Fondateur de la dynastie justinienne, Justin Ier dit le Grand (latin : Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; grec ancien : Φλάβιος Ίουστίνος Αϋγουστος, comme empereur Ίουστίνος Α Ό Μέγας) est né en 450 ou 452 près de Niš; il devint empereur à un âge avancé le 10 juillet 518 et mourut le 1er août 527. Grâce à son neveu et fils adoptif, Justinien, il parvint à mettre un terme au conflit qui opposait partisans du concile de Chalcédoine et monophysites.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Fondateur de la dynastie justinienne, Justin Ier dit le Grand (latin : Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; grec ancien : Φλάβιος Ίουστίνος Αϋγουστος, comme empereur Ίουστίνος Α Ό Μέγας) est né en 450 ou 452 près de Niš; il devint empereur à un âge avancé le 10 juillet 518 et mourut le 1er août 527. Grâce à son neveu et fils adoptif, Justinien, il parvint à mettre un terme au conflit qui opposait partisans du concile de Chalcédoine et monophysites. Son zèle pour l’orthodoxie le fit toutefois entrer en conflit avec Théodoric, le chef des Goths ariens qui régnait sur une bonne partie de l’Italie. Les relations avec les Perses sassanides, cordiales au début du règne, dégénérèrent en une guerre qui se poursuivit sous Justinien.
 • Justyn I (ur. ok. 450 w Niszu, zm. 1 sierpnia 527 w Konstantynopolu) – cesarz bizantyjski, panujący od 5 lipca 518 do śmierci. Justyn był wieśniakiem trackim pochodzącym z Naissus (dzisiejszy Nisz). Walczył w armii rzymskiej, potem był dowódcą straży pałacowej ekskubitorów, a następnie po śmierci Anastazjusza został cesarzem Bizancjum. Zasłużony w walkach z Persami doświadczony żołnierz, obejmując tron był już w dość podeszłym wieku – założył nową bizantyjską dynastię justyniańską. Justyn w przeciwieństwie do Anastazjusza należał do zwolenników doktryny soboru chalcedońskiego. Z tego względu jednym z pierwszych posunięć politycznych nowego cesarza było przywrócenie jedności kościelnej z Stolicą Apostolską w Rzymie, zrywając tym samym ze schizmą akacjańską.W państwie panował niepokój, zatem cesarz potrzebował wsparcia, które znalazł u syna siostry Wigilancji Petrusa Sabbatha, późniejszego Justyniana I. Wybór następcy przez Justyna I był – jak się okazało – korzystny dla cesarstwa. Jego wpływ spowodował rozpoczęcie ekspansji w kierunku zachodnim w celu odzyskania prowincji należących wcześniej do cesarstwa zachodniorzymskiego. Z inspiracji swego bratanka w 525 r. uchwalił ustawę umożliwiającą małżeństwa przedstawicieli arystokracji z osobami z niższego stanu. Umożliwiło to małżeństwo Justyniana z Teodorą.
 • I. Justinus, görögösen Jusztinosz (453 – 527. augusztus 1.), (uralkodott 518. július 9. – 527. augusztus 1.) bizánci császár, I. Anastasius utódja volt. Már a korabeli történetírók is mindössze I. Justinianus súlytalan elődjének és bábjának tekintették, azonban nem szabad elfelednünk, hogy ha Justinus nem járja be a maga útját, Justinianus sosem került volna trónra.
 • 유스티누스 1세 (Flavius Iustinus, 450년경–527년, 8월 1일)는 비잔티움 제국의 황제로 518년부터 527년까지 통치했다. 군대의 낮은 계급에서부터 시작하여 황제가 되었고 매우 고령의 나이에 재위에 올랐음에도 불구하고 제국을 건실하게 통치하였고 다음 황제인 유스티니아누스 1세에게 제위를 물려주었다.
