Isaïe ou Ésaïe (יְשַׁעְיָהוּ en hébreu) est un prophète de l'Ancien Testament (ou Tanakh selon la tradition hébraïque), qui aurait vécu sous le règne de Ézéchias (Hizkiya) puisqu'il est fait mention de « la quatorzième année du roi Ézéchias ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Isaïe ou Ésaïe (יְשַׁעְיָהוּ en hébreu) est un prophète de l'Ancien Testament (ou Tanakh selon la tradition hébraïque), qui aurait vécu sous le règne de Ézéchias (Hizkiya) puisqu'il est fait mention de « la quatorzième année du roi Ézéchias ». Un livre de l'Ancien Testament — qui traite de la déportation du peuple juif à Babylone puis de son retour et de la reconstruction du Temple de Jérusalem sur les ordres du Grand Roi achéménide Cyrus II — lui était attribué avant que l'exégèse moderne n'invalide cette hypothèse. C'est un personnage biblique considéré comme saint chrétien. Il est fêté le 9 mai en Orient et le 6 juillet en Occident.
 • Иса́ия (Иса́йя, ивр. יְשַׁעְיָהוּ‎ — Йешаяу — «Спасение, посланное Богом», Йешаяу сын Амоца) — один из великих библейских пророков, выходец из знатной еврейской священнической семьи, родился в Иерусалиме около 765 года до н. э. Пророчествовал на древнееврейском языке. Исаия примечателен, в первую очередь, своими пророчествами о Мессии.
 • Ézsaiás vagy Isaiás vagy Izajás vagy Jesajá(héber יְשַׁעְיָהוּ sztenderd: Yəšaʿyáhu, tiberiasi Yəšaʿăyāhû; görög: Ἠσαΐας, Észaiasz ; arab اشعیاء, Asíja) az i. e. 8. században élt judeai próféta, a bibliai Ézsaiás könyve fő alakja, akit hagyományosan a könyv szerzőjének gondolnak.Több, mint négy évtizeden keresztül hirdette Isten szavát Jeruzsálemben - Kr. e. 740 - 700 körül - és az utódokra rendkívül nagy hatást gyakorolt. Előkelő származású, éles eszű, széles látókörű ember volt, akinek hite és gondolkodása mélyen a Jahve-vallásban gyökerezett, de mindig kész volt Istennek az adott történelmi helyzethez kapcsolódó üzenetének megértésére és közlésére.. Elhívatását egy csodálatos látomás által nyerte. Isten dicsősége jelent meg előtte és az Ő szent voltával szemben meglátta önmaga és népe bűnösségét. Isten tiszteletének megsértése a bálványkultusz, az erkölcstelen élet, a formális vallásosság, a szociális igazságtalanságok. Mindezekért a próféta elkerülhetetlennek látta Isten ítéletét, amely a nemzeti összeomlás formájában jön el a könnyelmű és hitetlen népre. Azt hirdette, hogy az embereknek vissza kell fordulniuk Isten felé. Megjövendölte Jézus megváltását és a végítéletet is. Jézus szolgálata kezdetén a názáreti zsinagógában Ézsaiás tekercséből olvasta fel a rá vonatkozó jövendöléseket, amely után a hitetlen zsidók beteltek haraggal.Az 1947-ben megtalált, Krisztus előtt keletkezett holt-tengeri tekercsek közt megtalálták a teljes Izaiás-könyvet is, amely nem mutatott lényeges eltéréseket a későbbi másolatokban fennmaradt szöveghez képest.
