Ivan III (Иван III Васильевич en russe) (22 janvier 1440-27 octobre 1505), dit Ivan le Grand, est grand-prince de Vladimir et de Moscou de 1462 à 1505. Fils de Vassili II, il épouse Sophie Paléologue en 1472, qui lui apporte en dot le blason de l'Empire byzantin, l'Aigle à deux têtes. Il est le père de Vassili III (1479-1533), André (1490-1533), Youri (1480-1533). Son règne est important car il marque une étape cruciale de l'unification de l'État russe.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Ivan III (Иван III Васильевич en russe) (22 janvier 1440-27 octobre 1505), dit Ivan le Grand, est grand-prince de Vladimir et de Moscou de 1462 à 1505. Fils de Vassili II, il épouse Sophie Paléologue en 1472, qui lui apporte en dot le blason de l'Empire byzantin, l'Aigle à deux têtes. Il est le père de Vassili III (1479-1533), André (1490-1533), Youri (1480-1533). Son règne est important car il marque une étape cruciale de l'unification de l'État russe. C'est sur les marches de la cathédrale de l'Assomption qu'Ivan III déchira le traité qui soumettait Moscou au pouvoir de la Horde d'or et déclara ainsi l'indépendance de la Russie.
 • Iwan (Ioann) III. Wassiljewitsch (russ. Ива́н (Иоа́нн) III Васи́льевич), genannt Iwan III. der Große (russ. Ива́н III Вели́кий; * 22. Januar 1440 in Moskau; † 27. Oktober 1505 ebenda), war von 1462 bis 1505 Großfürst (russ. вели́кий князь - weliki knjas) von Moskau. Bis heute ist er mit mehr als 43 Jahren der russische Herrscher mit der längsten Regierungsdauer.
 • Иван III Василевич Велики (на руски Иван III Васильевич Великий) е велик княз на Московското княжество от 1462 г. до 1505 г. Той успява да присъедини към Московското княжество почти всички великоруски области, поставяйки основите на днешна Русия. Възползвайки се от разпадането на Златната орда, Иван III слага край на продължилата два и половина века зависимост на руските земи от монголите. Женен за София Палеологина - племенница на последния византийски император, Иван III поставя и началото на имперските претенции на Русия. Той включва в герба си двуглавия орел на Източната империя, а на запазен негов печат от края на управлението му използва титлата „Иван, по божия милост господар на цяла Русия и велик княз владимирски и московски, и новгородски, и псковски, и тверски, и угорски, и вятски, и пермски, и български“. В отделни документи той се нарича дори цар.
 • Ivan III. (též Ivan Veliký, Ivan III. Vasiljevič) (22. ledna 1440 – 27. října 1505) z rodu Rurikovců byl od roku 1462 velikým knížetem moskevským. Významně rozšířil území Moskevské Rusi o zbývající dosud nezávislá ruská knížectví, proto začal používat titulu veliký kníže vší Rusi (velikij kňaz vseja Rusi). V některých diplomatických listech, adresovaných méně významným panovníkům, se dokonce tituloval jako car. Historiky bývá nazýván Veliký.Otcem Ivana III. byl moskevský velkokníže Vasilij II. Temný. Ivan III. se stal nejprve spoluvládcem svého otce. Po otcově smrti roku 1462 pak již vládl sám. V roce 1472 se podruhé oženil, a sice se Zóé Palaiologovnou, neteří posledního byzantského císaře Konstantina XI., která byla na Rusi nazývána Sofie. Ivan dovršil sjednocování ruských knížectví pod vládou Moskvy a také přispěl ke konečnému odstranění tatarské nadvlády, kterou v této době představovala už jen poplatná závislost na Velké hordě, jednom z nástupnických států Zlaté hordy. Skončila roku 1480 „stáním“ na řece Ugře. Roku 1487 uznal naopak svoji závislost na Moskvě další z chanátů, Kazaňský, rozkládající se na řece Volze. To mu mimo jiné umožnily přátelské vztahy s dalším tatarským státem, krymským chanátem. Později navázal diplomatické styky také s osmanským sultánem, který byl