Lambert Ier dit le Barbu, né vers 950, mort à Florennes le 12 septembre 1015, fut comte de Louvain de 988 à 1015 et de Bruxelles de 994 à 1015.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Lambert Ier dit le Barbu, né vers 950, mort à Florennes le 12 septembre 1015, fut comte de Louvain de 988 à 1015 et de Bruxelles de 994 à 1015. Il était fils de Régnier III, comte de Hainaut.Il était encore adolescent quand en 958, il se réfugia à la cour de France avec sa famille lorsque son père fut exilé en Bohême par l'archevêque Brunon de Cologne.En 973, avec son frère Régnier, il attaqua les comtes Renaud et Garnier, à qui le Hainaut avait été confié, les tua à Péronne et commença à occuper le Hainaut, mais l'empereur Othon II le repoussa.En 976, les deux frères tentèrent une autre expédition qui se termina par une défaite près de Mons le 19 avril 976. Mais l'empereur dut finalement faire des concessions et donna à Régnier le comté de Mons et à Lambert le comté de Louvain. Ces deux comtés provenaient de l'ancien comté de leur père.Lambert épousa Gerberge, fille du Carolingien Charles, duc de Basse-Lotharingie et reçut en dot le comté de Bruxelles (région entre la Senne et la Dyle). Il acquit également les titres d'avoué des abbayes de Nivelles et Gembloux. Toutes ces acquisitions furent à la base de la puissance de ses descendants, qui devinrent plus tard ducs de Brabant.Il est possible qu'il revendiqua le duché de Basse-Lotharingie à la mort de son beau-frère Othon, mais rien ne permet de le confirmer, et l'empereur confia le duché à la maison de Verdun.Il soutint le comte Baudouin IV en 1005 lorsque ce dernier s'empara de Valenciennes et s'opposa à l'empereur Henri II, mais fut probablement vaincu car il dut lui remettre son fils en otage.En 1012, le duc Godefroy Ier de Basse-Lotharingie fut envoyé par l'empereur pour le forcer à l'obéissance. Godefroy assiégea Louvain, mais sans succès. Lambert se brouilla avec l'évêque de Liège, et le vainquit. En 1015, Godefroy l'attaqua de nouveau et dévasta son comté. Rejoint par son neveu Régnier V de Mons, Lambert livra combat à Godefroy à Florennes, et fut tué au cours de la bataille.
 • Lambert I. z Lovaně řečený Bradatý (francouzsky Lambert dit le Barbu; 950? – 12. září 1015, Florennes) byl hrabě z Lovaně a štědrý donátor místní kapituly sv. Petra.
 • Lambert I. mit dem Barte/der Bärtige († 12. September 1015 in Florennes) aus dem Haus der Reginare war Graf von Löwen seit 994. Er war ein jüngerer Sohn des Grafen Reginar III. von Hennegau.
 • Ламберт I Брадатия (на немски: Lambert I. der Bärtige; † 12 септември 1015 във Florennes) от род Регинариди е граф на Льовен през 994–1015 г.Ламберт е по-малък син на граф Регинар III от Хенегау от фамилията Регинариди. Той се жени 985–990 г. за Герберга (* 975; † 27 януари 1018), най-голямата дъщеря на херцог Карл от Долна Лотарингия и получава територията Льовен.Той е баща на: Хайнрих I Стари († 1038), граф на Льовен и Брюксел 1015–1038 Ламберт II († 1054), граф на Льовен и Брюксел 1040–1054, ∞ Ода от Вердюн († сл. 1047), дъщеря на херцог Готцело I . Матилда, ∞ Евстах I, граф на Булон († 1049) Регинар, ∞ вер. дъщеря на граф Балдуин IV от Фландрия
 • Lambert I dit el Barbut, nascut al voltant de 950, mort el 12 de setembre de 1015 a Florennes, fou comte de Lovaina des de 988 a 1015 i comte de Brussel·les des 994 a 1015. Era el fill de Renyer III, comte d'Hainaut.Era encara un adolescent quan, el 958, es va haver de refugiar a la cort de França amb la seva família quan el seu pare va ser exiliat a Bohèmia per l'arquebisbe Bruno de Colònia. En 973, el seu germà Renyer va atacar als comtes Renald i Garnier, qui havia estat confiat l'Hainaut, i els va matar a Péronne començant a ocupar l'Hainaut, però va ser rebutjat