Lucius Verginius Rufus est un sénateur romain du Ier siècle, trois fois consul, éponyme en 63 sous Néron, suffect en 69 sous Othon et à nouveau éponyme aux côtés de l'empereur Nerva en 97, année de sa mort.Il est légat du district militaire de Germanie supérieure et marche contre les Gaulois avec à leur tête l'usurpateur Vindex, qui se sont révoltés contre Néron : il les bat à la bataille de Vesontio en l'an 68.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Lucius Verginius Rufus est un sénateur romain du Ier siècle, trois fois consul, éponyme en 63 sous Néron, suffect en 69 sous Othon et à nouveau éponyme aux côtés de l'empereur Nerva en 97, année de sa mort.Il est légat du district militaire de Germanie supérieure et marche contre les Gaulois avec à leur tête l'usurpateur Vindex, qui se sont révoltés contre Néron : il les bat à la bataille de Vesontio en l'an 68. Il refuse par deux fois la pourpre impériale que lui offrent ses soldats, après la mort de Néron en 68 et celle d'Othon en 69.
 • Vergini Ruf (Verginius Rufus) fou un magistrat romà. El primer nom de Vergini Ruf és dubtós, ja que apareix tant com amb el nom Luci com amb el nom TitFou cònsol per primera vegada l'any 63 amb Gai Memmi Règul, i després va rebre el govern de Germània on encara era el 68 en vida de Neró, quan es va revoltar Juli Víndex, propretor de la Gàl·lia i va oferir la corona a Galba que era a Hispània. Els soldats de Ruf volien que el seu comandant assolís el poder, per Ruf va refusar i va indicar que l'emperador havia de ser designat pel senat. Conseqüentment va marxar contra Juli Víndex al que va derrotar en una sagnant batalla en la que Víndex va morir. Després d'això els soldats de Ruf estaven més decidits que mai a pujar al poder al seu cap, però altre cop va refusar.Una mica després va morir Neró i Galba fou reconegut pel senat; el nou emperador va demanar a Ruf que l'acompanyés a Roma i així ho va fer; Galba, recelós, no li va conferir cap honor ni distinció, cosa que va molestar més als soldats que havien servit a les seves ordes, que al mateix Ruf. Mort Galba i amb Marc Salvi Otó al tron, aquest va nomenar a Ruf com a cònsol per segona vegada. El suïcidi d'Otó no massa després va decidir als soldats a fer un nou intent i posar a Ruf al tron, però Ruf va romandre fidel a la seva decisió i va rebutjar l'Imperi per tercera vegada.Aquesta oposició excessiva va molestar als soldats i oficials que li donaven suport, que van quedar decevuts i desautoritzats, i van convertir la fidelitat en odi; amb Vitel·li fou acusat de participar en una conspiració contra l'emperador i els soldats van demanar la mort del seu antic cap, però no fou concedit i es va retirar a la vida privada.Als 83 anys, l'any 97, Nerva el va nomenar cònsol per tercera vegada junt amb ell mateix. En el consolat es va trencar una cama en un accident, i finalment va morir. Va rebre un funeral públic i Corneli Tàcit, llavors cònsol, va llegir el seu panegíric.