lenním pánem krymského chána.Roku 1471 a 1478 uspořádal Ivan III. dvě vojenské výpravy proti Velikému Novgorodu a připojil ke svému státu rozlehlé území Novgorodské země. V roce 1485 bylo připojeno veliké knížectví tverské. Formální samostatnost si nyní uchovával pouze Pskov a veliké knížectví rjazaňské. Fakticky však byly již silně závislé na Moskvě a k jejich připojení došlo za vlády Ivanova syna Vasilije III. (Pskov 1510, Rjazaň 1521).Další ruská knížectví se již nacházela pod litevskou nebo polskou nadvládou. To postupně přivádělo na pořad dne otázku, zda zahájit expanzi tímto směrem. Většina obyvatel rozlehlého litevského státu byla ruského původu a vyznávala pravoslaví. Mnoho zdejších knížat proto přecházelo dobrovolně pod moskevskou svrchovanost. Neklid na moskevsko-litevské hranici přerostl ve válku (1487–1494), během níž dosáhla Moskva významných územních zisků. Ty potvrdil další válečný konflikt s Litvou (1500–1503), do něhož se zapojilo také Livonsko (1501–1503). Za Ivana III. se ve východní Evropě zformoval mohutný stát, o nějž začaly jevit zájem mnozí evropští panovníci. Diplomatické styky byly navázány například s římskými císaři Fridrichem III. a Maxmiliánem I., uherským králem Matyášem Korvínem nebo moldavským vojvodou Štefanem III. Velikým. Ivan III. během své vlády podporoval výstavbu v Moskvě. Na nových kremelských chrámech a panovníkově paláci pracovali mimo jiné významní italští stavitelé Aristotele Fioravanti a Alesio Novi. Roku 1497 vydal veliký kníže u příležitosti korunovace svého vnuka Dmitrije (syn careviče Ivana Mladšího a moldavské princezny Jeleny Vološanky), nový zákoník tzv. Suděbnik. Jedno z jeho nejdůležitějších ustanovení bylo tzv. právo Jurjeva dne o stěhování poddaných.Podle tohoto zákona směli poddaní opustit panství své vrchnosti pouze dva týdny následující po dni sv. Jiří (v pravoslavném kalendáře je na podzim). Podmínkou bylo, že vyrovnali vůči svému feudálnímu pánu všechny pohledávky (odvedli příslušnou rentu) a zaplatili požadovaný poplatek, tzv. požiloje, což jim možnost odchodu ztěžovalo. Smyslem tohoto opatření bylo zajistit státu daňové poplatníky a feudálům, především drobné a střední poměstné šlechtě, vykonávající vojenskou službu, závislou pracovní sílu, která by obdělávala jí propůjčené pozemky. Toto nařízení vedlo k postupnému zavádění nevolnictví v Rusku. Vyvrcholil vydáním zákoníku Sobornoje uloženije v letech 1648–1649, který uzákonil definitivní připoutání rolníků k půdě.
 • Иван III Васильевич (известен также как Иван Великий; 22 января 1440(14400122) — 27 октября 1505) — великий князь московский с 1462 по 1505 год, сын московского великого князя Василия II Васильевича Тёмного.В ходе правления Ивана Васильевича произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр общерусского государства. Было достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти ордынских ханов; принят Судебник — свод законов государства, и проведён ряд реформ, заложивших основы поместной системы землевладения.
 • イヴァン3世ヴァシーリエヴィチ(ロシア語:Иван III Васильевич;ラテン文字転写の例:Ivan III Vasilevich, 1440年1月22日 - 1505年10月27日)は、モスクワ大公(在位1462年 - 1505年)。ヴァシーリー2世とセルプホフ公ウラジーミルの孫娘であるボロフスクの公女マリヤ・ヤロスラヴナの長男。イヴァン大帝(Иван Великий)の異称で知られ、ルーシ北東部を「タタールのくびき」から解放し、モスクワ大公国の支配領域を東西に大きく広げて強力な統一国家を建設した名君と評価される。
 • III. Nagy Iván (oroszul Иван III Великий, teljes nevén Ivan Vasziljevics Иван Васильевич; Moszkva, 1440. január 22. – Moszkva, 1505. október 27.) orosz cár és moszkvai nagyfejedelem, illetve minden oroszok nagyfejedelme 1462. március 27-étől egészen haláláig. Uralkodása alatt sokat tett Oroszország egységesítéséért, és jelentősen megnövelte az ország területét. Az ő nevéhez fűződik továbbá a Kreml kibővítése is.