 • Flavio Justino o Justino I (c. 450 - 1 de agosto de 527) fue Emperador bizantino desde 518 hasta su muerte en 527. Nació en una aldea cerca de Bederiana, en la provincia de Dardania, perteneciente a la diócesis de Dacia que, junto con la de Macedonia, conformaba la prefectura pretoriana de Ilírico. En su juventud llegó a Constantinopla huyendo de las invasiones bárbaras. Se alistó en el Ejército, y gracias a su capacidad, ascendió rápidamente por el escalafón militar, hasta convertirse en comandante de la guardia de palacio del emperador Anastasio I varias décadas después. Gracias a su posición (era el comandante del único Ejército acantonado en la ciudad) y su prodigalidad, consiguió ser nombrado sucesor a la muerte de Anastasio I, en 518. En el momento de su ascensión al trono tenía cerca de 70 años.Justino, que era un militar sin los conocimientos ni la visión precisos para gobernar el Imperio bizantino, se rodeó de consejeros de confianza. El más destacado de ellos fue sin duda su sobrino, Flavius Petrus Sabbatius, al que adoptó como hijo y al que dio el nombre, por el que ha pasado a la historia, de Justiniano. Aunque se dice con frecuencia que Justiniano rigió los destinos del Imperio ya en vida de su tío, como afirma el historiador Procopio de Cesarea, es probable que no fuera así, ya que sólo fue investido como sucesor meses antes de la muerte de Justino. En 525, Justino derogó una ley que prohibía a los miembros de la clase senatorial contraer matrimonio con una mujer de clase inferior, lo cual fue considerado escandaloso en la época. Gracias a este edicto, Justiniano pudo casarse con Teodora, una antigua actriz y artista de circo; por otra parte, la derogación de esta norma contribuyó a diluir las antiguas diferencias de clase de la sociedad romana. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por las disputas con los ostrogodos y los persas. En 526 su salud comenzó a declinar, y nombró formalmente sucesor a Justiniano el 1 de abril de 527. Murió el 1 de agosto de ese mismo año. La ciudad de Anazarbus fue rebautizada como Justinopolis en 525, en honor suyo.
 • ユスティヌス1世(Justinus I, 435年 - 527年8月1日)は、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)ユスティニアヌス王朝の初代皇帝(在位:518年 - 527年)。貧農からプラエトリアニ(親衛隊)に入隊して、その将軍となったが、晩年皇帝となった。甥のユスティニアヌス1世を養子としてコンスタンティノポリスに招き寄せ、後継者として養育した。
 • Justin I. (lat. Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; mittelgriechisch Φλάβιος Ἰουστίνος Αὔγουστος, als Kaiser auch: Ἰουστίνος Α’ ὁ Mέγας, * um 450 bei Naissus; † 1. August 527 in Konstantinopel) war von 518 bis 527 (ost-)römischer Kaiser und der erste Herrscher der Justinianischen Dynastie (518–578 bzw. 602).
 • Justinus I. (450 poblíž Naissu – 1. srpna 527 Konstantinopol) byl východořímským císařem v letech 518–527 a současně zakladatelem justiniánské dynastie (518–578 resp. 602).Justinus se narodil kolem roku 450 v okolí Naissu jako syn rolníků. V roce 470 přišel do Konstantinopole, kde vstoupil do armády. Zúčastnil se války s Peršany a obzvlášť se vyznamenal během isaurské války. Později povýšil na velitele císařské gardy (Exkubiton). Po smrti císaře Anastasia v roce 518 se Justinus dokázal prosadit proti ostatním kandidátům a v osmašedesáti letech nastoupil na trůn. Přitom se ukázal jako velice schopný a zároveň zcela bezzásadový. Již na počátku Justinovy vlády působil jako jeho rádce jeho velmi vzdělaný synovec a pozdější nástupce Justinián.Ve vztazích s církví stavěl především na diplomacii. Korespondencí s papežem Hormisdem se mu podařilo urovnat akakiánské schizma. Tím bylo dáno jasně najevo, že znovu posílená východořímská říše nyní opět projevuje intenzivnější zájem o záležitosti na západě. V následujícím období pak církev vedená papežem Janem I. přijala zprostředkující roli mezi císařem a ostrogótským králem Theodorichem, která však selhala, když Theodorich nechal papeže zatknout kvůli obvinění, že se spojil s Římany.Vztahy s Ostrogóty se později ještě zhoršily, když byla na Theodorichově dvoře poražena sílící procísařská strana. V této souvislosti je také nutné vidět popravu filozofa Boëthia. Současně byli od roku 523 na východě pronásledováni ariáni, což bylo v Ravenně přijímano s nelibostí, neboť Ostrogóti vyznávali ariánství.Doba Justinovi vlády se ne naposledy vyznačovala bojem proti Peršanům na východní