Julius Wellhausen (né le 17 mai 1844 à Hamelin (Allemagne) et mort le 7 janvier 1918 à Göttingen) est un théologien protestant, qui exerça une influence profonde sur l'étude philologique de l’Ancien Testament. Il est le fondateur de la critique radicale de la Bible. L’École Wellhausen dénonce la prétendue historicité de larges portions de la Bible et n'y voit que des réminiscences de périodes plus tardives, notamment en ce qui concerne l’« Époque des Rois ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Julius Wellhausen (né le 17 mai 1844 à Hamelin (Allemagne) et mort le 7 janvier 1918 à Göttingen) est un théologien protestant, qui exerça une influence profonde sur l'étude philologique de l’Ancien Testament. Il est le fondateur de la critique radicale de la Bible. L’École Wellhausen dénonce la prétendue historicité de larges portions de la Bible et n'y voit que des réminiscences de périodes plus tardives, notamment en ce qui concerne l’« Époque des Rois ». Elle s'appuie pour cela exclusivement sur les méthodes de la critique textuelle des textes de l'Antiquité. Wellhausen est l'auteur de plusieurs thèses toujours très débattues, que ses étudiants Albrecht Alt et Martin Noth ont particulièrement développées.
 • Julius Wellhausen (May 17, 1844 – January 7, 1918), was a German biblical scholar and orientalist, noted particularly for his contribution to scholarly understanding of the origin of the Pentateuch/Torah. He is credited with being one of the originators of the documentary hypothesis.
 • Юлиус Велльгаузен (нем. Julius Wellhausen; 17 мая 1844, Хамельн, Германия — 7 января 1918, Гёттинген, Германия) — немецкий востоковед и исследователь Библии.
 • Julius Wellhausen (17. května 1844 Hameln – 7. ledna 1918 Göttingen) byl německý protestantský teolog, který měl velký význam na starozákonní bádání.Byl jedním ze zakladatelů moderní biblické kritiky. Založil školu, která používá metodu literární analýzy antických textů. Wellhausen vznesl teze, které rozvedl Albrecht Alt a Martin North a jsou dodnes diskutovány. Novější autoři se chopili některých tezí Wellhausenovy školy a snažili se je podepřít archeologií. Wellhausenova teorie dokumentů je však od 70. let 20. století značně zpochybňována.
 • Julius Wellhausen (* 17. Mai 1844 in Hameln; † 7. Januar 1918 in Göttingen) war ein deutscher protestantischer Theologe und Orientalist, der nachhaltigen Einfluss auf die Forschung zum Alten Testament sowie zur frühislamischen Geschichte hatte.Er war einer der Begründer der modernen Bibelkritik. Die nach ihm benannte Wellhausen-Schule spricht weiten Teilen der biblischen Überlieferung die Historizität ab und betrachtet sie lediglich als Projektion späterer Epochen, speziell der Königszeit. Sie bediente sich dabei methodisch ausschließlich der literarischen Analyse antiker Texte. Wellhausen stellte einige noch heute diskutierte Thesen auf (unter anderem die Neuere Urkundenhypothese), die besonders von seinen Schülern Albrecht Alt und Martin Noth ausgearbeitet wurden.
 • ユリウス・ヴェルハウゼン(Julius Wellhausen、1844年5月17日 - 1918年1月7日)は、ドイツの神学・聖書学・東洋学・言語学の学者。トーラー(モーセ五書)の批判的研究(文書仮説)で著名。
 • Julius Wellhausen (Hameln, 17 maggio 1844 – Gottinga, 7 gennaio 1918) è stato uno studioso della Bibbia e un islamista tedesco.
 • Julius Wellhausen (1844-1918) foi um alemão estudioso bíblico e orientalista, famoso, particularmente, por sua contribuição para o conhecimento acadêmico sobre a origem do Pentateuco/Torá (os primeiros cinco livros da Bíblia). Ele é considerado como um dos originadores da Hipótese Documentária.
