Jamestown était un village de Virginie fondé le 14 mai 1607 sur une île de la rive gauche de la James River, située à une cinquantaine de kilomètres de la baie de Chesapeake, au niveau de l'actuelle ville de Williamsburg, sur la côte est des États-Unis.Il s'agissait de la première colonie britannique permanente sur le continent américain, une ancienne implantation à Roanoke ayant disparu dans des circonstances mystérieuses.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Jamestown était un village de Virginie fondé le 14 mai 1607 sur une île de la rive gauche de la James River, située à une cinquantaine de kilomètres de la baie de Chesapeake, au niveau de l'actuelle ville de Williamsburg, sur la côte est des États-Unis.Il s'agissait de la première colonie britannique permanente sur le continent américain, une ancienne implantation à Roanoke ayant disparu dans des circonstances mystérieuses. Le cours d'eau et la ville tirent leur nom de Jacques Ier d'Angleterre (« Jacques » est la traduction de James ) qui venait de monter sur le trône.
 • Jamestown o Fuerte de Jamestown, fue el primer asentamiento permanente inglés en el actual territorio de los Estados Unidos. Fue fundada en el 1607 a orillas del río James sobre una península, en el actual condado de James City en el estado de Virginia.
 • Jamestown è stato un insediamento nella colonia della Virginia, il primo stabile insediamento inglese in America.Fondata dalla Virginia Company di Londra come "James Fort" il 14 maggio 1607 fu la capitale della colonia per 83 anni, dal 1616 fino al 1699.
 • Jamestown je první anglická kolonie v Severní Americe (po Roanoke Island, 1585), která přežila těžkou dobu svých začátečních let. Byla založena 24. května 1607 ve Virginii v oblasti zátoky Chesapeake. Dnes je na místě původní kolonie vybudována kopie Fortu pod správou Colonial National Historical Park.Kolonisté dorazili se třemi loděmi: Susan Constant, Godspeed a Discovery. Zakotvili dále od pobřeží z důvodu, aby nebyli nalezeni španělskou flotilou. Pod vedením Edwarda M. Wingfielda zbudovali palisádovým plotem obehnaný Fort, ve kterém zřídili jako první budovu skladiště. Základní počet obyvatel kolonie čítal 105 kolonistů, ale po tvrdé zimě téhož roku, když dorazila další várka, už jich bylo jen 38. Žádost o založení kolonie na východním pobřeží Severní Ameriky si vyžádala London Virginia Company už v roce 1606 od anglického krále Jakuba I. Kolonisté dorazili na místo, ale až o rok později.Většina z nových kolonistů byli bohatí angličtí džentlmeni nebo zchudlí šlechtici, kteří nebyli zvyklí ze své domovské vlasti pracovat. Přijeli zbohatnout při hledání zlata, nebo prodejem olivového oleje, nebo dřeva vhodného pro loďařství. Bohužel se ani jedna z jejich představ nevyplnila. Nikdo z nich netušil, na čem vlastně kolonie jednou v budoucnu zbohatne a zajistí si trvalé přežití. Čas si tedy krátili hraním kostek a karet. To se ale nelíbilo novému veliteli kolonie Johnu Smithovi, který nastolil přísnou kázeň a nechal vykopat studnu s pitnou vodou. Zavedl také moto: „Kdo nebude pracovat, nebude ani jíst“.Od prvního dne museli kolonisté snášet vztahy s 24 000 algonkinskými indiány v okolí. Ty byly