Kurigalzu Ier est un roi de Babylone de la dynastie kassite ayant régné au début du XIVe siècle av. J.-C. Il est le fils de Kadashman-Harbe, auquel il succède peut-être, même si c'est Kara-indash qui est généralement donné comme étant son prédécesseur immédiat. Son règne marque le retour définitif de la Babylonie au rang de puissance politique majeure dans le Moyen-Orient depuis l'époque des rois amorrites Hammurabi et Samsu-iluna au XVIIIe siècle av. J.-C.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Kurigalzu Ier est un roi de Babylone de la dynastie kassite ayant régné au début du XIVe siècle av. J.-C. Il est le fils de Kadashman-Harbe, auquel il succède peut-être, même si c'est Kara-indash qui est généralement donné comme étant son prédécesseur immédiat. Son règne marque le retour définitif de la Babylonie au rang de puissance politique majeure dans le Moyen-Orient depuis l'époque des rois amorrites Hammurabi et Samsu-iluna au XVIIIe siècle av. J.-C. La région est apparemment pacifiée, la puissance babylonienne n'est plus contestée, et il peut reprendre les anciens titres royaux comme celui de « roi de la totalité ». Sous son règne, une alliance matrimoniale est scellée avec l'Égypte, puisqu'une princesse babylonienne épouse Amenhotep III, comme cela est mentionné dans une lettre diplomatique d'un de ses successeurs retrouvée à Tell el-Amarna.Kurigalzu Ier a surtout laissé l'image d'un grand souverain bâtisseur, puisque c'est à lui qu'il faut selon toute vraisemblance accorder la reconstructions de sanctuaires et de murailles dans les grandes villes du royaume, et non à Kurigalzu II (1332-1308 av. J.-C.) même s'il existe une confusion pour certaines constructions, car les inscriptions de fondation laissées par ces deux rois ne permettent que rarement de les différencier. Ces dernières constituent pas moins des deux-tiers des inscriptions de fondation laissées par des rois kassites. On connaît des travaux entrepris par un roi nommé Kurigalzu à Adab, Akkad, Babylone, Sippar, Nippur, Isin, Uruk et Ur. La plus grande réalisation attribuable à Kurigalzu Ier est la construction d'une nouvelle capitale à son nom, Dur-Kurigalzu, « Fort Kurigalzu », située sur l'actuel site de Aqar Quf dans la périphérie de Bagdad. Cette identification est quasiment certaine depuis la découverte d'un texte du règne de Burna-Buriash II (1359-1333 av. J.-C.) mentionnant le nom de cette ville ; celui-ci étant le père du deuxième Kurigalzu, il est impossible d'attribuer à ce dernier la construction de la ville. Elle est divisée en deux complexes principaux : un complexe cultuel disposant de temples et d'une ziggurat ; et un vaste complexe palatial organisé autour de plusieurs unités qui n'a été que partiellement dégagé mais occupe un tell de 420 000 m².Par tous ces aspects, le règne de Kurigalzu apparaît comme un tournant dans la dynastie kassite : il dispose d'un royaume agrandi et stabilisé par ses prédécesseurs qui ont assuré la domination sur tout la Mésopotamie méridionale, puis il entreprend une œuvre de restauration des grandes villes et la construction d'une capitale qui garde ce statut jusqu'à la chute de la dynastie kassite en 1155 av. J.-C. Son règne marque donc l'affirmation de la puissance babylonienne et un retour de la prospérité dans cette région, et il inscrit les rois kassites dans la tradition des anciens rois de Babylone et de la Mésopotamie du sud. Kadashman-Enlil Ier lui succède en 1374 av. J.-C.
