PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Cet article contient une liste des pays qui ne possèdent pas d'armée. En 2010, une trentaine de pays indépendants du monde peuvent être considérés comme ne possédant pas d'armée. La plupart de ces pays sont de petite taille et ont des populations n'excédant pas les 500 000 habitants. De fait, ils préfèrent soit conclure un accord de défense avec un pays tiers (l'Islande est membre de l'Otan et comme Palau ou la Micronésie, elle a des accords de défense avec les États-Unis) qui précise que c'est l'armée d'un autre pays qui doit assurer leur défense en cas de nécessité, soit ils possèdent de petites forces paramilitaires (Maurice possède une force spéciale de 1 500 hommes) ou des gardes, comme Monaco qui possède une garde princière d'une centaine d'hommes. Tous ces pays possèdent en revanche des forces de police ou des forces paramilitaires comme des gardes-côtes. Haïti, le Costa Rica, et le Panama sont les trois pays les plus peuplés de cette liste.
 • Dies ist eine Liste von Staaten ohne Militär. Es werden nur unabhängige Staaten berücksichtigt und keine abhängigen Gebiete. Es sind um die 25, damit haben knapp 1⁄8 aller Staaten der Erde keine dauernde Streitkraft.Einige Länder haben einen Demilitarisierungsprozess vollzogen und haben entweder keinerlei Streitkräfte, kein stehendes Heer (Mobilisierung nur im Verteidigungsfall), eine Miliz (Reserveheer) oder eine rein repräsentative Garde. Andere Staaten wurden bereits ohne Armee gegründet. Manche der Staaten arbeiten in einem Verteidigungsbündnis zusammen beziehungsweise haben eine militärische Schutzmacht: Die meisten werden dann von größeren Staaten verteidigt. Dessen ungeachtet verfügen alle diese Staaten über Kräfte für die innere Sicherheit (Polizei), die meist auch paramilitärische Einheiten führt (Sondereinsatzkommandos, Küstenwache, u.a.).
 • Aquesta és una llista de països que no tenen forces armades. El terme "país" s'usa en el sentit d'estat independent, de manera que només s'aplica als estats sobirans i no de dependències (per exemple, Guam, Illes Marianes del Nord, Illes Bermudes), la defensa de les quals és responsabilitat d'un altre país o d'una alternativa a l'exèrcit. El terme "forces armades" es refereix a qualsevol tipus de defensa patrocinada pel govern i utilitzada per promoure les polítiques nacionals i estrangeres dels seus respectius governs. Alguns dels països que s'esmenten, com Islàndia i Mònaco, no tenen exèrcits, però encara tenen un no-policia força militar.En general, molts dels 21 països que figuren en aquesta llista han tingut un acord de llarga data amb un ex-país ocupant, un exemple és l'acord entre Mònaco i França, que ha existit durant almenys 300 anys. Amb el Tractat de Lliure Associació de les nacions de les Illes Marshall, els Estats Federats de Micronèsia i República de Palau, amb els Estats Units, aquests no tenen veu en els assumptes de defensa dels seus respectius països, i tenen poc a dir en les relacions internacionals. Per exemple, quan els Estats Federats de Micronèsia van negociar un acord de defensa amb els Estats Units, ho van fer des d'una posició de debilitat, ja que s'havia tornat l'ajuda nord-americana. Andorra pot sol·licitar ajuda defensiva, si cal, a Espanya o a França mentre que Islàndia tenia un acord exclusiu amb els Estats Units que va durar fins al 2006, el que els obligava a proporcionar defensa a Islàndia quan sigués necessari.La resta de països són responsables de la seva pròpia defensa, i funcionen o bé sense cap tipus de forces armades, o amb unes forces armades limitades. Alguns dels països, com Costa Rica, Haití i Grenada, es va sotmetre a un procés de desmilitarització. Altres països es van formar sense forces armades, com Samoa fa 50 anys, la raó principal és que ells estaven, o segueixen estant, sota la protecció d'un altre país des de la seva independència. Tots els països d'aquesta llista es consideren que està en una situació de "no militarització".Japó no està inclòs en aquesta llista, ja que, si bé el país no pot tenir oficialment un exèrcit d'acord amb la seva constitució, té les Forces d'Autodefensa del Japó que són una força militar que només s'utilitzen per les missions de manteniment de la pau quan es desplega fora de Japó.
