Les Mérovingiens sont la dynastie qui régna sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelles, ainsi que sur une partie de l'Allemagne et de la Suisse, du Ve siècle jusqu'au milieu du VIIIe siècle.Cette lignée est issue des peuples de Francs saliens qui étaient établis au Ve siècle dans les régions de Cambrai et de Tournai, en Belgique (Childéric Ier).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Mérovingiens sont la dynastie qui régna sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelles, ainsi que sur une partie de l'Allemagne et de la Suisse, du Ve siècle jusqu'au milieu du VIIIe siècle.Cette lignée est issue des peuples de Francs saliens qui étaient établis au Ve siècle dans les régions de Cambrai et de Tournai, en Belgique (Childéric Ier). L'histoire des Mérovingiens est marquée par l'émergence d'une forte culture chrétienne parmi l'aristocratie, l'implantation progressive de l'Église dans leur territoire et une certaine reprise économique survenant après l'effondrement de l'Empire romain.Le nom mérovingien provient du roi Mérovée, ancêtre semi-mythique de Clovis.
 • Dinastia Merovíngia, família d'estirp germànica que va governar l'actual França, Bèlgica i part d'Alemanya entre els segles V i VIII. Eren descendents de Meroveu, cap militar franc, fundador de la dinastia. Clodoveu I (466 ? - 511) va ser el primer monarca de la dinastia.A la seva mort el regne franc va ser dividit entre els seus fills, segons el costum dels merovingis. Un altre monarca destacat de la dinastia va ser Dagobert I (?- 639) que després de molts anys de divisió territorial, va tornar a unir els regnes francs sota el seu govern. Després de Dagobert I, el poder dels merovingis es va anar disgregant i a mesura que va passar el temps, els Majordoms de palau van acabar sent els verdaders dirigents del regne franc. Els majordoms de palau Carles Martell, i el seu fill Pipí el Breu (fundador de la dinastia Carolíngia), van posar fi al poder dels monarques merovingis i Pipí va destronar l'últim rei merovingi, Khilderic III, per proclamar-se rei dels francs. La dinastia merovíngia, va ser substituïda llavors per la dinastia Carolíngia.
 • Merovingiar leinua (latinez Merovingi, antzinako anglosaxoiz Merewīowing) V. eta VIII. mendeen artean egungo Frantzia, Belgika, eta Alemaniaren zati batean gobernatu zuen leinu frankoa izan zen. Leinuaren sortzailea Meroveo buruzagi frankoa izan zen eta lehendabiziko erregea Klovis I.a (481–511).
 • Merowingowie – dynastia królów panująca w państwie frankijskim w latach 481–751, wywodząca się od władcy Franków salickich Merowecha (Meroweusza).
 • De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen, die over een regelmatig veranderend gebied in delen van het huidige België, Frankrijk en Duitsland regeerden van de 5e tot in de 8e eeuw.
 • The Merovingians were a Salian Frankish dynasty that came to rule the Franks in a region known as Francia in Latin for 300 years from the middle of the 5th century, their territory largely corresponding to ancient Gaul as well as the Roman provinces of Raetia, Germania Superior and the southern part of Germania. The Merovingian dynasty was founded by Childeric I (c. 457–481), the son of Merovech, leader of the Salian Franks, but it was his famous son Clovis I (481–511) who united all of Gaul under Merovingian rule.After the death of Clovis there were frequent clashes between different branches of the family, but when threatened by its neighbours the Merovingians presented a strong united front.During the final century of the Merovingian rule, the dynasty was increasingly pushed into a ceremonial role. The Merovingian rule ended in March 752 when Pope Zachary formally deposed Childeric III. Zachary's successor, Pope Stephen II, confirmed and anointed Pepin the Short, in 754 beginning the Carolingian monarchy.The Merovingian ruling family were sometimes referred to as the "long-haired kings" (Latin reges criniti) by contemporaries, as their long hair distinguished them among the Franks, who commonly cut their hair short. The term "Merovingian" comes from medieval Latin Merovingi or Merohingi ("sons of Merovech"), an alteration of an unattested Old Dutch form, akin to their dynasty's Old English name Merewīowing, with the final -ing being a typical patronymic suffix.
