PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le jeu d'instructions est l'ensemble des instructions machines qu'un processeur d'ordinateur peut exécuter. Ces instructions machines permettent d'effectuer des opérations élémentaires (addition, ET logique…) ou plus complexes (division, passage en mode basse consommation…). Le jeu d'instructions définit quelles sont les instructions supportées par le processeur. Le jeu d'instructions précise aussi quels sont les registres du processeur manipulables par le programmeur (les registres architecturaux).Parmi les jeux d'instructions principaux des années 1980 à 2010, nous avons : Jeu d'instructions x86 ; PowerPC ; SPARC ; ARM ; Alpha ; VAX ; 68000.
 • Архитектура набора команд (англ. instruction set architecture, ISA) — часть архитектуры компьютера, определяющая программируемую часть ядра микропроцессора. На этом уровне определяются реализованные в микропроцессоре конкретного типа: архитектура памяти, взаимодействие с внешними устройствами ввода/ вывода, режимы адресации, регистры, машинные команды, различные типы внутренних данных (например, с плавающей запятой, целочисленные типы и т . д.), обработчики прерываний и исключительных состояний.МикроархитектураОписывает модель, топологию и реализацию ISA на микросхеме микропроцессора. На этом уровне определяется: конструкция и взаимосвязь основных блоков ЦП, структура ядер, исполнительных устройств, АЛУ, а также их взаимодействия, блоков предсказания переходов, организация конвейеров, организация кэш-памяти, взаимодействие с внешними устройствами.В рамках одного семейства микропроцессоров, микроархитектура со временем расширяется путем добавления новых усовершенствований и оптимизации существующих команд с целью повышения производительности, энергосбережения и функциональных возможностей микропроцессора. При этом сохраняется совместимость с предыдущей версией ISA.Уровни, реализуемые в архитектуре, микроархитектуре и в семействе процессоров соответственно, а также их взаимосвязь описаны на рис. 1 в документе White Paper Inside Intel®Core™ Microarchitecture (англ.)
 • Bilgisayar mimarisi, Donanım Sistemi Mimarisi (HSA) ve Buyruk Kümesi Mimarisi (ISA) başlıkları altında iki farklı yaklaşımla tanımlanmaktadır.Donanım Sistemi Mimarisi donanım aygıtlarının (G/Ç, Bellek, MİB vs.) bağlı olduğu alt sistemi oluştutur. Buyruk Kümesi Mimarisi ise bu elemanlara yön verecek programlar yazılırken kabul edilecek öngörülerdir. Dolayısıyla Buyruk Kümesi Mimarisi (ISA) yazılım ile donanım arasında iş göre bir birimdir.Dosya:Mimari51.jpgMerkezi İşlem Birimine yön verecek program bazı adımlardan oluşur ve her adımda, MİB’ne yapması gereken işlem ve yapacağı işlemin hangi büyüklükler üzerinde olacağı belirtilmektedir. MİB’nin her bir program adımında yapması gereken işlemleri belirtmek amaçlı kullanılan açıklamaya buyruk denilir. Buyruk içinde yapılacak işlemi ve adresleme yöntemini belirten ise komuttur. İşlenen, üzerinde işlem yapılacak büyüklüğü ya da büyüklüğün yerini (bellek gözünü) belirtir.Yüksek seviye dilleri bilgisayar mimarisinden bağımsızdır. Bu diller derleyici tarafından mimariye bağımlı olan makine diline çevrilir. Bir diğer çevirici (assembler) bu çevrilen makine dili buyruklarını işlenebilir ikili kodlara çevirir. Buyruk Kümesi Mimarisi (BKM) işlemcinin programcıya ve derleme yapan kişiye görünen yüzüdür. Yüksek seviye dilleri ise mimarinin detaylarını programcıdan saklar.
