On nomme médium une personne qui serait sensible à des influences ou à des phénomènes non perceptibles par les cinq sens. Des suppositions avancent que les médiums percevraient les manifestions de l'au-delà, ou bien des esprits. D'autres suppositions suggèrent que les médiums percevraient intuitivement des informations lors d'un changement de leur état de conscience.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • On nomme médium une personne qui serait sensible à des influences ou à des phénomènes non perceptibles par les cinq sens. Des suppositions avancent que les médiums percevraient les manifestions de l'au-delà, ou bien des esprits. D'autres suppositions suggèrent que les médiums percevraient intuitivement des informations lors d'un changement de leur état de conscience. De multiples activités, religions et cultures prétendent utiliser les capacités des médiums dont les facultés supposées se déclinent de diverses manières.La médiumnité a gagné en popularité au cours du 19e siècle. Les investigations durant cette période ont révélé des fraudes généralisées où les praticiens employaient des techniques utilisées en prestidigitation, la pratique a ensuite perdu sa crédibilité,. Malgré tout, la pratique a continué de nos jours, des fraudes de haut niveau ont été mises à jour au cours des années 2000. Au cours des dernières années, la recherche scientifique a été menée pour vérifier la validité des allégations de médiumnité. Dans une expérience menée par la British Psychological Society (en), la conclusion a été que les sujets testés n'ont démontré aucune capacité médiumnique. D'autres expériences qui ont apparemment trouvé des preuves d' activités paranormales ont été critiqués pour ne pas établir des conditions de tests suffisamment poussés.
 • Un medium (dal latino medium, "mezzo, strumento") è una persona che sostiene di poter operare come intermediario tra vita e morte con supposte entità soprannaturali. Tale pratica afferisce alla credulità popolare e alla pseudoscienza, non esistendo alcuna prova delle asserzioni proposte.Il termine nasce nell'ambiente dello spiritismo negli anni cinquanta del XIX secolo per poi estendersi successivamente in altri ambiti. Nel linguaggio comune e nella cultura popolare si definisce medium principalmente colui in grado di contattare le supposte anime di persone decedute, per via orale ("psicofonia") o per via scritta ("psicografia" o scrittura automatica).I medium sono stati oggetto di studio da parte della parapsicologia per via di presunti fenomeni paranormali di tipo fisico che, a detta dei sostenitori, si verificherebbero durante le manifestazioni medianica: tra questi fenomeni sono stati elencati lo spostamento o la materializzazione di oggetti, e la generazione di una imprecisata sostanza speciale chiamata ectoplasma.Nonostante le numerose ricerche, nessun fenomeno è mai stato riprodotto in un ambiente controllato; molti medium su cui si è investigato si sono rivelati ciarlatani o truffatori.
 • Nem összetévesztendő a médiával, mint tömegtájékoztatási eszközzelA szó a latin medius-ból ered, ami mindazt jelenti, ami középen van. Parapszichológiai értelemben két lény közötti személy, aki természetfelettinek tűnő módon képes felfogni és közvetíteni bizonyos dolgokat. A szó klasszikus értemében a médium olyan emberi lény, aki képes kommunikálni a szellemekkel. Néha a médium elnevezés olyan személyt jelöl, aki paranormális jelenségeket produkál. Mindez általában abban a speciális lelkiállapotban megy végbe, amit transznak nevezünk. Ilyenkor a médium testét és lelkét egy szellem veszi birtokába, azaz egy test nélküli lény ölt benne testet. Georges Langelaan Átkozott dolgok (Les faits maudits) című könyvében a médiumokat szellemesen három csoportba sorolja. Az első csoportot nevezi a szélhámosoknak, akik nem hisznek a dologban és a többieket is becsapják. A második csoport a hívőké, akik magukat csapják be. S ezenkívül vannak a többiek.A médiumok tehát hajlandók kölcsönadni teljes testi valójukat szellemeknek, akik a szeánsz során az ő hangjukon beszélnek. A szellemek per definitionem test nélküliek, ám olyan lények, akik néha igen nagy erővel rendelkeznek. Egyes médiumok transz állapotában nemcsak más kézírással írnak, hanem olyan nyelveken is folyamatosan beszélnek, melyeket normális életükben nem ismernek. A transzban lévő médium a benne megnyilatkozó szellem képességeit mutatja. Ebből következik, hogy ideiglenesen olyan tehetséggel rendelkezik, amely eredetileg nincs is meg benne. Az inkorporáció rövid ideig tart, és gyakran csupán egyszerű üzenetek átadására szorítkozik. Ezeknek az üzeneteknek a címzettje egy harmadik személy, a médiumnak csak közvetítő szerepe van.