hranici. Již předtím existovalo latentní napětí mezi oběma říšemi (kromě jiného kvůli neúspěchu jednání o adopci pozdějšího perského krále Husrava I. Justinem), které vyústilo někdy v letech 525/526 v boje na Kavkaze, především v oblasti Lazika. Válka však byla nerozhodná a měla pokračovat i po Justinově smrti.K úspěchům lze řadit skutečnost, že se podařilo rozšířit křesťanství na území dnešního Jemenu. Dobré vztahy byly udržovány rovněž s arabskými a kavkazskými příhraničními kmeny. Navíc vpádům Slovanů a Avarů na Balkán se Římané v této době ještě dokázali bez obtíži ubránit.Císař zemřel 1. srpna 527. Nástupcem se stal jeho synovec Justinián I., během jehož vlády došlo k urychlení transformace římského antického státu ve středověkou byzantskou říši. Justinova stejně jako Anastasiova vláda položila základ k pozdějšímu opětovnému rozmachu říše. Nelze ovšem přehlížet skutečnost, že za většinou rozhodnutí nevzdělaného, ale prakticky uvažujícího císaře stál Justinián, který měl na svého strýce už dlouho před jeho smrtí značný vliv. To Justinovi ostatně vytýká také historik Prokopios z Kaisareie.Jelikož Justinus pocházel z Illyrika, byl také jedním z posledních římských císařů, jehož rodným jazykem byla latina. Jeho údajně špatná řečtina vyvolávala posměch, protože podle Prokopia měl prý k psaní vlastního jména potřebovat šablonu.
 • Флавий Юстин (на латински: Flavius Iustinus), познат като Юстин I, е император на Византия (518–527), който полага началото на нова династия (Юстинианова династия). Неговото скромно властване се смята за пролог към забележителното управление на неговия племенник Юстиниан Велики.Юстин I се издига във византийската армия и идва на трона, въпреки факта, че е неграмотен и почти на 70 години, когато взима властта. Счита се че не е знаел дори как да се подписва на държавните документи – за тази цел ползвал дъска на която било начертано името му.По произход Юстин е македонски селянин, потомък на романизирани траки, роден ок. 450 или 452 година в малко селце близо до Ведериана (или Бедериана), провинция Дардания, дн. Бадар близо до днешния град Скопие. Докато е млад Юстин се препитава като свинар и бяга заедно с двама свои приятели от варварско нападение, намирайки убежище в Константинопол. Скоро след това постъпва в армията и благодарение на своите способности бързо се издига в дворцовата гвардия, става генерал и получава поста на comes excubitorum – началник на императорската стража при Анастасий I. Намирайки се на тази позиция (командващ единствените войски в столицата) Юстин урежда избирането си за император на 9 юли 518 г., когато предходника му умира без да е посочил наследник на трона.
 • Flávio Justino (em latim: Flavius Justinus Augustus; ca. 450 (1564 anos) — 1 de agosto de 527) foi um imperador romano do Oriente (r. 518–527). Originalmente um soldado do exército bizantino e, posteriormente, general e comandante da guarda palaciana em Constantinopla durante o reinado de Anastácio I Dicoro, foi elevado à dignidade imperial apesar de ser analfabeto e contar quase 70 anos.
 • Giustino I (Tauresio, 450 – Costantinopoli, 1º agosto 527) è stato un imperatore bizantino dal 518 alla sua morte.
 • Flavius Iustinus o Justí I (c. 450 - 1 d'agost de 527) va ser emperador bizantí des de l'any 518 fins al 527 i el fundador de la Dinastia Justinianea.
 • Yustinus I (bahasa Latin: Flavius Yustinus; bahasa Yunani: Ἰουστίνος; c. 450 – 1 Agustus 527) adalah Kaisar Romawi Timur (Bizantium) dari tahun 518 hingga 527. Awalnya ia adalah seorang penjaga kekaisaran, dan terus naik pangkat hingga akhirnya menjadi kaisar dan mendirikan dinasti Yustinianus, meskipun ia buta huruf. Yustinus I digantikan oleh keponakannya, Yustinianus I, yang akan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Bizantium.
 • Justin I (Latin: Flavius Iustinus Augustus, Ancient Greek: Ἰουστίνος; c. 453 – 1 August 527) was Byzantine Emperor from 518 to 527. He rose through the ranks of the army and ultimately became its emperor, in spite of the fact he was illiterate and almost 70 years old at the time of accession. His reign is significant for the founding of the Justinian Dynasty that included his eminent nephew Justinian I and for the enactment of laws that de-emphasized the influence of the old Roman nobility. His consort was Empress Euphemia.
