Koulak (en russe : кулак, « poing », c'est-à-dire « tenu fermement dans la main ») désignait, de façon péjorative, dans l'Empire russe, un paysan qui possédait sur ses terres de grandes fermes dans lesquelles il faisait travailler des ouvriers agricoles salariés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Koulak (en russe : кулак, « poing », c'est-à-dire « tenu fermement dans la main ») désignait, de façon péjorative, dans l'Empire russe, un paysan qui possédait sur ses terres de grandes fermes dans lesquelles il faisait travailler des ouvriers agricoles salariés.
 • Kulaks (Russian: кула́к, tr. kulak, IPA: [kʊˈlak] ; "fist", by extension "tight-fisted"; kurkuls in Ukraine, also used in Russian texts in Ukrainian contexts) were a category of relatively affluent farmers in the later Russian Empire, Soviet Russia, and early Soviet Union. The word kulak originally referred to independent farmers in the Russian Empire who emerged from the peasantry and became wealthy following the Stolypin reform, which began in 1906. The label of kulak was broadened in 1918 to include any peasant who resisted handing over their grain to detachments from Moscow. During 1929-1933, Stalin's leadership of the total campaign to collectivize the peasantry meant that "peasants with a couple of cows or five or six acres more than their neighbors" were being labeled "kulaks".According to the political theory of Marxism–Leninism of the early 20th century, the kulaks were class enemies of the poorer peasants. Vladimir Ilyich Lenin described them as "bloodsuckers, vampires, plunderers of the people and profiteers, who batten on famine.” Marxism–Leninism had intended a revolution to liberate poor peasants and farm laborers alongside the proletariat (urban and industrial workers). In addition, the planned economy of Soviet Bolshevism required the collectivisation of farms and land to allow industrialisation or conversion to large-scale agricultural production. In practice, government officials violently seized kulak farms and murdered resisters; others were deported to labor camps.
 • Кулак (от руски: юмрук) e понятие създадено и придобило популярност в Русия преди Октомврийската революция, като е използвано за обозначаване на определена селска прослойка. Познатата сега специфична употреба на термина е характерна за терминологията на руския марксизъм, има по-друго съдържание и възниква през 20-те и 30-те години в СССР, по време на национализирането и „кооперирането“ на земята. Съгласно марксическата теория от 20-те години на ХХ век селячеството се дели на : Кулаци - така са наричани по-заможните селяни, които използват наемен труд, притежават търговски или производствени обекти за услуги или за обработка на селскостопански продукт. Точно определение на характерните признаци на кулачеството не са дадени, както и няма законови документи за размера на богатството или влиянието им в селските общински управи. Кулакът е наричан „класов враг“. Тази неопределеност на понятието е позволявало всяка съпротива срещу комунистическото управление да бъде обозначавана като кулашка и да се прилагат различни репресивни мерки в процеса на т. нар. „разкулачване“. За „народни врагове“ и кулаци са обявявани дори семейства, които не искат доброволно да предадат единствената си крава в колхоза. Така в болшевишката теория и управленческа практика се налага този термин и не означава хора с влияние, не е някаква морална или нравствена характеристика, а обозначава враг и придобива политизиран смисъл и значение. Понятието кулак Владимир Ленин формулира по следния начин:„Кулак: всеки селянин, който е произвел пшеница (храна) със своя труд и даже без използването на наемен труд, но крие пшеницата, се превръща в експлоататор, кулак, спекулант.“ Селски бедняци, предлагащи труда си срещу заплащане като наемни работници. Средни селяни, които в икономическо отношение са между двете горни категории - притежават собственост и с труда си получават доходи за семействата си.От определението на Ленин се вижда колко е размита границата между кулака и средния селянин, и за болшевиките не експлоатацията на наемния работник е основният критерии за определяне на класовия враг.
 • Kulak (del rus кулак, kulak, "puny") era un terme despectiu fet servir en llenguatge polític soviètic, que al·ludia als grangers rics de l'Imperi Rus que tenien grans extensions de terres, com a resultat de la reforma de Stolypin de 1906. La intenció de Stolypin era crear un grup de pagesos pròspers que donessin suport el govern del Tsar. La pagesia russa es dividia en Kulaks, els grangers rics, Seredniaks, els grangers de classe mitjana, Bednyaks, els més pobres i Batraks, els agricultors sense terra.Després de la revolució russa, els bolxevics, com a aliats del proletariat als pobres i els sense terres. Les franges intermèdies eren qüestionades, però a la vegada se'ls oferia aliances conjunturals, i els kulaks eren els enemics. Però després de la guerra civil, en obrir-se el període de la Nova Política Econòmica, van haver-n'hi de tolerats i fins i tot d'incentivats per a restablir la producció agrícola als nivells anteriors a la guerra. Una vegada complerts aquests objectius econòmics, els kulaks van ser acusats per les autoritats soviètiques de retenció il·legal i especulació amb els aliments, motiu pel qual, durant el mandat de Stalin van rebre severes mesures, protagonitzant revoltes que van ser reprimides amb força pels soviètics.
