La ligne latérale est un organe sensoriel présent chez les poissons ainsi que chez certains anoures. Elle se présente sous la forme d'une ligne, continue ou non, parcourant les flancs de l'animal. Cet organe permet la perception des vibrations de l'eau, et ainsi, entre autres, du son.Portail de l’ichtyologie Portail de l’ichtyologie

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La ligne latérale est un organe sensoriel présent chez les poissons ainsi que chez certains anoures. Elle se présente sous la forme d'une ligne, continue ou non, parcourant les flancs de l'animal. Cet organe permet la perception des vibrations de l'eau, et ainsi, entre autres, du son.Portail de l’ichtyologie Portail de l’ichtyologie
 • Postranní čára je mechanorecepční smyslový orgán vodních obratlovců (včetně larev obojživelníků). Zaznamenává změny tlaku (dotyk), bolest, napětí a natažení. Nachází se obvykle v podobě souvislého kanálku po stranách trupu, na hlavě navazuje, ale tam se složitě větví. V postranní čáře se nachází obrvené buňky neuromasty, vnořené pod povrch kostí či šupin. S vnějším prostředí komunikuje postranní čára pomocí otvorů.
 • Страничната линия е система от сетивни органи при водните гръбначни животни, предимно риби, която се използва за откриване на движения и вибрации в заобикалящата водна среда. Сензорната способност се постига чрез модифицирани епителни клетки, известни като космени клетки, които реагират на дразнене, причинено от движение и вибрация като трансформират тези сигнали в нервни импулси чрез възбудни синапси. Страничната линия изпълнява важна роля в общуването, поведението, хищничеството и ориентацията. Тя обикновено е видима, като бледа линия, която се простира по дължина от всяка страна на животното, от близост до хрилните капачета до основата на опашката. При някои видове, рецепторните органи на страничната линия са изменени и функционират като електрорецептори, които са органи, използвани за откриване на електрически импулси, а като такива тези системи остават тясно свързани. Повечето ларви на земноводни и някои възрастни форми притежават механочувствителни системи, подобни на страничната линия.
 • 측선(側線) 또는 옆줄은 물고기의 기관이다. 옆줄은 물의 움직임과 진동을 감지하는 감각 기관이다. 옆줄은 주로 물고기 몸통의 양 옆에 위치하고 있으며, 아가미 뚜껑부터 꼬리 앞까지 이어진 가로 점선의 형태로 되어있다. 어떤 경우에는 옆줄이 전자기 박동을 감지하는 전자수용체의 역할도 수행한다. 그래서 상어와 같은 몇몇 척추동물들은 옆줄을 이용해 자기장을 감지하기도 한다. 대부분의 양서류 애벌레와 몇몇 다 자란 양서류도 이와 비슷한 기관을 가진다. 어떤 갑각류와 두족강도 이와 비슷한 기관이 있다.
 • La linea laterale è un sistema sensoriale caratteristico dei pesci ma presente anche nella maggior parte degli anfibi allo stadio larvale e, in alcune specie, negli adulti. Essa è composta da una serie di organi ricettori disposti lungo i fianchi dell'animale. Forma una riga visibile ad occhio nudo che parte dalla fine degli opercoli che coprono le branchie e raggiunge la coda. Questi recettori, chiamati neuromasti, sono costituiti da un gruppo di cellule ciliari ricoperte da una "cupola" gelatinosa; si trovano generalmente all'interno di una scanalatura ma nei Teleostei e negli Elasmobranchii si trovano all'interno di un canale e non sono quindi esposti direttamente all'ambiente, ma comunicano con l'esterno attraverso dei pori.I neuromasti possono apparire isolati anche in altre zone del corpo dell'animale.Le cellule ciliari presenti nei neuromasti sono simili a quelle presenti nell'orecchio interno dei vertebrati e ne lasciano presumere un'origine comune. Nei pesci nuotatori attivi i neuromasti tendono a trovarsi più spesso all'interno di canali rispetto alla superficie e più lontano dalle pinne pettorali, probabilmente per evitare il "rumore" provocato da queste ultime.Le funzioni della linea laterale comprendono lo sviamento della collisione con ostacoli fissi, di predatori (generalmente mobili), l'orientamento relativamente alle correnti acquatiche.Soprattutto per pesci privi di senso della vista, come ad esempio pesci che vivono in caverne, i neuromasti, presenti anche sulla testa, servono anche per la localizzazione del cibo.Da studi effettuati sul Pollachius pollachius sembra che la linea laterale sia fondamentale nella formazione dei banchi di pesci.I neuromasti sono sensibili alle vibrazioni a bassa frequenza e alle onde di pressione generate dal moto di corpi solidi nell'acqua. Collabora a Commons Commons contiene immagini o altri file su Linea laterale
