Kerbogha (en arabe :كربغا, en turc : Kürboğa, francisé en Corbaran par un chroniqueur), mort en 1102 était un atabey de Mossoul de 1096 à 1102. C'était un chef de guerre qui jouissait d'une grande renommée mais qui subit une cuisante défaite à Antioche lors de la première croisade.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Kerbogha (en arabe :كربغا, en turc : Kürboğa, francisé en Corbaran par un chroniqueur), mort en 1102 était un atabey de Mossoul de 1096 à 1102. C'était un chef de guerre qui jouissait d'une grande renommée mais qui subit une cuisante défaite à Antioche lors de la première croisade.
 • Kurbugha (tur. byk o mocnym sercu, ogier) (albo Kirboga, właściwie: Kiwam ad-Daula Abu Sai'd Kurbugha), (? - zm. sierpień-wrzesień 1102/Zu al-kada 492 w pobliżu Choj) - atabeg Mosulu z ramienia Seldżukidów od roku 1096 aż do swojej śmierci.Początkowo był mamelukiem atabega Aleppo Ak Sunkura al-Hadżiba. Wyzwolony przez niego, w roku 1094 na czele armii został wysłany przez Barkijaruka na pomoc swojemu dawnemu panu i namiestnikowi Edessy Buzanowi. Walczyli oni z dążącym do zagarnięcia sułtanatu Wielkich Seldżuków dla siebie wujem Barkijaruka, Tutuszem. Tutusz pokonał jednak wojska emirów w bitwie pod Tall as-Sultan na południe od Aleppo w maju 1094 roku, zabił Ak Sunkura i Buzana, a Kurbughę wziął do niewoli. Po śmierci Tutusza w walce z Barkijarukiem w lutym 1095 roku jego syn, Ridwan, na prośbę zwycięskiego sułtana uwolnił Kurbughę. Ten wraz ze swoim bratem Altuntaszem zebrał wokół siebie grupę turkmeńskich najemników i zajął Harran. Wtedy władca Nisibis z rodu Ukajlidów, Muhammad Ibn Muslim, zwrócił się do Kurbughi o pomoc przeciwko swojemu bratu Alemu, który został ustanowiony namiestnikiem Mosulu przez Tutusza. Kurbugha zawarł sojusz z Muhammadem, jednak zamordował go po zdobyciu Nisibis. Następnie wyruszył przeciwko Mosulowi, który Ali poddał po dziewięciomiesięcznym oblężeniu w październiku-listopadzie 1096/Zu al-kada 489 roku. Barkijaruk uznał Kurbughę za atabega Mosulu.W roku 1098 Kurbugha zdecydował się odpowiedzieć na wezwanie namiestnika Antiochii Jaghiego Sijana i wyruszyć na odsiecz miastu obleganemu przez krzyżowców. Do jego armii dołączyły posiłki przysłane przez samego sułtana oraz m.in. władca Damaszku Dukak, emir Himsu Dżanah ad-Daula i Sukman z rodu Artukidów. W maju 1098 stracił trzy tygodnie bezskutecznie oblegając Edessę niedawno zajętą przez Baldwina I. Pod Antiochię dotarł dopiero 3 czerwca, kiedy miasto już padło, a broniła się tylko cytadela. Rozpoczął oblężenie miasta, lecz 28 czerwca krzyżowcy wyszli z Antiochii i wydali mu bitwę, którą Kurbugha przegrał, przede wszystkim z uwagi na niechęć jego różnorodnej armii do walki w imię interesów aroganckiego wodza. Był to dotkliwy cios dla jego prestiżu i politycznego znaczenia.Przez resztę życia Kurbugha był zajęty głównie wojną pomiędzy Barkijarukiem a jego bratem Muhammadem Taparem. W bitwie pomiędzy nimi w maju-czerwcu 1100 roku dowodził on lewym skrzydłem Barkijaruka, ten jednak przegrał. W następnym roku Kurbugha został wysłany do Azerbejdżanu. Udało mu się zająć większość tej prowincji, jednak zachorował i zmarł w trakcie wyprawy.