čas od času vlídné i bojovné. Powhatan, mocný náčelník, který dobyl sousední kmeny, kolonisty zprvu zásoboval potravinami, ale považoval je také za nový kmen odpovědný mu odevzdávat daň. To dal najevo i násilným unesením tehdejšího vůdce kolonistů Johna Smithe. Při rituální popravě ho zřejmě nechal zachránit jednou ze svých dcer Pocahontas. Tak chtěl ukázat svou štědrost. Za to, že přežil, ho kolonisté zvolili za nového vůdce. Zde vznikl i zromantizovaný příběh o lásce mezi Smithem a Pocahontas, kterého využil ve svých animovaných filmech i Disney. Méně romantický byl osud dalších 10 000 kolonistů, kteří dorazili v příštích 10 letech. Buď byli zabiti indiány při vzpourách, nebo zemřeli v důsledku otravy ze závadné vody z řeky nebo na malárii, neboť se usídlili v podstatě uprostřed bažiny.Po náhodné explozi černého střelného prachu v ruce se Smith těžce zranil a rozhořčen se vrátil zpět do Evropy. Zpátky do Ameriky se vrátil o několik let později, když prozkoumával severní pobřeží, které pojmenoval Nová Anglie. O svých zážitcích sepsal později několik knih. Bez jeho velení se kolonie dostala zpět do původní bídné situace.Kolonii „zachránil“ až kolonista John Rolfe, který přivezl novou plodinu, tabák. Prodej tohoto oblíbeného tabáku do Anglie, zajistil kolonii trvalé přežití. John Rolfe si za ženu vzal Pocahontas a založil samostatnou farmu. Na přání anglického dvora se svojí ženou docestoval do Londýna, kde měl tento projekt představit. Pocahontas však nebyla zvyklá na chladné evropské počasí, onemocněla a při zpáteční cestě do Ameriky zemřela na lodi.
 • Jamestown war die erste dauerhaft besiedelte englische Kolonie in Nordamerika. Die Siedlung wurde 1607 – zunächst als James Fort – auf einer Insel im James River in Virginia gegründet und nach König James I. von England benannt. In den ersten Jahren der unter Aufsicht der Virginia Company of London stehenden Kolonie wurde keines der ursprünglichen Ziele – eine Route zu den Reichtümern des Orients zu erkunden, die amerikanischen Ureinwohner zum Christentum zu bekehren, Gold und Silber zu finden und größere Mengen von Gütern nach England zu exportieren – erreicht. Stattdessen stand die Siedlung in der Anfangszeit durch Kämpfe mit den Indianern, den Ausbruch von Krankheiten und eine andauernde Nahrungsmittelknappheit mehrere Male vor dem Aus. Die wirtschaftliche Lage der Kolonie änderte sich erst ab 1612 durch die Anpflanzung von Tabak, der sich in der Folge zum wichtigsten Exportgut Virginias entwickelte. Am 30. Juli 1619 fand in Jamestown die erste Generalversammlung von Virginia und damit die erste gesetzgebende Versammlung von Bürgern in der Geschichte der Vereinigten Staaten statt. Im Jahr 1624 wurde die von der Virginia Company verwaltete Kolonie in eine Kronkolonie umgewandelt; 1699 wurde der Regierungssitz von Jamestown nach Williamsburg verlegt.In Bezug auf den amerikanischen Gründungsmythos wird Jamestown heute weitestgehend von der Erinnerung an die mit der Mayflower 1620 in Plymouth gelandeten Pilgerväter überlagert. Die Überreste der ursprünglichen Siedlung Jamestown sind heute Teil des Colonial National Historical Park und werden durch den National Park Service betreut.
