Cet article présente le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) défini par le Programme des Nations unies pour le développement qui publie régulièrement un rapport mondial sur le développement humain.Le dernier rapport a été publié en juillet 2014.Les pays sont classés en quatre groupes : très élevé, élevé, moyen et faible.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Cet article présente le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) défini par le Programme des Nations unies pour le développement qui publie régulièrement un rapport mondial sur le développement humain.Le dernier rapport a été publié en juillet 2014.Les pays sont classés en quatre groupes : très élevé, élevé, moyen et faible. Le PNUD refaisant ses calculs à chaque rapport (les données de base pouvant être modifiées), les valeurs d'IDH ne sont pas strictement comparables d'un rapport à l'autre. Généralement, on considère un pays dont l'IDH est élevé ou très élevé comme développé, un pays dont l'IDH est moyen en développement, et un pays avec un IDH faible, en voie de développement.Légende utilisée dans les classements qui suivent en augmentation = IDH en augmentation. en stagnation = IDH stable. en diminution = IDH en diminution.Des valeurs identiques d'IDH dans les listes suivantes ne signifient pas un classement identique, l'IDH étant calculé jusqu'à la sixième décimale.
 • Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego – lista tworzona na podstawie Human Development Report, publikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Lista z roku 2010 obejmuje 169 państw: 168 członków ONZ oraz Hongkong. 24 państwa członkowskie ONZ nie zostały na niej uwzględnione, ponieważ nie dostarczyły odpowiednich danych. Lista zawiera także średnie wskaźniki rozwoju społecznego regionów świata oraz organizacji międzynarodowych.Do obliczenia syntetycznego miernika WRS wykorzystane zostały następujące dane: średnia oczekiwana długość życia, analfabetyzm, poziom edukacji oraz standard życia w państwach, w skali światowej. W rankingu zawarte zostały także informacje na temat jakości życia, szczególnie dzieci. Wiadomości te pozwalają określić stopień rozwinięcia kraju (wysoko, średnio lub nisko), a także wpływ polityki ekonomicznej na jakość życia. Wskaźnik stworzył w 1990 roku pakistański ekonomista Mahbub ul Haq.W raporcie państwa osadzone zostały w czterech kategoriach: państwa bardzo wysoko rozwinięte (pierwsze 42 państwa) państwa wysoko rozwinięte (miejsca 43-85), państwa średnio rozwinięte (miejsca 86-127) oraz państwa słabo rozwinięte (miejsca 128-169).
 • 아래 표는 국제 연합 2013년 개발 계획보고서에 들어 있는 인간 개발 지수 표이다.(보고서는 2013년에 발표되었지만, 각국의 2012년 지표를 바탕으로 작성된 2012년 인간개발지수이다.)
 • Berikut adalah Daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia yang termasuk dalam Laporan Pembangunan Manusia Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan terakhir dipublikasikan pada 14 Maret 2013 dan berisi data dari tahun 2012.Negara-negara terbagi dalam empat kategori berdasarkan IPM-nya: sangat tinggi (kategori baru yang ditambahkan pada laporan untuk tahun 2007), tinggi, menengah dan rendah. Mulai dari laporan untuk tahun 2007, kategori pembanguan manusia yang sangat tinggi dirujuk sebagai negara maju, sedangkan sisanya dikelompokkan sebagai negara berkembang.
 • Questa è una lista di stati per Indice di sviluppo umano come estrapolato dal Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2013 compilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito del Programma di Sviluppo, pubblicato il 14 marzo 2013. I dati dell'Indice sono basati su dati e stime per l'anno 2012.L'Indice di sviluppo umano (ISU) (in inglese: HDI-Human Development Index) è un indice comparativo dello sviluppo dei vari paesi calcolato tenendo conto dei diversi tassi di aspettativa di vita, istruzione e Reddito nazionale lordo procapite. È divenuto uno strumento standard per misurare il benessere di un paese.È usato per dividere i paesi in sviluppati, in via di sviluppo o sotto-sviluppati e viene confrontato nel tempo per vedere se una certa politica economica riesce a migliorare la qualità della vita.Sono rappresentati 186 stati. Altri 8 stati non sono presenti per mancanza di dati completi.Gli stati sono ordinati in base al loro Indice di sviluppo umano (ISU) e divisi in quattro gruppi in base al quartile di appartenenza: molto alto, alto, medio, e basso.
 • Спи́сок стран по и́ндексу разви́тия челове́ческого потенциа́ла, включён в Отчёт о развитии человеческого потенциала 2012 из Программы развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2012 года и опубликованный 14 марта 2013 г. Список охватывает 185 стран-членов ООН из 193, а также Гонконг (Китай) и Палестинские территории. 8 стран — членов ООН не включены из-за недостатка данных. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является комплексным сравнительным показателем ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире. Этот индекс используется для выявления отличий между развитыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами, а также для оценки воздействия экономической политики на качество жизни. Индекс был разработан в 1990 году пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и индийским экономистом Амартьей Сеном. В 2010 году технология расчёта индекса была несколько изменена.Страны делятся на четыре большие категории исходя из их ИРЧП:очень высокий,высокий, средний и низкий уровень развития человеческого потенциала.