per l'emperador Otó II.El 976, els germans van intentar una altra expedició que va acabar en una derrota prop de Mons el 19 d'abril de 976. Però l'emperador es va veure forçat a fer concessions i va donar a Renyer una part de l'Hainaut amb capital a Mons i a Lambert el Lovaina. Aquests dos comtats derivaven del comtat anterior del seu pare.Es va casar amb Gerberga, filla del carolingi Carles, duc de la Baixa Lorena i va rebre en dot el comtat de Brussel·les (regió entre el Sena i el Dyle). També va adquirir l'advocacia o protectorat de les abadies de Nivelles i Gembloux. Totes aquestes adquisicions van ser la base del poder dels seus descendents, que més tard es van convertir en ducs de Brabant.És possible que hagués reclamat el ducat de Baixa Lotaríngia després de la mort del seu cunyat Otó de Baixa Lotaríngia, però no hi ha res que ho certifiqui, i l'emperador de fet li va donar el ducat a la casa de Verdun.Va recolzar el comte Balduí IV de Flandes el 1005 quan va capturar Valenciennes i es va oposar a l'emperador Enric II, però probablement va ser derrotat perquè se sap que va haver de confiar el seu fill com a ostatge.El 1012, el duc Godofreu I de Baixa Lotaríngia va ser enviat per l'emperador per obligar-lo a l'obediència. Godofreu va assetjar Lovaina, però sense èxit. Es va barallar amb el bisbe de Lieja, i el va derrotar. El 1015, Godofreu novament va atacar i devastar el seu comtat. Al costat del seu nebot Renyer V de Mons, Lambert va lliurar baralla a Godofreu a Florennes, però va ser assassinat durant la batalla.
 • Ламберт I Бородатый (фр. Lambert I le Barbu, нем. Lambert I. mit dem Barte/der Bärtige; ок. 950/955 — 12 сентября 1015) — 1-й граф Лувена с 988 года, маркграф Брюсселя примерно с 991 года, светский аббат Нивеля и Жамблу, второй сын графа Эно Ренье III и Адели.
 • Lambert (kb. 950 - 1015. szeptember 12.) középkori nemesúr, a németalföldi Leuveni Grófság első uralkodója 1003. után I. Lambert néven.Apja III. Reginár hainaut-i gróf, anyja Adela von Dachsburg]. 953-ban, apjával és testvérével, a későbbi IV. Reginár hainaut-i gróffal együtt Bruno kölni érsek száműzte, mivel részt vettek az I. Ottó német-római császár elleni felkelésben. Ottó halálát követően (973) Reginár és Lambert visszatértek a grófságba és megpróbálták visszafoglalni örökségüket. A Peronne városához közel vivott csatában megölték a grófi cimet akkor viselő Wernert és bátyját, Renaudot, azonban II. Ottó német király ismét elrendelte száműzetésüket és a hainaut-i grófi címet Godfrey-nek adta.977. körül III. Reginár két fia visszakapta apjuk birtokainak egy részét, majd 991-ben Lambert feleségül vette Gerbergát, Károly alsó-lotaringiai herceg lányát. Hozományul feltehetőn Brüsszel grófságát és a körülötte található birtokokat kapta. Egy 1003-as oklevél már mint leuveni grófot említi ("comite Lovaniæ Lantberto"), amikor kinevezték a nivellesi apátság védnökévé. Ezzel egyidőben a gembloux-i apátság védnöke is lett. Az apátságok védelmezőjeként biztosítania kellett az apátságok biztonságát, de egyben az apátsági birtokok feletti uralmat is megszerezte.Amikor II. Henrik a verduni grófi családból származó Gottfriedet nevezte ki Alsó-Lotaringia hercegének, Lambert közvetlen összetűzésbe keveredett ezzel a családdal és végül ez okozta halálát: 1015-ben a Florennes mellett vívott csatában lelte halálát.Emellett Lambert összeűzésbe keveredett II. Balderikkel, looni gróffal és Liège püspökével. Baldrik kastélyt akart építtetni Hoegaarden térségében, amit Lambert hevesen ellenzett. Amikor a püspök mgtagadta az építkezés leállítását, Lambert feldúlta Liège környékét. Balderik megpróbált szembeszállni vele, de néhány hűbéresének árulása miatt 1013-ban súlyos vereséget szenvedett és elvesztette Leuventől délre fekvő területeit.
