Un kibboutz (de l'hébreu : קיבוץ, au pluriel : קיבוצים : kibboutzim ; « assemblée » ou « ensemble ») est une communauté ou village collectiviste d'Israël développée par le mouvement sioniste d'influence socialiste.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un kibboutz (de l'hébreu : קיבוץ, au pluriel : קיבוצים : kibboutzim ; « assemblée » ou « ensemble ») est une communauté ou village collectiviste d'Israël développée par le mouvement sioniste d'influence socialiste. Le premier kibboutz est fondé à Degania en 1910.Il s'agit à l'origine de communautés rurales, mais des activités industrielles ont commencé à y être développées dès les années 1940-1950.Historiquement, les membres des kibboutzim ont été perçus comme une élite, particulièrement militante et engagée. Ainsi, dans les années 1980, les officiers issus des kibboutzim représentaient près de 25 % du corps des officiers, pour à peine 3 % de la population.Cependant le poids idéologique ou humain des kibboutzim est clairement en baisse relative depuis les années 1970, et ils ne pèsent plus que 1,8 % de la population israélienne en 2005. Leur population ne se réduit pas vraiment (sauf entre 1990 et 1998, baisse de 7 %, voir données ci-dessous), mais surtout elle ne progresse plus dans une société israélienne en développement démographique rapide. Malgré cette baisse du poids démographique, ils représentent encore 10 % de la production industrielle israélienne, 40 % de sa production agricole et 6 % de son PIB en 2010.Une personne vivant dans un kibboutz est appelée kibboutznik (pluriel kibboutznikim).
 • Кибу́ц (ивр. קִבּוּץ‎; первоначально קְבוּצָה, квуца — `группа`, также киббуц) — сельско­­хо­зяйст­вен­ная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении.
 • Kibbutza (euskaraz, bilkura, komunitate) Israelgo nekazaritza-etxalde kolektiboa da.Autogestioa eta produkzio-bitartekoen jabego kolektiboa dira kibbutzen antolaketaren ezaugarri nagusiak. Etekinak, bestalde, nekazaritzan inbertitzen dira berriro, eta kibbutzeko kideen jantziak, elikadura, etxea eta gizarte- eta osasun-zerbitzuak, bai eta haurren heziketa ere, kibbutz-aren esku daude.
 • Een kibboets (Hebr.: קיבוץ) is een collectieve landbouwnederzetting in Israël. De eerste kibboets, Degania Alef, werd in 1910 opgericht door Joodse Palestijnen, tien jaar voor het begin van het Britse mandaat over Palestina.De kibboets was de oogappel van het overwegend socialistische en voluntaire joods-Palestijnse bestuur, vanwege de verregaande toepassing van socialistische principes. Dit vooral ook in vergelijking met de coöperatieve mosjav. De ideologische grondslag voor het kibboetsmodel is onder andere te herleiden tot de gedachten van de sociaal-anarchist Peter Kropotkin en diens concept van het 'industriële dorp', de kleine gemeenschap waarin industrie en landbouw samengingen. Als andere invloeden zijn Leo Tolstoj (terugkeer naar de natuur), Gustav Landauer (organische opbouw van de gemeenschap) en Martin Buber die de ideeën van Landauer combineerde met Joods nationalisme.Vrouwen werden ingezet voor zware fysieke arbeid, en van garderobe (in extreme gevallen) tot aan de huisjes waar men in woonde was vrijwel alles gezamenlijk bezit. Kinderen moesten van zeer jongs af aan in kinderhuizen slapen. Alle maaltijden werden gezamenlijk genoten. Hevige discussies werden gevoerd over bijvoorbeeld de voorbeeldfunctie van de Sovjet-Unie, dat ook het collectivisme bevorderde.Vandaag de dag is de mate van collectivisme in de kibboetsen drastisch verminderd. Kinderhuizen bestaan niet meer en sommige maaltijden worden thuis gebruikt. Sommige kibboetsen hebben de gezamenlijk eetzaal geheel opgeheven. Bij enkele kibboetsen is het coöperatief bedrijf ontbonden, meestal wegens het oplopen van schulden. Die kibboetsen zijn nu 'gewone' dorpen.