 • La dinastia dei Merovingi, nome che deriva dal loro probabilmente leggendario capostipite, Meroveo, fu la prima dinastia dei franchi.Al tempo dei Merovingi il potere politico era diviso tra il re e il signore o maggiordomo di palazzo, in un rapporto paragonabile a quello, più tardo, tra il Tennō e lo Shōgun nel Giappone feudale.Allo stesso modo infatti, formalmente il Maggiordomo non poteva avere un potere maggiore del suo sovrano, tuttavia era proprio il Signore di Palazzo che radunava le truppe al campo Maggio (il campo Maggio era il campo nel quale, ogni primavera, venivano reclutate le truppe dell'esercito) e portava avanti le campagne militari, esercitando nei fatti il ruolo di comandante supremo dello stato guerriero.Proprio a causa di questo potere che via via andava ingrandendosi nelle mani dei maggiordomi, la dinastia pipinide (poi carolingia), dalla quale provenivano la maggior parte dei signori di palazzo, prese progressivamente il sopravvento sulla merovingia per poi sostituirla completamente con Pipino di Landen.
 • La dinastía merovingia fue una familia de estirpe germánica que gobernó la actual Francia, Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza entre los siglos V y VIII. Eran descendientes de Meroveo, jefe militar franco, fundador de la dinastía. El primer representante histórico de la dinastía merovingia, Childerico I, hijo de Meroveo, dominó la antigua provincia romana de Belgica Segunda que comprendía los territorios de Ciuitas Remorum, Ciuitas Suessionum, Ciuitas Veromanduorum, Ciuitas Atrebatium, Ciuitas Silvanectum, Ciuitas Bellovacorum, Ciuitas Ambianensium, también conocida como Ambianorum, Ciuitas Morinorum, Ciuitas Camaracensium, antigua C. Nerviorum, Ciuitas Catalaunorum y Ciuitas Bononensium.
 • Die Merowinger (seltener Merovinger) waren das älteste bekannte Königsgeschlecht der Franken vom frühen 5. Jahrhundert bis 751. Sie wurden vom Geschlecht der Karolinger verdrängt. Nach ihnen wird die historische Epoche des Übergangs von der Spätantike zum frühen Mittelalter im gallisch-germanischen Raum Merowingerzeit genannt.
 • メロヴィング朝(メロヴィングちょう、仏: Mérovingiens, 英: Merovingian dynasty, 独: Merowinger)は、ゲルマン人(西ゲルマン)であるフランク族の支族のサリ族が築いたフランク王国における最初の王朝である。メロヴィングの名は、始祖クロヴィスの祖父メロヴィクスにちなむ。4子に分割相続して以後、分裂・内紛を繰り返して衰退した。
 • Меровингите са династия франкски крале, управлявали често променяща се територия, включваща части от днешните Франция, Нидерландия и Германия в периода от 5 до 8 век. Наричани от съвременниците си и „дългокосите крале“ - дългата коса „Мунд“ е символ на магическа сила в древно германските вярвания.Меровингската династия получава името си от Меровех (понякога латинизирано като Меровей или Меровий), водач на салическите франки от около 447 до 457, и се появява в по-общата история с победите на Хилдерих I (управлявал около 457–481) срещу вестготите, саксите и алеманите. Хлодвиг I, синът на Хилдерих I, успява да обедини почти цяла Галия северно от Лоара (486), да приеме католицизма (496) и да унищожи кралството на вестготите в Тулуза през 507. При смъртта си Хлодвиг I разделя кралството между четиримата си сина според франкския обичай. Отделните части на свой ред са разделени отново на множество малки княжества, чиито владетели са наричани меровингски крале.Меровингските крале назначават магнати за comites, графове, натоварвайки ги с отбраната, администрацията и решаването на съдебни спорове. Това се случва във време на колапс на централизираната римска данъчна и административна система и изчезване на старата държавна структура. Графовете трябва да осигуряват армии. Те ги набират от своите подчинени, наричани рицари, получаващи земя в замяна на службата си. Тези армии са свиквани от краля за защита или нападение. Графовете не плащат пари на краля, тъй като няма много пари в обращение. Очаква се кралят да се издържа сам от производството на своя частен домен. Тази система постепенно се развива в западноевропейския феодализъм.От гледна точка на краля системата не е добра. Той не получава приходи, няма какво да даде, освен земя, която, веднъж дадена, никога не се връща. Кралете стават все по-бедни, все по-безделни или т.н. „лениви крале”. През 7 век те изоставят всяко сериозно усилие да управляват.В началото на 7 век меровингските крале започват да оставят все по-голяма част от ежедневното управление на един влиятелен служител в домакинството им, наричан maior domo или майордом. Службата на майордомите на свой ред става наследствена в семейството на каролингите. Скоро те се превръщат в истинските военни и политически водачи на франкското кралство. Това си проличава през 732, когато нахлулата в страната арабска армия (маври) от Испания е разбита от войска, водена не от краля, а от майордома Карл Мартел. Този период е известен като време на „ленивите крале“.Синът на Карл Мартел, майордомът Пипин Къси, получава подкрепата на франкските благородници за смяна на династията. Когато папа Захарий го призовава на помощ срещу лангобардите, той настоява в замяна за църковното одобрение за коронацията му. През 751 г. Хилдерих III, последният франкски крал от династията на Меровингите, е свален от власт. Той е оставен жив, но дългата му коса е отрязана и е изпратена в манастир.
