Mâkhétaton (parfois orthographiée Mâkétaton), (qui signifie « celle qui regarde Aton » ou « la protégée d'Aton ») est une princesse royale d'Égypte antique, fille du pharaon Akhenaton et de la reine Néfertiti.Si peu de choses nous sont connues d'elle, elle est souvent représentée avec ses sœurs accompagnant leurs royaux parents les deux premiers tiers du règne d'Akhenaton.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Mâkhétaton (parfois orthographiée Mâkétaton), (qui signifie « celle qui regarde Aton » ou « la protégée d'Aton ») est une princesse royale d'Égypte antique, fille du pharaon Akhenaton et de la reine Néfertiti.Si peu de choses nous sont connues d'elle, elle est souvent représentée avec ses sœurs accompagnant leurs royaux parents les deux premiers tiers du règne d'Akhenaton. Makhétaton apparait pour la première fois sur les murs d'un temple dédié à sa mère Néfertiti où elle et sa sœur Mérytaton apparaissent aux côtés de leur mère. Elle est aussi représentée sur une stèle frontière d'Akhetaton, nouvelle capitale d'Akhenaton. Elle doit s'y installer avec la famille royale lorsqu'elle est encore petite fille.
 • Макетатон была второй дочерью из 6 родившихся у египетского фараона Эхнатона и его главной супруги Нефертити. Она, вероятно, родилась на 2 или 3 год царствования Эхнатона. Хотя о ней мало известно, она часто изображалась со своими сестрами, сопровождающими своих венценосных родителей в первые две трети семнадцатилетнего царствования Эхнатона.Первые изображения Макетатон появляются на стенах храма ее матери Нефертити Хут-бенбен, где она и ее старшая сестра Меритатон изображаются рядом с царицей. Она также была изображена на пограничной стеле, указывающей пределы Ахетатона, новой столицы фараона Эхнатона. Макетатон переехала туда с семьей, когда была еще маленьким ребенком.Макетатон умерла в 13 или 14 год царствования своего отца. В 12 год она была еще жива, поскольку была изображена с родителями и сестрами на приеме иностранной дани — церемонии, которую можно увидеть на некоторых изображениях в гробницах высокопоставленных чиновников, таких, как амарнского интенданта Хуйя и верховного жреца Атона Мерира I.Тот факт, что на осколках ее саркофага мы видим такие картуши как Аменхотеп III и Эхнатон можно истолковать как доказательство длительного соправления двух фараонов, отца и сына.Вероятно, эпидемия чумы, охватившая Египет между 12-м и 15-м годами царствования Эхнатона, привела к тому, что многие члены королевской семьи перестали упоминаться. Среди них королева-мать Тейе, царица Нефертити, средняя жена Эхнатона Кийа, Макетатон и две молодые принцессы Нефернеферура и Сетепенра. Впрочем, смерть Макетатон могла произойти и не из-за чумы, а, в соответствии с широко распространенной теорией, от рождения ребенка.
 • Meketaten ("Behold the Aten" or "Protected by Aten") was the second daughter of six born to the Egyptian Pharaoh Akhenaten and his Great Royal Wife Nefertiti. She was probably born in year 4 of Akhenaten's reign. Although little is known about her, she is frequently depicted with her sisters accompanying her royal parents in the first two thirds of Akhenaten's seventeen-year reign.
 • Maketaton, auch Maket-Aton oder Meketaton genannt, war eine altägyptische Prinzessin der 18. Dynastie und zweitälteste Tochter von König (Pharao) Echnaton und seiner Großen königlichen Gemahlin Nofretete.Sie erscheint zusammen mit ihrer älteren Schwester Meritaton auf den Grenzstelen in Amarna, die in das 6. Regierungsjahr von Echnaton datieren. Da ihr Name und Bildnis nachträglich auf der Stele eingefügt wurden, ist anzunehmen, dass Maketaton gegen Ende des 5. Regierungsjahres geboren wurde.Maketaton starb sehr jung. Ihr Todesjahr wird in das 14. Regierungsjahr ihres Vaters datiert, da sie durch eine kurze Inschrift auf einem Gefäß noch im Jahr 13 belegt ist. Sie verstarb im Alter von 9 oder 10 Jahren. Die Reste ihres Sarkophags wurden im Königsgrab in Amarna (Amarna Grab 26) gefunden, woraus geschlossen wurde, dass Maketaton dort bestattet worden war. Eine Darstellung in Raum gamma (Wand A) im Grab dokumentiert die tiefe Trauer des Königspaares um seine Tochter. Woran die junge Prinzessin starb, ist nicht bekannt. Rolf Krauss nahm aufgrund der Darstellung an, dass sie im Kindbett gestorben sei, da hier ein Säugling mit einer Amme und einem königlichen Fächerträger abgebildet ist. Auch Hermann A. Schlögl und Nicholas Reeves folgten dieser Annahme. Allerdings ließ die Rekonstruktion der im Königsgrab gefundenen Teile ihres Sarkophags auf eine Körpergröße von ca. nur einem Meter schließen , was der Vermutung, sie sei im Kindbett gestorben, entgegensteht.