 • A kibbutz (Hebrew: קִבּוּץ / קיבוץ, lit. "gathering, clustering"; plural kibbutzim) is a collective community in Israel that was traditionally based on agriculture. The first kibbutz, established in 1909, was Degania. Today, farming has been partly supplanted by other economic branches, including industrial plants and high-tech enterprises. Kibbutzim began as utopian communities, a combination of socialism and Zionism. In recent decades, some kibbutzim have been privatized and changes have been made in the communal lifestyle. A member of a kibbutz is called a kibbutznik (Hebrew: קִבּוּצְנִיק).In 2010, there were 270 kibbutzim in Israel. Their factories and farms account for 9% of Israel's industrial output, worth US$8 billion, and 40% of its agricultural output, worth over $1.7 billion. Some Kibbutzim had also developed substantial high-tech and military industries. For example, in 2010, Kibbutz Sasa, containing some 200 members, generated $850 million in annual revenue from its military-plastics industry.
 • Un kibutz (voz con plural invariable, procedente del hebreo: קיבוץ, "agrupación") es una comuna agrícola israelí.Aunque existen empresas colectivas en otros países, en ninguno de ellos las comunas voluntarias han desempeñado el importante papel que los kibutz han supuesto en Israel; de hecho, los kibutz fueron esenciales para la creación del Estado de Israel. Son un experimento de carácter único y parte de uno de los movimientos comunales más importantes de la historia. Fueron fundados en un momento en el que la agricultura independiente no era práctica. Forzados por la necesidad a desarrollar un tipo de vida comunal e inspirados por su propia ideología sionista socialista, los miembros del kibutz desarrollaron un modo de vida comunal que atrajo el interés de la opinión pública mundial.
 • Kibbutz (İbranice: קיבוץ; "topluluk" veya "birlikte") İsrail'de ortaklaşa kullanılan yerleşim bölgesi. İsrail devletinin kuruluşunda önemli etkileri olmuştur. Sosyalizm ve Siyonizmi pratik bir şekilde bir araya getiren kibbutizm İsrail'e özgün bir deneydir, ve tarihte gelmiş geçmiş en büyük ortaklaşa toplum hareketlerinden biridir.Kibbutz, 19. yüzyılın Saint Simon, Proudhon ve R. Owen gibi filozofları ile Martin Buber gibi düşünürlerin kuvvetli etkisi altında gelişmiştir. Kibbutizm, Yahudiliğin tarihî bunalımı, baskı ve zulüm ile bağımsızlık ve yabancılaşma kadar, Filistin'de hayatını idame ettirmesi gibi iktisadi zaruretler aksettirir.İlk kibbuta 1909 yılında kurulmuştur. Bugün 1.000 nüfuslu 250 kadar kibbutz vardır. Bu da İsrail nüfusunun %3'ünü teşkil eder.Kibbutizm nüfusu 100 - 2000 arası değişik iskân alanlarına sahiptir. Buna karşılık, Kibbutizmin çoğu 300 'den 700'e kadar değişir. Başlangıçta Kibbutizm sadece tarım tabanlıydı. Bugün ise çoğunlukla sinai fabrikaları ve sınai üetimi tarım ile eşit önem kazanıyor.Filistin, esasında kibbutizmin tesisinde düşmanca bir çevre meydana getirmekle beraber, yeni sosyal yapıların ortaya çıkması içinde bir takım yeni imkânlar tanımıştır. Çünkü yerleşenler kurulu norm ve sosyal düzenlemeler ile karşılaşmışlardır. Bu değer, üretim araçlarının özel mülkiyetlerine karşı eşitlik ve doğrudan demokrasiyi vurguluyor; ve bir bütün olarak İsrail toplumuna hizmet arzusunu taşıyordu.Kibbutzun esası, tüm üyelerin genel birleşmesinden oluşur. Haftada bir kez toplanır ve kibbutz hayatının esas konularında karar