La Ligue spartakiste (en allemand : Spartakusbund), littéralement Ligue Spartacus, est un mouvement politique d’extrême gauche marxiste révolutionnaire, actif en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et le début de la révolution allemande.La Ligue spartakiste tire son nom de Spartacus, meneur de la plus grande rébellion d’esclaves de la république romaine.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Ligue spartakiste (en allemand : Spartakusbund), littéralement Ligue Spartacus, est un mouvement politique d’extrême gauche marxiste révolutionnaire, actif en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et le début de la révolution allemande.La Ligue spartakiste tire son nom de Spartacus, meneur de la plus grande rébellion d’esclaves de la république romaine. Ses principaux fondateurs sont Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg.D'abord tendance du Parti social-démocrate d'Allemagne, puis du Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne, la ligue forme ensuite en décembre 1918 le Kommunistische Partei Deutschlands (KPD, Parti communiste d’Allemagne). Sa période la plus active se situe au cours de la Révolution allemande de 1918-1919. Ses fondateurs sont arrêtés puis exécutés au cours de la répression d'une insurrection à Berlin en janvier 1919.
 • De Spartacusbond (Spartakusbund) was een Duitse radicaal-linkse en communistisch georiënteerde organisatie, opgericht in 1915, aanvankelijk onder de naam Gruppe Internationale.De naam Spartacusbond refereert aan de slaaf Spartacus die in de 73 v.Chr. in opstand kwam tegen de Romeinen.Voorlieden van de Spartacusbond waren Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en Wilhelm Pieck. Van 1915 tot 1918 keerde de Spartacusbond zich vooral tegen de Duitse oorlogsdeelname en de zogenaamde Burgfriedenspolitik van de SPD (dat wil zeggen de verregaande samenwerking van de sociaaldemocraten met de keizerlijke regering). De Spartacusbond radicaliseerde sterk na de Russische Oktoberrevolutie die in 1917 de Bolsjewieken aan de macht bracht. Het was tijdens de Duitse Novemberrevolutie (1918) en haar naweeën, pas na de vrijlating van Liebknecht en Luxemburg (resp. oktober en november 1918), dat de bond haar hoogtepunt bereikte. In januari 1919 probeerde de Spartacusbond in samenwerking met de linkervleugel van de USPD en de linkse revolutionairen tevergeefs in Berlijn de macht te grijpen en daar een radenrepubliek te stichten. Na deze "Spartacusopstand" werden Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht om het leven gebracht. Wilhelm Pieck, een andere Spartakist, wist zichzelf in veiligheid te brengen. Hij was later de president van de Duitse Democratische Republiek. De Spartacusbond wijzigde nadien haar naam in de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).
 • Spartakistler, Spartaküs Birliği (Almanca: Spartakusbund; Spartaküs hizip), I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Sol Marksistleri tarafından kurulan siyasi örgütüdür. Daha sonra Almanya Komünist Partisi oldu.4 Ağustos 1914'te Almanya Sosyal Demokrat Partisi savaş bonusunu onaylayınca sol kanadında yer alan ve savaş karşıtı olan Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Möling ve Clara Zetkin önderliğinde parti iç muhalefeti oluşturulmuştur. Temmuz 1915'te parti yönetimine protest mektubunu yollamışlardır.Parti iç muhalefet oluşumu, Emek Birliği ile Gruppe Internationale başta olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bunlardan "Gruppe İnternationale" 1916'ta Leibknecht'in evinde toplanarak Luxemburg'un tasarladığı yönergeyi kabul etmiş ve kendi broşürünü neşretmeyi kararlaştırmışlardır. Bu gayrı resmî broşür "Spartaküs" takma adı kullanıldığı için "Spartakusbriefen" (Spartaküs bröşürü) denilmiş ve grup da "Spartakusgruppe" olarak anılmaya başlamıştır.Başlıca üyelerinin tutuklu oldukları için Spartacus bröşürünün yazı ve dağıtım işleri Leo Jogiches (Tyşka) üstlenmiştir. Jogiches polisin takibine rağmen grup ile irtibatı kesmeden broşürün trajını artırmıştır. Rus Devriminden sonra Spartaküs broşürü kitleyi devrime çağırdıysa etkili olamamıştır. 