 • Meketatón, segunda hija del matrimonio formado por el faraón de la dinastía XVIII egipcia Amenhotep IV (después denominado Ajenatón) y su gran esposa real, la bella reina Nefertiti.La princesa real Meketatón nació en Tebas en el tercer año del reinado de su padre, aproximadamente, y aparece en numerosas ocasiones en escenas familiares jugando con sus padres o con su hermana mayor Meritatón. Meketatón murió en el año 14º del reinado de su padre (cuando contaría, como mucho, con 11 ó 12 años de edad).
 • Meketaten was een Egyptische prinses.Ze was de tweede dochter van Achnaton (of Amenophis IV). Ze werd hoogstwaarschijnlijk niet ouder dan 12 jaar want ze stierf in het twaalfde regeringsjaar van haar vader tijdens een bevalling. Over haar kind is verder niet veel bekend behalve dat het wel van Achnaton is geweest en mogelijkerwijs kan het Toetanchamon zijn geweest. Achnaton regeerde namelijk zeventien jaar en 17 - 12 = 5. Toen zijn (eventuele) vader stierf was Toetanchamon vijf. Tel daar nog eens maximaal drie jaar bij op voor de maximale regeringstijd van Smenkhkare; 5 + 3 = 8. Volgens historici was Toetanchamon tussen de 7 en 9 toen hij de troon besteeg.
 • Maketaton (vagy Meketaton, i. e. kb. 1353–1341) egyiptomi hercegnő a XVIII. dinasztia idején, az Amarna-korban; Ehnaton és Nofertiti lánya.Maketaton (nevének jelentése: „Aton védence”) az uralkodópár hat lánya közül másodikként született, apja uralkodásának 3.-4. éve körül, valószínűleg Thébában. Születésének időpontjára halála okából és testvérei gyermekeinek születéséből próbálják behatárolni: mind az elsőszülött lánynak, az első uralkodási év körül született Meritatonnak, mind a harmadszülött Anheszenpaatonnak gyermeke született még Ehnaton uralkodásának utolsó, 17. évéig, Maketatonról pedig feltételezik, hogy gyermekágyban halt meg; ha a lányok ez idő előtt elérték a szülőképes kort, az első öt, de inkább négy uralkodási évben kellett születniük. Más feltételezések szerint azonban nem biztos, hogy a Meritatonnak és Anheszenpaatonnak tulajdonított gyermekek valóban az övék, így életkorukat sem lehet pontosan behatárolni.Maketaton ábrázolásokon elsőként az 5. év végén vagy a 6. év elején tűnik fel, Nofertiti karnaki Aton-templomában, az oszlopos udvar domborművein anyjával és Meritatonnal. Nővéréhez hasonlóan ő is kisgyermek lehetett még, mikor a királyi udvar áttelepült az újonnan épült fővárosba, Ahet-Atonba. Szüleivel és testvéreivel számtalan helyen ábrázolják, alakja feltűnik szüleivel és nővérével együtt az új főváros határait kijelölő tizennégy ún. határkősztélé majdnem mindegyikén.Maketaton fiatalon elhunyt, pontosan nem tudni, mikor. Az utolsó felirat, ami arra utal, hogy a birtokáról bort szállítottak a városba, a 11. évből származik, de bizonyos, hogy a 12. évben a hercegnő még életben volt, ekkor ugyanis több, nemesek sírjában talált falfestményen (Huja, II. Meriré) ábrázolják, amint részt vesz az ebben az évben rendezett hatalmas ünnepségsorozaton, így halála a 12. év végére, a 13. vagy 14. uralkodási évre tehető. (Az ünnepről készült képek azon ritka ábrázolások közé tartozak, melyek a teljes királyi családot ábrázolják, mind a hat gyermekkel; a korábbi ábrázolások elkészültekor a fiatalabb hercegnők vagy nem születtek még meg, vagy túl fiatalok voltak; a későbbi években pedig közülük többen nem voltak már az élők sorában.)Maketaton halálának oka nem ismert. Az bizonyos, hogy nem sokkal az ünnepségek után, de még a 15. év előtt járvány pusztított Egyiptomban – a királyi családnak több tagja is van, akiről a 14. év után nem esik több említés (többek közt Nofertiti, Tije anyakirályné, Kia, valamint a hat hercegnő közül a két legfiatalabb, Nofernoferuré és Szetepenré), de nem biztos, hogy ez okozta Maketaton halálát – a sírjában talált ábrázolások alapján felmerült, hogy talán gyermekágyban halt meg.A befejezetlenül ahet-atoni királyi sírbolt három oldalkamrájáról (melyeket Alfa, Béta és Gamma névvel jelölnek) feltételezik, hogy Maketaton temetkezési helyéül szolgáltak. Az Alfa és a Gamma kamra festményein egymásra nagyban hasonlító jeleneteket láthatunk. Az