verirler. Sekreteri, diğer resmi görevlileri ve fabrika yöneticilerini seçerler. Ayrıca ekonomik komite, mali, kültürel, iskan, sağlık gibi çeşitli komitelerin üyelerinin oylarıyla genel meclis karar verir. Komitler, işlerinde büro memurlarını desteklemek görevine sahiptirler.Aynı şekilde Kibbutzun alt yapısı da şekillendirilir. Fabrikada bütün insanlar umumi yöneticilikten başka liderlik görevlerini tamamlamak için işçiler tarafından seçilirler. Fabrikanın bütün işçileri, işçi meclisi teşkil ederler ve meclis yoluyla veya fabrika kararlarıyla seçilen komitelere katılırlar. Ayrıca, bir yönetim kadrosu vardır. Bunlar fabrikanın en üst yöneticileriyle işçi temsilcileri ve bir bütün olarak seçilen kibbutz temsilcilerinden oluşur.Üretimde kibbutizm "herkes kabiliyetine göre yardım etmelidir" ilkesine göre hareket eder. Tüketimde ise bu ilke herkesin ihtiyacına göredir. Temel ihtiyaçlar merkezileşmiş yapılar yoluyla hazırlanan hizmetler tarzında yerine getirilir. Üyeler ev, elbise, yiyecek, ihtiyarlık ve hastalık anında gereken bakımı eşit esasta paylaşırlar. Ayrıca üyelerin özel ihtiyaçlarına yönelik imakanlar da vardır. Bu miktar Kibbutzun refah seviyesine ve kişisel bütçelerin çeşidine bağlı olarak değişmektedir.Ailenin ekonomik sorumlulukları yoktur. Çocuklarla ilgili anne ve baba farklı bir ilgi ve sorumluluk yüklenmezler. Kibbutz ilke olarak çocukların yetiştirilmesini ve eğitilmesini ortaklaşa yapar. Kibbutz çocuklarının çoğu eğitilmiş bakıcıların nezaretinde çocuk yuvalarında yaşarlar. Yaşı ilerledikçe gelişen gruplar içerisinde büyür ve demokratik ilkelere göre kendilerini teşkilatlandırırlar.İlkokul eğitimi her kibbutzda sağlanır. Orta dereceli okul için ise birkaç kibbutzun bir araya gelerek oluşturduğu okullarca verilir. Çocuklar 18 yaşına kadar 12 yıllık kesintisiz eğitime tabi tutulurlar.K. Bartölke göre Kibbutizmin tesbit edilen bazı özellikleri şunlardır; Kibbutzlar çoğunlukla birincil (ana) ve ikincil (tali) sektörleri birleştirirler ve açıkça bir sürtüşmeye girmeksizin üretimin farklı tarzlarına uyum sağlarlar. Ekonomik araçlar üyelerin ihtiyaçlarına; eğitim, kültür ve sosyal konumuna göre kollektif tarzda tesbit edilir. Her üyesi için herhangi bir iktisadi teşvik olmaksızın görev yapar. Sosyal farklılaşmanın açıkça görüldüğü yerlerde bile çevreye bağlı olmalarına rağmen üyeleri arasındaki maddi eşitliği korumaya çalışırlar. Topluluk içinde yüksek dayanışma sosyal güvenliği tamamlamayı gerçekleştirir. Üyelik, kişilerin kendi iradesine dayanır ve istediğinde de topluluğu terk edebilir. Üyelerin katılmasıyla sosyal ve ekonomik planlamayı birleştiren hiyerarşik yapılar olmaksızın karar vermeyi ve yönetmeyi denetlerler.Kuruluşunun üzerinden 70 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra, değişen bir toplumda kalite ve kantite de değişimini sürdürmekteydi. Bu yüzden bazı temel ilkeleri de zamanla terk edilmiştir. Bunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz;Az nisbette birlik ve daha fazla, partiler arası hoşgörü Kibbutz hayatında halihazır siyasi ortamın sürdürülmesinde etkin gibi görünmektedir.Kısacası Kibbutz, küçük ayrımlar bir yana, bütün değerlerin toplu mülkiyet altında bulunduğu, çalışmanın toplu olarak örgütlendiği ve çocukların bakımında beraber olmak üzere yaşam şartlarının büyük bir bölümünün toplu olarak düzenendiği zirai bir köydür.Kibbutizm, İsrail toplumunda gelecek için iyiye yönelik geniş çapta