L'insurrection polonaise de 1861-1864 ou insurrection de janvier est un ensemble de mouvements qui ont lieu durant cette période dans le royaume de Pologne, sous tutelle russe, et dans les provinces ex-polonaises de l'Empire russe (Lituanie, Volhynie, Ruthénie), dont l'apogée se situe dans le soulèvement de janvier 1863, suivi d'une longue phase de guérilla contre l'armée russe.Après l'insurrection de Kościuszko en 1794, celle du royaume de Pologne en 1830-1831 et le Soulèvement de Cracovie en 1846, c'est la dernière des grandes insurrections patriotiques (principalement nobiliaires) de la Pologne.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'insurrection polonaise de 1861-1864 ou insurrection de janvier est un ensemble de mouvements qui ont lieu durant cette période dans le royaume de Pologne, sous tutelle russe, et dans les provinces ex-polonaises de l'Empire russe (Lituanie, Volhynie, Ruthénie), dont l'apogée se situe dans le soulèvement de janvier 1863, suivi d'une longue phase de guérilla contre l'armée russe.Après l'insurrection de Kościuszko en 1794, celle du royaume de Pologne en 1830-1831 et le Soulèvement de Cracovie en 1846, c'est la dernière des grandes insurrections patriotiques (principalement nobiliaires) de la Pologne. Elle est particulièrement complexe du fait de l'opposition entre les conservateurs et les radicaux polonais, sur place (« Blancs » et « Rouges ») et dans l'émigration (« l'hôtel Lambert » d'Adam Czartoryski contre la Société démocratique polonaise de Mieroslawski) ; entre les propriétaires fonciers nobles polonais et les paysans serfs (polonais, lituaniens ou ruthènes) ; entre les tenants de la Pologne d'avant 1772 et les partisans de la reconnaissance des peuples lituaniens et ukrainiens.La défaite de 1864 a pour résultat une répression impitoyable et la suppression quasi complète de l'autonomie du royaume de Pologne et la russification des provinces ex-polonaises de l'Empire russe.
 • Als Januaraufstand (polnisch Powstanie styczniowe) wird eine vor allem gegen die russische Teilungsmacht gerichtete polnische Erhebung in Kongresspolen sowie in litauisch-weißrussischen Gouvernements des Russischen Kaiserreichs in den Jahren 1863/1864 bezeichnet. Der hauptsächlich von den adligen Schichten geführte Aufstand, dem sich auch Teile des Bürgertums und Bauern anschlossen, hatte die Wiederherstellung der I. Rzeczpospolita in den Grenzen von 1772 zum Ziel. Der Kampf der schlecht ausgerüsteten Aufständischen, die trotz großer Sympathien in England und Frankreich keinen militärischen Beistand gegen die kaiserlich-russischen Truppen erhielten, wurde vor allem als Partisanenkrieg geführt. Trotz einiger Erfolge wurde der Aufstand brutal niedergeschlagen, auch weil es nicht gelang, ähnlich wie zu Zeiten des Novemberaufstands 1830/31, die große Masse der Bauern für den Aufstand zu gewinnen. In der Folge wurden sämtliche polnischen Sonderrechte aufgehoben und es begann eine Politik der verstärkten Russifizierung.
 • Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys., to jest co czwarty Polak.Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej.Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów. Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze (m.in. Orzeszkowa – Nad Niemnem, Dąbrowska – Noce i dnie, Żeromski – Wierna rzeka) i sztuce (Grottger – Polonia i Lithuania, Matejko – Polonia) XIX i XX wieku.
 • Lednové povstání, polsky Powstanie styczniowe, proti Ruskému impériu vzniklo manifestem Prozatímní národní vlády 22. ledna 1863 na území Kongresového Polska, od 1. února 1863 Litvy, Běloruska a části Ukrajiny a Ruska a trvalo do roku 1864, kdy bylo definitivně poraženo. Vzniklo spontánně z odporu mladých Poláků, kteří odmítali sloužit v Ruské armádě a utíkali do lesů. K nim se připojila polská šlechta a mnoho měšťanů. Polské skupiny, často vyzbrojené jen kosami, musely brzy přejít ke gerilové válce, ale boje trvaly 18 měsíců.Bylo to největší polské národní povstání, setkalo se s mezinárodní podporou nejen veřejného mínění. Mělo charakter partyzánské války s přibližně 1200 bitev a střetů. Přes počáteční úspěchy skončilo porážkou povstalců, z nichž několik desítek tisíc padlo v bojích, téměř jeden tisíc bylo popraveno, 38 000 odsouzeno na nucené práce a na Sibiř a okolo deseti tisíc emigrovalo. Po bitvách Rusové pálili obce, které ukrývaly povstalce a vraždili civilní obyvatelstvo. Zničeny byly četné kulturní statky, např. rozsáhlý archiv Zamojských ve Zvěřinci. Vilno zpacifikovaly oddíly Michaila Muravjova, zvaného Věšátěl. Na Litvě padlo asi 10 000 polských šlechticů z celkového počtu 40 tisíc, to jest každý čtvrtý Polák..
