Les frères Grimm (allemand : Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm) sont deux linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande : Jacob (né le 4 janvier 1785 à Hanau et mort le 20 septembre 1863 à Berlin) et Wilhelm (né le 24 février 1786 à Hanau et mort le 16 décembre 1859 à Berlin).↑ « Grimm, Jacob (1785-1863) », sur Catalogue BN-Opale Plus, BnF,‎ 6 juillet 2004 (consulté le 01-01-2009) et « Grimm, Wilhelm (1786-1859) », sur Catalogue BN-Opale Plus, BnF,‎ 18 janvier 2007 (consulté le 01-01-2009)

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les frères Grimm (allemand : Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm) sont deux linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande : Jacob (né le 4 janvier 1785 à Hanau et mort le 20 septembre 1863 à Berlin) et Wilhelm (né le 24 février 1786 à Hanau et mort le 16 décembre 1859 à Berlin).
 • 그림 형제는 독일의 야코프 그림(독일어: Jacob Grimm)과 빌헬름 그림(독일어: Wilhelm Grimm)이다. 두 형제는 모두 언어학을 전공했고, 함께 여러 동화를 썼다. 유로화가 도입되기 이전에, 1000 마르크짜리 독일 지폐에는 그림 형제의 모습이 실려 있었다. 독일 민중들을 통해 구전되던 이야기들을 수집하여 편집한 《그림동화》로 유명하다. 한편, 그림 형제는 언어학을 연구하여 독일어의 음운 변화에 관한 법칙을 정립하기도 하였다. 그들은 어쩔 때만 자기들만의 동화를 쓰기도 하였다(그림 법칙)그림 형제는 유럽에서 가장 널리 알려진 중편 소설 작가이다. 럼펄스킨, 백설공주, 잠자는 미녀, 라푼젤, 신데렐라, 헨젤과 그레텔, 개구리 왕자,브레멘 음악대, 너를 사랑하오와 같은 작품이 있다.
 • Brüder Grimm nannten sich die Sprachwissenschaftler und Volkskundler Jacob Grimm (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) bei gemeinsamen Veröffentlichungen, wie zum Beispiel der ihrer weltberühmten Kinder- und Hausmärchen. Die Brüder gelten gemeinsam mit Karl Lachmann und Georg Friedrich Benecke als „Gründungsväter“ der Germanistik. Unter der ebenfalls verbreiteten (falschen) Bezeichnung Gebrüder Grimm haben sie selbst nie publiziert.
 • Grimm anaiak, Jacob Grimm (Hanau, 1785eko urtarrilaren 4a - Berlin, 1863ko irailaren 20a) eta Wilhelm Grimm (Hanau, 1786ko otsailaren 24a - Berlin, 1859ko abenduaren 16a]) idazle alemaniarrak ziren. Alemanez egindako lehen literatur ekoizletzat jotzen dituzte adituek, ordu arte germaniar hizkuntz batu idatzirik ez zegoela kontuan hartuta. Izan ere, anaiek Deutsches Wörterbuch hiztegian lan egin zuten, alemaniera "modernoa"ren lehenengoetakoa.
 • Братя Грим (Brüder Grimm, също Gebrüder Grimm) са Якоб и Вилхелм Грим.
