L'islamisme est un courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle. L'usage du terme depuis sa réapparition dans la langue française à la fin des années 1970 a beaucoup évolué,.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'islamisme est un courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle. L'usage du terme depuis sa réapparition dans la langue française à la fin des années 1970 a beaucoup évolué,. Il peut s'agir par exemple, du « choix conscient de la doctrine musulmane comme guide pour l’action politique » – dans une acception que ne récusent pas certains islamistes –, ou encore, selon d'autres, une « idéologie manipulant l'islam en vue d'un projet politique : transformer le système politique et social d'un État en faisant de la charia, dont l'interprétation univoque est imposée à l'ensemble de la société, l'unique source du droit ». C'est ainsi un terme d'usage controversé.
 • Islamismus je zastřešující pojem pro politické ideologie, které se odvolávají na islám jako základní zdroj politického a právního myšlení a požadují návrat muslimů ke svým náboženským kořenům. Islamismus je kontroverzní termín a jeho definice se od sebe navzájem liší. Přední islamističtí myslitelé zdůrazňují důležitost nastolení islámského práva (šaría) mezi muslimy, panislamickou politickou jednotu, a také likvidace nemuslimských, často západních, vojenských, ekonomických, politických, sociálních a kulturních vlivů v muslimském světě z důvodu jejich nekompatibility s islámem.Někteří pozorovatelé navrhují, že principy islamismu jsou méně striktní a mohou být definovány jako forma „podpory [muslimské] identity, autenticity, obrození nebo obnovení muslimské komunity“.Nejdůležitějšími osobnostmi současného islamismu jsou Sajjid Qutb, Hasan al-Banna, Abul Ala Maududi, Taqiuddin al-Nabhani, a ajatolláh Rúholláh Chomejní.
 • Untuk kegunaan lain dari Islamisme, lihat Ideologi Islam Islamisme adalah sebuah paham yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al-Din Afghani atau Sayyid Muhammad bin Safdar al-Husayn (1838 - 1897) (Persia: سید محمد بن صفدر حسینی), umumnya dikenal sebagai Sayyid Jamal-Al-Din Al-Afghani, (Persia: سید جمال الدین الافغاني) atau Al-Jamal Asadābādī-Din (Persia: جمال الدین اسدآبادی) sebagai paham politik alternatif dalam menyatukan negara-negara termasuk di daerah Mandat Britania atas Palestina yang mempunyai akar budaya dan tradisi yang berbeda dengan budaya dan tradisi Arab dalam tulisan di majalah al-'Urwat al-Wuthqa, kemudian dikembangkan dan dikenal pula sebagai Pan Islamisme.
 • Islamismus ist ein sozialwissenschaftliches Konzept, das seit den 1990er Jahren zur Charakterisierung von verschiedenen Ideologien und Bewegungen verwendet wird, die sich in einer spezifischen Weise auf den Islam berufen. Zur Frage der Abgrenzung des Begriffs „Islamismus“ von anderen Begriffen wie „Islam“, „Islamischer Fundamentalismus“ und „Politischer Islam“ existieren sehr unterschiedliche Auffassungen. Auch die Aussagekraft des Begriffs „Islamismus“ und die Frage, wann Islamismus als soziales Phänomen zum ersten Mal aufgetreten sei, werden unterschiedlich beurteilt.
 • Islamismoa edo Islam politikoa (arabieraz al-'islāmiyya) Islama ideologia gisa definitzen duten doktrina eta praktika politikoei ematen zaien izena da. Musulmanen artean, islamiar legeak (sharia) gobernaturiko gizarte-motara itzultzea eskatzen duen mugimendu politiko, sozial eta erlijiosoa da.1970eko hamarraldiaz geroztik, mugimendu honetako alderdirik erradikal eta bortitzena izendatzeko erabiltzen da, normalean fundamentalismo edo integrismo islamiarra deitzen dena izendatzeko, nahiz eta islamismoak, berez, indarkeriaren bidea gaitzesten duen.