 • Ivan Vasílievitx' (22 de gener de 1440 – 27 d'octubre de 1505), anomenat el Gran. Fill de Vasili II i de Maria de Borovsk. Fou el successor del seu pare en la corona del principat de Moscou de 1462 a la seva mort.
 • Ivã III ou Ivan III (22 de janeiro de 1440 — 27 de outubro de 1505) foi grão-príncipe de Vladimir e de Moscou de 1462 a 1505. Foi filho de Basílio II e esposo de Sofia Paleólogo. Foi pai de Basílio III (1479 — 1533), André (1490 — 1533) e Iúri (1480 — 1533). Seu reinado representou uma etapa crucial de unificação do Estado russo. Foi sobre os degraus da Catedral da Assunção que Ivã III encerrou o tratado que submetia Moscou ao domínio mongol, declarando então a independência da Rússia.
 • İvan Vasilyeviç, lakabı Büyük İvan, (Rusça: Иван Великий İvan Veliki) (22 Ocak 1440, Moskova - 27 Ekim 1505, Moskova), 1462-1505 arasında Moskova büyük prensi. Rus topraklarının önemli bölümünü yönetimi altında toplamış, Ukrayna'nın bir bölümünü Polonya-Litvanya'dan geri almış, Altın Orda Devleti'nin egemenliğinden kurtularak merkezi bir Rus devletinin temellerini atmıştır. Rusya tarihindeki en uzun süre tahtta kalan hükümdarlardan biridir.
 • Ivan III Vasilyevich (Russian: Иван III Васильевич) (22 January 1440, Moscow – 27 October 1505, Moscow), also known as Ivan the Great, was a Grand Prince of Moscow and Grand Prince of all Rus (Великий князь всея Руси). Sometimes referred to as the "gatherer of the Russian lands", he tripled the territory of his state, ended the dominance of the Golden Horde over the Rus, renovated the Moscow Kremlin, and laid the foundations of the Russian state. He was one of the longest-reigning Russian rulers in history.
 • Ivan III Vasilevitsj (Russisch: Иван III Васильевич) (Moskou, 22 januari 1440 - aldaar, 27 oktober 1505), bijgenaamd de Grote, was 1462 tot 1505 grootvorst van het Grootvorstendom Moskou. Hij consolideerde het rijk tegen de Tataren en trouwde met Sophia Palaeologus, nicht van de laatste Byzantijnse keizer Constantijn XI.Hij nam de tweekoppige adelaar over als machtssymbool. Ivan III bracht verdere centralisering van de Russische landen onder leiding van Moskou. In 1471 veroverde hij Novgorod, waarna hij de landen van Novgorod in 1478 bij Moskou voegde. Hij verbrak in datzelfde jaar de betrekkingen met de Gouden Horde. Dit betekende het einde van de Tataarse macht in Rusland.Hij werd opgevolgd door zijn zoon Vasili III. Zijn bewind werd ook gekenmerkt door een echte Russische Renaissance.
 • 이반 3세 바실레비치(러시아어: Иван III Васильевич) 또는 이반 대제(- 大帝, 러시아어: Иван Великий 이반 벨리키[*])(1440년 1월 22일 ~ 1505년 10월 27일)는 모스크바 대공과 전 루시의 대공(러시아어: Великий князь всея Руси)이다. 모스크바 대공으로서 노브고로트를 비롯한 여러 공국을 쳐서 영토를 확장했으며 북동 러시아를 통일하였다. 이반 3세의 시대에 드디어 러시아는 킵차크 한국의 지배에서 벗어났으며 훗날 러시아 제국이 되는 모스크바 대공국의 기초를 닦았다. 비잔티움 제국 마지막 황제의 조카딸 소피아와 결혼하여 비잔티움 제국의 후계자로 칭하고, 비잔티움 문화를 받아들여 러시아 문화 발전의 바탕이 되게 하였다.