 • Linia boczna, linia naboczna – występujący u niektórych zwierząt zespół ciałek zmysłowych (neuromastów) wrażliwych na ruchy wody. Neuromasty odbierają wszelkie zmiany ciśnienia w wodzie, a nawet jej skład chemiczny. Zmiany te mogą być spowodowane np. przez prądy wodne, poruszające się zwierzęta (jakikolwiek ruch), fale odbite od przeszkód. Dzięki nim zwierzę ma doskonałą orientację w wodzie, również w ciemności.Linia naboczna pełni niektóre funkcje narządu słuchu i dotyku. Rybom ławicowym linia naboczna pozwala synchronizować ruchy – cała grupa porusza się w skoordynowany sposób dzięki temu, że ryby płynące obok błyskawicznie reagują na zmianę kierunku ruchu sąsiadek rejestrując tę zmianę jako zmianę ciśnienia wody.Neuromasty występują u kręgoustych, płazów, ryb. U kręgoustych, płazów oraz niektórych ryb pojedyncze neuromasty umieszczone są na powierzchni ciała. U większości ryb system tych ciałek czuciowych jest lepiej rozwinięty. Są one liczniejsze i znajdują się w zamkniętych kanalikach pod powierzchnią skóry. Ze środowiskiem zewnętrznym łączą się poprzez otworki przebijające łuski. Przeważnie umieszczone są w jednej linii, na bocznych powierzchniach ciała ryby i u wielu ryb są wyraźnie widoczne, jako linia boczna. Zwykle biegnie ona regularnie od pokrywy skrzelowej, aż do nasady płetwy ogonowej. Na głowie bardzo często rozgałęzia się. Neuromasty umieszczone na głowie ryby wykrywają falę wytworzoną przez poruszającą się rybę i odbitą od przeszkody, co pozwala rybie poruszać się w ciemnościach.U bardziej wyspecjalizowanych gatunków odpowiednio długa linia boczna pozwala rybie odczuć przedmiot poruszający się w pobliżu i określić kierunek jego ruchu, w skrajnych przypadkach nawet z odległości 30 metrów.U niektórych gatunków ryb (np. różanka) linia boczna widoczna jest tylko na kilku łuskach, u niektórych (np. śledź) jest w ogóle niewidoczna.
 • Gurat sisi (Ingg.: lateral line, Lat.: linea lateralis) adalah semacam indera peraba yang ditemui pada hewan-hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Indera ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada kolom air di sekitarnya. Kemampuan menginderia ini dimungkinkan oleh adanya modifikasi sel-sel epitelial, yang dikenal sebagai sel-sel rambut, yang dapat mendeteksi pergeseran atau perpindahan massa air akibat pergerakan ikan atau gerakan lainnya, dan mengubahnya menjadi impuls listrik melalui suatu sinapsis penerima rangsang.Terkait dengan fungsinya, gurat sisi berperan penting dalam orientasi lingkungan, perilaku menggerombol, dan juga predasi. Ikan pemangsa misalnya, dengan menggunakan gurat sisi, dapat menginderia dan melacak mangsanya melalui jejak vorteks, yakni semacam turbulensi air yang ditinggalkan ikan ketika berenang cepat melarikan diri.Gurat sisi, sebagaimana namanya, biasa nampak sebagai garis samar-samar di sisi tubuh ikan, dari wilayah sekitar operkulum (tutup insang) ke belakang tubuh hingga pangkal ekor. Pada sebagian spesies, organ penginderia pada gurat sisi ini berubah fungsi menjadi semacam elektroreseptor yang dapat mendeteksi impuls listrik di sekitar ikan. Pada kebanyakan larva amfibia, dan juga dewasa dari beberapa jenisnya yang sepenuhnya akuatik, didapati sistem indera peraba mekanosensitif yang setara dengan gurat sisi.