 • Der Befehlssatz (englisch: instruction set, weshalb in der deutschen Fachsprache der Informatik der Begriff Instruktion mitunter synonym für Programmierbefehl verwendet wird) bezeichnet in der Informatik die Menge der Maschinenbefehle, die ein bestimmter Mikroprozessor ausführen kann. Der Umfang des Befehlssatzes variiert je nach Prozessortyp beträchtlich. Relativ große Befehlssätze findet man in CISC-Prozessoren, möglichst kleine Befehlssätze werden in RISC-Prozessoren angestrebt. Heutige Hochleistungsprozessoren sind in der Regel hybride CISC/RISC-Prozessoren. Wie der Befehlssatz in der Hardware implementiert ist (zum Beispiel durch Mikroprogramme), bleibt dem Programmierer verborgen. Liegt ein konkretes Programm in den Befehlen eines Befehlssatzes vor, so spricht man auch von einem Programm in Maschinensprache.In erweitertem Sinn bezeichnet der Begriff ,Befehlssatz‘ den Befehlsvorrat (auch Synonym für ,Befehlssatz‘) einer Programmiersprache im Allgemeinen.
 • Un conjunt d'instruccions o repertori d'instruccions, joc d'instruccions o ISA (de l'anglès Instruction Set Architecture, «Arquitectura del Conjunt d'Instruccions») és una especificació que detalla les instruccions que una CPU d'un ordinador pot entendre i executar, o el conjunt de tots els comandos implementats per un disseny particular d'una CPU. El terme descriu els aspectes del processador generalment visibles a un programador, incloent els tipus de dades natives, les instruccions, els registres, l'arquitectura de memòria i les interrupcions, entre altres aspectes.Existeixen tres tipus principals: CISC (Complex Instruction Set Computer), RISC (Reduced Instruction Set Computer) i SISC (Simple Instruction Set Computing).L'arquitectura del conjunt d'instruccions (ISA) s'empra de vegades per distingir aquest conjunt de característiques de la microarquitectura, que són els elements i tècniques que s'empren per implementar el conjunt d'instruccions. Entre aquests elements es trobes les microinstruccions i els sistemes de cache.Processadors amb diferents dissenys interns poden compartir un conjunt d'instruccions; per exemple l'Intel Pentium i l'AMD Athlon implementen versions gairebé idèntiques del conjunt d'instruccions x86, encara que tenen dissenys interns completament oposats.
 • Een instructieset is de verzameling van alle mogelijke machinecodes die een processor kan verwerken. De instructies worden als binaire codes in het geheugen gezet, het programmeren zelf gebeurt in Assembleertalen of (meestal) hogere programmeertalen.De meeste processoren hebben instructies voor de volgende functies: ophalen van een waarde uit een geheugenplaats terugschrijven van een waarde naar een geheugenplaats diverse rekenkundige en logische functies testfuncties sprongfuncties, al dan niet voorwaardelijk afhandelen van interruptsDe meeste moderne processoren hebben een zeer uitgebreide instructieset, waarbij een enkele instructie meerdere functies kan uitvoeren. Bijvoorbeeld: "haal de waarde op die op de geheugenplaats staat die door register X wordt aangewezen, tel deze op bij de waarde in het werkregister en laat register X naar de volgende geheugenplaats wijzen".Iedere processorfamilie heeft over het algemeen een eigen instructieset die niet uitwisselbaar is met die van andere. Dit betekent dat programma's die voor een bepaald processortype gemaakt zijn niet zonder meer op een ander type kunnen werken. Met hercompileren, emulators of crosscompilers kan dit probleem ondervangen worden.De wellicht bekendste instructieset is de x86-instructieset die gebruikt wordt voor de Intel 8086/8088-processor en (met uitbreidingen) in latere versies daarvan. Minder bekend, maar waarschijnlijk het meest gebruikt, is de ARM-instructieset. Men vindt ARM processors in zeer uiteenlopende soorten apparatuur, van mobiele telefoons en PDA's tot printers of harde schijven.