 • Izaiaš (hebrejsky יְשַׁעְיָהוּ, Ješajahu - Hospodin je spása) je jeden z významných izraelských proroků období Starého zákona. Jako období jeho působení se uvádí roky 781 – 687 př. n. l. v severním i jižním izraelském království. Jeho osobě se připisuje autorství biblické knihy Izaiaš, případně jen autorství její první části, tedy kapitoly 1-39. Byl synem blíže neznámého Amosa, který byl podle rabínské tradice z královského rodu. Za ženu si vzal „prorokyni“ (8,3) – není jasné, zda je tak zvána pro svůj vlastní prorocký dar či jen proto, že je ženou proroka – a měl s ní dva syny, kteří stejně jako on nesou symbolická jména.Působil během vlády judského krále Uziáše (či Azarjáše), Jotama, Achaza a Chizkijáše – tedy v období vymezeném výše. Jeho povolání k prorocké službě zaznamenává 6. kapitola knihy Izaiaš. Jeho prorokování má zvláštní charakter nekompromisní pevnosti; jeho spiritualita by se dala vyznačit hlubokou úctou ke „Svatému Izraele“.V mládí jej zřejmě velmi zasáhla okupace Israele asyrským vladařem Tiglatpilesarem III. Této invazi se vzepřel judský král Achaz, který odmítl spojit se s králem severního království a Sýrií, takže byl poražen Rezinem z Damašku a izraelským Pekachem. Achaz se poté spojil s Tiglat-Pileserem proti Izraelskému království a Sýrii – to vedlo k porážce Rezina a Pekacha a odvlečení mnoha lidí do Asýrie.Krátce poté se Salmanassar V. rozhodl podřídit si zcela izraelské království a Samaří bylo 722 př. n. l. dobyto. Judské království bylo pro své spojenectví uchráněno, když se ale později král Chizkijáš spojil s Egyptem proti Asýrii (Iz 30,2-4), asyrský král Sinacherib vytáhl roku 701 př. n. l. do Judska. Chizkijáš se podřídil, avšak zanedlouho opět vyprovokoval Sennacheriba k tažení do Judska (Iz 36,2-22; 37,8). Izaiaš jej při této příležitosti povzbuzuje k odporu proti Asyřanům. Asyrská armáda byla poražena a tak skončily výpady proti Judsku.Zbytek Chizkijášovy vlády byl pokojný, avšak nemáme zpráv o Izaiašově smrti; mohl žít až do začátku vlády krále Manasseho. Podle tradice zemřel jako mučedník při pohanském povstání v době Manasseho vlády. Židovská i křesťanská tradice má za to, že byl přeřezán pilou vejpůl (o čemž se zmiňuje nejspíš např. i novozákonní List Židům (11,37) a apokryfní Umučení Izaiašovo.
 • Izajasz (hebr. יְשַׁעְיָהוּ, Jeszajahu, Yesha'yahu oznaczającego „Jahwe jest zbawieniem”) (ur. ok. 765, zm. do 701 p.n.e.) – jeden z największych proroków Starego Testamentu. Jego proroctwa przedstawia Księga Izajasza.
 • İşaya, Tanah'ta Yeşaya ismiyle bahsonulan bir peygamberdir (MÖ 7. yy.). Adı "Yehova'nın kurtuluşu" anlamına gelir. Daha çok Ahaz'ın (MÖ 736 - MÖ 716) ve Hezekiya'nın (MÖ 715 - MÖ 686) hükümdarlıkları sırasında faaliyet gösterdi. Bu dönem Asurluların yükseliş dönemine rastlamaktadır. Samarra'nın yıkılışına tanık oldu (MÖ Aralık 722 - MÖ Ocak 721). Vaazlarının ana düşüncesi, Tanrı'nın kutsal olduğu, İsrailoğullarının da onun gibi kutsal olmaları gerektiğidir. İşaya, paganlıkla karışan Yahudi geleneğini yerdi, paganlığın etkisinden korktuğu için yabancılarla ilişki kurmayı yasakladı. Yehova'nın şartlarını kabul edenlerin başında, Davud'un soyundan gelen mesih kral Emmanuel'in yer alacağı yarının ülkesini kurabileceklerini söyledi."Işığa şekil veren ve karanlığı yaratan; barışıklık eden ve bela yaratan; bütün bunları yapan Rab Benim" İşaya 45:7Bazı Müslümanlar İşaya bölüm 42 ve 1-17 ayetlerini Muhammed'in gelişine, bölüm 11 ve 6-9 ayetlerini ise Mehdi'nin gelişine yorumlarlar.