 • 제임스 타운(Jamestown)은 영국이 북아메리카 버지니아 식민지 내에 건설한 최초의 영구 식민지이다. 1607년 5월 24일 런던 회사에 의해 제임스 요새로 설립되었으며, 로어노크 식민지를 포함한 초기의 여러 번의 실패 이후에 1610년 잠깐 버려졌다가 영구 식민지가 되었다. 제임스타운은 1616년부터 1699년까지 83년간 식민지의 수도 역할을 하였다. 취락지는 14,000명의 원주민을 가진 포우하탄의 영토인 체나코마치로 알려진 정치 단체의 영토 내부에 위치하였다. 원주민들은 처음에는 식민지 사람들을 연회와 담배 의식을 통해 환영을 했으며, 중요한 식량과 식민지 주민으로 생존할 수 있도록 지원하였다. 새로운 이주민들과의 관계는 꽤나 빨리 틀어져 3년간 전쟁으로 파스파헤 종족은 멸족되었다.제임스 타운이 설립되고 1년 이내에, 버지니아 회사는 취락지를 발전시키기 위해 도움을 줄 수 있도록 폴란드 인과 네들란드 인들을 식민지로 데려왔다. 1619년 서류로 기록된 최초의 흑인 노예들이 제임스타운으로 끌려왔다. 현대 미국에서의 노예 제도라는 개념이 시작된 것은 1660년부터이다.1634년 그 식민지가 원래 8개의 버지니아 샤이어가 되었을 때, 제임스타운은 제임스 시티 샤이어에 위치하게 되었다. 런던 회사의 두 번째 개척지인 버뮤다의 세인트 조지는 영국이 신세계에서 개척한 가장 오래된 도시 터로 주장하고 있으며, 뉴런던으로 1612년 공식적으로 설립되었다. 그에 반해 버지니아 있는 제임스 요새는 1619년이 되어서야 제임스 타운으로 전환되었으며, 게다가 오늘 날에는 남아 있지도 않다. 1699년 수도가 제임스 타운에서 오늘 날의 윌리엄스버그로 이전되었으며, 그 이후 정착지로서는 기능은 중지되었고, 오늘 날에는 유적지만 남아 있다. 오늘날, 제임스타운은 버지니아 식민지 역사 삼각지를 구성하는 세 곳 중의 하나이며, 나머지는 윌리엄스버그와 요크타운을 일컫는다. 제임스타운 유적지는 제임스타운 국립 유적지(국립 식민지 역사 공원의 일부로)와 프리저베이션 버지니아 공동의 노력으로 제임스타운 섬 위의 사적지로 만들어졌다. 살아있는 역사 해설지인 제임스타운 거주지는 제임스타운 요크타운 재단과 버지니아 주 합동으로 운영된다.
 • Джеймстаун (англ. Jamestown) — первое поселение англичан на территории современных США (а именно, в Виргинии).
 • Jamestown, terletak di Pulau Jamestown di Koloni Virginia, didirikan pada tanggal 13 Mei 1607. Jamestown merupakan permukiman Britania pertama di Amerika Serikat. Permukiman ini didirikan oleh Virginia Company, yang berkantor pusat di London. Jamestown menjadi ibukota koloni selama tahun 1616-1699, yang kemudian dipindahkan ke Williamsburg, yang berjarak sekitar 8 mil (13 km).
 • Jamestown (James Towne avagy Jamestowne) egy település volt Virginia gyarmat területén, melyet a Londoni Virginia Company alapított "James Fort" néven 1607. május 14-én. Ez volt az első állandó angol település a mai Amerikai Egyesült Államok területén, több korábbi balsikerű kísérlet, mint például Roanoke elveszett városának kudarca után. A gyarmat fővárosaként funkcionált 83 évig, 1616-tól 1699-ig.Az alapítást követő évben a Virginia Company lengyel és holland telepeseket szállított a gyarmatra, hogy segítsenek a település felépítésében. 1619-ben érkeztek Jamestownba az első dokumentált afrikaiak, a rabszolgaság intézménye azonban nem jelent meg Virginiában 1660 előtt. Amikor a gyarmatot felosztották a hagyományos nyolc shirre 1634-ben, a város James City shire névadója lett.A Virginia Company másodikként megalapított települése, a Bermuda-szigeteken fekvő St. George's, úgy állítja be magát, mint az első település az angol Újvilágban, a maga 1612-es alapításával, mint "New London". Ennek alapja, hogy James Forth-ot csak 1619-ben szervezték várossá James Town néven és nem maradt fenn a mai napig. 1699-ben a főváros Jamestownból átkerült a mai Williamsburgba, ami után Jamestown, mint település, megszűnt létezni. Ma pedig már csak egy régészeti lelőhely.Ma Jamestown az egyik csúcsa az ún. "Virginia Gyarmat Történelmi Háromszögének", Williamsburg és Yorktown, két korai alapítású település mellett. A Történelmi Jamestown, a régészeti lelőhely Jamestown-szigetén, a Jamestown Nemzeti Történelmi Park része, ami pedig a Gyarmati Nemzeti Történelmi Parkhoz tartozik, a Virgina Megőrzéséért szervezettel együttműködve. Jamestown telep egy máig létező történelmi emlékpark, amit a Jamestown Yorktown alapítvány tart fenn együttműködve a Virginiai Nemzetközösséggel.