 • Julius Wellhausen adalah seorang ahli Perjanjian Lama Jerman dari Marburg, Jerman. Dia memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakan teori bahwa Pentateukh adalah karya tulis yang disusun dari empat sumber. Keempat sumber itu pun berasal dari zaman yang berbeda-beda, yaitu Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Priestis. Keempat sumber itu pun memiliki simbol, yaitu Y, E, D, P. Teori ini sering disebut dengan teori empat sumber.
 • Julius Wellhausen (ur. 17 maja 1844 w Hameln, zm. 7 stycznia 1918 w Getyndze) – niemiecki biblista i semitysta, twórca teorii czterech źródeł oraz autor pionierskich badań dotyczących historii Arabów w okresie przedmuzułmańskim i wczesnomuzułmańskim.Był synem luterańskiego pastora Augusta Wellhausena (zm. 1861) i kontynuując ojcowską tradycję studiował protestancką teologię w Getyndze w latach 1862 do 1865. Po ukończeniu studiów przez dwa lata pracował jako privatdozent, by następnie powrócić do Getyngi, gdzie zaczął nauczać teologii i studiować pod kierunkiem Heinricha Ewalda, koncentrując się głównie na językach orientalnych. Po uzyskaniu doktoratu z zakresu teologii Wellhausen nauczał przez dwa lata w Getyndze zanim został mianowany profesorem teologii na uniwersytecie w Greifswaldzie. Nauczał tam teologii i hebrajskiego, jednak jego badania naukowe obejmowały intensywne studia nad arabskim. Z biegiem czasu uczenie teologów, którzy mieli służyć kościołowi, stało się ciężarem dla Wellhausena, więc poprosił o przeniesienie do Halle na tamtejszy Wydział Filozofii. Obok arabskiego i syryjskiego nauczał tam też czasem podstaw perskiego. W roku 1885 został przeniesiony na uniwersytet w Marburgu, gdzie na Wydziale Filozofii nauczał języków semickich. Kiedy w roku 1891 zmarł Paul de Lagarde Wellhausen stał się jego sukcesorem na uniwersytecie w Getyndze, obejmując tym samym profesurę swojego dawnego nauczyciela, Heinricha Ewalda. Na tym stanowisku Wellhausen pozostał aż do roku 1913, kiedy przeszedł na emeryturę.Metodologiczne podejście Wellhausena, "które czasami nazywane jest Wellhausenowskim immanentyzmem, jest oparte na koncepcji zgodnie z którą wszystkie nasiona późniejszego rozwoju mają swoje źródło w czasach najwcześniejszych". Najpierw Wellhausen zastosował je w biblistyce, koncentrując się na dziejach starożytnych Izraelitów. Jego książki Die Composition des Hexateuchs (w Jahrbücher für deutsche Theologie, 1876–1877; opublikowane jako książka w 1885) i Geschichte Israels (vol. 1, 1878; drugie wydanie opublikowane jako Prolegomena zur Geschichte Israels, 1883) "dostarczyły ostatecznego przełomu w krytyce Pięcioksięgu zapoczątkowanej przez Edwarda Reussa, Karla Heinricha Graffa, Abrahama Kuenena i Wilhelma Vatke. Tym postępem w badaniach Wellhausen stworzył także podstawę dla współczesnego ujęcia historii starożytnego Izraela, które sam następnie przedstawił w swoim dziele Israelitische und jüdische Geschichte (1894)". Wellhausen jako pierwszy spożytkował pogląd, zgodnie z którym "prawo" (tora), które dominuje w Pięcioksięgu jaki znamy, nie reprezentuje najwcześniejszego składnika tego zbioru, ale raczej jego ostateczny (powygnaniowy) etap kompozycji. Uznał także że pozostałe historyczne źródła Pięcioksięgu (Jahwista, Elohista i Źródło Deuteronomiczne) są starsze niż to tzw. Źródło Kapłańskie. Ta teoria źródeł była także podstawą poglądów Wellhausena na ewolucję religii Izraela, przy czym w jego ujęciu można odnaleźć pewien wpływ Hegla. Wellhausen uważał za najstarsze źródła elohistyczne i jahwistyczne, które zostały w pewnym momencie połączone w jednej redakcji. Wspólnie reprezentowały one najstarsze, naturalne, autentyczne, spontaniczne stadium religii Izraela. Źródło deuteronomiczne, datowane przez niego na czasy Jozjasza (zm. 609 p.n.e.), miało wyrażać religię etycznego monoteizmu. Źródło kapłańskie, pochodzące dopiero z czasów Drugiej Świątyni, miało z kolei odzwierciedlać