 • 쿨라크 (러시아어: кула́к)는 러시아 제국 말의 스톨리핀 개혁에 의해 탄생한 부농 계층이다. 쿨라크 계급이 절정에 이르렀을 때 이들은 러시아 전국에서 약 12.3%밖에 안되는 인구였지만 전체 곡물의 50%를 생산해냈다. 하지만 이들은 곧 소련의 집산주의에 의거한 사유재산 금지 정책에 의해 점차 몰락하다가 스탈린 시절에 자취를 감추었다.
 • A kulák orosz eredetű szó (jelentései: ököl, nagygazda, zsugori). A Szovjetunióban a bolsevikok által egyértelműen pejoratív tartalommal megtöltött kommunista mozgalmár kifejezés, mellyel parasztok széles rétegeit bélyegezték meg, akik néhányszor tíz holdnyi földjükön növénytermesztéssel, állattartással foglalkoztak. A kemény munkával, okosan, családi gazdálkodást folytató, ebből jól megélő, gyermekeit gazdálkodásra taníttató, önálló gondolkodású kulák természetes gátja volt a kolhozosításnak (téeszesítésnek) illetve a proletárdiktatúrának, a parasztok proletársorba kényszerítésének.A kommunista ideológia szempontjából a kulákság legfőbb ismérve, hogy mezőgazdasági munkájának elvégzéséhez más parasztokat is foglalkoztat, ilyen módon „kizsákmányolva” a földdel nem rendelkező zselléreket és a dolgozó parasztság egyéb csoportjait. Ez a jellegzetesség lehetővé tette, hogy a kulákot „osztályárulóként” tüntessék fel. A módosabb parasztgazdák körében gyakori erős vallásoság alkalmat adott arra, hogy a kulákot a parasztság javait „megdézsmáló” papság lakájaként és a klerikális reakciós visszarendeződés híveként bélyegezzék meg.A kulák fogalom köztudatba bevezetésével lehetővé vált a kommunista sajtó számára, hogy az ipari munkásságot „kizsákmányoló” burzsoáziának megfelelő, könnyen bemutatható ellenségképet kreáljon a mezőgazdaságban is és így egységes osztályharcként ábrázolhassa a proletár rétegek szembenállását a vagyon birtokosaival. (A földesúri, vitézi réteg felszámolása a nemesi címek eltörlésével együtt már 1946-ban megkezdődött, így az élesedő osztályharcnak 1948-tól szüksége volt egy vidéken valóban jelenlévő, új és nagyobb létszámú célpontra.)Rákosi, mint Sztálin „legjobb magyar tanítványa” a bolsevik ideológiát egy az egyben átvette és alkalmazta. Magyarországon 25 hold feletti földdel a paraszt kuláknak számított, de ha egy szegényparaszt a párt útjában volt, könnyen megkaphatta a kulák minősítést. A Rákosi-rendszer perekkel, rendőri, ÁVH-s zaklatással, internálással, megfélemlítésel mindent elkövetett a „kulákság” felszámolására. A gazdákat kötelező terménybeszolgáltatásokkal és szándékosan betarthatatlan rendeletekkel állandóan nyomorgatták (pl., anyagi- vagy börtönbüntetést kaphattak, ha a padláson nem volt víz, ha a rendszeresen kiküldött ávósok hernyót találtak az egyik fán vagy ha a kút állapotát „nem megfelelőnek” találták stb.). A börtönben a legsúlyosabb kínzásoknak vetették alá őket. A kulákok tulajdonát, például házát eltulajdonították („szocializáció”), bár a rendszerváltás után lehetőségük volt rá, hogy – saját korábbi tulajdonukat – értékének megfelelő áron, készpénzért – visszavásárolják.
 • I kulaki (plurale di kulak, in russo: кула́к[?] , "pugno") erano una categoria di contadini presente negli ultimi anni dell'Impero russo, e nei primi della neo Unione Sovietica, finché nel 1924 con la morte di Lenin prese il potere Stalin che diede il via alla collettivizzazione e i Kulaki divennero a tutti gli effetti nemici dello stato. Iniziò così un vero e proprio rastrellamento nelle campagne e moltissimi finirono nei micidiali gulag nell'arcipelago artico. La parola kulaki inizialmente si riferiva a contadini indipendenti della Russia che possedevano grandi appezzamenti di terreno ed utilizzavano manovali o schiavi; successivamente il termine fu utilizzato spregiativamente dai bolscevichi per indicare i contadini agiati.Durante il periodo sovietico, per essere classificati come kulaki bastava "l'utilizzo di un operaio agricolo per una parte dell'anno, il possesso di macchine agricole un po' più perfezionate del semplice aratro, di due cavalli e quattro mucche" (Nicolas Werth).