 • Az iszlamizmus (arabul: إسلام سياسي – iszlám szijászí, „politikai iszlám”), vagy iszlám fundamentalizmus politikai ideológia, amely mint szervezett, aktivista mozgalom teoretikus alapokkal rendelkezik, és mint eszmetörténeti áramlat a huszadik század eleje óta nyomon követhető. Radikális változatai jelentősen befolyásolják a nyugat iszlám-képét, és a közvélemény szemében az iszlám világ megítélését.Az iszlamizmus nem azonos az iszlámmal. Amíg az iszlám vallás és civilizáció, addig az iszlamizmus politikai kategória, amelynek meghatározása korszakonként változhat. Iszlamista vezetők hangsúlyozzák az iszlám jog (saría) érvényesítésének szükségességét a társadalom minden szegmensében, a pán-iszlám egységet, és ellenzik, különösen a nyugati katonai, gazdasági, politikai, társadalmi vagy kulturális hatások befolyását a muszlim világban.A fundamentalizmus bizonyos mértékig minden vallás részét képezi, egyfajta válasznak tekinthető az adott kor kihívásaira, tehát téves ezt a fogalmat kizárólagosan az iszlám sajátjának tekinteni. A zsidó és keresztény fundamentalista mozgalmak mellett hindu, buddhista, sőt konfucianista fundamentalizmus is létezik, ilyen értelemben kor- és világjelenség. A fundamentalista mozgalmak, így az iszlamizmus változatai sem egységes gondolkodásmódot követnek, bár főbb ideológia jellemzőik jól körülhatárolhatók.
 • イスラム主義またはイスラーム主義( -しゅぎ、英: Islamism)は、シャリーア(イスラーム法)を規範として統治される政体(イスラーム国家)の実現を企図する政治的・社会的諸運動や思想潮流などを指す用語である。日本語の「イスラーム主義」は英語の Islamism に対応する。欧米の研究者の間では「政治的イスラーム」 (political Islam) という用語も使われ、日本では「イスラーム復興主義」という用語も使われている。日本では、後述するようにイスラーム研究の専門家を中心として使用される用語であり、一般にはマスメディアやアカデミズムにおいて、「イスラム原理主義」という用語が広範に使用されている。
 • 이슬람주의는 이슬람의 이념을 사회에 실현하는 것을 목적으로 한 무슬림의 국가를 샤리아에 따라 정치가 되는 이슬람 국가를 만드는 것을 목표로 하는, 무슬림에 의한 정치 운동, 정치 이데올로기를 가리키는 개념이다.
 • Исламизм — религиозно-политическая идеология и практическая деятельность, направленные на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и государства, где есть мусульманское население, а также межгосударственные отношения с их участием будут решаться на основе норм шариата.
 • Islamizm – ideologia polityczna wywiedziona z fundamentalizmu islamskiego. W islamizmie islam jest traktowany nie tylko jako religia, ale i jako całościowy system polityczny, który regulować powinien prawne, gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania państwa w oparciu o literalną interpretację Koranu i hadisów. Celem islamizmu jest wprowadzenie państwa wyznaniowego, rządzonego zgodnie z zasadami prawa religijnego – szariatu. Powszechna bieda i wiążące się z nią konflikty społeczne w krajach muzułmańskich w XX wieku spowodowały rozpowszechnienie w nich ruchów socjalistycznych. Jednak wraz z upadkiem Związku Radzieckiego wpływ lewicowych ideologii został znacznie ograniczony. Islamizm pozostał główną ideologią rewolucyjną w społeczeństwach muzułmańskich, a do jego umocnienia przyczynia się konflikt ze światem zachodnim, którego przejawem mają być między innymi okupacja Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu przez Izrael, a także wojna z terroryzmem.