 • I. Justin (Latince: Flavius Iustinus) (d. yak. 450 – 1 Ağustos 527), 518den ölümüne kadar Bizans imparatoru idi. Justinyen Hanedanı'nın kurucusudur. I. Justin bir Bizans eyaleti olan İlirya'da (ya Üsküp civarinda Bederina da ya da Naissus'da şimdiki Niş'de) doğmuş bir köylü çocuğu olup genç yaşta Konstantinopolis'e gelip Bizans ordusuna girmiştir. Yeteneği dolayısıyla Bizans ordusunda rütbe rütbe ilerlemiş ve 65 yaşından sonra (bazı kaynaklara göre 70ine girerken) I. Anastasios'un çocuksuz ölümü sonunda Bizans İmparatoru olmuştur. I. Justin'in okuryazarlığı bulunmayıp imparator olduktan sonra bile imzasini delikli bir kalıp üstünden geçerek atardı. Karısı ve sonunda imparatoriçe olan Euphemia'dir. Saltanatının en önemli başarıları eski Bizans soylularinin etkilerini azaltamak hedefli bir kanun çıkartılması ve varisi ve 1000 yıllık Bizans tarihinin en büyük Bizans İmparatoru olduğu kabul edilen yeğeni I. Justinianos'in Bizans idaresine katkısıdır.
 • Flabius Iustinus edo Justino I.a (k.o.. 450 - 527. urteko abuztuak 1) Bizantziar Inperioko agintaria 518 eta 527 urteen artean. Bederiana hiritik gertu zegoen herriska batean jaioa Dardaniako probintzian, Daziako diozesian. Garai hartan Dazia eta Mazedoniako diozesiek Ilirikoko pretorioaren prefektura osatzen zuten barbaroen etengabeko erasoen helburu. Eraso hauengandik ihesi gaztea zen artean Konstantinopolisera iritsi zen. Ejertzitoan izena eman eta bere argitasunari esker azkar gora egin zuen urteen poderioz agintariaren goardiako komandante bihurtu zen arte. Garai hartako agintaria Anastasio I.a zen. Agintariaren goardia Konstantinopolisen egoitza zuen ejertzitoko atal bakarra zenez eta Justinok zuen izen onari esker 518. urtean Anastasio I.a hil zenean honen oinordeko izendatu zuten Justino I.a agintari izena jaso zuelarik, ordurako hirurogeitamar urte inguru bazuen iada.Justino militar habila bazen ere kudeaketa aproposa burutzeko gaitasunik ez zuenez aholkulari trebeez inguratu zen. Gorteko aholkulari erabakiorrena ezpairik gabe Justinoren iloba izan zen, Flabius Petrus Sabbatius izenekoa. Justinok iloba oinordeko izendatu zuen eta honek ostera oroitua izango den izena hartu zuen, Justiniano. Prokopio historialariariak dioenez Justino agintari bazen ere Justiniano zen inperioko benetako zuzendaria. Prokopio hala ere oker egon liteke Justinok iloba oinordeko hil baino zenbait hilabete lehenago izendatu baitzuen soilik eta agian garrantzi gehiegi egozten zaio Justinianori bere osabaren aginteaz aritzerakoan.525. urtean Justinok leinu senatorialeko jendea klase baxuagokoekin ezkontzea debekatzen zuen legea baliogabetu zuen. Legearen baliogabetzeak garai hartan zenbait aristokrata asaldatu bazuen ere osteara eragin handia izan zuen inpeiroarengan zenbait agintarik leinu humileko emazteak izango baitzituzten, bereziki Justinianok zeina Teodora izeneko iragan ez oso argia zuen dama batekin ezkondu zen. Justiniano eta Teodora inperioarengan eragin handien izan duten agintari-enperatriz bikoteetako bat izan ziren.Justinoren azken urteetan ostrogodoen eta pertsiarrekin gatazka ugari izan zen bere oinordeko Justinianok jasoko zituenak. 526. urtetik aurrera edadeak edo gaitzak jota gaisotzen hasi zen 527. urteko apirilaren 1ean Justiniano ofizialki oinordeko izendatu zuelarik. Urte hartako abuztuaren 1ean bertan hil zen.525. urtean Anazarbusgo hiriari Justinopolis izena egotzi zitzaion Justinoren omenez.