hierokratyczną, legalistyczną religię dekadenckiego "faryzeuszowskiego" rabinicznego judaizmu. Schemat Wellhausena miał więc charakter regresywny, a jego negatywne opinie na temat religii Drugiej Świątyni i "faryzejskiego judaizmu" stały się podstawą do jego późniejszych oskarżeń o antysemityzm. W sumie zatem teoria Wellhausena "nie tylko argumentowała przeciwko jedności Pięcioksięgu i dawnej dacie jego napisania; kwestionowała też ona opowiedzianą w nim historię żydowskiej wiary". To wszystko sprawia, że nazwisko Wellhausena wiążę się z protestanckim liberalizmem, który "podkreślał ludzki aspekt Biblii oraz społeczne i moralne aspekty jej religii. Upatrywano w niej księgę uwarunkowaną historycznie, samoobjawienie Boga ewoluujące progresywnie w stronę chrześcijaństwa. Stąd cały Stary Testament miał być oceniany według normy swego najwyższego poziomu: samego Jezusa". Współczesna biblistyka odrzuciła ewolucjonistyczne podejście Wellhausena do religii Izraela zawarte w jego teorii źródeł, niemniej zaproponowany przez niego schemat powstawania Piecioksięgu został generalnie przyjęty.By lepiej zrozumieć pierwotny, przedwygnaniowy Izrael, Wellhausen oddał się studiom dotyczącym przedmuzułmańskiej i wczesnomuzułmańskiej przeszłości Arabów. Początkowo skoncentrował się on na badaniu poezji plemienia Huzajl, poprzez którą chciał uzyskać wgląd w światopogląd Beduinów. Poprzez obserwowanie budowania społeczności we wczesnym islamie Wellhausen zamierzał wyjaśnić rolę jaką odgrywała w tym religia. Uważał on, iż w wyniku działań Mahometa religia stała się podstawą powstawania społeczności, zastępując wspólnotę krwi, która funkcjonowała w tej roli w plemionach. W swoich pracach śledził on rozwój strategicznych sojuszy i partii w stronę religijnych sekt, a także ich ograniczenia. Jego dzieło Das arabische Reich und sein Sturz (1902) uważane jest za początek poważnych naukowych studiów nad okresem umajjadzkim, a jego powstanie było możliwe dzięki ukończeniu lejdeńskiej edycji Tarich ar-rusul wa al-muluk At-Tabariego. Wellhausen dostarczał w nim "raczej przychylnego obrazu Umajjadów i ich urzędników jako pragmatycznych polityków, twórców i przywódców imperium bazującego na idei dominacji Arabów nad nie-Arabami i w większości przypadków nie przejmujących się kwestiami religijnymi dopóki nie byli do tego zmuszeni przez ich pobożnych oponentów". W książce tej opisał też jak różnego rodzaju sojusze i stronnictwa, w które były zaangażowane plemiona, przyczyniły się do destabilizacji dynastii Umajjadów. Jej początków upatrywał w bitwie pod Karbalą, która miała zapoczątkować opór w stosunku do Umajjadów. W jego oczach wraz z dojściem do władzy Abbasydów, których postrzegał raczej jako teokrację wymieszaną z Persami, niż dynastię arabską, więź pomiędzy arabizmem a islamem została zerwana, a w związku z tym nie żywił on żadnych aspiracji badawczych w stosunku do czasów postumajjadzkich. Studium Wellhausena Die religiös-politischen Oppositionsparteien im alten Islam (1901) uznaje się z kolei za początek akademickich studiów nad szyizmem. To on jako jeden z pierwszych zaprzeczył wcześniej wyznawanym teoriom co do irańskich korzeni szyizmu, wskazując na jego początki w arabskim Iraku.W ostatnim okresie swojej pracy naukowej Wellhausen poświęcił się badaniom nad Nowym Testamentem, jednak jego wyjaśnienia i przekłady Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich przyniosły mu mniej uznania niż jego wcześniejsze prace== Przypisy ==
 • Julius Wellhausen (Hamelen, 17 mei 1844 – Göttingen, 7 januari 1918) was een Duitse protestantse theoloog en oriëntalist die een blijvende invloed op het onderzoek naar het Oude Testament en vroeg-islamitische geschiedenis heeft gehad. Hij is vooral beroemd geworden om zijn bijdragen, samen met Karl Heinrich Graf en de Nederlander Abraham Kuenen, aan de documentaire hypothese aangaande de Pentateuch (daarom ook wel de Wellhausen-hypothese genoemd).