 • Az emberi fejlettségi index (angol nyelven: Human Developement Index) az ENSZ Fejlesztési Program (United Nations Developement Program) éves jelentése. A legfrissebb beszámolót 2013. március 14-én hozták nyilvánosságra, amely a 2012-es adatokon alapuló becslésekből tevődik össze. Az ENSZ tagállamai közül 185 szerepel a jelentésben, illetve Hongkong és a palesztin területek, ugyanakkor 8 tagállam (22x Monaco, 22x San Marino, 22x Szomália, 22x Dél-Szudán, 22x Nauru, 22x Tuvalu, a 22x Marshall-szigetek és 22x Észak-Korea) adatait nem tüntetik fel. A felsorolásban nem szerepelnek a nemzetközileg el nem ismert de facto országok, a vitatott státuszú 22x Nyugat-Szahara és a függő területek sem, holott főleg ez utóbbiak némelyikének adatai eltérhetnek az anyaországétól.A Humán Fejlettségi Index egy összehasonlítási alapot képező mutató, amelyet az adott országban lévő születéskor várható élettartam, az emberek műveltsége, az oktatás, az életszínvonal és az életminőség alapján állítanak össze világviszonylatban összevetve a különböző országokat. Általánosságban véve e mutató az emberi jólét mérőszáma, különös tekintettel a gyermekek jólétére. E mérőszámot arra használják a szakemberek, hogy különbéget lehessen tenni a fejlett államok, a fejlődő államok és a fejletlen államok között, illetve még arra, hogy kimutassák a gazdasági lépések hatásait az emberek életminőségére. E mérőszámot az 1990-es években Mahbub ul Haq pakisztáni és Amartya Sen indiai közgazdászok fejlesztették ki. Az országokat 4 csoportba sorolják, melyek mindegyike 47 országból áll, kivéve az utolsót, amelyben 45 állam neve szerepel. A csoportok a következők:Nagyon magas humán fejlettségMagas humán fejlettségKözepes humán fejlettségAlacsony humán fejlettség↑
 • This is a list of all countries by Human Development Index as included in a United Nations Development Programme's Human Development Report. The latest report was released on 14 March 2013 and compiled on the basis of estimates for 2012.In the 2010 Human Development Report a further Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) was introduced. While the simple HDI remains useful, it stated that "the IHDI is the actual level of human development (accounting for inequality)" and "the HDI can be viewed as an index of “potential” human development (or the maximum IHDI that could be achieved if there were no inequality)".
 • Това е списък на страните по индекс на човешко развитие включени в годишния доклад за човешко развитие на Програмата на ООН за развитие публикуван на 14 март 2013 г., съставен въз основата на данни от 2012 година. Обхваща 185 държави-членки на ООН (от 193 държави), заедно с Хонг Конг и Палестина. Осем държави-членки на ООН не са включени в списъка поради липса на данни.Индексът на човешкото развитие (ИЧР) на ООН е сравнително измерване на продължителността на живота, грамотността, образованието и стандарта на живот за страните от цял свят. Индексът е разработен през 1990 г. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак и се използва от 1993 г. в годишния доклад на Програмата на ООН за развитие.Държавите са подредени в четири категории: много високо (категорията е добавена в доклада за 2007 година), високо, средно и ниско човешко развитие.Поради новата методика на изчисление, приета през 2010 година, стойностите на ИЧР са по-ниски, отколкото предишни години. Изчислението на жизнения стандарт представлява естествен логаритъм от брутния национален доход (до 2010 година е брутният вътрешен продукт) на глава от населението в съотношение с покупателната възможност.Страната с най-голяма повишение на индекса спрямо 2009 година е Източен Тимор (от 0.489 на 0.502), с най-голямо понижение в историята е Зимбабве — за 1998 година показателят е 0.514, а за 2010 година е 0.140.
 • Toto je seznam států světa podle indexu lidského rozvoje tak, jak jej vydala Organizace spojených národů prostřednictvím rozvojového programu OSN ve své zprávě o programu rozvoje.Jedná se o statistickou aktualizaci z 4. listopadu 2010 založenou na datových základech z roku 2007. Zahrnuje 169 členských států OSN (ze 192). 25 členských zemí OSN není v seznamu zahrnuto kvůli nedostatku dat. HDI skupin států je připojeno kvůli přehledu. Index lidského rozvoje (HDI) je komparativní nástroj k poměření kvality lidského života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a dalších faktorů. Index rozlišuje zda je země rozvinutá (vyspělá), rozvojová nebo nejméně rozvinutá a rovněž poměřuje vliv ekonomických politik na kvalitu života. Index vymyslel v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbub al Hak.Index lidského rozvoje rozděluje státy do čtyř skupin na základě jejich HDI, a to na země jejichž HDI je: velmi vysoký, vysoký, střední nebo nízký.
