kasyci, Chaldejczycy), kontynuujące jednak wspólne dziedzictwo kulturowe.
 • Mesopotamia, antzinako greziarrek Tigris eta Eufrates ibaien arteko lur emankorrei ematen zieten izena da. Ibai biak elkarren parean doaz eta udaberrian, urtero-urtero, Armeniako mendietako elurrak urtzean, emaria handitzen dute.Gaur egungo Irak, Siriako ekialdea, Turkiako hego-ekialdea eta Irango hego-mendebaldea hartzen zituen.
 • 메소포타미아(Mesopotamia)는 고대 그리스어 'Μεσοποταμία'에서 온 말로서 '강들의 사이'라는 뜻을 가지고 있으며, 기원전 4세기 후반 알렉산드로스 대왕 시대 이래로 역사, 지리학 및 고고학적 명칭으로 사용되기 시작하였다. 메소포타미아는 지리학상 중동의 유프라테스 강과 티그리스 강의 주변 지역(현재의 이라크)을 일컫는다. 메소포타미아는 두 강이 자연적으로 가져다 주는 비옥한 토지로 인하여 기원전 약 6000년 구석기 시대에 인간이 정착 주거하기 시작한 이래 점차 인류 고대 문명의 발상지의 하나로 발전하였다.메소포타미아 문명은 개방적인 지리적 요건 때문에 외부와의 교섭이 빈번하여 정치·문화적 색채가 복잡하였다. 폐쇄적인 이집트 문명과는 달리 두 강 유역은 항상 이민족의 침입이 잦았고, 국가의 흥망과 민족의 교체가 극심하였기 때문에 이 지역에 전개된 문화는 개방적, 능동적이었다.
 • Месопота́мия (др.-греч. Μεσοποταμία; араб. بین النهرین‎‎ [bayn-un-nahrayn], арам. ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ, арм. Միջագետք [Mijagetq], курд. مەزۆپۆتامیا, лат. Mesopotamia, тур. Mezopotamya; от др.-греч.
 • Mesopotamia (dari bahasa Yunani Kuno: Μεσοποταμία: tanah diantara sungai-sungai; bahasa Arab: بلاد الرافدين (bilād al-rāfidayn); bahasa Suryani: ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ (Beth Nahrain): "tanah dari sungai-sungai" terletak di antara dua sungai besar, Eufrat dan Tigris. Daerah yang kini menjadi Republik Irak itu di zaman dahulu disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti "(daerah) di antara sungai-sungai".
 • Mesopotamien (griechisch Μεσοποταμία Mesopotamia; aramäisch ܒܬ ܢܗܪܝܢ Beth Nahrin; arabisch ‏بلاد ما بين النهرين‎, DMG Bilād mā baina n-Nahrain), auch Zweistromland, bezeichnet die Kulturlandschaft in Vorderasien, die durch die großen Flusssysteme des Euphrat und Tigris geprägt wird.Zusammen mit Anatolien, der Levante im engeren Sinne und dem Industal gehört es zu den wichtigen kulturellen Entwicklungszentren des Alten Orients.
 • A Mesopotâmia (do grego antigo Μεσοποταμία; composto de μέσος, "meio", e ποταμός, "rio", ou seja "[terra] entre dois rios") é a denominação de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas.
rdfs:label
 • Mésopotamie
 • Mesopotamia
 • Mesopotamia
 • Mesopotamia
 • Mesopotamia
 • Mesopotamia
 • Mesopotamien
 • Mesopotamië
 • Mesopotàmia
 • Mesopotâmia
 • Mezopotamia
 • Mezopotamya
 • Mezopotámia
 • Mezopotámie
 • Месопотамия
 • Месопотамия
 • メソポタミア
 • 메소포타미아
owl:sameAs
geo:lat
 • 33.700001 (xsd:float)
geo:long
 • 43.500000 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:spokenIn of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:culture of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:région of
is prop-fr:régionDeCulte of
is prop-fr:thème of
is foaf:primaryTopic of