 • Os merovíngios foram uma dinastia franca saliana que governou os francos numa região correspondente, grosso modo, à antiga Gália da metade do século V à metade do século VIII. Seus governantes se envolveram com frequência em guerras civis entre os ramos da família. No último século de domínio merovíngio, a dinastia foi progressivamente empurrada para uma função meramente cerimonial. O domínio merovíngio foi encerrado por um golpe de Estado em 751 quando Pepino o Breve formalmente depôs Childerico III, dando início à dinastia carolíngia.Eles eram citados às vezes por seus contemporâneos como os "reis de cabelos longos" (em latim reges criniti), por não cortarem simbolicamente os cabelos (tradicionalmente, os líderes tribais dos francos exibiam seus longos cabelos como distinção dos cabelos curtos dos romanos e do clero). O termo "merovíngio" deriva do latim medieval Merovingi ou Merohingi ("filhos de Meroveu"), alteração de uma forma não atestada do baixo franconiano ocidental antigo, relacionada ao nome da dinastia em inglês antigo, Merewīowing, com o final -ing sendo um sufixo típico patronímico.
 • О киногерое см. Меровинг (Матрица)Мерови́нги (фр. Mérovingiens, нем. Merowinger или Merovinger) — первая династия франкских королей в истории Франции. Короли этой династии правили с конца V до середины VIII века на территории современных Франции и Бельгии. Они происходили из салических франков, которые в V веке обосновались в Камбре (Хлодион Длинноволосый) и в Турне (Хильдерик I).Современники также называли Меровингов «длинноволосыми королями» (лат. reges criniti). С языческих времен и до своего падения Меровинги носили длинные волосы, считавшиеся обязательным атрибутом монарха. Франки верили, что Меровинги обладают сакрально-магической силой, заключавшейся в чрезвычайно длинных волосах их владельцев, и выражавшейся в т. н. «королевском счастье», олицетворявшем в себе благополучие всего франкского народа. Такая причёска отделяла его от подданных, которые носили короткие стрижки, популярные в римскую эпоху, считавшиеся признаком низкого положения слуги или раба. Отсечение волос считалось тяжелейшим оскорблением для представителя династии Меровингов, на практике оно означало потерю прав на обладание властью (примером тому может послужить сын Хлодомира Хлодоальд, известный впоследствии как святой Клод).
 • 메로빙거 왕조(Merovingian dynasty) 또는 메로빙 왕조(Merovings)는 5세기 중반부터 8세기 중반까지 갈리아의 영토를 이어받아 대부분의 프랑스와 벨기에, 독일과 스위스 일부분을 로마인들의 점령 직후 5세기부터 8세기까지 통치한 프랑크족을 다스리던 왕조이며 왕족이다. 그들은 시캉브르(Sicambres)라는 곳에 살았던 골족과 고대 그리스 아르카디아 지역 출신의 사람들이었다. 이들의 왕국은 자주 내부 권력 다툼이 일어나고 분열과 통합을 반복했는데 8세기에 이르러 왕조의 군주들은 유명무실해지고 궁재로 대표되는 궁정의 신하의 권력이 강화되었다.751년 메로빙거 왕조의 궁재인 피핀이 마지막 왕 힐데리히 3세를 폐위하고 스스로 프랑크의 군주가 되었는데 이로써 메로빙거 왕조는 종말을 고하고 카롤링거 왕조로 대체되었다.