 • Nos peixes, a linha lateral é um órgão sensorial usado para detectar movimentos ao redor na água.A linha lateral pode ser facilmente identificada em alguns peixes por estar posicionada nos flancos laterais e é formada por escamas com poros, ou aberturas na pele, que expõem os neuromastos para o meio exterior.Os condrictes, os outros peixes e larva do anfíbio, possuem a linha lateral. Um sistema sensorial desenvolvido ao longo das duas laterais do animal e formado por uma fileira de canais cheios de água, que se comunicam através de poros com a água do exterior. Ao longo desses canais existem grupos de células (os neuromastos) que captam vibrações provocadas por correntes de água, movimentos de outros peixes e sons de baixa frequência. Desse modo, o animal pode obter informações sobre o seu movimento e o de suas presas.Já os osteíctes, isto é, peixe de estrutura óssea, apresentam linha lateral localizada longitudinalmente ao longo do flanco do animal, o que favorece a comunicação com os mecanorreceptores, responsáveis por detectar movimentos na superfície aquática.3° parágrafo- fonte: Biologia Hoje. Vol. 2. Sérgio Linhares.
 • Боковая линия — чувствительный орган у рыб, а также у личинок земноводных и некоторых взрослых земноводных, воспринимающий движение и вибрации окружающей воды. Используется для ориентации, а также для охоты. Внешне выглядит как тонкая линия на обеих сторонах тела, тянущаяся от жаберных щелей до основания хвоста. У некоторых видов часть рецепторов боковой линии преобразована в электрорецепторы и может улавливать электрические колебания окружающей среды. Некоторые представители ракообразных и головоногих имеют схожие органы. Из боковой линии, вероятно, развились вибриссы млекопитающих.
 • Seitenlinienorgane sind Sinnesorgane für Bewegungsreize. Sie kommen nur bei primär aquatilen Wirbeltieren vor: Fast alle Fische sowie permanent im Wasser lebende Amphibien wie beispielsweise der Grottenolm oder Krallenfrösche haben Seitenlinienorgane. Bei Landwirbeltieren (Amnioten) fehlen sie vollständig, auch wenn diese sekundär zum Wasserleben zurückkehrten. Die Organe werden zu hunderten bis tausenden entlang der Körperseite und in mehreren Linien auf dem Kopf angelegt (ursprünglich nur hier). Bei vielen Fischen kann man sie als eine Linie von Poren (= Laterallinie) in der Rumpfmitte sehen, daher der Name. Die durch das Seitenlinienorgan vermittelte Wahrnehmung ist auch als Ferntastsinn bekannt. Adäquate Reize sind Druckwellen, die in einem Röhren-System entstehen, wenn ein anderer Fisch o.a. vorbeischwimmt.
 • De zijlijn, laterale lijn of linea lateralis is een zintuig bij vissen waarmee bewegingen en trillingen in het omringende water waargenomen kunnen worden. De zijlijn is over het algemeen zichtbaar als een smalle lijn over de lengte van de vis, vanaf de kieuwdeksels tot aan de staartbasis.Soms zijn gedeelten van de zijlijn gemodificeerd tot elektroreceptoren. Dit zijn organen waarmee elektrische impulsen waargenomen kunnen worden. Mogelijk kunnen sommige gewervelden zoals haaien de zijlijn gebruiken om magnetische velden waar te nemen. De meeste amfibieënlarven en sommige volwassen amfibieën zijn ook in het bezit van een zijlijn.De receptoren in de zijlijn worden neuromasten genoemd. Elk van deze neuromasten bestaat uit een groep haarcellen. De haren daarvan worden omringd door een vooruitstekende geleiachtige cupula, die over het algemeen 0.1 tot 0.2 mm lang is. Deze cupula neemt de beweging van de vloeistof over en brengt hem over naar de haarcellen, die daarop een elektrisch sigaal produceren.De haarcellen en cupula's van de neuromasten liggen meestal op de bodem van een zichtbaar putje of groefje in de vis. De haarcellen in de zijlijn lijken op de haarcellen die in het inwendig oor van gewervelden voorkomen, wat er op kan wijzen dat de zijlijn en het middenoor een gemeenschappelijke oorsprong