 • Iván III Vasílievich (Иван III Васильевич) (22 de enero de 1440 - 27 de octubre de 1505), también conocido como Iván el Grande, fue Gran príncipe de Moscú y el primero en adoptar el título de "Gran príncipe de todas las Rusias". En ocasiones se refieren a él como el "unificador de las tierras Rusas", ya que cuadriplicó su territorio, reivindicando a Moscú como la Tercera Roma. Construyó el Kremlin de Moscú y creó instituciones para asegurar la autocracia. Fue también el protagonista del reinado más largo de la historia de Rusia. En castellano también se lo conocía como Juan III de Rusia.
 • Iwan III zwany przez rosyjską historiografię, zwłaszcza starszą, Wielkim lub Srogim, właściwie Iwan III Wasiljewicz (ros. Иван III Васильевич, Iwan III Wasiljewicz) (ur. 22 stycznia 1440 w Moskwie, zm. 27 października 1505 tamże) – wielki książę moskiewski w latach 1462 – 1505. Syn Wasyla II Ślepego, zjednoczył wiele ziem ruskich wokół księstwa moskiewskiego, wysunął też pretensje terytorialne wobec ziem Litwy. Kazimierz IV Jagiellończyk nie udzielił pomocy obleganemu przez Moskwicinów Nowogrodowi Wielkiemu, w wyniku czego 14 stycznia 1478 miasto upadło, a Moskwa ostatecznie podbiła tę republikę kupiecką.W 1480 ostatecznie uwolnił Moskwę od resztek władzy Wielkiej Ordy Tatarskiej, co uznaje się za umowny koniec 250-letniej niewoli mongolskiej zapoczątkowanej klęską nad Kałką.Iwan III zorganizował w 1482 wielki najazd Tatarów krymskich na ziemie litewskie, którzy spalili m.in. Kijów. Po śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku rozpoczął wojnę z Wielkim Księstwem Litewskim. W styczniu 1493 roku po raz pierwszy użył w korespondencji do księcia Aleksandra Jagiellończyka określenia "gosudar wszystkiej Rusi", nie uznanej jednak przez Aleksandra. Na polecenie Iwana III rozbudowano Kreml w Moskwie. Dwadzieścia pięć lat po ślubie Iwana III z Zoe Paleolog (1497), dwugłowego orła uznano za oficjalny herb Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, zaś św. Jerzy na koniu pozostał herbem stołecznego miasta - Moskwy. Miał trzy cele: przezwyciężenie rozdrobnienia Rusi walkę z Litwą – odzyskanie spuścizny Rusi Kijowskiej wejście w sojusz z wrogami państwa polsko-litewskiego.
 • Ivan III Vasilevich (bahasa Rusia: Иван III Васильевич) (22 Januari 1440, Moskwa – 27 Oktober 1505, Moskwa), juga disebut Ivan yang Agung, adalah Pangeran Agung Moskwa dan "Pangeran Agung Seluruh Rusia" (Великий князь всея Руси). Terkadang disebut sebagai "pengumpul tanah Rusia", ia memperluas wilayah negaranya sebesar tiga kali lipat, merenovasi Kremlin dan mendirikan pondasi negara Rusia. Ia adalah penguasa Rusia yang paling lama berkuasa dalam sejarah.
 • Ivan III.a Errusiakoa edo Ivan III.a Vasilievitx (errusieraz, Иван III Васильевич; 1440 - 1505), Ivan Handia izenarekin ere ezaguna, Moskuko printze handia izan zen eta Rus guztien duke handia titulua hartu zuen lehena. Hainbatetan, "Rus guztien bateratzaile" gisa izendatu izan da, lurraldea hiru handiz handitu baitzuen. Moskuko Kremlina eraiki zuen, eta autokrazia bermatzeko erakundeak sortu zituen. Errusiaren historiako agintaldi luzeenaren protagonista izan zen.
