La Kriegsmarine (marine de guerre) est le nom allemand de la marine de guerre allemande entre 1935 et 1945, sous le Troisième Reich. Elle était placée sous l'autorité du ministère du Reich à la défense puis à la Guerre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Kriegsmarine (marine de guerre) est le nom allemand de la marine de guerre allemande entre 1935 et 1945, sous le Troisième Reich. Elle était placée sous l'autorité du ministère du Reich à la défense puis à la Guerre.
 • La Kriegsmarine (o "Marina de Guerra") fou el nom de la marina alemanya entre 1935 i 1945, durant el règim del Tercer Reich, substituint la Reichsmarine. Els principals vaixells de guerra disponibles de la Kriegsmarine eren els submarins U-Boot, tres cuirassats de butxaca, dos cuirassats (Bismarck i Tirpitz), dos creuers (Scharnhorst i Gneisenau), tres creuers pesants, sis creuers lleugers, i diversos tipus de vaixells petits com destructors, torpediners, minadors, dragamines, canoners i S-boot. Dos antics cuirassats de la Primera Guerra Mundial eren usats principalment com a vaixells d'entrenament. La construcció d'un portaavions, el Graf Zeppelin, havia de començar el 1936, però mai va acabar de completar-se. Tot i que estava planejat un major rearmament de la marina de guerra (Pla Z), i inicialment començat, l'esclat de la guerra el 1939 va suposar que la immensa quantitat de recursos requerits per al projecte fos desviada a altres àrees. Hitler va fer més cas de l'opinió de Göring a l'hora de triar si vessar els seus esforços bèl·lics en vaixells o en avions.La funció de la Kriegsmarine era simple: enfonsar transports, grans unitats, etc. aliades. Per dur a terme tal tasca, es van utilitzar centenars de submarins U-Boot, molt innovadors per l'època, que van enfonsar milers de Tn de vaixells aliats; i també es van utilitzar vaixells corsaris, que camuflaven entre la flota alglesa i la destruïen des de dintre.Les principals accions en què la marina es va veure en acció, després dels bombardejos d'Almeria, València i Eivissa el 1937, van ser la invasió de Noruega l'abril de 1940 (on va patir grans perdues), la Batalla de l'Atlàntic i la Batalla del Riu de la Plata. Alguns altres enfrontaments menors inclouen els enfonsaments dels següents vaixells: HMS Royal Oak, HMS Glorious, Bismarck, HMS Hood, Scharnhorst i Cap Arcona. La majoria de la flota de superfície va ser ancorada, per por de perdre-la en acció. Des de finals de 1944 fins a la fi de la guerra, però va tornar a ser activada per donar suport artiller per a les forces de terra que es retiraven al llarg de les costes de la mar Bàltica i per evacuar refugiats, ferits i soldats cap a les parts occidentals d'Alemanya.Després de la guerra, els pocs vaixells que quedaven a flota de la Kriegsmarine van ser dividits entre els guanyadors. Alguns (com l'inacabat Grafft Zeppelin) van ser usats com a blancs per a pràctiques d'artilleria mentre que altres (la majoria destructors) van ser posats en servei en les marines de França i la Unió Soviètica que els mancaven vaixells de superfície després de la guerra. Al 1956, amb la incorporació de l'Alemanya Federal a l'OTAN, es va establir una nova marina de guerra i se la coneixia com a Marina Federal (Bundesmarine). Amb la reunificació d'Alemanya el 1990, es va decidir d'anomenar-la Marina Alemanya (Deutsche Marine).
 • Kriegsmarine (die Kriegsmarine, rodzaj żeński; niem. tłum. Kriegs - wojenna i Marine - marynarka) - marynarka wojenna III Rzeszy Niemieckiej, część sił zbrojnych Niemiec istniejąca w latach 1935-1945 w ramach Wehrmachtu.
 • Кригсмарине (нем. Kriegsmarine, военно-морской флот) — официальное название германских военно-морских сил в эпоху Третьего рейха.1 июня 1935 года это имя получила прежняя рейхсмарине (Reichsmarine, флот рейха). После Второй мировой войны западногерманский флот был назван бундесмарине (Bundesmarine, федеральный флот), восточногерманский — Фольксмарине (Volksmarine, народный флот).