 • Islamism (Islam + -ism) or political Islam (Arabic: إسلام سياسي‎ Islām siyāsī; or الإسلامية al-Islāmīyah) is a set of ideologies holding that "Islam should guide social and political as well as personal life". "Islamism" is a controversial neologism whose definition sometimes varies (see next section). Islamists can have varying interpretations on various Quranic suras and ayahs. Leading Islamist thinkers emphasize the implementation of Sharia (Islamic law); of pan-Islamic political unity; and of the selective removal of non-Muslim, particularly Western military, economic, political, social, or cultural influences in the Muslim world that they believe to be incompatible with Islam. Some observers suggest Islamism's tenets are less strict, and can be defined as a form of identity politics or "support for [Muslim] identity, authenticity, broader regionalism, revivalism, [and] revitalization of the community". Following the Arab Spring, political Islam has been described as "increasingly interdependent" with political democracy."Islamists" generally oppose the use of the term, claiming that their political beliefs and goals are simply an expression of Islamic religious belief. Similarly, some experts favor the term activist Islam, or political Islam, and some have equated the term militant Islam with Islamism.Central and prominent figures of modern Islamism include Ata Abu Rashta, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Abul Ala Maududi and Ruhollah Khomeini. Other important figures who inspired various Islamist movement are Jamal-al-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh, Rashid Rida, Muhammad Iqbal, Muhammad Asad, Said Nursî, Taqiuddin al-Nabhani, Ali Shariati, Navvab Safavi, Yusuf al-Qaradawi and Rashid al-Ghannushi.
 • Islamisme of politieke islam is een verzameling van politieke ideologieën binnen de islam gebaseerd op een conservatieve, letterlijke (of 'literalistische') interpretatie van de Koran en de Hadith. De ideologie komt voort uit het islamitisch principe van tawhid, eenheid, en is daarmee tegen de scheiding van godsdienst en staat.
 • L'islamisme polític (en àrab إسلام سياسي al-Islām al-Siyāsiyy, literalment, "Islam polític") o simplement islamisme (en àrab الاسلامية al-'islāmiyya) és un conjunt heterogeni d'ideologies que mantenen que l'islam és no només una religió sinó també un sistema polític i que els musulmans moderns han de tornar a les arrels de la seva fe i unir-se políticament. Els pensadors islamistes fan èmfasi en el reforçament de la xaria (llei islàmica), la unitat panislàmica o el retorn del califat.L'islamisme és, però, un terme controvertit i la seva definició de vegades és variable. De fet es tracta més d'un concepte que d'un moviment unificat, i les visions religioses i les ideologies dels seus partidaris poden ser força variades. Poden incloure tant sunnites com xiïtes i tenir tant comportaments proselitistes moderats com ser partidaris de la guerra santa.Les figures centrals de l'islamisme polític inclouen Taqiuddín an-Nabhaní, Abu-l-Alà Maududí, Sayyid Qutb, Hassan al-Banna o Ruhol·lah Khomeini.Els moviments més coneguts comprenen els Germans Musulmans, Hamàs i Gihad Islàmic, el moviment Deobandi, Jamaat-e-Islami, Jamaat al-Muslimín o Al-Qaida.
 • Islamismo è una religione monoteista che ha come dio Allah, il libro sacro è il Corano.
 • El Islamismo (árabe: الإسلامية al-ʾislāmiyyah; o también en árabe: إسلام سياسي ʾIslām siyāsī ; lit., "islam político") es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos cuya ideología y programa político consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del islam.El espectro político de estos movimientos es muy amplio y abarca posiciones desde partidos políticos islámicos que mantienen principios demócratas y moderados, hasta postulados extremos y radicales de naturaleza salafista, clasificados como yihadistasEn cambio según el Diccionario de la lengua española (edición 2001) de la Real Academia Española, «islamismo» es sinónimo de islam.