 • Isaías יְשַׁעְיָה Yeshayaáh (Yahveh es salvación) fue uno de los profetas de Israel del siglo VIII a. C., que profetizó durante la crisis causada por la expansión del Imperio asirio. Escribió por lo menos la primera parte del libro de la Biblia que lleva su nombre. Nació probablemente en Jerusalén 770-760 a. C. y estaba emparentado con la familia real (parece que fue primo de Ozías según la tradición talmúdica). Por sus propias declaraciones se sabe que estuvo casado con una profetisa y tuvo dos hijos.Hijo de Amos, se le considera uno de los profetas mayores (lo cual depende exclusivamente de lo extenso del libro escrito). Se estima que el ministerio profético de Isaías llegó a durar cerca de medio siglo, desde el año que terminaba Azarías, rey de Judá, posiblemente hasta los tiempos de Manasés. Según los apócrifos Vida de los Profetas (1:1) y Ascensión de Isaías (5:11-14), murió aserrado durante la persecución provocada por el rey Manasés, a lo cual parece referirse Hebreos 11:37.Isaías fue un firme opositor a la política de alianza de los reyes de Judá con los imperios y llamó a confiar en la alianza con Yahveh. En particular se opuso al protectorado de Asiria que el rey Acaz propició para enfrentarse a los reyes de Damasco e Israel (norte). El rey Ezequías quiso contrarrestar la hegemonía asiria, aliándose con Egipto a lo que también se opuso Isaías, pero cuando las tropas asirias de Senaquerib sitiaron Jerusalén, Isaías apoyó la resistencia y anunció la ayuda de Yahveh y la ciudad se salvó.Su obra muestra que era un gran poeta, con estilo brillante, precisión, composición armoniosa e imágenes novedosas. Los críticos coinciden en que es el autor de los capítulos 1 a 12, 15 a 24 y 33 a 35 del Libro de Isaías, en tanto que se discute sobre la autoría del resto del libro. Los capítulos 36 a 39 están escritos en tercera persona y posiblemente fueron escritos por sus discípulos.La segunda parte del Libro de Isaías, capítulos 44 a 55, conocida como Libro de la Consolación de Israel, es muy diferente a la primera y no nombra en ninguna parte a Isaías. El escenario de estos capítulos finales supone que Jerusalén ha sido asolada, el pueblo está cautivo en Babilonia y está actuando Ciro, el Rey persa, cuya gesta causará la liberación de los cautivos. El estilo es más oratorio y repetitivo que la primera parte. El contenido registra una mayor elaboración teológica. Es entonces probable que estos capítulos finales sean obra de un autor anónimo al final del Destierro, después del 560 a. C.. Como dato curioso, en el rollo de Isaías encontrado entre los Manuscritos del Mar Muerto, las dos partes están cosidas y evidencian así una separación previa.Los exégetas y estudiosos recalcan sin embargo, que las dos partes del libro de Isaías están unidas por su visión mesiánica: En los capítulos 6 a 12 se anuncia el nacimiento del Emanuel (Isaías 7:14 Dios con nosotros). En la segunda parte (Isaias 42:1-7,49:1-9,50:4-9,52:13,53:12) se presentan los Cánticos del Siervo de Jhvh, seguidor perfecto de Dios que con plena fe sufre para expiar los pecados de su pueblo y es glorificado.Estudiosos han hecho notar el uso repetido de derivados de נצר en ambas partes del libro de Isaías, es una alusión mesiánica: natser, transcrita Nazer, traducida como "retoño", "vástago", "rama" o "renuevo"; y en otros contextos como vigilar, guardar, observar, defender, rodear, preservar (del peligro) o esconder (refugiar). Consideran que a ello se refiere Mateo 2:23 cuando dice que habitó en la ciudad que se llama Nazaret, y así se cumplió lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno (נצר, Notsri).El cristianismo estima que el Libro de Isaías anunció el nacimiento, sacrificio y gloria de Jesús y además, el alcance universal de la salvación por lo que se considera en algúnas ocasiones como el "Príncipe de los Profetas".
 • 이사야(Isaiah, /aɪˈzeɪ.ə/ 또는 영국에서 /aɪˈzaɪ.ə/, יְשַׁעְיָהוּ, شعيا)는 기원전 8세기 유다 왕국에 살았던 예언자이다.
 • Isaias (hebreeraz: יְשַׁעְיָהוּ, estandar: Yeshayahu, tiberieraz: Yəšạʻyā́hû; antzinako grezieraz: Ἠσαΐας, Ēsaïās ; arabieraz: شعيا Shaiya; "Yahveh nire salbatzailea da")) K.a. VIII. mendeko Israelgo profeta bat izan zen, eta Asiriar Inperioak eragindako krisian zehar profetizatu zuen. Bere izena duen Bibliako liburuaren lehen zatia gutxienez idatzi zuen. Ziur aski Jerusalemen jaio zen K. a. 770-760 inguruan, eta errege-familiarekin ahaidetuta zegoen. Berak esanda, badakigu emakumezko profetisa batekin ezkonduta egon zela, eta bi seme izan zituela.Profeta nagusietako bat dela esaten da. Uste da mende erdi batean zehar egin zuela lan profeta gisa.Haren lanak poeta handia zela erakusten du, eta estilo bikainekoa eta konposizio eta doitasun harmoniatsukoa da. Kritikarien ustez, harenak dira Isaiasen liburuko 1-12, 15-24 eta 33-35 kapituluak, eta eztabaidagai da liburuaren gainontzekoaren egiletza. 36-39 kapituluak hirugarren pertsonan idatzita daude, eta ziur aski, beste idazle batzuek idatzi zuten.
