La médecine nucléaire comprend l'ensemble des applications médicales des médicaments radio pharmaceutiques (MRP). Administrativement on parle de sources radioactives non scellées.On injecte au patient des radio pharmaceutiques, qui sont constitués de deux éléments. Une molécule qui fait partie du métabolisme humain et qui va être attirée dans un organe cibles, et un traceur rattaché qui émet des rayonnements. Cette méthode est très précise et permet des diagnostics ou des traitements.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La médecine nucléaire comprend l'ensemble des applications médicales des médicaments radio pharmaceutiques (MRP). Administrativement on parle de sources radioactives non scellées.On injecte au patient des radio pharmaceutiques, qui sont constitués de deux éléments. Une molécule qui fait partie du métabolisme humain et qui va être attirée dans un organe cibles, et un traceur rattaché qui émet des rayonnements. Cette méthode est très précise et permet des diagnostics ou des traitements. Les différents domaines d'application sont : l'imagerie fonctionnelle in vivo qui consiste en l'administration d'un traceur radioactif au patient permettant sa détection externe. Ce sont les scintigraphies (émission de rayonnements gamma) ou les tomographies par émission de positons (TEP) ; le diagnostic biologique in vitro : la radio-immunologie ;En France, l'utilisation des radio-isotopes a but de traitement ne fait pas partie, à proprement parler, de la médecine nucléaire, qui reste du ressort des radiothérapies.
 • 핵의학(核醫學)은 방사성 핵종을 함유하는 의약품, 즉 방사성 의약품을 사용하여 인체의 생리적 및 병리적 상태를 진단하거나 치료하는 의학의 한 분야이다. 핵의학은 진단분야(diagnostics)와 치료분야(therapeutics)로 나눌 수가 있고 진단분야는 다시 핵의학영상진단법(diagnostic nuclear medicine imaging), 방사면역측정법(radioimmunoassay), 생물학적 검사법(biological test)으로 구분된다. 핵의학검사를 위해 사용하는 기기로는 양전자방출단층촬영기(positron emission tomography, PET), 단일광자방출단층촬영기(single photon emission computed tomography, SPECT), 감마카메라(gamma camera), 감마카운터(gamma counter), 베타카운터(beta counter) 등이 있다. 2008년 대한핵의학회 통계에 의하면 핵의학영상검사 중 SPECT와 감마카메라를 이용한 검사가 75%, PET를 이용한 검사가 25%였다.
 • Я́дерная медици́на — раздел клинической медицины, который занимается применением радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении. Иногда к ядерной медицине относят также методы дистанционной лучевой терапии .
 • Ядрената медицина (също нуклеарна медицина) е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. При нея с помощта на радиизотопите се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма. Изобразяването на човешкото тяло или части от него в нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия и се извършва с диагностична цел. В основата му е визуализацията, дължаща се на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар. радиофармацевтици в тялото. Радиофармацевтиците представляват комбинация от радиоизотоп и помощно химично съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи и се натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецепториЯдрената медицина се прилага основно за: Функционална диагностика: сцинтиграфия и позитронно-емисионная томография Диагностика in vitro: радиоимунология Лечение на рака на щитовидната жлеза с помощта на изотопа 131IДнес ядрената медицина позволява да се изследват практически всички органи на човешкото тяло и намира приложение в неврологията, кардиологията, онкологията, ендокринологията, пулмонологията и други раздели на медицината.С помощта на методите на ядрената медицина се изучава кръвоснабдяването на органите, метаболизмът на жлъчката, функцията на бъбреците, пикочния мехур, щитовидната жлеза.
 • Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami. Metodą obrazowania stosowaną w medycynie nuklearnej jest scyntygrafia. Zaletą tej techniki jest, poza uwidacznianiem struktury, również dodatkowa możliwość badania funkcji czynnościowej danego organu. Dodatkowo ta gałąź medycyny zajmuje się diagnostyką in vitro, czyli oznaczaniem poziomu substancji we krwi metodami radioimmunologicznymi, przy pomocy znaczników izotopowych (np. w celu określenia poziomu niektórych hormonów).Podstawowym radionuklidem stosowanym w metodach diagnostycznych medycyny nuklearnej jest technet 99mTc.Terapeutyczne zastosowanie substancji promieniotwórczych dotyczy głównie chorób nowotworowych tarczycy, gdzie od wielu lat stosuje się jeden z syntetycznych izotopów jodu, 131I, jak również leczenia przerzutów nowotworowych (m.in. raka stercza) do kości przy użyciu fosforu 32P, strontu 89Sr, renu 186Re, 188Re oraz samaru 153Sm.Szczególna uwaga należy się metodom terapii nowotworowej będącym kombinacją chemoterapii i radioimmunoterapii (z zastosowaniem znakowanych monoklonalnych przeciwciał) m.in. w chorobie Hodgkina (Zevalin), jak również celowanej terapii znakowanymi analogami hormonów w guzach neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (znakowany oktreotyd).
 • Die Nuklearmedizin umfasst die Anwendung radioaktiver Substanzen und kernphysikalischer Verfahren in der Medizin zur Funktions- und Lokalisationsdiagnostik sowie offener Radionuklide in der Therapie und den Strahlenschutz mit seinen physikalischen, biologischen und medizinischen Grundlagen.
 • Nukleární medicína je lékařský obor používající k diagnostice a terapii chorob zavedení radioaktivních látek (radiofarmak) do těla nemocného.Nejčastěji používanými radioizotopy jsou technecium-99, jod-123, jod-131 a thalium-201. Použitím těchto technik se běžně hodnotí srdce, plíce, štítná žláza, játra, žlučník a kostra. Nukleární medicína je užitečná v zobrazování fyziologických funkcí, ovšem zobrazení anatomických detailů je při použití této techniky omezené. V nukleární medicíně se dá měřit vylučovací funkce ledvin, schopnost koncentrace jódu na štítné žláze, proudění krve do srdce atd. Hlavním zobrazovacím přístrojem je tzv. gama kamera. Ta zjistí radiaci vyzařovanou indikátorem zavedeným do těla a zobrazí to na snímku. Počítač zpracuje informaci do podoby snímku osového, věncovitého/koronálního či předozadního/sagitálního (snímky SPECT – rotace o 360 °). K dosažení přesnější analýzy se může s pomocí nejmodernějších zařízení zobrazování pomocí nukleární medicíny spojit s CT skoro současně, a to tak, že se fyziologické informace mohou buďto překrývat nebo zaznamenávat stejné anatomické složení.Zobrazování PET také spadá pod nukleární medicínu. Za použití této techniky zobrazování se vstříkne injekcí do těla pacienta radioaktivní, biologicky aktivní látka (nejčastěji fluor 18, který bývá využíván jako fluorodeoxyglukóza). Radiace, kterou pacient vydává, se detekuje a její pomocí se dají vytvořit multiplanární rekonstrukce. Metabolicky aktivnější tkáně (např. rakovina) soustřeďují aktivní látku více než tkáně ostatní. Zobrazování PET se může kombinovat se zobrazováním pomocí CT pro větší přesnost diagnózy.Nukleární medicína se používá také pro zobrazování kostí, což tradičně hrálo velkou roli v určování stupně rakoviny. Zobrazování pomocí myokardiální perfúze je velmi jemné a přesné rentgenové vyšetření oboustranné myokardiální ischémie, která, když se objeví, vyžaduje angiografické potvrzení a pravděpodobně balonovou angioplastiku (plastiku krevních cév), stenting či transplantaci srdečně–cévního bypassu, které mohou zachránit život. Molekulární zobrazování je v tomto oboru zatím novinka.
 • A medicina nuclear permite observar o estado fisiológico dos tecidos de forma não invasiva, através da marcação de moléculas participantes nesses processos fisiológicos com isótopos radioactivos. Estes, denunciam sua localização por emitirem radiação nuclear (onda eletromagnética de comprimento de 0,01nm a 1nm = espectro dos raios gama). A detecção localizada de muitos fótons gama com uma câmara gama permite formar imagens ou filmes que informem acerca do estado funcional dos órgãos. A maioria das técnicas usa ligações covalentes ou iónicas entre os elementos radioactivos e as substâncias alvo, mas hoje já existem marcadores mais sofisticados, como o uso de anticorpos específicos para determinada proteína, marcados radioactivamente. A emissão de partículas beta ou alfa, que possuem alta energia, pode ser útil do ponto de vista terapêutico, para destruir células ou estruturas indesejáveis mas não formam imagem.Centros de Medicina Nuclear existem em regra apenas nos hospitais centrais, ou em clínicas privadas.