 • Kułak – pojęcie stosowane w propagandzie bolszewickiej w ZSRR na określenie chłopów niechętnych władzy komunistycznej lub forsowanej przez komunistów kolektywizacji wsi (przełom lat 20. i 30. XX wieku), albo stawiających opór przy przejmowaniu ich ziemi przez kołchozy. Po II wojnie światowej pojęcie było wykorzystywane w podobnych kontekstach w propagandzie państw demokracji ludowej.
 • Koelak (Russisch: кулак ('vuist")) was in het voorrevolutionaire Rusland een scheldwoord voor boeren die ingehuurd personeel uitbuitten. De bolsjewieken noemden na de Oktoberrevolutie van 1917 alle zelfstandige boeren "koelak", ongeacht hun ethiek of welvaartsniveau.Na de afschaffing van de lijfeigenschap in 1861, slaagde een minderheid van de boeren in het Russische Rijk erin zich te ontwikkelen tot een welvarende, zelfstandige boerenstand. Die ontwikkeling had wellicht nog verder kunnen gaan indien de landbouwhervormingen van premier Stolypin langer zouden zijn voortgezet.In augustus 1918 begon Lenin met de ideologische discreditatie van zelfstandige boeren die productiemiddelen (molen, olieslagerij) of lastdieren e.d. hadden, zoals een paard, een os of enkele bijenkorven. Dezen werden allemaal als "koelak" bestempeld.In zijn oproep ‘Kameraden arbeiders, Voorwaarts naar het Laatste, Beslissende Gevecht!’ doelt hij op het gevecht dat tegen de koelak aangegaan dient te worden, omdat de arbeiders het nooit eens zullen worden met deze klasse die, ook al vormen ze een minderheid, toch een groot gevaar voor de arbeidersklasse vormen (die het gevaar loopt op ‘liquidatie door de koelak’ aldus Lenin).Hij roept vervolgens op tot ‘Meedogenloze oorlog aan de koelak’ en ‘Dood ze!’ .In de lente van 1919 werd een eerste serieuze aanvang gemaakt met dekoelakisatie, die aanvankelijk mislukte, maar in 1920 met grotere dwangmiddelen werd doorgezet.De invoering van de Nieuwe Economische Politiek (NEP) in 1921 leidde tot een kortstondige herleving van de zelfstanige boeren. De introductie van de NEP door de bolsjewieken was zuiver pragmatisch: door de revoluties en de burgeroorlog was het land dusdanig ontredderd dat de economie tijd nodig had om op adem te komen.Toen Stalin de macht definitief in handen had, maakte hij in 1928 een einde aan de NEP. Hij voerde het eerste vijfjarenplan in en installeerde het zg. Centraal Planbureau. Hij initieerde de collectivisering van de landbouw, waarbij kolchozen (collectieve boerengemeenschappen) en sovchozen (staatsboerderijen) tot stand kwamen. Dit ging gepaard met grootschalige staatsterreur en wetteloosheid. Alle zelfstandige boeren die zich niet bij de kolchozen wilden aansluiten werden ideologisch gediscrediteerd en tot "koelakken" gestigmatiseerd. Deze mensen waren daarmee feitelijk vogelvrij verklaard; alles werd hun afgenomen en ze werden aan het lot overgelaten. Velen waren hierdoor veroordeeld tot de hongerdood en stierven van de ontberingen; sommigen verdwenen in strafkampen of gevangenissen. Anderen werden verbannen en moesten veelal te voet naar hun banningsoord gaan, en dat waren plekken waar leven feitelijk onmogelijk was:Ze hadden hun leven net een beetje op orde en erwten gezaaid, aardappels gepoot, toen in 1935 bannelingen nog verder het moeras in werden gestuurd. Ksenia Fominitsjna vluchtte met haar kinderen. Te voet liepen ze terug naar hun eigen dal, onderweg verborgen ze zich bij wie het uitkwam. Toen begon de oorlog. De oudste zoon Iosif vocht, als zoon van een volksvijand, in een strafbataljon en sneuvelde in de slag om Koersk. De meisjes maakten hun school af en gingen werken als onderwijzeres, maar ze werden van school gejaagd als koelakkengespuis..Feoktista Pimenovna: “Ze sloegen ons met zwepen en joegen ons voort als vee, alle bewakers hadden een zweep.” Ze had een kind van één jaar oud bij zich. Het stierf tijdens het transport. Ze mocht het niet begraven. Ze kreeg zweepslagen, naast haar brulden nog haar drie andere kinderen. Ze legde haar overleden zoontje onder een struik, bedekte hem met takjes en ging verder. In het moerasland van Kolpasjevo hebben ze het drie jaar uitgehouden, daarna zijn ze gevlucht. (...) Eenmaal in hun eigen dorp, verborgen ze zich in kelders. Daarna brak de oorlog uit, haar oudste zoon moest gaan vechten aan het front en is spoorloos verdwenen; haar dochter Elena kreeg tien jaar gevangenisstraf..De middelgrote boeren (serednjaki) werden gedwongen zich aan te sluiten bij de kolchozen.