 • Julius Wellhausen (Hameln, 17 de mayo de 1844 - † Gotinga, 17 de enero de 1918). Teólogo protestante alemán, experto en culturas orientales. Perteneció a la Escuela de la historia de las religiones y contribuyó al movimiento de la Antigua búsqueda del Jesús histórico. Dio forma a la hipótesis documentaria que identifica y data cuatro fuentes en el Pentateuco o Torá.Retomó antiguas interpretaciones del racionalismo alemán. Interpretó que el título de Hijo del Hombre que Jesús utiliza en los evangelios, quería decir simplemente «hombre». La significación mesiánica, según Wellhausen, aparece tras la muerte de Jesús, unida a concepciones escatológicas de algunos grupos mesiánicos de la época.Sin embargo, la expresión Hijo del Hombre, proviene del libro de Daniel, en el Antiguo Testamento:Yo seguía mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno; hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio: todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.Fue escrito por un autor del siglo II a. C., hacia el año 165 a. C., probablemente durante el cautiverio de Babilonia. Es un libro de estilo apocalíptico. Así como Dios es representado por un anciano, el hijo del hombre es un personaje que parece condensar todo lo humano, todo lo bueno que hay en la humanidad, que procede de las nubes del cielo (la morada de Dios, en la simbología semítica) y que vencerá sobre la maldad y la brutalidad, de forma definitiva.Este libro, perteneciente al canon hebreo (Tanaj), dio lugar al uso de la expresión «Hijo del Hombre» aplicado al Mesías esperado por el pueblo judío.
 • Юлиус Велхаузен (на немски: Julius Wellhausen) е немски ориенталист и библеист. Автор на документалната хипотеза за произхода на първите шест книги от Библията - Петокнижието и книгата на Исус Навин.
 • 율리우스 벨하우젠(Julius Wellhausen)(1844년 5월 17일-1918년 1월 7일 )은 독일의 성서 신학자이자, 동양을 연구한 학자이다.구약성서의 모세오경(토라)가 모세의 단일저작이 아닌, JDPE(야훼,신명기,사제,엘로힘)문서를 사용한 복수 저자들의 저작이라는 학설을 주장하였다.그는 말년에 구약성서는 저자가 중요한 것이 아니라 하나님의 메세지에 초점을 맞춰야한다고 생각하고 더 이상 저자에 대해 언급하는 것을 지양했다.
