Jean XIX (né Romanus), originaire du Latium, est le 144e pape de l'Église catholique de 1024 à 1032.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Jean XIX (né Romanus), originaire du Latium, est le 144e pape de l'Église catholique de 1024 à 1032.
 • Jan XIX., rodným jménem Romanus pocházel stejně jako bratr, Benedikt VIII. z rodu hrabat tusculských. I když byl laik, přijal všechny svátosti během jednoho dne i přes odpor kardinálů. (Zde však šlo o prestiž rodu tusculů.) Ovšem, protože byl laik, jeho jméno se nikde v církevních spisech neobjevuje. Zemřel v listopadu roku 1032.
 • Иоанн XIX (лат. Ioannes PP. XIX; в миру Романо, граф Тусколо; ? — 6 ноября 1032) — папа римский с 14 апреля 1024 по 6 ноября 1032
 • Johannes XIX, geboren als Romanus (Rome, geboortedatum onbekend - aldaar, 9 november 1032) was paus van 1024 tot 1032. Hij volgde zijn broer paus Benedictus VIII op. Alhoewel zijn neef Theophylactus (III) nog erg jong was (waarschijnlijk 12 tot 18 jaar), volgde hij Johannes XIX op als paus Benedictus IX.
 • XIX. János (975 k. – 1032. október 20.) léphetett a pápai trónra a történelem folyamán 146.-ként. IV. Szergiusz pápa halála óta Rómát egy új nemesi família uralta, a tusculumi grófok családja. Ennek tagjaként, laikusként emelkedett az egyházfői hivatalba. János nem volt jó főpásztor. Pontifikátusát nem itatta át a vallásos hit, sőt inkább kapzsiság és hatalomvágy jellemezte féktelen uralmát.Eredetileg Romanus néven született a nagy befolyással rendelkező tusculumi grófi családban. Miután testvére, VIII. Benedek végleg száműzte a város vezető pozícióiból a Crescenti családot, a tényleges uralom a grófok kezében összpontosult. Mialatt Benedek pápaként uralkodott, addig Romanus a város consulja és senatus tagja volt. Benedek halála után a pápaválasztó zsinat kényszerből a pazarlónak ismert Romanust választotta meg Szent Péter trónjára. Azonban felszentelése előtt a laikus Romanust püspökké tették meg, majd ebből a rangból immár szabályosan 1024. május 10-én iktatták be a szent hivatalba. A népszerűtlen consulból immár népszerűtlen egyházfő lett. Romanus felvette a János nevet uralkodásához, majd pazarló városi ünnepekkel próbálta megszerettetni magát a rómaiakkal. Pontifikátusának egyik legjellemzőbb eseménye volt, hogy a bizánci császár, II. Baszileiosz követeket küldött a pápához, akik azt kérték Jánostól, hogy ismerje el Eusztakhiosz, konstantinápolyi pátriárkát egyetemes és ökumenikus pátriárkának. A császár gazdag ajándékokat is küldött Rómába, amelyek láttán hamar felcsillant János szeme, és a busás fizetségért hamar beleegyezett abba, hogy a keleti egyházak egyedüli urának ismerje el a konstantinápolyi pátriárkát. Az egyezséget a Lateránban titokban akarták tartani, de az ügy mégis kiszivárgott, amelynek hatására a rómaiak fellázadtak János ellen. A pápa kénytelen volt visszavonni ígéretét, emiatt újra skizma lépett fel a két egyház között, és a pátriárka nem akarta elismerni a római pápát.Egyházfőként János szívesen pártolta a művészetet is, főként a zenét. Ezért meghívta a Lateránba Arezzói Guidót, korának legismertebb muzsikusát, hogy tanítsa meg őt az általa kifejlesztett kottázásra. 