 • De Januariopstand was een guerrilla-opstand tegen het Russische keizerrijk in gebieden van het voormalige Pools-Litouwse Gemenebest, te weten Polen (aldaar de opvolger van de Novemberopstand), Litouwen, Wit-Rusland, Letland, delen van Oekraïne en West-Rusland. De opstand begon op 22 januari 1863 en eindigde toen de laatste opstandelingen in het jaar 1865 gevangengenomen waren.De aanleiding was de instelling van de dienstplicht voor jonge Poolse mannen in het Russische leger. De opstand werd met veel geweld neergeslagen onder leiding van Michail Moeravjov-Vilenski, hetgeen bekritiseerd in zowel Europa alsook binnen Rusland zelf. Ongeveer 70.000 opstandelingen werden verbannen naar Siberië en andere gebieden buiten het strijdgebied. Verder werd onder andere het Russisch als officiële staatstaal ingesteld in Polen. De murwgeslagen bevolking schakelde na de opstand om naar 'organisch werk'; niet langer werd onafhankelijkheid door gewapende strijd nagestreefd, maar economische en culturele verbeteringen werden nu voorop gesteld. In 1905 volgden echter toch weer opstanden tijdens de Poolse Revolutie.
 • Ocak Ayaklanması, Polonya'daki Rus yönetimine karşı düzenlenen ayaklanma (1863-1864). Başarısızlıkla sonuçlanmış ve Rusların Polonya üzerindeki denetiminin daha da güçlenmesine yol açmıştır.II. Aleksandr'ın 1855'te Rus Çarı ve Polonya kralı olmasının ardından, Ruslar Polonya'da Kasım Ayaklanması'ndan (1830-1831) beri uyguladıkları baskıları belli ölçüde yumuşatmışlardı. Ama Rus yönetimine son vermek için mücadele için gizli örgütler, öğrencilerin ve kentlerdeki gençlik gruplarının desteğiyle etkinliklerini sürdürüyorlardı. Bu grupların 1860'ların başında kitle gösterileri düzenlemeye başlamaları üzerine, Polonya hükümetinin fiili başkanı olan ılımlı reformcu Kont Aleksander Wielopolski, bütün radikal Polonyalı gençlerin Rus ordusunda askere alınmasını kararlaştırdı. Ama askere çağrılan gençler Varşova'dan kaçarak (14-15 Ocak 1863) kentin yakınlarındaki bir ormanda gizlendiler ve 22 Ocak'ta yayınladıkları bildiriyle ulusal ayaklanma çağrısında bulundular. Birkaç çatışma dışında Rus birlikleri karşısında başarı sağlayamamalarına ve silah açısından yetersiz küçük gruplar olmalarına karşın, zanaatçıların, işçilerin, küçük toprak sahiplerinin ve memurların desteğini kazanarak köylüleri büyük toprak sahiplerine karşı ayaklandırmaya başladılar.Aynı tarihte Varşova'da bir yeraltı hükümeti kuran ayaklanmacılar, 300 bin kişilik düzenli Rus ordusuna karşı gerilla savaşına giriştiler. Ayaklanma çok geçmeden Polonya sınırlarının dışına taşarak Litvanya'ya, Beyaz Rusya'nın bazı kesimlerine ve Prusya ve Avusturya'nın elindeki Polonya topraklarına yayıldı. Ayaklanmacılar bazı yabancı ülkelerin Çar Aleksandr'a protesto notaları yollamalarını sağladılarsa da, gereksindikleri askeri yardımı alamadılar. Öte yandan Temmuzda devrimci hükümette üstünlüğü ele geçiren ılımlılar, söz verilen toprak reformunu erteleyerek köylülerin ayaklanmaya sağladıkları desteğin zayıflamasına neden oldular.Devrimci önder Romuald Traugutt Ekim ortalarında hareketin önderliğini ele geçirdiğinde ayaklanma gücünü ve etkisini yitirmeye başlamış, Litvanya'daki ayaklanma ise Vilnius celladı olarak bilinen Mihail Nikolayeviç Muravyov tarafından acımasızca bastırılmıştı. Yeni Polonya genel valisi Teodor Berg göreve başlar başlamaz koyu bir baskı rejimi kurdu. Öte yandan Rusların köylülerin desteğini kazanmak amacıyla 1863 yazından başlayarak yürürlüğe koydukları reformlar ayaklanmanın kırsal kesimde iyiden iyiye güç yitirmesine yol açtı. Ocak Ayaklanması, Nisan 1864'te tutuklanan Traugutt ve öteki devrimci önderlerin Ağustosta idam edilmeleriyle tamamen bastırıldı.