 • A Merovingok dinasztiája a különféle frank államalakulatokban uralkodott az 5.-től a 8. századig. Kortárs források gyakran „hosszú hajú királyok” névvel illetik őket; hajviseletük a germán hagyományokban a királyokat megillető szakrális jelleget, az uralkodásban őket segítő karizmát szimbolizálta (levágása pedig a karizma elvesztését).
 • Merovenj hanedanı 5. ve 8. yüzyıllar arasında bugünkü Fransa ve Almanya arasında bulunan bölgede hüküm sürmüş Frank hanedanı. Hanedanlık Magdalalı Meryem'in soyundan geldiğine inanılır.Hanedanın ilk kralının ismi Merovech (Fransızcası Mérovée)'tir ve bu nedenle onun soyundan gelenler kendilerini Merovingianlar olarak adlandırmışlardır. Fransa ülkesinin kurucuları oldukları söylenir. Magdalalı Meryem'in İsa'nın çocuğuyla Kudüs'ten kaçıp Fransa'ya gittiği ve Fransa'da Merovingian Hanedanı'nı kurdukları sanılmaktadır.5. yüzyılda bu soy Frank kraliyet soyuyla birleşerek yeniden ortaya çıkmıştır. MS 496 yılında kilisenin bu hanedanlıkla bir anlaşma yaptğı ve sonsuza kadar Merovenj soyuna sadık kalacağını belirttiği bilinmektedir; bu muhtemelen soyun gerçek kimliği bilindiği için olmuştur.Barbar kralların en büyükleri İtalya'daki Ostrogotlar, İspanya'daki Vizigotlar, Kuzey Afrika'daki Vandallar ve Fransa'daki Franklardı. Bunların en kuvvetlisi ise, Clovis tarafından tesis edilen(456-511) ve iki buçuk asır Merovenj ailesi arasında intikal eden Frank Krallığıydı. Merovenj hanedanı, genel olarak Franklar olarak bilinen Almanlar'ın bir kabilesi olan Skambrianlardan meydana gelmektedirler. Bu aileden gelenler daha önce de Frankları yönetmişlerdi.Merovenj ismini veren hükümdarın tarihi kişiliğine efsaneler gölge düşürmektedir. Meovee (merovech veya meroveus) tabiatüstü bir kişilik olarak tasvir edilir. Hükümdarın ismi ve mucizevi köken ve karakterlerine işaret etmektedir. Bu isim Fransızca ve Latince'de anne ve deniz manalarına gelmektedir. Frank tarihçilerinin rivayetlerine göre Merovenj iki babalı olarak doğmuştur. Biri kral Clodio, diğeri ise Neptün adlı bir deniz yaratığıdır. Merovenjlerin çift kan taşıması insanüstü güçlerin bir bağışı olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı bunlar sık sık "mucize yaratan krallar" olarak tanınmışlardır. Rivayete göre omuz arasında veya kalbinin üzerinde ilahi kutsal kan taşıdıklarına işaret eden bir benek vardı ki, bu daha sonra tapınak şovalyelerinin arması olarak ortaya çıkacaktır. Bunlar aynı zamanda "uzun saçlı krallar" olarak da adlandırılmışlardır.Morovenj hanedanını kuran Skambrianlar 5. yüzyıl başlarındaki Hun işgali sonrasında Ren'i geçerek bugünkü Belçika ve Kuzey Fransa'da Ardennes'e yerleştiler. Oradan da Galya bölgesine yayıldılar. Putperest olmalarına rağmen Romalılarla yüzyıllarca sıkı ilişki içerisinde oldular. Roma adetlerini takip ettiler, Roma ordusunda yüksek görevlere geldikleri gibi Roma konsülüne bile seçildiler. Roma İmparatorluğu çöktüğünde yönetim örgütünün kontrolünü sağladılar ve Merovenj rejimi eski Roma imparatorluğu devlet modeline tam uygun bir şekilde sürdü.Skambrianların reisi olarak Merovee adını taşıyan biri Roma'nın idaresi altında 417 yılında savaştı ve 438 yılında öldü. Bu sarı saçlı Frank kralının aynı