 • Kulak (bahasa Rusia кула́к, adalah sebuah sebutan untuk petani yang relatif makmur yang terjadi pada akhir Kekaisaran Rusia dan juga pada awal-awal berdirinya Uni Soviet. Kata kulak sendiri pada awalnya ditujukan untuk para petani mandiri sebagaimana dimaksud dalam Kekaisaran Rusia yang muncul sebagai akibat dari Reformasi Stolypin yang dimulai pada tahun 1906. Reformasi ini menciptakan kelas baru pemilik tanah yang diizinkan untuk memperoleh kredit sebidang tanah dari pemilik perkebunan besar, dan kredit (semacam pinjaman hipotek) yang harus dibayar dari pekerjaan pertanian. Pada tahun 1912, 16% dari petani (naik dari 11% pada 1903) memiliki tanah yang relatif besar, bahkan lebih dari 8 hektar per laki-laki per anggota keluarga (ambang batas yang digunakan dalam statistik untuk membedakan antara kelas menengah dan petani sejahtera, yakni, kulak). Pada waktu itu rata-rata keluarga petani bisa memiliki 6 - 10 anak-anak.Menurut Marxisme-Leninisme, kulak adalah musuh dari para petani miskin. Dari teori ini, sudut pandang, petani miskin dan buruh tani harus dibebaskan oleh revolusi bersama dengan proletar (pekerja perkotaan). Selain itu, ekonomi terencana membutuhkan kolektivisasi pertanian dan lahan untuk memungkinkan industrialisasi produksi pertanian berskala besar. "Negara pekerja dan petani" diinginkan untuk menghapus kulak sebagai kelas, dan mengintegrasikannya ke dalam suatu sistem tanpa kelas, dengan hak yang sama. Pandangan banyak khalayak bahwa kulak berbeda, seperti yang dikisahkan oleh Mikhail Gorbachev, dimana keluarganya juga termasuk "kulak." Golongan kulak menyatakan mereka menderita dari penindasan politik di bawah pemerintahan Joseph Stalin pada dasawarsa 1930-an.
 • Кулаки́ (также мироеды)— в России до Октябрьской революции — зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом (крестьяне-работодатели), а также занятые в сфере перепродажи готового сельхозтовара, ростовщичества, посредничества.После 1917 года данный термин имеет иную смысловую окраску, значение понятия «кулачество» меняется в зависимости от направленности курса ВКП(б), фактически либо приближая кулачество к классу середняков, позиционируя кулачество как отдельное посткапиталистическое переходное явление — класса фермеров, либо ограничивая его отдельной категорией сельской элиты, класса эксплуататоров, широко использующей наемный труд, что будет детально рассмотрено в соответствующих разделах данной статьи. Неоднозначна оценка кулачества и в законодательной базе советского государства, различна терминология, принятая на Пленумах ЦК ВКП(б) и используемая отдельными лидерами РСФСР. В. И. Лениным также дается ряд порой противоположных и несовместимых определений термина «кулачество».Характерна также неоднозначность в отношении советской власти к российскому кулачеству: первоначальный курс на раскулачивание, затем оттепель — «курс на кулака» и наиболее жесткий курс на ликвидацию кулачества как класса, где «кулак» окончательно становится классовым врагом и противником советской власти..