 • Карбука е тюркски селджукски военачалник, атабег на Мосул и владетел на Джазира (Северна Месопотамия) в края на XI век. Когато войските на Първия кръстоносен поход обсаждат Антиохия, той решава да откликне на молбата за помощ на местния емир Яги Сиян и да се намеси в междуособиците в Сирия. Това става едва след като отрядите на другите двама сирийски селджукски царе братята Ридван и Дукак Карбука повежда войска на запад, но е забавен от неуспешната обсада на Едеса и пристига пред Антиохия няколко дни след превземането ѝ от кръстоносците. Водените от него войски са разединени поради съперничеството между него и Дукак, емира на Дамаск. На 28 юни 1098 той понася поражение пред стените на града и е принуден да се оттегли в Джазира.
 • 카르부가, 케르보가 혹은 귀르보아(아랍어: كربغا, 터키어: Kürboğa)는 제1차 십자군 기간동안 모술의 아타베크이며, 유명한 군인이다.카르부가는 투르크계 무장으로 노예의 신분에서 맘루크가 된 군사적 재능이 뛰어났던 인물이었다. 그는 같은 투르크계 무장으로 시리아 셀주크 왕조의 창시자 투투슈에게 살해된 아크 순구르의 어린아들 장기를 수중에서 길렀다.1098년 5월 당시 투르크계 영주 야기 시얀이 다스리던 안티오키아가 서양인 대군에 포위되었다는 소식을 듣자 카르부가는 3만여 군세를 모아 모술에서 구원하려고 떠났다. 그는 도중에 에데사(우르파)를 점거하던 서양인(에데사 백국)를 공격하는 등 돌아가면서 전진했기에 6월 5일에서 9일경 안티오키아에 도착했으나, 이미 안티오키아는 함락된 뒤였다. 카르부가의 군대가 온다는 소식을 알고 있던 십자군측은 성안의 위병을 매수해 시내에 침입해 6월 3일 안티오키아를 제압한 것이었다. 십자군 장병은 시내에 몰아넣으며 보급로를 끊자, 거꾸로 십자군측이 카르부가군에게 포위된 상황이 되었다.포위전 중에 은자 피에르(제1차 십자군에 앞서 일어난 군중십자군을 이끌고 프랑스에서 성지를 향해 행진하다가 소아시아에서 룸 셀주크군에게 괴멸 당해 후방으로 도망쳤다)란 인물이 성내에 버티고 있던 크리스트교도 제후들의 사자로써 카르부가 앞에 나타났다. 그는 양쪽이 결투로 결판을 짓자고 제안했다. 카르부가는 아마 자신의 입장이 안정하다고 생각했으나, 이 책략을 자신의 이익에 도움이 된다고는 생각되지 않아 거절했다.한편 포위된 성안에서 수도사 페트르스 바르톨로메오가 고행끝에 성창을 발견했다고 주장했다. 이것은 십자군에게 용기를 주었다. 같은 시기 포위를 계속하던 카르부가 군대 안에서는 군에 가담했던 시리아 셀주크 왕조의 왕자와 제후 사이에서 카르부가가 시리아 지방에 대한 이후 어떤 이야기가 나올 것인가에 의심이 생겨 의견 대립과 내분이 일어났다.6월 28일 십자군측의 지도자 중 한 명인 보에몽이 성 바깥으로 나가 싸우기로 결정했다. 그때까지 성안의 십자군은 약체화되었다고 알고 들었던 카르부가는 사기가 올라 잘 통솔된 십자군의 돌격에 놀라워 했다. 그의 군대는 이미 뿔뿔이 흩어져 있어 십자군의 군세가 곧 바깥으로 나와 결전을 벌이려고 하자, 시리아 제후의 군대는 차례로 도주했다. 카르부가도 철수하다가 십자군에게 습격당해 모술로 궤주했다.