7 Ekim 1918'de gizli toplantı düzenlenmiş ve işçiler ve askerlere hitaben sosyalizmin vurgulanması kararlaştırıldı. Ancak 4 Kasım'da Kiel'de denizcilerin ayaklanmasıyla ve Spartaküs ile alâkasız olarak Alman Devrimi başlamıştır. Alman Devriminden sonra önde gelen Spartaküs üyeleri tahliye edilmiş ve Luxemburg ve arkadaşları Die Rote Fahne gazetesini çıkarmaya başlamışlardır. 10 Kasım'da kurulan Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands)'nin koalisyonuna muhalefet etmiş ve zamanla Berlin'deki Bağımsız Sosyalist Demokrat Partisi içindeki aşırı sol "Revolutionäre Obleute" ile yakınlaşmıştır. 6 Aralık'ta Weimar Cumhuriyetine bağlı askerler Spartaküslerin gösterine karşı ateş ederek 16 kişi öldürmüşlerdir. 29 Aralık 1918 ile 1 Ocak 1919 tarihler arasında Berlin'de Spartaküslerin parti kongresi toplanmış ve Almanya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutschlands) adlı yeni bir partiye dönüştürülmüştür.Luxemburg Die Rote Fahne'nin baş makalesinde liberal gazetelerin yazhanelerini işgal etmeye çağırınca silahlı işçiler ve devrimci askerler isyan etmişlerdir. Weimar Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Friedrich Ebert Freikorps'u yollamış ve 9 Ocak ile 15 Ocak tarihler arasından şiddetli çatışma yaşanmıştır. Ancak Spartaküsler bastırılmış ve yüzlerce Spartaküsler öldürülmüştür. 15 Ocak'ta Luxemburg, Liebknecht ve Wilhelm Pieck Freikorps tarafından yakalanmıştır. Liebknecht arkasından kafası vurularak öldürüldükten sonra meçhuller morguna bırakılmıştır. Luxemburg ise dipçik ile dövülerek öldürüldükten sonra ırmağa atılmıştır. Pieck ise kaçmayı başarmış ve daha sonra DDR'nin ilk ve son cumhurbaşkanı olmuştur.
 • Союз Спартака (нем. Spartakusbund) — марксистская организация в Германии начала XX века. Во время Первой мировой войны призывал к мировой пролетарской революции, которая свергнет мировой капитализм, империализм и милитаризм. С августа 1914 года Союз Спартака входил в Социал-демократическую партию Германии как оппозиционная группа Интернационал, с 1916 года — группа Спартака, с 1917 года — левое крыло отделившейся от СДПГ Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). Ноябрьскую революцию 1918 года спартакисты встретили вне какой-либо партии и, выдвинув лозунг «Вся власть Советам!», добивались учреждения в Германии советской республики. 1 января 1919 года Союз Спартака вошёл в новую Коммунистическую партию Германии.Группа «Интернационал» была образована по инициативе Розы Люксембург вечером 4 августа 1914 года после того, как фракция СДПГ в рейхстаге проголосовала за предоставление военных кредитов. Группа выступала против поддерживаемой СДПГ политики гражданского мира, выдвинутой кайзеровским правительством и призывала к международной солидарности рабочих против войны. Группа Интернационал отвергала войну, которая не отвечала интересам народов и пролетариата и представляла собой геноцид, осуществляемый господствующей империалистической буржуазией. В январе 1916 года группа начала издавать собственную газету «Письма Спартака» (нем. Spartakusbriefe), благодаря которым политическая группа обрела новое имя. Спартак был хорошо известным символом сопротивления угнетённых против эксплуататоров и соответствовал марксистской теории исторического материализма, в соответствии с которым историей движет классовая борьба.Группа Спартака в апреле 1917 года вошла в состав новой НСДПГ, сохранив статус самостоятельной группы. По инициативе досрочно освобождённого из тюремного заключения Карла Либкнехта 11 ноября 1918 года группа получила новое название — «Союз Спартака», который стал независимой политической организацией.Во время Ноябрьской революции Союз Спартака призывал к разоружению войск, передаче ключевых отраслей промышленности народу и учреждению советской республики. После столкновений с кайзеровской армией, подчинявшегося временному правительству Фридриха Эберта, Союз Спартака вместе с другими левыми революционными организациями образовал в канун нового 1919 года Коммунистическую партию Германии.