 • Bratři Grimmové byli sběratelé klasických lidových německých pohádek a mytologických příběhů.Známější z obou bratrů, Jacob Grimm (1785–1863), byl jedním z největších německých jazykovědců. Mladší Wilhelm Grimm (1786–1859) se zapsal do dějin jako spolupracovník svého staršího bratra.Bratří Grimmové prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písní, pověstí a legend. Zvláště svými Kinder- und Hausmärchen (česky: Pohádky bratří Grimmů), kterými položili základy nové vědy – folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali, byli právě bratří Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, zatímco Jacob, který byl lingvista a filolog, pohádky povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu.Lidové pohádky bratřím vyprávělo dohromady asi 40 lidí. Jednou z nejvýznamnějších vypravěček byla Marie Hassenpflugová, přítelkyně jejich sestry Charlotty, která pocházela z dobře situované, francouzsky mluvící rodiny. Mariininy příběhy byly směsí motivů pocházejících z lidové tradice a vlivů z četby Perraultových Pohádek Matky husy (1697).Roku 1830 se bratři přestěhovali do Göttingenu, kde se Jacob stal univerzitním knihovníkem. V roce 1837, ale byli oba bratři propuštěni za protest proti zrušení tzv. Hannoverské konstituce králem Ernestem Augustem. V roce 1841 se bratři Grimmové stávají profesory na univerzitě v Berlíně a pracují na německém výkladovém slovníku. První svazek tohoto rozsáhlého díla vyšel v roce 1854 a poslední 16. svazek vyšel až dlouho po jejich smrti v roce 1960. Bratři Grimmové pracovali velmi činorodě a důkladně také na poli heroické mytologie, starověkého náboženství a práva a jejich úsilí nepolevilo ani když se Wilhelm v roce 1825 oženil. Sám Jacob se nikdy neoženil. Wilhelm zemřel v Berlíně 16. prosince 1859 a Jacob o 4 roky později tamtéž 20. srpna 1863.Bratři Grimmové tvořili dokonalý pracovní tým, v němž se Jacob zaměřoval na studia lingvistická, kdežto Wilhelm byl spíše literárním badatelem. Ve své práci byli ovlivnění současným německým romantismem a svou láskou k mytologii, folklóru a fantaziím. Svou prací dokázali, že na základě studia ústních pramenů, muže být sestavena sbírka folklórních příběhů, které se snaží o ryzí reprodukci originálních motivů, a ukázali tak cestu dalším badatelům. Ač byly sesbírané příběhy zaznamenány s co největší přesností a věrností, přece však se zvláště Wilhelm při pozdějších vydáních neubránil svým literárním ambicím a některým pohádkám dodal poetický nádech.Svou celoživotní prací bratři Grimmové dokázali, že pohádky mohou být zaznamenávány a poté uveřejněny v tištěné formě ve svém originálním znění, a tak být dále šířeny. V praxi byly pak, zejména kvůli dětem, pohádky upravovány, například ve Sněhurce byl změněn konec příběhu, kdy v původním znění musela zlá královna tančit v rozžhavených botách až k smrti, nebo v Jeníčkovi a Mařence, kdy byla zlá čarodějnice ve velkých mukách zaživa upečena v peci.Ani v moderní době nezůstaly pohádky bratří Grimmů ušetřeny pozornosti. Němečtí nacisté považovali za jeden ze symbolů německého lidu pohádku O červené Karkulce, neboť v jejich interpretaci byla zachráněna před zlým židovským vlkem. V 70. letech 20. století byly pohádky bratří Grimmů zase předmětem pohrdání a kritiky feministického hnutí za svůj neskrývaný sexistický popis světa.Kromě činnosti folkloristické se bratři Grimmové věnovali i jazykovědě – spolu založili v roce 1838 projekt, který vedl k vytvoření Deutsches Wörterbuch, jednoho z nejvýznamnějších slovníků německého jazyka, který je používán dodnes a se svými dvaatřiceti svazky se řadí také k nejrozsáhlejším slovníkům vůbec. Projekt byl dokončen až v roce 1961.
 • Jacob Ludwig Karl Grimm (Hanau, 4 gennaio 1785 – Berlino, 20 settembre 1863) e Wilhelm Karl Grimm (Hanau, 24 febbraio 1786 – Berlino, 16 dicembre 1859) , meglio noti come i fratelli Grimm, furono due linguisti e filologi tedeschi, ricordati come i "padri fondatori" della germanistica.Al di fuori della Germania sono conosciuti per aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradizione popolare tedesca nelle opere Fiabe (Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822) e Saghe germaniche (Deutsche Sagen, 1816-1818). Fra le fiabe più celebri da loro pubblicate vi sono classici del genere come Hänsel e Gretel, Cenerentola, Il principe ranocchio, Cappuccetto Rosso e Biancaneve.