 • Jesaja (Hebreeuws: יְשַׁעְיָהוּ, Grieks: Ἠσαίας = Ēsaias) was een van de grote profeten uit het Oude Testament. Volgens uitleggers bevat het Bijbelboek Jesaja dat zijn naam draagt, niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen. Yeshayahoe (de Hebreeuwse naam van Jesaja), was getrouwd en had twee zonen die allebei een symbolische naam droegen: Maher-Salal Chas-Baz (haastige roof, spoedige buit, Jes 8:1-4) en Sear-Jasub (een rest keert weer, Jes 7:3). Deze twee namen vormen als het ware een samenvatting van wat Jesaja te zeggen had: hij voorspelde de verovering en verwoesting van Jeruzalem, maar zag ook hoop voor de tijd daarna.Jesaja trad tussen 750 en 700 v. Chr. op als profeet aan het hof van de koningen van het Koninkrijk Juda. Het Assyrische Rijk was in die tijd de overheersende macht in het oude Nabije Oosten, en vormde door zijn agressieve veroveringstochten een voortdurende bedreiging. Jesaja hamert erop, dat Juda zijn vertrouwen moet stellen op God, en niet op bondgenootschappen met andere staten. Dat kan namelijk alleen maar tot oorlog en verwoesting leiden (Jes 8:6-8). Ondanks zijn uiteindelijke sombere toekomstbeeld ziet hij ook hoop voorbij de ellende: een kleine rest van het volk zal overblijven, en een hernieuwd Godsvolk vormen, onder een ideale koning uit het huis van David (Jes 10:20-23; Jes 9:1-6). Daarnaast protesteert Jesaja ook tegen allerlei godsdienstige en sociale misstanden in het Juda van zijn tijd (bijvoorbeeld Jes 5).
 • Yesaya (Ibrani ysya'yahu: Yahwe adalah keselamatan) adalah figur utama dalam Kitab Yesaya. Ia adalah nabi Yudea abad ke-8 SM. Ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya raja Uzia, sekitar tahun 740 SM. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman raja Uzia, Yotam, Ahas, dan Hizkia dari Kerajaan Yehuda. Ia menikah dengan seorang nabiah yang melahirkan dua orang putra, yaitu Syear Yasyub (orang yang tertinggal akan kembali) dan Maher-Syalal Hasy-Bas (cepat rusak, cepat jadi mangsa). Nama yang diberikan kepada kedua anaknya merupakan petunjuk mengenai misinya. Ayahnya bernama Amos.
 • イザヤ (ヘブライ語: יְשַׁעְיָה‎ (yesh-ah-yaw') 、古典ギリシア語: Ησαϊας (Esaias)、ラテン語: Isaias、英語: Isaiah [aɪˈzaɪə, aɪˈzeɪə])は、旧約聖書に登場する預言者。名はヘブライ語で「ヤハウェは救いなり」を意味する。日本語では、ラテン語形 Isaias(イサイアス)などからギリシャ語の主格語尾に由来する ‐s を除いた「イザヤ」で呼ばれる。英語では Isaiah(アイザイア・アイゼイア)。
 • Иса̀я (използван неправилен правопис Исайа, Исайя, Исаиа, на иврит: יְשַׁעְיָהוּ, Yeshayahu, в прев. „Спасението е в Бог“) е един от великите старозаветни пророци, живял през 8 век пр.н.е. в Юдея. Пророчествата му са предимно свързвани с концепцията за Месията, както и с нуждата от „връщане към Бога“. Показва особена чувствителност към проблемите на обикновените хора и често критикува открито отношението на аристокрацията към тях.
 • Isaia (in ebraico יְשַׁעְיָהוּ, il Signore salva; ... – VIII secolo a.C.) è stato un profeta ebreo.Egli è uno dei profeti biblici, a cui è attribuito se non tutto almeno la parte iniziale del libro di Isaia (cap. 1-39); è considerato, insieme ad Elia, uno dei profeti più importanti di tutta la Bibbia.Isaia appartiene alla tribù di Giuda.