 • Medikuntza nuklearra gaixotasun batzuen diagnostikoan oso lagungarria den espezialitate medikoa da, sustantzia erradioaktiboen bidez irudiak lortuz.
 • Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme, uitgeoefend door nucleair geneeskundigen, dat gebruikmaakt van het verval van radioactieve isotopen voor de diagnostiek en behandeling van ziekten.Een specialisme dat een sterke relatie heeft met de nucleaire geneeskunde, is de radiotherapie. In tegenstelling tot bij de nucleaire geneeskunde wordt bij de radiotherapie gewerkt met uitwendige bronnen van ioniserende straling, of bronnen die wel inwendig worden toegepast maar die niet vrij in het lichaam kunnen bewegen (brachytherapie).
 • La medicina nucleare è quella branca della medicina che utilizza sostanze radioattive (radiofarmaci) in diagnostica e in terapia. Le metodiche diagnostiche consistono nello studio della fissazione di un radionuclide legato a una molecola, che "mima" l'attività metabolica di un tessuto organico o si fissa a quest'ultimo mediante l'interazione con opportuni recettori.La terapia radiometabolica si effettua impiegando sostanze che, legandosi ai tessuti patologici con meccanismi simili ai farmaci usati in campo diagnostico, consentono di colpirli in maniera selettiva e con un'alta dose di radiazioni ad alto LET (come le particelle beta meno) risparmiando in larga misura i tessuti sani.Per approfondire gli aspetti fisici, biologici e radioprotezionistici che riguardano le interazioni della radiazioni con la materia si raccomanda la lettura delle voci radiazioni ionizzanti, radiobiologia e radioprotezione.
 • Nuclear medicine is a medical specialty involving the application of radioactive substances in the diagnosis and treatment of disease.In nuclear medicine procedures, radionuclides are combined with other elements to form chemical compounds, or else combined with existing pharmaceutical compounds, to form radiopharmaceuticals. These radiopharmaceuticals, once administered to the patient, can localize to specific organs or cellular receptors. This property of radiopharmaceuticals allows nuclear medicine the ability to image the extent of a disease process in the body, based on the cellular function and physiology, rather than relying on physical changes in the tissue anatomy. In some diseases, nuclear medicine studies can identify medical problems at an earlier stage than other diagnostic tests. Nuclear medicine, in a sense, is "radiology done inside out", or "endo-radiology", because it records radiation emitting from within the body rather than radiation that is generated by external sources like X-rays.Treatment of diseased tissue, based on metabolism or uptake or binding of a particular ligand, may also be accomplished, similar to other areas of pharmacology. However, the treatment effects of radiopharmaceuticals rely on the tissue-destructive power of short-range ionizing radiation.In the future, nuclear medicine may provide added impetus to the field known as molecular medicine. As understanding of biological processes in the cells of living organisms expands, specific probes can be developed to allow visualization, characterization, and quantification of biologic processes at the cellular and subcellular levels. Nuclear medicine is a possible specialty for adapting to the new discipline of molecular medicine because of its emphasis on function and its utilization of imaging agents that are specific for a particular disease process.The global market is expected to reach US$ 24 billion in 2030, showing an annual average growth of 11%, mostly driven by the therapeutic radiopharmaceutical market which is expected to increase annually by 30% between 2013 and 2030. The diagnostic radiopharmaceutical market is expected to grow by 5% a year, mainly driven by volume increases. The global nuclear medicine market is fragmented, with more than 60 companies selling radiopharmaceuticals on a regular basis; however, three companies take more than half of the world market share whereas more than 50 companies share 14% of this same world market.
 • La medicina nuclear és una branca de la medicina i la imatge mèdica que utilitza les propietats nuclears en àmbits de diagnosi i teràpia. Més específicament, la medicina nuclear és una part de la imatge molecular, ja que produeix imatges que reflecteixen processos biològics que prenen lloc a nivell cel·lular i subcel·lular.
