Dans le judaïsme, Jonas (en hébreu : יוֹנָה (yôna(h)), diminutif Jon fils d'Amitthaï, est le cinquième des douze petits prophètes de la Bible. Il est le personnage principal du livre de Jonas qui fait partie du Tanakh ou Bible hébraïque et dans l’Ancien Testament chrétien.Yunus est également un des prophètes du Coran, son nom en arabe signifie colombe : يونس (yûnus)).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans le judaïsme, Jonas (en hébreu : יוֹנָה (yôna(h)), diminutif Jon fils d'Amitthaï, est le cinquième des douze petits prophètes de la Bible. Il est le personnage principal du livre de Jonas qui fait partie du Tanakh ou Bible hébraïque et dans l’Ancien Testament chrétien.Yunus est également un des prophètes du Coran, son nom en arabe signifie colombe : يونس (yûnus)). Nebi Yunis (« Prophète Jonas ») est devenu le nom de l’une des deux collines de Ninive.
 • Jonáš (hebrejsky יונה‎‎, „holubice“) byl starozákonní prorok a hlavní postava stejnojmenné biblické knihy Jonáš. Je známý především svým příběhem o útěku před Bohem. Aby nemusel uposlechnout Božího hlasu, který ho žádal, aby oznámil v asyrském hříšném Ninive blížící se Boží soud, uprchl na moře. Chtěl se odplavil do Taršíře, ale Bůh seslal na loď obrovskou bouři. Námořníci poznali, že je to vše kvůli Jonášovi, a proto ho hodili do moře, kde ho pak spolkla velká ryba. Po třech dnech ho ryba na Boží příkaz vyplivla zpět na souš. Jonáš šel do Ninive, kde kázal, že Bůh město zničí a nikdo nepřežije. Obyvatelé se začali kát a Bůh město nezničil. Jonášovi se nelíbilo, že jim Bůh odpustil, a ulehl pod strom, který ale posléze uschl. Jonáš si stěžoval Bohu a ten ho pokáral, že mu je líto jednoho stromu a celého města ne.Jonáš se stal častým uměleckým námětem, neboť kromě pohádkového líčení jeho pobytu v břiše ryby se stal v křesťanském chápání předznamenáním Krista. Jako Jonáš byl v břichu ryby tři dny a pak byl osvobozen, tak i Kristus po třech dnech v hrobu vstal z mrtvých; Jonáš kázal pohanům, kteří se obrátili a káli, ale když Ježíš kázal Židům, nevěřili mu. Viz Mt 12,38-40; Lk 11,29-32.
 • Jonás, en hebreo יוֹנָה ("Yōnā") que significa "paloma", en latín Ionas, o en árabe يونس ("Yūnus"), fue un profeta de Yahveh en el Antiguo Testamento y del Tanaj judío, es el quinto de los profetas menores del Nevi'im, hijo de Amitai. Jonás es también uno de los profetas mencionados en el Corán.
 • Jonas —hebreeraz יוֹנָה, Yona; arabieraz يونس‎, Yūnus edo يونان, Yūnān; grekoz eta latinez Ionas— Biblian aipatzen den profeta txiki bat da, bosgarrena Itun Zaharrean (Erregeen II. liburua XIV, 25).Bibliak dioenez, K. a. VIII. mendearen inguruan bizi izan zen. Nazaret herritik hurbil jaio zen, eta Amittayren semea zen, Zabulonen leinukoa. Jeroboam Israelgo erregearen eta Osias Judaren erreinuko erregearen garaikoa zen. Mirarigile gisa aurkezten du tradizioak, haren izena daraman liburuaren ildoan.