 • De Kriegsmarine was de Duitse naam voor de Duitse zeemacht van 1935 tot 1945. De marine heette sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog Reichsmarine, de opvolger van de in 1898 door Alfred von Tirpitz opgerichte Kaiserliche Marine. Hij bleef opperbevelhebber tot 1918.Tussen 1918 en 1933 werd de Reichsmarine ontbonden en van praktisch al haar grotere oorlogsschepen ontdaan. De Reichsmarine mocht tijdens deze periode alleen een kustwacht-functie vervullen.Weliswaar behield Duitsland enkele slagschepen van voor het Dreadnought - tijdperk, enkele monitors en een klein aantal torpedojagers, waarmee het maar net deze functie kon vervullen.U-boten en aanverwante schepen werden zonder meer verboden. Ook mocht de marine niet meer dan 100.000 man tellen.Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam werd de Kriegsmarine weer opgebouwd en werd admiraal Erich Raeder de nieuwe opperbevelhebber. Na diens ontslag, begin 1943, werd Karl Dönitz bevelhebber. De Kriegsmarine was tijdens deze periodes een van de onderdelen van de Wehrmacht.In die periode groeide de marine weer uit tot een geduchte zeemacht.
 • La Kriegsmarine (in tedesco Marina da guerra) era il nome della Marina militare tedesca durante la seconda guerra mondiale, erede della Kaiserliche Marine.Il trattato di Versailles aveva imposto rigorosi limiti alla marina tedesca e le aveva proibito la progettazione e realizzazione di sommergibili, portaerei, aerei navali e artiglieria costiera pesante; il dislocamento delle nuove navi non poteva superare le 10.000 tonnellate. Ma il 18 giugno del 1935 fu firmato il trattato navale anglo-tedesco che, pur limitando la forza della marina tedesca al 35% di quella inglese, permetteva alla Germania di avere sommergibili e altri tipi di navi che il trattato di Versailles le aveva proibito. Nel 1937 ebbe così inizio un ambizioso piano di costruzioni navali (piano Z) e al settembre del 1939 la marina tedesca contava 2 vecchie corazzate, 2 incrociatori da battaglia, 3 corazzate tascabili, 2 incrociatori pesanti, 6 incrociatori leggeri, 22 cacciatorpediniere, 20 torpediniere e 59 U-boot. Nel corso del conflitto entrarono in servizio le corazzate Tirpitz e Bismarck, l'incrociatore pesante Prinz Eugen e altri 15 cacciatorpediniere.
 • Kriegsmarine (Türkçe anlamı: Donanma), Mayıs 1935'de milli savunma kuvvetlerinin yeniden inşaası kanunuyla kurulmuş Nazi Almanyası Deniz Kuvvetleri'ne verilmiş olan addır. 1935-1945 yılları arasında toplam 1.5 milyon kişi çalışmıştır. Bismarck ve Tirpitz'in yanında U-bootlarıyla ünlüdür. Atlantikteki savaşı bizzat kendileri yürütmüştür. 1939-1943 yılları arasında U-bootları Atlantikte muazzam başarılar elde etmişlerdir. Ağustos 1946'da Müttefikler tarafından kaldırılmıştır. Kriegsmarine bayrağı, Nazi Almanyası savaş sancağıyla aynıdır.
 • 독일 전쟁해군(독일어: Kriegsmarine 크릭스마리네[*], ˈkʁiːksmaˌʁiːnə)는 1935년부터 1945년까지 존재한 나치 독일의 해군 이름이다. 이 해군은 제1차 세계 대전 당시의 독일 제국해군과 전간기의 독일 국가해군(Reichsmarine)를 이어받았다. 전쟁해군은 독일의 육군 조직인 독일 국방군의 지휘를 받는 군사 병과 3개 중 하나이다.전쟁해군은 베르사유 조약으로 계속 크기 제한을 받았지만, 1930년대 독일 재군비 선언 이후 급속하게 증가했다. 1939년 1월 Z 계획이 시작하면서 많은 해군 함정 건설이 시작되었다. 이 전쟁해군 함선은 스페인 내전과 제2차 세계 대전 중에 해전을 벌였다. 전쟁해군의 총사령관은 아돌프 히틀러(절대 모든 기간 동안 지낸 것은 아님)로, 독일 해군 최고사령부(Oberkommando der Marine)에서 권력을 행사했다.전쟁해군의 가장 유명한 함선은 유보트로, Z계획같은 제2차 세계 대전 초에는 버려졌다가 대부분 이후 건조되었다. 이리떼 전술의 사용으로 대서양 전투 기간 처음 반 동안 빠르게 잠수함을 이용하여 영국 함선들을 격침시켰지만, 이 전술은 전쟁 후반에는 포기했다. 유보트와 함께 보조순양함을 포함한 수상함을 이용한 통상파괴작전은 전쟁 초기 연합군 함선을 격침시키는 데 이용했으며 주로 중순양함 그라프 슈페와 아드미랄 히퍼, 전함 비스마르크를 이용했다. 그러나, 특히 대서양에서의 호위함을 이용한 호송선단 작전은 이 통상파괴작전의 효과를 감소시켰다.제2차 세계 대전 이후, 전쟁해군의 남은 함선은 연합국들이 분할하여 가져갔으며, 주로 소해를 포함하는 다양한 작전을 위해 사용되었다.