 • グリム兄弟(グリムきょうだい、独: Brüder Grimm)は、19世紀にドイツで活躍した言語学者・文献学者・民話収集家・文学者の兄弟。日本では、『グリム童話』の編集者として知られる。大人になるまで成長した兄弟としては男5人、女1人の6人兄弟であったが、通常は後世にまで名を残した長兄ヤーコプと次兄ヴィルヘルムの二人を指す(今日では後述の末弟・ルートヴィッヒも含むこともある)。多くをヤーコプ・ヴィルヘルムの兄弟として活躍したが、グリム童話集ではルートヴィヒも挿し絵を手がけている。
 • Bracia Grimm – dwaj rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy Wilhelm Karl Grimm (1786-1859) i Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863), którzy dużą część swoich dzieł publikowali wspólnie. Autorzy Baśni braci Grimm.
 • A Grimm fivérek, Jacob Grimm (Hanau, 1785. január 4. – Berlin, 1863. szeptember 20.) és Wilhelm Grimm (Hanau, 1786. február 24. – Berlin, 1859. december 16.) mesegyűjtőként és nyelvtudósként ismertek.
 • Los Hermanos Grimm es el nombre usado para referirse a los escritores Jacob Grimm (4 de enero de 1785, Hanau (Hesse, Alemania) - Berlín, 20 de septiembre de 1863) y Wilhelm Grimm (24 de febrero de 1786, Hanau - 16 de diciembre de 1859, Berlín). Fueron dos hermanos alemanes célebres por sus cuentos para niños y también por su Diccionario alemán, las Leyendas alemanas, la Gramática alemana, la Mitología alemana y los Cuentos de la infancia y del hogar (1812-1815), lo que les ha valido ser reconocidos como fundadores de la filología alemana. La ley de Grimm (1822) recibe su nombre de Jacob Grimm.
 • Grimm Kardeşler: Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), tanınmış iki Alman masal yazarıdır.Grimm Kardeşler çeşitli mahalli lehçeleri incelemişler, daha sonra köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, akşam sohbetlerinde yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derleyip, edebi bir üslupla yeniden yazıp 1812'den sonra Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmärchen) adı altında yayınlamışlardır.Bugün dünyanın her yerinde tanınan ve dinlenen bu masallar, Alman dilinin bütün inceliklerini taşır. Çünkü Grimm Kardeşler, bütün bu masal derlemeleri sırasında Alman dilini bütün teferruatıyla incelemişler ve dilin bugünkü durumunu almasına büyük hizmette bulunmuşlardır.
 • Els germans Grimm foren Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) i Wilhelm Karl Grimm (1786-1859), dos germans nascuts a Hanau (Hessen-Kassel), catedràtics en l'especialitat de filologia germànica. Van realitzar extenses investigacions sobre l'alemany d'aquella època i també sobre el folklore de les diferents regions germàniques. Els germans Grimm no són autors o inventors de contes. Hänsel i Gretel, Els músics de Bremen, El llop i les set cabretes, La caputxeta vermella, El sastre valent, La Bella dorment del bosc, La Ventafocs, Blancaneu, L'ocell d'or.... són històries recollides per Jacob i Wilhelm Grimm de les veus del poble o de manuscrits de les biblioteques on ells van treballar. El seu mèrit va ser saber donar a les narracions la senzillesa i saviesa natural de la tradició narrativa oral.
