Le Khanat bulgare de la Volga était un des États héritiers du premier khanat bulgare ; il exista dans la région de la confluence de la Volga et de la Kama, entre le VIIe siècle et le XIIIe siècle jusqu'en 1236-1238, date à laquelle leur capitale Bolghar (aussi dénommée Bolgar ou Bulgar) est détruite par la Horde d'or.Réuni jadis sous l'autorité d'un khan, son territoire est divisé de nos jours entre la république de Tatarstan et de Tchouvachie en Fédération de Russie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Khanat bulgare de la Volga était un des États héritiers du premier khanat bulgare ; il exista dans la région de la confluence de la Volga et de la Kama, entre le VIIe siècle et le XIIIe siècle jusqu'en 1236-1238, date à laquelle leur capitale Bolghar (aussi dénommée Bolgar ou Bulgar) est détruite par la Horde d'or.Réuni jadis sous l'autorité d'un khan, son territoire est divisé de nos jours entre la république de Tatarstan et de Tchouvachie en Fédération de Russie.
 • Das Reich der Wolgabulgaren war ein Reich der Protobulgaren und kristallisierte sich im 7.-10. Jh. im Bereich von Wolga und Kama heraus und existierte bis zum 13. Jh. Es war ein Nachfolgestaat des Großbulgarischen Reiches, stieg zu einer bedeutenden Handelsmacht im Norden auf und ging im Mongolensturm zugrunde. Sein kulturelles Erbe setzte sich in der Goldenen Horde und im Khanat Kasan fort.
 • Volgai Bolgárország az onogur birodalom felbomlása, majd a kazárokat ért arab támadás után az onogur-bolgároknak a Volga mellé vonuló részének országa volt a 8. századtól. Kiterjedése kb. a mai Csuvasföld és Tatárföld területével egyezett meg. Az új állam a Kazár Birodalom vazallusa volt egészen a 10. század elejéig, amikor teljesen függetlenné vált.
 • Wolga-Bulgarije was een staat die bestond van de zevende tot de dertiende eeuw in het gebied tussen de Wolga en de Kama in Rusland en de republieken van Tatarstan en Tsjoevasjië worden als de opvolgers gezien.
 • Во́лжская Булга́рия (Волжская Болгария, Волго-Камская Булгария, Серебряная Булгария, тат. Идел Болгары, чуваш. Атӑлçи́ Пӑлха́р) — историческое государство в среднем Поволжье и бассейне Камы (X—XIII века).
 • Volga Bulgaria, or Volga–Kama Bulghar, was a historic Islamic Bulgar state that existed between the seventh and thirteenth centuries around the confluence of the Volga and Kama rivers, in what is now European Russia. The population was mostly Bulgars, who had conquered Finno-Ugrics and Turkic speakers of the region. The population had been pagan, but Islam was adopted as the state religion in the early tenth century.
 • Bulgaria del Volga, Bulgaria del Kama o Bolgar es el nombre de un histórico estado que existió entre los siglos VIII y XIII en el entorno de la confluencia de los ríos Volga y Kama, dentro de lo que hoy es Rusia. Hoy, las repúblicas de Tartaristán y Chuvasia son consideradas sus herederas en términos territoriales y étnicos.
 • Bulgária do Volga ou Bulgária Volgaica ou Volga-Kama Bolghar foi um estado histórico que existiu entre os séculos VII e XIII ao redor da confluência dos rios Volga e Kama no local hoje abrangido pela Rússia. Atualmente, são consideradas descendentes da Bulgária do Volga em termos territoriais e étnicos as Repúblicas do Tartaristão e Chuváchia.
 • Bulgaria Volga atau Bolghar Volga-Kama adalah negara Bulgar yang pernah ada antara abad VII hingga XIII di sekitar Sungai Volga dan Kama di Rusia. Saat ini, baik Republik Tatarstan maupun Chuvashia dianggap sebagai penerus Bulgaria Volga.Agama Islam diadopsi sebagai agama negara ketika Khan Almuch (atau Almos) pindah agama dan mengambil nama Jaffar. Ibnu Fadlan kemudian dikirim oleh Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir pada tahun 922-923 dalam membangun hubungan dan mengirim guru hukum Islam ke Bulgaria Volga, dan untuk membantu membangun sebuah benteng dan sebuah mesjid. Dengan mengontrol daerah tengah Volga, Bulgar mengendalikan rute perdagangan antara Eropa dan Asia Tengah. Kota-kota besar lain dari Bulgaria Volga yaitu Bilar, Suar, Qaşan, dan Cükätaw. Kota modern di Kazan dan Ielabouga diciptakan sebagai benteng di perbatasan Bulgaria Volga.Negara ini hancur akibat Invasi Mongol ke Bulgaria Volga.