 • Nükleer tıp, canlılara verilen ışın etkin (radyoaktif) maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler veya aygıtlarla dışarıdan sayımı (parıltı sayımı) ya da görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır.Sintigrafi; eser düzeyde ışın etkin (radyoaktif) bir maddenin genellikle damardan verilmesinden sonra "Gamma kamera" denen görüntüleme aygıtıyla işlevbilimsel bir durumun (organdaki kanlanma vb. değişim) görüntülenmesi tekniği olup, kemik, kalp, beyin, ve dinamik böbrek sintigrafisi gibi türleri bulunmaktadır.Kullanılan aygıtlar, radyoaktivite sayıcıları, Gamma kamera ve PET-CT (Pozitron Emisyon Tomografisi) olarak adlandırılır.Görüntüleme için kullanılan bileşikler, radyonüklidler ya da radyonüklidler ile birleştirilen farmasötiklerdir. Bu maddeler vücutta fizyolojik işlevsellikleri ile görüntü sağlarlar. Görüntü almak için kullanılan en basit aygıta "Gamma kamera" adı verilir. Bu cihazların daha gelişmiş türleri "SPECT" (Single Photon Emission Tomography) adını alır. En son kullanıma giren Nükleer Tıp aygıtı PET/CT ya da PET/MR'dır. Bu sistemlerde amaçlanan işlev bilimsel görüntüleme ile anatomik görüntülemenin tek bir görüntüde birleştirilmesidir.Nükleer tıbbın sağaltımı (tedaviyi) ilgilendiren yanında vücuda ayrı yollarla verilen radyonüklidlerden yararlanılır. Burada radyasyonun sağaltıcı ya da ağrı giderici özelliklerinden yararlanılır. Tiroid urları ve hipertiroidin tedavisi buna örnek gösterilebilir.Türkiye'de birçok üniversite hastanesinde Nükleer Tıp Anabilim Dallarında, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Nükleer Tıp Bölümleri`nde ve birçok özel nükleer tıp laboratuvarında, nükleer tıp incelemeleri yapılmaktadır.Vücuda damar yolu ile enjekte edilen radyoaktif maddenin, radyasyon ölçüsü olarak herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Sintigrafik araştırmalarla radyolojik araştırmalar arasındaki tek benzerlik, iki yöntemde de elde edilen görüntülerin bir filme aktarılmasından oluşmasıdır. Özünde, görüntüleme için kullanılan yöntem de, elde edilen görüntü de (sintigrafide fizyolojik, radyolojide anatomik oldukça ayrıdır.
 • シンチグラフィ(英: scintigraphy)・シンチグラムは、体内に投与した放射性同位体から放出される放射線を検出し、その分布を画像化したもの。画像診断法の一つ。腫瘍(がん)や各種臓器の機能の診断に使われる。また、核種の組織親和性を利用して、異所性胃粘膜の検出、甲状腺や唾液腺の検査にも使われる。医療現場では、画像化したものについても包括して「シンチグラム」と呼ばれることも多く、診療報酬点数表でも「シンチグラム」と表記される。なお、一般的にはシンチグラフィとRI検査とはほぼ同義語として使われるが、RI検査はシンチグラフィよりも範囲が広く、画像化を伴わないシンチグラムや、ラジオアイソトープを使った体外からの計測によらない検査(循環血液量測定など)も含まれる。注)英語では検査法をscintigraphy、得られた図(画像)をscintigramと区別している。
 • La Medicina Nuclear es una especialidad de la medicina actual. En medicina nuclear se utilizan radiotrazadores o radiofármacos, que están formados por un fármaco transportador y un isótopo radiactivo. Estos radiofármacos se aplican dentro del organismo humano por diversas vías (la más utilizada es la vía intravenosa). Una vez que el radiofármaco está dentro del organismo, se distribuye por diversos órganos dependiendo del tipo de radiofármaco empleado. La distribución del radiofármaco es detectado por un aparato detector de radiación llamado gammacámara y almacenado digitalmente. Luego se procesa la información obteniendo imágenes de todo el cuerpo o del órgano en estudio. Estas imágenes, a diferencia de la mayoría de las obtenidas en radiología, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, muestran como están funcionando los órganos y tejidos explorados o revelan alteraciones de los mismos a un nivel molecular. Por lo general, las exploraciones de medicina nuclear no son invasivas y carecen de efectos adversos.Se utiliza para diagnosticar y determinar la gravedad y tratamiento de una varias enfermedades, incluyendo cáncer en diversos tipos, enfermedades cardíacas, gastrointestinales, endocrinas, desórdenes neurológicos, y otras anomalías dentro del cuerpo. Debido a que los procedimientos de medicina nuclear pueden detectar actividades moleculares dentro del cuerpo, ofrecen la posibilidad de identificar enfermedades en sus etapas tempranas, así también como las respuestas inmediatas de los pacientes a las intervenciones terapéuticas.Ahora, los procedimientos de medicina nuclear pueden llevar mucho tiempo. Las radiosondas pueden tardar desde horas hasta días en acumularse en el área del cuerpo a estudiar y el diagnóstico por imágenes puede llevar varias horas, aunque en algunos casos se encuentran disponibles nuevos equipos que pueden reducir considerablemente el tiempo del procedimiento.