 • Tento seznam zahrnuje nezávislé státy světa, které nedisponují oficiálními ozbrojenými silami nebo jsou tyto značně omezeny. Některé z těchto států mají dohodu o obraně s jiným státem (např. Švýcarsko – Lichtenštejnsko, Monako – Francie, USA – Island do roku 2006), nebo pouze polovojenské jednotky, zařazené např. pod policii. Většina těchto států byla kdysi okupována, byla poručenským územím OSN, nebo zde udržují přítomnost ozbrojené síly jiného státu. U některých existují vzájemné obranné systémy (některé Karibské státy a některé státy Oceánie). Například Západní Samoa byla dokonce založena bez ozbrojených sil. Některé státy procházejí či prošly procesem demilitarizace. Dodnes jím procházejí Haiti, Kostarika nebo Grenada. V minulosti bylo demilitarizováno Německo, důsledkem druhé světové války, jeho ozbrojené síly byly ale roku 1955 obnoveny.Záměrně zde není uvedeno Japonsko, které sice oficiálně armádu nemá (vzdalo se použití síly ve své ústavě), ale existují zde naprosto stejně fungující Síly sebeobrany, účastnící se i mezinárodních zahraničních misí.
 • 다음의 국가들은 군대를 보유하고 있지 않다. 여기서 나라는 독립국 외 다른 나라가 방위를 책임지는 보호국(신탁통치.괌 등)이나 속령(collectivity)도 포함된다. 이 경우 국방이라고 서술하였다. 물론 완전한 지배하(territory)에 있는 지역도 포함된다. 이 경우 방위라고 서술하였다. 물론 대부분의 경우 국방 인력은 외국 군대가 주둔하여도, 자체적으로 경찰과 해양경비대(Coast Guard)가 분담하는 경우가 많다. 일본의 경우 자위대는 법률로는 군대가 아니지만, 그 실질은 군대와 같으므로 제외하였다. 보호령이나 속령으로서 군대가 없고 타국에 국방을 일부 위임하여도, 자국이 자체적으로 준군사조직을 결성하여 방위하는 경우 모병제로 분류한다.
 • Dit is een lijst van landen zonder leger. Alleen onafhankelijke landen zijn opgenomen.Veel niet in deze lijst opgenomen kleinere landen hebben weliswaar wel een leger, maar dit dient slechts voor ceremoniële doeleinden en is in geval van oorlog duidelijk niet in staat een goed gewapende tegenstander te weerstaan.
 • 軍隊を保有していない国家の一覧(ぐんたいをほゆうしていないこっかのいちらん)では、軍隊を保有していない国家を一覧するとともに、またこの理由について述べる。なお、ここで言う軍隊とは、準軍事組織である警察軍や国境警備隊、沿岸警備隊などを含まない。軍隊を保有していない国家は、国防に関して集団安全保障体制に加盟するか大国に防衛を依存していることが多い。保護国の場合は当然に、宗主国の庇護に頼る事になる。また、国土面積や人口の小さなミニ国家に分類される国が多い。日本(陸・海・空の自衛隊)の場合は、外国から侵略を受けた場合などの自衛権の行使について、政治家や研究者の間で様々な意見の相違が見られる。
 • A Föld huszonkét független állama nem rendelkezik állandó hadsereggel, közülük hat tart fenn tevékenységében korlátozott (fél)katonai erőt, tizenhatnak pedig semmilyen katonai szervezete nincs.A hadsereg nélküli országok között vannak olyan függetlenné vált gyarmatok, amelynek védelmét egykori anyaországuk vállalta magára (pl. Palau vagy Szamoa); olyan törpeállamok, amelyek hosszú ideje jó viszonyban állnak szomszédaikkal (pl. Andorra, Monaco); és olyan államok, ahol a katonaság intézményét annak erőszakos politikai szerepe miatt vizsgálták felül (pl. Costa Rica, Haiti).Két olyan ország van, amelynek alkotmánya csak háború esetén engedélyezi állandó hadsereg felállítását: Costa Rica és Panama. A második világháború után Japán alkotmányában lemondott a hadviselés jogáról, de fenntart egy „háborús potenciállal nem bíró” szárazföldi, tengeri és légi csapatokat is magában foglaló, jelentős létszámú és jól felszerelt Önvédelmi Haderőt, ezért a listán nem szerepel (bővebben lásd itt).A listán szereplő egyes országok demilitarizáltak, de minden ország nem-militarizált.