 • Lamberto I de Lovaina (950 - Florennes, 12 de setembro de 1015), foi conde de Lovaina de 988 a 1015 e conde de Bruxelas de 994 a 1015. Foi filho de Régnier III de Hainaut, conde de Hainaut da Casa de Ranier (mais tarde conhecida como Casa de Brabante).Ainda era criança quando seu pai foi exilado na Boêmia em 958, e refugiou-se na côrte francesa com sua família. Em 973, com seu irmão Ranier, atacou os condes Renaud e Garnier, a quem o condado de Hainaut havia sido confiado, matou-os em Péronne e começou a ocupar o condado de Hainaut, mas o imperador Otão II o repeliu. Em 976, Lamberto e Ranier tentam outra expedição que termina com uma derrota perto de Mons em 19 de abril de 976. Mas o Imperador finalmente lhes faz concessões e entrega a Ranier o condado de Mons e a Lamberto o condado de Lovaina. Esses dois condados provêm do antigo condado que havia sido do pai deles. Lamberto I casou-se com Gerberga, filha de Carlos, duque da Baixa Lorena e recebeu como dote de casamento o condado de Bruxelas (região entre o Sena e o Dyle). Adquiriu também os títulos de Oficial de Justiça das abadias de Nivelles e Gembloux. Todas essas aquisições foram a base do poder de seus descendentes, que se tornaram mais tarde duques de Brabante.É possível que tenha reivindicado o ducado da Baixa Lorena quando da morte de seu cunhado, Otto, mas não é possível averiguar tal informação. O Imperador confiou o ducado à casa de Verdun.Lamberto apoiou o conde Balduíno IV em 1005 até que ele ocupou Valenciennes e se opôs ao imperador Henrique II, mas foi derrotado e, provavelmente, teve de entregar seus filhos como reféns. Em 1012, o duque Godofredo I da Baixa Lorena foi enviado pelo Imperador para forçá-lo a se submeter. Godofredo sitiou Lovaina, mas sem sucesso. Lamberto se desentendeu com o bispo de Liege, e o derrotou. Em 1015, Godofredo atacou novamente e devastou o seu condado. Ajudado por seu sobrinho Ranier V de Mons, Lamberto revidou o ataque de Godofredo em Florennes, mas foi morto em batalha.
 • Lambert I of Louvain nicknamed "The Bearded" (born in Louvain, Belgium c. 950, died in Florennes, Belgium on September 12, 1015) was the first Count of Louvain in 1003. He was killed by Godfrey II, Duke of Lower Lorraine in battle for Godfrey's claim of Count of Verdun.He was the son of Regnier III, Count of Hainaut and Adela, brother of Reginar IV, Count of Mons, husband of Gerberga of Lower Lorraine, and father of: Henry I, Count of Louvain Lambert II, Count of Louvain, married Oda of Verdun. Reinier Matilda of Louvain (Maud)↑ ↑
 • Lambert I, bijgenaamd met de Baard (ca. 950 – Florennes, 12 september 1015), was de oudste met zekerheid bekende graaf van Leuven en stamvader van de Leuvense gravendynastie.Hij was een zoon van Reinier III van Henegouwen en Adela van Leuven. Samen met zijn broer Reinier zou hij door aartsbisschop Bruno de Grote verbannen zijn geweest. Na de dood van keizer Otto I keerden ze terug om het kasteel van "Bussud" (Bossut?) te belegeren, maar werden verslagen en opnieuw verbannen door keizer Otto II. In 973 zouden beide broers zijn teruggekeerd om Werner en Reinout, die hun vaders land in bezit hadden genomen, te bestrijden en te doden. In 976 deden Reinier en Lambert een tweede poging om hun bezittingen te heroveren. Ze werden op 19 april 976 verslagen bij Bergen maar kregen toen wel hun graafschappen van de koning terug. Lambert werd graaf van Leuven. Ook uit een andere bron weten we dat in 977 de zonen van Reinier III terug waren in hun vaderland.In 1003 wordt Lambert voor het eerst vermeld als graaf van Leuven, ter gelegenheid van zijn aanduiding als voogd over de abdij van Nijvel. Hij verwierf ook de voogdij over de abdij van Gembloers. Door dit voogdijschap moest hij instaan voor de bescherming van de abdijen, maar