adı taşıyan oğlunun da 448 yılında Frank kralı ilan edlidiği anlaşılmaktadır. Bu muhtemelen Frank topluluklarını birleştiren ilk resmi kral olabilir. İşte Frank krallığı bu Merovee'nin ailesinden çıkmıştır. Meronevj Frank kralalığında sanıldığı gibi ham barbar kültürü yoktur. Laik eğitimi ile Bizans'ın yüksek kültürüyle karşılaştırılacak düzeydeydi. Merovenjlerin idaresindeki Laik eğitim 5 asır sonra ikiye ayrılan hanedanlığınkinden daha yaygındı. Bu eğitim sistemine yöneticiler de dahildi. 6. yüzyılda idare de bulunan kral Childeric, Paris'te Roma stilinde gösterişli bir amfitiyatro inşaa etmiş olduğu gibi dini otorilerlel tartışabilmiş ve şiir sanatına olan ilgisiyle de ün kazanmıştır. Merovenj idaresindeki Franklar zalim fakat Viking, Vizigot, Vandal ve Hunlar gibi savaşçı değillerdi. Asıl uğraşları çiftçilik ve ticaretti. Özellikle Akdeniz'de deniz ticaretine önem vermişlerdi. Bu dönemin el yapımı işleri oldukça ileri derecedeydi. Merovenj Krallığının zenginliği kaliteli altın sikkelerinden de anlaşılmaktadır. Sikkelerin çoğunda, daha sonra Kudüsteki Haçlı Frank Krallığının kullandığına benzer şekilde, kollarının uzunluğunu birbirine eşit bir haç bulunmaktadır.Merovenj kralı, saygı gösterilen bir şahsiyet, rahip kraldır ve görevi basit işlerle uğraşmak değildir. Kısaca kral ülke yönetemezdi. Bu açıdan, kralın statüsü şimdiki İngiliz kraliyet ailesine benzemektedir. Hükümet ve yönetim işleri, "saray reisi ünvanında" ir şansölye rütbesindeki kraliyetten olmayan bir memura bırakılmıştı. Merovenj rejimini yapısı tümüyle modern anayasalı monarşilerinkine benzer birçok kurun içermekteydi.Merovenj hükümdarlarının en ünlüsü 481-511 yılları arasında idareyi elinde bulunduran Merovee'nin büyük oğlu Clovis'ti. Clovis'in ismi tüm Fransız çocukların aşina olduğu bir isimdir. Franklar, Clovis ismi verilerek Roma Hıristiyanlığına kabul edilirlerdi. 5. yüzyılda varlığı daima tehtit edilmiş, kararsız ve güvenilmez bir konumda olan Roma Kilisesi, bu isim dolayısıyla Batı Avrupa'da tartışmasız bin yıl sürecek üstünlüğünü sağlayacaktır. 384-399 yılları arasında Roma rahibi kendisini papa olarak ilan etmesine rağmen statü olarak bugünkü rahiplerden farklı değildi.
 • Merovejci byli franský královský rod. Sehráli výjimečnou úlohu pro dějiny evropského Západu, představují spojnici mezi barbarským germánským světem, pozdní antikou a raně středověkou latinskou kulturou. Dynastie Merovejců panovala nad franskou říší celkem 263 let, přičemž jen 72 roků stál v jejím čele pouze jediný král. Název získali podle Merovecha, polomytického otce kmenového krále Childericha (zemřel roku 482), který vládl v království kolem Tournai a byl spojencem římského vojevůdce Aegidia (zemřel roku 464) v bojích proti Vizigótům. V roce 1653 byl odkryt Childerichův bohatě vybavený hrob, obsahoval kromě byzantských mincí purpurový brokátový plášť a další atributy vládce – železné kopí, různé druhy mečů aj.).
 • Merovingia adalah dinasti kerajaan terdahulu, yang kini lebih dikenal dengan Perancis dan beberapa bagian Jerman. Dalam komunitas tertentu ada suatu keyakinan bahwa keturunan Merovingia memiliki suatu ikatan darah biru termurni yang pernah ada di dunia ini.