 • Lucius Verginius Rufus (AD 15-97; sometimes incorrectly called Lucius Virginus Rufus), was a Roman commander of upper Germany during the late 1st century. He was three times consul (in 63, 69, and 97), born near Comum, the birthplace of both Pliny the Elder and Pliny the Younger. Verginius Rufus was born in Northern Italy as a member of an equestrian family. He became consul in 63 under the emperor Nero. After his consulship Verginius Rufus was made governor of Germania Superior. When Gaius Iulius Vindex revolted against Nero in 67, Verginius Rufus led an army against him and defeated the rebel in 68 near modern day Besançon. After Nero's fall, the legions under Verginius Rufus hailed him emperor as opposed to Servius Sulpicius Galba but Verginius Rufus refused to accept the crown. After the death of Otho in April 69, the soldiers again offered the throne to Verginius, but he again refused it. Verginius retreated to an estate at Alsium to the northwest of Rome, where he studied, composed poems, and had a literary salon, living calmly for thirty years, chiefly in his villa at Alsium, on the coast of Etruria. After the murder of Emperor Domitian, Marcus Cocceius Nerva was elected emperor by the senate. Nerva chose as his co-consul for 97 the elderly Verginius Rufus who was enticed out of retirement. However, when Verginius Rufus was to hold a speech, he dropped a book he was carrying, and while bending down to pick it up, slipped and broke his hip. He died not long afterward and was given a state funeral.At the public burial with which he was honored, the historian Tacitus (then consul) delivered the funeral oration. Pliny the Younger, his neighbor and ward, has recorded the lines which Verginius had ordered to be engraved upon his tomb: Hic situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam Imperium asseruit non sibi sed patriae ("Here lies Rufus, who after defeating Vindex, did not take power, but gave it to the fatherland").
 • Lucio Verginio Rufo (Lucius Verginius Rufus) (14–97) fue un político y general romano.Fue cónsul en el año 63, y su victoria sobre el galo Cayo Julio Vindex lo hizo tan popular que sus legiones lo proclamaron tres veces emperador; pero él se negó siempre a aceptar ese título. Volvió a ser consulado en los años 69 y 97.Fue preceptor de Plinio "El Joven".
 • Lucius Verginius Rufus (14? - 97) was een Romeins militair, politicus en consul in 63, 68 en 97,
 • Луций Вергиний Руф (на латински: Lucius Verginius Rufus; * 14 г. при Комум; † 97 г.) е политик и генерал на Римската империя и три пъти консул (63, 69 и 97 г.).Той е син на италикийски конник и е първият от фамилията му, който e приет в Сената.През 63 г. по времето на император Нерон от януари до юни той е консул заедно с Гай Мемий Регул.65 г. Нерон го прави легат (управител) на провинция Горна Германия, където са стационирани три легиона. През 68 г. разбива бунта на Гай Юлий Виндекс в битка край Везонцио (дн. Безансон).През 69 г. e суфектконсул и откланя императорската власт, която му предлагат войниците.Той се оттегля за почти тридесет години в Алсиум, където пише стихотворения и поддържа литературен салон. Той приема при себе си Плиний Млади след ранната смърт на баща му.През 97 г. император Нерва успява да го върне обратно към политиката и става с него консул. Когато иска да държи въвеждащата си реч като консул, той пада и си счупва таза. Руф умира след няколко месеца и получава държавно погребение. Надгробната реч държи историкът Тацит. Къщата му в Алсиум получава Плиний Млади.
 • Lucius Virginius Rufus (15-97), Comum yakınlarında doğan ve üç kez (63, 69, 97) Konsüllük yapmış olan Romalı vatansever ve asker.Nero'nun saltanatında (68), Yukarı Germanya eyaleti valisi olduğu sırada, Galyadaki Julius Vindex'in isyanını bastırmış ve birlikleri tarafından pek çok kez yönetime geçmesi yolunda yapılan baskıları redderek, Senato tarafından tanınmayacak birisini imparator olarak tanımayacağını açıklamıştır. Galba, tahta çıkmak için, Cermen birliklerinin hislerinden ve Virginius'un niyetinden emin olmadığı halde, onu kendisine eşlik etmek üzere Roma'ya çağırmıştır. Ancak Virginius, her zamanki gibi, devletin başına sadık kalmıştır.Otho'nun ölümünden sonra bir kez daha birlikleri tarafından tahta çıkması teklif edilmiş ancak yine reddetmiştir. Önemsenmediklerini düşünen askerler ona karşı kılıç çekmişler ve hayatını çadırların arkasına kaçarak kurtarabilmiştir. Ancak askerler bu tutmunu hiçbir zaman affetmemişlerdir.Vitellius'un saltanatı sırasında Ticinum'da meydanan gelen karışıklıklarda, Virginius'un kölelerinden biri tutuklanmış ve imparatoru öldürme planları yapmakla suçlanmıştır. Virginius bu komplonun bir parçası olmakla itham edilmiş ve öldürülmesi askerler tarafından yüksek sesle dile getirilmiştir. Ancak Vitellius böyle değerli bir adamın kurban edilmesine karşı çıktı. Virginius, emeklilik yıllarını Etruria kıyısındaki Alsium'da bulunan villasında geçirmiş ve 97 yılında imparator Nerva ile beraber Konsüllük yaptığı sırada ölmüştür.