 • 스파르타쿠스단(독일어: Spartakusbund)은 독일의 혁명단체로, 고대 로마에서 노예들의 계급투쟁을 이끌었던 전설적인 검투사 스파르타쿠스의 이름을 따왔다. 스파르타쿠스단의 활동은 1914년부터 암암리에 시작되었으나, 제1차 세계 대전 중이던 1916년 1월부터 잡지 스파르타쿠스브리페(Spartakusbriefe)를 발행하면서 특히 스파르타쿠스단이라고 불리게 되었다. 후에 독일공산당으로 개칭하였다. 독일 사회민주당(SPD) 내의 극좌 성향의 당원들이 탈퇴하여 결성되었다. 1919년 스파르타쿠스 반란을 일으켰으나 실패했고, 단원인 카를 리프크네히트(Karl Liebknecht)와 로자 룩셈부르크(Rosa Luxemburg)가 체포되어 1월 15일 처형당했다. 이 단체에서 주도적으로 활약한 인물로는 카를 리프크네히트(Karl Liebknecht), 로자 룩셈부르크(Rosa Luxemburg), 클라라 체트킨(Clara Zetkin), 프란츠 메링(Franz Mehring) 등이 있다.
 • La Liga Espartaquista (Spartakusbund en alemán) fue un movimiento revolucionario marxista organizado en Alemania durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Fue fundado por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo junto a otros tales como Clara Zetkin. Su mayor período de actividad fue durante la Revolución Alemana de 1918, cuando se intentó incitar una revolución similar a la de los bolcheviques en Rusia, haciendo circular publicaciones marxistas. Dieron a la liga el nombre de Espartaco, líder de la rebelión de esclavos más grande de la historia de Roma. En diciembre de 1918, la liga decidió adherirse al Comintern y se retituló como Partido Comunista de Alemania (KPD, Kommunistische Partei Deutschlands). El 1 de enero de 1919, la Liga Espartaquista/KPD participó (pero no la inició) en una revolución comunista de breve duración en Berlín, aun ante las advertencias de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, quienes argumentaban que la rebelión era débil y que no contaban con el apoyo total de la clase obrera. La revolución (luego conocida como levantamiento espartaquista) fue derrotada por las fuerzas combinadas del Partido Socialdemócrata de Alemania, los remanentes del ejército alemán y de los grupos paramilitares de extrema derecha conocidos como Freikorps, a las órdenes del canciller Friedrich Ebert. Luxemburgo y Liebknecht, entre muchos otros, fueron masacrados por los Freikorps, y sus cuerpos arrojados al río. Centenares de Espartaquistas fueron ejecutados en las semanas que siguieron a la sublevación. Los restos de la Liga se disolvieron en el Partido Comunista de Alemania (KPD) que conservó el periódico de la liga, Die Rote Fahne (La Bandera Roja), como su publicación.
 • Liga Spartakus (Jerman: Spartakusbund, Inggris: Spartacus League) adalah nama sebuah organisasi politik pada akhir 1914 sekelompok orang di Jerman mendirikan sebuah organisasi politik bawah tanah bernama Liga Spartakus (Spartakusbund). Tokoh terkemukanya antara lain Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Franz Mehring dan Clara Zetkin.