anderzijds verkreeg hij ook de territoriale controle over de uitgestrekte abdijdomeinen. In 1007 wordt vermeld dat graaf Lambert terug in de gratie is gekomen bij keizer Hendrik II. Door Lamberts huwelijk met Gerberga, dochter van hertog Karel van Lotharingen, kwam hij in het bezit van het graafschap Brussel. De toewijzing van het hertogdom Lotharingen aan Godfried I van Verdun bracht Lambert openlijk met de graven van de Ardennen in conflict. Dit gaf aanleiding tot de Slag bij Florennes (1015), waar Lambert I sneuvelde.In 1005 steunde Lambert Boudewijn IV van Vlaanderen in diens pogingen om het markgraafschap Valencijn te veroveren. In 1012 benoemde de keizer Godfried de Kinderloze tot hertog van Neder-Lotharingen. Dit was tegen de zin van Lambert die deze functie zelf begeerde. Het kwam zelfs zover dat Godfried de stad Leuven belegerde maar hij moest die onderneming zonder succes opgeven. Lambert kwam daarna in botsing met Balderik II van Loon, bisschop van Luik. Deze had besloten een burcht te bouwen te Hoegaarden. Dit was niet naar de zin van Lambert I, die de burcht als een bedreiging beschouwde. Toen de bisschop weigerde de bouwwerken stop te zetten, deed Lambert een inval in het Luikse gebied. De bisschop wist slechts met toegevingen zijn vazallen ertoe te bewegen hem bij staan in de strijd, maar in 1013 werd die te Hoegaarden dan toch beslecht. Mede door desertie van een deel der Luikse troepen wist Lambert de bisschop een bloedige nederlaag toe te brengen. Deze overwinning stelde Lambert in staat ook het graafschap Bruningerode (ten zuidoosten van het graafschap Leuven) te annexeren. In 1015 kwam het opnieuw tot een conflict met hertog Godfried. Lambert trok samen met zijn broer Reinier tegen hem op, maar sneuvelde bij Florennes.Om de vrede te herstellen tussen de Reiniers (graven van Leuven en Bergen) en het huis van Verdun werden huwelijksallianties aangegaan. Lambert II Balderik van Leuven huwde Oda van Verdun (dochter van Gozelo I van Verdun), en Reinier V van Bergen trouwde met een dochter van Herman van Ename (die omstreeks die tijd graaf van Brabant was).De kroniekschrijvers schetsen een zeer negatief beeld van de oorlogszuchtige Lambert I. Ze verwijten hem geen respect te hebben voor vrouwen, kinderen en heiligdommen. Niet alleen dankzij de Karolingische bruidsschat van zijn echtgenote Gerberga (het graafschap Brussel), maar ook door geweld en intriges wist hij zijn territorium uit te breiden.
dbpedia-owl:deathDate
 • 1015-09-12 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:parent
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Lambert Ier de Louvain et son épouse Gerberge
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 702836 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6572 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104735674 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:alignt
 • center
prop-fr:dateDeDécès
 • 1015-09-12 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • vers 950
prop-fr:fonction
prop-fr:fr
 • Gerberge de Lotharingie
prop-fr:jusqu'auFonction
 • 1015 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • nl
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:légende
 • Lambert Ier de Louvain et son épouse Gerberge
prop-fr:mère
 • Adèle de Nordgau
prop-fr:nom
 • Lambert de Louvain
prop-fr:prédécesseur
 • Création du comté
prop-fr:père
prop-fr:successeur
prop-fr:titre
 • Ancêtres de Lambert de Louvain
prop-fr:trad
 • Gerberga van Neder-Lotharingen
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:àPartirDuFonction
 • 988 (xsd:integer)
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Lambert Ier dit le Barbu, né vers 950, mort à Florennes le 12 septembre 1015, fut comte de Louvain de 988 à 1015 et de Bruxelles de 994 à 1015.