 • България, известна днес като Волжка България или като Волжко-Камска България, Итилска България е средновековна държава, обхващаща територията около сливането на реките Волга (Итил) и Кама.
 • Volžské nebo Volžsko-kamské Bulharsko bylo státem turkického kočovného etnika Bulharů (Protobulhaři), který se rozkládal od 2. poloviny 7. století až do roku 1238 kolem středního toku řeky Volhy, jižně od jejího soutoku s Kamou. Po vpádu Mongolů se stal součástí jejich chanátu Zlaté hordy.
 • Bułgaria Wołżańsko-Kamska lub Bułgaria Kamska – historyczne państwo, istniejące między VII a XIII wiekiem na obszarze dorzeczy rzek Wołgi i Kamy, na terenie dzisiejszej zachodniej Rosji. Obecnie za spadkobierców terytorialnych i kulturalnych państwa Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej uważają się autonomiczne republiki Tatarstanu i Czuwaszji.
 • Els búlgars del Volga foren un poble turc, branca del poble búlgar que va fundar el regne de Bulgària al Danubi. Els búlgars van arribar a les estepes al sud de Rússia durant les invasions dels huns; són esmentat per primer cop el 481 per Joan d'Antioquia, quan van donar suport a l'emperador Zenó en la lluita contra els gots; llavors vivien principalment entre el Kuban i el Palus Maeotis (Mar d'Azov). Els bizantins van anomenar a les terres del Kuban Gran Bulgària.A la mort del khan Kuvrat el 642 el regne búlgar es va partir segurament sota pressió del khanat dels khàzars. Una part dels búlgars va restar als seus assentament entre el Kuban i la mar d'Azov fins al segle X, territori que ara fou anomenat pels bizantins i russos com Bulgària Negra, i foren progressivament absorbits pels magiars, petxenegs i cumans; un grup més important va deixar aquestos assentaments per dirigir-se sota direcció del khan Isperukh cap a la regió del Danubi i els Balcans on es van barrejar amb els eslaus del sud (més nombrosos) i van fundar un regne (Regne de Bulgària, anomenat Burdjan pels cronistes musulmans). I un tercer grup, el més reduït numèricament, va pujar el riu Volga cap al nord i es va instal·lar a la confluència amb el riu Kama on van sotmetre a la població local finesa, formant un estat conegut com el khanat dels Búlgars del Volga, anomenat pels cronistes musulmans com Bulghar, nom donat també a la vila on van establir la seva capital. Les seves fronteres no foren mai definides per cap dels autors que en fan referència, però se sap que al nord vivien els wisu o ve's (finougrians, modernament anomenats veps) i els yura o yugra, que generalment estigueren sotmesos pels búlgars del Volga; a l'est els badjirts (els moderns baixkirs) també sotmesos als búlgars; al sud-est els petxenegs i ghuzz que eren independents; a l'oest, entre els búlgars i els khàzars, vivien els burdes (burdas o burtas) ancestres dels mordvins, que eren vassalls dels khàzars, i més tard foren sotmesos pels búlgars; a l'oest vivien també (més al sud dels mordvins) tribus d'eslaus o russos, algunes de les quals estigueren sotmeses als búlgars.Els búlgars del Volga estaven dividits en tres hordes principals: els barsula, els ishkil (o askil) i els bulkar; també s'esmenten dos grups menors, els suwar i els al-barandjar. El sobirà portava el títol de yiltuwar (turc alteber segons les inscripcions de l'Orkhon) el que indicaria que era un sobirà subordinat (probablement al khan khàzar, ja que pagaven un tribut en pells i un fill del