bir devamlılık ve esneklik gösterebilir. Ancak, İsrail toplumu veya halkı için bir model olarak hizmet edebilir mi? Bergmann'a göre; Eğer model kavramı tekrar ve aynen taklidi ifade ediyorsa, cevap 'hayır'dır. Fakat model; yararlanılan, tutarlı dersleri gösteriyorsa cevap 'evet'tir.Bilindiği üzere, İsrail toplumunun gelişim süreci ve şartları oldukça özeldir. Kibbutz üyeleri yüksek ölçüde siyasi ve sosyal motivasyona sahiptir. Kibbutzun İsrail Toplumu Kurumlarına hakim olacağı pek umulamaz. Bir toplum, bu tümüyle radikal ve ihtilalci değişime dayalı kooperatif örgüt yoluyla maddileştirilemez. Kibbutz gibi başka yerde kitlevi bir yerleşme bilinmiyor!Kibbutz tecrübeleri kararlı mıdır? Süreli ve taklit edilebilinir mi? Eğer taklit edilemezse bu kısmi başarısızlığın gerçek sebepleri nelerdir?Kibbutz bir kapitalist makro yapıda (makrokozmoz), sosyalist bir küçük yapı (mikrokozmoz) olarak nitelendirilebilir.Kibbutz ne kapitalizme yenilmiştir ne de onu kapitalist çevresi değiştirmiştir. Fakat dostları ve düşmanları onun esasında yeni bir toplumun embriyosu olduğunu söylemektedirler.
 • Il kibbutz (in lingua ebraica: קיבוץ) è forma associativa volontaria di lavoratori dello stato di Israele, basata su regole rigidamente egualitaristiche e sul concetto di proprietà comune.Il kibbutz è nato come ideale di eguaglianza, di lavoro a favore della comunità; questo comporta per ogni singolo elemento appartenente al kibbutz l'obbligatorietà di lavorare per tutti gli altri elementi dello stesso e in cambio, al posto di denaro ricevere semplicemente i frutti del lavoro altrui, evitando così alla collettività di cadere nelle mani di quello che viene considerato il consumismo di stampo occidentale.Nel 2010 c'erano in Israele 270 kibbutzim. Le loro fabbriche e le loro aziende agricole arrivavano a costituire il 9% del prodotto industriale (8 miliardi di dollari) e il 40% del prodotto agricolo (oltre 1,7 miliardi di dollari).
 • Кибуц (на иврит: קִבּוּץ‎; първоначално קְבוּצָה, квуца — група) е селскостопанска комуна в Израел, с общо имущество и равенство в труда и потреблението.Понастоящем съществуват около 270 такива селища, жителите на всяко едно от които не надхвърлят 1700 души. В последните десетилетия броят на живеещите в кибуци намалява. При основаването на държавата Израел около 8 % от израелците са били членове на кибуци, днес броят им е около 3%. Кибуцниците са хората, които всъщност са заченали съвременен Израел след първите имиграционни вълни от 20 в., предизвикани от ционизма и зова за завръщане към Обетованата земя и за създаване на Национален дом за еврейския народ. Първият кибуц е основан през 1909 г. След 1948 г., когато е обявено създаването на държавата Израел, кибуците стават основните опорни точки за строеж и защита на новата държава. Това са единствените общности в света, които всъщност са постигнали, поне за няколко десетилетия, комунизма с чистите му принципи, неопорочени от държавните структури и началства: всичко е общо и „на всекиго според потребностите, от всекиго според възможностите“. Разликата е съществена от социализма, познат в бившия социалистически блок, тъй като кибуците са изградени на доброволен принцип. Сега те все повече минават към получастна собственост, защото не се усеща необходимост да се продължава с предишния начин на живот, който е бил изцяло прагматично ориентиран към необходимостта общност да оцелява компактно.
