La Peau de chagrin est un roman de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac publié en 1831 par Gosselin et Canel dans les Romans et contes philosophiques, puis aux éditions Werdet en 1834 dans les Études philosophiques. Une édition illustrée de 1837 chez Delloye et Lecou fait appel, avant Furne, à 124 artistes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Peau de chagrin est un roman de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac publié en 1831 par Gosselin et Canel dans les Romans et contes philosophiques, puis aux éditions Werdet en 1834 dans les Études philosophiques. Une édition illustrée de 1837 chez Delloye et Lecou fait appel, avant Furne, à 124 artistes. L’édition Furne de 1845 place la Peau de chagrin en tête des Études philosophiques.Le texte a connu diverses pré-publications dans les journaux de l’époque sous forme d’extraits dans la Revue des deux Mondes en mai 1831, sous le titre Une débauche publié un mois plus tard dans le Cabinet de lecture et Le Voleur. La Revue de Paris publie à son tour une version du texte sous le titre le Suicide d’un poète. Ces pré-publications provoquèrent un engouement tel que l'ouvrage fut rapidement épuisé peu après sa publication définitive.Cette œuvre peut être considérée comme le premier roman où Balzac montre sa vraie valeur.Le thème central en est le conflit entre désir et longévité. La peau de chagrin magique représente la force vitale de son propriétaire, et se racornit à chaque satisfaction de son désir d'autant plus s'il vise à l'accroissement de puissance. Faisant fi de la mise en garde de l'antiquaire qui lui offre cette peau, le héros s'entoure de richesses pour se retrouver misérable et décrépit à la fin du roman.L'expression « peau de chagrin » est entrée dans le langage commun pour désigner tout ce qui se réduit invinciblement à l'usage .
 • La piel de zapa (en el original en francés: La peau de chagrin) es una novela de 1831 del escritor y dramaturgo francés Honoré de Balzac (1799-1850). Ambientada en París a comienzos del siglo XIX, la obra cuenta la historia de un joven que recibe un pedazo de piel o cuero mágico que satisface cada uno de sus deseos. Sin embargo, por cada deseo concedido la piel se encoge y consume una porción de su energía vital. La piel de zapa pertenece al grupo de Études philosophiques de la serie de novelas de Balzac, La Comedia humana.Antes de terminar el libro, Balzac publicó una serie de artículos y fragmentos de la obra en varios diarios de París, con el fin de crear expectativa y entusiasmo en los lectores. Su estrategia fue exitosa y, a pesar de que se atrasó cinco meses con la entrega del manuscrito, la novela se agotó rápidamente después de su publicación. Una segunda edición, que incluyó una serie de doce cuentos filosóficos, fue lanzada un mes más tarde.Aunque la novela utiliza elementos fantásticos, su enfoque principal es una representación realista de los excesos del materialismo burgués. Con su renombrada preocupación por los detalles, Balzac describió a una casa de juego, una tienda de antigüedades, un banquete real, y otras escenas. También incluyó elementos autobiográficos, como las dificultades que experimentó durante sus inicios como escritor. El tema central del libro es el conflicto entre el deseo y la longevidad, entre elegir una vida intensa pero breve o una larga existencia contenida. La piel mágica representa la energía vital de su propietario, que se agota con cada deseo.La piel de zapa estableció firmemente a Balzac como un escritor de gran importancia en Francia y en el exterior. Su círculo social se ensanchó perceptiblemente, y fue solicitado ansiosamente por varios editores para futuros proyectos. El libro sirvió para iniciar el intercambio de una serie de cartas con una baronesa polaca llamada Ewelina Hańska, que más tarde se convertiría en su esposa. Inspiró la ópera de Giselher Klebe llamada Die tödlichen Wünsche, la gran ballet en ópera-entreacto L'Os de chagrin («El hueso de zapa») de Yuri Khanon y pudo haber influenciado la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.
 • Das Chagrinleder oder Die tödlichen Wünsche (frz. La Peau de chagrin) ist ein Roman von Honoré de Balzac. Er erschien 1831 mit großem Erfolg. Balzac beschreibt darin die französische und besonders die Pariser Gesellschaft gegen Ende der Restauration und zu Beginn der Julimonarchie.