 • Jamestown is een plaats in de Amerikaanse staat Virginia. De stad werd gesticht op 14 mei 1607 door de Virginia Company in opdracht van koning James I naar wie de plaats ook vernoemd is. Het is daarmee ook de eerst geslaagde permanente Engelse nederzetting in Amerika. Na een aantal moeilijke jaren als gevolg van honger, ziektes en een conflictueuze relatie met de indianen, ging het vanaf 1612 beter met de kolonie. Dat jaar introduceerde kolonist John Rolfe een bepaalde tabaksplant en die bleek lucratief te zijn.Tijdens de Rebellie van Bacon in 1676 werd de Jamestown tot de grond toe afgebrand. De nederzetting werd daarna herbouwd, maar in 1698 brandde het State House, de zetel van de koloniale regering, opnieuw af. Dit leidde ertoe dat het bestuur van de kolonie Virginia in 1699 werd verplaatst van Jamestown naar Middle Plantation dat werd hernoemd in Williamsburg, ter ere van koning Willem III. Jamestown werd verlaten en bestaat tegenwoordig alleen nog als archeologische vindplaats.In 2007 werd het 400-jarig bestaan van Jamestown gevierd met onder andere een bezoek van koningin Elizabeth in mei.Twee films gaan over de eerste jaren van Jamestown: de Disneyfilm Pocahontas uit 1995 en The New World uit 2005. Beide films gaan vooral over de liefdesrelatie tussen Indianenprinses Pocahontas en de eerste leider van de kolonisten, John Smith. In The New World komt ook de bovengenoemde John Rolfe in beeld. Dit is de man met wie Pocahontas in werkelijkheid trouwde en Smiths opvolger. Met deze man reist ze uiteindelijk naar Engeland waar ze sterft in 1617.
 • Jamestown was a settlement in the Colony of Virginia, the first permanent English settlement in the Americas. Established by the Virginia Company of London as "James Fort" on May 4, 1607 (O.S., May 14, 1607 N.S.), and considered permanent after brief abandonment in 1610, it followed several earlier failed attempts, including the Lost Colony of Roanoke. Jamestown served as the capital of the colony for 83 years, from 1616 until 1699.The settlement was located within the country of Tsenacommacah, which was administered by the Powhatan Confederacy, and specifically in that of the Paspahegh tribe. The natives initially welcomed and provided crucial provisions and support for the colonists, who were not agriculturally inclined. Relations with the newcomers soured fairly early on, leading to the total annihilation of the Paspahegh in warfare within 3 years. Mortality at Jamestown itself was very high due to disease and starvation, with over 80% of the colonists perishing in 1609-1610 in what became known as the "Starving Time".Within a year of Jamestown's founding, the Virginia Company brought Polish and German colonists to help improve the settlement, as well as the first women. In 1619, the first documented Africans were brought to Jamestown, though the modern conception of slavery in the future United States did not begin in Virginia until 1660. In 1676, the town was deliberately burned during Bacon's Rebellion, though it was quickly rebuilt.The London Company's second settlement, Bermuda, claims to be the site of the oldest town in the English New World, as St. George's, Bermuda was officially established (as New London) in 1612, whereas James Fort, in Virginia, was not to be converted into James towne until 1619, and further did not survive into the present day. In 1699, the capital was relocated from Jamestown to what is today Williamsburg, after which Jamestown ceased to exist as a settlement, existing today only as an archaeological site.Today, Jamestown is one of three locations comprising the Historic Triangle of Colonial Virginia, along with Williamsburg and Yorktown, with two primary heritage sites. Historic Jamestowne, the archaeological site on Jamestown Island, is a cooperative effort by Jamestown National Historic Site (part of Colonial National Historical Park), and Preservation Virginia. Jamestown Settlement, a living history interpretive site, is operated by the Jamestown Yorktown Foundation in conjunction with the Commonwealth of Virginia.