 • Julius Wellhausen (17 Mayıs 1844 – 7 Ocak 1918), Alman teolog ve oryantalistti, uzmanlık alanında zamanını Tevrat'ı akademik olarak anlamaya çalıştı.Hanover Krallığı'nın Hamelin şehrinde doğan Wellhause, Protestan bir pastörün oğluydu. Göttingen Üniversitesi'nde Georg Heinrich August Ewald'ın altında teoloji üzerine eğitim görüp 1870'de bu üniversitede Eski Ahit üzerine Privatdoçent oldu. 1872'de Göttingen Üniversitesi'nde teoloji üstüne ordinaryüs profesör oldu. 1882 yılında görevinden istifa etti. Halle Üniversitesi filoloji fakültesinde oryantal diller üzerine ekstraordinariyüs profesör oldu ve 1885'te Marburg Üniversitesi'nde profesörlüğe seçildi. 1892'de Göttingen'e transfer olup ölene kadar burada kaldı.
 • Julius Wellhausen (1844. május 17. – 1918. január 17.) német Biblia-tudós és orientalista.A vesztfáliai Hamelnben született. A Göttingeni Egyetemen tanult teológiát Georg Heinrich August Ewaldtól, majd 1870-től az ótestamentumi történelem docense lett. 1872-ben kinevezték a teológia professzorává Greifswaldban. Lelkiismereti okokból 1882-ben kilépett, és a keleti nyelvek professzora lett a hallei Egyetem filológiai tanszékén. 1885-ben Marburgban lett professzor, majd 1892-ben Göttingenbe helyezték át; haláláig itt maradt.Wellhausen híres volt az Ótestamentum és a Hexateuch (a mózesi öt könyv plusz Józsué könyve) kritikai vizsgálatáról. A meg nem alkuvó tudományos mód miatt, amellyel vizsgálta ezeket, összeütközésbe került a hagyományos felfogású bibliaértelmezőkkel. Leginkább a Pentateuch eredetéről szóló dokumentációs hipotéziséről híres, melyben azt állítja, a Tóra egyes szerzői a későbbi izraelita királyságról írtak, emiatt a mű keletkezése jóval későbbre datálható, mint korábban gondolták.Wellahusen szerint Izrael vallása természetes fejlődés eredménye, a fejlődés tetőpontját a próféták jelentik, de végeredménye hanyatlás. Ez ellentétben áll a katolikus és a zsidó hittel, mely szerint Izrael hite a kinyilatkoztató Isten műve, aki az embert az üdvösségre vezeti.Nem volt igazán lehetősége összehasonlítani a Biblia és az ókori Kelet irodalmát: Izrael a története folyamán befogadja és elutasítja a különböző vallási és kulturális behatásokat, egy tisztán történelmileg meg nem magyarázható rendszer alapján. Nem ismerte el továbbá az egyes szövegek kapcsolatát Izraellel. Nem lehet továbbá egyetlen vagy pár ember alkotásának tekinteni a Pentateuchot. Ezek mind az első tényre vezethetők vissza, azaz, hogy természetes fejlődésként határozta meg Izrael monoteizmusát.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1844-05-17 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • 135366245
dbpedia-owl:deathDate
 • 1918-01-07 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:individualisedGnd
 • 118630849
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:lccnId
 • n/50/2966
dbpedia-owl:sudocId
 • 050666649
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Photographie de Julius Wellhausen
dbpedia-owl:viafId
 • 81950780
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3281763 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13988 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108019950 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activités
 • Professeur de théologie et de littérature biblique
prop-fr:année
 • 1878 (xsd:integer)
 • 1887 (xsd:integer)
 • 1976 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:artikel
 • Wellhausen, Julius
prop-fr:auteur
prop-fr:autor
 • Marco Frenschkowski
prop-fr:band
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:bnf
 • 135366245 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Novum Testamentum, Suppléments
 • Monde de la Bible
prop-fr:dateDeDécès
 • 1918-01-07 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1844-05-17 (xsd:date)