 • 영매(靈媒)란 죽은 자의 영혼과 살아있는 사람이 소통하게 만들어 준다는 자 또는 그 의식이다. 메디엄(medium), 채널링(channeling)이라고도 한다.
 • Een medium is iemand met een veronderstelde gave om te communiceren met de geesten van overledenen, engelen, demonen of andere immateriële entiteiten. Binnen de parapsychologie werd de term medium vroeger vaak gebruikt voor alles wat tegenwoordig als ‘paranormaal’ wordt aangeduid. Zo sprak men van mediamieke begaafdheden, waar het zaken betreft als helderziendheid, heldervoelendheid, telepathie etc. Binnen de parapsychologie wordt een persoon bij wie een vorm van paranormale begaafdheid wordt verondersteld tegenwoordig meestal ‘paragnost’ genoemd. De term ‘medium’ wordt in het algemeen voorbehouden aan wat ook vaak ‘trancemedium’ genoemd wordt. Een trancemedium is een persoon die zichzelf in een trance zou kunnen brengen waarbij de geesten van overledenen, via het lichaam van het trancemedium, boodschappen zouden kunnen doorgeven. Deze laatste vorm van mediumschap heeft vaak voor controverses gezorgd.Binnen het spiritisme/spiritualisme wordt de term medium gebruikt om er personen mee aan te duiden die boodschappen van overledenen zouden kunnen doorgeven. Wat betreft trancemediums maakt men onderscheid naar de diepte van de trance: Overschaduwing Lichte trance Diepe trance. Als er sprake is van diepe trance heeft het medium achteraf geen herinnering aan dat wat hij/ zij heeft doorgegeven.Begripsverwarring: De betekenis van de term ‘medium’ is dus niet eenduidig. Vandaar dat sommige helderzienden zich ‘paragnost’ noemen en anderen ‘medium’. Ook combinaties komen voor, zoals ‘paranormaal medium’, ‘helderziend medium’, ‘paragnostisch medium’ etc.
 • Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişi. Türkçeye Fransızcadan geçen sözcüğün kökeni Latince medium (ortadaki) sözcüğüne dayanır.Spiritüalizm sözlüklerinde "dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal irtibat söz konusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad" olarak tanımlanır. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması şart değildir. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun söz konusu olmadığı medyumnik tezahürlerin de olduğuna inanılır.Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir.Neo-spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; medyum, medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir. Üstelik, medyumun gereken niteliklere sahip olması da yeterli değildir; o niteliklere medyumu transa sokan ve yönlendiren operatörün de sahip olması gerekir.
 • Medium (auch Channel genannt) bezeichnet eine Person, die von sich behauptet, Botschaften von übernatürlichen Wesen wie Engeln, Geistern oder Verstorbenen zu empfangen oder anders geartete „nicht-physikalische“ Wahrnehmungen zu haben. In der Parapsychologie wird der Begriff dabei unabhängig von kulturrelativen religiösen oder okkulten Weltbildern verwendet. Die bekanntesten Phänomene oder Techniken sind dabei Hypnose und Telepathie.Mediumismus ist die behauptete Kommunikation mit diesen Wesen und die gesprochene oder geschriebene Weitergabe von Visionen und „Mitteilungen“. In den 1970er Jahren etablierte sich dafür in der US-amerikanischen New-Age-Bewegung der Begriff Channeling, der in den Achtzigern auch im deutschsprachigen Raum bekannt wurde. Wissenschaftlich anerkannte Beweise für die behaupteten Effekte existieren nicht.