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4792124 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 69910 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 563 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110841316 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Merovingians
prop-fr:commonsTitre
 • les Mérovingiens
prop-fr:lienAuteur
 • Grégoire de Tours
prop-fr:nom
prop-fr:prénom
 • Grégoire
prop-fr:période
 • -751 (xsd:integer)
prop-fr:référence
 • Référence:Histoire des Francs
prop-fr:titre
 • Histoire des Francs
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • mérovingien
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Mérovingiens sont la dynastie qui régna sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelles, ainsi que sur une partie de l'Allemagne et de la Suisse, du Ve siècle jusqu'au milieu du VIIIe siècle.Cette lignée est issue des peuples de Francs saliens qui étaient établis au Ve siècle dans les régions de Cambrai et de Tournai, en Belgique (Childéric Ier).
 • Merovingiar leinua (latinez Merovingi, antzinako anglosaxoiz Merewīowing) V. eta VIII. mendeen artean egungo Frantzia, Belgika, eta Alemaniaren zati batean gobernatu zuen leinu frankoa izan zen. Leinuaren sortzailea Meroveo buruzagi frankoa izan zen eta lehendabiziko erregea Klovis I.a (481–511).
 • Merowingowie – dynastia królów panująca w państwie frankijskim w latach 481–751, wywodząca się od władcy Franków salickich Merowecha (Meroweusza).
 • De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen, die over een regelmatig veranderend gebied in delen van het huidige België, Frankrijk en Duitsland regeerden van de 5e tot in de 8e eeuw.
 • La dinastia dei Merovingi, nome che deriva dal loro probabilmente leggendario capostipite, Meroveo, fu la prima dinastia dei franchi.Al tempo dei Merovingi il potere politico era diviso tra il re e il signore o maggiordomo di palazzo, in un rapporto paragonabile a quello, più tardo, tra il Tennō e lo Shōgun nel Giappone feudale.Allo stesso modo infatti, formalmente il Maggiordomo non poteva avere un potere maggiore del suo sovrano, tuttavia era proprio il Signore di Palazzo che radunava le truppe al campo Maggio (il campo Maggio era il campo nel quale, ogni primavera, venivano reclutate le truppe dell'esercito) e portava avanti le campagne militari, esercitando nei fatti il ruolo di comandante supremo dello stato guerriero.Proprio a causa di questo potere che via via andava ingrandendosi nelle mani dei maggiordomi, la dinastia pipinide (poi carolingia), dalla quale provenivano la maggior parte dei signori di palazzo, prese progressivamente il sopravvento sulla merovingia per poi sostituirla completamente con Pipino di Landen.
 • Die Merowinger (seltener Merovinger) waren das älteste bekannte Königsgeschlecht der Franken vom frühen 5. Jahrhundert bis 751. Sie wurden vom Geschlecht der Karolinger verdrängt. Nach ihnen wird die historische Epoche des Übergangs von der Spätantike zum frühen Mittelalter im gallisch-germanischen Raum Merowingerzeit genannt.
 • メロヴィング朝(メロヴィングちょう、仏: Mérovingiens, 英: Merovingian dynasty, 独: Merowinger)は、ゲルマン人(西ゲルマン)であるフランク族の支族のサリ族が築いたフランク王国における最初の王朝である。メロヴィングの名は、始祖クロヴィスの祖父メロヴィクスにちなむ。4子に分割相続して以後、分裂・内紛を繰り返して衰退した。
 • 메로빙거 왕조(Merovingian dynasty) 또는 메로빙 왕조(Merovings)는 5세기 중반부터 8세기 중반까지 갈리아의 영토를 이어받아 대부분의 프랑스와 벨기에, 독일과 스위스 일부분을 로마인들의 점령 직후 5세기부터 8세기까지 통치한 프랑크족을 다스리던 왕조이며 왕족이다. 그들은 시캉브르(Sicambres)라는 곳에 살았던 골족과 고대 그리스 아르카디아 지역 출신의 사람들이었다. 이들의 왕국은 자주 내부 권력 다툼이 일어나고 분열과 통합을 반복했는데 8세기에 이르러 왕조의 군주들은 유명무실해지고 궁재로 대표되는 궁정의 신하의 권력이 강화되었다.751년 메로빙거 왕조의 궁재인 피핀이 마지막 왕 힐데리히 3세를 폐위하고 스스로 프랑크의 군주가 되었는데 이로써 메로빙거 왕조는 종말을 고하고 카롤링거 왕조로 대체되었다.
