Dans la mythologie grecque, Mélampous (en grec ancien Μέλαμπους, « aux pieds noirs », de μέλας / mélas, « noir », et πούς / poús, « pied ») est un devin. Hésiode lui aurait dédié un poème, la Mélampodie, aujourd'hui disparu.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la mythologie grecque, Mélampous (en grec ancien Μέλαμπους, « aux pieds noirs », de μέλας / mélas, « noir », et πούς / poús, « pied ») est un devin. Hésiode lui aurait dédié un poème, la Mélampodie, aujourd'hui disparu.
 • Melampus (griechisch Μέλαμπους, Schwarzfuß) ist in der griechischen Mythologie ein Sohn von Amythaon und Aglaia oder Eidomene, Bruder des Bias und der Aiolia. Im antiken Griechenland war er als Seher und Arzt berühmt.
 • Melampus – w mitologii greckiej legendarny wieszcz, wróżbita i prorok. Syn Amythaona i Idiomene. Stał się sławny dzięki swemu dziełu, w którym wyjaśniał wróżenie z drgań członków.Słowo Melampus znaczy („czarnonogi”). Mity mówią, że niegdyś jego uszy polizały węże, dlatego rozumiał mowę zwierząt, przepowiadał i leczył, był założycielem rodu proroków Melampodydów. Swoje magiczne moce wykorzystywał dla własnego dobra i dla brata, Biasa. Jego żona Iphianassa urodziła mu pięcioro dzieci: Anthiphatesa, Mantiosa, Abasa, Pronoe i Manto.
 • Greziar mitologian, Melanpo (grezieraz Μέλαμπους, "oin beltzezkoa"), greziar igarle bat da. Hesiodok olerki bat eskainiko zion, Melampodia izenekoa, gaur egun desagertuta dagoena.
 • Мелампод (Меламп, др.-греч. Μελάμπους «черноногий») — в древнегреческой мифологии сын царя Иолка Амифаона и Идомены (либо Амифаона и Аглаи), брат Бианта. Либо его мать Родопа выбросила его на высоком месте, и у него обгорели ноги, отчего он получил имя.Жрец, знавший язык зверей. Первым из смертных был наделен даром пророчества, первым стал возводить храмы в честь Диониса и разводить вино водой.Когда жил у царя Полифонта, вскормил змеиных детенышей и стал понимать язык птиц. Первооткрыватель лечения с помощью трав и очищений. Встретился с Аполлоном на берегу Алфея и с тех пор стал лучшим прорицателем.Получил от Филака в дар стадо коров, исцелив его сына Ификла. Согласно Гомеру, жил в Пилосе, затем удалился в Аргос.Жил в Мессении, затем исцелил аргосских женщин и стал жить в Аргосе, получив две трети царства для себя и брата. Совершив очищение дев, бросил снадобья в реку Анигр, которая приобрела от них отвратительный запах. Средства очищения бросил в родник Клитория, воды которого отвращают от вина. Женился на дочери аргосского царя Прета. В другой версии, аргосского царя звали Анаксагор, и Мелампод женился на его сестре Ифианире.Познакомил эллинов с именем Диониса, его культом и фаллическими шествиями. Согласно Стафилу, первым придумал смешивать вино с водой. Его облик у Нонна принимает Гера.Святилище Мелампода в Эгосфенах (Мегарида). Воздвиг жертвенник Афине в Тегее. См. Frame D. The myth of Return in Early Greek Epic. New Haven, 1978. «Как продемонстрировал Д.Фрэйм, в мифе о Меламподе ключевой является тема возвращения Коров Солнца». См. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека VI, фр.8.↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • Melampusz (görögül: Μελάμπουζ) a görög mitológiában jós, az Iólkoszt alapító Amüthaón és Eidomené fia, Biasz testvére. A Homérosz utáni hagyományban Melampusz Egyiptomból hozta magával és honosította meg Hellaszban a dionüszosz-kultuszt és a phallikus körmeneteket. Elsőként ő alkalmazta a gyógyírekkel és megtisztítással történő gyógyítást. A melampoditák papi rendje megalapítójának tartották. Melampusz látnoki képességének megszerzése a következő mítoszhoz fűződik: Melampusz egy szétdúlt kígyófészekből magához vette a kígyófiakat, és táplálta őket; amikor a kígyók felcseperedtek, egy éjszaka felkúsztak az alvó Melampusz vállára, és tisztára nyalták a fülét; ettől kezdve érteni kezdte az állatok beszédét, és jövendölni tudott. Jóstehetsége révén hozzásegítette testvérét, Biaszt, hogy elnyerje Néleusz püloszi király lánya , Péró kezét. A mítosz egyik változata szerint ugyancsak ő gyógyította ki Proitosz tirünszi király leányait, a Proitidákat, akiket Dionüszosz tébolyba kergetett, mert megtagadták a dionüsziákon való részvételt. Cserébe megkapta Proitosztól a királyság egy részét, melyet megosztott fivérével. Melampusz csodatetteit beszélte el a Melampodeia című Hésziodosznak tulajdonított, elveszett epikus költemény.