 • Jamestown, Jamestown adasında 14 Mayıs 1607 yılında kurulmuştur. Jamestown Amerika'daki ilk daimi İngiliz yerleşimi olarak kabul edilmektedir. Virginia Company of London şirketi tarafından kurulmuştur. 1609-1610 yılındaki kıtlıkta 500 İngiliz yerleşimcinin yalnızca 60'ı hayatta kalabilmiştir. İlk gelen gruplar kendilerinin tüm yiyeceklerini yetiştireceklerini bilmiyorlardı. Onlar Kızılderilerle ticaret yoluyla ve periyodik aralıklarla gelen İngiliz gemileriyle yiyecek elde edebileceklerini sanıyorlardı. 1609 yılındaki tarımdaki kıtlıktan kaynaklı yeterince ürün alınamadı. Bu yüzden koloni 1610 yılında, geçici bir süreliğine terk edildi. 1699 yılında ise Williamsburg kentine taşınarak, tamamiyle terk edilmiş oldu.
 • ジェームズタウン(Jamestown)は英国が北アメリカに建設した最初の永続的植民地。集落は現存せず、現在は歴史的遺構となっている。
 • Jamestown foi o primeiro assentamento britânico fundado em caráter permanente no continente americano em 14 de maio de 1607, no atual estado americano de Virgínia. Jamestown foi a capital da colônia durante 83 anos, de 1616 até 1699. Atualmente encontra-se em ruínas.
 • Jamestown – pierwsza stała osada angielskich kolonistów w Ameryce Północnej, na terenie dzisiejszego stanu Wirginia, założona 14 maja 1607. Historycznie była to druga trwała osada na obszarze dzisiejszych Stanów Zjednoczonych po założonym w 1565 przez Hiszpanów mieście St. Augustine na Florydzie. Poprzednie 17 prób osadnictwa anglosaskiego (w tym tzw. "Zaginiona Kolonia" na wyspie Roanoke w Karolinie Północnej) zakończyło się niepowodzeniem.
 • Jamestown 1607. urtean ingeles kolonizatzaileek gaur egungo Estatu Batuetan sortu zuten lehen hirigunea da, gaur egungo Virginiako estatuan. James ibaiaren bokaleko uharte batean dago. Indiarrek tabakoa lantzen erakutsi zieten kolonoei, eta hura izan zen alde hartako ekonomia-alor nagusia luzaroan. Suak hiru aldiz hartu zuen hiria XVII. mendean, eta Jamestownetik Williamsburgera eraman zuten Virginiako gobernua. Jamestown XIX. mendean uharte bilakatu zen; ordu arte penintsula zen. Gaur egun ondare historiko gisa gordea dago eta ezponda bat eraiki dute uraren higaduratik babesteko. Parke Historiko Koloniala eratzen dute gaur egun Jamestownen aztarnak.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 33637 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4057 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106086110 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 185109637 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:mois
 • mars
prop-fr:nom
 • Smith
 • Grizzard
prop-fr:prénom
 • Frank E.