 • 命令セット(めいれいせっと、instruction set)は、コンピュータのハードウェアに対して命令を伝えるための言葉の語彙。
 • Un conjunto de instrucciones o repertorio de instrucciones, juego de instrucciones o ISA (del inglés Instruction Set Architecture, Arquitectura del Conjunto de Instrucciones) es una especificación que detalla las instrucciones que una CPU de un ordenador puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. El término describe los aspectos del procesador generalmente visibles a un programador, incluyendo los tipos de datos nativos, las instrucciones, los registros, la arquitectura de memoria y las interrupciones, entre otros aspectos.Existe principalmente de 3 tipos: CISC (Complex Instruction Set Computer), RISC (Reduced Instruction Set Computer) y SISC (Simple Instruction Set Computing).La arquitectura del conjunto de instrucciones (ISA) se emplea a veces para distinguir este conjunto de características de la microarquitectura, que son los elementos y técnicas que se emplean para implementar el conjunto de instrucciones. Entre estos elementos se encuentran las microinstrucciones y los sistemas de caché.Procesadores con diferentes diseños internos pueden compartir un conjunto de instrucciones; por ejemplo, el Intel Pentium y AMD Athlon implementan versiones casi idénticas del conjunto de instrucciones x86, aunque tienen diseños diferentes.
 • Conjunto de instruções (tradução de instruction set) são as operações que um processador, microprocessador, microcontrolador, CPU ou outros periféricos programáveis suporta, fornece ou disponibiliza para o programador, ou seja, é a representação em mnemônicos do código de máquina, com a finalidade de facilitar o acesso ao componente.Cada componente possui o seu próprio conjunto de instruções, que é fornecido pelo fabricante, que também costuma fornecer ou disponibilizar um montador assembly, que transforma o conjunto de instruções em código de máquina para ser utilizado pelo componente.No caso dos processadores, quando o conjunto de instruções for reduzido leva-o a ter o nome de RISC e se forem complexas o nome de CISC.
 • Un instruction set , o Instruction Set Architecture (ISA), (in lingua italiana insieme d'istruzioni) descrive quegli aspetti dell'architettura di un calcolatore che sono visibili al programmatore.A volte, il termine "instruction set architecture" è usato anche per distinguere l'insieme suddetto di caratteristiche dalla microarchitettura, che è l'insieme di tecniche di progettazione utilizzate per implementare l'instruction set (tra cui microcodice, pipeline, sistemi di cache e così via).
 • Set Instruksi (bahasa Inggris: Instruction Set, atau Instruction Set Architecture (ISA)) didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya (jika ada). ISA merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman semua kode-kode biner (opcode) yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya (native form) dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut, umumnya disebut sebagai bahasa mesin (machine language) untuk ISA yang bersangkutan. ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86, IA-64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun SPARC, DEC Alpha, dan lain-lain. ISA kadang-kadang digunakan untuk membedakan kumpulan karakteristik yang disebut di atas dengan mikroarsitektur prosesor, yang merupakan kumpulan teknik desain prosesor untuk mengimplementasikan set instruksi (mencakup microcode, pipeline, sistem cache, manajemen daya, dan lainnya). Komputer-komputer dengan mikroarsitektur berbeda dapat saling berbagi set instruksi yang sama. Sebagai contoh, prosesor Intel Pentium dan prosesor AMD Athlon mengimplementasikan versi yang hampir identik dari set instruksi Intel x86, tetapi jika ditinjau dari desain internalnya, perbedaannya sangat radikal. Konsep ini dapat diperluas untuk ISA-ISA yang unik seperti TIMI yang terdapat dalam IBM System/38 dan IBM IAS/400. TIMI merupakan sebuah ISA yang diimplementasikan sebagai perangkat lunak level rendah yang berfungsi sebagai mesin virtual. TIMI didesain untuk meningkatkan masa hidup sebuah platform dan aplikasi yang ditulis untuknya, sehingga mengizinkan platform tersebut agar dapat dipindahkan ke perangkat keras yang sama sekali berbeda tanpa harus memodifikasi perangkat lunak (kecuali yang berkaitan dengan TIMI). Hal ini membuat IBM dapat memindahkan platform AS/400 dari arsitektur mikroprosesor CISC ke arsitektur mikroprosesor POWER tanpa harus menulis ulang bagian-bagian dari dalam sistem operasi atau perangkat lunak yang diasosiasikan dengannya. Ketika mendesain mikroarsitektur, para desainer menggunakan Register Transfer Language (RTL) untuk mendefinisikan operasi dari setiap instruksi yang terdapat dalam ISA. Sebuah ISA juga dapat diemulasikan dalam bentuk perangkat lunak oleh sebuah interpreter. Karena terjadi translasi tambahan yang dibutuhkan untuk melakukan emulasi, hal ini memang menjadikannya lebih lambat jika dibandingkan dengan menjalankan program secara langsung di atas perangkat keras yang mengimplementasikan ISA tersebut. Akhir-akhir ini, banyak vendor ISA atau mikroarsitektur yang baru membuat perangkat lunak emulator yang dapat digunakan oleh para pengembang perangkat lunak sebelum implementasi dalam bentuk perangkat keras dirilis oleh vendor.Daftar ISA di bawah ini tidak dapat dikatakan komprehensif, mengingat banyaknya arsitektur lama yang tidak digunakan lagi saat ini atau adanya ISA yang baru dibuat oleh para desainer.
 • An instruction set, or instruction set architecture (ISA), is the part of the computer architecture related to programming, including the native data types, instructions, registers, addressing modes, memory architecture, interrupt and exception handling, and external I/O. An ISA includes a specification of the set of opcodes (machine language), and the native commands implemented by a particular processor.[citation needed]
 • 명령어 집합(영어: instruction set) 또는 명령어 집합 구조(영어: Instruction set architecture, ISA)는 마이크로프로세서가 인식해서 기능을 이해하고 실행할 수 있는 기계어 명령어를 말한다. 마이크로프로세서마다 기계어 코드의 길이와 숫자 코드가 다르다. 명령어의 각 비트는 기능적으로 분할하여 의미를 부여하고 숫자화한다. 프로그램 개발자가 숫자로 프로그램하기가 불편하므로 기계어와 일대일로 문자화한 것이 어셈블리어이다.최하위 레벨의 프로그래밍 인터페이스로, 프로세서가 실행할 수 있는 모든 명령어들을 포함한다. 명령어 집합, 곧 명령어 집합 구조는 자료형, 명령어, 레지스터, 어드레싱 모드, 메모리 구조, 인터럽트, 예외 처리, 외부 입출력을 포함한 프로그래밍 관련 컴퓨터 아키텍처의 일부이다. ISA는 특정한 CPU 디자인으로 추가된 순수 명령어인 opcode의 집합 규격(기계어)을 포함한다.RISC CPU는 명령어의 구조와 명령어의 숫자를 단순화 하여 빠른 실행이 가능하고 하드웨어를 줄일 수 있다. ARM의 경우 단순화를 통해 실행속도와 전력소모에 유리하므로 이동전화와 같은 이동장치에 많이 사용한다. ARM의 명령어 길이는 32비트(16비트 Thumb 제외)로 구성되고, 오퍼랜드(operand)를 32비트 내에 존재한다. CISC의 오퍼랜드가 op 코드 다음에 오는 구조와 대조적이다. 대신 32비트 모두를 지정할 수 없으므로 원거리 주소나 데이터 지정이 불가능해져 복수의 명령어를 사용할 필요가 생길 수 있다.각 기계어 명령어를 실행하는 명령 주기 단계 별 처리를 위해 마이크로코드로 작성된 프로그램이 마이크로프로세서내의 메모리(ROM)에 고정되므로 이미 결정되어 있어 변경할 수 없다. 개발자가 인식하는데 불편하므로 어셈블리어로 프로그램 코드를 작성하고 어셈블러에 의해 기계어 코드로 전환되어 메모리에 넣고 실행한다. 하이레벨 프로그램 언어도 컴파일러에 의해 기계어 명령어로 바뀌어 진다. C 언어로 프로그램 할 경우, C 언어는 표준화되어 같은 코드라도 다른 CPU에서 실행하려면 다른 숫자의 기계어로 전환되어야 하므로 다른 컴파일러 도구가 필요하다.명령어 집합 구조를 물리적으로 구현하는 방법을 마이크로아키텍처 혹은 컴퓨터 조직이라고 하며, 같은 명령어 집합 구조를 서로 다른 마이크로아키텍처로 구현하기도 한다. 예를 들어, 인텔의 펜티엄과 AMD의 애슬론은 거의 같은 명령어 집합 구조를 서로 다른 마이크로아키텍처로 구현한 것이다.