 • Kibuc (hebr. קִבּוּץ) – spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają znaczącą rolę w narodowej gospodarce.Ideowym podłożem powstawania kibucu jest połączenie syjonizmu z socjalizmem; wśród celów funkcjonowania kibucu ważne było przekształcenie świadomości Żydów poprzez nauczenie ich pracy fizycznej na roli oraz walki w obronie wspólnoty. Mieszkańcy kibucu nie mają własnego majątku, posiadają równe prawa i obowiązki; decyzje dotyczące strategii gospodarczej i podziału dochodów podejmuje walne zebranie kibucników; ono też wybiera komitet kierujący życiem kibucu między walnymi zebraniami. Przynależność do wspólnoty jest dobrowolna.
 • A kibuc (héberül קיבוץ ) a „csoport” ill. „összegyűjteni„ szavakból ered.Olyan kollektív település, ahol a vagyon egy jelentős része közös. A mozgalom a szocializmus és a cionizmus egyfajta kombinációjaként egy gyakorlatias, munkaalapú cionizmust hozott létre Izraelben olyan időkben, amikor a gazdálkodás független formái nem alakulhattak ki. A szükségből erényt kovácsolva, saját zsidó/szocialista ideológiájuk alapján a kibucok tagjai a közösségi élet olyan letisztult módját honosították meg, mely az ország határain kívül is komoly érdeklődésre tarthatott számot. Az első néhány generáció utópikus közösségei után a maiak alig különböznek a kapitalista vállalkozásoktól és a hagyományos városoktól, melyek mellett a kibucok alternatívát szerettek volna nyújtani. Az eredetileg főleg mezőgazdaságból élő kibucok mára bevételük jelentős részét ipari tevékenységből és turisztikából szerzik.
 • Un quibuts (hebreu: קִבּוּץ; qibbuts el plural hebreu és qibbutsim: קִבּוּצִים, tot i que en català és una paraula invariable; significa "reunir" o "alhora") és una comunitat col·lectiva israeliana que pretenia combinar el socialisme i el sionisme en una forma de sionisme laborista.Els quibuts van aparèixer en un temps en què les granges independents eren impracticables i es feia necessària una col·laboració en comunitat. Com un experiment social utòpic que va ser, van captar l'atenció internacional. Avui dia no són excessivament diferents de les empreses capitalistes o de les poblacions de què es pretenia formar una alternativa. Segons han opinat altres observadors i historiadors, es tractaria d'"un precedent idealitzat" de les colònies amb el fi d'acabar jugant un paper clau en l'anomenat "procés de neteja ètnica i deportació de la població àrab" pels antisionistes a Palestina al llarg del projecte sionista.Els quibuts han permès a Israel de disposar de líders militars, intel·lectuals i polítics. I tot i que mai han excedit el 7 per cent de la població d'Israel, constitueixen una de les imatges típiques d'aquest país de cara a la resta del món, més que no pas cap altra institució israeliana.
