Un méandre, qui doit son nom à un fleuve de Turquie, est une sinuosité très prononcée du cours d'un fleuve ou rivière qui se produit naturellement lorsque le courant est suffisant pour éroder les berges en présence de matériaux plus résistants, d'embâcles ou de barrages de castors. Tout début de sinuosité naturelle est accentuée par la force centrifuge qui exerce une pression sur la partie extérieure de la courbe.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un méandre, qui doit son nom à un fleuve de Turquie, est une sinuosité très prononcée du cours d'un fleuve ou rivière qui se produit naturellement lorsque le courant est suffisant pour éroder les berges en présence de matériaux plus résistants, d'embâcles ou de barrages de castors. Tout début de sinuosité naturelle est accentuée par la force centrifuge qui exerce une pression sur la partie extérieure de la courbe. Sa courbure est essentiellement due à une faible pente.Un méandre est aussi dénommé un cingle pour certaines rivières (comme la Dordogne) ou fleuves[Lesquels ?]. Pour désigner les tresses de grands fleuves, on parlait autrefois (1689) aussi de rague ou serpenteaux .Presque partout l'homme a contribué à figer (par artificialisation et/ou engiguement des berges) et/ou à rectifier ou détruire (processus d'endiguements de chenalisation...) de très nombreux méandres, ce qui a considérablement dégradé les habitats aquatiques et rivulaires et diminué la surface des zones humides (qui abritent une grande partie de la biodiversité). C'est pourquoi de nombreuses expériences de renaturation avec reméandrage sont mises en œuvre de par le monde,.
 • Mäander ist die Bezeichnung für eine Flussschlinge in einer Abfolge von solchen, wie sie sich in Abschnitten mit geringem Sohlgefälle und gleichzeitig transportiertem Geschiebe (Sand, Kies, Steine) bildet. Eine isolierte Flussschlinge im Flusslauf wird dagegen nicht als Mäander bezeichnet. Als einfaches Maß für die Intensität des Mäandrierens wird die Sinuosität verwendet.
 • Меа́ндр (от греч. Μαίανδρος — древнее название извилистой реки Большой Мендерес в Малой Азии, сейчас в Турции) — плавный изгиб русла (равнинной) реки.Вогнутый (внешний) берег меандра обычно более пологий, а выпуклый (внутренний) — более крутой. Иногда река спрямляет своё русло, и тогда на месте прежнего русла образуется старица. Тип русловых процессов, заключающийся в закономерном развитии речного русла с меандрами, называется меандрирование.
 • Con il termine meandro si indica in idrografia l'ampia sinuosità del corso di un fiume che ne caratterizza la parte terminale dove la pendenza è minima. Il termine proviene dal nome greco (Maiandros) di un fiume della Turchia, lungo 529 km che dall'Anatolia occidentale va a sfociare nel mar Egeo. Il suo corso è appunto caratterizzato da numerosi meandri. In Turchia si distingue il Grande Meandro (Büyük Menderes) dal Piccolo Meandro (Küçük Menderes) lungo 140 km. I meandri sono caratteristici di fiumi che scorrono in pianure alluvionali a debole pendenza, dove sono presenti sedimenti a granulometria prevalentemente fine.Minore è la pendenza, maggiore è la facilità ad impaludarsi dell'ambiente circostante.I meandri fluviali sono caratterizzati da curve, dette anse, più o meno accentuate. In un meandro pertanto abbiamo una sponda concava ed una convessa. Spesso tali curve assumono una forma circolare.
 • Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí být větší než 180°. Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným zahloubením říčního koryta se může meandr zcela oddělit od říčního toku a vznikne mrtvé rameno řeky, meandrové jezero. Název pochází od jména maloasijské řeky Maiandros (řecky Μαίανδρος), dnes Büyük Menderes v Turecku, pro jejíž dolní tok jsou zákruty charakteristické.
 • Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.Brzegi koryta w obrębie meandru są odmiennie wykształcone: wklęsły (zewnętrzny) – jest stromy wskutek podcinania przez nurt rzeki (erozja boczna); również rzeka u stóp tego brzegu jest najgłębsza; wypukły (wewnętrzny) – łagodny; zachodzi na nim odkładanie osadu w postaci łachy meandrowej (łacha; odsyp)Meandry tworzą się zazwyczaj na terenach nizinnych, w dolnym oraz środkowym odcinku rzeki, tam gdzie ma ona mały spadek oraz słaby nurt, wskutek erozji bocznej. Meandry przesuwają się w miarę upływu czasu ku ujściu rzeki, zwiększając swoją krzywiznę oraz poszerzając dolinę. Mogą wówczas zostać odcięte od głównego biegu rzeki, np. wskutek chwilowego podniesienia się poziomu wody i wymycia nowego koryta; wówczas dawny meander staje się starorzeczem. Przewężenie pomiędzy dwoma zakolami nazywa się szyją meandru. W miarę upływu czasu podcinanie zewnętrznego brzegu meandru powoduje często coraz silniejsze zwężanie szyi zakola, a wreszcie doprowadza do przecięcia jej i wyprostowania przebiegu rzeki na tym odcinku. W związku ze skróceniem drogi przepływu i zwiększeniem spadku - rzeka szybko pogłębia tu swe nowe koryto, a dawny meander przekształca się w starorzecze w postaci łukowatego jeziora.Koryta rzeczne o bardzo krętym przebiegu, lecz głęboko wcięte w utwory podłoża i posiadające z obu stron wyraźne krawędzie noszą nazwę meandrów wciętych. Wiąże się to z odpornością i ułożeniem skał w których biegnie dolina.Meandry występują na terasach zalewowych wielu nizinnych rzek Polski, np. na Narwi, dolnym Bugu i dolnym Wieprzu. Meandry wcięte spotyka się głównie na rzekach górskich (np. w górnym i środkowym biegu Dunajca i Sanu) i to raczej w postaci dolin meandrowych, szerszych od rzeki która w nich dzisiaj płynie.Nazwa meander pochodzi od rzeki Menderes płynącej w Azji Mniejszej, tworzącej liczne zakola.== Przypisy ==
 • Un meandro es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada. Se forman con mayor facilidad en los ríos de las llanuras aluviales con pendiente muy escasa, dado que los sedimentos suelen depositarse en la parte convexa del meandro, mientras que en la cóncava, debido a la fuerza centrífuga, predomina la erosión y el retroceso de la orilla.Cuando debido a la erosión dos cauces curvos se encuentran, el río corta camino a través de la zona donde se oponen las corrientes y se forma un lago de herradura o de collera de buey (en inglés oxbow lake), ya que los sedimentos cierran la entrada y salida del antiguo meandro, quedando fuera del cauce del río. Algunos de estos meandros secos reciben nombres locales: en Aragón, los meandros secos del río Ebro se llaman galachos; en los Estados Unidos, en el suroeste también son conocidos como «rincón» y en el Sur, a los antiguos brazos y meandros del río Mississippi se les llama bayou, una voz que por extensión se aplica a esos mismos elementos en otros lugares.
 • A meander, in general, is a bend in a sinuous watercourse or river. A meander forms when moving water in a stream erodes the outer banks and widens its valley, and the inner part of the river has less energy and deposits silt. A stream of any volume may assume a meandering course, alternately eroding sediments from the outside of a bend and depositing them on the inside. The result is a snaking pattern as the stream meanders back and forth across its down-valley axis. When a meander gets cut off from the main stream, an oxbow lake forms. Over time meanders migrate downstream, sometimes in such a short time as to create civil engineering problems for local municipalities attempting to maintain stable roads and bridges.There is not yet full consistency or standardization of scientific terminology used to describe watercourses. A variety of symbols and schemes exist. Parameters based on mathematical formulae or numerical data vary as well, depending on the database used by the theorist. Unless otherwise defined in a specific scheme "meandering" and "sinuosity" here are synonymous and mean any repetitious pattern of bends, or waveforms. In some schemes, "meandering" applies only to rivers with exaggerated circular loops or secondary meanders; that is, meanders on meanders.Sinuosity is one of the channel types that a stream may assume over all or part of its course. All streams are sinuous at some time in their geologic history over some part of their length.
 • Een meander is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop (beek, rivier of zeestroming). Een opeenvolging van meanders vormt een meanderende rivier.Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere zijde grond wordt afgezet. De oever waar de grond wordt geërodeerd wordt stootoever genoemd en de oever waar materiaal wordt afgezet de glij-oever.Door dit mechanisme hebben de bochten de natuurlijke neiging steeds wijder te worden, waardoor ook de rivier steeds langer wordt. Dit gaat door totdat twee bochten in elkaar overlopen (meanderdoorbraak); als dit gebeurt wordt de meander zelf een 'dood' stuk van de rivier en herneemt de rivier zelf nagenoeg zijn oude loop. Het dode stuk heeft vaak de karakteristieke vorm van een hoefijzer en wordt daarom hoefijzermeer genoemd.Bij zeestromingen is een meander een tijdelijke afbuiging van de zeestroming die vaak evolueert tot een wervel, een gebied in de stroom waar het water concentrisch ronddraait.