1024. július 1-jén meghalt a pápaság fő patrónusa, II. Henrik, német-római császár. Trónjára II. Konrádot választották meg királynak. A német korona után az udvarba megérkezett Heribert, milánói érsek és János meghívója is az új uralkodónak. Konrád 1026-ban átkelt az Alpokon, és először Milánóban állt meg, ahol Heribert fejére tette a vasércből készült lombard koronát. Majd Rómába érve János soha nem látott pompával 1027. március 26-án császárrá koronázta Konrádot. A hatalmas uralkodó kíséretében két másik koronás fő is volt, akik csupán zarándoklatot tettek a kereszténység központjában. Ők név szerint II. (Nagy) Knut, Dánia és Anglia királya és III. Rudolf, Burgundia uralkodója voltak. János megerősítette a német-római trón és a pápaság között hagyományosan fennálló szoros szövetséget, azonban pontifikátusa alatt a német világi vezetésnek egyre nagyobb beleszólása lett az egyházi ügyekbe. Knut király sem csupán zarándoklatra érkezett az örök városba. Hosszas tárgyalások után végül sikerült elérnie, hogy alattvalóinak ne kelljen olyan magas vámokat fizetnie, míg Itáliába vagy Rómába érnek. Ráadásul János csökkentette az angol és dán érsekek pallium után fizetett adóját is.János regnálása alatt sikerült véget vetni a már rég húzódó vitára Grado és Aquileia pátriárkái között. A két magas rangú klerikus a másik rovására akarta kiterjeszteni joghatóságát. Ennek megoldására a pápa április 6-án nagy zsinatot hívott össze a lateráni bazilikában. János Poppo, aquileiai pátriárka javára döntött, és Gradót püspöki rangra fokozta le. Két évvel ezután 1029-ben egy újabb zsinaton az egyházfő visszavonta döntését, és Gradónak visszaadta minden privilégiumát. A vita így ismét kiújult. Döntött a milánói és a ravennai érsekek hatalmi vitájában is. Itt az előbbinek a javára állapította meg a jogok használatát. Saját védelme alá helyezte a clunyi apátságot, bár később megrótta annak apátját, Odilot mert nem ismerte el a lyoni egyházmegyét. Nyolc év uralkodás után 1032. október 20-án hunyt el.
 • João XIX, nascido Romanus de Túsculo (morreu em Outubro de 1032) foi papa de 1024 a 1032.Sucedeu ao seu irmão Bento VIII. Eram ambos membros da poderosa casa de Túsculo. Quando eleito Papa não era bispo tendo sido ordenado de imediato para poder ocupar o cargo. Tinha sido cônsul e senador.Com o falecimento do Imperador Henrique II do Sacro Império Romano em 1024 apoiou Conrado II, coroando-o com grande pompa em São Pedro na Páscoa de 1027. Sucedeu-lhe o jovem sobrinho Bento IX. De notar que não existiu um Papa João XX, sendo o sucessor do mesmo nome o português João XXI.
 • 교황 요한 19세(라틴어: Ioannes PP. XIX, 이탈리아어: Papa Giovanni XIX)는 제144대 교황(재위: 1024년 4월/5월 - 1032년 12월 6일)이다. 세속명은 로마누스(Romanus)이다.교황 베네딕토 8세의 동생으로서 투스칼리니 가문 출신이며 형으로부터 ‘모든 로마인들의 집정관과 원로원 그리고 장군(Consul, dux et senator omnium Romanorum)’이라는 칭호를 받았다. 형이 죽자 평신도 신분이면서도 하루 만에 모든 품을 받고 요한 19세라는 이름으로 교황좌에 올랐다.요한 19세는 1027년 신성 로마 제국의 콘라트 2세의 대관식을 거행하였다. 교회 업무에서는 콘라트 2세의 지배를 받았으나 로마 행정에서는 콘라트 2세의 간섭을 반대하였다. 교황의 사생활이 별로 좋지 않아 재위 중에는 교회의 개혁이 이루어지지 못하였다. 이유는 교황 자신이 성직 매매에 개입하였기 때문이다. 불행한 일은 요한 19세 재위부터 동방 교회에서 교황의 이름이 목록에서 빠진 사실이다. 교황은 교회의 음악을 부흥시켰고 클뤼니 수도원의 개혁을 꾸준히 추진하였으며 처음으로 전대사를 반포하여 그 조건으로 자선을 많이 권장하였다.
 • Jan XIX (łac. Ioannes XIX, właśc. Romanus, ur. w Tusculum, zm. 20 października 1032 w Rzymie) – papież w okresie od 19 kwietnia 1024 do 20 października 1032.