 • Луций Вергиний Руф (лат. Lucius Verginius Rufus) (14 — 97 гг.), трижды консул (в 63, 69 и 97 гг.), в 69 г. отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты.Руф родился недалеко от Комума, родины двух Плиниев. Происходил из сословия всадников. Он стал консулом в 63 году при императоре Нероне. После своего консульства Руф был назначен наместником Верхней Германии. Когда Гай Юлий Виндекс восстал против Нерона в 67 году, Руф привёл армию против него и победил мятежников в 68 году в районе современного Безансона. После падения Нерона легионы хотели провозгласить Руфа императором в противовес Гальбе, но он отказался принять власть. После смерти Отона в апреле 69 года солдаты снова предложили престол Руфу, но он снова отказался. После этого Вергиний отъехал к берегу Этрурии на свою виллу, где вёл размеренную жизнь, сочиняя стихи. После убийства императора Домициана, сенат избрал пожилого сенатора по имени Нерва императором. Нерва выбрал в качестве своего соконсула в 97 году старого Руфа. Однако, когда тот начал говорить речь, он случайно выронил книгу, которую нёс, и наклонившись, чтобы поднять её, поскользнулся и сломал бедро. Руф умер вскоре после этого и получил государственные похороны. На его могиле были высечены следующие слова:«Здесь покоится Руф; когда прогнали Виндекса, власть он не взял себе: родине отдал её.»
 • Lucius Verginius Rufus (14 - 97) působil za císaře Nerona jako správce Horní Germánie. Když se v roce 68 proti císaři vzbouřil v Lugdunské Galii Gaius Julius Vindex, vytáhl proti němu, aby jeho povstání potlačil. Obě vojska se srazila u Vesontia (dnešní Besançon) a Rufus v bitvě zvítězil. Jeho legie jej pak provolaly císařem. On to však odmítl a místo toho se přidal, třebaže váhavě, na stranu dalšího vzbouřence, místodržícího Hispánie Servia Sulpicia Galby. Právě jeho váhání se mu však stalo osudným a Galba jej po nástupu na císařský trůn odvolal z funkce správce Horní Germánie a místo něj dosadil Hordeonia FlaccaPodobná situace se opakovala i po smrti císaře Othona, kdy mu vojáci opět nabídli císařský trůn. On jej však znovu odmítl.Právě pro jeho celoživotní poctivost a šlechetnost si jej v roce 97 vybral za spolukonzula císař Nerva. Když krátce nato zemřel, byl pohřben na státní útraty a na jeho náhrobek byl vytesán nápis, říkající, že neusiloval o moc pro sebe, nýbrž pro stát. Slavnostní řeč nad jeho hrobem pronesl slavný dějepisec Tacitus.