 • 霊媒(れいばい、medium または spirit medium)とは、超自然的存在(霊的存在)と人間とを直接に媒介することが可能な人物のことである。日本では口寄せという名でも知られている。また霊媒者(れいばいしゃ)、霊媒師(れいばいし)などとも呼ばれる。
 • Ме́диум — чувствительное физическое лицо, которое, как считают последователи спиритуализма, служит связующим звеном между двумя мирами: материальным и духовным. Практика медиумизма также используется в вуду, кандомбле, умбанде и других эзотерических традициях.Согласно определению Джеймса Максвелла медиум — «человек, в присутствии которого могут наблюдаться психические явления». Гюстав Желе писал: «Медиум — человек, составляющие элементы личности коего — ментальные, динамические и материальные — способны к моментальной децентрализации».Против подобных определений резко возражал Ф. У. Х. Майерс: термин «медиум» он считал «варварским и двусмысленным». Считая, что многие явления связанные с медиумизмом являются в действительности проявлениями подсознательной деятельности, он предлагал называть таких личностей «автоматистами» («automatist»). Профессор Пьер Жане в книге «L’Automatisme Psychologique» употреблял по отношению к медиумам термин «les individus suggestibles», считая, что они находятся под контролем не потустороннего «духа», но — идеи или внушения, либо внутреннего происхождения, либо привнесённых извне.Ломброзо утверждал, что существует прямая связь между медиумизмом и состоянием истерии. Отчасти соглашался с ним и профессор Рише, говоривший: «Медиумы в той или иной степени — психопаты… Их сознание страдает от диссоциации, следствием чего являются определенная психическая нестабильность и сниженное чувство самосознания в трансовом состоянии».Национальный научный фонд (США) относит веру в возможность ментального общения с духами умерших и ченнелинг (способность «потусторонних сил» временно управлять телом человека) к одним из наиболее распространённых среди американцев псевдонаучных заблуждений.
 • Un médium (médiums en plural) o clarividente o clariaudiente o clariestésica y otras facultades similares, designa a una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial, que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Un médium es un individuo de cualquier edad, género, educación o cultura, del que se asegura le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente, y que le permiten desde allí acceder a realidades no ordinarias y eventualmente comunicarlas. No está muy claro que sea una actividad extrasensorial sino probablemente mediada por el "sensorio" hacia zonas poco conocidas de la actividad psíquica. Siempre es mediada por el cerebro y en menor medida por otros órganos, de allí viene el vocablo médium.La edad de oro del Espiritismo moderno abarcaría aproximadamente desde el año 1850 hasta el comienzo de la II Segunda Guerra Mundial. El Espiritismo como tal se inició en Francia con El libro de los espíritus de Allan Kardec, pasando luego a Estados Unidos donde se mezclaría creencias, misticismo, y espectáculo. Pero en realidad sus raíces se esconden al surgimiento de la humanidad, como ha quedado testimonio en diversas culturas, por ejemplo, el oráculo de Delfos y otros menos reconocidos.Numerosos investigadores y científicos de la época, algunos de ellos Premios Nobel y primeras figuras del elenco científico internacional, realizaron investigaciones y trabajos sobre las facultades de los médiums, como William Crookes, Cesar Lombroso, Arsakoff, Arthur Conan Doyle, Michael Faraday, Emanuel Swedenborg, Frederic Myers, León Tolstoi o Charles Richet. La medium mas joven de la que se ha escuchado es Selene Gauna, mas conocida como Avalon, con solo 14 años de edad. El papel de médium es bastante recurrente en la cinematografía y la televisión, como es el caso del papel de Whoopi Goldberg en Ghost, Poltergeist. Una médium hace aparición en la película Los Otros y en El Orfanato, y Geraldine Chaplin interpreta a una médium en la película El Orfanato. También hay series basadas en médiums, como Ghost Whisperer (con Melinda Gordon como médium) o Medium (con Allison DuBois).La mediumnidad (médiumnité, en francés) es la facultad de la que dispone un médium para ponerse en contacto con las personas ya fallecidas u otras entidades de otros planos o realidades.Existen distintos tipos de mediumnidad como por ejemplo la de psicografía, sanación, de incorporación, de fenómenos físicos, entre otras. Hay quienes consideran que existen más de setenta mediumnidades diferentes.