 • Model programowy procesora (ang. ISA - Instruction Set Architecture), czasem także nieściśle architektura procesora — ogólne określenie dotyczące organizacji, funkcjonalności i zasad działania procesora, widoczne z punktu widzenia programisty jako dostępne mechanizmy programowania. Na model programowy procesora składają się m.in.: lista rozkazów procesora typy danych dostępne tryby adresowania zestaw rejestrów dostępnych dla programisty zasady obsługi wyjątków i przerwańProcesory posiadające ten sam model programowy są ze sobą kompatybilne, co oznacza, że mogą wykonywać te same programy w taki sam sposób (funkcjonalny). W początkowej historii procesorów model programowy procesora zależał od fizycznej implementacji procesora i niejednokrotnie całkowicie z niej wynikał. Obecnie tendencja jest odwrotna i stosuje się bardzo różne implementacje fizyczne (mikroarchitektury) pochodzące od różnych producentów, natomiast realizujące tę samą ISA. Przykładem mogą być: architektura IA-32 i procesory: i386, Pentium, K6, Athlon - implementacja jako RISC, Crusoe, Itanium - implementacja jako VLIW architektura SPARC i procesory: UltraSPARC, SPARC64 architektura Architektura AMD64: Athlon 64 i wzwyż Pentium 4 prescot i wzwyż
 • Az utasításkészlet, vagy utasításkészlet-architektúra (Instruction Set Architecture, ISA) a számítógép-architektúra programozáshoz kötődő része, ami magába foglalja a bitszélességet, a használható natív adattípusokat, gépi kódú utasításokat, regisztereket, címzési módokat, memóriaarchitektúrát, megszakítás- és kivételkezelést és a külső I/O-t. Az ISA specifikációjához tartoznak az opkódok (a gépi kód) és az adott processzor natív parancsai.Az utasításkészlet-architektúra különbözik a mikroarchitektúrától, ami az utasításkészletet megvalósító processzortervezési technikák összessége. Nagyon különböző mikroarchitektúrájú számítógépeknek is megegyezhet az utasításkészletük. Például az Intel Pentium és az AMD Athlon az x86 utasításkészlet csaknem azonos változatát valósítja meg, de radikálisan különböző belső felépítéssel.Egyes virtuális gépek utasításkészlete támogatja a Smalltalk, Java virtuális gép vagy a Microsoft Common Language Runtime-jának a bájtkódját oly módon, hogy a gyakrabban végrehajtott kódrészleteket natív gépi kódra fordítják, a kevésbé gyakoriakat pedig interpretálva futtatják (lásd Just-in-time compilation). A Transmeta hasonlóan valósította meg az x86 utasításkészlet futtatását VLIW processzorokon.