 • ヨハネス19世(Ioannes XIX、ローマ - 1032年10月、ローマ)は、ローマ教皇(在位1024年 - 1032年)。もとの名はロマーノ・デイ・コンティ・ディ・トゥスコロ(Romano dei Conti di Tuscolo)。ラテン語名はロマヌス・コメス・トゥスクリ(Romanus Comes Tusculi)。ローマの有力者トゥスコロ家に生まれ、兄のベネディクトゥス8世(在位1012年 - 24年)のあとを継いで教皇に選出された。選出された時には、聖職者経験のない俗人で、執政官および元老院議員の肩書きしか有していなかったため、教皇に就任するにあたり、司教に任命された。ヨハネス19世は、それまでの教会の方針に反して、多額の賄賂と引き換えにコンスタンディヌーポリ総主教庁に司教の肩書きを与えることを約束したものの、聖職者たちからの大きな反対を受け、即座に約束の撤回に追い込まれた。1024年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世(在位1002年 - 24年)の死に際し、ヨハネス19世はコンラート2世(在位1024年 - 39年)の即位を支持し、コンラート2世は1027年の復活祭(3月26日)にサン・ピエトロ大聖堂にて戴冠を受けた。同年の4月6日、ラテラノ教会会議を開き、アクイレイア総大司教に対して総大司教の地位を認め、対立していたグラード総大司教を支配下に置くことを宣言した。しかし、1029年にはこの宣言を撤回し、グラードに再びその地位を認めた。他に、バーリの大司教ビザンティウスに公開勅書を与え、その12座の属司教の聖別権を付与した。ヨハネス19世の死後、その甥に当たるベネディクトゥス9世がその地位を継承した。この時ベネディクトゥスはまだ若年であったといわれ、史料によっては12歳であったと伝えるが、通説ではおそらく18~20歳程度であったとされている。なお、ヨハネス20世は存在せず、次にヨハネスを名乗ったのは1276年に位に就いたヨハネス21世である。また、ヨハネス16世は対立教皇であったため、正確にはローマ教皇としてのヨハネスは18人目であったが、同時代にはこのような認識はなく、16人目の教皇ヨハネスは自らをヨハネス17世と名乗ったため、18人目の教皇ヨハネスも19世となった。更に一部の歴史家は、ヨハネス14世とヨハネス15世の間に、もう一人別の教皇ヨハネスがいたという伝説に基づき、ヨハネス19世を、ヨハネス20世、あるいはヨハネス19世(20世)と呼んでいる。このようなことから、教皇ヨハネスの代数は非常に複雑なものとなっている。
 • Johannes XIX. (* unbekannt in Rom; † Oktober 1032 ebenda), eigentlich Romanus von Tusculum, war zwischen 1024 und 1032 Papst.Er wurde als Sohn des Grafen und kaiserlichen Admirals Gregor von Tusculum aus dem Geschlecht der Tuskulaner geboren, das zu dieser Zeit Rom beherrschte. Unter seinem Bruder, Papst Benedikt VIII., war er mit den Titeln Consul, Dux und Senator weltlicher Herrscher in Rom und der Campagna.Romanus wurde nach dem Tod seines Bruders durch Simonie und Gewaltandrohung als zweiter der Familie Tusculum Papst und nahm den Namen Johannes XIX. an. Da er zu diesem Zeitpunkt wie schon sein Bruder noch Laie war, erhielt er entgegen dem Kanon alle Weihen an einem Tag. Johannes galt als weltlich orientiert, habgierig und wankelmütig. Der Chronist Rodulfus Glaber von Cluny behauptete, dass dieser sogar die Primatrechte des Papstes an den Patriarchen von Byzanz verkaufen wollte und nur mit Mühe daran gehindert werden konnte.Am 26. März 1027 erteilte Papst Johannes Konrad II. und dessen Gattin Gisela die Kaiserkrönung. Er machte Konrad, von dem er politisch abhängig war, verschiedene Zugeständnisse; so nahm er etwa auf Wunsch des Kaisers die Cluniazensischen Reform in Schutz.Für das Pontifikat von Johannes XIX. werden in der Literatur unterschiedliche Daten genannt, sowohl dessen Beginn als auch dessen Ende variieren um mehrere Monate. Für den Beginn werden Daten zwischen Februar und Juli 1024 angegeben, dessen Ende soll zwischen April 1032 und Januar 1033 gelegen haben.
 • Giovanni XIX, nato Romano dei Conti di Tuscolo (Roma, ... – Roma, 9 novembre 1032), fu il 144º papa della Chiesa cattolica dal 1024 alla sua morte.