 • Melampo, na mitologia grega, foi um famoso adivinho, que conquistou, através de seus poderes, um terço do reino de Argos para si e outro terço para seu irmão.
 • Melampús - (latinsky Melampus) byl v řecké mytologii proslulý messénský věštec a lékař. Jeho rodiči byli Amytháon z Iólku a jeho manželka Eidomené. Melampús byl vnukem Kréthea, zakladatele Iólku. Je držitelem několika zajímavých prvenství: byl prvním smrtelníkem, který měl věštecké schopnosti první provozoval lékařskou praxi první postavil v Řecku chrám Dionýsovi první ředil víno vodouSvé věštecké umění dostal od bohů, ale navíc rozuměl řeči ptáků a jiných tvorů a tu schopnost získal takto: kdysi v mládí zachránil klubko mladých hadů a jejich mrtvé rodiče zbožně pohřbil. Mladá háďata mu prý „uši čistě vylízala“ a od toho okamžiku slyšel to, co jiní neslyší a mnoha věcem porozuměl. Melampús měl bratra jménem Biás a ten se zamiloval do jejich sestřenice Peró. Její otec Néleus však slíbil dát ji tomu, kdo mu přižene přísně střežené stádo krále Fylaka. Melampús využil svých znalostí a zjistil, že zloděj by získal stádo teprve tehdy, až by si odseděl rok ve vězení. Takže se vydal ke králi Fylakovi, vloudil se do chléva, samozřejmě byl přistižen a žalářován. Do uplynutí trestu zbývala poslední noc, když Melampús slyšel hovor červotočů, že trám nad jeho hlavou je už tak prožraný, že zítra ráno se zřítí. Melampús vyvolal poplach a donutil krále Fylaka, aby ho nechal přestěhovat do jiné kobky. Stalo se a druhého dne ráno se trám zřítil a zabil člověka. Fylakos byl ohromen a slíbil mu dát svobodu i dobytek, ale musí ještě vyléčit jeho syna Ífikla. Melampús souhlasil, obětoval bohu Apollónovi a poté vyslechl hovor dvou supů, kteří věděli, že příčinou synovy impotence je dávný zážitek z dětství, kdy se hrozně lekl při spatření otce se zakrváceným nožem. Ten nůž dodnes vězí v blízkém stromě. Když ho vyndají, očistí od krve a rezu a připraví mu z toho lék, bude v pořádku. To se stalo a Ífiklés se uzdravil a brzy se stal otcem syna. Melampús dostal dobytek i sestřenici Peró, kterou dovedl svému vděčnému bratru Biantovi. Dalším jeho věhlasným úspěchem bylo uzdravení dcer krále Proita a jeho manželky Antey či Stheneboie. Dcery zešílely, protože urazily boha Dionýsa nebo dokonce bohyni Héru. Teď šíleně pobíhaly po horách a napadaly pocestné. Melampús nabídl králi Proitovi, že je uzdraví, chtěl ale třetinu jeho království. Jemu se cena zdála vysoká, odmítl. Když se však šílenství šířilo i mezi jiné ženy, v kraji nebylo bezpečno, hynuly ovce i dobytek, ženy dokonce zabíjely své děti, Proitos znovu poslal pro Melampoda a že přijímá podmínky. Ale Melampús už chtěl třetinu pro sebe, druhou pro bratra Bianta. Melampús potom skutečně ženy očistil od šílenství ponořením do posvátné studně. Z Proitových dcer Ifinoé zemřela, ale druhou Lysippu si vzal za ženu Melampús a s třetí dcerou Ifianassou se oženil Biás, jehož Peró nedávno předtím zemřela. K tomu dostali podíl na království - dvě třetiny Melampús a třetinu Biás.