 • Lucius Verginius Rufus (* um 14 bei Comum; † 97) war ein Politiker und Feldherr der römischen Kaiserzeit italischer Herkunft. Er bekleidete dreimal das Konsulat.Verginius Rufus, der Sohn eines römischen Ritters, wurde als erstes Mitglied seiner Familie in den Senat aufgenommen. Er durchlief die senatorische Ämterlaufbahn und erreichte unter Kaiser Nero 63 das Konsulat. Nero ernannte ihn 65 zum Legaten der Provinz Obergermanien, in der drei Legionen stationiert waren. In dieser Funktion schlug Verginius Rufus 68 in der Schlacht bei Vesontio die Rebellion des Gaius Iulius Vindex nieder. Die ihm mehrmals von seinen Soldaten angetragene Kaiserkrone wies er mit der Begründung zurück, er würde nur einen vom Senat gewählten Kaiser anerkennen. Vielleicht hatte er Bedenken wegen seiner niedrigen Abstammung.69 wurde Verginius Rufus von Marcus Hordeonius Flaccus als Statthalter abgelöst und kehrte nach Rom zurück, wo er zunächst Suffektkonsul wurde und wenig später zum zweiten Mal das Konsulat übernahm. Nachdem Nero sich selbst getötet hatte und sein Nachfolger Galba ermordet worden war, amtierte nun Otho als Kaiser. Als dieser nach nur drei Monaten im Amt eine verheerende Niederlage gegen Vitellius erlitt, empfahl Verginius Rufus dem Senat, den Sieger als Kaiser anzuerkennen. Erneut auf den Kaiserthron gedrängt, lehnte er wiederum ab und zog sich für fast drei Jahrzehnte nach Alsium zurück, wo er Gedichte schrieb und einen literarischen Salon unterhielt. Wahrscheinlich gehörten der Rhetor Quintilian und der jüngere Plinius, dessen Vormund Verginius Rufus nach dem frühen Tod seines Vaters geworden war, zu seinen Gästen.97 gelang es Kaiser Nerva, ihn mit dem Angebot eines gemeinsamen Konsulats zu einer Rückkehr in die Politik zu bewegen. Als Verginius Rufus jedoch seine Antrittsrede als Konsul halten sollte, rutschte er aus und brach sich die Hüfte. Er starb wenige Monate später an den Folgen dieses Sturzes und erhielt ein Staatsbegräbnis, die Grabrede hielt der Historiker Publius Cornelius Tacitus. Das Haus in Alsium, in dem Verginius Rufus so viele Jahre verbracht hatte, ging an Plinius den Jüngeren.
 • ルキウス・ウェルギニウス・ルフス(Lucius Verginius Rufus, 14年 - 97年)は、古代ローマ帝国ユリウス・クラウディウス朝・フラウィウス朝時代の軍人。のちに元老院議員となる。四皇帝の年初期に起こったガイウス・ユリウス・ウィンデクスの反乱を鎮圧し、またローマ皇帝ネロに代わる皇帝としての軍団兵からの皇帝位への擁立を拒否した。(以降、この人物を氏族名の「ウェルギニウス」と省略して呼ぶことにする)現在の北イタリアのエクィテス階級身分として生まれる。63年、ネロの治世にコンスルに選ばれ、上ゲルマニア属州にプロコンスルとして派遣される。67年にウィンデクスがネロに反乱を起こすとウェルギニウスは鎮圧に向かい、68年に制圧。その後、ルフスはガルバに対抗する形で配下の軍団兵より皇帝へと擁立されようとするが、これを拒否、代わりに低地ゲルマニア総督のウィテリウスを支持する。その後ウィテリウスは元老院より皇帝として承認されることになるが、彼自身はその後ゲルマニアの軍団から離れローマへ戻り、十数年を詩作など文学を嗜みつつ穏便に過ごした。次に彼の名が出てくるのはドミティアヌスが暗殺され、ネルウァが皇帝になったときである。ネルウァは引退しつつあった年老いたウェルギニウスを同僚執政官としたが、その際に演説を行う時に、手から落とした書物を取ろうと身をかがめて転び、その怪我がもとで没した。ウェルギニウスの葬儀は国葬をもってなされた。