 • Espartakisten Liga (jatorriz Spartakusbund) Lehen Mundu Gerra amaieran Alemanian antolatu zen mugimendu iraultzaile marxista da. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg edo Clara Zetkin ziren sortzaileetako batzuk. 1918a izan zen bere garai handiena, Alemanian iraultza piztu zenean Errusiako boltxebikeen antzeko zerbait lortu nahian. Espartako izena eman zioten, Erromako esklaboen iraultza lideratu zuenaren omenez. 1918ko abenduan, Komintern-ekin egin zuen bat eta Alemaniako Alderdi Komunista izena hartu zuen (KPD - Kommunistische Partei Deutschlands).1919ko urtarrilaren 1ean, Espartakisten Ligak edo KPD-ek iraultza komunista txiki bat egin zuen, Luxemburg eta Liebknecht aurka bazeuden ere, langileen laguntza ez zutelako bateratzea lortu. Alemaniako Alderdi Sozialdemokratak, armadak eta talde paramilitar ultraeskuindarrek, Friedrich Ebert kantzilerra buru, erraz lortu zuten iraultza espartakista itzaltzea. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg eta beste asko erori ziren betirako Freikorpsen bortxeriaren azpian, gorpuak errekan agertu ziren eta hurrengo asteetan ere heriotzak eragiten geratu gabe jarraitu zuten. Lehen esan bezala, Espartakisten Ligaren hondarrak Alemaniako Alderdi Komunistan (KPD) bildu ziren eta bere egunkariak Die Rote Fahne (Bandera Gorria) bizirik jarraitu zuen.
 • スパルタクス団(スパルタクスだん、ドイツ語: Spartakusbund)は、1915年から1918年まで存在したドイツの急進主義的なマルクス主義者らによる政治団体。ドイツ社会民主党の分派として誕生し、ドイツ共産党の前身となった。名称は共和政ローマのスパルタクスより。
 • The Spartacus League (German: Spartakusbund) was a Marxist revolutionary movement organized in Germany during World War I. The League was named after Spartacus, leader of the largest slave rebellion of the Roman Republic. It was founded by Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, and others. The League subsequently renamed itself the Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), joining the Comintern in 1919. Its period of greatest activity was during the German Revolution of 1918, when it sought to incite a revolution by circulating the newspaper Spartacus Letters.[citation needed]
 • Spartakovci (německy Spartakusbund) byla německá ilegální skupina revolucionářů, která se pokusila v lednu 1919 provést převrat. Vedli ji Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht.
 • A Liga Espartaquista (Spartakusbund, em alemão), também chamada Liga Spartacus, foi um movimento de esquerda, marxista e revolucionário, organizado na Alemanha durante e imediatamente após os anos da I Guerra Mundial. Seu nome faz alusão a Spartacus, líder da maior rebelião escrava da Roma Antiga. A Liga foi fundada em 1915 por Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin, entre outros. Seu período de maior atividade foi durante a Revolução de 1918 na Alemanha, quando pretendeu instaurar uma revolução socialista no país, através da circulação de panfletos ilegais, como o jornal Cartas Espartaquistas.Em dezembro de 1918, a Liga, juntamente com outros agrupamentos, aderiu à Comintern e tornou-se o Partido Comunista da Alemanha (Kommunistische Partei Deutschlands, ou KPD). A Liga e o KPD tornaram-se famosos por seus confrontos com a polícia e outras ações de militância direta. Em 1° de janeiro de 1919, o KPD tentou iniciar uma revolução comunista em Berlim, apesar dos protestos contrários de Luxemburgo e Liebknecht. A insurreição foi brutalmente reprimida pelo governo da recém proclamada República de Weimar, e Luxemburgo e Liebknecht foram assassinados.
 • La Lega Spartachista (Spartakusbund, in tedesco) fu un movimento rivoluzionario socialista organizzato in Germania durante gli anni politicamente esplosivi della prima guerra mondiale. Nata — con il nome originario di Gruppo Internazionale (Gruppe Internationale) — come corrente interna alla SPD, si unì alla USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partito Socialdemocratico Indipendente Tedesco) nel 1917 e partecipò, tra il 1918 e il 1919, alla fondazione del KPD (Kommunistische Partei Deutschlands, Partito Comunista di Germania). La Lega prese il nome dal celebre gladiatore Spartaco, che capeggiò una rivolta antischiavista contro Roma.Nata dal movimento pacifista tedesco, sorto in reazione agli orrori della prima guerra mondiale, divenne, di fronte al militarismo socialdemocratico, primo nucleo del Partito Comunista di Germania, mirante ad una rivoluzione simile a quella attuata dai Bolscevichi in Russia (per quanto la stessa fondatrice Rosa Luxemburg temesse derive illiberali di quest'ultima, coniando la celebre espressione "socialismo o barbarie" per descrivere le prospettive future della Russia sovietica).Diffuse svariate pubblicazioni clandestine tra cui il giornale Lettere di Spartaco (nome ripreso anche dai partigiani italiani per le pubblicazioni che avrebbero supportato l'imminente insurrezione contro il nazi-fascismo). Due fondatori del movimento, Karl Liebknecht (a suo tempo esponente del partito socialdemocratico) e Rosa Luxemburg, furono imprigionati dal 1916 al 1918 per un loro tentativo, fallito, di organizzare uno sciopero internazionale contro la guerra.Nel gennaio del 1919 gli Spartachisti si solleveranno infine contro il governo di Berlino, ma verranno duramente repressi dall'esercito e dai Freikorps ("Corpi franchi"), su ordine del cancelliere, il socialdemocratico Friedrich Ebert. Centinaia di Spartachisti, compresi Liebknecht e la Luxemburg, saranno infine assassinati nelle settimane seguenti ad opera dei Freikorps.