 • Jesaja (hebr. Jeschajahu ‏ישעיהו‎) ist neben Jeremia, Ezechiel und anderen einer der wichtigsten Schriftpropheten des Tanach, der hebräischen Bibel. Im Kanon des Alten Testaments steht sein Buch an erster Stelle der Prophetenbücher. Im hebräischen Kanon gehört es zu den hinteren der Nevi’im. Jesaja ben Amoz wirkte im damaligen Südreich Juda zwischen 740 und 701 v. Chr. in der Zeit der Bedrohung durch die antike Großmacht Assyrien.Er verkündete Juda, Israel und Assur Gottes Gericht, aber auch eine endzeitliche Wende zu universalem Frieden, Gerechtigkeit und Heil. Als erster Prophet Israels verhieß er den Israeliten einen zukünftigen Messias als gerechten Richter und Retter der Armen.
 • O profeta Isaías, teria vivido entre 765 AC e 681 a.C., durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Assíria e à resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe que sitiou a cidade com um exército de 185 mil assírios em 701 a.C. Isaías, cujo nome significa "Jahveh ajuda" ou "Jahveh é auxílio" exerceu o seu ministério no reino de Judá, tendo se casado com uma esposa conhecida como a profetisa que foi mãe de dois filhos: Sear-Jasube e Maer-Salal-Hás-Baz.O capítulo 6 do livro informa sobre o chamado de Isaías para tornar-se profeta através de uma visão do trono de Deus no templo, acompanhado por serafins, em que um desses seres angelicais teria voado até ele trazendo brasas vivas do altar para purificar seus lábios a fim de purificá-lo de seu pecado. Então, depois disto, Isaías ouve uma voz de Deus determinando que levasse ao povo sua mensagem.Focando em Jerusalém, a profecia de Isaías, em sua primeira metade, transmite mensagens de punição e juízo para os pecados de Israel, Judá e das nações vizinhas, tratando de alguns eventos ocorridos durante o reinado de Ezequias, o que se verifica até o final do capítulo 39.A outra metade do livro (do capítulo 40 ao final) contém palavras de perdão, conforto e esperança.Pode-se afirmar que Isaías é o profeta quem mais fala sobre a vinda do Messias, descrevendo-o ao mesmo tempo como um "servo sofredor" que morreria pelos pecados da humanidade e como um príncipe soberano que governará com justiça. Por isso, um dos capítulos mais marcantes do livro seria o de número 53 que menciona o martírio que aguardava o Messias:"Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados". (Is 53:5)Segundo um livro apócrifo do século I DC, Vidas dos Profetas, escrito por um anônimo judeu da Palestina, o rei Manassés teria mandado serrar Isaías ao meio.
 • Isaïes Yeshayaáh (Jahvè és salvació) fou un dels profetes del Segle VIII aC, que profetitzà durant la crisis causada per l'expansió del imperi assiri. Va escriure com a mínim la primera part del llibre de la Bíblia que porta el seu nom. Nasqué probablement a Jerusalem entre el 770 i el 760 aC i estava emparentat amb la família reial (cosí d'Azaries segons la tradició talmúdica. Per les seves pròpies declaracions se sap que va estar casat amb una profetessa i tingué dos fills.Se'l considera un dels profetes majors. S'estima que el ministeri profètic de Isaïes va arribar a durar a prop de mig segle.La seva obra mostra que era un gran poeta, amb estil brillant i de composició harmoniosa. Els crítics coincideixen en què és l'autor dels capítols 1 a 12, 15 a 24 i 33 a 35 del Llibre d'Isaïes, es discuteix l'autoria de la resta del llibre. Els capítols 36 a 39 estan escrits en tercera persona i possiblement foren escrits per altres autors.
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Isaïe peint parMichel-Ange,
 • fresques de laChapelle Sixtine(1509)
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 168325 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9690 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110698876 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activités
 • Premier des quatre grands prophètes
prop-fr:autresActivités
 • Auteur du Livre d'Isaïe
prop-fr:commons
 • Category:Isaiah
prop-fr:graphieOriginale
 • ישעיהו
prop-fr:légende
 • Isaïe peint par Michel-Ange,
 • fresques de la Chapelle Sixtine
prop-fr:nationalité
 • Israélite de la tribu de Juda
prop-fr:nom
 • Isaïe
prop-fr:notes
 • Contemporain du roi de Juda Ézéchias
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Bible Sacy/Isaï
prop-fr:wiktionary
 • Isaïe
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Isaïe ou Ésaïe (יְשַׁעְיָהוּ en hébreu) est un prophète de l'Ancien Testament (ou Tanakh selon la tradition hébraïque), qui aurait vécu sous le règne de Ézéchias (Hizkiya) puisqu'il est fait mention de « la quatorzième année du roi Ézéchias ».