 • İslamcılık, Batılı güçlerin İslam dünyasına, özellikle askeri ve ekonomik alanlardaki meydan okuyuşunun hız kazandığı 18. ve 19. yüzyıl döneminde Müslüman aydınların aradığı kurtuluş çarelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Cemaleddin Efgani, Reşid Rıza, Muhammed Abduh gibi yazarların eserlerinde geleneksel İslam düşüncesi ve anlayışının eleştirisiyle ilk nüvelerini göstermeye başlamıştır. 20. yüzyılda da Muhammed İkbal, Seyyid Kutub, Ali Şeriati gibi isimler İslam düşüncesine katkıda bulunmuşlardır.Söz konusu yazarların eserlerinde görülmeye başlanan dindeki doğaüstü bazı ifadelerin "hurafe" ile nitelendirildiği, geleneksel dini otoritelerin eleştirildiği ve hurafelerden arınmış Kur'an'ı yeniden anlamaya ihtiyaç duyulduğu anlayışı tüm Müslüman ülkelerde yankı bulmaya başlamış dönemin, Osmanlısında da dindarlıklarıyla bilinen bir kısım âlim de bu görüşlerden etkilenmişlerdir. Bunun neticesinde Mehmet Âkif Ersoy, Mustafa Sabri Efendi, Necip Fazıl Kısakürek ve daha birçok şair, bilgin ve yazar Müslümanlar ile İslamiyet arasındaki ayırımı güçlü bir şekilde vurgulayıp dönemin İslam anlayışının İslam toplumlarını geri bıraktığı şeklinde bir yaklaşımı savunmaya devam etmişlerdir.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1494632 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23972 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 147 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110969261 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:jour
 • 28 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:lienPériodique
 • Mediapart
prop-fr:mois
 • novembre
prop-fr:nom
 • Confavreux
prop-fr:prénom
 • Joseph
prop-fr:périodique
 • Mediapart
prop-fr:texte
 • « Fî zilâl al-qur'ân »
prop-fr:titre
 • Qu'est-ce qu'un islam « modéré » ?
prop-fr:trad
 • Fi Zilal al-Quran
prop-fr:urlTexte
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'islamisme est un courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle. L'usage du terme depuis sa réapparition dans la langue française à la fin des années 1970 a beaucoup évolué,.
 • Untuk kegunaan lain dari Islamisme, lihat Ideologi Islam Islamisme adalah sebuah paham yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al-Din Afghani atau Sayyid Muhammad bin Safdar al-Husayn (1838 - 1897) (Persia: سید محمد بن صفدر حسینی), umumnya dikenal sebagai Sayyid Jamal-Al-Din Al-Afghani, (Persia: سید جمال الدین الافغاني) atau Al-Jamal Asadābādī-Din (Persia: جمال الدین اسدآبادی) sebagai paham politik alternatif dalam menyatukan negara-negara termasuk di daerah Mandat Britania atas Palestina yang mempunyai akar budaya dan tradisi yang berbeda dengan budaya dan tradisi Arab dalam tulisan di majalah al-'Urwat al-Wuthqa, kemudian dikembangkan dan dikenal pula sebagai Pan Islamisme.
 • イスラム主義またはイスラーム主義( -しゅぎ、英: Islamism)は、シャリーア(イスラーム法)を規範として統治される政体(イスラーム国家)の実現を企図する政治的・社会的諸運動や思想潮流などを指す用語である。日本語の「イスラーム主義」は英語の Islamism に対応する。欧米の研究者の間では「政治的イスラーム」 (political Islam) という用語も使われ、日本では「イスラーム復興主義」という用語も使われている。日本では、後述するようにイスラーム研究の専門家を中心として使用される用語であり、一般にはマスメディアやアカデミズムにおいて、「イスラム原理主義」という用語が広範に使用されている。
 • 이슬람주의는 이슬람의 이념을 사회에 실현하는 것을 목적으로 한 무슬림의 국가를 샤리아에 따라 정치가 되는 이슬람 국가를 만드는 것을 목표로 하는, 무슬림에 의한 정치 운동, 정치 이데올로기를 가리키는 개념이다.
 • Исламизм — религиозно-политическая идеология и практическая деятельность, направленные на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и государства, где есть мусульманское население, а также межгосударственные отношения с их участием будут решаться на основе норм шариата.
 • Islamisme of politieke islam is een verzameling van politieke ideologieën binnen de islam gebaseerd op een conservatieve, letterlijke (of 'literalistische') interpretatie van de Koran en de Hadith. De ideologie komt voort uit het islamitisch principe van tawhid, eenheid, en is daarmee tegen de scheiding van godsdienst en staat.
 • Islamismo è una religione monoteista che ha come dio Allah, il libro sacro è il Corano.