 • Juan XIX (de nombre Romano). (* Roma, (¿?) – † octubre de 1032) Papa nº 144 de la Iglesia católica de 1024 a 1032.Sucesor, en el solio pontificio, de su hermano Benedicto VIII, en el momento de su elección era cónsul y senador además de laico, por lo que recibió todas las órdenes sagradas hasta la diginidad de obispo en un solo día a cambio de una importante cantidad de dinero con lo que inició su pontificado con una de las lacras que lo definirían: la simonía.No es de extrañar, por tanto, que estuviese dispuesto a reconocer el título de Ecuménico al Patriarca de Constantinopla a cambio de una importante cantidad de dinero. Esta postura provocó el rechazo generalizado de toda la Iglesia y Juan XIX se vio obligado a dar marcha atrás.Al morir el emperador Enrique II, dio su apoyo a Conrado II a quién coronó, junto a su consorte Gisela, el 26 de marzo de 1027 , en San Pedro.
 • Pope John XIX (Latin: Ioannes XIX; died October 1032) was Pope from May 1024 to his death in 1032.
 • Папа Йоан XIX (на латински: Ioannes.PP.XIX) роден Роман (на латински: Romanus) е глава на Католическата църква, брат на предшественика си Бенедикт VIII, 143-ия папа в Традиционното броене.
 • Paus Yohanes XIX, nama lahir Romanus (???-Oktober 1032), adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 1024 hingga Oktober 1032.Ia menggantikan saudaranya, Paus Benediktus VIII (1012-1024). Keduanya adalah anggota dari keluarga yang sangat berpengaruh dan berkuasa, Tusculum. Ketika terpilih Paus Yohanes XIX, ia adalah seorang awam yang tidak ditahbiskan. Karena itu, ia ia ditahbiskan menjadi uskup agar bisa diangkat menjadi paus. Sebelumnya ia pernah menjadi konsul dan senator.
 • Papa XIX. Ioannes (doğum adı Romanus) (ö. Ekim 1032), Mayıs 1024'den ölümüne kadar Papalık yapmıştır.Öncülü Papa VIII. Benedictus'un erkek kardeşidir. Her ikisi de güçlü Tusculum Kontluğu hanedanındandır.Patrik Efstathius'un, Patrikliğin Doğu'da ki ilgi alanının kabul edilmesi ile ilgili teklifini red ederek, Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması'nda önemli rol oynamıştır.
 • Joan XIX o Romà de Tusculum fou fill de Gregori I de Tusculum. Fou senador de Roma des el 1015 i quant fou elegit Papa (fou consagrat el juny del 1024) va mantenir el càrrec i fou l'únic que va tenir els dos poders: temporal i religiós.Va morir a Roma el 9 de desembre de 1033.
 • Joan edo Joanes XIX.a (Erroma, ? - † ibidem., 1032ko urria) Eliza Katolikoaren 145. Aita Santua izan zen 1024 eta 1032 urteen bitartean. Tusculumgo kondeen senidea, Benedikto VIII.a bere anaia ordezkatu zuen.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Le pape Jean XIX
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3785672 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6079 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 41 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108781414 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:débutPontificat
 • 1024-04-14 (xsd:date)
prop-fr:finPontificat
 • 1032-11-06 (xsd:date)
prop-fr:intronisation
 • 1024-07-15 (xsd:date)
prop-fr:lieuDeNaissance
 • ? , Latium
prop-fr:légende
 • Le pape Jean XIX
prop-fr:nom
 • Jean XIX
prop-fr:nomDeNaissance
 • Romanus
prop-fr:prédécesseurPape
prop-fr:successeurPape
prop-fr:tailleImage
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Pape
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Jean XIX (né Romanus), originaire du Latium, est le 144e pape de l'Église catholique de 1024 à 1032.
 • Jan XIX., rodným jménem Romanus pocházel stejně jako bratr, Benedikt VIII. z rodu hrabat tusculských. I když byl laik, přijal všechny svátosti během jednoho dne i přes odpor kardinálů. (Zde však šlo o prestiž rodu tusculů.) Ovšem, protože byl laik, jeho jméno se nikde v církevních spisech neobjevuje. Zemřel v listopadu roku 1032.
 • Иоанн XIX (лат. Ioannes PP. XIX; в миру Романо, граф Тусколо; ? — 6 ноября 1032) — папа римский с 14 апреля 1024 по 6 ноября 1032
 • Johannes XIX, geboren als Romanus (Rome, geboortedatum onbekend - aldaar, 9 november 1032) was paus van 1024 tot 1032. Hij volgde zijn broer paus Benedictus VIII op. Alhoewel zijn neef Theophylactus (III) nog erg jong was (waarschijnlijk 12 tot 18 jaar), volgde hij Johannes XIX op als paus Benedictus IX.