 • Kerbogha (Arabic: كربغا‎, Turkish: Kürboğa) was Atabeg of Mosul during the First Crusade and was renowned as a soldier. He was a Turk who owed his success to his military talent. In 1098, when he heard that the Crusaders had besieged Antioch, he gathered his troops and marched to relieve the city. By the time he arrived, around June 5-9, the Crusaders had been in possession of the city since 3 June. They were not able to restock the city before Kerbogha, in turn, was besieging the Crusaders in the city.During the siege, Peter the Hermit was sent as emissary to Kerbogha by the Christian princes in the city, to suggest that the parties settle all differences by duel. Presumably feeling his position secure, Kerbogha did not see this course of action as being in his interest and he declined.During the siege, inside the city, Peter Bartholomew claimed to have discovered the Holy Lance through a vision. This discovery re-energized the Christian army. At the same time, disagreements and infighting broke out within the Atabeg's army. Kerbogha's mighty army was actually made up of levies from Baghdad and Persia, Palestine and Damascus, and the internal quarrels amongst the Emirs took precedence over any unity against the Franks. The only thing that united his allies was a common fear of Kerbogha's real goal, the conquest of all their lands. If Antioch fell, he would be invincible.On 28 June, when Bohemond, the leader of the Christian army decided to attack, the Emirs decided to humble Kerbogha and they abandoned him at the critical moment. Kerbogha was taken by surprise because the information he had received was of a weak, disorganized Christian army. Instead, he found himself facing a motivated, unified Christian army so large that Kerbogha's strategy of dividing his own forces was ineffective. He had to retreat, and returned to Mosul a broken man.
 • Kerboga (arabisch ‏كربغا‎, türkisch Kürboğa. Bedeutung: "Starker Stier") († 1102) war Atabeg von Mosul in der Zeit des Ersten Kreuzzugs und wegen seiner militärischen Fähigkeiten bekannt.Als er 1098 hörte, dass die Kreuzfahrer Antiochia belagerten, sammelte er seine Truppen und machte sich auf den Weg, die Stadt zu entsetzen. Bei seiner Ankunft, am 7. Juli, waren die Kreuzfahrer bereits seit vier Tagen im Besitz der Stadt. Kerboga begann nun, die Kreuzfahrer ihrerseits zu belagern.Während der Belagerung wurde Peter der Einsiedler von den christlichen Fürsten zu Kerboga gesandt, um ihm vorzuschlagen, ihre Streitigkeiten in Duellen auszutragen. Wohl weil Kerboga sich sicher fühlte, sah er keinen Sinn in diesem Vorschlag und lehnte ihn ab.Innerhalb der Stadt behauptete Peter Bartholomäus in dieser Zeit, die Heilige Lanze durch eine Vision entdeckt zu haben. Dieser Fund weckte neue Energien bei der christlichen Armee. Zur gleichen Zeit brachen Unstimmigkeiten und innere Kämpfe in der Armee des Atabegs aus. Als Bohemund von Tarent, ein Anführer der Christen, sich entschied anzugreifen, wurde Kerboga überrascht, da seine Spione ihm von einer schwachen und schlecht organisierten Armee berichtet hatten. Er fand sich stattdessen einer motivierten und geeinten Truppe gegenüber, während sein Heer in Fraktionen zerfiel. Es wurde geschlagen, Kerboga zog sich mit den Resten nach Mosul zurück. Dies hatte negative Auswirkungen auf seine Macht und sein Prestige.