 • Lucio Verginio Rufo (in latino: Lucius Verginius Rufus; 14 – 97) è stato un senatore e militare romano, famoso per aver rifiutato la porpora dopo la caduta di Nerone. Nei testi moderni, a causa di un'italianizzazione ottocentesca del nome, lo si trova sotto la voce Lucio Virginio Rufo.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 773460 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10542 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100673821 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:actuel
 • Ser. Galba Augustus II et T. Vinius
 • (Suffect :) L. Verginius Rufus II
 • L. Verginius Rufus I et C. Memmius Regulus
 • L. Verginius Rufus III et Caes. Nerva Augustus III
prop-fr:après
 • Caes. Vespasianus Augustus II et T. Caesar Vespasianus I
 • Caes. Nerva Augustus IV et Caes. Nerva Traianus II
 • C. Laecanius Bassus et M. Licinius Crassus
prop-fr:avant
 • C. Manlius Valens et C. Antistius Vetus
 • P. Marius et L. Afinius Gallus
 • Ti. Catius Asconius et P. Galerius Trachalus
prop-fr:fonction
 • Consul de l'Empire romain
prop-fr:liste
 • Liste des consuls romains du Haut-Empire
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:étatboîte
 • uncollapsed
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Lucius Verginius Rufus est un sénateur romain du Ier siècle, trois fois consul, éponyme en 63 sous Néron, suffect en 69 sous Othon et à nouveau éponyme aux côtés de l'empereur Nerva en 97, année de sa mort.Il est légat du district militaire de Germanie supérieure et marche contre les Gaulois avec à leur tête l'usurpateur Vindex, qui se sont révoltés contre Néron : il les bat à la bataille de Vesontio en l'an 68.
 • Lucio Verginio Rufo (Lucius Verginius Rufus) (14–97) fue un político y general romano.Fue cónsul en el año 63, y su victoria sobre el galo Cayo Julio Vindex lo hizo tan popular que sus legiones lo proclamaron tres veces emperador; pero él se negó siempre a aceptar ese título. Volvió a ser consulado en los años 69 y 97.Fue preceptor de Plinio "El Joven".
 • Lucius Verginius Rufus (14? - 97) was een Romeins militair, politicus en consul in 63, 68 en 97,
 • ルキウス・ウェルギニウス・ルフス(Lucius Verginius Rufus, 14年 - 97年)は、古代ローマ帝国ユリウス・クラウディウス朝・フラウィウス朝時代の軍人。のちに元老院議員となる。四皇帝の年初期に起こったガイウス・ユリウス・ウィンデクスの反乱を鎮圧し、またローマ皇帝ネロに代わる皇帝としての軍団兵からの皇帝位への擁立を拒否した。(以降、この人物を氏族名の「ウェルギニウス」と省略して呼ぶことにする)現在の北イタリアのエクィテス階級身分として生まれる。63年、ネロの治世にコンスルに選ばれ、上ゲルマニア属州にプロコンスルとして派遣される。67年にウィンデクスがネロに反乱を起こすとウェルギニウスは鎮圧に向かい、68年に制圧。その後、ルフスはガルバに対抗する形で配下の軍団兵より皇帝へと擁立されようとするが、これを拒否、代わりに低地ゲルマニア総督のウィテリウスを支持する。その後ウィテリウスは元老院より皇帝として承認されることになるが、彼自身はその後ゲルマニアの軍団から離れローマへ戻り、十数年を詩作など文学を嗜みつつ穏便に過ごした。次に彼の名が出てくるのはドミティアヌスが暗殺され、ネルウァが皇帝になったときである。ネルウァは引退しつつあった年老いたウェルギニウスを同僚執政官としたが、その際に演説を行う時に、手から落とした書物を取ろうと身をかがめて転び、その怪我がもとで没した。ウェルギニウスの葬儀は国葬をもってなされた。
 • Lucio Verginio Rufo (in latino: Lucius Verginius Rufus; 14 – 97) è stato un senatore e militare romano, famoso per aver rifiutato la porpora dopo la caduta di Nerone. Nei testi moderni, a causa di un'italianizzazione ottocentesca del nome, lo si trova sotto la voce Lucio Virginio Rufo.