 • This is a list of countries without armed forces. The term "country" is used in the sense of independent state; thus, it applies only to sovereign states and not dependencies (e.g., Guam, Northern Mariana Islands, Bermuda), whose defense is the responsibility of another country or an army alternative. The term "armed forces" refers to any government-sponsored defense used to further the domestic and foreign policies of their respective government. Some of the countries listed, such as Iceland and Monaco, have no armies, but still have a non-police military force.Many of the 21 countries listed here typically have had a long-standing agreement with a former occupying country; one example is the agreement between Monaco and France, which has existed for at least 300 years.The Compact of Free Association nations of the Marshall Islands, Federated States of Micronesia (FSM), and Palau have no say in their respective countries' defense matters, and have little say in international relations.For example, when the FSM negotiated a defensive agreement with the United States, it did so from a weak position because it had grown heavily dependent on American assistance. Andorra has a small army, and can request defensive aid if necessary, while Iceland had a unique agreement with the United States that lasted until 2006, which required them to provide defense to Iceland when needed.The remaining countries are responsible for their own defense, and operate either without any armed forces, or with limited armed forces. Some of the countries, such as Costa Rica, Haiti, and Grenada, underwent a process of demilitarization. Other countries were formed without armed forces, such as Samoa over 50 years ago; the primary reason being that they were, or still are, under protection from another nation at their point of independence. All of the countries on this list are considered to be in a situation of "non-militarization."Japan is not included in this list because, while the country may officially have no military according to Article 9 of its Constitution, it does have the Japan Self-Defense Forces, a military force for national territory defence that may only be deployed outside Japan for UN peacekeeping missions.
 • Gli Stati senza forze armate, ossia che non mantengono alcuna forza armata, sono 22.Il termine "Stato" è usato nel senso di nazione indipendente; di conseguenza è relativo solo a Stati sovrani e non a territori le cui difese sono di responsabilità di altre nazioni.Le Isole Marshall, la Micronesia, Monaco e Palau non hanno alcuna influenza su questioni relative alla difesa e ai rapporti internazionali. Andorra può richiedere aiuto militare. L'Islanda ha un accordo di difesa con gli USA. Tutti gli altri 17 stati sono pienamente autonomi e gestiscono la propria difesa senza alcuna forza armata.Sette di questi (Costa Rica, Dominica, Grenada, Haiti, Liechtenstein, Monaco e Panamá) sono passati per una fase di demilitarizzazione. I rimanenti 16 stati, inclusa Andorra 700 anni fa, non hanno alcuna forza armata fino dalla fondazione, principalmente perché erano (e alcuni ancora sono) sotto la protezione di una nazione più potente.