 • Związek Spartakusa (niem. Spartakusbund) – marksistowski ruch rewolucyjny, działający w Cesarstwie Niemieckim podczas I wojny światowej. Głównymi organizatorami związku byli: Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Julian Marchlewski, Franz Mehring, Clara Zetkin i Leon Jogiches.
 • Der Spartakusbund war eine Vereinigung von marxistischen Sozialisten in Deutschland, die während des Ersten Weltkriegs am Ziel einer internationalen Revolution des Proletariats festhielten, um Kapitalismus, Imperialismus und Militarismus weltweit zu stürzen. Diese Ziele verfolgte er ab August 1914 innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) als zu deren Kurs oppositionelle „Gruppe Internationale“, ab 1916 als „Spartakusgruppe“, ab 1917 als linker Flügel der von der SPD abgespaltenen Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD). In der Novemberrevolution 1918 gründete sich der Bund neu als deutschlandweite, parteiunabhängige Organisation mit dem Namen „Spartakusbund“ und dem Ziel einer gesamtdeutschen Räterepublik. Am 1. Januar 1919 ging er in der neu gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) auf.Der Name des Bundes bezog sich auf Spartacus, den Anführer eines Sklavenaufstands (73–71 v. Chr.) im antiken Römischen Reich. Sein Name symbolisierte für die Spartakisten den andauernden Widerstand der Unterdrückten gegen ihre Ausbeuter. Sie drückten damit die marxistische Auffassung des historischen Materialismus aus, wonach die Geschichte von Klassenkämpfen vorangetrieben werde.
 • La Lliga Espartaquista (Spartakusbund en alemany) va ser un moviment revolucionari marxista organitzat a Alemanya durant els últims anys de la Primera Guerra Mundial. Va ser fundat per Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg al costat d'altres tals com Clara Zetkin. El seu període més gran d'activitat fou durant la Revolució Alemanya de 1918, quan es va intentar incitar una revolució similar a la dels bolxevics de Rússia, fent circular publicacions marxistes. Van nomenar a la lliga amb el nom d'Espartac, líder de la rebel·lió d'esclaus més gran de la història de Roma. El desembre de 1918, la lliga va decidir adherir-se al Comintern i es va reanomenar com a Partit Comunista d'Alemanya ("KPD Kommunistische Partei Deutschlands). L' 1 de gener de 1919, la Lliga Espartaquista/KPD va executar una revolució comunista de breu durada a Berlín, encara contra les protestes de Luxemburg i de Liebknecht, qui argumentaven que la rebel·lió era feble i que no comptaven amb el suport total de la classe obrera. La revolució (després coneguda com a aixecament espartaquista) va ser derrotada per les forces combinades del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, els romanents de l'exèrcit alemany, i dels grups paramilitars d'extrema dreta coneguts com a Freikorps, a les ordres del canceller Friedrich Ebert. Luxemburg i Liebknecht, entre molts altres, van ser massacrats pels Freikorps, i els seus cossos llançats al riu. Centenars d'espartaquistes van ser executats en les setmanes que van seguir a la revolta.Les restes de la Lliga es van dissoldre en el Partit Comunista d'Alemanya (KPD) que va conservar el periòdic de la lliga, Die Rote Fahne (La bandera vermella), com la seva publicació. Actualment existeixen diverses seccions nacionals de la trotskista Lliga Comunista Internacional que es denominen "Spartacist League" (Lliga Espartaquista). La seva principal secció és la nord-americana, però la LCI té també seccions a Austràlia, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia, Canadà, Japó, Alemanya, Mèxic, França, Grècia, i Sud-àfrica.