 • A meander egy legalább visszafordulásig hajló folyókanyarulat, amely, ha levágják, holtággá válik.Egy folyó, vagy patak leginkább akkor hajlamos meanderekben bővelkedő, kígyózó medert kialakítani, ha széles völgyben, vagy alföldön halad, nem túl nagy eséssel.Meander azért alakul ki, mert még egy apró kanyarban is a meder külső szélén gyorsabban folyik a víz, mint a belsőn. Ezért a belső szélen hordalék rakódik le, a külső szélen ezzel szemben a nagyobb vízsebesség miatt a parterózió a jellemző. Ez a folyamat a kanyar nagyobbodásához vezet a külső szél irányában.Ez a folyamat gyakran jól megfigyelhető a partmenti fűzfák elhelyezkedésében. A meander belső szélén a vízpartot kedvelő fűzfák a parttól távolabb helyezkedhetnek el, a külső szélen viszont a víz gyakran a gyökereiket is alámossa és végül bele is dőlhetnek a folyóba.
 • Um meandro é uma curva acentuada de um rio que corre em sua planície aluvial e que muda de forma e posição com as variações de maior ou menor energia e carga fluviais durante as várias estações do ano. Meandros são típicos em planícies aluviais (topografia madura), mas podem ocorrer de forma mais restrita, é uma lástima realmente, também, em outras condições como sobre terrenos sedimentares horizontalizados.O canal do rio muda constantemente de posição ao longo da planície aluvionar, através de um processo contínuo de erosão e deposição em suas margens, daí o meandro receber o nome de meandro divagante. As margens externas do meandro, centrífugas da corrente fluvial, apresentam barrancas progressivamente erodidas, e na margem interna ocorre deposição, principalmente de areia. Este processo leva a acentuar a curvatura do meandro que acaba formando uma volta inteira e sendo truncado em um ponto por onde passa a escoar a corrente fluvial deixando o meandro antigo abandonado e fechado como um lago em forma de U.
 • 蛇行(だこう、英: meandering)とは、蛇が這う姿のように曲がりくねって進むことを指す。蛇行運転など。また、川や気流が曲がりながら流れることを指す。川の流れがカーブの内側となる場所は、流れが遅く、土砂が堆積されるが、外側となる場所では、流れが急で、水深も深い。カーブの内側に土砂が堆積すれば、中洲を形成し、都市の中心が置かれることもある(例:大阪の中之島、パリのシテ島)。川は地形の低い場所に水を流すため、自然状態では蛇行が当たり前である。なお、ドイツの流体力学者シュベンクは「蛇行の原因は河川の断面方向にある二つの螺旋流である」と著書『カオスの自然学』の中で述べている。また、蛇行は洪水の原因となるため、第二次世界大戦後の日本では川の改修工事が進んで直線化し、「元-川」「旧-川」といった場所に、蛇行を残すだけのことが多い。このように残った蛇行を、三日月湖と言う。逆に自然を取り戻すために、一度直線化した河道をふたたび蛇行させる試みもある。英語で蛇行するという意味の「meander」(曲流する)という単語は、激しく蛇行していることで古代ギリシャでは有名だったアナトリアのマイアンドロス川(現トルコ領メンデレス川)に由来している。
 • Meandroa ibai baten ibilgu oso bihurgunetsua da. Nagusiki, oso malda txikiko alubioi-lautadetan sortzen da; sedimentuak meandroaren ertz ganbilean metatzen dira, eta ertz ahurrean, indar zentrifugoaren ondorioz, higadura eta ibaiertzaren atzeratzea dira nagusi.Higaduraren ondorioz bi kanal makur elkartzen direnean, ibaiak bidea mozten du korronteen kontrako zonan eta orduan ferra-lakua edo idi-lepokoa (ingelesez, oxbow lake) edo meandro abandonatua eratzen da, sedimentuek aurreko meandroaren sarrera eta irteera itxitakoan ibaiaren kanaletik kanpo geratzen baita.
 • 사행천(蛇行川) 또는 곡류천(曲流川)은 마치 뱀이 기어가는 모습처럼 구불구불한 형태로 흐르는 강을 말한다. 한강·낙동강과 같은 큰 하천의 지류나 강 하구의 평야 지대에서 흔히 볼 수 있다. 하천의 곡류는 충적평야에서 아무 제한을 받지 않고 곡류하는 자유 곡류와 산지를 깊게 파고 들어가면서 곡류하는 감입 곡류가 있다. 곡류천은 홍수 때에 물이 흘러넘치기 쉬우므로 주변의 농토에 큰 피해를 주기 때문에 하천 양쪽에 둑을 설치하여 피해를 줄이고 있다.