 • Instrukční sada (tzv. ISA - Instruction Set Architecture), někdy nepřesně architektura procesoru, je obecný popis organizačních, funkčních a provozních principů procesoru, z pohledu programátora je to seznam dostupných mechanismů pro programování. Programový model procesoru se může skládat například z následujících prvků: seznamu instrukcí procesoru datových typů dostupných režimů, jež jsou k dispozici seznamu registrů pravidel pro manipulaci s výjimkami a přerušenímiProcesory mající stejný programovací model jsou inter-kompatibilní, což znamená, že mohou vykonávat stejné programy stejným způsobem (funkčně). V rané historii model programování procesoru závisel na fyzickém provedení procesoru. V současné době se tento trend obrátil, a používají se velmi odlišné fyzikální implementace (mikroarchitektury), pocházející od různých výrobců, a zároveň disponují shodnou ISA. Příklady takových architektur a jejich implementací: Architektura IA-32 a procesory: 386, 486, Pentium, D6, Crusoe - implementace CISC IA-32 (vnitřně VLIW) Architektura x86-64 a procesory: Athlon - implementace 64bit CISC x86-64 Architektura IA-64 a procesory: Itanium - implementace EPIC Architektura SPARC a procesory: UltraSPARC, SPARC64 Architektura ARM a procesory: LPC21xx - implementace jako uC StrongARM AT91xxx Intel X-Scale
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 216342 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17560 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 75 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110892340 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le jeu d'instructions est l'ensemble des instructions machines qu'un processeur d'ordinateur peut exécuter. Ces instructions machines permettent d'effectuer des opérations élémentaires (addition, ET logique…) ou plus complexes (division, passage en mode basse consommation…). Le jeu d'instructions définit quelles sont les instructions supportées par le processeur.
 • 命令セット(めいれいせっと、instruction set)は、コンピュータのハードウェアに対して命令を伝えるための言葉の語彙。
 • Conjunto de instruções (tradução de instruction set) são as operações que um processador, microprocessador, microcontrolador, CPU ou outros periféricos programáveis suporta, fornece ou disponibiliza para o programador, ou seja, é a representação em mnemônicos do código de máquina, com a finalidade de facilitar o acesso ao componente.Cada componente possui o seu próprio conjunto de instruções, que é fornecido pelo fabricante, que também costuma fornecer ou disponibilizar um montador assembly, que transforma o conjunto de instruções em código de máquina para ser utilizado pelo componente.No caso dos processadores, quando o conjunto de instruções for reduzido leva-o a ter o nome de RISC e se forem complexas o nome de CISC.
 • Un instruction set , o Instruction Set Architecture (ISA), (in lingua italiana insieme d'istruzioni) descrive quegli aspetti dell'architettura di un calcolatore che sono visibili al programmatore.A volte, il termine "instruction set architecture" è usato anche per distinguere l'insieme suddetto di caratteristiche dalla microarchitettura, che è l'insieme di tecniche di progettazione utilizzate per implementare l'instruction set (tra cui microcodice, pipeline, sistemi di cache e così via).
 • An instruction set, or instruction set architecture (ISA), is the part of the computer architecture related to programming, including the native data types, instructions, registers, addressing modes, memory architecture, interrupt and exception handling, and external I/O. An ISA includes a specification of the set of opcodes (machine language), and the native commands implemented by a particular processor.[citation needed]
 • Instrukční sada (tzv. ISA - Instruction Set Architecture), někdy nepřesně architektura procesoru, je obecný popis organizačních, funkčních a provozních principů procesoru, z pohledu programátora je to seznam dostupných mechanismů pro programování.
 • Set Instruksi (bahasa Inggris: Instruction Set, atau Instruction Set Architecture (ISA)) didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya (jika ada).
 • Un conjunto de instrucciones o repertorio de instrucciones, juego de instrucciones o ISA (del inglés Instruction Set Architecture, Arquitectura del Conjunto de Instrucciones) es una especificación que detalla las instrucciones que una CPU de un ordenador puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU.
 • Model programowy procesora (ang. ISA - Instruction Set Architecture), czasem także nieściśle architektura procesora — ogólne określenie dotyczące organizacji, funkcjonalności i zasad działania procesora, widoczne z punktu widzenia programisty jako dostępne mechanizmy programowania.