 • Grimm Bersaudara (bahasa Jerman: Die Brüder Grimm) merupakan kakak-beradik Jakob dan Wilhelm Carl Grimm ialah dua orang akademik berkebangsa Jerman yang masyhur karena menerbitkan kumpulan cerita rakyat dan dongeng serta hasil kerja mereka dalam bidang linguistik, berkaitan dengan bagaimana bunyi-bunyi dalam kata-kata berubah dalam peralihan zaman (Hukum Grimm). Mereka kemungkinan sekali merupakan pengarang novella paling masyhur dari Eropa, memungkinkan meluasnya pengetahuan kisah-kisah seperti Puteri Salju, Rapunzel, Cinderella, Hansel dan Gretel.Grimm Bersaudara, Jacob and Wilhelm Grimm, adalah akademisi Jerman yang terkenal karena mempublikasikan kumpulan cerita rakyat dan dongeng, dan untuk karya mereka di bidang bahasa (linguistik). Mereka sangat terkenal karena menceritakan ulang kisah-kisah dan dongeng dari daratan Eropa seperti Snow White atau Putri Salju, Rapunzel, Cinderella, Hansel dan Gretel, dan banyak kisah-kisah lainnya.Grimm Bersaudara, Jacob (1785-1863) lahir pada 4 January 1785 dan Wilhelm Karl (1786-1859) lahir pada 24 Februari 1786, kedua-duanya lahir di Hanau, salah satu kota di Jerman. Keduanya mengambil kuliah hukum di University of Marburg. Pada tahun 1808, Jacob diberi gelar 'Court Librarian to the King of Westphalia' dan tahun 1816 bekerja di perpustakaan di Kassel (salah satu kota di Jerman), dimana Wilhelm juga bekerja. Mereka tetap tinggal di sana hingga 1830, sampai mereka mendapatkan posisi yang lebih baik di 'University of Göttingen'.Grimm bersaudara mempublikasikan volume pertama dari cerita dongeng, Tales of Chilren and the Home (Cerita tentang anak dan rumah), pada tahun 1812. Mereka mendapatkan cerita-cerita tersebut dari para petani dan penduduk kampung. Dalam kerjasama mereka berdua, Jacob melakukan lebih banyak riset dan penelitian sedangkan Wilhelm yang lebih lemah, menyusun kata-kata dan menyajikan cerita tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Mereka juga tertarik pada cerita rakyak dan literatur tua, dan antara tahun 1816 dan 1818 mereka mempublikasikan 2 volume dari legenda rakyat jerman dan juga sebuah volume dari literatur sejarah.Pada akhir tahun-tahun kehidupan mereka digunakan dengan menulis kamus bahasa Jerman yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1854 dan sampai sekarang masih dibawa oleh generasi berikutnya.
 • De gebroeders Grimm waren de Duitse broers en taalkundigen Jacob Ludwig Karl Grimm en Wilhelm Karl Grimm.
 • Братья Гримм (нем. Brüder Grimm или Die Gebrüder Grimm; Якоб, 4 января 1785 — 20 сентября 1863 и Вильгельм, 24 февраля 1786 — 16 декабря 1859) — немецкие лингвисты и исследователи немецкой народной культуры. Собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые стали весьма популярными. Совместно с Карлом Лахманном и Георгом Фридрихом Бенеке считаются отцами-основателями германской филологии и германистики. В конце жизни они занялись созданием первого словаря немецкого языка: Вильгельм умер в декабре 1859 года, завершив работу над буквой D; Якоб пережил своего брата почти на четыре года, успев завершить буквы A, B, C и E. Он умер за рабочим столом, работая над словом нем. Frucht (фрукт).Братья Вильгельм и Якоб Гримм родились в городе Ханау. Долгое время жили в городе Кассель.
 • Os irmãos Grimm (em alemão Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm), Jacob (4 de janeiro de 1785 – 20 de setembro de 1863) e Wilhelm (24 de fevereiro de 1786 – 16 de dezembro de 1859), foram dois alemães que se dedicaram ao registro de várias fábulas infantis, ganhando assim grande notoriedade. Também deram grandes contribuições à língua alemã com um dicionário (O Grande Dicionário Alemão - Deutsches Wörterbuch) e estudos de linguística e folclore.