 • Иса́ия (Иса́йя, ивр. יְשַׁעְיָהוּ‎ — Йешаяу — «Спасение, посланное Богом», Йешаяу сын Амоца) — один из великих библейских пророков, выходец из знатной еврейской священнической семьи, родился в Иерусалиме около 765 года до н. э. Пророчествовал на древнееврейском языке. Исаия примечателен, в первую очередь, своими пророчествами о Мессии.
 • Izajasz (hebr. יְשַׁעְיָהוּ, Jeszajahu, Yesha'yahu oznaczającego „Jahwe jest zbawieniem”) (ur. ok. 765, zm. do 701 p.n.e.) – jeden z największych proroków Starego Testamentu. Jego proroctwa przedstawia Księga Izajasza.
 • 이사야(Isaiah, /aɪˈzeɪ.ə/ 또는 영국에서 /aɪˈzaɪ.ə/, יְשַׁעְיָהוּ, شعيا)는 기원전 8세기 유다 왕국에 살았던 예언자이다.
 • イザヤ (ヘブライ語: יְשַׁעְיָה‎ (yesh-ah-yaw') 、古典ギリシア語: Ησαϊας (Esaias)、ラテン語: Isaias、英語: Isaiah [aɪˈzaɪə, aɪˈzeɪə])は、旧約聖書に登場する預言者。名はヘブライ語で「ヤハウェは救いなり」を意味する。日本語では、ラテン語形 Isaias(イサイアス)などからギリシャ語の主格語尾に由来する ‐s を除いた「イザヤ」で呼ばれる。英語では Isaiah(アイザイア・アイゼイア)。
 • Иса̀я (използван неправилен правопис Исайа, Исайя, Исаиа, на иврит: יְשַׁעְיָהוּ, Yeshayahu, в прев. „Спасението е в Бог“) е един от великите старозаветни пророци, живял през 8 век пр.н.е. в Юдея. Пророчествата му са предимно свързвани с концепцията за Месията, както и с нуждата от „връщане към Бога“. Показва особена чувствителност към проблемите на обикновените хора и често критикува открито отношението на аристокрацията към тях.
 • Isaia (in ebraico יְשַׁעְיָהוּ, il Signore salva; ... – VIII secolo a.C.) è stato un profeta ebreo.Egli è uno dei profeti biblici, a cui è attribuito se non tutto almeno la parte iniziale del libro di Isaia (cap. 1-39); è considerato, insieme ad Elia, uno dei profeti più importanti di tutta la Bibbia.Isaia appartiene alla tribù di Giuda.
 • O profeta Isaías, teria vivido entre 765 AC e 681 a.C., durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Assíria e à resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe que sitiou a cidade com um exército de 185 mil assírios em 701 a.C.
 • Isaías יְשַׁעְיָה Yeshayaáh (Yahveh es salvación) fue uno de los profetas de Israel del siglo VIII a. C., que profetizó durante la crisis causada por la expansión del Imperio asirio. Escribió por lo menos la primera parte del libro de la Biblia que lleva su nombre. Nació probablemente en Jerusalén 770-760 a. C. y estaba emparentado con la familia real (parece que fue primo de Ozías según la tradición talmúdica).
 • Yesaya (Ibrani ysya'yahu: Yahwe adalah keselamatan) adalah figur utama dalam Kitab Yesaya. Ia adalah nabi Yudea abad ke-8 SM. Ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya raja Uzia, sekitar tahun 740 SM. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman raja Uzia, Yotam, Ahas, dan Hizkia dari Kerajaan Yehuda. Ia menikah dengan seorang nabiah yang melahirkan dua orang putra, yaitu Syear Yasyub (orang yang tertinggal akan kembali) dan Maher-Syalal Hasy-Bas (cepat rusak, cepat jadi mangsa).