 • Mediuma izpiritu eta bost zentzumenetatik at izan daitekeen dimentsioko ustezko beste izakiekiko komunikazio-ahalmena duen pertsona bat da. Mundu honen eta beste munduaren artean hainbat erlijio eta sinesmenetan agertzen den bitartekaria izateaz gainera, parapsikologian ikertzen den fenomenoa ere bada.
 • S'anomena mèdium una persona que seria sensible a una altra dimensió o que afavoriria (voluntàriament o no) les manifestacions que provindrien d'una altra dimensió. Aquesta altra realitat pot ser l'inframón (món dels difunts, dels esperits, dels àngels, dels dimonis, de Déu), o qualsevol altre «univers» no perceptible pels cinc sentits.La mediumnitat és una facultat considerada en el marc: de religions com el pentecostalisme, el Renaixement carismàtic, l'espiritualisme modern, el Cao Dai, l'antoinisme, l'animisme, el vodú, el candomblé, el Palo i les diverses formes d'espiritisme; algunes branques del budisme tibetà, com el Bön o Nyingma, de les quals procedeixen els oracles tibetans; una filosofia com la doctrina espiritista d'Allan Kardec; pràctiques com el channelling; una tradició com el mazzerisme de Còrsega, el xamanisme i el druïdisme; una professió com la clarividència; experiències místics, visions o d'èxtasi; cas de possessió; activitats no espirituals com la parapsicologia.En la cultura occidental moderna, els mèdiums generalment s'associen amb el moviment espiritista o el domini del sobrenatural.
 • Mediunidade, ou canalização, designa a alegada comunicação entre humanos (encarnados) e espíritos (desencarnados); ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence . Registros sobre tal fenômeno vêm ocorrendo desde o início da história humana mas foi a partir do século XIX que a mediunidade começou a ser um objeto de intensa investigação científica.Embora não corroborado pela ciência stricto sensu e sim por diversas doutrinas espiritualistas, de certa forma independente da religião em questão, há consenso entre os que nela acreditam que a mediunidade se manifesta de forma mais ou menos intensa em todos os indivíduos. A classificação dos médiuns é feita da seguinte forma: a quem essa faculdade é detectada, ou seja, existe atividade, são chamadas de médiuns ativos , e as pessoas em que essa atividade não é detectada são chamadas de médiuns passivos .Assim, um espírito que deseja comunicar-se entra em contato com a mente do médium ativo, e, por esse meio, pode se comunicar por várias formas, como oralmente (psicofonia), pela escrita (psicografia), ou ainda se fazendo visível ao médium (vidência). Fenômenos de ordem física incluem levitações (poltergeist), batidas (tiptologia), escrita direta (pneumatografia), voz direta (pneumatofonia), voz eletrônica (electronic voice phenomena), etc. Também há a mediunidade de psicometria, que é muito usada como ajuda para a polícia, consiste em um médium ler impressões e recordações pelo contato com objetos comuns; e a mediunidade de cura, como acontece através do médium João de Deus. Outras formas de comunicação com os espíritos podem ser encontradas em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.Embora recorrentes nas doutrinas espiritualistas, e bem evidente na Doutrina Espírita, a mediunidade não encontra-se estabelecida à luz da ciência stricto sensu, visto a própria existências de espíritos não encontrar-se cientificamente estabelecida perante os rigores do método científico .
 • Mediumship is the practice of certain people—known as mediums—to purportedly mediate communication between spirits of the dead and other human beings.Attempts to contact the dead date back to early human history, with mediumship gaining in popularity during the 19th century. Investigations during this period revealed widespread fraud—with some practitioners employing techniques used by stage magicians—and the practice started to lose credibility. The practice still continues to this day, and high profile fraud has been uncovered as recently as the 2000s.In recent years, scientific research has been undertaken to ascertain the validity of claims of mediumship. In an experiment undertaken by the British Psychological Society, the conclusion was that the test subjects demonstrated no mediumistic ability. Other experiments which have seemingly found evidence of paranormal activity have been criticized for not establishing thorough test conditions.There are several different variants of mediumship; the best known forms are where a spirit takes control of a medium's voice and uses it to relay a message, or where the medium simply 'hears' the message and passes it on. Other forms involve manifestations of the spirit, such as apparitions or the presence of a voice, and telekinetic activity.The practice is associated with several religious belief systems such as Vodoun, Spiritualism, Spiritism, Candomblé, Voodoo, Umbanda and some New Age groups.