 • A Merovingok dinasztiája a különféle frank államalakulatokban uralkodott az 5.-től a 8. századig. Kortárs források gyakran „hosszú hajú királyok” névvel illetik őket; hajviseletük a germán hagyományokban a királyokat megillető szakrális jelleget, az uralkodásban őket segítő karizmát szimbolizálta (levágása pedig a karizma elvesztését).
 • Merovingia adalah dinasti kerajaan terdahulu, yang kini lebih dikenal dengan Perancis dan beberapa bagian Jerman. Dalam komunitas tertentu ada suatu keyakinan bahwa keturunan Merovingia memiliki suatu ikatan darah biru termurni yang pernah ada di dunia ini.
 • Os merovíngios foram uma dinastia franca saliana que governou os francos numa região correspondente, grosso modo, à antiga Gália da metade do século V à metade do século VIII. Seus governantes se envolveram com frequência em guerras civis entre os ramos da família. No último século de domínio merovíngio, a dinastia foi progressivamente empurrada para uma função meramente cerimonial.
 • La dinastía merovingia fue una familia de estirpe germánica que gobernó la actual Francia, Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza entre los siglos V y VIII. Eran descendientes de Meroveo, jefe militar franco, fundador de la dinastía.
 • Merovejci byli franský královský rod. Sehráli výjimečnou úlohu pro dějiny evropského Západu, představují spojnici mezi barbarským germánským světem, pozdní antikou a raně středověkou latinskou kulturou. Dynastie Merovejců panovala nad franskou říší celkem 263 let, přičemž jen 72 roků stál v jejím čele pouze jediný král.
 • Меровингите са династия франкски крале, управлявали често променяща се територия, включваща части от днешните Франция, Нидерландия и Германия в периода от 5 до 8 век.
 • О киногерое см. Меровинг (Матрица)Мерови́нги (фр. Mérovingiens, нем. Merowinger или Merovinger) — первая династия франкских королей в истории Франции. Короли этой династии правили с конца V до середины VIII века на территории современных Франции и Бельгии. Они происходили из салических франков, которые в V веке обосновались в Камбре (Хлодион Длинноволосый) и в Турне (Хильдерик I).Современники также называли Меровингов «длинноволосыми королями» (лат. reges criniti).
 • The Merovingians were a Salian Frankish dynasty that came to rule the Franks in a region known as Francia in Latin for 300 years from the middle of the 5th century, their territory largely corresponding to ancient Gaul as well as the Roman provinces of Raetia, Germania Superior and the southern part of Germania. The Merovingian dynasty was founded by Childeric I (c.
 • Dinastia Merovíngia, família d'estirp germànica que va governar l'actual França, Bèlgica i part d'Alemanya entre els segles V i VIII. Eren descendents de Meroveu, cap militar franc, fundador de la dinastia. Clodoveu I (466 ? - 511) va ser el primer monarca de la dinastia.A la seva mort el regne franc va ser dividit entre els seus fills, segons el costum dels merovingis.
 • Merovenj hanedanı 5. ve 8. yüzyıllar arasında bugünkü Fransa ve Almanya arasında bulunan bölgede hüküm sürmüş Frank hanedanı. Hanedanlık Magdalalı Meryem'in soyundan geldiğine inanılır.Hanedanın ilk kralının ismi Merovech (Fransızcası Mérovée)'tir ve bu nedenle onun soyundan gelenler kendilerini Merovingianlar olarak adlandırmışlardır. Fransa ülkesinin kurucuları oldukları söylenir.
rdfs:label
 • Mérovingiens
 • Dinasti Meroving
 • Dinastia Merovíngia
 • Dinastia merovíngia
 • Dinastía merovingia
 • Merovejci
 • Merovenj Hanedanı
 • Merovingen
 • Merovingi
 • Merovingian dynasty
 • Merovingiar leinua
 • Merovingok
 • Merowinger
 • Merowingowie
 • Меровинги
 • Меровинги
 • メロヴィング朝
 • 메로빙거 왕조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:dynastie of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:nationalité of
is foaf:primaryTopic of