előbbiben Ehnaton és Nofertiti egy halálos ágyán fekvő nőt sirat, míg egy dajka csecsemőt tart a karjában – egy szolga napernyőt tart a gyermek fölé, ami királyi származásra utal. A jelenet szereplőinek neve nem maradt fenn. A Gamma kamrában látható jeleneten szintén feltűnnek a magas rangú gyászolók, köztük két hercegnő is, valamint a dajka a gyermekkel. Itt a halottat a feliratok egyértelműen Maketatonként azonosítják. A helyiségben látható egy másik jelenet is, amin Maketaton emelvényen áll egy baldachin alatt, előtte szülei és három még élő testvére, Meritaton, Anheszenpaaton és Nofernoferuaton Ta-serit.A jelenetek egy lehetséges értelmezése, hogy Maketaton feleségül ment Ehnatonhoz, majd belehalt a szülésbe. Az elméletet támogatná, hogy nővére, Meritaton és húga, Anheszenpaaton is gyermeket szültek még apjuk uralkodása alatt, így Ehnaton – talán mert fiúutódra vágyott – mindhárom lányt feleségül vette. Az elmélet ellen szól, hogy Maketaton körülbelül tizenegy éves lehetett, ami kétségessé teszi, hogy már fogamzóképes volt (bár ha mégis, akkor éppen fiatal kora miatt nagyon könnyen lehetséges, hogy a szülés a halálát okozta); az sem teljesen biztos, hogy Meritaton Ta-seritnek és Anheszenpaaton Ta-seritnek Meritaton és Anheszenpaaton az anyja, és így nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy Ehnaton feleségül vette volna ezeket a hercegnőket. A Gamma kamrában ábrázolt baldachin hasonlít azokhoz, amelyeket általában a születéssel szoktak összefüggésbe hozni, az is lehet azonban, hogy csak jelképesen értendő, és a hercegnő újjászületésére utal. Az sem bizonyított továbbá, hogy mindhárom sírkamra – az Alfa, a Gamma és a díszítetlenül maradt Béta – Maketaton sírjához tartozott; az is lehetséges, hogy csak a Gamma jelű volt az övé, az Alfa kamrába pedig egy másik királyi hölgyet temettek – talán Kiát, akit a legtöbben Tutanhamon anyjának tartanak.A királysírban megtalálták annak a szürkegránit fedelű, vörösgránitból készült szarkofágnak a darabjait, ami feltehetőleg Maketaton számára készült. Számos amarnai és karnaki domborművön kívül Maketaton neve még egy írópalettán is szerepel, melyet ma New Yorkban őriznek.
 • Maketaton (Tebe (sito archeologico), ... – Akhetaton, ...) è stata una prinicipessa egizia della XVIII dinastia, figlia di Akhenaton e Nefertiti.Mak.t ItnMaketatonNacque a Tebe come la sorella Merytaton e morì giovane, probabilmente di parto, anche se non è possibile stabilire che fosse il marito o il figlio, alcuni hanno ipotizzato che possa trattarsi di Tutankhamon.Il suo funerale è rappresentato nella tomba reale di Amarna.
 • Maketaton (egip. Chroniona przez Atona) – księżniczka amarneńska, druga z sześciu córek faraona Echnatona i królowej Nefertiti.
 • Meketaton, XVIII. dinastiako faraoi izan zen Amenofis IV.a (Akenaton) eta bere errege emazte handia Nefertiti erregina ederraren bigarren alaba izan zen.Meketaton errege printzesa Tebasen jaio zen, bere aitaren erregealdiko hirugarren urtean, gutxi gora-behera, eta askotan agertzen da familia eskenatan bere gurasoekin edo bere ahizpa nagusia zen Meritatonekin jolasean.Meketaton, bere aita Akenatonen erregealdiko 14. urte inguruan hil zen, 11 edo 12 urte baino ez zituenean.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1121725 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4960 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109732650 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:décès
 • vers -1339
prop-fr:enfantsMari
 • Un enfant au nom inconnu
prop-fr:fratrie
prop-fr:grandMèrePaternelle
prop-fr:grandPèrePaternel
prop-fr:mari
prop-fr:mère
prop-fr:naissance
 • vers -1349
prop-fr:père
prop-fr:titre
 • Mâkhétaton
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Mâkhétaton (parfois orthographiée Mâkétaton), (qui signifie « celle qui regarde Aton » ou « la protégée d'Aton ») est une princesse royale d'Égypte antique, fille du pharaon Akhenaton et de la reine Néfertiti.Si peu de choses nous sont connues d'elle, elle est souvent représentée avec ses sœurs accompagnant leurs royaux parents les deux premiers tiers du règne d'Akhenaton.