alteber vivia com hostatge a la cort del khan khàzar). No van assolir la completa independència fins a la caiguda del khanat khàzar el 965. Llavors, com que tenia una aliança amb el califa de Bagdad, va agafar el títol d' amir. El 964 la conca del Volga va patir una expedició del príncep rus de Kíev Sviatoslav, però l'estat es va recuperar de la devastació patida.Cada tribu dels búlgar de fet formava un subestat virtualment independent. El 1183 un príncep búlgar estava aliat als cumans i feia la guerra a Bulghar (Bolgary) i uns anys després, en temps dels mongols, un segon estat búlgar es va constituir amb el nom de Djuke-Tau (Zhukotin). La noblesa del país la formaven la família reial, els caps tribals i les 500 famílies més poderoses.A la meitat del segle X era yiltuwar Almush ibn Shilki que fou el primer que va agafar el títol d' amir i va canviar el seu nom a Djafar ibn Abd Allah. El va succeir el seu fill Mikail ibn Djafar. Per les monedes es coneixen els noms de tres altres emirs: Talib ibn Ahmad, Mumin ibn Ahmad i Mumin ibn al-Hasan. Una segona expedició del príncep de Kíev, Vladímir (fill de Sviatoslav), el 985, no fou tan devastadora com la primera. El 1006 Bulgària del Volga i Kiev van signar un tractat de comerç; els conflictes comercials van comportar repetides guerres entre russos i búlgar a patir de la segona meitat del segle XI. El 1088 els búlgars van ocupar la ciutat russa de Murom, de manera temporal, però després els búlgars van quedar a la defensiva i els russos van assetjar la ciutat de Bulghar el 1120, 1164, 1172, 1183 i 1220, mentre que els búlgars només van fer dos ofensives, el 1107 contra Suzdal, i el 1218 en què van saquejar Ustyug situada força al nord. La invasió mongola va aturar les lluites entre búlgars i russos.
 • ヴォルガ・ブルガール(タタール語:İdel Bolğarı、チュヴァシ語:Атăлçи Пăлхар、ロシア語:Волжская Булгария、英語:Volga Bulgaria)は、7世紀から13世紀にかけて、 ヴォルガ川とカマ川の合流点周辺に存在した国家である。ヴォルガ・ブルガールの領域は、今日のロシア連邦内のタタールスタン共和国とチュヴァシ共和国の領域に相当し、ヴォルガ・タタール人、チュヴァシ人は、ヴォルガ・ブルガール人の末裔とみられている。
 • İdil Bulgarları 7-10'ncu yüzyılları arasında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. Büyük Bulgarya Hanlığı'nın Hazarlar tarafından dağıtılıp, Ön bulgarlar halkının bölünmesinden sonra meydana gelmiştir, ve 13'ncü yüzyıla kadar toplu halde kalmış olan bir halk olmuşlardır.Ön bulgarların güneybatıya göç eden Tuna Bulgarları bölümü 9'ncu yüzyılda hristiyanlığı, İdil Bulgarları ise 8'nci yüzyılda İslam'ı kabul etmişlerdir. Kurdukları devlet şaibeler olsa da yapılan araştırmalara göre ilk müslüman Türk devletidir.İdil Bulgarlarının kuzeyde kurdukları hanlık, bölgede önemli ticari güce sahib olmuşdur. Sonradan bu devletin kültürel mirası, Cengiz Hanın Altın Ordu'suna akmış ve en sonunda Kazan-Tatarları tarafından sürdürülmüşdür.Kazan tatarları 19'ncu yüzyıla kadar kendilerine hala "Tatarlar" değıl "Bolgarlar" denilmesine önem vermişlerdir. Çuvaşlarda kendilerini İdil Bulgarlarının torunları olarak görürler. Günümüzün milliyetçi Çuvaşları, hala ülkelerinin adına "Çuvaş Cumhuriyeti" yerine "Bolgar Cumhuriyeti" adı verilmesi gerektiğini vurgularlar.
 • Volgako Bulgaria, Kamako Bulgaria edo Bolgar VII. mendea eta XIII. mendea bitartean Volga eta Kama ibaien elkargunearen artean, gaur egungo Errusian existitu zen estatu historiko baten izena da. Gaur egun, Tatarstan eta Txuvaxia errepublikak hartzen dira bere oinordeko bezala lurralde eta etnia arloetan.