 • Der Begriff Kulak (russisch кулак, „Faust“) war im Russischen eine seit dem 19. Jahrhundert verwendete Bezeichnung für relativ wohlhabende Bauern. Spätestens nach der Jahrhundertwende bekam der Begriff einen pejorativen Charakter. Nach der Oktoberrevolution von 1917 und im Rahmen der Kollektivierung der Landwirtschaft von 1928 bis 1933 unter Josef Stalin wurde die Bedeutung des Begriffs „Kulak“ in der Agitation der Bolschewiki mehr und mehr auf alle selbstständigen Bauern ausgedehnt. Diese Personen und ihre Angehörigen wurden im Rahmen der Entkulakisierung der Jahre 1929 bis 1932 als Klassenfeinde in Arbeitslager deportiert oder erschossen. Wenige Jahre später wurden die Kulaken im Zuge des Großen Terrors erneut zu Hunderttausenden erschossen und deportiert, insbesondere mit Hilfe des NKWD-Befehls Nr. 00447 – im NKWD-Jargon auch Kulakenoperation genannt.Ein Dorfbewohner konnte in der Sowjetunion im Laufe des Jahres mehrere Tätigkeiten ausüben: Während der Wachstumsperiode Bauer, im Winter Wanderarbeiter oder mit Heimarbeit beschäftigt, Handel treibend oder beim Nachbarn als Tagelöhner bei der Ernte helfend. Trotz Schwierigkeiten, überhaupt sinnvolle Kriterien für eine sozioökonomische Zuordnung zu finden, wurde von marxistischen Ökonomen und Statistikern eine Klasseneinteilung innerhalb der Dorfgesellschaft vorgenommen. Die standardisierte Nomenklatur unterschied die batraki (landlose Arbeitskräfte), die bednjaki (Bauern mit Landstücken, die nicht genügend Ertrag abwarfen) und die serednjaki (Mittelbauern). Auf der obersten Stufe dieser sozioökonomischen Einteilung rangierten die sogenannten Kulaken.Im Rahmen der ideologischen Kampagne gegen angebliche Kapitalisten wurden den Kulaken bald auch „Unter-“ und „Halbkulaken“ aus der Gruppe der Mittelbauern zugeordnet. Die Mittelbauern machten die große Masse der Dorfbevölkerung aus und produzierten das meiste Getreide. Letztlich wurde den Kulaken auch der größte Teil der Mittelbauern zugerechnet. Genaue Zuordnungkriterien für die Bezeichnung Kulak existierten zudem nicht. So wurde z. B. einerseits der Verleih von Arbeitsgeräten oder Zugvieh als entscheidend angesehen. Andererseits gab es Studien, die die Beschäftigung von Lohnarbeitern als ein entscheidendes Kriterium sahen. Der Unterschied zwischen Kulaken und den Mittelbauern war nur graduell und wurde von den Bolschewiki willkürlich vorgenommen. „In der Praxis entschied der Staat, wer Kulak war und wer nicht.“ Ein örtlicher Parteichef sagte dazu: „Bei Plenarversammlungen des Dorf-Sowjets schaffen wir Kulaken, wie wir es für richtig halten.“Als sich die Entkulakisierung, das heißt die staatliche Kampagne gegen angebliche oder echte Kulaken, immer stärker radikalisierte, galt auf dem Höhepunkt der Kollektivierung 1932 bereits geringfügiges landwirtschaftliches Eigentum wie zum Beispiel eine Kuh oder die Beschäftigung von Tagelöhnern oder Knechten als Kulakentum und führte zu Zwangsmaßnahmen: zuerst höhere Abgaben, dann Enteignung, schließlich Deportation in menschenleere Gebiete oder in den Gulag. Bei Zeichen von Widerstand gegen die Zwangsmaßnahmen der Bolschewiki war die Erschießung des Opfers vorgesehen. Oft wurden auch die Familienangehörigen der Betroffenen und sogar sogenannte Kulakensöldlinge, die Podkulatschniki, verfolgt. Damit konnte auch jeder Tagelöhner als „Kulakensöldling“ deportiert werden.Stalin rief mit seiner Ende 1929 öffentlich formulierten Parole von der „Liquidierung der Kulaken als Klasse“ zu einem Krieg gegen die Bauern auf.Die Mehrheit der Bauern waren sogenannte Mittelbauern (ca. 75 %), die häufig als Kulakenknechte bezeichnet wurden. Ihnen wurde die Hortung beziehungsweise das Verstecken von Getreide vorgeworfen – Maßnahmen, zu denen die hohen Zwangsabgaben und Besteuerungen der Einzelbauern führten. Der industrielle Aufbau des Landes erfolgte durch größtmögliche Auspressung fast aller Bauern. Trotz Getreideknappheit exportierte die Sowjetunion das Getreide, um sich so Maschinen und Werkzeuge kaufen zu können (sogenannte Hungerexporte). Die Bauern hatten also einen Großteil der gesellschaftlichen Kosten für die forcierte Industrialisierung zu zahlen. Die durch die Kollektivierung und Entkulakisierung maßgeblich mitausgelöste Hungersnot der Jahre 1932/33 (Holodomor) kostete nach Schätzungen des britischen Historikers Robert Conquest bis zu 14,5 Millionen Menschen das Leben.In mehreren sowjetischen Romanen kommt das Schicksal der „Kulaken“ vor und spielt dort die Rolle eines kollektiven Traumas: so z. B. bei Tschingis Aitmatow: Ein Tag länger als das Leben (1980) und bei Jewgeni Jewtuschenko: Wo die Beeren reifen (1981).