 • Ivan III Vasil'evič, in russo: Иван III Васильевич[?], anche noto come Ivan il Grande (Mosca, 22 gennaio 1440 – Mosca, 27 ottobre 1505), primogenito di Basilio II di Russia, a cui è succeduto come Gran Principe di Mosca, è stato per secoli considerato l'unificatore delle terre russe. Riuscì infatti a quadruplicare il territorio del proprio Stato, costruì il Cremlino moscovita e pose le basi per la formazione dell'autocrazia russa. È il sovrano che, in tutti i tempi, ha regnato per più anni in Russia, ben 43, dal 1462 al 1505.Durante il suo regno, la posizione e l'autorità dei gran principi di Mosca acquisì attributi di maestà e ufficialità (come il titolo di gosudar', "Sovrano di tutte le Russie") che erano stati ignoti nel periodo precedente e che nessuno dei predecessori aveva pensato manifestare..
dbpedia-owl:birthDate
 • 1440-01-22 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:child
dbpedia-owl:deathDate
 • 1505-10-27 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:dynasty
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:parent
dbpedia-owl:spouse
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Ivan III de Russie
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 244369 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14567 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 141 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110842100 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:charte
 • Monarque
prop-fr:conjoint
prop-fr:couleur
 • #ffffff
 • #FFEEA0
prop-fr:couronnement
 • 1502-04-14 (xsd:date)
prop-fr:dateDeDécès
 • 1505-10-27 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1440-01-22 (xsd:date)
prop-fr:dynastie
prop-fr:enfants
prop-fr:fonction
prop-fr:jusqu'auFonction
 • 1505-10-27 (xsd:date)
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:liste
 • Monarques de Russie
prop-fr:légende
 • Ivan III de Russie
prop-fr:mère
prop-fr:nom
prop-fr:prédécesseur
prop-fr:père
prop-fr:période
 • 1462 (xsd:integer)
prop-fr:successeur
prop-fr:sépulture
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:àPartirDuFonction
 • 1462-03-28 (xsd:date)
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Ivan III (Иван III Васильевич en russe) (22 janvier 1440-27 octobre 1505), dit Ivan le Grand, est grand-prince de Vladimir et de Moscou de 1462 à 1505. Fils de Vassili II, il épouse Sophie Paléologue en 1472, qui lui apporte en dot le blason de l'Empire byzantin, l'Aigle à deux têtes. Il est le père de Vassili III (1479-1533), André (1490-1533), Youri (1480-1533). Son règne est important car il marque une étape cruciale de l'unification de l'État russe.
 • Iwan (Ioann) III. Wassiljewitsch (russ. Ива́н (Иоа́нн) III Васи́льевич), genannt Iwan III. der Große (russ. Ива́н III Вели́кий; * 22. Januar 1440 in Moskau; † 27. Oktober 1505 ebenda), war von 1462 bis 1505 Großfürst (russ. вели́кий князь - weliki knjas) von Moskau. Bis heute ist er mit mehr als 43 Jahren der russische Herrscher mit der längsten Regierungsdauer.
 • イヴァン3世ヴァシーリエヴィチ(ロシア語:Иван III Васильевич;ラテン文字転写の例:Ivan III Vasilevich, 1440年1月22日 - 1505年10月27日)は、モスクワ大公(在位1462年 - 1505年)。ヴァシーリー2世とセルプホフ公ウラジーミルの孫娘であるボロフスクの公女マリヤ・ヤロスラヴナの長男。イヴァン大帝(Иван Великий)の異称で知られ、ルーシ北東部を「タタールのくびき」から解放し、モスクワ大公国の支配領域を東西に大きく広げて強力な統一国家を建設した名君と評価される。
 • III. Nagy Iván (oroszul Иван III Великий, teljes nevén Ivan Vasziljevics Иван Васильевич; Moszkva, 1440. január 22. – Moszkva, 1505. október 27.) orosz cár és moszkvai nagyfejedelem, illetve minden oroszok nagyfejedelme 1462. március 27-étől egészen haláláig. Uralkodása alatt sokat tett Oroszország egységesítéséért, és jelentősen megnövelte az ország területét. Az ő nevéhez fűződik továbbá a Kreml kibővítése is.