 • A Kriegsmarine (em português: Marinha de Guerra) foi o nome dado à Marinha da Alemanha entre 1935 e 1945, durante o regime Nazista, substituindo a Reichsmarine e a Kaiserliche Marine da Primeira Guerra Mundial.A marinha encontrava-se principalmente envolvida nas ações da invasão da Noruega em Abril de 1940 e na Batalha do Atlântico. Entre outras operações menores estava o afundamento do HMS Royal Oak, HMS Glorious, Bismarck, HMS Hood, Scharnhorst e Cap Arcona. Muitas dos navios de guerra e couraçados alemães foram mantidos perto da costa e em muitos casos nos portos, devido ao medo da perda dos mesmos em combate, sendo utilizados intensamente para fornecerem fogo de artilharia ao longo da costa do Báltico, para proteção das forças terrestres alemãs que encontravam-se em retirada.
 • Kriegsmarine war die offizielle Bezeichnung der Seestreitkräfte der deutschen Wehrmacht, nachdem die Reichsmarine des Deutschen Reiches am 1. Juni 1935 demgemäß umbenannt worden war. Gleichzeitig wurde aus der bisherigen Marineleitung das Oberkommando der Marine.
 • Кригсмарине (на немски: Kriegsmarine - военноморски флот) е официалното название на военноморските сили на Германия в периода 1935 - 1945 г. Наследник на Райхсмарине (Reichsmarine - флот на Райха) и последван след Втората световна война от Бундесмарине (Bundesmarine - федерален флот) и Фолксмарине (Volksmarine - народен флот), съответно във ФРГ и ГДР.
 • Nem összetévesztendő az egykori Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetével: K.u.K. KriegsmarineA Kriegsmarine (Haditengerészet) a német haditengerészet elnevezése volt 1935 és 1945 között, a Harmadik Birodalom idejében, szárazföldi és légierő után a harmadik német haderőnem.Az antant – fenntartandó saját tengeri hegemóniáját – első világháborút lezáró békeegyezményekben korlátozta a német flotta méreteit, és ugyan annak újbóli kiépítése már a hitleri hatalomátvétel előtt elkezdődött, azt a – kezdetben még figyelembe vett – békeegyezmények korlátozásai, majd az egész hadsereg egyszerre történő, erőltetett fejlesztése nyomán jelentkező forráshiány, illetve a hajóépítő műhelyek túlterheltsége is akadályozta. A németek fejlesztési elképzelései (Z-terv) így foghíjasan valósultak meg, s a flotta ezért a háború elején ütőerőben nem vehette fel a versenyt az angol, francia és lengyel flották egyesült erejével.Ennek ellenére a Kriegsmarine tevékenysége a második világháború kezdetén még sikeresnek mondható: a Weserübung hadművelet során a Norvégia és a Csatorna-szigetek ellen végrehajtott invázió, illetve a konvojok zavarása komoly veszteségeket okozott a szövetségeseknek. Ugyan Franciaország kapitulálásával a francia hajók eltűntek a hadszíntérről, ám a megszállt országok flottájának tekintélyes része tért brit zászlók alá és a Kriegsmarine veszteségeit a német hadiipar nem tudta megfelelően pótolni, így az erőviszonyok még inkább a szövetségesek javára tolódtak el. Tovább rontotta a helyzetet Olaszország belépése a háborúba (a németek tengeri támogatást nyújtottak a Földközi-tengeren, megosztva ezzel erőiket), illetve az amerikai hadüzenet. A sikersorozat a Bismarck 1941-es elvesztésével véget ért. A felszíni flottát ezután elsősorban védelmi célokra használták, az inváziós tervek (partraszállás Angliában) félbemaradtak. A tengeralattjárók egészen 1943-ig komoly veszteségeket okoztak, ám az ellenfél technológiai fölénye ekkora jobbára ellehetetlenítette ezt a hadviselési módot is. A haditengerészet nem tudta érdemben zavarni sem a normandiai, sem a szicíliai, sem az észak-afrikai partraszállásokat.A háború végére kettő kivételével a Kriegsmarine összes nagyobb hajóját elsüllyesztették.