 • Um kibutz (hebraico: קיבוץ; plural: kibutzim: קיבוצים, "reunião" ou "juntos") é uma forma de colectividade comunitária israelita. Apesar de existirem empresas comunais (ou cooperativas) noutros países, em nenhum outro as comunidades colectivas voluntárias desempenharam papel tão importante como o dos kibutzim em Israel, onde tiveram função essencial na criação do Estado judeu.Combinando o socialismo e o sionismo no sionismo trabalhista, os kibutzim são uma experiência única israelita e parte de um dos maiores movimentos comunais seculares na história. Os kibutzim foram fundados numa altura em que a lavoura individual não era prática. Forçados pela necessidade de vida comunal e inspirados por ideologia socialista, os membros do kibutz desenvolveram modo de vida em comunidade que atraiu interesse de todo o mundo. Enquanto que os kibutzim foram durante várias gerações comunidades utópicas, hoje eles são pouco diferentes das empresas capitalistas às quais supostamente seriam alternativa. Hoje, em alguns kibutzim há uma comunidade comunitária e são adicionalmente contratados trabalhadores que vivem fora da esfera comunitária e que recebem salários, como em qualquer empresa capitalista.Os kibutzim forneceram a Israel uma parte desproporcionalmente importante dos seus líderes intelectuais, políticos e militares. Apesar de o movimento dos kibutzim nunca ter excedido 7% da população de Israel, ele poderá ter contribuído, como poucas instituições em Israel, para cunhar a identidade cultural do país.Historicamente, com a colonização do Estado israelense, criado pela ONU em 1948, os kibutzim também exerceram importante papel estratégico militar quando dos primeiros conflitos árabes-israelenses, funcionando como verdadeiras bases avançadas, pois os colonos com treinamento militar e armas combateram exércitos inimigos até uma intervenção do Tzahal (exército israelense).
 • 키부츠(Kibbutz)는 이스라엘의 집단 공동체이다. 이 운동은 사회주의와 시오니즘을 결합하여 노동 시오니즘의 형태로 되었으며 독립적인 농업이 실질적으로 힘든 상황에서 이뤄졌다. 공동생활의 필요성때문에 또 이데올리기적인 영감때문에 키부츠의 구성원들은 순수한 공동생활 양태를 만들었고 이는 전 세계의 관심을 받았다.
 • キブツ(ヘブライ語:קיבוץ;複数形:קיבוצים, 英語:Kibbutz)は、イスラエルの集産主義的協同組合。キブツとは元来ヘブライ語で「集団・集合」を意味する言葉である。
 • Als Kibbuz (hebräisch קִיבּוּץ: „Sammlung, Versammlung, Kommune“; Mehrzahl Kibbuzim) bezeichnet man eine ländliche Kollektivsiedlung in Israel mit gemeinsamem Eigentum und basisdemokratischen Strukturen.
 • Kibuc, v plurálu kibucim nebo kibucy (hebrejsky קיבוץ,anglicky kibbutz) je označení pro zemědělskou, ale také průmyslovou osadu v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního vlastnictví. Zisky jsou investovány zpět do osady poté, co jsou zajištěny základní životní potřeby členů kibucu – strava, oblečení, ubytování a také zdravotní a sociální péče. Kibuc poskytuje svým členům také kulturní a sportovní vyžití. Obyvatelé kibucu se nazývají kibucníci.
 • Kibbutz (קיבוצ) atau kibbutzim (קיבוצים) dalam bentuk jamak merupakan tempat-tempat pemukiman kolektif di Israel dengan sistem kepemilikan bersama dan dengan struktur-struktur dasar demokratis.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 72863 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 29013 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 104 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110873966 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Eliezer Menahem Schach
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:lieu
 • Athènes
 • Grenoble
 • Limoges
 • Paris
prop-fr:nom
 • Andréou
 • Ben Rafael
 • Catarivas
 • Gudefin
 • Konopnicki
 • Matge
 • Pascaraut
 • Rambaud
prop-fr:pagesTotales
 • 60 (xsd:integer)
 • 126 (xsd:integer)
 • 127 (xsd:integer)
 • 169 (xsd:integer)
 • 253 (xsd:integer)
 • 286 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Maurice
 • Céline
 • Gilbert
 • Géraldine
 • David Catarivas
 • Eliezer
 • Nicos
 • Placide
prop-fr:titre
 • Le Kibboutz
 • Le collectivisme israélien
 • Le kibboutz
 • Quel avenir pour les kibboutzim d'Israël ?