 • Юстин I (лат. Flavius Justinus; греч. Ἰουστίνος) — византийский император (518—527), чьё правление стало «прологом» к блестящему царствованию его племянника Юстиниана I.
 • Flavius Iustinus (Latijn: Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; Grieks: Ἰουστίνος) (Dardania, ca. 450 - Constantinopel, 1 augustus 527), bekend als Justinus I (Nederlands, verouderd: Justijn), was Oost-Romeins Keizer van 518 tot 527. Hij steeg in de rangen van het leger van het Byzantijnse Keizerrijk en werd uiteindelijk keizer, ondanks het feit dat hij analfabeet en bijna 70 jaar oud was bij zijn troonsbestijging. Zijn bewind is betekenisvol voor het stichten van een dynastie die ook zijn eminente neef Justinianus I omvat en de wetten die de invloed van de oude Byzantijnse adeldom beperkten.Justinus werd geboren in een gehucht nabij Bederiana, in de Romeinse provincie Dardania, onderdeel van het diocees Dacië (zie Romeinse provincies). Als tiener vluchtte hij samen met twee compagnons voor een invasie van barbaren en zocht zijn toevlucht in Constantinopel. Justinus sloot zich spoedig aan bij het leger en door zijn bekwaamheid steeg hij door de rangen om uiteindelijk generaal te worden en commandant van de paleisgarde onder keizer Anastasios I. Hij was commandant van de enige troepen in de stad. Dankzij deze positie en het uitdelen van geld was Justinus in staat om zijn verkiezing tot keizer in 518 veilig te stellen.Als carrièresoldaat met weinig kennis van staatsmanschap omringde Justinus zich wijselijk met betrouwbare adviseurs. De meest prominente van deze mannen was zijn neef Flavius Petrus Sabbatius, die hij adopteerde als zijn zoon en de naam Justinianus gaf. Het is nu gebruikelijk om te zeggen dat Justinianus toentertijd het keizerrijk regeerde in naam van zijn oom, mede door de geschriften van de geschiedschrijver Procopius, maar er is veel bewijs van het tegendeel voorhanden. In feite werd Justinianus niet benoemd als opvolger tot minder dan een jaar voordat Justinus stierf.Gedurende zijn keizerschap werd in 519 werd het Acaciaanse schisma beëindigd.In 525 herriep Justinus een wet, die het eigenlijk onmogelijk maakte voor een lid van de senatoriale klasse om een vrouw uit een lagere sociale klasse te huwen, inclusief mensen uit het theater, hetgeen als schandalig werd beschouwd in die tijd. Dit edict effende de weg voor Justinianus om Theodora te trouwen, een voormalige mimespeelster en uiteindelijk resulteerde dit in een aanzienlijke vervaging van het oude klasseonderscheid aan het Keizerlijke hof.De latere jaren van zijn bewind werden gemarkeerd door de strijd tussen het keizerrijk en de Ostrogoten en de Sassaniden. In 526 brak de Iberische oorlog (526-532) uit. Vanaf dat jaar ging Justinus' gezondheid achteruit. Op 1 april 527 benoemde hij Justinianus formeel tot mede-keizer en opvolger. Op 1 augustus van dat jaar stierf Justinus.De stad Anazarbus werd in 525 te zijner ere hernoemd tot Justinopolis.
dbpedia-owl:activeYearsEndYear
 • 0527-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:activeYearsStartYear
 • 0518-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthName
 • Flavius (Anicius ?) Iustinus
dbpedia-owl:deathDate
 • 0527-08-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:dynasty
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:predecessor
dbpedia-owl:spouse
dbpedia-owl:successor
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Profil de Justinsur une pièce de monnaie
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 182031 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17225 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108780387 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:couleur
 • #dfbfff
 • #e6ccff
prop-fr:dateDeDécès
 • 0527-08-01 (xsd:date)
 • Constantinople
prop-fr:dateDeNaissance
 • v. 450 Bederiana, près de Naissus
prop-fr:dynastie
prop-fr:femme
prop-fr:icone
 • Justinien small.png
prop-fr:légende
 • Profil de Justin sur une pièce de monnaie
prop-fr:nom
prop-fr:nomDeNaissance
 • Flavius Iustinus
prop-fr:prédécesseur
prop-fr:période
 • 518 (xsd:integer)
prop-fr:règne
 • 0518-07-10 (xsd:date)
prop-fr:successeur
prop-fr:titre
 • Empereur byzantin
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Fondateur de la dynastie justinienne, Justin Ier dit le Grand (latin : Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; grec ancien : Φλάβιος Ίουστίνος Αϋγουστος, comme empereur Ίουστίνος Α Ό Μέγας) est né en 450 ou 452 près de Niš; il devint empereur à un âge avancé le 10 juillet 518 et mourut le 1er août 527. Grâce à son neveu et fils adoptif, Justinien, il parvint à mettre un terme au conflit qui opposait partisans du concile de Chalcédoine et monophysites.