 • メラムプース(古希: Μελάμπους, Melampūs)は、ギリシア神話の有名な占い師、予言者である。「黒い足」の意。メランプース、あるいは長母音を省略してメラムプス、メランプスとも表記される。アミュターオーンとペレースの娘エイドメネーの子で、ビアース、アイオリアー、ペリメーレーと兄弟。ティーリュンスの王プロイトスの娘イーピアナッサとの間にアンティパテース、マンティオス、アバース、プロノエー、マントーをもうけた。メラムプースは自ら占術を作り出し、初めて薬と清めの儀式による癒しを行ったとされ、彼の子孫にはポリュイードス、アムピアラーオス、テオクリュメノスなど多くの優れた予言者が現れた。またヘロドトスによるとメラムプースはエジプト学に長け、ディオニューソス(いわゆるオシリス神)の儀礼をギリシアに紹介したとされる。またヘシオドスはメラムプースの叙事詩を書いたと伝えられている。
 • Segons la mitologia grega, Melamp (Melampus, Melámpos Μελάμπους) fou un endeví, fill d'Amitàon i d'Idòmene. Es diu que entenia el llenguatge dels animals i després d'escoltar-los feia els seus vaticinis. També destacà en l'art de la medicina. Fou considerat el primer mortal que tenia poders profètics i el primer que va practicar la medicina i va establir el culte de Dionís a Grècia. Amb el seu germà Biant arribà a Pilos, on Neleu havia promès la mà de la seua filla Pero a qui li portés els bous d'Ífide, rei de la Ptiòtida. Melamp ho aconseguí per encàrrec del seu germà, després d'enganyar el terrible gos que els vigilava, i Neleu concedí la donzella a Biant a canvi dels bous. També anà a Argos, on guarí la follia de les filles de Pretos. En recompensa, Pretos li donà un terç del seu regne i una de les filles (Lisipe o, segons altres, Ifianassa) en matrimoni, i fou el pare de Manti i Antífates. A Egostena a la Megàrida hi havia un santuari i una estàtua seva i se celebrava un festival anyal en el seu honor.
 • En la mitología griega, Melampo (en griego Μέλαμπους, «el de los pies negros», de μέλας, mélas, «negro», y πούς, poús «pie») era un adivino griego. Hesíodo le dedicó un poema, la Melampodia, hoy desaparecido.
 • Мелампод или Меламп в древногръцката митология е син на царя на Йолк Амитаон и Идомена (или на Амитаон и Аглая), брат на Биант.Той е най-старият гадател и първият лечител с помощта на билки. Веднъж докато спял, две змии облизали ушите му и когато се събудил започнал да разбира езика на животните, особено на птиците. От тях научил много неща и способността да предсказва. Излекувал дъщерите на Прет (Пройт, „пройтидите“) от безумието, в което изпаднали поради отказа си да участват в Дионисиевите тайнства. Като награда получава част от царството на баща им.
 • Melampo è una figura della mitologia greca, figlio di Amitaone e di Idomenea, discendente di Eolo.
 • In Greek mythology, Melampus, or Melampous (Ancient Greek: Μελάμπους), was a legendary soothsayer and healer, originally of Pylos, who ruled at Argos. He was the introducer of the worship of Dionysus, according to Herodotus, who asserted that his powers as a seer were derived from the Egyptians and that he could understand the language of animals. A number of pseudepigraphal works of divination were circulated in Classical and Hellenistic times under the name Melampus. According to Herodotus and Pausanias (vi.17.6), on the authority of Hesiod, his father was Amythaon, whose name implies the "ineffable" or "unspeakably great"; Melampus and his heirs were thus Amythaides of the "House of Amythaon".
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 341739 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2960 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109275744 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la mythologie grecque, Mélampous (en grec ancien Μέλαμπους, « aux pieds noirs », de μέλας / mélas, « noir », et πούς / poús, « pied ») est un devin. Hésiode lui aurait dédié un poème, la Mélampodie, aujourd'hui disparu.
 • Melampus (griechisch Μέλαμπους, Schwarzfuß) ist in der griechischen Mythologie ein Sohn von Amythaon und Aglaia oder Eidomene, Bruder des Bias und der Aiolia. Im antiken Griechenland war er als Seher und Arzt berühmt.
 • Greziar mitologian, Melanpo (grezieraz Μέλαμπους, "oin beltzezkoa"), greziar igarle bat da. Hesiodok olerki bat eskainiko zion, Melampodia izenekoa, gaur egun desagertuta dagoena.
 • Melampo, na mitologia grega, foi um famoso adivinho, que conquistou, através de seus poderes, um terço do reino de Argos para si e outro terço para seu irmão.