 • クラーク(ロシア語: кула́к)は、20世紀前半のロシア帝国やソビエト連邦国内における自営農家の総称である。ウクライナ史では、クルクーリ(ウクライナ語: курку́ль)として知られる。社会主義および共産主義者からは富裕層に数えられ、迫害の対象とされた。日本でも、共産主義者・社会主義者(左翼)によって富農という日本語名があてがわれた。土地を所有し、ミールと呼ばれる従来の農村共同体の中では比較的自由な存在であった。ソ連時代には、農業集団化に反対するウクライナなどの自営農民に対するレッテルとして使用された感が強く、日本語訳の「富農」という言葉からも「共産主義に反対して個人で富を蓄える農民」という意味がうかがわれる。「クラーク」というロシア語も、「けち、欲張り」という意味で使われることがある。
 • Kulak (rusky кулак = pěst, původně řídce používaný výraz pro vesnické lichváře) je ruské označení pro střední až bohaté rolníky. V roce 1914 tvořili asi 15 % ruských rolníků, v období tzv. Nové ekonomické reformy jejich význam ještě vzrostl (žádná přesná hranice vymezující termín kulak ovšem nikdy neexistovala). Stalin v roce 1929 nařídil provést v rámci kolektivizace „likvidaci kulaků jako třídy“. V praxi jim byla odebrána veškerá půda, byli likvidováni, tj. deportováni na Sibiř či utýráni v gulazích. Odhaduje se, že takto bylo zlikvidováno přes 5 miliónů kulaků, mimo jiné i za pomoci uměle vyvolaného hladomoru. Výsledkem byl natolik rozsáhlý rozvrat a propad zemědělské výroby v SSSR, že se z něj sovětské zemědělství už nikdy nevzpamatovalo.Slovo kulak bylo převzato a používáno i českými komunisty v rámci násilné kolektivizace v Československu v 50. letech pro označení rolníků s výměrou nad 15 ha (po znárodnění i s menší rozlohou). V češtině má slovo kulak jednoznačně pejorativní význam. Byl-li někdo označen kulakem, rozumí se tím nepřátelský a zlovolný, státní zájmy poškozující sedlák. Při likvidaci podnikání měli komunisté jednoduchý a jednoznačný cíl, ale u zemědělců byla tato úloha komplikovaná. Bylo tedy nutné nepřítele najít, pojmenovat a zničit. Kulak byl ekvivalent pro třídního nepřítele. Kdo se nepodřídil diktátu strany, diktátu politicky uvědomělých, byl ocejchován a zbaven práv a majetku. Jedním ze způsobů likvidace kulaků bylo navýšit jim dodávky tak, aby je nemohli splnit, a poté je obžalovat ze „sabotáže“, „zatajování půdy“ či „skrývání úrody“.
 • Kulakak (errusieraz: кула́к, kulak, kʊˈlak ahoskatua, «ukabila», hedaduraz «zekena»; ukraineraz: куркуль, kurkul), Errusiar Inperioaren azkenalditik eta Sobietar Batasunaren hastapenetarainoko garaian, aberastasun handi samarra zuten nekazarien kategoria bat izan ziren. Errusiar Inperioaren azken urteetan sortuak, 1906. urtean Stolipinen erreformaren ondorioz zenbait errusiar nekazari lur arlo ertainen jabe egin ziren; horiei kulak esaten zitzaien. NEParen sasoian garatu ziren batez ere, eta Stalinek bultzatutako lur kolektibizazioarekin talde antolatu gisa desagertu ziren. Marxismo-leninismoaren lehenengo urteetan oso txarto ikusiak izan ziren baina geroago, Leninek bere lehenengo ideiak moderatu zituen. Stalinen gidaritzapean 1929-1933. urteen artean kulaken aurkako hainbat ekintza egin zituzten. Hasiera batean lur horien kolektibizazioa lortu nahi zen. Honekin batera bertako lurralde batzuetan industrializazio]]a sortu edo ekoizpena handitu nahi zen. Azkenean gobernuko buruzagiek kulaken partaide ziren eta erresistentzia aktiboa egin zutenen kontrako sarraskiak egin zituzten. Besteak beste, lapurreta, hilketa eta lan esparru edo Gulagetara bidali zituzten kulakeko hainbat jabe eta beraien sendiak. Gulageko lan esparruetara bidalitako kulaken inguruko gizon emakume kopurua milioi bat eta bi milioi tartekoa dela uste da. Bertan laurehun mila bat gizaki hil zirela uste da.Kulak hitza Sobietar Batasunean iraintzat erabiltzen zen.