 • Йона е пророк от Стария завет. Син е на Аматия. Живее в Гетефер - малък град в долната част на Галилея, на около пет километра от Назарет. На еврейски името Йон означава „гълъб“. В Свещеният Коран, се споменава под името Юнус, в едноименната сура.Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек на име Йона. Преданието говори, че той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада. Него пророкът възкресил от мъртвите със силна молитва към Бога (3Царст. 17:17-24).Той получил от Бога дара на пророчеството. В онова време жителите на големия град Ниневия прогневили Бога със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние. Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора. Казал си: - Ами ако жителите на Ниневия не повярват на моите думи и започнат да ме мъчат? В страха си Йоана забравил, че трябва да изпълнява безпрекословно заповедите на Господа, каквато и опасност да го застрашава. Силно смутен и развълнуван, той се качил на кораб и тръгнал в друга посока. Но Бог скоро го наказал за малодушието и непослушанието. Страшна буря се надигнала в морето. Корабът бил в голяма опасност. Езичниците, които се намирали в него изплашени почнали да призовават своите богове да ги спасят от смърт. Но бурята ставала все по-силна. Моряците почнали да изхвърлят в морето целия товар, та по тоя начин да облекчат кораба. В това време Йона спял спокойно на дъното на кораба. Няколко от езичниците отишли при него, събудили го и му казали: - Защо спиш? Не виждаш ли, че загиваме? Стани и моли своя Бог да ни спаси! Изправени пред голямата опасност да потънат заедно с кораба на дъното на морето, пътниците почнали да си говорят помежду си: - Навярно това бедствие ни е пратено за наказание на някого от нас. Да хвърлим жребие, за да узнаем кой между нас е грешният човек, който прогневил Бога! Сторили това. И жребият, по Божие определение, се паднал на Йона. Те заобиколили Йона и го запитали строго и гневно: - Кой си ти? Откъде си? Йона отговорил: - Аз съм служител Господен. Почитам Небесния Бог, Който сътворил небето и земята. Съгреших пред Него и сега бягам от лицето Му. Вземете ме и ме хвърлете в морето. Тъй ще утихне вълнението. Защото заради мене е пратена тая буря! Моряците се убедили, че не е възможно да се справят с бурята. Затова хванали Йона и го хвърлили сред вълните.Морето утихнало. Попаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. По Божия воля той останал жив във вътрешността на кита три дни и три нощи. Изплашен, със сърдечни съкрушения извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него. След три дни китът го изхвърлил жив на брега. Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да Му благодари. И чул отново гласа на Господа: - Иди в Ниневия. И там проповядвай, което ти заповядах. Възвести на жителите Моята воля!Йона се отправил незабавно за Ниневия. Като пристигнал там, тръгнал из улиците и гръмогласно говорел на жителите, че след четиридесет дни Ниневия ще бъде разрушена, ако те не се покаят. Ниневийците повярвали на думите на пророка. Уплашили се и започнали да се каят за греховете си. Обявили пост. Възрастни и деца се облекли във вретища. Сам царят слязъл от престола си. Съблякъл разкошното си царско облекло. Облякъл се в прости дрехи и наложил на себе си и на всички жители строг пост: никой нищо не трябва да яде. Цели три дни всички се молели със съкрушение и смирение. Каели се за греховете си. Обещавали да се изправят. Бог видял тяхната скръб и тяхното покаяние. Смилил се над тях и по неизказаната Си благост ги простил. Йона прекарал три дни в Ниневия. Излязъл от града. Заселил се на една височина, близо до града, и оттам очаквал да види какво ще стане с града. Изтекъл предсказаният от него срок. Ниневия не била разрушена. Той се натъжил. Страхувал се, че ниневийци ще го сметнат за лъжлив пророк, и си позволил да роптае против Бога: - Не поради туй ли, Боже, аз се страхувах да възвестявам Твоята воля? Аз знаех, че ти си щедър, дълготърпелив, многомилостив, че при покаяние прощаваш греховете и отвръщаш гнева Си. Сега вземи душата ми: по-добре е да умра, отколкото да живея. Мястото, гдето се намирал Йона, било открито. Слънцето силно го напичало. Бог заповядал в една нощ да израсте за него растение, което го предпазвало със своята сянка от слънчевите лъчи. Йона си отдъхнал на сянка. Но в една нощ червей подял растението и то изсъхнало. Йона се огорчил отново. Тогава Господ казал: - Жал ти е за растението, за което не си се трудил и което не си отгледал, което в една нощ израстна и в една нощ пропадна. Аз ли да не пожаля Ниневия, тоя голям град, в който има повече от сто и двайсет хиляди души, които не могат да различат дясна ръка от лява – и много добитък? Йона се върнал в отечеството си. Но след това отишъл пак в Асирия, гдето и умрял.----------------------------------------------------------© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).
 • Jónás a bibliai Ószövetségben található kispróféták egyike. Az északi királyságban, valószínűleg a Kr. e. 8. században élt.