 • Meketaten ("Behold the Aten" or "Protected by Aten") was the second daughter of six born to the Egyptian Pharaoh Akhenaten and his Great Royal Wife Nefertiti. She was probably born in year 4 of Akhenaten's reign. Although little is known about her, she is frequently depicted with her sisters accompanying her royal parents in the first two thirds of Akhenaten's seventeen-year reign.
 • Maketaton (Tebe (sito archeologico), ... – Akhetaton, ...) è stata una prinicipessa egizia della XVIII dinastia, figlia di Akhenaton e Nefertiti.Mak.t ItnMaketatonNacque a Tebe come la sorella Merytaton e morì giovane, probabilmente di parto, anche se non è possibile stabilire che fosse il marito o il figlio, alcuni hanno ipotizzato che possa trattarsi di Tutankhamon.Il suo funerale è rappresentato nella tomba reale di Amarna.
 • Maketaton (egip. Chroniona przez Atona) – księżniczka amarneńska, druga z sześciu córek faraona Echnatona i królowej Nefertiti.
 • Meketaton, XVIII. dinastiako faraoi izan zen Amenofis IV.a (Akenaton) eta bere errege emazte handia Nefertiti erregina ederraren bigarren alaba izan zen.Meketaton errege printzesa Tebasen jaio zen, bere aitaren erregealdiko hirugarren urtean, gutxi gora-behera, eta askotan agertzen da familia eskenatan bere gurasoekin edo bere ahizpa nagusia zen Meritatonekin jolasean.Meketaton, bere aita Akenatonen erregealdiko 14. urte inguruan hil zen, 11 edo 12 urte baino ez zituenean.
 • Макетатон была второй дочерью из 6 родившихся у египетского фараона Эхнатона и его главной супруги Нефертити. Она, вероятно, родилась на 2 или 3 год царствования Эхнатона. Хотя о ней мало известно, она часто изображалась со своими сестрами, сопровождающими своих венценосных родителей в первые две трети семнадцатилетнего царствования Эхнатона.Первые изображения Макетатон появляются на стенах храма ее матери Нефертити Хут-бенбен, где она и ее старшая сестра Меритатон изображаются рядом с царицей.
 • Meketaten was een Egyptische prinses.Ze was de tweede dochter van Achnaton (of Amenophis IV). Ze werd hoogstwaarschijnlijk niet ouder dan 12 jaar want ze stierf in het twaalfde regeringsjaar van haar vader tijdens een bevalling. Over haar kind is verder niet veel bekend behalve dat het wel van Achnaton is geweest en mogelijkerwijs kan het Toetanchamon zijn geweest. Achnaton regeerde namelijk zeventien jaar en 17 - 12 = 5. Toen zijn (eventuele) vader stierf was Toetanchamon vijf.
 • Meketatón, segunda hija del matrimonio formado por el faraón de la dinastía XVIII egipcia Amenhotep IV (después denominado Ajenatón) y su gran esposa real, la bella reina Nefertiti.La princesa real Meketatón nació en Tebas en el tercer año del reinado de su padre, aproximadamente, y aparece en numerosas ocasiones en escenas familiares jugando con sus padres o con su hermana mayor Meritatón.
 • Maketaton (vagy Meketaton, i. e. kb. 1353–1341) egyiptomi hercegnő a XVIII. dinasztia idején, az Amarna-korban; Ehnaton és Nofertiti lánya.Maketaton (nevének jelentése: „Aton védence”) az uralkodópár hat lánya közül másodikként született, apja uralkodásának 3.-4. éve körül, valószínűleg Thébában.
 • Maketaton, auch Maket-Aton oder Meketaton genannt, war eine altägyptische Prinzessin der 18. Dynastie und zweitälteste Tochter von König (Pharao) Echnaton und seiner Großen königlichen Gemahlin Nofretete.Sie erscheint zusammen mit ihrer älteren Schwester Meritaton auf den Grenzstelen in Amarna, die in das 6. Regierungsjahr von Echnaton datieren. Da ihr Name und Bildnis nachträglich auf der Stele eingefügt wurden, ist anzunehmen, dass Maketaton gegen Ende des 5.
rdfs:label
 • Mâkhétaton
 • Maketaton
 • Maketaton
 • Maketaton
 • Maketaton
 • Meketaten
 • Meketaten
 • Meketaton
 • Meketatón
 • Макетатон
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:épouse of
is foaf:primaryTopic of