 • D.Boyd
prop-fr:sousTitre
 • A Political, Social, and Cultural History
prop-fr:titre
 • Jamestown Colony
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • ABC-CLIO Ltd
dcterms:subject
georss:point
 • 37.20805555555555 -76.77416666666667
rdf:type
rdfs:comment
 • Jamestown était un village de Virginie fondé le 14 mai 1607 sur une île de la rive gauche de la James River, située à une cinquantaine de kilomètres de la baie de Chesapeake, au niveau de l'actuelle ville de Williamsburg, sur la côte est des États-Unis.Il s'agissait de la première colonie britannique permanente sur le continent américain, une ancienne implantation à Roanoke ayant disparu dans des circonstances mystérieuses.
 • Jamestown o Fuerte de Jamestown, fue el primer asentamiento permanente inglés en el actual territorio de los Estados Unidos. Fue fundada en el 1607 a orillas del río James sobre una península, en el actual condado de James City en el estado de Virginia.
 • Jamestown è stato un insediamento nella colonia della Virginia, il primo stabile insediamento inglese in America.Fondata dalla Virginia Company di Londra come "James Fort" il 14 maggio 1607 fu la capitale della colonia per 83 anni, dal 1616 fino al 1699.
 • Джеймстаун (англ. Jamestown) — первое поселение англичан на территории современных США (а именно, в Виргинии).
 • Jamestown, terletak di Pulau Jamestown di Koloni Virginia, didirikan pada tanggal 13 Mei 1607. Jamestown merupakan permukiman Britania pertama di Amerika Serikat. Permukiman ini didirikan oleh Virginia Company, yang berkantor pusat di London. Jamestown menjadi ibukota koloni selama tahun 1616-1699, yang kemudian dipindahkan ke Williamsburg, yang berjarak sekitar 8 mil (13 km).
 • ジェームズタウン(Jamestown)は英国が北アメリカに建設した最初の永続的植民地。集落は現存せず、現在は歴史的遺構となっている。
 • Jamestown foi o primeiro assentamento britânico fundado em caráter permanente no continente americano em 14 de maio de 1607, no atual estado americano de Virgínia. Jamestown foi a capital da colônia durante 83 anos, de 1616 até 1699. Atualmente encontra-se em ruínas.
 • Jamestown – pierwsza stała osada angielskich kolonistów w Ameryce Północnej, na terenie dzisiejszego stanu Wirginia, założona 14 maja 1607. Historycznie była to druga trwała osada na obszarze dzisiejszych Stanów Zjednoczonych po założonym w 1565 przez Hiszpanów mieście St. Augustine na Florydzie. Poprzednie 17 prób osadnictwa anglosaskiego (w tym tzw. "Zaginiona Kolonia" na wyspie Roanoke w Karolinie Północnej) zakończyło się niepowodzeniem.
 • Jamestown war die erste dauerhaft besiedelte englische Kolonie in Nordamerika. Die Siedlung wurde 1607 – zunächst als James Fort – auf einer Insel im James River in Virginia gegründet und nach König James I. von England benannt.
 • Jamestown 1607. urtean ingeles kolonizatzaileek gaur egungo Estatu Batuetan sortu zuten lehen hirigunea da, gaur egungo Virginiako estatuan. James ibaiaren bokaleko uharte batean dago. Indiarrek tabakoa lantzen erakutsi zieten kolonoei, eta hura izan zen alde hartako ekonomia-alor nagusia luzaroan. Suak hiru aldiz hartu zuen hiria XVII. mendean, eta Jamestownetik Williamsburgera eraman zuten Virginiako gobernua. Jamestown XIX. mendean uharte bilakatu zen; ordu arte penintsula zen.
 • Jamestown je první anglická kolonie v Severní Americe (po Roanoke Island, 1585), která přežila těžkou dobu svých začátečních let. Byla založena 24. května 1607 ve Virginii v oblasti zátoky Chesapeake. Dnes je na místě původní kolonie vybudována kopie Fortu pod správou Colonial National Historical Park.Kolonisté dorazili se třemi loděmi: Susan Constant, Godspeed a Discovery. Zakotvili dále od pobřeží z důvodu, aby nebyli nalezeni španělskou flotilou. Pod vedením Edwarda M.