 • Kurigalzu I – król Babilonii z dynastii kasyckiej, syn Kadaszman-Harbe I, panujący na przełomie XV/XIV w. p.n.e.Utrzymywał przyjazne kontakty dyplomatyczne z faraonem Amenhotepem III, o czym świadczy korespondencja amarneńska jednego z jego następców, króla Burna-Buriasza II. Jego wojna z sąsiednim Elamem zakończyła się sukcesem, uśmierzył bunty w Kraju Nadmorskim. Za jego panowania Babilonia stała się jedną z liczących się potęg ówczesnego świata.Kurigalzu I znany jest również jako wielki budowniczy, który rozpoczął szereg projektów budowlanych w zespołach świątynnych w Uruk, Ur i Eridu. Jego największym osiągnięciem było jednak wybudowanie nowego miasta zwanego Dur-Kurigalzu (obecne Akarkuf w pobliżu Bagdadu), które strzec miało szlaku handlowego z Babilonii do Wyżyny Irańskiej. Miasto to stało się główną królewską rezydencją kolejnych władców kasyckich.== Przypisy ==
 • Kurigalzu I.a, Babiloniako dinastia kasitarreko errege bat izan zen. K. a. XIV. mendean gobernatu zuen."Osotasunaren erregea" eta "aurrekoen artean parekorik gabeko erregea" tituluak jaso zituen.Kadashman-Harbe I.aren oinordekoa izan zen, eta honen erresuma mehatxatzen zuten suteotar nomadak kanporatzearen politika jarraitu zuen. Berarekin, Babiloniak, berriz, potentzia handi maila berreskuratu zuen. Bere izena, Dur-Kurigalzuren eraikuntzarekin lotua doa, Bagdadetik 17 kilometrora dagoen hiria, Jebel Hamrin mendiek babestua. Dirudienez, hiri hau, ez zen, soilik, arrazoi estrategikoengatik aukeratu, baizik eta Babiloniaren eta Esagil tenpluko apaizen eraginetik askatzeko.Kanpo politikari dagokionez, Egiptorekin harremanak estutu zituen, bere alaba bat, Amenofis II.a faraoiaren emazte bezala emanez. Politika honen zentzu berean, Siriako erregetxo batzuei, Egipto, eskualdeko potentzia nagusi bezala ordezkatzeari emandako ezezkoa aipa daiteke.
 • Kurigalzu I. byl kassitský král Babylonie v období kolem r. 1390 př. n. l.Kurigalzu I. přesunul královské sídlo z Babylónu do nově vybudovaného města Dur-Kurigalzu (Pevnost Kurigalzova, nyní hradiště Akarkuf). Místo bylo vybráno pro svou strategickou polohu v severní části Mezopotámie a pro relativně jednoduchou obhajitelnost proti případným útokům. Nové město zdobily bohaté paláce a mnoho chrámů. Kurigalzu používal poměrně zvláštní titul "král rovných (sobě) mezi svými předchůdci" a titul Sargona I. "král mnohých/hojných". Podle vzoru králů z Uru a Isinu byl Kurigalzu považován za boha již byl během jeho života. Své "zbožnění" ospravedlnil rozhodnutím ne babylonských bohů, ale bohů kassitských - Šumalii a Šukamuny. Těm nechal vybudovat velký chrám přímo v Babylonu. V tomto chrámu byl podle svého prohlášení údajně obdařen božskou září a obdržel insignie královské moci. Zřejmě se přikláněl ve prospěch kultu nippurského boha Enlila (ztotožněného s kassitským Harbem), který soupeřil s babylonským Mardukem. Tím, že přesunul své sídlo z Babylonu, udělil vlastně tomuto městu privilegia: možnost autonomně řídit město jeho obyvateli, osvobození od státních daní atd. Jak zdůrazňují jeho nápisy, to vše dělal k vůli Mardukovi.S Egyptem měl Kurigalzu přátelské vztahy.Svou dceru poslal do harému faraóna Amenhotepa III., a když se ho syrská města pokoušela zapojit do aliance proti faraonovi, poslal jim úplné odmítnutí z důvodu, že je faraónovým spojencem. Dokonce jim hrozil válkou, jestliže jejich vzpoura bude realizována. Existují spekulace, že Aššúr byl v nějaké formě na Kurigalzovi závislý nebo byl dokonce jeho vazalským územím. Pokud k tomu ale skutečně došlo, je pravděpodobné, že se jednalo pouze o formální záležitost. Jeho nejstarší dcera, (podle novobabylonského dokumentu VAT 17020) se provdala za krále Elamu Pahir-Iššana. Nicméně někteří historici se domnívají, že se jednalo o dceru Kurigalzu II.. Přesné údaje o počtu let a délky jeho panování se nedochovala.
 • Kuri-galzu I. (auch: Kurigalzu I.), Sohn des Kadaschman-Harbe, war ein König von Babylonien aus der kassitischen (Kaššu) Dynastie, der um 1390 v. Chr. regierte.