 • The Brothers Grimm (or Die Brüder Grimm), Jacob (1785–1863) and Wilhelm Grimm (1786–1859), were German academics, linguists, cultural researchers, lexicographers and authors who together collected and published folklore. They are among the best-known storytellers of folk tales, popularizing stories such as "Cinderella" "(Aschenputtel)", "The Frog Prince" ("Der Froschkönig"), "Hansel and Gretel" ("Hänsel und Gretel"), "Rapunzel", "Rumpelstiltskin" ("Rumpelstilzchen"), and "Snow White" ("Schneewittchen"). Their first collection of folk tales, Children's and Household Tales (Kinder- und Hausmärchen), was published in 1812.The brothers spent their formative years in the German town of Hanau. Their father's death in 1796 (when Jacob was eleven and Wilhelm ten) caused great poverty for the family and affected the brothers for many years after. They both attended the University of Marburg where they developed a curiosity about German folklore, which grew into a lifelong dedication to collecting German folk tales.The rise of romanticism in the 19th century revived interest in traditional folk stories and to the brothers represented a pure form of national literature and culture. With the goal of researching a scholarly treatise on folk tales, they established a methodology for collecting and recording folk stories that became the basis for folklore studies. Between 1812 and 1857 their first collection was revised and republished many times, growing from 86 stories to more than 200. In addition to writing and modifying folk tales, the brothers wrote collections of well-respected German and Scandinavian mythologies and in 1838 began writing a definitive German dictionary (Deutsches Wörterbuch), which they were unable to finish during their lifetime.The popularity of the Grimms' collected folk tales have endured well. The tales are available in more than 100 translations and have been adapted by filmmakers including Lotte Reiniger and Walt Disney, with films such as Snow White and the Seven Dwarfs and Sleeping Beauty. In the mid-20th century the tales were used as propaganda by the Third Reich; later in the 20th century psychologists such as Bruno Bettelheim reaffirmed the value of the work, in spite of the cruelty and violence in original versions of some of the tales, which the Grimms eventually sanitized.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1785-01-04 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthName
 • Jacob Grimm
 • etWilhelm Grimm
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:deathDate
 • 1863-09-20 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:genre
dbpedia-owl:notableWork
dbpedia-owl:profession
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Wilhelm Grimm (à gauche) et Jacob Grimm (à droite).Elisabeth Jerichau-Baumann,1855.Berlin,Staatliche Museen.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 30892 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 32954 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 179 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109570097 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activités
prop-fr:consultéLe
 • 2011-12-24 (xsd:date)
prop-fr:dateDeDécès
 • 1859-12-16 (xsd:date)
 • 1863-09-20 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1785-01-04 (xsd:date)
 • 1786-02-24 (xsd:date)
prop-fr:fr
 • Heinz Rölleke
prop-fr:genre
prop-fr:lang
 • de
prop-fr:langue
 • Allemand
prop-fr:lieuDeDécès
 • Berlin
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Hanau
prop-fr:légende
 • Wilhelm Grimm et Jacob Grimm . Elisabeth Jerichau-Baumann, 1855. Berlin, Staatliche Museen.
prop-fr:nom
 • Frères Grimm
prop-fr:nomDeNaissance
prop-fr:titre
 • Version en ligne du dictionnaire allemand - Le Deutsche Wörterbuch sur le site de l'Université de Trèves
 • Intégrale des contes de Grimm dans la version originale allemande et en traduction française, anglaise, espagnole, néerlandaise, italienne et danoise
 • Quelques contes, textes originaux en traduction française copyleft, Site collectif La maison des Bories
 • Importante sélection de contes de Grimm en langue française. Site personnel Fée clochette consacré au conte, aux conteurs et au merveilleux
prop-fr:trad
 • Heinz Rölleke
prop-fr:url
 • http://pegasus.ouvaton.org/article.php3?id_article=69
 • http://www.chez.com/feeclochette/grimm.htm
 • http://www.grimmstories.com/
 • http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:œuvresPrincipales
 • * Blanche-Neige * Hansel et Gretel * Les Musiciens de Brême * Raiponce * Le Vaillant Petit Tailleur * Le grand-père et le petit-fils * Le Joueur de flûte de Hamelin * Cendrillon * Le petit chaperon rouge
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les frères Grimm (allemand : Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm) sont deux linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande : Jacob (né le 4 janvier 1785 à Hanau et mort le 20 septembre 1863 à Berlin) et Wilhelm (né le 24 février 1786 à Hanau et mort le 16 décembre 1859 à Berlin).↑ « Grimm, Jacob (1785-1863) », sur Catalogue BN-Opale Plus, BnF,‎ 6 juillet 2004 (consulté le 01-01-2009) et « Grimm, Wilhelm (1786-1859) », sur Catalogue BN-Opale Plus, BnF,‎ 18 janvier 2007 (consulté le 01-01-2009)
 • 그림 형제는 독일의 야코프 그림(독일어: Jacob Grimm)과 빌헬름 그림(독일어: Wilhelm Grimm)이다. 두 형제는 모두 언어학을 전공했고, 함께 여러 동화를 썼다. 유로화가 도입되기 이전에, 1000 마르크짜리 독일 지폐에는 그림 형제의 모습이 실려 있었다. 독일 민중들을 통해 구전되던 이야기들을 수집하여 편집한 《그림동화》로 유명하다. 한편, 그림 형제는 언어학을 연구하여 독일어의 음운 변화에 관한 법칙을 정립하기도 하였다. 그들은 어쩔 때만 자기들만의 동화를 쓰기도 하였다(그림 법칙)그림 형제는 유럽에서 가장 널리 알려진 중편 소설 작가이다. 럼펄스킨, 백설공주, 잠자는 미녀, 라푼젤, 신데렐라, 헨젤과 그레텔, 개구리 왕자,브레멘 음악대, 너를 사랑하오와 같은 작품이 있다.