 • The January Uprising (Polish: powstanie styczniowe, Lithuanian: 1863 m. sukilimas, Belarusian: Паўстанне 1863-1864 гадоў) was an uprising in the former Polish-Lithuanian Commonwealth (present-day Poland, Lithuania, Belarus, Latvia, parts of Ukraine, and western Russia) against the Russian Empire. It began on 22 January 1863 and lasted until the last insurgents were captured in 1865.The uprising began as a spontaneous protest by young Poles against conscription into the Imperial Russian Army. It was soon joined by high-ranking Polish-Lithuanian officers and various politicians. The insurrectionists, severely outnumbered and lacking serious outside support, were forced to resort to guerrilla warfare tactics. They failed to win any major military victories or capture any major cities or fortresses, but their call for national unity, and the program of granting land to peasants led to the elimination of szlachta privileges. Reprisals against insurgents included the Tsar’s abolition of serfdom that granted land at low value and was designed to draw support of peasants away from the Polish nation and disrupt the national economy. Public executions and deportations to Siberia led many Polish to abandon armed struggle and turn instead to the idea of "organic work": economic and cultural self-improvement.
 • La Rivolta di Gennaio fu la più lunga rivolta polacca, lituana e bielorussa contro l'Impero russo: ebbe inizio il 22 gennaio 1863 e gli ultimi insorti non furono catturati che nel 1865. Iniziò come protesta spontanea da parte dei giovani polacchi contro la coscrizione all'interno dell'esercito russo; a loro si unirono subito diversi politici polacchi e alti ufficiali dell'esercito zarista. Gli insorti, in numero molto inferiore ai russi e privi del sostegno estero, furono obbligati a tattiche di guerriglia; essi non riuscirono ad ottenere nessuna grande vittoria e durante la campagna non fu tolta ai russi alcuna città o fortezza nella Polonia occupata. La rivolta ebbe tuttavia successo nel vanificare gli effetti dell'abolizione della schiavitù effettuata dallo zar, che aveva pensato così di conquistare l'appoggio dei contadini emancipandoli e mettendoli contro il resto della nazione polacca. Dopo la rivolta, vennero effettuati diversi atti di repressione contro i polacchi, come esecuzioni pubbliche, o deportazioni in Siberia, che ebbero l'effetto di indurre i polacchi ad abbandonare la battaglia armata e ad attestarsi invece su una linea di "lavoro organico" — il miglioramento economico e culturale.
 • Восстание 1863 года, или Январское восстание — шляхетское восстание на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой в границах нa востокe 1772 года. Началось 22 января 1863 года и продолжалось до осени 1864 года, окончившись поражением повстанцев.
 • El Levantamiento de Enero (polaco: powstanie styczniowe) - fue una rebelión armada contra el dominio ruso en Polonia en 1863-1864.