 • Jan XIX (łac. Ioannes XIX, właśc. Romanus, ur. w Tusculum, zm. 20 października 1032 w Rzymie) – papież w okresie od 19 kwietnia 1024 do 20 października 1032.
 • ヨハネス19世(Ioannes XIX、ローマ - 1032年10月、ローマ)は、ローマ教皇(在位1024年 - 1032年)。もとの名はロマーノ・デイ・コンティ・ディ・トゥスコロ(Romano dei Conti di Tuscolo)。ラテン語名はロマヌス・コメス・トゥスクリ(Romanus Comes Tusculi)。ローマの有力者トゥスコロ家に生まれ、兄のベネディクトゥス8世(在位1012年 - 24年)のあとを継いで教皇に選出された。選出された時には、聖職者経験のない俗人で、執政官および元老院議員の肩書きしか有していなかったため、教皇に就任するにあたり、司教に任命された。ヨハネス19世は、それまでの教会の方針に反して、多額の賄賂と引き換えにコンスタンディヌーポリ総主教庁に司教の肩書きを与えることを約束したものの、聖職者たちからの大きな反対を受け、即座に約束の撤回に追い込まれた。1024年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世(在位1002年 - 24年)の死に際し、ヨハネス19世はコンラート2世(在位1024年 - 39年)の即位を支持し、コンラート2世は1027年の復活祭(3月26日)にサン・ピエトロ大聖堂にて戴冠を受けた。同年の4月6日、ラテラノ教会会議を開き、アクイレイア総大司教に対して総大司教の地位を認め、対立していたグラード総大司教を支配下に置くことを宣言した。しかし、1029年にはこの宣言を撤回し、グラードに再びその地位を認めた。他に、バーリの大司教ビザンティウスに公開勅書を与え、その12座の属司教の聖別権を付与した。ヨハネス19世の死後、その甥に当たるベネディクトゥス9世がその地位を継承した。この時ベネディクトゥスはまだ若年であったといわれ、史料によっては12歳であったと伝えるが、通説ではおそらく18~20歳程度であったとされている。なお、ヨハネス20世は存在せず、次にヨハネスを名乗ったのは1276年に位に就いたヨハネス21世である。また、ヨハネス16世は対立教皇であったため、正確にはローマ教皇としてのヨハネスは18人目であったが、同時代にはこのような認識はなく、16人目の教皇ヨハネスは自らをヨハネス17世と名乗ったため、18人目の教皇ヨハネスも19世となった。更に一部の歴史家は、ヨハネス14世とヨハネス15世の間に、もう一人別の教皇ヨハネスがいたという伝説に基づき、ヨハネス19世を、ヨハネス20世、あるいはヨハネス19世(20世)と呼んでいる。このようなことから、教皇ヨハネスの代数は非常に複雑なものとなっている。
 • Giovanni XIX, nato Romano dei Conti di Tuscolo (Roma, ... – Roma, 9 novembre 1032), fu il 144º papa della Chiesa cattolica dal 1024 alla sua morte.
 • Pope John XIX (Latin: Ioannes XIX; died October 1032) was Pope from May 1024 to his death in 1032.
 • Папа Йоан XIX (на латински: Ioannes.PP.XIX) роден Роман (на латински: Romanus) е глава на Католическата църква, брат на предшественика си Бенедикт VIII, 143-ия папа в Традиционното броене.
 • Paus Yohanes XIX, nama lahir Romanus (???-Oktober 1032), adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 1024 hingga Oktober 1032.Ia menggantikan saudaranya, Paus Benediktus VIII (1012-1024). Keduanya adalah anggota dari keluarga yang sangat berpengaruh dan berkuasa, Tusculum. Ketika terpilih Paus Yohanes XIX, ia adalah seorang awam yang tidak ditahbiskan. Karena itu, ia ia ditahbiskan menjadi uskup agar bisa diangkat menjadi paus. Sebelumnya ia pernah menjadi konsul dan senator.