 • Шагренова кожа (френско произношение: [la po də ʃaɡʁɛ̃], Магическата кожа или Кожа от дива задница; на български е преведено като "Шагренова кожа", като peau - означава кожа, а chagrin - мъка, скръб, печал, т.е. имплицитно може да се тълкува и като "Кожа на скръбта") е роман от 1831 година от френския писател и драматург Оноре дьо Балзак (1799–1850). Действието на романа се развива в началото на 19-ти век в Париж и в него се разказва историята на млад мъж, който намира магическо парче кожа шагрен, която изпълнява всяко негово желание. За всяко изпълнено желание обаче, кожата свива размера си и изразходва част от своята физическа енергия. Шагренова кожа принадлежи към Философски етюди, група от Балзаковата поредица от романи, Човешка комедия.Преди книгата да е завършена, Балзак предизвиква интерес към нея, чрез публикуване на серия от разкази и фрагменти от историята в няколко парижки списания. Въпреки че закъснява с 5 месеца с предаването на ръкописа, той е успял да генерира значителен интерес, така че романът е разпродаден веднага след издаването му. Един месец по-късно е издадено второ издание, което включва серия от 12 други "философски приказки".Въпреки че романът използва фантастични елементи, неговият основен фокус е реалистичен портрет на крайностите на буржоазния материализъм. Прочутото Балзаково внимание към детайла е използвано за описание на игрална зала, антикварен магазин, кралски банкет и други места в града. Той включва и детайли от собствения си живот на прохождащ писател, поставяйки главния герой в дом, подобен на обитавания от него в началото на литературната си кариера. Централната тема на Шагренова кожа е конфликтът между желанията и дълголетието. Магическата кожа представлява жизнената сила на собственика, която се изчерпва след всяко изразяване на волята, особено когато тя се използва за придобиване на власт. Без да обръща внимание на предупрежденията на антикваря, който му дава кожата, героят алчно се обгражда с богатство, но в края на историята се озовава нещастен и грохнал.Шагренова кожа твърдо утвърждава Балзак като значим писател във Франция. Неговият социален кръг се разширява значително и той е търсен с нетърпение от издателите за бъдещи проекти. Книгата служи като катализатор за поредица от писма, които той разменя с полската баронеса Евелина Ханска, която по-късно става негова съпруга. Романът вдъхновява Гизелхер Клебе за операта Смъртоносни желания.
 • Jaszczur (oryg. fr. La peau de chagrin) – powieść Honoriusza Balzaka wydana po raz pierwszy w sierpniu 1831. Napisana przed stworzeniem ogólnego planu cyklu Komedia ludzka, została następnie umieszczona w jej części zatytułowanej Studia filozoficzne. Akcja utworu rozgrywa się w czasach współczesnych autorowi, bezpośrednio po rewolucji lipcowej i wstąpieniu na tron Ludwika Filipa I.
 • La pelle di zigrino (La peau de chagrin) è un romanzo dello scrittore francese Honoré de Balzac del 1831.
 • La Peau de chagrin (em português, A Pele Mágica ou A Pele de Onagro) é um romance de 1831 escrito pelo autor francês Honoré de Balzac, incluída nos Études philosophiques ("Estudos filosóficos") de sua Comédie humaine.
 • «Шагреневая кожа» (фр. La Peau de Chagrin), 1830—1831) — роман Оноре де Бальзака.