 • 人間開発指数の国別リストとは、国際連合に加盟する193カ国の内187カ国の人間開発指数(HDI)に関する国別リストである(香港とパレスチナ自治政府も含む)。人間開発指数は平均余命、識字率、就学率、国内総生産によって決まり、先進国、開発途上国、後発開発途上国を分けるための指標としても使用される。数値によってHDI最高位国、HDI高位国、HDI中位国、HDI低位国に分けられる。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2874112 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 66593 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110333311 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Cet article présente le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) défini par le Programme des Nations unies pour le développement qui publie régulièrement un rapport mondial sur le développement humain.Le dernier rapport a été publié en juillet 2014.Les pays sont classés en quatre groupes : très élevé, élevé, moyen et faible.
 • 아래 표는 국제 연합 2013년 개발 계획보고서에 들어 있는 인간 개발 지수 표이다.(보고서는 2013년에 발표되었지만, 각국의 2012년 지표를 바탕으로 작성된 2012년 인간개발지수이다.)
 • 人間開発指数の国別リストとは、国際連合に加盟する193カ国の内187カ国の人間開発指数(HDI)に関する国別リストである(香港とパレスチナ自治政府も含む)。人間開発指数は平均余命、識字率、就学率、国内総生産によって決まり、先進国、開発途上国、後発開発途上国を分けるための指標としても使用される。数値によってHDI最高位国、HDI高位国、HDI中位国、HDI低位国に分けられる。
 • Toto je seznam států světa podle indexu lidského rozvoje tak, jak jej vydala Organizace spojených národů prostřednictvím rozvojového programu OSN ve své zprávě o programu rozvoje.Jedná se o statistickou aktualizaci z 4. listopadu 2010 založenou na datových základech z roku 2007. Zahrnuje 169 členských států OSN (ze 192). 25 členských zemí OSN není v seznamu zahrnuto kvůli nedostatku dat. HDI skupin států je připojeno kvůli přehledu.
 • Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego – lista tworzona na podstawie Human Development Report, publikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Lista z roku 2010 obejmuje 169 państw: 168 członków ONZ oraz Hongkong. 24 państwa członkowskie ONZ nie zostały na niej uwzględnione, ponieważ nie dostarczyły odpowiednich danych.
 • Това е списък на страните по индекс на човешко развитие включени в годишния доклад за човешко развитие на Програмата на ООН за развитие публикуван на 14 март 2013 г., съставен въз основата на данни от 2012 година. Обхваща 185 държави-членки на ООН (от 193 държави), заедно с Хонг Конг и Палестина.
 • Berikut adalah Daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia yang termasuk dalam Laporan Pembangunan Manusia Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan terakhir dipublikasikan pada 14 Maret 2013 dan berisi data dari tahun 2012.Negara-negara terbagi dalam empat kategori berdasarkan IPM-nya: sangat tinggi (kategori baru yang ditambahkan pada laporan untuk tahun 2007), tinggi, menengah dan rendah.
 • Az emberi fejlettségi index (angol nyelven: Human Developement Index) az ENSZ Fejlesztési Program (United Nations Developement Program) éves jelentése. A legfrissebb beszámolót 2013. március 14-én hozták nyilvánosságra, amely a 2012-es adatokon alapuló becslésekből tevődik össze.
 • This is a list of all countries by Human Development Index as included in a United Nations Development Programme's Human Development Report. The latest report was released on 14 March 2013 and compiled on the basis of estimates for 2012.In the 2010 Human Development Report a further Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) was introduced.
 • Спи́сок стран по и́ндексу разви́тия челове́ческого потенциа́ла, включён в Отчёт о развитии человеческого потенциала 2012 из Программы развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2012 года и опубликованный 14 марта 2013 г. Список охватывает 185 стран-членов ООН из 193, а также Гонконг (Китай) и Палестинские территории. 8 стран — членов ООН не включены из-за недостатка данных.
 • Questa è una lista di stati per Indice di sviluppo umano come estrapolato dal Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2013 compilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito del Programma di Sviluppo, pubblicato il 14 marzo 2013.
rdfs:label
 • Liste des pays par IDH
 • Списък на страните по Индекса на човешкото развитие
 • Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego
 • Daftar negara menurut Indeks Pembangunan Manusia
 • List of countries by Human Development Index
 • Països per índex de desenvolupament humà
 • Stati per indice di sviluppo umano
 • Országok listája az emberi fejlettségi index alapján
 • Список стран по индексу развития человеческого потенциала
 • Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje
 • İnsani Gelişme Endeksi'ne göre ülkeler listesi
 • 人間開発指数による国順リスト
 • 인간 개발 지수순 나라 목록
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of