 • Kriegsmarine adalah nama resmi dari angkatan laut Jerman pada masa Nazi berkuasa. Nama ini mulai 1 Juni 1935 dipakai sebagai pengganti sebutan sebelumnya, Reichsmarine.
 • The Kriegsmarine (German pronunciation: [ˈkʁiːksmaˌʁiːnə], War Navy) was the name of the Navy of Nazi Germany from 1935 to 1945. It superseded the Imperial German Navy of World War I and the inter-war Reichsmarine. The Kriegsmarine was one of three official branches of the Wehrmacht, the armed forces of Nazi Germany.The Kriegsmarine grew rapidly during German naval rearmament in the 1930s (the Treaty of Versailles had limited the size of the German navy previously). In January 1939 Plan Z was ordered, calling for the construction of many naval vessels. The ships of the Kriegsmarine fought during the Spanish Civil War and World War II. The Commander-in-Chief of the Kriegsmarine (as for all branches of armed forces during the period of absolute Nazi power) was Adolf Hitler, who exercised his authority through the Oberkommando der Marine.The Kriegsmarine's most famous ships were the U-boats, most of which were constructed after Plan Z was abandoned at the beginning of World War II. Wolfpacks were rapidly assembled groups of submarines which attacked British convoys during the first half of the Battle of the Atlantic but this tactic was largely abandoned in the second half of the war. Along with the U-boats, surface commerce raiders (including auxiliary cruisers) were used to disrupt Allied shipping in the early years of the war, the most famous of these being the heavy cruisers Graf Spee and Admiral Scheer and the battleship Bismarck. However, the adoption of convoy escorts, especially in the Atlantic, greatly reduced the effectiveness of commerce raiders against convoys.After the end of the Second World War, the Kriegsmarine's remaining ships were divided up amongst the Allied powers and were used for various purposes including minesweeping.
 • Kriegsmarine (česky válečné námořnictvo) bylo oficiální pojmenování německého válečného námořnictva v letech 1935–1945. Jeho předchůdcem bylo válečné námořnictvo Výmarské republiky (Reichsmarine), ideově však navazovalo spíše na námořnictvo Německého císařství (Kaiserliche Marine). Zpočátku jeho budování podléhalo omezením podle Anglicko-německé námořní smlouvy z roku 1935, v roce 1938 však na tato omezení přestal být brán zřetel. Kriegsmarine hrálo ve druhé světové válce významnou úlohu, zejména pokud šlo o omezování přepravních kapacit nepřátelských loďstev.Původně se plánovalo vybudování obrovského hladinového loďstva, ale na takový projekt nebyly prostředky a Německo nakonec upustilo od budování velkých hladinových lodí a jejich nasazování v akci a přeorientovalo se na ponorkovou válku, s níž v letech 1941–1942 dosáhlo obrovských úspěchů. Nakonec však i na tomto poli podlehlo zdrcující materiální i technické převaze Spojenců.
 • ドイツ海軍(Kriegsmarine)とは、1935年から1945年までナチス・ドイツが有したドイツ国防軍(Wehrmacht)の一軍種たる海軍である。
 • La Kriegsmarine («Marina de guerra» en alemán) fue la armada del III Reich entre 1935 y 1945, sucesora de la Marina Imperial Alemana que combatió en la Primera Guerra Mundial y de la Reichsmarine de la República de Weimar. Era una de las tres ramas de la Wehrmacht, las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi. Estaba compuesta por submarinos, fragatas, acorazados, acorazados de bolsillo, cruceros y destructores.La Kriegsmarine creció rápidamente durante el rearme alemán en los años 30. En enero de 1939 se ordenó el Plan Z que preveía la construcción de numerosos barcos. Los navíos de la Kriegsmarine participaron activamente en la Guerra Civil Española y, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial. Su comandante en jefe fue Adolf Hitler, que ejerció su autoridad a través del Oberkommando der Marine, el Alto Mando de la Marina.Las unidades más numerosas, famosas y efectivas de la Kriegsmarine fueron los submarinos U-boot, que se construyeron en masa para sustituir a muchas de las unidades canceladas del Plan Z y que atacaron en grupo los convoyes mercantes Aliados durante la Batalla del Atlántico. Junto a estos sumergibles se emplearon como corsarios buques pesados de superficie en la primera mitad del conflicto para interrumpir las rutas de suministros del enemigo. Sin embargo, la creación de fuertes escoltas de convoyes redujo su efectividad, y muchos de los barcos fueron envidados a dar soporte artillero en el Mar Báltico a las tropas alemanas que combatían contra los soviéticos. Al finalizar la contienda las unidades de la Kriegsmarine fueron repartidas entre los Aliados.Después de la Segunda Guerra Mundial la armada de la República Federal Alemana (RFA) se denominó Bundesmarine («Marina federal») y la armada de la República Democrática Alemana (RDA) se denominó Volksmarine («Armada Popular»). Hoy en día, la armada alemana se llama Deutsche Marine («Marina alemana»).