prop-fr:format
 • A5
prop-fr:fr
 • Wilhelm Herrmann
 • Adolf Jülicher
 • August Dillmann
 • Benedikt Niese
 • Eduard Rupprecht
 • Eduard Schwartz
 • Ferdinand Justi
 • Franz Delitzsch
 • Hermann Cremer
 • Wilhelm Vatke
 • Wolf Ernst Hugo Emil von Baudissin
prop-fr:genre
 • Essai historique
prop-fr:gnd
 • 118630849 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • de
 • en
prop-fr:langue
prop-fr:lccn
 • n/50/2966
prop-fr:lieu
 • Genève
 • Leyde
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • Photographie de Julius Wellhausen
prop-fr:nom
 • Julius Wellhausen
prop-fr:pages
 • 420 (xsd:integer)
 • 568 (xsd:integer)
 • xvi + 424
prop-fr:publi
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:spalten
 • 716 (xsd:integer)
prop-fr:sudoc
 • 50666649 (xsd:integer)
prop-fr:texte
 • comte von Baudissin
prop-fr:titre
 • Introduction à l'Ancien Testament
 • Prolegomena to the History of Ancient Israel
 • Reste Arabischen Heidentums
 • Les variétés de la pensée biblique et le problème de son unité
prop-fr:titreVo
 • Prolegomena zur Geschichte Israels
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 81950780 (xsd:integer)
prop-fr:volume
 • 43 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Julius Wellhausen (né le 17 mai 1844 à Hamelin (Allemagne) et mort le 7 janvier 1918 à Göttingen) est un théologien protestant, qui exerça une influence profonde sur l'étude philologique de l’Ancien Testament. Il est le fondateur de la critique radicale de la Bible. L’École Wellhausen dénonce la prétendue historicité de larges portions de la Bible et n'y voit que des réminiscences de périodes plus tardives, notamment en ce qui concerne l’« Époque des Rois ».
 • Julius Wellhausen (May 17, 1844 – January 7, 1918), was a German biblical scholar and orientalist, noted particularly for his contribution to scholarly understanding of the origin of the Pentateuch/Torah. He is credited with being one of the originators of the documentary hypothesis.
 • Юлиус Велльгаузен (нем. Julius Wellhausen; 17 мая 1844, Хамельн, Германия — 7 января 1918, Гёттинген, Германия) — немецкий востоковед и исследователь Библии.
 • ユリウス・ヴェルハウゼン(Julius Wellhausen、1844年5月17日 - 1918年1月7日)は、ドイツの神学・聖書学・東洋学・言語学の学者。トーラー(モーセ五書)の批判的研究(文書仮説)で著名。
 • Julius Wellhausen (Hameln, 17 maggio 1844 – Gottinga, 7 gennaio 1918) è stato uno studioso della Bibbia e un islamista tedesco.
 • Julius Wellhausen (1844-1918) foi um alemão estudioso bíblico e orientalista, famoso, particularmente, por sua contribuição para o conhecimento acadêmico sobre a origem do Pentateuco/Torá (os primeiros cinco livros da Bíblia). Ele é considerado como um dos originadores da Hipótese Documentária.
 • Julius Wellhausen adalah seorang ahli Perjanjian Lama Jerman dari Marburg, Jerman. Dia memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakan teori bahwa Pentateukh adalah karya tulis yang disusun dari empat sumber. Keempat sumber itu pun berasal dari zaman yang berbeda-beda, yaitu Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Priestis. Keempat sumber itu pun memiliki simbol, yaitu Y, E, D, P. Teori ini sering disebut dengan teori empat sumber.
 • Julius Wellhausen (Hamelen, 17 mei 1844 – Göttingen, 7 januari 1918) was een Duitse protestantse theoloog en oriëntalist die een blijvende invloed op het onderzoek naar het Oude Testament en vroeg-islamitische geschiedenis heeft gehad. Hij is vooral beroemd geworden om zijn bijdragen, samen met Karl Heinrich Graf en de Nederlander Abraham Kuenen, aan de documentaire hypothese aangaande de Pentateuch (daarom ook wel de Wellhausen-hypothese genoemd).
 • Юлиус Велхаузен (на немски: Julius Wellhausen) е немски ориенталист и библеист. Автор на документалната хипотеза за произхода на първите шест книги от Библията - Петокнижието и книгата на Исус Навин.