 • Jonasz (hebr. יוֹנָה (Jona), gołąb) - prorok izraelski żyjący w VIII wieku p.n.e., pochodzący z Gat-ha-Chefer, opisany w biblijnej Księdze Jonasza (przypisuje mu się jej spisanie).Według Księgi Jonasza Bóg kazał mu udać się do Niniwy, stolicy Asyrii, wroga Izraela. Miał nawoływać jej mieszkańców, aby zaniechali swych niegodziwości. Jonasz chcąc uchylić się od tego wsiadł na statek udający się w przeciwnym kierunku, do Tarszisz. Rozpętała się burza i Jonasz wiedział, że stało się tak, gdyż uciekał przed Bogiem. Kazał załodze wyrzucić się za burtę. Kiedy to uczynili, sztorm ucichł, a Jonasz został połknięty przez wielką rybę, w której brzuchu spędził trzy dni i trzy noce.Gdy Ryba wypluła go na brzeg, postanowił spełnić swą misję w Niniwie, której mieszkańcy w rezultacie okazali skruchę Bogu (wszyscy, począwszy od króla, zaczęli pościć i modlić się do Boga). Dzięki temu Jahwe odwołał zapowiedzianą karę za nieposłuszeństwo i miasto zostało oszczędzone.
 • 요나 (히브리어: יוֹנָה; 아랍어: يونس, 유누스, يونان, 유난)는 BC 8세기 경 북쪽 이스라엘 왕국의 예언자로 히브리어 성경에 기록된 이름이며, 요나서의 중심 인물로 번역에 따라 다르지만 물고기 또는 고래에 삼켜진 것으로 유명하다. 요나에 대한 성경 이야기는 꾸란에서도 꼭같이 나타난다.
 • Giona (VIII secolo a.C.) è un profeta ebreo, il protagonista dell'omonimo libro dell'Antico Testamento. È uno dei dodici profeti minori ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica: si commemora il 21 settembre.
 • Jona of Jonas (Heb. יוֹנָה Yônā (duif), Gr./Lat. Ionas of Ar. يونس Yūnus of يونان Yūnān) is de naam van een profeet in het Oude Testament en in de Koran. Aan hem wordt traditioneel het gelijknamige boek Jona uit de Bijbel toegeschreven dat het vijfde is in de serie van twaalf Kleine profeten. Jona is vooral legendarisch als de man die drie dagen in de buik van een vis overleefde.
 • Jonas (do hebraico יוֹנָה [Yonah]; em latim Ionas) foi um profeta israelita da Tribo de Zebulão, filho de Amitai, natural Gete-Héfer. Profetizou durante o reinado de Jeroboão II, Rei de Israel Setentrional. (II Reis 14:25; Jonas 1:1) Crê-se que tenha sido o escritor do livro bíblico do Antigo Testamento que leva o seu nome.Jonas é comissionado pelo Deus de Israel para ir a Nínive, capital da Assíria. A sua missão era admoestar os assírios que devido a sua crueldade e ao muito derramamento de sangue, iriam sofrer a ira Divina caso não se arrependessem dentro de quarenta dias. Os assírios eram famosos, por exemplo, por decapitar os povos vencidos, fazendo pirâmides com seus crânios. Crucificavam ou empalavam os prisioneiros, arrancavam seus olhos e os esfolavam vivos. Temendo pela sua vida, Jonas foge rumo a Társis, no SE da Península Ibérica (na moderna região da Andaluzia). Situa-se a aproximadamente 3.500 km do porto de Jope (a moderna Tel Aviv-Yafo).Segundo o relato bíblico, durante a viagem acontece um violenta tempestade. Esta só acaba quando Jonas é lançado ao mar. Ele é engolido por um "grande peixe [em grego këtos]" (Jonas 1:17) e no seu estômago, passa três dias e três noites. Sentindo como se estivesse sepultado, nesta situação arrependido reconsidera a sua decisão. Tendo se arrependido, é vomitado pelo "grande peixe" numa praia e segue rumo para Nínive.Segundo o Livro de Jonas, os habitantes de Nínive (e povoados dependentes) mais dados à superstição e ao temor das divindades, teriam mostrado-se arrependidos de sua conduta sanguinária fazendo jejum e vestidos de sacos sarapilheira. Jonas se mostra desgostoso pela não destruição de Nínive e acaba por ser repreendido por isso. Cerca de cem anos depois, Naum, profeta israelita do Antigo Testamento, avisa que Nínive será destruída.