 • Vivre au kibboutz
 • Kibboutz : la fin d'un rêve ? : essai sur l'évolution du kibboutz israélien : 1910-1996
prop-fr:trad
 • Elazar Shach
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Presses universitaires de France
 • Saint-Martin-d'Hères
 • Stock
 • Harmattan
 • Centre national de recherches sociales
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un kibboutz (de l'hébreu : קיבוץ, au pluriel : קיבוצים : kibboutzim ; « assemblée » ou « ensemble ») est une communauté ou village collectiviste d'Israël développée par le mouvement sioniste d'influence socialiste.
 • Кибу́ц (ивр. קִבּוּץ‎; первоначально קְבוּצָה, квуца — `группа`, также киббуц) — сельско­­хо­зяйст­вен­ная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении.
 • Kibbutza (euskaraz, bilkura, komunitate) Israelgo nekazaritza-etxalde kolektiboa da.Autogestioa eta produkzio-bitartekoen jabego kolektiboa dira kibbutzen antolaketaren ezaugarri nagusiak. Etekinak, bestalde, nekazaritzan inbertitzen dira berriro, eta kibbutzeko kideen jantziak, elikadura, etxea eta gizarte- eta osasun-zerbitzuak, bai eta haurren heziketa ere, kibbutz-aren esku daude.
 • 키부츠(Kibbutz)는 이스라엘의 집단 공동체이다. 이 운동은 사회주의와 시오니즘을 결합하여 노동 시오니즘의 형태로 되었으며 독립적인 농업이 실질적으로 힘든 상황에서 이뤄졌다. 공동생활의 필요성때문에 또 이데올리기적인 영감때문에 키부츠의 구성원들은 순수한 공동생활 양태를 만들었고 이는 전 세계의 관심을 받았다.
 • キブツ(ヘブライ語:קיבוץ;複数形:קיבוצים, 英語:Kibbutz)は、イスラエルの集産主義的協同組合。キブツとは元来ヘブライ語で「集団・集合」を意味する言葉である。
 • Als Kibbuz (hebräisch קִיבּוּץ: „Sammlung, Versammlung, Kommune“; Mehrzahl Kibbuzim) bezeichnet man eine ländliche Kollektivsiedlung in Israel mit gemeinsamem Eigentum und basisdemokratischen Strukturen.
 • Kibuc, v plurálu kibucim nebo kibucy (hebrejsky קיבוץ,anglicky kibbutz) je označení pro zemědělskou, ale také průmyslovou osadu v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního vlastnictví. Zisky jsou investovány zpět do osady poté, co jsou zajištěny základní životní potřeby členů kibucu – strava, oblečení, ubytování a také zdravotní a sociální péče. Kibuc poskytuje svým členům také kulturní a sportovní vyžití. Obyvatelé kibucu se nazývají kibucníci.
 • Kibbutz (קיבוצ) atau kibbutzim (קיבוצים) dalam bentuk jamak merupakan tempat-tempat pemukiman kolektif di Israel dengan sistem kepemilikan bersama dan dengan struktur-struktur dasar demokratis.
 • A kibbutz (Hebrew: קִבּוּץ / קיבוץ, lit. "gathering, clustering"; plural kibbutzim) is a collective community in Israel that was traditionally based on agriculture. The first kibbutz, established in 1909, was Degania. Today, farming has been partly supplanted by other economic branches, including industrial plants and high-tech enterprises. Kibbutzim began as utopian communities, a combination of socialism and Zionism.
 • Kibuc (hebr. קִבּוּץ) – spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają znaczącą rolę w narodowej gospodarce.Ideowym podłożem powstawania kibucu jest połączenie syjonizmu z socjalizmem; wśród celów funkcjonowania kibucu ważne było przekształcenie świadomości Żydów poprzez nauczenie ich pracy fizycznej na roli oraz walki w obronie wspólnoty.
 • Un kibutz (voz con plural invariable, procedente del hebreo: קיבוץ, "agrupación") es una comuna agrícola israelí.Aunque existen empresas colectivas en otros países, en ninguno de ellos las comunas voluntarias han desempeñado el importante papel que los kibutz han supuesto en Israel; de hecho, los kibutz fueron esenciales para la creación del Estado de Israel. Son un experimento de carácter único y parte de uno de los movimientos comunales más importantes de la historia.