 • Kerboğa Büyük Selçuklu Devleti'nin Musul atabeyi ve tecrübeli bir kumandandı.1098 yılında Birinci Haçlı seferi'yle Anadolu'ya gelen Haçlı ordularının Antakya kentini kuşattıklarını duyarak ordusuyla birlikte Antakya'nın yardımına koştu . Kerboğa 5 Temmuz 1098'da Antakya'ya ulaştığında kent Firuz adındaki bir Ermeni'nin ihanet ederek Haçlıları gizlice kente sokması sonucu Haçlıların eline geçmişti. Kerboğa Antakya'yı geri almak için kuşattı. Yiyecek ve mühimmat kıtlığına düşen Antakya Türk ordusunun eline geçmek üzereydi. Ancak Haçlılarla birlikte Antakya'ya gelen Peter Bartholomew adındaki bir rahip Antakya'da İsa'nın çarmıh üzerinde öldürülmesinde kullanılan kutsal mızrağı keşfettiğini iddia edince birden Haçlıların morali düzeldi. Kerboğa'nın kumandanları arasında çıkan kavgaları da fırsat bilen Haçlılar 28 Temmuz'da Taranto'lu Boemondo'nun önderliğinde saldırıya geçtiler. Kerboğa yenilerek Musul'a dönmek zorunda kaldı.
 • Kerbogha ou Corbaran (كربغا em árabe, Kürboğa em turco) foi um atabei, ou governador, de Mossul durante a Primeira Cruzada.Em 1098, quando este general de renome soube que os cruzados tinham cercado Antioquia, juntou o seu exército para auxiliar a cidade. Quando chegou ao local, a 7 de Junho, descobriu que os cristãos tinham tomado a cidade quatro dias antes, massacrando os habitantes muçulmanos. Incapazes de reabastecer a cidade antes da chegada de Kerbogha, este agora cercava os há bem pouco sitiadores de Antioquia.Pedro o Eremita terá sido enviado como emissário pelos líderes cristãos ao general Kerbogha para sugerir que a posse da cidade fosse decidida em duelo, mas Kerbogha terá recusado, uma vez que estava em situação de vantagem militar. Durante o cerco, o monge e místico Pedro Bartolomeu afirmou ter descoberto a Santa Lança que feriu o flanco de Cristo na cruz depois de ter visões de Santo André. Muitos, incluindo o legado papal Ademar de Monteil, bispo de Le Puy, e o líder cruzado Boemundo de Taranto, acreditavam que Pedro era um charlatão e que trouxera um pedaço de ferro, fingindo encontrá-lo na igreja de São Pedro. Mas no geral esta descoberta foi aceite, inclusivamente por Raimundo IV de Toulouse, outro líder, e aumentou o moral dos cruzados.Ao mesmo tempo ocorreram desentendimentos e lutas internas no exército muçulmano. A 28 de Junho, quando Boemundo de Taranto decidiu atacar, Kerbogha foi surpreendido porque tinha recebido informações de um exército cristão fraco e desorganizado. Em vez disso, enfrentou forças motivadas e unidas, em parte devido ao misticismo da relíquia cristã, enquanto o seu próprio exército mostrava sinais de dissensão. Forçado a retirar voltou para Mossul em desgraça.
 • Abu Said Kiwan al-Dawla Kerbogha (Kurbugha, Kirbugha, Kerbugha, Korbugha, Kurbogha, Kirbogha, Korbogha, Kur-Bugha, Kur-Bogha, Ker-Bogha, Kurbuka, a vegades apareix amb Q com inicial; un cronista francès de les croades l'esmenta com Corbaran) fou un amir seljúcida el nom del qual vol dir "toro amb el cap gros" o "patró", atabeg de Mossul i Harran.