 • La Peau de chagrin is een roman van Honoré de Balzac, in 1831 gepubliceerd door Gosselin en Canel in les Romans et contes philosophiques. In 1834 werd de roman ook gepubliceerd door de uitgeverij Werdet, in les Etudes philosophiques. Een uitgave uit 1837, die geïllustreerd werd bij Delloye en Lecou doet een beroep op 124 kunstenaars. De Furne-uitgave van 1845 zorgt ervoor dat La peau de chagrin op de eerste plaats komt in Les études philosophiques.Voor de definitieve uitgave, werd de tekst eerst meerdere malen gepubliceerd in verscheidene kranten van die tijd. In mei 1831, als fragment in La revue des deux mondes. Een maand later in Le cabinet de lecture en le voleur onder de naam: Une débauche. Het tijdschrift la revue de Paris publiceerde op zijn beurt een versie van de tekst onder de naam le Suicide d’un poète. Deze pre-publicaties kenden zo'n groot succes dat de definitieve uitgave heel snel uitverkocht was, ondanks het feit dat Balzac zijn werk met vijf maanden vertraging afleverde. Als we de Franse Balzac-kenners kunnen geloven, zou het tegenstrijdig zijn om dit werk louter en alleen als realistisch te bestempelen:« Het lijkt of Balzac in Les Martyrs ignorés de levensloop van het personage Raphaël minder fantastisch wilde maken (zoals hij dat ook al gedeeltelijk had gedaan in La Peau de Chagrin) door hem eenvoudigweg te laten sterven aan tuberculose. (Er was ook al sprake van een longziekte bij de zoon van Madame de Mortsauf in Le Lys dans la vallée.) Om Raphaël te kunnen laten terugkeren in la Comédie humaine, zou Balzac er waarschijnlijk niet in slagen om het personage wat realistischer te maken. Hij is hier nooit in geslaagd(…). Vanuit historisch perspectief zou het een ernstige vergissing zijn om Balzac slechts als realistisch auteur te beschouwen en om zich te ergeren aan de fantastische elementen in deze roman. Bovendien zou dit getuigen van een kortzichtige en positivistische visie (die gelukkig steeds minder aanhang kent) op het gehele werk van Balzac. »Dit werk kan beschouwd worden als de eerste echte roman van Balzac.Het centrale thema van deze roman is de strijd tussen verlangen en de levensduur. De magische huid stelt de levenskracht van zijn eigenaar voor, en wordt harder naarmate men streeft naar meer voldoening en kracht. Zonder aandacht te schenken aan de waarschuwing van de antiquair die hem deze huid schenkt, laat de held zich omringen door weelde en rijkdom. Op het einde van de roman echter eindigt hij als een zielig en afgeleefd persoon. De uitdrukking peau de chagrin werd aanvaard in het dagelijks taalgebruik om alles te benoemen wat in hoeveelheid afneemt bij elk gebruik ervan.
 • La Peau de chagrin (French pronunciation: ​[la po də ʃaɡʁɛ̃], The Magic Skin or The Wild Ass's Skin) is an 1831 novel by French novelist and playwright Honoré de Balzac (1799–1850). Set in early 19th-century Paris, it tells the story of a young man who finds a magic piece of shagreen that fulfills his every desire. For each wish granted, however, the skin shrinks and consumes a portion of his physical energy. La Peau de chagrin belongs to the Études philosophiques group of Balzac's sequence of novels, La Comédie humaine.Before the book was completed, Balzac created excitement about it by publishing a series of articles and story fragments in several Parisian journals. Although he was five months late in delivering the manuscript, he succeeded in generating sufficient interest that the novel sold out instantly upon its publication. A second edition, which included a series of twelve other "philosophical tales", was released one month later.Although the novel uses fantastic elements, its main focus is a realistic portrayal of the excesses of bourgeois materialism. Balzac's renowned attention to detail is used to describe a gambling house, an antique shop, a royal banquet, and other locales. He also includes details from his own life as a struggling writer, placing the main character in a home similar to the one he occupied at the start of his literary career. The central theme of La Peau de chagrin is the conflict between desire and longevity. The magic skin represents the owner's life-force, which is depleted through every expression of will, especially when it is employed for the acquisition of power. Ignoring a caution from the shopkeeper who offers him the skin, the protagonist greedily surrounds himself with wealth, only to find himself miserable and decrepit at the story's end.La Peau de chagrin firmly established Balzac as a writer of significance in France. His social circle widened significantly, and he was sought eagerly by publishers for future projects. The book served as the catalyst for a series of letters he exchanged with a Polish baroness named Ewelina Hańska, who later became his wife. It also inspired Giselher Klebe's opera Die tödlichen Wünsche.