 • Kurigalzu I was een Kassitische koning van Karduniaš ca. 1400 v.Chr.- 1375 v.Chr.Over deze heerser weten we slechts weinig. Hij zou een Kanaänitische opstand tegen de Egyptische farao Amenhotep III verijdeld hebben door zijn steun te weigeren (althans volgens zijn kleinzoon).Het meest bekende feit uit zijn regeerperiode is echter de bouw van Dur-Kurigalzu (de nieuwe hoofdstad van het Babylonische rijk der Kassieten). Deze naar hem genoemde stad – die ook door Kurigalzu II zou kunnen gebouwd zijn – bezat een monumentale ziggoerat, drie tempels en een paleis voor de Kassitische vorsten (aangezien er een beeld van Kurigalzu II is gevonden).Ook verfraaide hij andere steden (zoals Ur) met monumenten, en herbouwde hij enkele steden.Kurigalzu werd opgevolgd door zijn zoon Kadašman-Enlil I.
 • Kurigalzu I (died c. 1375 BC), usually inscribed ku-ri-gal-zu but also sometimes with the m or d determinative, the 17th king of the Kassite or 3rd dynasty that ruled over Babylon, was responsible for one of the most extensive and widespread building programs for which evidence has survived in Babylonia. The autobiography of Kurigalzu is one of the inscriptions which record that he was the son of Kadašman-Ḫarbe. Galzu, whose possible native pronunciation was gal-du or gal-šu, was the name by which the Kassites called themselves and Kurigalzu may mean Shepherd of the Kassites (line 23. Ku-ur-gal-zu = Ri-'-i-bi-ši-i, in a Babylonian name-list).He was separated from his namesake, Kurigalzu II, by around forty-five years and as it was not the custom to assign regnal numbers and they both had lengthy reigns, this makes it exceptionally difficult to distinguish for whom an inscription is intended. The later king is, however, better known for his military campaign against the Assyrians than any building work he may have undertaken. It is now thought, however, that it was he who was the Kurigalzu who conquered Susa and was perhaps instrumental in the ascendancy of the Igehalkid dynasty over Elam, ca. 1400 BC.
 • Куригальзу I — касситский царь Вавилонии (около 1390 до н. э.).Перенёс свою резиденцию из Вавилона в специально построенный в стратегически легко обороняемом месте в северной части Двуречья, город Дур-Куригальзу («Крепость Куригальзу», ныне городище Акаркуф). Новый город был украшен роскошным дворцом и многочисленными храмами.Куригальзу называл себя странным титулом «царь равных (себе) среди своих предшественников» и титулом Саргона I «царь множеств». По образу царей Ура и Исина Куригальзу был обожествлён при жизни. Своё обожествление он обосновал решением не вавилонских, а касситских богов Шумалии и Шукамуны, большой храм, посвящённый которым он построил в Вавилоне. В этом храме он был якобы наделён божественным сиянием и получил инсигнии царской власти. Явно склоняясь в пользу культа ниппурского Эллиля (отожествляемого с касситским Харбе), он не полностью порывает и с его соперником вавилонским Мардуком. Перенеся свою резиденцию из Вавилона, он сделал этот город привилегированным, самоуправляющимся городом и предоставил его жителям освобождение от общегосударственных налогов, подчеркивая в своей надписи, что делает это ради Мардука.С Египтом в правление Куригальзу существовали дружественные отношения. Куригальзу отдал в гарем фараону Аменхотепу III свою дочь. А когда сирийские царьки попытались вовлечь Куригальзу в союз против фараона, тот послал им категорический отказ, на том основании, что он находится в союзе с фараоном и даже угрожал им войной в случае если их союз осуществится.Есть предположение, что Ашшур попал в некоторую зависимость от Куригальзу. Правда если данный факт и имел место, то, вероятно, только формально.Его старшая дочь, по ново-вавилонскому документу (VAT 17020), была в браке с эламским царем Пахир-Ишшаном, однако, некоторые историки предполагают, что речь идет здесь о дочери Куригальзу II. Данные о количестве лет его правления не сохранились.
 • Kurigalzu I fou rei de Babilònia, part d'Accàdia, País de la Mar i Khana. Va succeir a Kadashmankharbe, probablement el seu pare, al començament del segle XIV aC.Va acabar la construcció de la nova capital anomenada Dur-Kurigalzu, una mica a l'oest de la moderna Bagdad, a la qual va donar el seu nom (Ciutat de Kurigalzu). Va estar en bones relacions amb Egipte.El va succeir el seu fill o germà Kadashman-Enlil I.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4980312 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3588 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 91061414 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • début siècle
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:nom
 • Kurigalzu Ier
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Kurigalzu Ier est un roi de Babylone de la dynastie kassite ayant régné au début du XIVe siècle av. J.-C. Il est le fils de Kadashman-Harbe, auquel il succède peut-être, même si c'est Kara-indash qui est généralement donné comme étant son prédécesseur immédiat. Son règne marque le retour définitif de la Babylonie au rang de puissance politique majeure dans le Moyen-Orient depuis l'époque des rois amorrites Hammurabi et Samsu-iluna au XVIIIe siècle av. J.-C.