 • I. Justinus, görögösen Jusztinosz (453 – 527. augusztus 1.), (uralkodott 518. július 9. – 527. augusztus 1.) bizánci császár, I. Anastasius utódja volt. Már a korabeli történetírók is mindössze I. Justinianus súlytalan elődjének és bábjának tekintették, azonban nem szabad elfelednünk, hogy ha Justinus nem járja be a maga útját, Justinianus sosem került volna trónra.
 • 유스티누스 1세 (Flavius Iustinus, 450년경–527년, 8월 1일)는 비잔티움 제국의 황제로 518년부터 527년까지 통치했다. 군대의 낮은 계급에서부터 시작하여 황제가 되었고 매우 고령의 나이에 재위에 올랐음에도 불구하고 제국을 건실하게 통치하였고 다음 황제인 유스티니아누스 1세에게 제위를 물려주었다.
 • ユスティヌス1世(Justinus I, 435年 - 527年8月1日)は、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)ユスティニアヌス王朝の初代皇帝(在位:518年 - 527年)。貧農からプラエトリアニ(親衛隊)に入隊して、その将軍となったが、晩年皇帝となった。甥のユスティニアヌス1世を養子としてコンスタンティノポリスに招き寄せ、後継者として養育した。
 • Justin I. (lat. Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; mittelgriechisch Φλάβιος Ἰουστίνος Αὔγουστος, als Kaiser auch: Ἰουστίνος Α’ ὁ Mέγας, * um 450 bei Naissus; † 1. August 527 in Konstantinopel) war von 518 bis 527 (ost-)römischer Kaiser und der erste Herrscher der Justinianischen Dynastie (518–578 bzw. 602).
 • Flávio Justino (em latim: Flavius Justinus Augustus; ca. 450 (1564 anos) — 1 de agosto de 527) foi um imperador romano do Oriente (r. 518–527). Originalmente um soldado do exército bizantino e, posteriormente, general e comandante da guarda palaciana em Constantinopla durante o reinado de Anastácio I Dicoro, foi elevado à dignidade imperial apesar de ser analfabeto e contar quase 70 anos.
 • Giustino I (Tauresio, 450 – Costantinopoli, 1º agosto 527) è stato un imperatore bizantino dal 518 alla sua morte.
 • Flavius Iustinus o Justí I (c. 450 - 1 d'agost de 527) va ser emperador bizantí des de l'any 518 fins al 527 i el fundador de la Dinastia Justinianea.
 • Yustinus I (bahasa Latin: Flavius Yustinus; bahasa Yunani: Ἰουστίνος; c. 450 – 1 Agustus 527) adalah Kaisar Romawi Timur (Bizantium) dari tahun 518 hingga 527. Awalnya ia adalah seorang penjaga kekaisaran, dan terus naik pangkat hingga akhirnya menjadi kaisar dan mendirikan dinasti Yustinianus, meskipun ia buta huruf. Yustinus I digantikan oleh keponakannya, Yustinianus I, yang akan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Bizantium.
 • Юстин I (лат. Flavius Justinus; греч. Ἰουστίνος) — византийский император (518—527), чьё правление стало «прологом» к блестящему царствованию его племянника Юстиниана I.
 • Justin I (Latin: Flavius Iustinus Augustus, Ancient Greek: Ἰουστίνος; c. 453 – 1 August 527) was Byzantine Emperor from 518 to 527. He rose through the ranks of the army and ultimately became its emperor, in spite of the fact he was illiterate and almost 70 years old at the time of accession. His reign is significant for the founding of the Justinian Dynasty that included his eminent nephew Justinian I and for the enactment of laws that de-emphasized the influence of the old Roman nobility.