dbpedia-owl:author
dbpedia-owl:literaryGenre
dbpedia-owl:previousWork
dbpedia-owl:publisher
dbpedia-owl:series
dbpedia-owl:subsequentWork
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 166914 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19459 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110403506 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1965 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • Études philosophiques
prop-fr:dateparution
 • 1831 (xsd:integer)
prop-fr:genre
prop-fr:id
 • Maurois1965
 • Vannier1984
prop-fr:isbn
 • 2040153330 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • André Maurois
prop-fr:lienÉditeur
 • Hachette Livre
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:lieuDeParution
prop-fr:légende
prop-fr:nom
 • Maurois
prop-fr:précédent
prop-fr:prénom
 • André
prop-fr:suivant
prop-fr:série
prop-fr:titre
 • La Peau de chagrin
 • Dictionnaire des littératures de langue française
 • Prométhée ou la vie de Balzac
prop-fr:tome
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Bordas
 • Hachette
 • Gosselin et Urbain Canel
dc:publisher
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Peau de chagrin est un roman de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac publié en 1831 par Gosselin et Canel dans les Romans et contes philosophiques, puis aux éditions Werdet en 1834 dans les Études philosophiques. Une édition illustrée de 1837 chez Delloye et Lecou fait appel, avant Furne, à 124 artistes.
 • Das Chagrinleder oder Die tödlichen Wünsche (frz. La Peau de chagrin) ist ein Roman von Honoré de Balzac. Er erschien 1831 mit großem Erfolg. Balzac beschreibt darin die französische und besonders die Pariser Gesellschaft gegen Ende der Restauration und zu Beginn der Julimonarchie.
 • Jaszczur (oryg. fr. La peau de chagrin) – powieść Honoriusza Balzaka wydana po raz pierwszy w sierpniu 1831. Napisana przed stworzeniem ogólnego planu cyklu Komedia ludzka, została następnie umieszczona w jej części zatytułowanej Studia filozoficzne. Akcja utworu rozgrywa się w czasach współczesnych autorowi, bezpośrednio po rewolucji lipcowej i wstąpieniu na tron Ludwika Filipa I.
 • La pelle di zigrino (La peau de chagrin) è un romanzo dello scrittore francese Honoré de Balzac del 1831.
 • La Peau de chagrin (em português, A Pele Mágica ou A Pele de Onagro) é um romance de 1831 escrito pelo autor francês Honoré de Balzac, incluída nos Études philosophiques ("Estudos filosóficos") de sua Comédie humaine.
 • «Шагреневая кожа» (фр. La Peau de Chagrin), 1830—1831) — роман Оноре де Бальзака.
 • La piel de zapa (en el original en francés: La peau de chagrin) es una novela de 1831 del escritor y dramaturgo francés Honoré de Balzac (1799-1850). Ambientada en París a comienzos del siglo XIX, la obra cuenta la historia de un joven que recibe un pedazo de piel o cuero mágico que satisface cada uno de sus deseos. Sin embargo, por cada deseo concedido la piel se encoge y consume una porción de su energía vital.
 • La Peau de chagrin is een roman van Honoré de Balzac, in 1831 gepubliceerd door Gosselin en Canel in les Romans et contes philosophiques. In 1834 werd de roman ook gepubliceerd door de uitgeverij Werdet, in les Etudes philosophiques. Een uitgave uit 1837, die geïllustreerd werd bij Delloye en Lecou doet een beroep op 124 kunstenaars.
 • Шагренова кожа (френско произношение: [la po də ʃaɡʁɛ̃], Магическата кожа или Кожа от дива задница; на български е преведено като "Шагренова кожа", като peau - означава кожа, а chagrin - мъка, скръб, печал, т.е. имплицитно може да се тълкува и като "Кожа на скръбта") е роман от 1831 година от френския писател и драматург Оноре дьо Балзак (1799–1850).
 • La Peau de chagrin (French pronunciation: ​[la po də ʃaɡʁɛ̃], The Magic Skin or The Wild Ass's Skin) is an 1831 novel by French novelist and playwright Honoré de Balzac (1799–1850). Set in early 19th-century Paris, it tells the story of a young man who finds a magic piece of shagreen that fulfills his every desire. For each wish granted, however, the skin shrinks and consumes a portion of his physical energy.
rdfs:label
 • La Peau de chagrin
 • Das Chagrinleder
 • Jaszczur
 • La Peau de chagrin
 • La Peau de chagrin
 • La Peau de chagrin
 • La pelle di zigrino
 • La piel de zapa (novela)
 • Шагреневая кожа
 • Шагренова кожа
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • La Peau de chagrin
is dbpedia-owl:notableWork of
is dbpedia-owl:novel of
is dbpedia-owl:previousWork of
is dbpedia-owl:subsequentWork of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:précédente of
is prop-fr:roman of
is prop-fr:suivant of
is foaf:primaryTopic of