 • Ivan Vasílievitx' (22 de gener de 1440 – 27 d'octubre de 1505), anomenat el Gran. Fill de Vasili II i de Maria de Borovsk. Fou el successor del seu pare en la corona del principat de Moscou de 1462 a la seva mort.
 • Ivã III ou Ivan III (22 de janeiro de 1440 — 27 de outubro de 1505) foi grão-príncipe de Vladimir e de Moscou de 1462 a 1505. Foi filho de Basílio II e esposo de Sofia Paleólogo. Foi pai de Basílio III (1479 — 1533), André (1490 — 1533) e Iúri (1480 — 1533). Seu reinado representou uma etapa crucial de unificação do Estado russo. Foi sobre os degraus da Catedral da Assunção que Ivã III encerrou o tratado que submetia Moscou ao domínio mongol, declarando então a independência da Rússia.
 • İvan Vasilyeviç, lakabı Büyük İvan, (Rusça: Иван Великий İvan Veliki) (22 Ocak 1440, Moskova - 27 Ekim 1505, Moskova), 1462-1505 arasında Moskova büyük prensi. Rus topraklarının önemli bölümünü yönetimi altında toplamış, Ukrayna'nın bir bölümünü Polonya-Litvanya'dan geri almış, Altın Orda Devleti'nin egemenliğinden kurtularak merkezi bir Rus devletinin temellerini atmıştır. Rusya tarihindeki en uzun süre tahtta kalan hükümdarlardan biridir.
 • 이반 3세 바실레비치(러시아어: Иван III Васильевич) 또는 이반 대제(- 大帝, 러시아어: Иван Великий 이반 벨리키[*])(1440년 1월 22일 ~ 1505년 10월 27일)는 모스크바 대공과 전 루시의 대공(러시아어: Великий князь всея Руси)이다. 모스크바 대공으로서 노브고로트를 비롯한 여러 공국을 쳐서 영토를 확장했으며 북동 러시아를 통일하였다. 이반 3세의 시대에 드디어 러시아는 킵차크 한국의 지배에서 벗어났으며 훗날 러시아 제국이 되는 모스크바 대공국의 기초를 닦았다. 비잔티움 제국 마지막 황제의 조카딸 소피아와 결혼하여 비잔티움 제국의 후계자로 칭하고, 비잔티움 문화를 받아들여 러시아 문화 발전의 바탕이 되게 하였다.
 • Ivan III Vasilevich (bahasa Rusia: Иван III Васильевич) (22 Januari 1440, Moskwa – 27 Oktober 1505, Moskwa), juga disebut Ivan yang Agung, adalah Pangeran Agung Moskwa dan "Pangeran Agung Seluruh Rusia" (Великий князь всея Руси). Terkadang disebut sebagai "pengumpul tanah Rusia", ia memperluas wilayah negaranya sebesar tiga kali lipat, merenovasi Kremlin dan mendirikan pondasi negara Rusia. Ia adalah penguasa Rusia yang paling lama berkuasa dalam sejarah.
 • Ivan III.a Errusiakoa edo Ivan III.a Vasilievitx (errusieraz, Иван III Васильевич; 1440 - 1505), Ivan Handia izenarekin ere ezaguna, Moskuko printze handia izan zen eta Rus guztien duke handia titulua hartu zuen lehena. Hainbatetan, "Rus guztien bateratzaile" gisa izendatu izan da, lurraldea hiru handiz handitu baitzuen. Moskuko Kremlina eraiki zuen, eta autokrazia bermatzeko erakundeak sortu zituen. Errusiaren historiako agintaldi luzeenaren protagonista izan zen.
 • Iwan III zwany przez rosyjską historiografię, zwłaszcza starszą, Wielkim lub Srogim, właściwie Iwan III Wasiljewicz (ros. Иван III Васильевич, Iwan III Wasiljewicz) (ur. 22 stycznia 1440 w Moskwie, zm. 27 października 1505 tamże) – wielki książę moskiewski w latach 1462 – 1505. Syn Wasyla II Ślepego, zjednoczył wiele ziem ruskich wokół księstwa moskiewskiego, wysunął też pretensje terytorialne wobec ziem Litwy.