 • Lucius Verginius Rufus (AD 15-97; sometimes incorrectly called Lucius Virginus Rufus), was a Roman commander of upper Germany during the late 1st century. He was three times consul (in 63, 69, and 97), born near Comum, the birthplace of both Pliny the Elder and Pliny the Younger. Verginius Rufus was born in Northern Italy as a member of an equestrian family. He became consul in 63 under the emperor Nero. After his consulship Verginius Rufus was made governor of Germania Superior.
 • Луций Вергиний Руф (лат. Lucius Verginius Rufus) (14 — 97 гг.), трижды консул (в 63, 69 и 97 гг.), в 69 г. отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты.Руф родился недалеко от Комума, родины двух Плиниев. Происходил из сословия всадников. Он стал консулом в 63 году при императоре Нероне. После своего консульства Руф был назначен наместником Верхней Германии.
 • Луций Вергиний Руф (на латински: Lucius Verginius Rufus; * 14 г. при Комум; † 97 г.) е политик и генерал на Римската империя и три пъти консул (63, 69 и 97 г.).Той е син на италикийски конник и е първият от фамилията му, който e приет в Сената.През 63 г. по времето на император Нерон от януари до юни той е консул заедно с Гай Мемий Регул.65 г. Нерон го прави легат (управител) на провинция Горна Германия, където са стационирани три легиона. През 68 г.
 • Lucius Verginius Rufus (* um 14 bei Comum; † 97) war ein Politiker und Feldherr der römischen Kaiserzeit italischer Herkunft. Er bekleidete dreimal das Konsulat.Verginius Rufus, der Sohn eines römischen Ritters, wurde als erstes Mitglied seiner Familie in den Senat aufgenommen. Er durchlief die senatorische Ämterlaufbahn und erreichte unter Kaiser Nero 63 das Konsulat. Nero ernannte ihn 65 zum Legaten der Provinz Obergermanien, in der drei Legionen stationiert waren.
 • Vergini Ruf (Verginius Rufus) fou un magistrat romà. El primer nom de Vergini Ruf és dubtós, ja que apareix tant com amb el nom Luci com amb el nom TitFou cònsol per primera vegada l'any 63 amb Gai Memmi Règul, i després va rebre el govern de Germània on encara era el 68 en vida de Neró, quan es va revoltar Juli Víndex, propretor de la Gàl·lia i va oferir la corona a Galba que era a Hispània.
 • Lucius Verginius Rufus (14 - 97) působil za císaře Nerona jako správce Horní Germánie. Když se v roce 68 proti císaři vzbouřil v Lugdunské Galii Gaius Julius Vindex, vytáhl proti němu, aby jeho povstání potlačil. Obě vojska se srazila u Vesontia (dnešní Besançon) a Rufus v bitvě zvítězil. Jeho legie jej pak provolaly císařem. On to však odmítl a místo toho se přidal, třebaže váhavě, na stranu dalšího vzbouřence, místodržícího Hispánie Servia Sulpicia Galby.
 • Lucius Virginius Rufus (15-97), Comum yakınlarında doğan ve üç kez (63, 69, 97) Konsüllük yapmış olan Romalı vatansever ve asker.Nero'nun saltanatında (68), Yukarı Germanya eyaleti valisi olduğu sırada, Galyadaki Julius Vindex'in isyanını bastırmış ve birlikleri tarafından pek çok kez yönetime geçmesi yolunda yapılan baskıları redderek, Senato tarafından tanınmayacak birisini imparator olarak tanımayacağını açıklamıştır.
rdfs:label
 • Lucius Verginius Rufus
 • Lucio Verginio Rufo
 • Lucio Verginio Rufo
 • Lucius Verginius Rufus
 • Lucius Verginius Rufus
 • Lucius Verginius Rufus
 • Lucius Verginius Rufus
 • Lucius Virginius Rufus
 • Vergini Ruf
 • Луций Вергиний Руф
 • Луций Вергиний Руф
 • ルキウス・ウェルギニウス・ルフス
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of