 • Cenayang adalah orang yang dapat berhubungan dengan makhluk halus.Kemampuan cenayang adalah mendapatkan informasi, energi, atau kekuatan di dalam kesadaran kosmik, serta kemampuan untuk memanfaatkan informasi, energi, atau kekuatan yang telah di peroleh.
 • Medium – termin z zakresu spirytyzmu oraz spirytualizmu określający osobę potrafiącą ustanowić połączenie pomiędzy duchami albo innymi nadprzyrodzonymi siłami a światem realnym. Zgodnie z tą teorią osoba będąca medium jest kanałem umożliwiającym połączenie ze światem paranormalnym, by sprawdzić co się w nim dzieje, lub uzyskać jakieś istotne informacje. Istnieje kilka różnych typów medium. Często są to osoby, które (jak twierdzą) doświadczają wizji albo fizycznego i/lub psychicznego kontaktu z siłami paranormalnymi. Inne utrzymują, iż duchy przejmują kontrolę nad ich głosem i mową których używa do przekazywania wiadomości. Kolejne osoby przekonują, że potrafią skłonić duchy do manifestacji swojej obecności, aby na przykład poprzez telekinezę, obiektów Kontakty ze zmarłymi lub innymi siłami nadprzyrodzonymi są zakorzenione do bardzo dawna w wielu wierzeniach na całym świecie, między innymi szamanizmie, mitologii greckiej, voodoo, umbanda, chrześcijaństwie (wróżka z Endor 1 Sm 28, 7) i New Age. Rozkwit działalności medium przypada na XIX wiek, jednak w wyniku szeroko zakrojonych badań, które podważyły ich prawdziwość, spirytyzm utracił wiarygodność i co za tym idzie popularność. Po dziś dzień nie udało się potwierdzić w ani jednym przypadku paranormalnych umiejętności osób podających się za medium. Nie przeszkadza to jednak zwolennikom teorii istnienia komunikacji ze światem astralnym, obecnych wśród przedstawicieli wszystkich kultur na całym świecie.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 229367 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 30497 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 232 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110506862 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • Les incontournables
prop-fr:directeur
 • Régine Azria , Danièle Hervieu-Léger
prop-fr:id
 • Dicorel
 • Aventur
 • Encyclo
 • Explor
 • LLDM
 • Somna
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Le Plessis-Robinson
prop-fr:pages
 • 703 (xsd:integer)
prop-fr:plume
 • oui
prop-fr:sousTitre
 • Une histoire de la parapsychologie
 • Vol. I : Le défi du magnétisme, 620 p. : Le choc des sciences physiques
prop-fr:titre
 • dbpedia-fr:Le_Livre_des_médiums
 • Dictionnaire des faits religieux
 • Encyclopédie de l'au-delà
 • Les aventuriers de l'esprit
 • Les explorateurs de l'invisible
 • Somnambulisme et médiumnité
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • On nomme médium une personne qui serait sensible à des influences ou à des phénomènes non perceptibles par les cinq sens. Des suppositions avancent que les médiums percevraient les manifestions de l'au-delà, ou bien des esprits. D'autres suppositions suggèrent que les médiums percevraient intuitivement des informations lors d'un changement de leur état de conscience.
 • 영매(靈媒)란 죽은 자의 영혼과 살아있는 사람이 소통하게 만들어 준다는 자 또는 그 의식이다. 메디엄(medium), 채널링(channeling)이라고도 한다.
 • 霊媒(れいばい、medium または spirit medium)とは、超自然的存在(霊的存在)と人間とを直接に媒介することが可能な人物のことである。日本では口寄せという名でも知られている。また霊媒者(れいばいしゃ)、霊媒師(れいばいし)などとも呼ばれる。
 • Mediuma izpiritu eta bost zentzumenetatik at izan daitekeen dimentsioko ustezko beste izakiekiko komunikazio-ahalmena duen pertsona bat da. Mundu honen eta beste munduaren artean hainbat erlijio eta sinesmenetan agertzen den bitartekaria izateaz gainera, parapsikologian ikertzen den fenomenoa ere bada.