 • Um Kulak ou Culaque (Russo: кула́к, kulak, "punho", literalmente punho-fechado; Ucraniano: курку́ль, kurkul) é um termo pejorativo usado no linguajar político soviético para se referir a camponeses relativamente ricos do Império Russo que possuiam grandes fazendas e faziam uso de trabalho assalariado em suas atividades.Estes camponeses são resultado da reforma de Stolypin introduzida em 1906 com o intuito de criar um grupo de fazendeiros prósperos que apoiariam o governo do Czar. Posteriormente, na década de 1930, os Kulaks foram alvo das políticas de coletivização do campo realizadas por Stalin, que acreditava serem eles o último bastão do capitalismo no campo.
 • Los kuláks o kulakí (ruso: кулак (kulak): puño) eran los agricultores y campesinos propios de la URSS que poseían propiedades y contrataban a trabajadores. Posteriormente el término fue utilizado para todos los deportados, condenados y opositores a las colectivizaciones.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 232754 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5193 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109095590 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Koulak (en russe : кулак, « poing », c'est-à-dire « tenu fermement dans la main ») désignait, de façon péjorative, dans l'Empire russe, un paysan qui possédait sur ses terres de grandes fermes dans lesquelles il faisait travailler des ouvriers agricoles salariés.
 • 쿨라크 (러시아어: кула́к)는 러시아 제국 말의 스톨리핀 개혁에 의해 탄생한 부농 계층이다. 쿨라크 계급이 절정에 이르렀을 때 이들은 러시아 전국에서 약 12.3%밖에 안되는 인구였지만 전체 곡물의 50%를 생산해냈다. 하지만 이들은 곧 소련의 집산주의에 의거한 사유재산 금지 정책에 의해 점차 몰락하다가 스탈린 시절에 자취를 감추었다.
 • Kułak – pojęcie stosowane w propagandzie bolszewickiej w ZSRR na określenie chłopów niechętnych władzy komunistycznej lub forsowanej przez komunistów kolektywizacji wsi (przełom lat 20. i 30. XX wieku), albo stawiających opór przy przejmowaniu ich ziemi przez kołchozy. Po II wojnie światowej pojęcie było wykorzystywane w podobnych kontekstach w propagandzie państw demokracji ludowej.
 • クラーク(ロシア語: кула́к)は、20世紀前半のロシア帝国やソビエト連邦国内における自営農家の総称である。ウクライナ史では、クルクーリ(ウクライナ語: курку́ль)として知られる。社会主義および共産主義者からは富裕層に数えられ、迫害の対象とされた。日本でも、共産主義者・社会主義者(左翼)によって富農という日本語名があてがわれた。土地を所有し、ミールと呼ばれる従来の農村共同体の中では比較的自由な存在であった。ソ連時代には、農業集団化に反対するウクライナなどの自営農民に対するレッテルとして使用された感が強く、日本語訳の「富農」という言葉からも「共産主義に反対して個人で富を蓄える農民」という意味がうかがわれる。「クラーク」というロシア語も、「けち、欲張り」という意味で使われることがある。
 • Los kuláks o kulakí (ruso: кулак (kulak): puño) eran los agricultores y campesinos propios de la URSS que poseían propiedades y contrataban a trabajadores. Posteriormente el término fue utilizado para todos los deportados, condenados y opositores a las colectivizaciones.
 • Um Kulak ou Culaque (Russo: кула́к, kulak, "punho", literalmente punho-fechado; Ucraniano: курку́ль, kurkul) é um termo pejorativo usado no linguajar político soviético para se referir a camponeses relativamente ricos do Império Russo que possuiam grandes fazendas e faziam uso de trabalho assalariado em suas atividades.Estes camponeses são resultado da reforma de Stolypin introduzida em 1906 com o intuito de criar um grupo de fazendeiros prósperos que apoiariam o governo do Czar.
 • Koelak (Russisch: кулак ('vuist")) was in het voorrevolutionaire Rusland een scheldwoord voor boeren die ingehuurd personeel uitbuitten. De bolsjewieken noemden na de Oktoberrevolutie van 1917 alle zelfstandige boeren "koelak", ongeacht hun ethiek of welvaartsniveau.Na de afschaffing van de lijfeigenschap in 1861, slaagde een minderheid van de boeren in het Russische Rijk erin zich te ontwikkelen tot een welvarende, zelfstandige boerenstand.
 • I kulaki (plurale di kulak, in russo: кула́к[?] , "pugno") erano una categoria di contadini presente negli ultimi anni dell'Impero russo, e nei primi della neo Unione Sovietica, finché nel 1924 con la morte di Lenin prese il potere Stalin che diede il via alla collettivizzazione e i Kulaki divennero a tutti gli effetti nemici dello stato. Iniziò così un vero e proprio rastrellamento nelle campagne e moltissimi finirono nei micidiali gulag nell'arcipelago artico.