 • ケルボガ(カルブーカ、Kerbogha、アラビア語:كربغا, トルコ語:Kürboğa)は11世紀末にモースル(イラク)のアタベク(領主)であった人物。第1回十字軍に対し戦った。ケルボガはテュルク系の武将で、奴隷の身からマムルークとなり軍事の才能でのし上がった人物であった。彼は同じくテュルク系の武将で、シリア・セルジューク朝の創始者トゥトゥシュに殺されたアーク・スンクルの遺児、ザンギー(イマードゥッディーン・ザンギー)を手元に預かっている。1098年5月、当時テュルク系の領主ヤギ・シヤーンが治めていたアンティオキアが西洋人の大軍に包囲されていると聞いたケルボガは、3万弱の軍勢を集めてモースルから救援に向かった。彼は途中、エデッサ(ウルファ)を占拠した西洋人(エデッサ伯国)を攻撃するなど寄り道しながら進み、6月5日から9日頃にアンティオキアに到着したが、アンティオキアはすでに陥落した後だった。ケルボガの軍が向かっていることを知った十字軍側は城内の衛兵を買収して市内に侵入し、6月3日にはアンティオキアを制圧していたのであった。十字軍の将兵は市内に閉じ込められ補給路を断たれ、逆に十字軍側がケルボガ軍に包囲される側となった。包囲戦の間、隠者ピエール(第1回十字軍に先立って民衆十字軍を率いてフランスから聖地へ行進し、小アジアでルーム・セルジューク朝の軍に壊滅させられて後方へ逃げ戻っていた)なる人物が、城内で立てこもるキリスト教徒の諸侯からの使者としてケルボガのもとへ現れた。彼は両者が決闘で決着をつけることを提案した。ケルボガはおそらく自分の立場の方が安定していると考えたのか、この策を自分の利益のためになるものとは考えず、断った。一方、包囲された城内では修道士ペトルス・バルトロメオが苦行の末に聖槍を発見したと言い出した。これは十字軍を勇気づけた。同じ頃、包囲を続けるケルボガの軍の中では、軍に加わったシリア・セルジューク朝の王子ら諸侯の間にケルボガがシリア地方に対し今後何かと口出しをしてくるのではないかという疑念が生じ、意見の相違と内輪もめが起こっていた。6月28日、十字軍側の指導者の一人ボエモンが城外へ討って出ることを決めた。それまで市内の十字軍は弱体化しばらばらになっているという知らせを聞いてきたケルボガは、士気の上がったよく統率された十字軍の突撃に驚いた。彼の軍はすでにばらばらであり、十字軍の軍勢がすべて外へ出たところで決戦をするはずが、シリア諸侯の軍は次々と逃走した。ケルボガも撤退しようとしたものの十字軍に襲われ、モースルへと潰走した。
 • Kerbogha (Arabisch;كربغا ,Turks; Kürboğa, overleden 1098) was een atabeg of gouverneur van Mosoel gedurende de Eerste Kruistocht. In 1098 kwam Kerbogha te horen, dat de kruisvaarders het Beleg van Antiochië waren begonnen. Hij verzamelden zijn leger en trok naar Antiochië om de stad te bevrijden van haar belegeraars. Rond de periode dat hij arriveerde (tussen 5 en 9 juni) waren de kruisvaarders al in het bezit van de stad gekomen, sinds 3 juni. Dit keer werden de kruisvaarders belegerd rond de stad door moslims. Gedurende het beleg werd Pieter de Kluizenaar als ambassadeur door de prinsen naar Kerbogha gestuurd voor onderhandelingen, de kruisvaarders opperden voor een duel tussen hun belangrijkste mensen. Kerbogha zag echter niet de kern van het belang in en stelde niet mee te willen doen aan dit duel.Weken later werd er door Peter Bartholomeus geclaimd dat hij de Heilige Lans had ontdekt binnen de stad, door middel van een visioen. De ontdekking van de Lans gaf nieuwe energie aan de christelijke strijdkrachten, op hetzelfde moment heerste er verdeeldheid tussen de manschappen van Kerbogha. Onverwachts besloot Bohemund I van Taranto op 28 juni tot een aanval over te gaan, en Kerbogha werd compleet verrast. Kerbogha vluchtte terug naar Mosoel als een gebroken man en zou enkele dagen later zich van het leven hebben beroofd.
 • Kirbogha o Kerbogha (in arabo: كربغا‎, in turco Kürboğa; ... – 1102 circa) è stato Atabeg di Mossul dal 1096 al 1102, al tempo della prima crociata.