 • ヨナ (ヘブライ語: יוֹנָה‎ Yonah、ギリシア語: Ιωνάς Ionas) は、ユダヤ人の預言者で、アミタイの子。列王記下14:25によれば、ガト・フェテルの出身。旧約聖書の『ヨナ書』における主人公であるが、ヨナ書以外における旧約聖書での登場箇所は、前述の列王記下14:25のみである。日本正教会でイオナ。正教会においては9月22日(ユリウス暦を使用する正教会ではグレゴリオ暦の10月5日に相当)を預言者イオナの記憶日としている。クルアーンではユーノス(ユーヌス)と呼ばれる。
 • Yunus (İbranice: יוֹנָה, Arapça: يونس, Latince: Ionas); Kur'an´da adı geçen, Musevilik, Hıristiyanlık, İslam ve Bahailik´te Tanrı'nın elçisi ve kutsal sayılan bir kişidir.
 • Ио́на (ивр. יוֹנָה‎ — «голубь»), сын Амафии (Амита́я) — библейский пророк (относящийся к так называемым «малым пророкам»), автор Книги пророка Ионы.По преданию, он был отроком, которого воскресил пророк Илия после молитвы. Его матерью была та благочестивая вдова, к которой Бог послал пророка Илию во время трёхлетнего голода, когда поток Хорив пересох.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Jonas rejeté par la baleine
 • extrait de la bible du papeJean XXII()
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 669829 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11383 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110440642 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activités
 • Cinquième des douze petits prophètes
prop-fr:ascendants
 • Amitthaï
prop-fr:autresActivités
 • Acteur du Livre de Jonas
prop-fr:commons
 • Category:Jonah
prop-fr:graphieOriginale
 • יוֹנָה
prop-fr:légende
 • Jonas rejeté par la baleine
 • extrait de la bible du pape Jean XXII
prop-fr:nom
 • Jonas
prop-fr:notes
 • Contemporain du roi Jéroboam II
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Bible Sacy/Jonas
prop-fr:wiktionary
 • Jonas
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Dans le judaïsme, Jonas (en hébreu : יוֹנָה (yôna(h)), diminutif Jon fils d'Amitthaï, est le cinquième des douze petits prophètes de la Bible. Il est le personnage principal du livre de Jonas qui fait partie du Tanakh ou Bible hébraïque et dans l’Ancien Testament chrétien.Yunus est également un des prophètes du Coran, son nom en arabe signifie colombe : يونس (yûnus)).
 • Jonás, en hebreo יוֹנָה ("Yōnā") que significa "paloma", en latín Ionas, o en árabe يونس ("Yūnus"), fue un profeta de Yahveh en el Antiguo Testamento y del Tanaj judío, es el quinto de los profetas menores del Nevi'im, hijo de Amitai. Jonás es también uno de los profetas mencionados en el Corán.
 • Jónás a bibliai Ószövetségben található kispróféták egyike. Az északi királyságban, valószínűleg a Kr. e. 8. században élt.
 • 요나 (히브리어: יוֹנָה; 아랍어: يونس, 유누스, يونان, 유난)는 BC 8세기 경 북쪽 이스라엘 왕국의 예언자로 히브리어 성경에 기록된 이름이며, 요나서의 중심 인물로 번역에 따라 다르지만 물고기 또는 고래에 삼켜진 것으로 유명하다. 요나에 대한 성경 이야기는 꾸란에서도 꼭같이 나타난다.
 • Giona (VIII secolo a.C.) è un profeta ebreo, il protagonista dell'omonimo libro dell'Antico Testamento. È uno dei dodici profeti minori ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica: si commemora il 21 settembre.
 • Jona of Jonas (Heb. יוֹנָה Yônā (duif), Gr./Lat. Ionas of Ar. يونس Yūnus of يونان Yūnān) is de naam van een profeet in het Oude Testament en in de Koran. Aan hem wordt traditioneel het gelijknamige boek Jona uit de Bijbel toegeschreven dat het vijfde is in de serie van twaalf Kleine profeten. Jona is vooral legendarisch als de man die drie dagen in de buik van een vis overleefde.