“La medicina nuclear ha sido, durante mucho tiempo, desconocida tanto para pacientes como para enfermeras; sin embargo, se está incorporando de manera creciente a los hospitales. Los pacientes que acuden a esos servicios requieren cuidados de enfermería, derivados tanto de la diversidad de exploraciones con características particulares, como de patologías susceptibles de ser estudiadas y/o tratadas con estos procedimientos. Tradicionalmente las actuaciones del profesional de enfermería han estado ligadas a problemas de colaboración y al propio desarrollo de la exploración, quedando los cuidados relacionados con los problemas de enfermería en un segundo plano o en manos de enfermeras de otros niveles asistenciales. No obstante, los cuidados de enfermería en medicina nuclear experimentan desde los años 90 un notable avance, acompañado de una paulatina adaptación de la propia enfermería para dotarlos de calidad y un carácter propio. Una vez que las enfermeras empiezan a centrar su praxis en los cuidados de enfermería, se hace preciso sistematizar su método de trabajo para ofrecer una asistencia de calidad.” (Cateyano Fernández, 2009).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 136210 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28378 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110131998 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La médecine nucléaire comprend l'ensemble des applications médicales des médicaments radio pharmaceutiques (MRP). Administrativement on parle de sources radioactives non scellées.On injecte au patient des radio pharmaceutiques, qui sont constitués de deux éléments. Une molécule qui fait partie du métabolisme humain et qui va être attirée dans un organe cibles, et un traceur rattaché qui émet des rayonnements. Cette méthode est très précise et permet des diagnostics ou des traitements.
 • Я́дерная медици́на — раздел клинической медицины, который занимается применением радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении. Иногда к ядерной медицине относят также методы дистанционной лучевой терапии .
 • Die Nuklearmedizin umfasst die Anwendung radioaktiver Substanzen und kernphysikalischer Verfahren in der Medizin zur Funktions- und Lokalisationsdiagnostik sowie offener Radionuklide in der Therapie und den Strahlenschutz mit seinen physikalischen, biologischen und medizinischen Grundlagen.
 • Medikuntza nuklearra gaixotasun batzuen diagnostikoan oso lagungarria den espezialitate medikoa da, sustantzia erradioaktiboen bidez irudiak lortuz.
 • La medicina nuclear és una branca de la medicina i la imatge mèdica que utilitza les propietats nuclears en àmbits de diagnosi i teràpia. Més específicament, la medicina nuclear és una part de la imatge molecular, ja que produeix imatges que reflecteixen processos biològics que prenen lloc a nivell cel·lular i subcel·lular.
 • シンチグラフィ(英: scintigraphy)・シンチグラムは、体内に投与した放射性同位体から放出される放射線を検出し、その分布を画像化したもの。画像診断法の一つ。腫瘍(がん)や各種臓器の機能の診断に使われる。また、核種の組織親和性を利用して、異所性胃粘膜の検出、甲状腺や唾液腺の検査にも使われる。医療現場では、画像化したものについても包括して「シンチグラム」と呼ばれることも多く、診療報酬点数表でも「シンチグラム」と表記される。なお、一般的にはシンチグラフィとRI検査とはほぼ同義語として使われるが、RI検査はシンチグラフィよりも範囲が広く、画像化を伴わないシンチグラムや、ラジオアイソトープを使った体外からの計測によらない検査(循環血液量測定など)も含まれる。注)英語では検査法をscintigraphy、得られた図(画像)をscintigramと区別している。
 • Nukleární medicína je lékařský obor používající k diagnostice a terapii chorob zavedení radioaktivních látek (radiofarmak) do těla nemocného.Nejčastěji používanými radioizotopy jsou technecium-99, jod-123, jod-131 a thalium-201. Použitím těchto technik se běžně hodnotí srdce, plíce, štítná žláza, játra, žlučník a kostra. Nukleární medicína je užitečná v zobrazování fyziologických funkcí, ovšem zobrazení anatomických detailů je při použití této techniky omezené.