 • Jesaja (hebr. Jeschajahu ‏ישעיהו‎) ist neben Jeremia, Ezechiel und anderen einer der wichtigsten Schriftpropheten des Tanach, der hebräischen Bibel. Im Kanon des Alten Testaments steht sein Buch an erster Stelle der Prophetenbücher. Im hebräischen Kanon gehört es zu den hinteren der Nevi’im. Jesaja ben Amoz wirkte im damaligen Südreich Juda zwischen 740 und 701 v. Chr.
 • Izaiaš (hebrejsky יְשַׁעְיָהוּ, Ješajahu - Hospodin je spása) je jeden z významných izraelských proroků období Starého zákona. Jako období jeho působení se uvádí roky 781 – 687 př. n. l. v severním i jižním izraelském království. Jeho osobě se připisuje autorství biblické knihy Izaiaš, případně jen autorství její první části, tedy kapitoly 1-39. Byl synem blíže neznámého Amosa, který byl podle rabínské tradice z královského rodu.
 • Jesaja (Hebreeuws: יְשַׁעְיָהוּ, Grieks: Ἠσαίας = Ēsaias) was een van de grote profeten uit het Oude Testament. Volgens uitleggers bevat het Bijbelboek Jesaja dat zijn naam draagt, niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen. Yeshayahoe (de Hebreeuwse naam van Jesaja), was getrouwd en had twee zonen die allebei een symbolische naam droegen: Maher-Salal Chas-Baz (haastige roof, spoedige buit, Jes 8:1-4) en Sear-Jasub (een rest keert weer, Jes 7:3).
 • İşaya, Tanah'ta Yeşaya ismiyle bahsonulan bir peygamberdir (MÖ 7. yy.). Adı "Yehova'nın kurtuluşu" anlamına gelir. Daha çok Ahaz'ın (MÖ 736 - MÖ 716) ve Hezekiya'nın (MÖ 715 - MÖ 686) hükümdarlıkları sırasında faaliyet gösterdi. Bu dönem Asurluların yükseliş dönemine rastlamaktadır. Samarra'nın yıkılışına tanık oldu (MÖ Aralık 722 - MÖ Ocak 721). Vaazlarının ana düşüncesi, Tanrı'nın kutsal olduğu, İsrailoğullarının da onun gibi kutsal olmaları gerektiğidir.
 • Isaias (hebreeraz: יְשַׁעְיָהוּ, estandar: Yeshayahu, tiberieraz: Yəšạʻyā́hû; antzinako grezieraz: Ἠσαΐας, Ēsaïās ; arabieraz: شعيا Shaiya; "Yahveh nire salbatzailea da")) K.a. VIII. mendeko Israelgo profeta bat izan zen, eta Asiriar Inperioak eragindako krisian zehar profetizatu zuen. Bere izena duen Bibliako liburuaren lehen zatia gutxienez idatzi zuen. Ziur aski Jerusalemen jaio zen K. a. 770-760 inguruan, eta errege-familiarekin ahaidetuta zegoen.
 • Isaïes Yeshayaáh (Jahvè és salvació) fou un dels profetes del Segle VIII aC, que profetitzà durant la crisis causada per l'expansió del imperi assiri. Va escriure com a mínim la primera part del llibre de la Bíblia que porta el seu nom. Nasqué probablement a Jerusalem entre el 770 i el 760 aC i estava emparentat amb la família reial (cosí d'Azaries segons la tradició talmúdica.
 • Ézsaiás vagy Isaiás vagy Izajás vagy Jesajá(héber יְשַׁעְיָהוּ sztenderd: Yəšaʿyáhu, tiberiasi Yəšaʿăyāhû; görög: Ἠσαΐας, Észaiasz ; arab اشعیاء, Asíja) az i. e. 8. században élt judeai próféta, a bibliai Ézsaiás könyve fő alakja, akit hagyományosan a könyv szerzőjének gondolnak.Több, mint négy évtizeden keresztül hirdette Isten szavát Jeruzsálemben - Kr. e. 740 - 700 körül - és az utódokra rendkívül nagy hatást gyakorolt.
rdfs:label
 • Isaïe
 • Isaia
 • Isaiah
 • Isaias
 • Isaías
 • Isaías (profeta)
 • Isaïes (profeta)
 • Izajasz
 • Izajáš
 • Jesaja
 • Jesaja (profeet)
 • Yesaya
 • Ézsaiás próféta
 • İşaya
 • Исаия
 • Исая
 • イザヤ
 • 이사야
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Isaïe
is dbpedia-owl:relative of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of