 • Spartacus Szövetség (németül Spartakusbund) 1918. november 11. és 1918. december 30. között fennálló radikális kommunista csoport, a német forradalmi baloldal egyik vezető szervezete. Vezetője Karl Liebknecht volt.Rövid fennállása során fontos szerepet töltött be a munkás- és katonatanácsok forradalmi hajtóerejeként, elődszervezete volt Németország Kommunista Pártjának (KPD).A szervezet névadója Spartacus római gladiátor, rabszolgafelkelés-vezér.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3772239 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4568 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 58 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110947937 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Ligue spartakiste (en allemand : Spartakusbund), littéralement Ligue Spartacus, est un mouvement politique d’extrême gauche marxiste révolutionnaire, actif en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et le début de la révolution allemande.La Ligue spartakiste tire son nom de Spartacus, meneur de la plus grande rébellion d’esclaves de la république romaine.
 • Liga Spartakus (Jerman: Spartakusbund, Inggris: Spartacus League) adalah nama sebuah organisasi politik pada akhir 1914 sekelompok orang di Jerman mendirikan sebuah organisasi politik bawah tanah bernama Liga Spartakus (Spartakusbund). Tokoh terkemukanya antara lain Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Franz Mehring dan Clara Zetkin.
 • スパルタクス団(スパルタクスだん、ドイツ語: Spartakusbund)は、1915年から1918年まで存在したドイツの急進主義的なマルクス主義者らによる政治団体。ドイツ社会民主党の分派として誕生し、ドイツ共産党の前身となった。名称は共和政ローマのスパルタクスより。
 • Spartakovci (německy Spartakusbund) byla německá ilegální skupina revolucionářů, která se pokusila v lednu 1919 provést převrat. Vedli ji Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht.
 • Związek Spartakusa (niem. Spartakusbund) – marksistowski ruch rewolucyjny, działający w Cesarstwie Niemieckim podczas I wojny światowej. Głównymi organizatorami związku byli: Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Julian Marchlewski, Franz Mehring, Clara Zetkin i Leon Jogiches.
 • Spartacus Szövetség (németül Spartakusbund) 1918. november 11. és 1918. december 30. között fennálló radikális kommunista csoport, a német forradalmi baloldal egyik vezető szervezete. Vezetője Karl Liebknecht volt.Rövid fennállása során fontos szerepet töltött be a munkás- és katonatanácsok forradalmi hajtóerejeként, elődszervezete volt Németország Kommunista Pártjának (KPD).A szervezet névadója Spartacus római gladiátor, rabszolgafelkelés-vezér.
 • Spartakistler, Spartaküs Birliği (Almanca: Spartakusbund; Spartaküs hizip), I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Sol Marksistleri tarafından kurulan siyasi örgütüdür. Daha sonra Almanya Komünist Partisi oldu.4 Ağustos 1914'te Almanya Sosyal Demokrat Partisi savaş bonusunu onaylayınca sol kanadında yer alan ve savaş karşıtı olan Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Möling ve Clara Zetkin önderliğinde parti iç muhalefeti oluşturulmuştur.
 • La Lliga Espartaquista (Spartakusbund en alemany) va ser un moviment revolucionari marxista organitzat a Alemanya durant els últims anys de la Primera Guerra Mundial. Va ser fundat per Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg al costat d'altres tals com Clara Zetkin. El seu període més gran d'activitat fou durant la Revolució Alemanya de 1918, quan es va intentar incitar una revolució similar a la dels bolxevics de Rússia, fent circular publicacions marxistes.
 • The Spartacus League (German: Spartakusbund) was a Marxist revolutionary movement organized in Germany during World War I. The League was named after Spartacus, leader of the largest slave rebellion of the Roman Republic. It was founded by Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, and others. The League subsequently renamed itself the Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), joining the Comintern in 1919.