 • Nuclear medicine is a medical specialty involving the application of radioactive substances in the diagnosis and treatment of disease.In nuclear medicine procedures, radionuclides are combined with other elements to form chemical compounds, or else combined with existing pharmaceutical compounds, to form radiopharmaceuticals. These radiopharmaceuticals, once administered to the patient, can localize to specific organs or cellular receptors.
 • 핵의학(核醫學)은 방사성 핵종을 함유하는 의약품, 즉 방사성 의약품을 사용하여 인체의 생리적 및 병리적 상태를 진단하거나 치료하는 의학의 한 분야이다. 핵의학은 진단분야(diagnostics)와 치료분야(therapeutics)로 나눌 수가 있고 진단분야는 다시 핵의학영상진단법(diagnostic nuclear medicine imaging), 방사면역측정법(radioimmunoassay), 생물학적 검사법(biological test)으로 구분된다. 핵의학검사를 위해 사용하는 기기로는 양전자방출단층촬영기(positron emission tomography, PET), 단일광자방출단층촬영기(single photon emission computed tomography, SPECT), 감마카메라(gamma camera), 감마카운터(gamma counter), 베타카운터(beta counter) 등이 있다.
 • Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme, uitgeoefend door nucleair geneeskundigen, dat gebruikmaakt van het verval van radioactieve isotopen voor de diagnostiek en behandeling van ziekten.Een specialisme dat een sterke relatie heeft met de nucleaire geneeskunde, is de radiotherapie.
 • Ядрената медицина (също нуклеарна медицина) е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. При нея с помощта на радиизотопите се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма. Изобразяването на човешкото тяло или части от него в нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия и се извършва с диагностична цел. В основата му е визуализацията, дължаща се на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар.
 • La medicina nucleare è quella branca della medicina che utilizza sostanze radioattive (radiofarmaci) in diagnostica e in terapia.
 • Nükleer tıp, canlılara verilen ışın etkin (radyoaktif) maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler veya aygıtlarla dışarıdan sayımı (parıltı sayımı) ya da görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır.Sintigrafi; eser düzeyde ışın etkin (radyoaktif) bir maddenin genellikle damardan verilmesinden sonra "Gamma kamera" denen görüntüleme aygıtıyla işlevbilimsel bir durumun (organdaki kanlanma vb.
 • Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości).
 • La Medicina Nuclear es una especialidad de la medicina actual. En medicina nuclear se utilizan radiotrazadores o radiofármacos, que están formados por un fármaco transportador y un isótopo radiactivo. Estos radiofármacos se aplican dentro del organismo humano por diversas vías (la más utilizada es la vía intravenosa). Una vez que el radiofármaco está dentro del organismo, se distribuye por diversos órganos dependiendo del tipo de radiofármaco empleado.
 • A medicina nuclear permite observar o estado fisiológico dos tecidos de forma não invasiva, através da marcação de moléculas participantes nesses processos fisiológicos com isótopos radioactivos. Estes, denunciam sua localização por emitirem radiação nuclear (onda eletromagnética de comprimento de 0,01nm a 1nm = espectro dos raios gama). A detecção localizada de muitos fótons gama com uma câmara gama permite formar imagens ou filmes que informem acerca do estado funcional dos órgãos.
rdfs:label
 • Médecine nucléaire
 • Medicina nuclear
 • Medicina nuclear
 • Medicina nuclear
 • Medicina nucleare
 • Medikuntza nuklear
 • Medycyna nuklearna
 • Nucleaire geneeskunde
 • Nuclear medicine
 • Nuklearmedizin
 • Nukleární medicína
 • Nükleer tıp
 • Ядерная медицина
 • Ядрена медицина
 • シンチグラフィ
 • 핵의학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of