 • Кулаки́ (также мироеды)— в России до Октябрьской революции — зажиточные крестьяне, пользующиеся наёмным трудом (крестьяне-работодатели), а также занятые в сфере перепродажи готового сельхозтовара, ростовщичества, посредничества.После 1917 года данный термин имеет иную смысловую окраску, значение понятия «кулачество» меняется в зависимости от направленности курса ВКП(б), фактически либо приближая кулачество к классу середняков, позиционируя кулачество как отдельное посткапиталистическое переходное явление — класса фермеров, либо ограничивая его отдельной категорией сельской элиты, класса эксплуататоров, широко использующей наемный труд, что будет детально рассмотрено в соответствующих разделах данной статьи.
 • Кулак (от руски: юмрук) e понятие създадено и придобило популярност в Русия преди Октомврийската революция, като е използвано за обозначаване на определена селска прослойка. Познатата сега специфична употреба на термина е характерна за терминологията на руския марксизъм, има по-друго съдържание и възниква през 20-те и 30-те години в СССР, по време на национализирането и „кооперирането“ на земята.
 • A kulák orosz eredetű szó (jelentései: ököl, nagygazda, zsugori). A Szovjetunióban a bolsevikok által egyértelműen pejoratív tartalommal megtöltött kommunista mozgalmár kifejezés, mellyel parasztok széles rétegeit bélyegezték meg, akik néhányszor tíz holdnyi földjükön növénytermesztéssel, állattartással foglalkoztak.
 • Kulak (del rus кулак, kulak, "puny") era un terme despectiu fet servir en llenguatge polític soviètic, que al·ludia als grangers rics de l'Imperi Rus que tenien grans extensions de terres, com a resultat de la reforma de Stolypin de 1906. La intenció de Stolypin era crear un grup de pagesos pròspers que donessin suport el govern del Tsar.
 • Kulak (rusky кулак = pěst, původně řídce používaný výraz pro vesnické lichváře) je ruské označení pro střední až bohaté rolníky. V roce 1914 tvořili asi 15 % ruských rolníků, v období tzv. Nové ekonomické reformy jejich význam ještě vzrostl (žádná přesná hranice vymezující termín kulak ovšem nikdy neexistovala). Stalin v roce 1929 nařídil provést v rámci kolektivizace „likvidaci kulaků jako třídy“. V praxi jim byla odebrána veškerá půda, byli likvidováni, tj.
 • Kulakak (errusieraz: кула́к, kulak, kʊˈlak ahoskatua, «ukabila», hedaduraz «zekena»; ukraineraz: куркуль, kurkul), Errusiar Inperioaren azkenalditik eta Sobietar Batasunaren hastapenetarainoko garaian, aberastasun handi samarra zuten nekazarien kategoria bat izan ziren. Errusiar Inperioaren azken urteetan sortuak, 1906. urtean Stolipinen erreformaren ondorioz zenbait errusiar nekazari lur arlo ertainen jabe egin ziren; horiei kulak esaten zitzaien.
 • Kulaks (Russian: кула́к, tr. kulak, IPA: [kʊˈlak] ; "fist", by extension "tight-fisted"; kurkuls in Ukraine, also used in Russian texts in Ukrainian contexts) were a category of relatively affluent farmers in the later Russian Empire, Soviet Russia, and early Soviet Union. The word kulak originally referred to independent farmers in the Russian Empire who emerged from the peasantry and became wealthy following the Stolypin reform, which began in 1906.
 • Kulak (bahasa Rusia кула́к, adalah sebuah sebutan untuk petani yang relatif makmur yang terjadi pada akhir Kekaisaran Rusia dan juga pada awal-awal berdirinya Uni Soviet. Kata kulak sendiri pada awalnya ditujukan untuk para petani mandiri sebagaimana dimaksud dalam Kekaisaran Rusia yang muncul sebagai akibat dari Reformasi Stolypin yang dimulai pada tahun 1906.
 • Der Begriff Kulak (russisch кулак, „Faust“) war im Russischen eine seit dem 19. Jahrhundert verwendete Bezeichnung für relativ wohlhabende Bauern. Spätestens nach der Jahrhundertwende bekam der Begriff einen pejorativen Charakter. Nach der Oktoberrevolution von 1917 und im Rahmen der Kollektivierung der Landwirtschaft von 1928 bis 1933 unter Josef Stalin wurde die Bedeutung des Begriffs „Kulak“ in der Agitation der Bolschewiki mehr und mehr auf alle selbstständigen Bauern ausgedehnt.
rdfs:label
 • Koulak
 • Koelak
 • Kulak
 • Kulak
 • Kulak
 • Kulak
 • Kulak
 • Kulak
 • Kulak
 • Kulak
 • Kulaki
 • Kulák
 • Kułak
 • Кулак
 • Кулак (крестьянин)
 • クラーク (農家)
 • 쿨라크
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of