 • La Bulgaria del Volga (o Idel Bolğaristan) è stato un khanato fiorito tra il VII e il XIII secolo, nel territorio dell'attuale Russia attorno alla confluenza del fiume Kama nel Volga.
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Khanat_bulgare_de_la_Volga__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:mapCaption
 • Extension de la Bulgarie de la Volga vers 1200
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:religion
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3132987 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7364 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 99 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109317048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeFin
 • 1236 (xsd:integer)
prop-fr:capitale
 • Bolgar, puis Bilär
prop-fr:carte
 • VolgaBulgaria1200.png
prop-fr:evt
 • Première défaite face aux Mongols
 • Unification politique, sous suzeraineté khazare
 • Migrations des peuples bulgares vers la vallée de la Volga
 • Indépendance de facto à la fin de l'empire khazar
 • Intégration à l'empire mongol à la suite des raids de Batu
prop-fr:evt3Date
 • 965 (xsd:integer)
prop-fr:evt4Date
 • 1229 (xsd:integer)
prop-fr:evt5Date
 • 1236 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • Extension de la Bulgarie de la Volga vers 1200
prop-fr:nom
 • Волжка България
prop-fr:nomFrançais
 • Bulgarie de la Volga
prop-fr:p
 • Empire khazar
prop-fr:religion
prop-fr:s
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le Khanat bulgare de la Volga était un des États héritiers du premier khanat bulgare ; il exista dans la région de la confluence de la Volga et de la Kama, entre le VIIe siècle et le XIIIe siècle jusqu'en 1236-1238, date à laquelle leur capitale Bolghar (aussi dénommée Bolgar ou Bulgar) est détruite par la Horde d'or.Réuni jadis sous l'autorité d'un khan, son territoire est divisé de nos jours entre la république de Tatarstan et de Tchouvachie en Fédération de Russie.
 • Das Reich der Wolgabulgaren war ein Reich der Protobulgaren und kristallisierte sich im 7.-10. Jh. im Bereich von Wolga und Kama heraus und existierte bis zum 13. Jh. Es war ein Nachfolgestaat des Großbulgarischen Reiches, stieg zu einer bedeutenden Handelsmacht im Norden auf und ging im Mongolensturm zugrunde. Sein kulturelles Erbe setzte sich in der Goldenen Horde und im Khanat Kasan fort.
 • Volgai Bolgárország az onogur birodalom felbomlása, majd a kazárokat ért arab támadás után az onogur-bolgároknak a Volga mellé vonuló részének országa volt a 8. századtól. Kiterjedése kb. a mai Csuvasföld és Tatárföld területével egyezett meg. Az új állam a Kazár Birodalom vazallusa volt egészen a 10. század elejéig, amikor teljesen függetlenné vált.
 • Wolga-Bulgarije was een staat die bestond van de zevende tot de dertiende eeuw in het gebied tussen de Wolga en de Kama in Rusland en de republieken van Tatarstan en Tsjoevasjië worden als de opvolgers gezien.
 • Во́лжская Булга́рия (Волжская Болгария, Волго-Камская Булгария, Серебряная Булгария, тат. Идел Болгары, чуваш. Атӑлçи́ Пӑлха́р) — историческое государство в среднем Поволжье и бассейне Камы (X—XIII века).
 • Volga Bulgaria, or Volga–Kama Bulghar, was a historic Islamic Bulgar state that existed between the seventh and thirteenth centuries around the confluence of the Volga and Kama rivers, in what is now European Russia. The population was mostly Bulgars, who had conquered Finno-Ugrics and Turkic speakers of the region. The population had been pagan, but Islam was adopted as the state religion in the early tenth century.
 • Bulgaria del Volga, Bulgaria del Kama o Bolgar es el nombre de un histórico estado que existió entre los siglos VIII y XIII en el entorno de la confluencia de los ríos Volga y Kama, dentro de lo que hoy es Rusia. Hoy, las repúblicas de Tartaristán y Chuvasia son consideradas sus herederas en términos territoriales y étnicos.
 • Bulgária do Volga ou Bulgária Volgaica ou Volga-Kama Bolghar foi um estado histórico que existiu entre os séculos VII e XIII ao redor da confluência dos rios Volga e Kama no local hoje abrangido pela Rússia. Atualmente, são consideradas descendentes da Bulgária do Volga em termos territoriais e étnicos as Repúblicas do Tartaristão e Chuváchia.