 • Kerbogha (كربغا en árabe, Kürboğa en turco), fue un atabeg de Mosul durante la Primera Cruzada.En 1098, cuando este general de renombre supo que los cruzados habían cercado Antioquía, partió juntó a su ejército para auxiliar la ciudad. Cuando llegó al sitio, el 7 de junio, descubrió que los cristianos habían tomado la ciudad cuatro días antes, masacrando a los habitantes musulmanes. Incapaces de reabastecer la ciudad antes de la llegada de Kerbogha, este ahora cercaba a los sitiadores de Antioquía.Pedro el Ermitaño había sido enviado como emisario por los líderes cristianos al general Kerbogha para sugerir que la posesión de la ciudad fuera decidida en duelo, pero Kerbogha había rechazado, ya que estaba en situación ventajosa.Durante el cerco, el monje y místico Pedro Bartolomé afirmó haber descubierto la Lanza Sagrada que hirió el flanco de Cristo en la cruz después de tener visiones de San Andrés. Muchos, incluyendo el legado papal Ademar de Monteil, obispo de Le Puy, y el líder cruzado Bohemundo de Tarento, creían que Pedro era un charlatán y que había traído un pedazo de hierro, fingiendo encontrarlo en la iglesia de San Pedro, no así los seguidores de Raimundo IV de Tolosa. Para el general Kerbogha, este descubrimiento fue desastroso, ya que el hecho aumentó la moral de los cruzados.Al mismo tiempo ocurrieron disputas y luchas internas en el ejército musulmán. El 28 de junio, cuando Bohemundo de Tarento decidió atacar, Kerbogha fue sorprendido porque había recibido informaciones de un ejército cristiano débil y desorganizado. En vez de eso, enfrentó fuerzas motivadas y unidas, en parte debido al misticismo de la reliquia cristiana, mientras su propio ejército mostraba señales de disensión. Forzado a retirarse volvió hacia Mosul en desgracia.Un cronista francés de las cruzadas transcribió su nombre a Corbaran.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 853118 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6725 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 56 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106816967 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
 • Sonqorja, Mûsâ''',
 • puis'''Jekermish
prop-fr:avant
 • ’Alî ibn Muslim
prop-fr:nom
prop-fr:période
 • 1096 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Kerbogha (en arabe :كربغا, en turc : Kürboğa, francisé en Corbaran par un chroniqueur), mort en 1102 était un atabey de Mossoul de 1096 à 1102. C'était un chef de guerre qui jouissait d'une grande renommée mais qui subit une cuisante défaite à Antioche lors de la première croisade.
 • Abu Said Kiwan al-Dawla Kerbogha (Kurbugha, Kirbugha, Kerbugha, Korbugha, Kurbogha, Kirbogha, Korbogha, Kur-Bugha, Kur-Bogha, Ker-Bogha, Kurbuka, a vegades apareix amb Q com inicial; un cronista francès de les croades l'esmenta com Corbaran) fou un amir seljúcida el nom del qual vol dir "toro amb el cap gros" o "patró", atabeg de Mossul i Harran.