 • Poniższa lista jest zestawieniem państw nieposiadających sił zbrojnych. Termin państwo oznacza tutaj niepodległe państwo i dlatego odnosi się jedynie do suwerennych krajów. Nie dotyczy natomiast terytoriów zależnych, których obrona jest obowiązkiem państw zarządzających nimi bądź innych określonych armii. Pojęcie siły zbrojne oznacza jakiekolwiek utrzymywane przez rząd jednostki obronne, wykorzystywane do działań w polityce krajowej i zagranicznej. Niektóre wymienione państwa, np. Islandia czy Monako nie posiadają armii, lecz zachowały pozapolicyjne jednostki wojskowe. Część spośród 21 państw figurujących na liście, jak Mikronezja, Palau, Wyspy Marshalla lub Nauru, zawarło długoletnie porozumienia z dawnymi państwami okupującymi lub zarządzającymi nimi. Inne oddawały prowadzenie polityki obronnej państwom trzecim, by zachować swoją niezależność. Przykładem jest umowa zawarta pomiędzy Monako a Francją, która istnieje od 300 lat. Takie państwa jak Monako, Wyspy Marshalla, Mikronezja oraz Palau nie podejmują decyzji w sprawach swojej obronności oraz częściowo zrzekły się swoich kompetencji w zakresie polityki zagranicznej. Przykładowo Mikronezja, negocjując swoje porozumienie obronne z USA, nie występowała w roli de facto równoprawnego partnera, gdyż jej rozwój był uzależniony i opierał się na amerykańskiej pomocy finansowej i gospodarczej. Za obronę Andory odpowiadają Hiszpania oraz Francja, zaś Islandia posiadała specjalne porozumienie z USA trwające do 2006 i zobowiązujące Stany Zjednoczone do dostarczania pomocy Islandii w razie potrzeby. Pozostałe państwa są odpowiedzialne za swoją obronę oraz działania wojenne, nie posiadając przy tym jednak żadnych sił zbrojnych lub w bardzo małej ilości. Niektóre z nich, tak jak Kostaryka, Dominika czy Grenada, przeszły proces demilitaryzacji. Inne państwa już w momencie powstania nie posiadały sił zbrojnych, tak jak Andora ponad 700 lat temu. Głównym powodem takiego postępowania była opieka innego narodu nad ich suwerennością. Wszystkie znajdujące się tutaj państwa uznawane są za "niezmilitaryzowane".
 • Bakınız: Bulundurdukları asker sayısına göre ülkelerin listesi
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1791571 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14651 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 104 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110214298 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Cet article contient une liste des pays qui ne possèdent pas d'armée. En 2010, une trentaine de pays indépendants du monde peuvent être considérés comme ne possédant pas d'armée. La plupart de ces pays sont de petite taille et ont des populations n'excédant pas les 500 000 habitants.
 • 다음의 국가들은 군대를 보유하고 있지 않다. 여기서 나라는 독립국 외 다른 나라가 방위를 책임지는 보호국(신탁통치.괌 등)이나 속령(collectivity)도 포함된다. 이 경우 국방이라고 서술하였다. 물론 완전한 지배하(territory)에 있는 지역도 포함된다. 이 경우 방위라고 서술하였다. 물론 대부분의 경우 국방 인력은 외국 군대가 주둔하여도, 자체적으로 경찰과 해양경비대(Coast Guard)가 분담하는 경우가 많다. 일본의 경우 자위대는 법률로는 군대가 아니지만, 그 실질은 군대와 같으므로 제외하였다. 보호령이나 속령으로서 군대가 없고 타국에 국방을 일부 위임하여도, 자국이 자체적으로 준군사조직을 결성하여 방위하는 경우 모병제로 분류한다.
 • Dit is een lijst van landen zonder leger. Alleen onafhankelijke landen zijn opgenomen.Veel niet in deze lijst opgenomen kleinere landen hebben weliswaar wel een leger, maar dit dient slechts voor ceremoniële doeleinden en is in geval van oorlog duidelijk niet in staat een goed gewapende tegenstander te weerstaan.
 • 軍隊を保有していない国家の一覧(ぐんたいをほゆうしていないこっかのいちらん)では、軍隊を保有していない国家を一覧するとともに、またこの理由について述べる。なお、ここで言う軍隊とは、準軍事組織である警察軍や国境警備隊、沿岸警備隊などを含まない。軍隊を保有していない国家は、国防に関して集団安全保障体制に加盟するか大国に防衛を依存していることが多い。保護国の場合は当然に、宗主国の庇護に頼る事になる。また、国土面積や人口の小さなミニ国家に分類される国が多い。日本(陸・海・空の自衛隊)の場合は、外国から侵略を受けた場合などの自衛権の行使について、政治家や研究者の間で様々な意見の相違が見られる。
 • Bakınız: Bulundurdukları asker sayısına göre ülkelerin listesi
 • Aquesta és una llista de països que no tenen forces armades. El terme "país" s'usa en el sentit d'estat independent, de manera que només s'aplica als estats sobirans i no de dependències (per exemple, Guam, Illes Marianes del Nord, Illes Bermudes), la defensa de les quals és responsabilitat d'un altre país o d'una alternativa a l'exèrcit.