hebben. In de halfcirkelvormige kanalen in het middenoor zijn de haarcellen ook verbonden door een cupula.Beenvissen, haaien en roggen hebben over het algemeen zijlijnkanalen waarbij de neuromasten niet direct aan de buitenkant van de vis zitten, maar met de omgeving in contact staan via smalle kanaaltjes die op de huid uitkomen. Er kunnen ook nog extra neuromasten op verschillende plekken op het lichaamsoppervlak zitten, zoals op de kop (zie afbeelding van snoek).De ontwikkeling van het zijlijnsysteem hangt af van de levenswijze van de vis. Actief zwemmende vissen bijvoorbeeld hebben meer neuromasten in kanaaltjes dan op het lichaamsoppervlak en de zijlijn ligt verder van de borstvin verwijderd (zie afbeelding boven), wat mogelijk de ruis als gevolg van de beweging van de vinnen vermindert.Het zijlijnorgaan helpt de vis om botsingen te vermijden, om zich ten opzichte van de waterstroom te oriënteren, en om prooien te lokaliseren. Blinde grottenvissen hebben bijvoorbeeld rijen neuromasten op hun kop, die blijkbaar worden gebruikt om voedsel precies te lokaliseren zonder dat daarbij gezichtsvermogen nodig is. Killivisjes zijn in staat om met hun zijlijnorgaan de rimpels te voelen die worden veroorzaakt door worstelende insecten die in het water zijn gevallen. Voor de aanval blijkt dit orgaan echter niet nauwkeurig genoeg en vissen zoals haaien zullen gebruik maken van hun andere organen zoals de ampullen van Lorenzini om hun aanval succesvol uit te voeren. Experimenten met pollak hebben aangetoond dat de zijlijn ook een belangrijke rol speelt bij scholingsgedrag van vissen.
 • 側線(そくせん)とは魚類が水中で水圧や水流の変化を感じとるための器官である。魚の体の側面にあり、1対が普通だが2対以上持つ種類もある。側線鱗と呼ばれる鱗に覆われており、側線鱗の孔によって種を区別することが可能である。また、甲殻類や頭足類も類似の器官を有する。
 • La línea lateral es un órgano sensorial de los peces que sirve para detectar movimiento y vibración en el agua circundante, lo que ayuda al pez a evitar colisiones, a orientarse en relación a las corrientes de agua, y localizar la presa. Las líneas laterales comúnmente son visibles como tenues líneas que recorren cada lado desde las cercanías del opérculo (estructura que cubre las branquias) hasta la base de la cola. Algunas veces partes de este órgano son modificadas como electrorreceptores, los cuales son órganos que detectan impulsos eléctricos. Es posible que vertebrados como los tiburones usen también las líneas laterales para detectar campos magnéticos. La mayoría de las larvas y algunos adultos de anfibios también poseen este órgano.Los receptores que componen la línea lateral son los neuromastos, cada uno compuesto de un grupo de células ciliadas. Los cilios están rodeados por una cúpula sobresaliente, típicamente 1/20 a 1/5 mm de largo. Las células ciliadas y las cúpulas de los neuromastos están comúnmente bajo el agujero visible en los peces. Las células ciliadas de la línea lateral son similares a las células ciliadas que se encuentran en el oído interno, indicando que la línea lateral y el oído interno comparten un origen común.Los teleósteos y eslasmobranquios tienen comúnmente canales de la línea lateral, en los cuales los neuromastos no están directamente expuestos al ambiente, pero se encuentran comunicados mediante poros del canal. Sin embargo, dicha línea lateral se halla directamente expuesta al ambiente en algunos elasmobranquios como en Clamydoselachus (Allis, 1923), Notorynchus (Daniel, 1934) y en Echinorhinchus (Garrick, 1960). Pueden aparecer neuromastos adicionales en varios lugares de la superficie corporal.El desarrollo del sistema de la línea lateral depende del modo de vida del pez. Por ejemplo, los peces que son nadadores activos tienden a tener más neuromastos en los canales, y la línea se ubicará más lejos de las aletas pectorales, lo que probablemente reduce la cantidad de "ruido" que se genera por el movimiento de las aletas.Algunos crustáceos y cefalópodos tienen órganos similares.