 • 1月蜂起または1863年蜂起(ポーランド語:powstanie styczniowe;リトアニア語:1863 m. sukilimas)は、旧ポーランド・リトアニア共和国領(現在のポーランド、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ北部とロシア西端部)で発生したロシア帝国に対する武装蜂起。1863年1月22日に始まり、1864年4月11日に終結した。最後の反乱者たちが掃討された1865年まで続いたとする場合もある。蜂起はポーランドの青年がロシア帝国軍に徴兵されることに対する抗議運動と同時に始まり、すぐにポーランド人やリトアニア人の高官や様々な政治家も参加した。反乱軍は規模が小さく、諸外国からの本格的な支援も無かったため、必然的にゲリラ戦術を採用することを余儀なくされた。彼ら反乱軍はいかなる軍事的勝利を得ることも、どの主要都市や要塞を占拠することも出来なかったが、小作農たちを民族運動から遠ざけようと企図された、ロシア領ポーランド地域における農奴制廃止の効果を薄れさせることには成功した。反乱の参加者たちには処刑やシベリアへの流刑といった残酷な報復が待っていた。こうしたロシア政府の厳しい対応のおかげで、ポーランド・リトアニアの人々はさらなる軍事闘争を引き起こすのをあきらめ、「有機的労働」(Organic work)の理念を受け入れて経済面や文化面での国力強化に専念するようになった。
 • A Revolta de Janeiro foi a mais longa insurreição polonesa contra a Rússia tsarista: começou em 22 de janeiro de 1863, e os últimos insurgentes não foram capturados até 1865. Começou com um protesto espontâneo por jovens poloneses contra o alistamento no Exército russo. A revolta foi logo apoiada por vários políticos e oficiais de alta patente polonesa do exército tsarista. Os revoltosos, logo cresceram em número e sem qualquer ajuda externa, foram forçados a recorrer à táticas de guerrilha. Os insurretos não conseguiram qualquer vitória militar importante e nem no decorrer da campanha, qualquer grande cidade ou fortificação foi recapturada na Polônia ocupada. A revolta conseguiu, contudo, sucesso em neutralizar o efeito da abolição pelo Tsar da servidão na partição russa, que tinha sido planejada para convencer os camponeses poloneses a não serem mais o suporte do restante da nação. As severas represálias contra os poloneses devido à revolta, tais como execuções públicas ou deportações para a Sibéria, levaram muitos poloneses a abandonar a luta armada e a retornar à ideia de "trabalho orgânico" - o auto-aperfeiçoamento econômico e cultural.
 • L'Aixecament de gener va començar el 22 de gener de 1863 com una protesta espontània dels joves polonesos contra el reclutament en l'Exèrcit de l'Imperi Rus, i aviat s'hi van sumar els oficials d'alt rang de Polònia-Lituània i polítics diversos. La revolta es va escampar pels territoris de l'antiga Confederació de Polònia i Lituània (les actuals Polònia, Lituània, Bielorússia, Letònia, i parts d'Ucraïna, l'oest de Rússia) i va durar fins que els darrers insurgents van ser capturats el 1865.
 • A januári felkelés (lengyelül: powstanie styczniowe) a legjelentősebb litván–lengyel felkelés volt az Orosz Birodalom ellen: 1863. január 22-én indult, és a forradalmárok utolsó tagjait csak 1865-ben fogták el.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 507125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 24718 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 174 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110937237 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'insurrection polonaise de 1861-1864 ou insurrection de janvier est un ensemble de mouvements qui ont lieu durant cette période dans le royaume de Pologne, sous tutelle russe, et dans les provinces ex-polonaises de l'Empire russe (Lituanie, Volhynie, Ruthénie), dont l'apogée se situe dans le soulèvement de janvier 1863, suivi d'une longue phase de guérilla contre l'armée russe.Après l'insurrection de Kościuszko en 1794, celle du royaume de Pologne en 1830-1831 et le Soulèvement de Cracovie en 1846, c'est la dernière des grandes insurrections patriotiques (principalement nobiliaires) de la Pologne.
 • Восстание 1863 года, или Январское восстание — шляхетское восстание на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой в границах нa востокe 1772 года. Началось 22 января 1863 года и продолжалось до осени 1864 года, окончившись поражением повстанцев.
 • El Levantamiento de Enero (polaco: powstanie styczniowe) - fue una rebelión armada contra el dominio ruso en Polonia en 1863-1864.
 • L'Aixecament de gener va començar el 22 de gener de 1863 com una protesta espontània dels joves polonesos contra el reclutament en l'Exèrcit de l'Imperi Rus, i aviat s'hi van sumar els oficials d'alt rang de Polònia-Lituània i polítics diversos. La revolta es va escampar pels territoris de l'antiga Confederació de Polònia i Lituània (les actuals Polònia, Lituània, Bielorússia, Letònia, i parts d'Ucraïna, l'oest de Rússia) i va durar fins que els darrers insurgents van ser capturats el 1865.