 • This is a list of countries without armed forces. The term "country" is used in the sense of independent state; thus, it applies only to sovereign states and not dependencies (e.g., Guam, Northern Mariana Islands, Bermuda), whose defense is the responsibility of another country or an army alternative. The term "armed forces" refers to any government-sponsored defense used to further the domestic and foreign policies of their respective government.
 • A Föld huszonkét független állama nem rendelkezik állandó hadsereggel, közülük hat tart fenn tevékenységében korlátozott (fél)katonai erőt, tizenhatnak pedig semmilyen katonai szervezete nincs.A hadsereg nélküli országok között vannak olyan függetlenné vált gyarmatok, amelynek védelmét egykori anyaországuk vállalta magára (pl. Palau vagy Szamoa); olyan törpeállamok, amelyek hosszú ideje jó viszonyban állnak szomszédaikkal (pl.
 • Tento seznam zahrnuje nezávislé státy světa, které nedisponují oficiálními ozbrojenými silami nebo jsou tyto značně omezeny. Některé z těchto států mají dohodu o obraně s jiným státem (např. Švýcarsko – Lichtenštejnsko, Monako – Francie, USA – Island do roku 2006), nebo pouze polovojenské jednotky, zařazené např. pod policii. Většina těchto států byla kdysi okupována, byla poručenským územím OSN, nebo zde udržují přítomnost ozbrojené síly jiného státu.
 • Poniższa lista jest zestawieniem państw nieposiadających sił zbrojnych. Termin państwo oznacza tutaj niepodległe państwo i dlatego odnosi się jedynie do suwerennych krajów. Nie dotyczy natomiast terytoriów zależnych, których obrona jest obowiązkiem państw zarządzających nimi bądź innych określonych armii. Pojęcie siły zbrojne oznacza jakiekolwiek utrzymywane przez rząd jednostki obronne, wykorzystywane do działań w polityce krajowej i zagranicznej. Niektóre wymienione państwa, np.
 • Gli Stati senza forze armate, ossia che non mantengono alcuna forza armata, sono 22.Il termine "Stato" è usato nel senso di nazione indipendente; di conseguenza è relativo solo a Stati sovrani e non a territori le cui difese sono di responsabilità di altre nazioni.Le Isole Marshall, la Micronesia, Monaco e Palau non hanno alcuna influenza su questioni relative alla difesa e ai rapporti internazionali. Andorra può richiedere aiuto militare. L'Islanda ha un accordo di difesa con gli USA.
 • Dies ist eine Liste von Staaten ohne Militär. Es werden nur unabhängige Staaten berücksichtigt und keine abhängigen Gebiete. Es sind um die 25, damit haben knapp 1⁄8 aller Staaten der Erde keine dauernde Streitkraft.Einige Länder haben einen Demilitarisierungsprozess vollzogen und haben entweder keinerlei Streitkräfte, kein stehendes Heer (Mobilisierung nur im Verteidigungsfall), eine Miliz (Reserveheer) oder eine rein repräsentative Garde. Andere Staaten wurden bereits ohne Armee gegründet.
rdfs:label
 • Liste des pays qui ne possèdent pas d'armée
 • Список стран, у которых нет армии
 • Hadsereggel nem rendelkező országok
 • Lijst van landen zonder leger
 • List of countries without armed forces
 • Lista państw nieposiadających sił zbrojnych
 • Liste von Staaten ohne Militär
 • Llista de països sense forces armades
 • Seznam států bez armády
 • Silahlı kuvvetleri olmayan ülkeler listesi
 • Stati senza forze armate
 • 軍隊を保有していない国家の一覧
 • 군대가 없는 나라 목록
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of