 • La línia lateral és un òrgan sensor d'organismes aquàtics utilitzat per detectar moviment i vibració a l'aigua del voltant. Sovint les línies laterals són visibles com a línies tènues que recorren cada costat de l'animal des de l'opercle fins a la base de la cua. De vegades parts de la línia lateral es modifiquen com a electroreceptors, òrgans per detectar impulsos elèctrics. És possible que alguns vertebrats com taurons l'utilitzin per detectar camps magnètics. La major part de les larves d'amfibis i alguns amfibis adults també tenen un òrgan lateral. Alguns crustacis i cefalòpodes tenen òrgans similars.
 • The lateral line is a system of sense organs found in aquatic vertebrates, mainly fish, used to detect movement and vibration in the surrounding water. The sensory ability is achieved via modified epithelial cells, known as hair cells, which respond to displacement caused by motion, movement and transduce these signals into electrical impulses via excitatory synapses. Lateral lines serve an important role in schooling behavior, predation, and orientation. For example, fish can use their lateral line system to follow the vortices produced by fleeing prey. They are usually visible as faint lines running lengthwise down each side, from the vicinity of the gill covers to the base of the tail. In some species, the receptive organs of the lateral line have been modified to function as electroreceptors, which are organs used to detect electrical impulses, and as such these systems remain closely linked. Most amphibian larvae and some fully aquatic adult amphibians possess mechanosensitive systems comparable to the lateral line.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 210022 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 573 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 10 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 89857635 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La ligne latérale est un organe sensoriel présent chez les poissons ainsi que chez certains anoures. Elle se présente sous la forme d'une ligne, continue ou non, parcourant les flancs de l'animal. Cet organe permet la perception des vibrations de l'eau, et ainsi, entre autres, du son.Portail de l’ichtyologie Portail de l’ichtyologie
 • Postranní čára je mechanorecepční smyslový orgán vodních obratlovců (včetně larev obojživelníků). Zaznamenává změny tlaku (dotyk), bolest, napětí a natažení. Nachází se obvykle v podobě souvislého kanálku po stranách trupu, na hlavě navazuje, ale tam se složitě větví. V postranní čáře se nachází obrvené buňky neuromasty, vnořené pod povrch kostí či šupin. S vnějším prostředí komunikuje postranní čára pomocí otvorů.
 • 측선(側線) 또는 옆줄은 물고기의 기관이다. 옆줄은 물의 움직임과 진동을 감지하는 감각 기관이다. 옆줄은 주로 물고기 몸통의 양 옆에 위치하고 있으며, 아가미 뚜껑부터 꼬리 앞까지 이어진 가로 점선의 형태로 되어있다. 어떤 경우에는 옆줄이 전자기 박동을 감지하는 전자수용체의 역할도 수행한다. 그래서 상어와 같은 몇몇 척추동물들은 옆줄을 이용해 자기장을 감지하기도 한다. 대부분의 양서류 애벌레와 몇몇 다 자란 양서류도 이와 비슷한 기관을 가진다. 어떤 갑각류와 두족강도 이와 비슷한 기관이 있다.
 • 側線(そくせん)とは魚類が水中で水圧や水流の変化を感じとるための器官である。魚の体の側面にあり、1対が普通だが2対以上持つ種類もある。側線鱗と呼ばれる鱗に覆われており、側線鱗の孔によって種を区別することが可能である。また、甲殻類や頭足類も類似の器官を有する。
 • Страничната линия е система от сетивни органи при водните гръбначни животни, предимно риби, която се използва за откриване на движения и вибрации в заобикалящата водна среда. Сензорната способност се постига чрез модифицирани епителни клетки, известни като космени клетки, които реагират на дразнене, причинено от движение и вибрация като трансформират тези сигнали в нервни импулси чрез възбудни синапси.
 • La línia lateral és un òrgan sensor d'organismes aquàtics utilitzat per detectar moviment i vibració a l'aigua del voltant. Sovint les línies laterals són visibles com a línies tènues que recorren cada costat de l'animal des de l'opercle fins a la base de la cua. De vegades parts de la línia lateral es modifiquen com a electroreceptors, òrgans per detectar impulsos elèctrics. És possible que alguns vertebrats com taurons l'utilitzin per detectar camps magnètics.