 • Cenayang adalah orang yang dapat berhubungan dengan makhluk halus.Kemampuan cenayang adalah mendapatkan informasi, energi, atau kekuatan di dalam kesadaran kosmik, serta kemampuan untuk memanfaatkan informasi, energi, atau kekuatan yang telah di peroleh.
 • Un médium (médiums en plural) o clarividente o clariaudiente o clariestésica y otras facultades similares, designa a una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial, que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus.
 • Een medium is iemand met een veronderstelde gave om te communiceren met de geesten van overledenen, engelen, demonen of andere immateriële entiteiten. Binnen de parapsychologie werd de term medium vroeger vaak gebruikt voor alles wat tegenwoordig als ‘paranormaal’ wordt aangeduid. Zo sprak men van mediamieke begaafdheden, waar het zaken betreft als helderziendheid, heldervoelendheid, telepathie etc.
 • Medium (auch Channel genannt) bezeichnet eine Person, die von sich behauptet, Botschaften von übernatürlichen Wesen wie Engeln, Geistern oder Verstorbenen zu empfangen oder anders geartete „nicht-physikalische“ Wahrnehmungen zu haben. In der Parapsychologie wird der Begriff dabei unabhängig von kulturrelativen religiösen oder okkulten Weltbildern verwendet.
 • Un medium (dal latino medium, "mezzo, strumento") è una persona che sostiene di poter operare come intermediario tra vita e morte con supposte entità soprannaturali. Tale pratica afferisce alla credulità popolare e alla pseudoscienza, non esistendo alcuna prova delle asserzioni proposte.Il termine nasce nell'ambiente dello spiritismo negli anni cinquanta del XIX secolo per poi estendersi successivamente in altri ambiti.
 • S'anomena mèdium una persona que seria sensible a una altra dimensió o que afavoriria (voluntàriament o no) les manifestacions que provindrien d'una altra dimensió.
 • Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişi.
 • Ме́диум — чувствительное физическое лицо, которое, как считают последователи спиритуализма, служит связующим звеном между двумя мирами: материальным и духовным. Практика медиумизма также используется в вуду, кандомбле, умбанде и других эзотерических традициях.Согласно определению Джеймса Максвелла медиум — «человек, в присутствии которого могут наблюдаться психические явления».
 • Nem összetévesztendő a médiával, mint tömegtájékoztatási eszközzelA szó a latin medius-ból ered, ami mindazt jelenti, ami középen van. Parapszichológiai értelemben két lény közötti személy, aki természetfelettinek tűnő módon képes felfogni és közvetíteni bizonyos dolgokat. A szó klasszikus értemében a médium olyan emberi lény, aki képes kommunikálni a szellemekkel. Néha a médium elnevezés olyan személyt jelöl, aki paranormális jelenségeket produkál.
 • Mediumship is the practice of certain people—known as mediums—to purportedly mediate communication between spirits of the dead and other human beings.Attempts to contact the dead date back to early human history, with mediumship gaining in popularity during the 19th century. Investigations during this period revealed widespread fraud—with some practitioners employing techniques used by stage magicians—and the practice started to lose credibility.
 • Mediunidade, ou canalização, designa a alegada comunicação entre humanos (encarnados) e espíritos (desencarnados); ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence .
 • Medium – termin z zakresu spirytyzmu oraz spirytualizmu określający osobę potrafiącą ustanowić połączenie pomiędzy duchami albo innymi nadprzyrodzonymi siłami a światem realnym. Zgodnie z tą teorią osoba będąca medium jest kanałem umożliwiającym połączenie ze światem paranormalnym, by sprawdzić co się w nim dzieje, lub uzyskać jakieś istotne informacje. Istnieje kilka różnych typów medium.
rdfs:label
 • Médium (spiritualité)
 • Cenayang
 • Medium
 • Medium
 • Medium (Person)
 • Medium (esoterie)
 • Medium (osoba)
 • Mediumship
 • Mediunidade
 • Medyum
 • Mèdium
 • Médium
 • Médium
 • Медиум
 • 霊媒
 • 영매
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:caractéristique of
is foaf:primaryTopic of