dbpedia-owl:alternativeName
 • Reichsmarine
dbpedia-owl:battle
dbpedia-owl:notableCommander
dbpedia-owl:parentOrganisation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 51615 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8392 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 87 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107713719 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:ancienNom
prop-fr:batailles
prop-fr:commandantHistorique
 • Karl Dönitz
 • Erich Raeder
prop-fr:creation
 • 1935 (xsd:integer)
prop-fr:dissolution
 • 1945 (xsd:integer)
prop-fr:faitpartie
prop-fr:guerres
prop-fr:legende
 • Pavillon de la Kriegsmarine à partir de 1938.
prop-fr:nomUnite
 • Kriegsmarine
prop-fr:pays
 • Allemagne
prop-fr:tailleImage
 • 200 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Kriegsmarine (marine de guerre) est le nom allemand de la marine de guerre allemande entre 1935 et 1945, sous le Troisième Reich. Elle était placée sous l'autorité du ministère du Reich à la défense puis à la Guerre.
 • Kriegsmarine (die Kriegsmarine, rodzaj żeński; niem. tłum. Kriegs - wojenna i Marine - marynarka) - marynarka wojenna III Rzeszy Niemieckiej, część sił zbrojnych Niemiec istniejąca w latach 1935-1945 w ramach Wehrmachtu.
 • Кригсмарине (нем. Kriegsmarine, военно-морской флот) — официальное название германских военно-морских сил в эпоху Третьего рейха.1 июня 1935 года это имя получила прежняя рейхсмарине (Reichsmarine, флот рейха). После Второй мировой войны западногерманский флот был назван бундесмарине (Bundesmarine, федеральный флот), восточногерманский — Фольксмарине (Volksmarine, народный флот).
 • Kriegsmarine war die offizielle Bezeichnung der Seestreitkräfte der deutschen Wehrmacht, nachdem die Reichsmarine des Deutschen Reiches am 1. Juni 1935 demgemäß umbenannt worden war. Gleichzeitig wurde aus der bisherigen Marineleitung das Oberkommando der Marine.
 • Кригсмарине (на немски: Kriegsmarine - военноморски флот) е официалното название на военноморските сили на Германия в периода 1935 - 1945 г. Наследник на Райхсмарине (Reichsmarine - флот на Райха) и последван след Втората световна война от Бундесмарине (Bundesmarine - федерален флот) и Фолксмарине (Volksmarine - народен флот), съответно във ФРГ и ГДР.
 • Kriegsmarine adalah nama resmi dari angkatan laut Jerman pada masa Nazi berkuasa. Nama ini mulai 1 Juni 1935 dipakai sebagai pengganti sebutan sebelumnya, Reichsmarine.
 • ドイツ海軍(Kriegsmarine)とは、1935年から1945年までナチス・ドイツが有したドイツ国防軍(Wehrmacht)の一軍種たる海軍である。
 • Nem összetévesztendő az egykori Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetével: K.u.K.
 • A Kriegsmarine (em português: Marinha de Guerra) foi o nome dado à Marinha da Alemanha entre 1935 e 1945, durante o regime Nazista, substituindo a Reichsmarine e a Kaiserliche Marine da Primeira Guerra Mundial.A marinha encontrava-se principalmente envolvida nas ações da invasão da Noruega em Abril de 1940 e na Batalha do Atlântico. Entre outras operações menores estava o afundamento do HMS Royal Oak, HMS Glorious, Bismarck, HMS Hood, Scharnhorst e Cap Arcona.