 • La línea lateral es un órgano sensorial de los peces que sirve para detectar movimiento y vibración en el agua circundante, lo que ayuda al pez a evitar colisiones, a orientarse en relación a las corrientes de agua, y localizar la presa. Las líneas laterales comúnmente son visibles como tenues líneas que recorren cada lado desde las cercanías del opérculo (estructura que cubre las branquias) hasta la base de la cola.
 • Linia boczna, linia naboczna – występujący u niektórych zwierząt zespół ciałek zmysłowych (neuromastów) wrażliwych na ruchy wody. Neuromasty odbierają wszelkie zmiany ciśnienia w wodzie, a nawet jej skład chemiczny. Zmiany te mogą być spowodowane np. przez prądy wodne, poruszające się zwierzęta (jakikolwiek ruch), fale odbite od przeszkód. Dzięki nim zwierzę ma doskonałą orientację w wodzie, również w ciemności.Linia naboczna pełni niektóre funkcje narządu słuchu i dotyku.
 • Nos peixes, a linha lateral é um órgão sensorial usado para detectar movimentos ao redor na água.A linha lateral pode ser facilmente identificada em alguns peixes por estar posicionada nos flancos laterais e é formada por escamas com poros, ou aberturas na pele, que expõem os neuromastos para o meio exterior.Os condrictes, os outros peixes e larva do anfíbio, possuem a linha lateral.
 • La linea laterale è un sistema sensoriale caratteristico dei pesci ma presente anche nella maggior parte degli anfibi allo stadio larvale e, in alcune specie, negli adulti. Essa è composta da una serie di organi ricettori disposti lungo i fianchi dell'animale. Forma una riga visibile ad occhio nudo che parte dalla fine degli opercoli che coprono le branchie e raggiunge la coda.
 • The lateral line is a system of sense organs found in aquatic vertebrates, mainly fish, used to detect movement and vibration in the surrounding water. The sensory ability is achieved via modified epithelial cells, known as hair cells, which respond to displacement caused by motion, movement and transduce these signals into electrical impulses via excitatory synapses. Lateral lines serve an important role in schooling behavior, predation, and orientation.
 • De zijlijn, laterale lijn of linea lateralis is een zintuig bij vissen waarmee bewegingen en trillingen in het omringende water waargenomen kunnen worden. De zijlijn is over het algemeen zichtbaar als een smalle lijn over de lengte van de vis, vanaf de kieuwdeksels tot aan de staartbasis.Soms zijn gedeelten van de zijlijn gemodificeerd tot elektroreceptoren. Dit zijn organen waarmee elektrische impulsen waargenomen kunnen worden.
 • Боковая линия — чувствительный орган у рыб, а также у личинок земноводных и некоторых взрослых земноводных, воспринимающий движение и вибрации окружающей воды. Используется для ориентации, а также для охоты. Внешне выглядит как тонкая линия на обеих сторонах тела, тянущаяся от жаберных щелей до основания хвоста. У некоторых видов часть рецепторов боковой линии преобразована в электрорецепторы и может улавливать электрические колебания окружающей среды.
 • Gurat sisi (Ingg.: lateral line, Lat.: linea lateralis) adalah semacam indera peraba yang ditemui pada hewan-hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Indera ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada kolom air di sekitarnya.
 • Seitenlinienorgane sind Sinnesorgane für Bewegungsreize. Sie kommen nur bei primär aquatilen Wirbeltieren vor: Fast alle Fische sowie permanent im Wasser lebende Amphibien wie beispielsweise der Grottenolm oder Krallenfrösche haben Seitenlinienorgane. Bei Landwirbeltieren (Amnioten) fehlen sie vollständig, auch wenn diese sekundär zum Wasserleben zurückkehrten.
rdfs:label
 • Ligne latérale
 • Gurat sisi
 • Lateral line
 • Linea laterale
 • Linha lateral
 • Linia boczna
 • Línea lateral
 • Línia lateral
 • Postranní čára
 • Seitenlinienorgan
 • Zijlijn
 • Боковая линия
 • Странична линия
 • 側線
 • 측선 (생물학)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of