 • Jamestown is een plaats in de Amerikaanse staat Virginia. De stad werd gesticht op 14 mei 1607 door de Virginia Company in opdracht van koning James I naar wie de plaats ook vernoemd is. Het is daarmee ook de eerst geslaagde permanente Engelse nederzetting in Amerika. Na een aantal moeilijke jaren als gevolg van honger, ziektes en een conflictueuze relatie met de indianen, ging het vanaf 1612 beter met de kolonie.
 • Jamestown, Jamestown adasında 14 Mayıs 1607 yılında kurulmuştur. Jamestown Amerika'daki ilk daimi İngiliz yerleşimi olarak kabul edilmektedir. Virginia Company of London şirketi tarafından kurulmuştur. 1609-1610 yılındaki kıtlıkta 500 İngiliz yerleşimcinin yalnızca 60'ı hayatta kalabilmiştir. İlk gelen gruplar kendilerinin tüm yiyeceklerini yetiştireceklerini bilmiyorlardı.
 • Jamestown (James Towne avagy Jamestowne) egy település volt Virginia gyarmat területén, melyet a Londoni Virginia Company alapított "James Fort" néven 1607. május 14-én. Ez volt az első állandó angol település a mai Amerikai Egyesült Államok területén, több korábbi balsikerű kísérlet, mint például Roanoke elveszett városának kudarca után.
 • 제임스 타운(Jamestown)은 영국이 북아메리카 버지니아 식민지 내에 건설한 최초의 영구 식민지이다. 1607년 5월 24일 런던 회사에 의해 제임스 요새로 설립되었으며, 로어노크 식민지를 포함한 초기의 여러 번의 실패 이후에 1610년 잠깐 버려졌다가 영구 식민지가 되었다. 제임스타운은 1616년부터 1699년까지 83년간 식민지의 수도 역할을 하였다. 취락지는 14,000명의 원주민을 가진 포우하탄의 영토인 체나코마치로 알려진 정치 단체의 영토 내부에 위치하였다. 원주민들은 처음에는 식민지 사람들을 연회와 담배 의식을 통해 환영을 했으며, 중요한 식량과 식민지 주민으로 생존할 수 있도록 지원하였다. 새로운 이주민들과의 관계는 꽤나 빨리 틀어져 3년간 전쟁으로 파스파헤 종족은 멸족되었다.제임스 타운이 설립되고 1년 이내에, 버지니아 회사는 취락지를 발전시키기 위해 도움을 줄 수 있도록 폴란드 인과 네들란드 인들을 식민지로 데려왔다.
 • Jamestown was a settlement in the Colony of Virginia, the first permanent English settlement in the Americas. Established by the Virginia Company of London as "James Fort" on May 4, 1607 (O.S., May 14, 1607 N.S.), and considered permanent after brief abandonment in 1610, it followed several earlier failed attempts, including the Lost Colony of Roanoke.
rdfs:label
 • Jamestown (Virginie)
 • Jamestown
 • Jamestown
 • Jamestown (Virginia)
 • Jamestown (Virginia)
 • Jamestown (Virginia)
 • Jamestown (Virginia)
 • Jamestown (Virginia)
 • Jamestown (Virgínia)
 • Jamestown (Wirginia)
 • Jamestown, Virginia
 • Jamestown, Virginia
 • Jamestown, Virginia
 • Джеймстаун (Виргиния)
 • ジェームズタウン (バージニア州)
 • 제임스타운 (버지니아 주)
owl:sameAs
geo:lat
 • 37.208057 (xsd:float)
geo:long
 • -76.774170 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:capital of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:capitale of
is foaf:primaryTopic of