 • ヨナ (ヘブライ語: יוֹנָה‎ Yonah、ギリシア語: Ιωνάς Ionas) は、ユダヤ人の預言者で、アミタイの子。列王記下14:25によれば、ガト・フェテルの出身。旧約聖書の『ヨナ書』における主人公であるが、ヨナ書以外における旧約聖書での登場箇所は、前述の列王記下14:25のみである。日本正教会でイオナ。正教会においては9月22日(ユリウス暦を使用する正教会ではグレゴリオ暦の10月5日に相当)を預言者イオナの記憶日としている。クルアーンではユーノス(ユーヌス)と呼ばれる。
 • Yunus (İbranice: יוֹנָה, Arapça: يونس, Latince: Ionas); Kur'an´da adı geçen, Musevilik, Hıristiyanlık, İslam ve Bahailik´te Tanrı'nın elçisi ve kutsal sayılan bir kişidir.
 • Ио́на (ивр. יוֹנָה‎ — «голубь»), сын Амафии (Амита́я) — библейский пророк (относящийся к так называемым «малым пророкам»), автор Книги пророка Ионы.По преданию, он был отроком, которого воскресил пророк Илия после молитвы. Его матерью была та благочестивая вдова, к которой Бог послал пророка Илию во время трёхлетнего голода, когда поток Хорив пересох.
 • Jonasz (hebr. יוֹנָה (Jona), gołąb) - prorok izraelski żyjący w VIII wieku p.n.e., pochodzący z Gat-ha-Chefer, opisany w biblijnej Księdze Jonasza (przypisuje mu się jej spisanie).Według Księgi Jonasza Bóg kazał mu udać się do Niniwy, stolicy Asyrii, wroga Izraela. Miał nawoływać jej mieszkańców, aby zaniechali swych niegodziwości. Jonasz chcąc uchylić się od tego wsiadł na statek udający się w przeciwnym kierunku, do Tarszisz.
 • Йона е пророк от Стария завет. Син е на Аматия. Живее в Гетефер - малък град в долната част на Галилея, на около пет километра от Назарет. На еврейски името Йон означава „гълъб“. В Свещеният Коран, се споменава под името Юнус, в едноименната сура.Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек на име Йона. Преданието говори, че той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада.
 • Jonas (do hebraico יוֹנָה [Yonah]; em latim Ionas) foi um profeta israelita da Tribo de Zebulão, filho de Amitai, natural Gete-Héfer. Profetizou durante o reinado de Jeroboão II, Rei de Israel Setentrional. (II Reis 14:25; Jonas 1:1) Crê-se que tenha sido o escritor do livro bíblico do Antigo Testamento que leva o seu nome.Jonas é comissionado pelo Deus de Israel para ir a Nínive, capital da Assíria.
 • Jonas —hebreeraz יוֹנָה, Yona; arabieraz يونس‎, Yūnus edo يونان, Yūnān; grekoz eta latinez Ionas— Biblian aipatzen den profeta txiki bat da, bosgarrena Itun Zaharrean (Erregeen II. liburua XIV, 25).Bibliak dioenez, K. a. VIII. mendearen inguruan bizi izan zen. Nazaret herritik hurbil jaio zen, eta Amittayren semea zen, Zabulonen leinukoa. Jeroboam Israelgo erregearen eta Osias Judaren erreinuko erregearen garaikoa zen.
 • Jonáš (hebrejsky יונה‎‎, „holubice“) byl starozákonní prorok a hlavní postava stejnojmenné biblické knihy Jonáš. Je známý především svým příběhem o útěku před Bohem. Aby nemusel uposlechnout Božího hlasu, který ho žádal, aby oznámil v asyrském hříšném Ninive blížící se Boží soud, uprchl na moře. Chtěl se odplavil do Taršíře, ale Bůh seslal na loď obrovskou bouři. Námořníci poznali, že je to vše kvůli Jonášovi, a proto ho hodili do moře, kde ho pak spolkla velká ryba.
rdfs:label
 • Jonas
 • Giona (profeta)
 • Jona (profeet)
 • Jonah
 • Jonas
 • Jonas (profeta)
 • Jonasz
 • Jonás (profeta)
 • Jonáš (prorok)
 • Jónás próféta
 • Yunus (peygamber)
 • Иона (пророк)
 • Йона (пророк)
 • ヨナ
 • 요나
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jonas
is dbpedia-owl:recordLabel of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:label of
is foaf:primaryTopic of