 • En geomorfologia, un meandre és un revolt molt pronunciat en un curs d'aigua. El meandre es forma quan el moviment de l'aigua del riu erosiona les ribes i amplia la seva vall i esdevé força planera. Un corrent de qualsevol volum pot prendre la forma de meandres a mesura que alternativament va erosionant els sediments de la part exterior de la corba (la riba còncava) i els va dipositant a la part interior (la riba convexa, a la que la velocitat de l'aigua és més petita i no té tanta capacitat d'erosió), produint com a resultat una forma sinuosa al llarg de la vall. Quan un meandre és tallat pel corrent principal es forma el que s'anomena un braç mort.El nom prové del nom grec de l'antic riu Meandre de l'Àsia Menor, Μαίανδρος (Maiandros), particularment sinuós i divinitzat com el déu Meandre. Avui dia el riu és a Turquia i és conegut com a Büyük Menderes.
 • Menderes, (Yunanca: Μαίανδρος, maindros) yatak eğimi azalmış akarsularda, genellikle art arda birbirini izleyen U veya S biçimli büklümlere verilen ad. Daha çok alüvyonlu malzemelerle kaplı zeminlerde ortaya çıkan menderesler, sağa ve sola dolanarak akışlarını alüvyon vadisinin eğimine uydurulur. Mendereslerin oluştuğu bölümde akarsu yatağının uzunluğu, genellikle vadi uzunluğunun bir ya da bir buçuk katını bulur. Menderes büklümlerinde durgun su birikintileri, menderesler arasındaki büklümsüz kesimlerde ise dalgalı akıntılar görülür. Bir menderesin boyu genellikle akarsu yatağının eninden 7-10 kat daha uzundur.
 • Меандърът е извивка на речното корито във форма на подкова, образувала се под действието на съвкупност от фактори. Името „меандър“ произлиза от наименованието на реката Бююк Мендерес на полуостров Мала Азия, чието речно корито представлява поредица от подобни извивки.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 146596 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16800 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 114 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109171648 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Meanders
prop-fr:commonsTitre
 • Les méandres
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • Méandre
prop-fr:wiktionaryTitre
 • Méandre
 • Méandre
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un méandre, qui doit son nom à un fleuve de Turquie, est une sinuosité très prononcée du cours d'un fleuve ou rivière qui se produit naturellement lorsque le courant est suffisant pour éroder les berges en présence de matériaux plus résistants, d'embâcles ou de barrages de castors. Tout début de sinuosité naturelle est accentuée par la force centrifuge qui exerce une pression sur la partie extérieure de la courbe.
 • Mäander ist die Bezeichnung für eine Flussschlinge in einer Abfolge von solchen, wie sie sich in Abschnitten mit geringem Sohlgefälle und gleichzeitig transportiertem Geschiebe (Sand, Kies, Steine) bildet. Eine isolierte Flussschlinge im Flusslauf wird dagegen nicht als Mäander bezeichnet. Als einfaches Maß für die Intensität des Mäandrierens wird die Sinuosität verwendet.
 • Меа́ндр (от греч. Μαίανδρος — древнее название извилистой реки Большой Мендерес в Малой Азии, сейчас в Турции) — плавный изгиб русла (равнинной) реки.Вогнутый (внешний) берег меандра обычно более пологий, а выпуклый (внутренний) — более крутой. Иногда река спрямляет своё русло, и тогда на месте прежнего русла образуется старица. Тип русловых процессов, заключающийся в закономерном развитии речного русла с меандрами, называется меандрирование.