 • Iván III Vasílievich (Иван III Васильевич) (22 de enero de 1440 - 27 de octubre de 1505), también conocido como Iván el Grande, fue Gran príncipe de Moscú y el primero en adoptar el título de "Gran príncipe de todas las Rusias". En ocasiones se refieren a él como el "unificador de las tierras Rusas", ya que cuadriplicó su territorio, reivindicando a Moscú como la Tercera Roma. Construyó el Kremlin de Moscú y creó instituciones para asegurar la autocracia.
 • Ivan III. (též Ivan Veliký, Ivan III. Vasiljevič) (22. ledna 1440 – 27. října 1505) z rodu Rurikovců byl od roku 1462 velikým knížetem moskevským. Významně rozšířil území Moskevské Rusi o zbývající dosud nezávislá ruská knížectví, proto začal používat titulu veliký kníže vší Rusi (velikij kňaz vseja Rusi). V některých diplomatických listech, adresovaných méně významným panovníkům, se dokonce tituloval jako car. Historiky bývá nazýván Veliký.Otcem Ivana III. byl moskevský velkokníže Vasilij II.
 • Ivan III Vasilyevich (Russian: Иван III Васильевич) (22 January 1440, Moscow – 27 October 1505, Moscow), also known as Ivan the Great, was a Grand Prince of Moscow and Grand Prince of all Rus (Великий князь всея Руси). Sometimes referred to as the "gatherer of the Russian lands", he tripled the territory of his state, ended the dominance of the Golden Horde over the Rus, renovated the Moscow Kremlin, and laid the foundations of the Russian state.
 • Иван III Васильевич (известен также как Иван Великий; 22 января 1440(14400122) — 27 октября 1505) — великий князь московский с 1462 по 1505 год, сын московского великого князя Василия II Васильевича Тёмного.В ходе правления Ивана Васильевича произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр общерусского государства.
 • Иван III Василевич Велики (на руски Иван III Васильевич Великий) е велик княз на Московското княжество от 1462 г. до 1505 г. Той успява да присъедини към Московското княжество почти всички великоруски области, поставяйки основите на днешна Русия. Възползвайки се от разпадането на Златната орда, Иван III слага край на продължилата два и половина века зависимост на руските земи от монголите.
 • Ivan III Vasilevitsj (Russisch: Иван III Васильевич) (Moskou, 22 januari 1440 - aldaar, 27 oktober 1505), bijgenaamd de Grote, was 1462 tot 1505 grootvorst van het Grootvorstendom Moskou. Hij consolideerde het rijk tegen de Tataren en trouwde met Sophia Palaeologus, nicht van de laatste Byzantijnse keizer Constantijn XI.Hij nam de tweekoppige adelaar over als machtssymbool. Ivan III bracht verdere centralisering van de Russische landen onder leiding van Moskou.
 • Ivan III Vasil'evič, in russo: Иван III Васильевич[?], anche noto come Ivan il Grande (Mosca, 22 gennaio 1440 – Mosca, 27 ottobre 1505), primogenito di Basilio II di Russia, a cui è succeduto come Gran Principe di Mosca, è stato per secoli considerato l'unificatore delle terre russe. Riuscì infatti a quadruplicare il territorio del proprio Stato, costruì il Cremlino moscovita e pose le basi per la formazione dell'autocrazia russa.
rdfs:label
 • Ivan III
 • III. Iván moszkvai nagyfejedelem
 • III. İvan
 • Ivan III dari Rusia
 • Ivan III de Moscou
 • Ivan III di Russia
 • Ivan III of Russia
 • Ivan III van Moskou
 • Ivan III.
 • Ivan III.a Errusiakoa
 • Iván III de Rusia
 • Ivã III da Rússia
 • Iwan III Srogi
 • Iwan III. (Russland)
 • Иван III
 • Иван III Васильевич
 • イヴァン3世
 • 이반 3세
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Ivan III
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of