 • България, известна днес като Волжка България или като Волжко-Камска България, Итилска България е средновековна държава, обхващаща територията около сливането на реките Волга (Итил) и Кама.
 • Volžské nebo Volžsko-kamské Bulharsko bylo státem turkického kočovného etnika Bulharů (Protobulhaři), který se rozkládal od 2. poloviny 7. století až do roku 1238 kolem středního toku řeky Volhy, jižně od jejího soutoku s Kamou. Po vpádu Mongolů se stal součástí jejich chanátu Zlaté hordy.
 • Bułgaria Wołżańsko-Kamska lub Bułgaria Kamska – historyczne państwo, istniejące między VII a XIII wiekiem na obszarze dorzeczy rzek Wołgi i Kamy, na terenie dzisiejszej zachodniej Rosji. Obecnie za spadkobierców terytorialnych i kulturalnych państwa Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej uważają się autonomiczne republiki Tatarstanu i Czuwaszji.
 • ヴォルガ・ブルガール(タタール語:İdel Bolğarı、チュヴァシ語:Атăлçи Пăлхар、ロシア語:Волжская Булгария、英語:Volga Bulgaria)は、7世紀から13世紀にかけて、 ヴォルガ川とカマ川の合流点周辺に存在した国家である。ヴォルガ・ブルガールの領域は、今日のロシア連邦内のタタールスタン共和国とチュヴァシ共和国の領域に相当し、ヴォルガ・タタール人、チュヴァシ人は、ヴォルガ・ブルガール人の末裔とみられている。
 • Volgako Bulgaria, Kamako Bulgaria edo Bolgar VII. mendea eta XIII. mendea bitartean Volga eta Kama ibaien elkargunearen artean, gaur egungo Errusian existitu zen estatu historiko baten izena da. Gaur egun, Tatarstan eta Txuvaxia errepublikak hartzen dira bere oinordeko bezala lurralde eta etnia arloetan.
 • La Bulgaria del Volga (o Idel Bolğaristan) è stato un khanato fiorito tra il VII e il XIII secolo, nel territorio dell'attuale Russia attorno alla confluenza del fiume Kama nel Volga.
 • Els búlgars del Volga foren un poble turc, branca del poble búlgar que va fundar el regne de Bulgària al Danubi. Els búlgars van arribar a les estepes al sud de Rússia durant les invasions dels huns; són esmentat per primer cop el 481 per Joan d'Antioquia, quan van donar suport a l'emperador Zenó en la lluita contra els gots; llavors vivien principalment entre el Kuban i el Palus Maeotis (Mar d'Azov).
 • İdil Bulgarları 7-10'ncu yüzyılları arasında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. Büyük Bulgarya Hanlığı'nın Hazarlar tarafından dağıtılıp, Ön bulgarlar halkının bölünmesinden sonra meydana gelmiştir, ve 13'ncü yüzyıla kadar toplu halde kalmış olan bir halk olmuşlardır.Ön bulgarların güneybatıya göç eden Tuna Bulgarları bölümü 9'ncu yüzyılda hristiyanlığı, İdil Bulgarları ise 8'nci yüzyılda İslam'ı kabul etmişlerdir.
 • Bulgaria Volga atau Bolghar Volga-Kama adalah negara Bulgar yang pernah ada antara abad VII hingga XIII di sekitar Sungai Volga dan Kama di Rusia. Saat ini, baik Republik Tatarstan maupun Chuvashia dianggap sebagai penerus Bulgaria Volga.Agama Islam diadopsi sebagai agama negara ketika Khan Almuch (atau Almos) pindah agama dan mengambil nama Jaffar.
rdfs:label
 • Khanat bulgare de la Volga
 • Bulgaria Volga
 • Bulgaria del Volga
 • Bulgaria del Volga
 • Bulgària del Volga
 • Bulgária do Volga
 • Bułgaria Wołżańsko-Kamska
 • Volga Bulgaria
 • Volgai Bolgárország
 • Volgako Bulgaria
 • Volžské Bulharsko
 • Wolga-Bulgarije
 • Wolgabulgaren
 • İdil Bulgarları
 • Волжка България
 • Волжская Булгария
 • ヴォルガ・ブルガール
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Bulgarie de la Volga
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of