 • La Liga Espartaquista (Spartakusbund en alemán) fue un movimiento revolucionario marxista organizado en Alemania durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Fue fundado por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo junto a otros tales como Clara Zetkin. Su mayor período de actividad fue durante la Revolución Alemana de 1918, cuando se intentó incitar una revolución similar a la de los bolcheviques en Rusia, haciendo circular publicaciones marxistas.
 • Союз Спартака (нем. Spartakusbund) — марксистская организация в Германии начала XX века. Во время Первой мировой войны призывал к мировой пролетарской революции, которая свергнет мировой капитализм, империализм и милитаризм. С августа 1914 года Союз Спартака входил в Социал-демократическую партию Германии как оппозиционная группа Интернационал, с 1916 года — группа Спартака, с 1917 года — левое крыло отделившейся от СДПГ Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ).
 • Der Spartakusbund war eine Vereinigung von marxistischen Sozialisten in Deutschland, die während des Ersten Weltkriegs am Ziel einer internationalen Revolution des Proletariats festhielten, um Kapitalismus, Imperialismus und Militarismus weltweit zu stürzen.
 • La Lega Spartachista (Spartakusbund, in tedesco) fu un movimento rivoluzionario socialista organizzato in Germania durante gli anni politicamente esplosivi della prima guerra mondiale.
 • Espartakisten Liga (jatorriz Spartakusbund) Lehen Mundu Gerra amaieran Alemanian antolatu zen mugimendu iraultzaile marxista da. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg edo Clara Zetkin ziren sortzaileetako batzuk. 1918a izan zen bere garai handiena, Alemanian iraultza piztu zenean Errusiako boltxebikeen antzeko zerbait lortu nahian. Espartako izena eman zioten, Erromako esklaboen iraultza lideratu zuenaren omenez.
 • A Liga Espartaquista (Spartakusbund, em alemão), também chamada Liga Spartacus, foi um movimento de esquerda, marxista e revolucionário, organizado na Alemanha durante e imediatamente após os anos da I Guerra Mundial. Seu nome faz alusão a Spartacus, líder da maior rebelião escrava da Roma Antiga. A Liga foi fundada em 1915 por Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin, entre outros.
 • 스파르타쿠스단(독일어: Spartakusbund)은 독일의 혁명단체로, 고대 로마에서 노예들의 계급투쟁을 이끌었던 전설적인 검투사 스파르타쿠스의 이름을 따왔다. 스파르타쿠스단의 활동은 1914년부터 암암리에 시작되었으나, 제1차 세계 대전 중이던 1916년 1월부터 잡지 스파르타쿠스브리페(Spartakusbriefe)를 발행하면서 특히 스파르타쿠스단이라고 불리게 되었다. 후에 독일공산당으로 개칭하였다. 독일 사회민주당(SPD) 내의 극좌 성향의 당원들이 탈퇴하여 결성되었다. 1919년 스파르타쿠스 반란을 일으켰으나 실패했고, 단원인 카를 리프크네히트(Karl Liebknecht)와 로자 룩셈부르크(Rosa Luxemburg)가 체포되어 1월 15일 처형당했다.
 • De Spartacusbond (Spartakusbund) was een Duitse radicaal-linkse en communistisch georiënteerde organisatie, opgericht in 1915, aanvankelijk onder de naam Gruppe Internationale.De naam Spartacusbond refereert aan de slaaf Spartacus die in de 73 v.Chr. in opstand kwam tegen de Romeinen.Voorlieden van de Spartacusbond waren Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en Wilhelm Pieck.
rdfs:label
 • Ligue spartakiste
 • Espartakisten Liga
 • Lega Spartachista
 • Liga Espartaquista
 • Liga Espartaquista
 • Liga Spartakus
 • Lliga Espartaquista
 • Spartacus League
 • Spartacusbond
 • Spartakovci
 • Spartakus Szövetség
 • Spartakusbund
 • Spartakusbund
 • Związek Spartakusa
 • Союз Спартака
 • スパルタクス団
 • 스파르타쿠스단
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:parti of
is foaf:primaryTopic of