 • Een instructieset is de verzameling van alle mogelijke machinecodes die een processor kan verwerken.
 • Архитектура набора команд (англ. instruction set architecture, ISA) — часть архитектуры компьютера, определяющая программируемую часть ядра микропроцессора. На этом уровне определяются реализованные в микропроцессоре конкретного типа: архитектура памяти, взаимодействие с внешними устройствами ввода/ вывода, режимы адресации, регистры, машинные команды, различные типы внутренних данных (например, с плавающей запятой, целочисленные типы и т .
 • Az utasításkészlet, vagy utasításkészlet-architektúra (Instruction Set Architecture, ISA) a számítógép-architektúra programozáshoz kötődő része, ami magába foglalja a bitszélességet, a használható natív adattípusokat, gépi kódú utasításokat, regisztereket, címzési módokat, memóriaarchitektúrát, megszakítás- és kivételkezelést és a külső I/O-t.
 • Un conjunt d'instruccions o repertori d'instruccions, joc d'instruccions o ISA (de l'anglès Instruction Set Architecture, «Arquitectura del Conjunt d'Instruccions») és una especificació que detalla les instruccions que una CPU d'un ordinador pot entendre i executar, o el conjunt de tots els comandos implementats per un disseny particular d'una CPU.
 • 명령어 집합(영어: instruction set) 또는 명령어 집합 구조(영어: Instruction set architecture, ISA)는 마이크로프로세서가 인식해서 기능을 이해하고 실행할 수 있는 기계어 명령어를 말한다. 마이크로프로세서마다 기계어 코드의 길이와 숫자 코드가 다르다. 명령어의 각 비트는 기능적으로 분할하여 의미를 부여하고 숫자화한다. 프로그램 개발자가 숫자로 프로그램하기가 불편하므로 기계어와 일대일로 문자화한 것이 어셈블리어이다.최하위 레벨의 프로그래밍 인터페이스로, 프로세서가 실행할 수 있는 모든 명령어들을 포함한다. 명령어 집합, 곧 명령어 집합 구조는 자료형, 명령어, 레지스터, 어드레싱 모드, 메모리 구조, 인터럽트, 예외 처리, 외부 입출력을 포함한 프로그래밍 관련 컴퓨터 아키텍처의 일부이다.
 • Bilgisayar mimarisi, Donanım Sistemi Mimarisi (HSA) ve Buyruk Kümesi Mimarisi (ISA) başlıkları altında iki farklı yaklaşımla tanımlanmaktadır.Donanım Sistemi Mimarisi donanım aygıtlarının (G/Ç, Bellek, MİB vs.) bağlı olduğu alt sistemi oluştutur. Buyruk Kümesi Mimarisi ise bu elemanlara yön verecek programlar yazılırken kabul edilecek öngörülerdir.
 • Der Befehlssatz (englisch: instruction set, weshalb in der deutschen Fachsprache der Informatik der Begriff Instruktion mitunter synonym für Programmierbefehl verwendet wird) bezeichnet in der Informatik die Menge der Maschinenbefehle, die ein bestimmter Mikroprozessor ausführen kann. Der Umfang des Befehlssatzes variiert je nach Prozessortyp beträchtlich. Relativ große Befehlssätze findet man in CISC-Prozessoren, möglichst kleine Befehlssätze werden in RISC-Prozessoren angestrebt.
rdfs:label
 • Jeu d'instructions
 • Befehlssatz
 • Conjunt d'instruccions
 • Conjunto de instrucciones
 • Conjunto de instruções
 • Instructieset
 • Instruction set
 • Instruction set
 • Instrukční sada
 • Komut kümesi
 • Model programowy procesora
 • Set instruksi
 • Utasításkészlet
 • Архитектура набора команд
 • 命令セット
 • 명령어 집합
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of