 • 蛇行(だこう、英: meandering)とは、蛇が這う姿のように曲がりくねって進むことを指す。蛇行運転など。また、川や気流が曲がりながら流れることを指す。川の流れがカーブの内側となる場所は、流れが遅く、土砂が堆積されるが、外側となる場所では、流れが急で、水深も深い。カーブの内側に土砂が堆積すれば、中洲を形成し、都市の中心が置かれることもある(例:大阪の中之島、パリのシテ島)。川は地形の低い場所に水を流すため、自然状態では蛇行が当たり前である。なお、ドイツの流体力学者シュベンクは「蛇行の原因は河川の断面方向にある二つの螺旋流である」と著書『カオスの自然学』の中で述べている。また、蛇行は洪水の原因となるため、第二次世界大戦後の日本では川の改修工事が進んで直線化し、「元-川」「旧-川」といった場所に、蛇行を残すだけのことが多い。このように残った蛇行を、三日月湖と言う。逆に自然を取り戻すために、一度直線化した河道をふたたび蛇行させる試みもある。英語で蛇行するという意味の「meander」(曲流する)という単語は、激しく蛇行していることで古代ギリシャでは有名だったアナトリアのマイアンドロス川(現トルコ領メンデレス川)に由来している。
 • 사행천(蛇行川) 또는 곡류천(曲流川)은 마치 뱀이 기어가는 모습처럼 구불구불한 형태로 흐르는 강을 말한다. 한강·낙동강과 같은 큰 하천의 지류나 강 하구의 평야 지대에서 흔히 볼 수 있다. 하천의 곡류는 충적평야에서 아무 제한을 받지 않고 곡류하는 자유 곡류와 산지를 깊게 파고 들어가면서 곡류하는 감입 곡류가 있다. 곡류천은 홍수 때에 물이 흘러넘치기 쉬우므로 주변의 농토에 큰 피해를 주기 때문에 하천 양쪽에 둑을 설치하여 피해를 줄이고 있다.
 • Меандърът е извивка на речното корито във форма на подкова, образувала се под действието на съвкупност от фактори. Името „меандър“ произлиза от наименованието на реката Бююк Мендерес на полуостров Мала Азия, чието речно корито представлява поредица от подобни извивки.
 • A meander egy legalább visszafordulásig hajló folyókanyarulat, amely, ha levágják, holtággá válik.Egy folyó, vagy patak leginkább akkor hajlamos meanderekben bővelkedő, kígyózó medert kialakítani, ha széles völgyben, vagy alföldön halad, nem túl nagy eséssel.Meander azért alakul ki, mert még egy apró kanyarban is a meder külső szélén gyorsabban folyik a víz, mint a belsőn. Ezért a belső szélen hordalék rakódik le, a külső szélen ezzel szemben a nagyobb vízsebesség miatt a parterózió a jellemző.
 • Con il termine meandro si indica in idrografia l'ampia sinuosità del corso di un fiume che ne caratterizza la parte terminale dove la pendenza è minima. Il termine proviene dal nome greco (Maiandros) di un fiume della Turchia, lungo 529 km che dall'Anatolia occidentale va a sfociare nel mar Egeo. Il suo corso è appunto caratterizzato da numerosi meandri. In Turchia si distingue il Grande Meandro (Büyük Menderes) dal Piccolo Meandro (Küçük Menderes) lungo 140 km.
 • Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk.
 • En geomorfologia, un meandre és un revolt molt pronunciat en un curs d'aigua. El meandre es forma quan el moviment de l'aigua del riu erosiona les ribes i amplia la seva vall i esdevé força planera.
 • Meandroa ibai baten ibilgu oso bihurgunetsua da.
 • Un meandro es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada.
 • Menderes, (Yunanca: Μαίανδρος, maindros) yatak eğimi azalmış akarsularda, genellikle art arda birbirini izleyen U veya S biçimli büklümlere verilen ad. Daha çok alüvyonlu malzemelerle kaplı zeminlerde ortaya çıkan menderesler, sağa ve sola dolanarak akışlarını alüvyon vadisinin eğimine uydurulur. Mendereslerin oluştuğu bölümde akarsu yatağının uzunluğu, genellikle vadi uzunluğunun bir ya da bir buçuk katını bulur.
 • Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí být větší než 180°. Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku.
 • A meander, in general, is a bend in a sinuous watercourse or river. A meander forms when moving water in a stream erodes the outer banks and widens its valley, and the inner part of the river has less energy and deposits silt. A stream of any volume may assume a meandering course, alternately eroding sediments from the outside of a bend and depositing them on the inside. The result is a snaking pattern as the stream meanders back and forth across its down-valley axis.
 • Um meandro é uma curva acentuada de um rio que corre em sua planície aluvial e que muda de forma e posição com as variações de maior ou menor energia e carga fluviais durante as várias estações do ano.
 • Een meander is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop (beek, rivier of zeestroming). Een opeenvolging van meanders vormt een meanderende rivier.Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere zijde grond wordt afgezet.
rdfs:label
 • Méandre
 • Meander
 • Meander (folyókanyarulat)
 • Meander (geografia)
 • Meander (waterloop)
 • Meandr
 • Meandre
 • Meandro
 • Meandro
 • Meandro
 • Meandro
 • Menderes
 • Mäander
 • Меандр
 • Меандър
 • 蛇行
 • 사행천
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:origine of
is foaf:primaryTopic of