 • A januári felkelés (lengyelül: powstanie styczniowe) a legjelentősebb litván–lengyel felkelés volt az Orosz Birodalom ellen: 1863. január 22-én indult, és a forradalmárok utolsó tagjait csak 1865-ben fogták el.
 • Ocak Ayaklanması, Polonya'daki Rus yönetimine karşı düzenlenen ayaklanma (1863-1864). Başarısızlıkla sonuçlanmış ve Rusların Polonya üzerindeki denetiminin daha da güçlenmesine yol açmıştır.II. Aleksandr'ın 1855'te Rus Çarı ve Polonya kralı olmasının ardından, Ruslar Polonya'da Kasım Ayaklanması'ndan (1830-1831) beri uyguladıkları baskıları belli ölçüde yumuşatmışlardı.
 • Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864.
 • De Januariopstand was een guerrilla-opstand tegen het Russische keizerrijk in gebieden van het voormalige Pools-Litouwse Gemenebest, te weten Polen (aldaar de opvolger van de Novemberopstand), Litouwen, Wit-Rusland, Letland, delen van Oekraïne en West-Rusland. De opstand begon op 22 januari 1863 en eindigde toen de laatste opstandelingen in het jaar 1865 gevangengenomen waren.De aanleiding was de instelling van de dienstplicht voor jonge Poolse mannen in het Russische leger.
 • 1月蜂起または1863年蜂起(ポーランド語:powstanie styczniowe;リトアニア語:1863 m.
 • The January Uprising (Polish: powstanie styczniowe, Lithuanian: 1863 m. sukilimas, Belarusian: Паўстанне 1863-1864 гадоў) was an uprising in the former Polish-Lithuanian Commonwealth (present-day Poland, Lithuania, Belarus, Latvia, parts of Ukraine, and western Russia) against the Russian Empire. It began on 22 January 1863 and lasted until the last insurgents were captured in 1865.The uprising began as a spontaneous protest by young Poles against conscription into the Imperial Russian Army.
 • Lednové povstání, polsky Powstanie styczniowe, proti Ruskému impériu vzniklo manifestem Prozatímní národní vlády 22. ledna 1863 na území Kongresového Polska, od 1. února 1863 Litvy, Běloruska a části Ukrajiny a Ruska a trvalo do roku 1864, kdy bylo definitivně poraženo. Vzniklo spontánně z odporu mladých Poláků, kteří odmítali sloužit v Ruské armádě a utíkali do lesů. K nim se připojila polská šlechta a mnoho měšťanů.
 • La Rivolta di Gennaio fu la più lunga rivolta polacca, lituana e bielorussa contro l'Impero russo: ebbe inizio il 22 gennaio 1863 e gli ultimi insorti non furono catturati che nel 1865. Iniziò come protesta spontanea da parte dei giovani polacchi contro la coscrizione all'interno dell'esercito russo; a loro si unirono subito diversi politici polacchi e alti ufficiali dell'esercito zarista.
 • Als Januaraufstand (polnisch Powstanie styczniowe) wird eine vor allem gegen die russische Teilungsmacht gerichtete polnische Erhebung in Kongresspolen sowie in litauisch-weißrussischen Gouvernements des Russischen Kaiserreichs in den Jahren 1863/1864 bezeichnet. Der hauptsächlich von den adligen Schichten geführte Aufstand, dem sich auch Teile des Bürgertums und Bauern anschlossen, hatte die Wiederherstellung der I. Rzeczpospolita in den Grenzen von 1772 zum Ziel.
 • A Revolta de Janeiro foi a mais longa insurreição polonesa contra a Rússia tsarista: começou em 22 de janeiro de 1863, e os últimos insurgentes não foram capturados até 1865. Começou com um protesto espontâneo por jovens poloneses contra o alistamento no Exército russo. A revolta foi logo apoiada por vários políticos e oficiais de alta patente polonesa do exército tsarista. Os revoltosos, logo cresceram em número e sem qualquer ajuda externa, foram forçados a recorrer à táticas de guerrilha.
rdfs:label
 • Insurrection polonaise de 1861-1864
 • 1月蜂起
 • Aixecament de gener
 • Januaraufstand
 • Januariopstand (Rusland)
 • January Uprising
 • Januári felkelés
 • Lednové povstání
 • Levantamiento de Enero
 • Ocak Ayaklanması
 • Powstanie styczniowe
 • Revolta de Janeiro
 • Rivolta di Gennaio
 • Польское восстание (1863)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:guerres of
is foaf:primaryTopic of