 • Kuri-galzu I. (auch: Kurigalzu I.), Sohn des Kadaschman-Harbe, war ein König von Babylonien aus der kassitischen (Kaššu) Dynastie, der um 1390 v. Chr. regierte.
 • Kurigalzu I fou rei de Babilònia, part d'Accàdia, País de la Mar i Khana. Va succeir a Kadashmankharbe, probablement el seu pare, al començament del segle XIV aC.Va acabar la construcció de la nova capital anomenada Dur-Kurigalzu, una mica a l'oest de la moderna Bagdad, a la qual va donar el seu nom (Ciutat de Kurigalzu). Va estar en bones relacions amb Egipte.El va succeir el seu fill o germà Kadashman-Enlil I.
 • Kurigalzu I (died c. 1375 BC), usually inscribed ku-ri-gal-zu but also sometimes with the m or d determinative, the 17th king of the Kassite or 3rd dynasty that ruled over Babylon, was responsible for one of the most extensive and widespread building programs for which evidence has survived in Babylonia. The autobiography of Kurigalzu is one of the inscriptions which record that he was the son of Kadašman-Ḫarbe.
 • Kurigalzu I was een Kassitische koning van Karduniaš ca. 1400 v.Chr.- 1375 v.Chr.Over deze heerser weten we slechts weinig. Hij zou een Kanaänitische opstand tegen de Egyptische farao Amenhotep III verijdeld hebben door zijn steun te weigeren (althans volgens zijn kleinzoon).Het meest bekende feit uit zijn regeerperiode is echter de bouw van Dur-Kurigalzu (de nieuwe hoofdstad van het Babylonische rijk der Kassieten).
 • Kurigalzu I. byl kassitský král Babylonie v období kolem r. 1390 př. n. l.Kurigalzu I. přesunul královské sídlo z Babylónu do nově vybudovaného města Dur-Kurigalzu (Pevnost Kurigalzova, nyní hradiště Akarkuf). Místo bylo vybráno pro svou strategickou polohu v severní části Mezopotámie a pro relativně jednoduchou obhajitelnost proti případným útokům. Nové město zdobily bohaté paláce a mnoho chrámů.
 • Куригальзу I — касситский царь Вавилонии (около 1390 до н. э.).Перенёс свою резиденцию из Вавилона в специально построенный в стратегически легко обороняемом месте в северной части Двуречья, город Дур-Куригальзу («Крепость Куригальзу», ныне городище Акаркуф). Новый город был украшен роскошным дворцом и многочисленными храмами.Куригальзу называл себя странным титулом «царь равных (себе) среди своих предшественников» и титулом Саргона I «царь множеств».
 • Kurigalzu I – król Babilonii z dynastii kasyckiej, syn Kadaszman-Harbe I, panujący na przełomie XV/XIV w. p.n.e.Utrzymywał przyjazne kontakty dyplomatyczne z faraonem Amenhotepem III, o czym świadczy korespondencja amarneńska jednego z jego następców, króla Burna-Buriasza II. Jego wojna z sąsiednim Elamem zakończyła się sukcesem, uśmierzył bunty w Kraju Nadmorskim.
 • Kurigalzu I.a, Babiloniako dinastia kasitarreko errege bat izan zen. K. a. XIV. mendean gobernatu zuen."Osotasunaren erregea" eta "aurrekoen artean parekorik gabeko erregea" tituluak jaso zituen.Kadashman-Harbe I.aren oinordekoa izan zen, eta honen erresuma mehatxatzen zuten suteotar nomadak kanporatzearen politika jarraitu zuen. Berarekin, Babiloniak, berriz, potentzia handi maila berreskuratu zuen.
rdfs:label
 • Kurigalzu Ier
 • Kuri-galzu I.
 • Kurigalzu I
 • Kurigalzu I
 • Kurigalzu I
 • Kurigalzu I
 • Kurigalzu I
 • Kurigalzu I.
 • Kurigalzu I.a
 • Куригальзу I
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:avant of
is foaf:primaryTopic of