 • Brüder Grimm nannten sich die Sprachwissenschaftler und Volkskundler Jacob Grimm (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) bei gemeinsamen Veröffentlichungen, wie zum Beispiel der ihrer weltberühmten Kinder- und Hausmärchen. Die Brüder gelten gemeinsam mit Karl Lachmann und Georg Friedrich Benecke als „Gründungsväter“ der Germanistik. Unter der ebenfalls verbreiteten (falschen) Bezeichnung Gebrüder Grimm haben sie selbst nie publiziert.
 • Grimm anaiak, Jacob Grimm (Hanau, 1785eko urtarrilaren 4a - Berlin, 1863ko irailaren 20a) eta Wilhelm Grimm (Hanau, 1786ko otsailaren 24a - Berlin, 1859ko abenduaren 16a]) idazle alemaniarrak ziren. Alemanez egindako lehen literatur ekoizletzat jotzen dituzte adituek, ordu arte germaniar hizkuntz batu idatzirik ez zegoela kontuan hartuta. Izan ere, anaiek Deutsches Wörterbuch hiztegian lan egin zuten, alemaniera "modernoa"ren lehenengoetakoa.
 • Братя Грим (Brüder Grimm, също Gebrüder Grimm) са Якоб и Вилхелм Грим.
 • グリム兄弟(グリムきょうだい、独: Brüder Grimm)は、19世紀にドイツで活躍した言語学者・文献学者・民話収集家・文学者の兄弟。日本では、『グリム童話』の編集者として知られる。大人になるまで成長した兄弟としては男5人、女1人の6人兄弟であったが、通常は後世にまで名を残した長兄ヤーコプと次兄ヴィルヘルムの二人を指す(今日では後述の末弟・ルートヴィッヒも含むこともある)。多くをヤーコプ・ヴィルヘルムの兄弟として活躍したが、グリム童話集ではルートヴィヒも挿し絵を手がけている。
 • Bracia Grimm – dwaj rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy Wilhelm Karl Grimm (1786-1859) i Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863), którzy dużą część swoich dzieł publikowali wspólnie. Autorzy Baśni braci Grimm.
 • A Grimm fivérek, Jacob Grimm (Hanau, 1785. január 4. – Berlin, 1863. szeptember 20.) és Wilhelm Grimm (Hanau, 1786. február 24. – Berlin, 1859. december 16.) mesegyűjtőként és nyelvtudósként ismertek.
 • De gebroeders Grimm waren de Duitse broers en taalkundigen Jacob Ludwig Karl Grimm en Wilhelm Karl Grimm.
 • Os irmãos Grimm (em alemão Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm), Jacob (4 de janeiro de 1785 – 20 de setembro de 1863) e Wilhelm (24 de fevereiro de 1786 – 16 de dezembro de 1859), foram dois alemães que se dedicaram ao registro de várias fábulas infantis, ganhando assim grande notoriedade. Também deram grandes contribuições à língua alemã com um dicionário (O Grande Dicionário Alemão - Deutsches Wörterbuch) e estudos de linguística e folclore.