 • ケルボガ(カルブーカ、Kerbogha、アラビア語:كربغا, トルコ語:Kürboğa)は11世紀末にモースル(イラク)のアタベク(領主)であった人物。第1回十字軍に対し戦った。ケルボガはテュルク系の武将で、奴隷の身からマムルークとなり軍事の才能でのし上がった人物であった。彼は同じくテュルク系の武将で、シリア・セルジューク朝の創始者トゥトゥシュに殺されたアーク・スンクルの遺児、ザンギー(イマードゥッディーン・ザンギー)を手元に預かっている。1098年5月、当時テュルク系の領主ヤギ・シヤーンが治めていたアンティオキアが西洋人の大軍に包囲されていると聞いたケルボガは、3万弱の軍勢を集めてモースルから救援に向かった。彼は途中、エデッサ(ウルファ)を占拠した西洋人(エデッサ伯国)を攻撃するなど寄り道しながら進み、6月5日から9日頃にアンティオキアに到着したが、アンティオキアはすでに陥落した後だった。ケルボガの軍が向かっていることを知った十字軍側は城内の衛兵を買収して市内に侵入し、6月3日にはアンティオキアを制圧していたのであった。十字軍の将兵は市内に閉じ込められ補給路を断たれ、逆に十字軍側がケルボガ軍に包囲される側となった。包囲戦の間、隠者ピエール(第1回十字軍に先立って民衆十字軍を率いてフランスから聖地へ行進し、小アジアでルーム・セルジューク朝の軍に壊滅させられて後方へ逃げ戻っていた)なる人物が、城内で立てこもるキリスト教徒の諸侯からの使者としてケルボガのもとへ現れた。彼は両者が決闘で決着をつけることを提案した。ケルボガはおそらく自分の立場の方が安定していると考えたのか、この策を自分の利益のためになるものとは考えず、断った。一方、包囲された城内では修道士ペトルス・バルトロメオが苦行の末に聖槍を発見したと言い出した。これは十字軍を勇気づけた。同じ頃、包囲を続けるケルボガの軍の中では、軍に加わったシリア・セルジューク朝の王子ら諸侯の間にケルボガがシリア地方に対し今後何かと口出しをしてくるのではないかという疑念が生じ、意見の相違と内輪もめが起こっていた。6月28日、十字軍側の指導者の一人ボエモンが城外へ討って出ることを決めた。それまで市内の十字軍は弱体化しばらばらになっているという知らせを聞いてきたケルボガは、士気の上がったよく統率された十字軍の突撃に驚いた。彼の軍はすでにばらばらであり、十字軍の軍勢がすべて外へ出たところで決戦をするはずが、シリア諸侯の軍は次々と逃走した。ケルボガも撤退しようとしたものの十字軍に襲われ、モースルへと潰走した。
 • Kirbogha o Kerbogha (in arabo: كربغا‎, in turco Kürboğa; ... – 1102 circa) è stato Atabeg di Mossul dal 1096 al 1102, al tempo della prima crociata.
 • Kerbogha (Arabic: كربغا‎, Turkish: Kürboğa) was Atabeg of Mosul during the First Crusade and was renowned as a soldier. He was a Turk who owed his success to his military talent. In 1098, when he heard that the Crusaders had besieged Antioch, he gathered his troops and marched to relieve the city. By the time he arrived, around June 5-9, the Crusaders had been in possession of the city since 3 June.
 • Kurbugha (tur. byk o mocnym sercu, ogier) (albo Kirboga, właściwie: Kiwam ad-Daula Abu Sai'd Kurbugha), (? - zm. sierpień-wrzesień 1102/Zu al-kada 492 w pobliżu Choj) - atabeg Mosulu z ramienia Seldżukidów od roku 1096 aż do swojej śmierci.Początkowo był mamelukiem atabega Aleppo Ak Sunkura al-Hadżiba. Wyzwolony przez niego, w roku 1094 na czele armii został wysłany przez Barkijaruka na pomoc swojemu dawnemu panu i namiestnikowi Edessy Buzanowi.
 • Kerboga (arabisch ‏كربغا‎, türkisch Kürboğa. Bedeutung: "Starker Stier") († 1102) war Atabeg von Mosul in der Zeit des Ersten Kreuzzugs und wegen seiner militärischen Fähigkeiten bekannt.Als er 1098 hörte, dass die Kreuzfahrer Antiochia belagerten, sammelte er seine Truppen und machte sich auf den Weg, die Stadt zu entsetzen. Bei seiner Ankunft, am 7. Juli, waren die Kreuzfahrer bereits seit vier Tagen im Besitz der Stadt.