 • El Islamismo (árabe: الإسلامية al-ʾislāmiyyah; o también en árabe: إسلام سياسي ʾIslām siyāsī ; lit., "islam político") es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos cuya ideología y programa político consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del islam.El espectro político de estos movimientos es muy amplio y abarca posiciones desde partidos políticos islámicos que mantienen principios demócratas y moderados, hasta postulados extremos y radicales de naturaleza salafista, clasificados como yihadistasEn cambio según el Diccionario de la lengua española (edición 2001) de la Real Academia Española, «islamismo» es sinónimo de islam.
 • Az iszlamizmus (arabul: إسلام سياسي – iszlám szijászí, „politikai iszlám”), vagy iszlám fundamentalizmus politikai ideológia, amely mint szervezett, aktivista mozgalom teoretikus alapokkal rendelkezik, és mint eszmetörténeti áramlat a huszadik század eleje óta nyomon követhető. Radikális változatai jelentősen befolyásolják a nyugat iszlám-képét, és a közvélemény szemében az iszlám világ megítélését.Az iszlamizmus nem azonos az iszlámmal.
 • Islamismus je zastřešující pojem pro politické ideologie, které se odvolávají na islám jako základní zdroj politického a právního myšlení a požadují návrat muslimů ke svým náboženským kořenům. Islamismus je kontroverzní termín a jeho definice se od sebe navzájem liší.
 • İslamcılık, Batılı güçlerin İslam dünyasına, özellikle askeri ve ekonomik alanlardaki meydan okuyuşunun hız kazandığı 18. ve 19. yüzyıl döneminde Müslüman aydınların aradığı kurtuluş çarelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Cemaleddin Efgani, Reşid Rıza, Muhammed Abduh gibi yazarların eserlerinde geleneksel İslam düşüncesi ve anlayışının eleştirisiyle ilk nüvelerini göstermeye başlamıştır. 20.
 • Islamismus ist ein sozialwissenschaftliches Konzept, das seit den 1990er Jahren zur Charakterisierung von verschiedenen Ideologien und Bewegungen verwendet wird, die sich in einer spezifischen Weise auf den Islam berufen. Zur Frage der Abgrenzung des Begriffs „Islamismus“ von anderen Begriffen wie „Islam“, „Islamischer Fundamentalismus“ und „Politischer Islam“ existieren sehr unterschiedliche Auffassungen.
 • Islamism (Islam + -ism) or political Islam (Arabic: إسلام سياسي‎ Islām siyāsī; or الإسلامية al-Islāmīyah) is a set of ideologies holding that "Islam should guide social and political as well as personal life". "Islamism" is a controversial neologism whose definition sometimes varies (see next section). Islamists can have varying interpretations on various Quranic suras and ayahs.
 • Islamizm – ideologia polityczna wywiedziona z fundamentalizmu islamskiego. W islamizmie islam jest traktowany nie tylko jako religia, ale i jako całościowy system polityczny, który regulować powinien prawne, gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania państwa w oparciu o literalną interpretację Koranu i hadisów. Celem islamizmu jest wprowadzenie państwa wyznaniowego, rządzonego zgodnie z zasadami prawa religijnego – szariatu.
 • Islamismoa edo Islam politikoa (arabieraz al-'islāmiyya) Islama ideologia gisa definitzen duten doktrina eta praktika politikoei ematen zaien izena da.
 • L'islamisme polític (en àrab إسلام سياسي al-Islām al-Siyāsiyy, literalment, "Islam polític") o simplement islamisme (en àrab الاسلامية al-'islāmiyya) és un conjunt heterogeni d'ideologies que mantenen que l'islam és no només una religió sinó també un sistema polític i que els musulmans moderns han de tornar a les arrels de la seva fe i unir-se políticament.
rdfs:label
 • Islamisme
 • Islamism
 • Islamisme
 • Islamisme
 • Islamisme polític
 • Islamismo
 • Islamismo
 • Islamismo
 • Islamismus
 • Islamismus
 • Islamizm
 • Iszlamizmus
 • İslamcılık
 • Исламизм
 • イスラム主義
 • 이슬람주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classification of
is prop-fr:groupesOrganisateurs of
is prop-fr:idéologie of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of