 • 율리우스 벨하우젠(Julius Wellhausen)(1844년 5월 17일-1918년 1월 7일 )은 독일의 성서 신학자이자, 동양을 연구한 학자이다.구약성서의 모세오경(토라)가 모세의 단일저작이 아닌, JDPE(야훼,신명기,사제,엘로힘)문서를 사용한 복수 저자들의 저작이라는 학설을 주장하였다.그는 말년에 구약성서는 저자가 중요한 것이 아니라 하나님의 메세지에 초점을 맞춰야한다고 생각하고 더 이상 저자에 대해 언급하는 것을 지양했다.
 • Julius Wellhausen (ur. 17 maja 1844 w Hameln, zm. 7 stycznia 1918 w Getyndze) – niemiecki biblista i semitysta, twórca teorii czterech źródeł oraz autor pionierskich badań dotyczących historii Arabów w okresie przedmuzułmańskim i wczesnomuzułmańskim.Był synem luterańskiego pastora Augusta Wellhausena (zm. 1861) i kontynuując ojcowską tradycję studiował protestancką teologię w Getyndze w latach 1862 do 1865.
 • Julius Wellhausen (17. května 1844 Hameln – 7. ledna 1918 Göttingen) byl německý protestantský teolog, který měl velký význam na starozákonní bádání.Byl jedním ze zakladatelů moderní biblické kritiky. Založil školu, která používá metodu literární analýzy antických textů. Wellhausen vznesl teze, které rozvedl Albrecht Alt a Martin North a jsou dodnes diskutovány. Novější autoři se chopili některých tezí Wellhausenovy školy a snažili se je podepřít archeologií.
 • Julius Wellhausen (Hameln, 17 de mayo de 1844 - † Gotinga, 17 de enero de 1918). Teólogo protestante alemán, experto en culturas orientales. Perteneció a la Escuela de la historia de las religiones y contribuyó al movimiento de la Antigua búsqueda del Jesús histórico. Dio forma a la hipótesis documentaria que identifica y data cuatro fuentes en el Pentateuco o Torá.Retomó antiguas interpretaciones del racionalismo alemán.
 • Julius Wellhausen (* 17. Mai 1844 in Hameln; † 7. Januar 1918 in Göttingen) war ein deutscher protestantischer Theologe und Orientalist, der nachhaltigen Einfluss auf die Forschung zum Alten Testament sowie zur frühislamischen Geschichte hatte.Er war einer der Begründer der modernen Bibelkritik. Die nach ihm benannte Wellhausen-Schule spricht weiten Teilen der biblischen Überlieferung die Historizität ab und betrachtet sie lediglich als Projektion späterer Epochen, speziell der Königszeit.
 • Julius Wellhausen (1844. május 17. – 1918. január 17.) német Biblia-tudós és orientalista.A vesztfáliai Hamelnben született. A Göttingeni Egyetemen tanult teológiát Georg Heinrich August Ewaldtól, majd 1870-től az ótestamentumi történelem docense lett. 1872-ben kinevezték a teológia professzorává Greifswaldban. Lelkiismereti okokból 1882-ben kilépett, és a keleti nyelvek professzora lett a hallei Egyetem filológiai tanszékén.
 • Julius Wellhausen (17 Mayıs 1844 – 7 Ocak 1918), Alman teolog ve oryantalistti, uzmanlık alanında zamanını Tevrat'ı akademik olarak anlamaya çalıştı.Hanover Krallığı'nın Hamelin şehrinde doğan Wellhause, Protestan bir pastörün oğluydu. Göttingen Üniversitesi'nde Georg Heinrich August Ewald'ın altında teoloji üzerine eğitim görüp 1870'de bu üniversitede Eski Ahit üzerine Privatdoçent oldu. 1872'de Göttingen Üniversitesi'nde teoloji üstüne ordinaryüs profesör oldu.
rdfs:label
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Julius Wellhausen
 • Велльгаузен, Юлиус
 • Юлиус Велхаузен
 • ユリウス・ヴェルハウゼン
 • 율리우스 벨하우젠
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Julius Wellhausen
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of