 • Kerbogha (Arabisch;كربغا ,Turks; Kürboğa, overleden 1098) was een atabeg of gouverneur van Mosoel gedurende de Eerste Kruistocht. In 1098 kwam Kerbogha te horen, dat de kruisvaarders het Beleg van Antiochië waren begonnen. Hij verzamelden zijn leger en trok naar Antiochië om de stad te bevrijden van haar belegeraars. Rond de periode dat hij arriveerde (tussen 5 en 9 juni) waren de kruisvaarders al in het bezit van de stad gekomen, sinds 3 juni.
 • Kerbogha (كربغا en árabe, Kürboğa en turco), fue un atabeg de Mosul durante la Primera Cruzada.En 1098, cuando este general de renombre supo que los cruzados habían cercado Antioquía, partió juntó a su ejército para auxiliar la ciudad. Cuando llegó al sitio, el 7 de junio, descubrió que los cristianos habían tomado la ciudad cuatro días antes, masacrando a los habitantes musulmanes.
 • 카르부가, 케르보가 혹은 귀르보아(아랍어: كربغا, 터키어: Kürboğa)는 제1차 십자군 기간동안 모술의 아타베크이며, 유명한 군인이다.카르부가는 투르크계 무장으로 노예의 신분에서 맘루크가 된 군사적 재능이 뛰어났던 인물이었다. 그는 같은 투르크계 무장으로 시리아 셀주크 왕조의 창시자 투투슈에게 살해된 아크 순구르의 어린아들 장기를 수중에서 길렀다.1098년 5월 당시 투르크계 영주 야기 시얀이 다스리던 안티오키아가 서양인 대군에 포위되었다는 소식을 듣자 카르부가는 3만여 군세를 모아 모술에서 구원하려고 떠났다. 그는 도중에 에데사(우르파)를 점거하던 서양인(에데사 백국)를 공격하는 등 돌아가면서 전진했기에 6월 5일에서 9일경 안티오키아에 도착했으나, 이미 안티오키아는 함락된 뒤였다. 카르부가의 군대가 온다는 소식을 알고 있던 십자군측은 성안의 위병을 매수해 시내에 침입해 6월 3일 안티오키아를 제압한 것이었다.
 • Карбука е тюркски селджукски военачалник, атабег на Мосул и владетел на Джазира (Северна Месопотамия) в края на XI век. Когато войските на Първия кръстоносен поход обсаждат Антиохия, той решава да откликне на молбата за помощ на местния емир Яги Сиян и да се намеси в междуособиците в Сирия.
 • Kerbogha ou Corbaran (كربغا em árabe, Kürboğa em turco) foi um atabei, ou governador, de Mossul durante a Primeira Cruzada.Em 1098, quando este general de renome soube que os cruzados tinham cercado Antioquia, juntou o seu exército para auxiliar a cidade. Quando chegou ao local, a 7 de Junho, descobriu que os cristãos tinham tomado a cidade quatro dias antes, massacrando os habitantes muçulmanos.
 • Kerboğa Büyük Selçuklu Devleti'nin Musul atabeyi ve tecrübeli bir kumandandı.1098 yılında Birinci Haçlı seferi'yle Anadolu'ya gelen Haçlı ordularının Antakya kentini kuşattıklarını duyarak ordusuyla birlikte Antakya'nın yardımına koştu . Kerboğa 5 Temmuz 1098'da Antakya'ya ulaştığında kent Firuz adındaki bir Ermeni'nin ihanet ederek Haçlıları gizlice kente sokması sonucu Haçlıların eline geçmişti. Kerboğa Antakya'yı geri almak için kuşattı.
rdfs:label
 • Kerbogha
 • Kerboga
 • Kerbogha
 • Kerbogha
 • Kerbogha
 • Kerbogha
 • Kerbogha
 • Kerboğa
 • Kirbogha
 • Kurbugha
 • Карбука
 • ケルボガ
 • 카르부가
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:commandant of
is foaf:primaryTopic of