 • Flabius Iustinus edo Justino I.a (k.o.. 450 - 527. urteko abuztuak 1) Bizantziar Inperioko agintaria 518 eta 527 urteen artean. Bederiana hiritik gertu zegoen herriska batean jaioa Dardaniako probintzian, Daziako diozesian. Garai hartan Dazia eta Mazedoniako diozesiek Ilirikoko pretorioaren prefektura osatzen zuten barbaroen etengabeko erasoen helburu. Eraso hauengandik ihesi gaztea zen artean Konstantinopolisera iritsi zen.
 • I. Justin (Latince: Flavius Iustinus) (d. yak. 450 – 1 Ağustos 527), 518den ölümüne kadar Bizans imparatoru idi. Justinyen Hanedanı'nın kurucusudur. I. Justin bir Bizans eyaleti olan İlirya'da (ya Üsküp civarinda Bederina da ya da Naissus'da şimdiki Niş'de) doğmuş bir köylü çocuğu olup genç yaşta Konstantinopolis'e gelip Bizans ordusuna girmiştir. Yeteneği dolayısıyla Bizans ordusunda rütbe rütbe ilerlemiş ve 65 yaşından sonra (bazı kaynaklara göre 70ine girerken) I.
 • Justyn I (ur. ok. 450 w Niszu, zm. 1 sierpnia 527 w Konstantynopolu) – cesarz bizantyjski, panujący od 5 lipca 518 do śmierci. Justyn był wieśniakiem trackim pochodzącym z Naissus (dzisiejszy Nisz). Walczył w armii rzymskiej, potem był dowódcą straży pałacowej ekskubitorów, a następnie po śmierci Anastazjusza został cesarzem Bizancjum. Zasłużony w walkach z Persami doświadczony żołnierz, obejmując tron był już w dość podeszłym wieku – założył nową bizantyjską dynastię justyniańską.
 • Флавий Юстин (на латински: Flavius Iustinus), познат като Юстин I, е император на Византия (518–527), който полага началото на нова династия (Юстинианова династия). Неговото скромно властване се смята за пролог към забележителното управление на неговия племенник Юстиниан Велики.Юстин I се издига във византийската армия и идва на трона, въпреки факта, че е неграмотен и почти на 70 години, когато взима властта.
 • Flavio Justino o Justino I (c. 450 - 1 de agosto de 527) fue Emperador bizantino desde 518 hasta su muerte en 527. Nació en una aldea cerca de Bederiana, en la provincia de Dardania, perteneciente a la diócesis de Dacia que, junto con la de Macedonia, conformaba la prefectura pretoriana de Ilírico. En su juventud llegó a Constantinopla huyendo de las invasiones bárbaras.
 • Flavius Iustinus (Latijn: Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; Grieks: Ἰουστίνος) (Dardania, ca. 450 - Constantinopel, 1 augustus 527), bekend als Justinus I (Nederlands, verouderd: Justijn), was Oost-Romeins Keizer van 518 tot 527. Hij steeg in de rangen van het leger van het Byzantijnse Keizerrijk en werd uiteindelijk keizer, ondanks het feit dat hij analfabeet en bijna 70 jaar oud was bij zijn troonsbestijging.
 • Justinus I. (450 poblíž Naissu – 1. srpna 527 Konstantinopol) byl východořímským císařem v letech 518–527 a současně zakladatelem justiniánské dynastie (518–578 resp. 602).Justinus se narodil kolem roku 450 v okolí Naissu jako syn rolníků. V roce 470 přišel do Konstantinopole, kde vstoupil do armády. Zúčastnil se války s Peršany a obzvlášť se vyznamenal během isaurské války. Později povýšil na velitele císařské gardy (Exkubiton).
rdfs:label
 • Justin Ier
 • Giustino I
 • I. Justin
 • I. Justinus bizánci császár
 • Justin I
 • Justin I.
 • Justino I
 • Justino I
 • Justino I.a
 • Justinus I
 • Justinus I.
 • Justyn I (cesarz bizantyński)
 • Justí I
 • Yustinus I
 • Юстин I
 • Юстин I
 • ユスティヌス1世
 • 유스티누스 1세
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Justin
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:prédécesseur of
is prop-fr:successeur of
is foaf:primaryTopic of