 • メラムプース(古希: Μελάμπους, Melampūs)は、ギリシア神話の有名な占い師、予言者である。「黒い足」の意。メランプース、あるいは長母音を省略してメラムプス、メランプスとも表記される。アミュターオーンとペレースの娘エイドメネーの子で、ビアース、アイオリアー、ペリメーレーと兄弟。ティーリュンスの王プロイトスの娘イーピアナッサとの間にアンティパテース、マンティオス、アバース、プロノエー、マントーをもうけた。メラムプースは自ら占術を作り出し、初めて薬と清めの儀式による癒しを行ったとされ、彼の子孫にはポリュイードス、アムピアラーオス、テオクリュメノスなど多くの優れた予言者が現れた。またヘロドトスによるとメラムプースはエジプト学に長け、ディオニューソス(いわゆるオシリス神)の儀礼をギリシアに紹介したとされる。またヘシオドスはメラムプースの叙事詩を書いたと伝えられている。
 • En la mitología griega, Melampo (en griego Μέλαμπους, «el de los pies negros», de μέλας, mélas, «negro», y πούς, poús «pie») era un adivino griego. Hesíodo le dedicó un poema, la Melampodia, hoy desaparecido.
 • Melampo è una figura della mitologia greca, figlio di Amitaone e di Idomenea, discendente di Eolo.
 • Мелампод (Меламп, др.-греч. Μελάμπους «черноногий») — в древнегреческой мифологии сын царя Иолка Амифаона и Идомены (либо Амифаона и Аглаи), брат Бианта. Либо его мать Родопа выбросила его на высоком месте, и у него обгорели ноги, отчего он получил имя.Жрец, знавший язык зверей. Первым из смертных был наделен даром пророчества, первым стал возводить храмы в честь Диониса и разводить вино водой.Когда жил у царя Полифонта, вскормил змеиных детенышей и стал понимать язык птиц.
 • Melampusz (görögül: Μελάμπουζ) a görög mitológiában jós, az Iólkoszt alapító Amüthaón és Eidomené fia, Biasz testvére. A Homérosz utáni hagyományban Melampusz Egyiptomból hozta magával és honosította meg Hellaszban a dionüszosz-kultuszt és a phallikus körmeneteket. Elsőként ő alkalmazta a gyógyírekkel és megtisztítással történő gyógyítást. A melampoditák papi rendje megalapítójának tartották.
 • Melampús - (latinsky Melampus) byl v řecké mytologii proslulý messénský věštec a lékař. Jeho rodiči byli Amytháon z Iólku a jeho manželka Eidomené. Melampús byl vnukem Kréthea, zakladatele Iólku.
 • Segons la mitologia grega, Melamp (Melampus, Melámpos Μελάμπους) fou un endeví, fill d'Amitàon i d'Idòmene. Es diu que entenia el llenguatge dels animals i després d'escoltar-los feia els seus vaticinis. També destacà en l'art de la medicina. Fou considerat el primer mortal que tenia poders profètics i el primer que va practicar la medicina i va establir el culte de Dionís a Grècia.
 • In Greek mythology, Melampus, or Melampous (Ancient Greek: Μελάμπους), was a legendary soothsayer and healer, originally of Pylos, who ruled at Argos. He was the introducer of the worship of Dionysus, according to Herodotus, who asserted that his powers as a seer were derived from the Egyptians and that he could understand the language of animals. A number of pseudepigraphal works of divination were circulated in Classical and Hellenistic times under the name Melampus.
 • Мелампод или Меламп в древногръцката митология е син на царя на Йолк Амитаон и Идомена (или на Амитаон и Аглая), брат на Биант.Той е най-старият гадател и първият лечител с помощта на билки. Веднъж докато спял, две змии облизали ушите му и когато се събудил започнал да разбира езика на животните, особено на птиците. От тях научил много неща и способността да предсказва.
 • Melampus – w mitologii greckiej legendarny wieszcz, wróżbita i prorok. Syn Amythaona i Idiomene. Stał się sławny dzięki swemu dziełu, w którym wyjaśniał wróżenie z drgań członków.Słowo Melampus znaczy („czarnonogi”). Mity mówią, że niegdyś jego uszy polizały węże, dlatego rozumiał mowę zwierząt, przepowiadał i leczył, był założycielem rodu proroków Melampodydów. Swoje magiczne moce wykorzystywał dla własnego dobra i dla brata, Biasa.
rdfs:label
 • Mélampous
 • Melamp
 • Melampo
 • Melampo
 • Melampo
 • Melampus
 • Melampus
 • Melampus (Seher)
 • Melampusz
 • Melampús
 • Melanpo
 • Мелампод
 • Мелампод
 • メラムプース
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of