 • Los Hermanos Grimm es el nombre usado para referirse a los escritores Jacob Grimm (4 de enero de 1785, Hanau (Hesse, Alemania) - Berlín, 20 de septiembre de 1863) y Wilhelm Grimm (24 de febrero de 1786, Hanau - 16 de diciembre de 1859, Berlín).
 • Братья Гримм (нем. Brüder Grimm или Die Gebrüder Grimm; Якоб, 4 января 1785 — 20 сентября 1863 и Вильгельм, 24 февраля 1786 — 16 декабря 1859) — немецкие лингвисты и исследователи немецкой народной культуры. Собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые стали весьма популярными. Совместно с Карлом Лахманном и Георгом Фридрихом Бенеке считаются отцами-основателями германской филологии и германистики.
 • Jacob Ludwig Karl Grimm (Hanau, 4 gennaio 1785 – Berlino, 20 settembre 1863) e Wilhelm Karl Grimm (Hanau, 24 febbraio 1786 – Berlino, 16 dicembre 1859) , meglio noti come i fratelli Grimm, furono due linguisti e filologi tedeschi, ricordati come i "padri fondatori" della germanistica.Al di fuori della Germania sono conosciuti per aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradizione popolare tedesca nelle opere Fiabe (Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822) e Saghe germaniche (Deutsche Sagen, 1816-1818).
 • The Brothers Grimm (or Die Brüder Grimm), Jacob (1785–1863) and Wilhelm Grimm (1786–1859), were German academics, linguists, cultural researchers, lexicographers and authors who together collected and published folklore.
 • Grimm Kardeşler: Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), tanınmış iki Alman masal yazarıdır.Grimm Kardeşler çeşitli mahalli lehçeleri incelemişler, daha sonra köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, akşam sohbetlerinde yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derleyip, edebi bir üslupla yeniden yazıp 1812'den sonra Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmärchen) adı altında yayınlamışlardır.Bugün dünyanın her yerinde tanınan ve dinlenen bu masallar, Alman dilinin bütün inceliklerini taşır.
 • Bratři Grimmové byli sběratelé klasických lidových německých pohádek a mytologických příběhů.Známější z obou bratrů, Jacob Grimm (1785–1863), byl jedním z největších německých jazykovědců. Mladší Wilhelm Grimm (1786–1859) se zapsal do dějin jako spolupracovník svého staršího bratra.Bratří Grimmové prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písní, pověstí a legend.
 • Grimm Bersaudara (bahasa Jerman: Die Brüder Grimm) merupakan kakak-beradik Jakob dan Wilhelm Carl Grimm ialah dua orang akademik berkebangsa Jerman yang masyhur karena menerbitkan kumpulan cerita rakyat dan dongeng serta hasil kerja mereka dalam bidang linguistik, berkaitan dengan bagaimana bunyi-bunyi dalam kata-kata berubah dalam peralihan zaman (Hukum Grimm).
 • Els germans Grimm foren Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) i Wilhelm Karl Grimm (1786-1859), dos germans nascuts a Hanau (Hessen-Kassel), catedràtics en l'especialitat de filologia germànica. Van realitzar extenses investigacions sobre l'alemany d'aquella època i també sobre el folklore de les diferents regions germàniques. Els germans Grimm no són autors o inventors de contes.
rdfs:label
 • Jacob et Wilhelm Grimm
 • Bracia Grimm
 • Bratři Grimmové
 • Brothers Grimm
 • Brüder Grimm
 • Fratelli Grimm
 • Gebroeders Grimm
 • Germans Grimm
 • Grimm Bersaudara
 • Grimm Kardeşler
 • Grimm anaiak
 • Grimm fivérek
 • Hermanos Grimm
 • Irmãos Grimm
 • Братья Гримм
 • Братя Грим
 • グリム兄弟
 • 그림 형제
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Frères Grimm
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is dbpedia-owl:writer of
is prop-fr:publiéDans of
is foaf:primaryTopic of