 • De Kriegsmarine was de Duitse naam voor de Duitse zeemacht van 1935 tot 1945. De marine heette sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog Reichsmarine, de opvolger van de in 1898 door Alfred von Tirpitz opgerichte Kaiserliche Marine. Hij bleef opperbevelhebber tot 1918.Tussen 1918 en 1933 werd de Reichsmarine ontbonden en van praktisch al haar grotere oorlogsschepen ontdaan.
 • Kriegsmarine (Türkçe anlamı: Donanma), Mayıs 1935'de milli savunma kuvvetlerinin yeniden inşaası kanunuyla kurulmuş Nazi Almanyası Deniz Kuvvetleri'ne verilmiş olan addır. 1935-1945 yılları arasında toplam 1.5 milyon kişi çalışmıştır. Bismarck ve Tirpitz'in yanında U-bootlarıyla ünlüdür. Atlantikteki savaşı bizzat kendileri yürütmüştür. 1939-1943 yılları arasında U-bootları Atlantikte muazzam başarılar elde etmişlerdir. Ağustos 1946'da Müttefikler tarafından kaldırılmıştır.
 • Kriegsmarine (česky válečné námořnictvo) bylo oficiální pojmenování německého válečného námořnictva v letech 1935–1945. Jeho předchůdcem bylo válečné námořnictvo Výmarské republiky (Reichsmarine), ideově však navazovalo spíše na námořnictvo Německého císařství (Kaiserliche Marine). Zpočátku jeho budování podléhalo omezením podle Anglicko-německé námořní smlouvy z roku 1935, v roce 1938 však na tato omezení přestal být brán zřetel.
 • La Kriegsmarine (in tedesco Marina da guerra) era il nome della Marina militare tedesca durante la seconda guerra mondiale, erede della Kaiserliche Marine.Il trattato di Versailles aveva imposto rigorosi limiti alla marina tedesca e le aveva proibito la progettazione e realizzazione di sommergibili, portaerei, aerei navali e artiglieria costiera pesante; il dislocamento delle nuove navi non poteva superare le 10.000 tonnellate.
 • 독일 전쟁해군(독일어: Kriegsmarine 크릭스마리네[*], ˈkʁiːksmaˌʁiːnə)는 1935년부터 1945년까지 존재한 나치 독일의 해군 이름이다. 이 해군은 제1차 세계 대전 당시의 독일 제국해군과 전간기의 독일 국가해군(Reichsmarine)를 이어받았다. 전쟁해군은 독일의 육군 조직인 독일 국방군의 지휘를 받는 군사 병과 3개 중 하나이다.전쟁해군은 베르사유 조약으로 계속 크기 제한을 받았지만, 1930년대 독일 재군비 선언 이후 급속하게 증가했다. 1939년 1월 Z 계획이 시작하면서 많은 해군 함정 건설이 시작되었다. 이 전쟁해군 함선은 스페인 내전과 제2차 세계 대전 중에 해전을 벌였다.
 • The Kriegsmarine (German pronunciation: [ˈkʁiːksmaˌʁiːnə], War Navy) was the name of the Navy of Nazi Germany from 1935 to 1945. It superseded the Imperial German Navy of World War I and the inter-war Reichsmarine. The Kriegsmarine was one of three official branches of the Wehrmacht, the armed forces of Nazi Germany.The Kriegsmarine grew rapidly during German naval rearmament in the 1930s (the Treaty of Versailles had limited the size of the German navy previously).
 • La Kriegsmarine (o "Marina de Guerra") fou el nom de la marina alemanya entre 1935 i 1945, durant el règim del Tercer Reich, substituint la Reichsmarine.
 • La Kriegsmarine («Marina de guerra» en alemán) fue la armada del III Reich entre 1935 y 1945, sucesora de la Marina Imperial Alemana que combatió en la Primera Guerra Mundial y de la Reichsmarine de la República de Weimar. Era una de las tres ramas de la Wehrmacht, las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi. Estaba compuesta por submarinos, fragatas, acorazados, acorazados de bolsillo, cruceros y destructores.La Kriegsmarine creció rápidamente durante el rearme alemán en los años 30.
rdfs:label
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Kriegsmarine
 • Кригсмарине
 • Кригсмарине
 • ドイツ海軍 (国防軍)
 • 독일 전쟁해군
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Kriegsmarine
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:childOrganisation of
is dbpedia-owl:militaryBranch of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:armateur of
is prop-fr:arme of
is prop-fr:branche of
is prop-fr:commanditaire of
is prop-fr:enfaitpartie of
is prop-fr:flotte of
is prop-fr:forces of
is foaf:primaryTopic of