 • A kibuc (héberül קיבוץ ) a „csoport” ill. „összegyűjteni„ szavakból ered.Olyan kollektív település, ahol a vagyon egy jelentős része közös. A mozgalom a szocializmus és a cionizmus egyfajta kombinációjaként egy gyakorlatias, munkaalapú cionizmust hozott létre Izraelben olyan időkben, amikor a gazdálkodás független formái nem alakulhattak ki.
 • Un quibuts (hebreu: קִבּוּץ; qibbuts el plural hebreu és qibbutsim: קִבּוּצִים, tot i que en català és una paraula invariable; significa "reunir" o "alhora") és una comunitat col·lectiva israeliana que pretenia combinar el socialisme i el sionisme en una forma de sionisme laborista.Els quibuts van aparèixer en un temps en què les granges independents eren impracticables i es feia necessària una col·laboració en comunitat.
 • Een kibboets (Hebr.: קיבוץ) is een collectieve landbouwnederzetting in Israël. De eerste kibboets, Degania Alef, werd in 1910 opgericht door Joodse Palestijnen, tien jaar voor het begin van het Britse mandaat over Palestina.De kibboets was de oogappel van het overwegend socialistische en voluntaire joods-Palestijnse bestuur, vanwege de verregaande toepassing van socialistische principes. Dit vooral ook in vergelijking met de coöperatieve mosjav.
 • Il kibbutz (in lingua ebraica: קיבוץ) è forma associativa volontaria di lavoratori dello stato di Israele, basata su regole rigidamente egualitaristiche e sul concetto di proprietà comune.Il kibbutz è nato come ideale di eguaglianza, di lavoro a favore della comunità; questo comporta per ogni singolo elemento appartenente al kibbutz l'obbligatorietà di lavorare per tutti gli altri elementi dello stesso e in cambio, al posto di denaro ricevere semplicemente i frutti del lavoro altrui, evitando così alla collettività di cadere nelle mani di quello che viene considerato il consumismo di stampo occidentale.Nel 2010 c'erano in Israele 270 kibbutzim.
 • Um kibutz (hebraico: קיבוץ; plural: kibutzim: קיבוצים, "reunião" ou "juntos") é uma forma de colectividade comunitária israelita.
 • Кибуц (на иврит: קִבּוּץ‎; първоначално קְבוּצָה, квуца — група) е селскостопанска комуна в Израел, с общо имущество и равенство в труда и потреблението.Понастоящем съществуват около 270 такива селища, жителите на всяко едно от които не надхвърлят 1700 души. В последните десетилетия броят на живеещите в кибуци намалява. При основаването на държавата Израел около 8 % от израелците са били членове на кибуци, днес броят им е около 3%.
 • Kibbutz (İbranice: קיבוץ; "topluluk" veya "birlikte") İsrail'de ortaklaşa kullanılan yerleşim bölgesi. İsrail devletinin kuruluşunda önemli etkileri olmuştur. Sosyalizm ve Siyonizmi pratik bir şekilde bir araya getiren kibbutizm İsrail'e özgün bir deneydir, ve tarihte gelmiş geçmiş en büyük ortaklaşa toplum hareketlerinden biridir.Kibbutz, 19. yüzyılın Saint Simon, Proudhon ve R. Owen gibi filozofları ile Martin Buber gibi düşünürlerin kuvvetli etkisi altında gelişmiştir.
rdfs:label
 • Kibboutz
 • Kibboets
 • Kibbutz
 • Kibbutz
 • Kibbutz
 • Kibbutz
 • Kibbutz
 • Kibbuz
 • Kibuc
 • Kibuc
 • Kibuc
 • Kibutz
 • Kibutz
 • Quibuts
 • Кибуц
 • Кибуц
 • キブツ
 • 키부츠
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is foaf:primaryTopic of