 • Lambert I. z Lovaně řečený Bradatý (francouzsky Lambert dit le Barbu; 950? – 12. září 1015, Florennes) byl hrabě z Lovaně a štědrý donátor místní kapituly sv. Petra.
 • Lambert I. mit dem Barte/der Bärtige († 12. September 1015 in Florennes) aus dem Haus der Reginare war Graf von Löwen seit 994. Er war ein jüngerer Sohn des Grafen Reginar III. von Hennegau.
 • Ламберт I Бородатый (фр. Lambert I le Barbu, нем. Lambert I. mit dem Barte/der Bärtige; ок. 950/955 — 12 сентября 1015) — 1-й граф Лувена с 988 года, маркграф Брюсселя примерно с 991 года, светский аббат Нивеля и Жамблу, второй сын графа Эно Ренье III и Адели.
 • Lambert (kb. 950 - 1015. szeptember 12.) középkori nemesúr, a németalföldi Leuveni Grófság első uralkodója 1003. után I. Lambert néven.Apja III. Reginár hainaut-i gróf, anyja Adela von Dachsburg]. 953-ban, apjával és testvérével, a későbbi IV. Reginár hainaut-i gróffal együtt Bruno kölni érsek száműzte, mivel részt vettek az I. Ottó német-római császár elleni felkelésben. Ottó halálát követően (973) Reginár és Lambert visszatértek a grófságba és megpróbálták visszafoglalni örökségüket.
 • Lambert I dit el Barbut, nascut al voltant de 950, mort el 12 de setembre de 1015 a Florennes, fou comte de Lovaina des de 988 a 1015 i comte de Brussel·les des 994 a 1015. Era el fill de Renyer III, comte d'Hainaut.Era encara un adolescent quan, el 958, es va haver de refugiar a la cort de França amb la seva família quan el seu pare va ser exiliat a Bohèmia per l'arquebisbe Bruno de Colònia.
 • Lambert I of Louvain nicknamed "The Bearded" (born in Louvain, Belgium c. 950, died in Florennes, Belgium on September 12, 1015) was the first Count of Louvain in 1003. He was killed by Godfrey II, Duke of Lower Lorraine in battle for Godfrey's claim of Count of Verdun.He was the son of Regnier III, Count of Hainaut and Adela, brother of Reginar IV, Count of Mons, husband of Gerberga of Lower Lorraine, and father of: Henry I, Count of Louvain Lambert II, Count of Louvain, married Oda of Verdun.
 • Lamberto I de Lovaina (950 - Florennes, 12 de setembro de 1015), foi conde de Lovaina de 988 a 1015 e conde de Bruxelas de 994 a 1015. Foi filho de Régnier III de Hainaut, conde de Hainaut da Casa de Ranier (mais tarde conhecida como Casa de Brabante).Ainda era criança quando seu pai foi exilado na Boêmia em 958, e refugiou-se na côrte francesa com sua família.
 • Ламберт I Брадатия (на немски: Lambert I. der Bärtige; † 12 септември 1015 във Florennes) от род Регинариди е граф на Льовен през 994–1015 г.Ламберт е по-малък син на граф Регинар III от Хенегау от фамилията Регинариди. Той се жени 985–990 г.
 • Lambert I, bijgenaamd met de Baard (ca. 950 – Florennes, 12 september 1015), was de oudste met zekerheid bekende graaf van Leuven en stamvader van de Leuvense gravendynastie.Hij was een zoon van Reinier III van Henegouwen en Adela van Leuven. Samen met zijn broer Reinier zou hij door aartsbisschop Bruno de Grote verbannen zijn geweest. Na de dood van keizer Otto I keerden ze terug om het kasteel van "Bussud" (Bossut?) te belegeren, maar werden verslagen en opnieuw verbannen door keizer Otto II.
rdfs:label
 • Lambert Ier de Louvain
 • I. Lambert leuveni gróf
 • Lambert I de Lovaina
 • Lambert I van Leuven
 • Lambert I, Count of Louvain
 • Lambert I. (Löwen)
 • Lambert I. z Lovaně
 • Lamberto I de Lovaina
 • Ламберт I (Льовен)
 • Ламберт I (граф Лувена)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Lambertde Louvain
is dbpedia-owl:parent of
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:n of
is prop-fr:prédécesseur of
is prop-fr:père of
is foaf:primaryTopic of