 • Papa XIX. Ioannes (doğum adı Romanus) (ö. Ekim 1032), Mayıs 1024'den ölümüne kadar Papalık yapmıştır.Öncülü Papa VIII. Benedictus'un erkek kardeşidir. Her ikisi de güçlü Tusculum Kontluğu hanedanındandır.Patrik Efstathius'un, Patrikliğin Doğu'da ki ilgi alanının kabul edilmesi ile ilgili teklifini red ederek, Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması'nda önemli rol oynamıştır.
 • Joan XIX o Romà de Tusculum fou fill de Gregori I de Tusculum. Fou senador de Roma des el 1015 i quant fou elegit Papa (fou consagrat el juny del 1024) va mantenir el càrrec i fou l'únic que va tenir els dos poders: temporal i religiós.Va morir a Roma el 9 de desembre de 1033.
 • Joan edo Joanes XIX.a (Erroma, ? - † ibidem., 1032ko urria) Eliza Katolikoaren 145. Aita Santua izan zen 1024 eta 1032 urteen bitartean. Tusculumgo kondeen senidea, Benedikto VIII.a bere anaia ordezkatu zuen.
 • Johannes XIX. (* unbekannt in Rom; † Oktober 1032 ebenda), eigentlich Romanus von Tusculum, war zwischen 1024 und 1032 Papst.Er wurde als Sohn des Grafen und kaiserlichen Admirals Gregor von Tusculum aus dem Geschlecht der Tuskulaner geboren, das zu dieser Zeit Rom beherrschte.
 • João XIX, nascido Romanus de Túsculo (morreu em Outubro de 1032) foi papa de 1024 a 1032.Sucedeu ao seu irmão Bento VIII. Eram ambos membros da poderosa casa de Túsculo. Quando eleito Papa não era bispo tendo sido ordenado de imediato para poder ocupar o cargo. Tinha sido cônsul e senador.Com o falecimento do Imperador Henrique II do Sacro Império Romano em 1024 apoiou Conrado II, coroando-o com grande pompa em São Pedro na Páscoa de 1027. Sucedeu-lhe o jovem sobrinho Bento IX.
 • Juan XIX (de nombre Romano).
 • 교황 요한 19세(라틴어: Ioannes PP. XIX, 이탈리아어: Papa Giovanni XIX)는 제144대 교황(재위: 1024년 4월/5월 - 1032년 12월 6일)이다. 세속명은 로마누스(Romanus)이다.교황 베네딕토 8세의 동생으로서 투스칼리니 가문 출신이며 형으로부터 ‘모든 로마인들의 집정관과 원로원 그리고 장군(Consul, dux et senator omnium Romanorum)’이라는 칭호를 받았다. 형이 죽자 평신도 신분이면서도 하루 만에 모든 품을 받고 요한 19세라는 이름으로 교황좌에 올랐다.요한 19세는 1027년 신성 로마 제국의 콘라트 2세의 대관식을 거행하였다. 교회 업무에서는 콘라트 2세의 지배를 받았으나 로마 행정에서는 콘라트 2세의 간섭을 반대하였다. 교황의 사생활이 별로 좋지 않아 재위 중에는 교회의 개혁이 이루어지지 못하였다. 이유는 교황 자신이 성직 매매에 개입하였기 때문이다.
 • XIX. János (975 k. – 1032. október 20.) léphetett a pápai trónra a történelem folyamán 146.-ként. IV. Szergiusz pápa halála óta Rómát egy új nemesi família uralta, a tusculumi grófok családja. Ennek tagjaként, laikusként emelkedett az egyházfői hivatalba. János nem volt jó főpásztor. Pontifikátusát nem itatta át a vallásos hit, sőt inkább kapzsiság és hatalomvágy jellemezte féktelen uralmát.Eredetileg Romanus néven született a nagy befolyással rendelkező tusculumi grófi családban.
rdfs:label
 • Jean XIX
 • Jan XIX
 • Jan XIX.
 • Joan XIX
 • Joan XIX.a
 • Johannes XIX. (Papst)
 • Juan XIX
 • Papa Giovanni XIX
 • Papa João XIX
 • Paus Johannes XIX
 • Paus Yohanes XIX
 • Pope John XIX
 • XIX. Ioannes
 • XIX. János pápa
 • Иоанн XIX
 • Йоан XIX (папа)
 • ヨハネス19世 (ローマ教皇)
 • 교황 요한 19세
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jean XIX
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:canoniséPar of
is prop-fr:successeurPape of
is foaf:primaryTopic of