Ingeburge de Danemark ou encore Ingeborg ou Isambour, reine consort des Francs appartenant à la dynastie des Capétiens.↑ Ingeburge de Danemark sur le site de la Fondation pour la généalogie médiévale

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Ingeburge de Danemark ou encore Ingeborg ou Isambour, reine consort des Francs appartenant à la dynastie des Capétiens.
 • Ingeborg de Dinamarca ( 1175 - Corbeil 1236 ), princesa de Dinamarca i reina consort de França (1193-1223).
 • Ingeborga Duńska, fr. Ingeborg, Isambour, Ingeburge, Ingelburge, lub Isemburge de Danemark (ur. 1175 - 29 lipca 1236, w Corbeil) - córka Waldemara I Wielkiego - króla Danii, i Zofii Mińskiej, siostra króla Kanuta VI i króla Waldemara II. Królowa Francji jako druga żona Filipa II Augusta.Ślub Ingeborgi i Filipa miał miejsce 15 sierpnia 1193. Filip był wdowcem, jego pierwsza żona - Izabella z Hainaut zmarła w 1190. Dzień po ślubie Filip nagle nabrał "obrzydzenia" do Ingeborgi - nie wiemy dlaczego tak się stało. Król odmówił koronowania żony i postanowił natychmiast się rozwieść. 5 listopada 1193 specjalna rada zwołana w Compiègne, zgodziła się na przeprowadzenie rozwodu.Ingeborga sprzeciwiła się tej decyzji, więc Filip zamknął ją w klasztorze Saint-Maur-des-Fossés i wystąpił do papieża o anulowanie małżeństwa z powodu jego nieskonsumowania. Ingeborga jednak utrzymywała, że do konsumpcji doszło, dlatego papież Celestyn III, a później i Innocenty III nie przychylili się do prośby króla. Filip nie przejął się tym i w czerwcu 1196 poślubił Agnieszkę z Meranu. Kościół nie uznał tego małżeństwa, król Francji został ekskomunikowany - w grudniu 1199. Filip opierał się przez 9 miesięcy. W końcu gdy zaczęły się niepokoje wśród ludu i możnych, odesłał Agnieszkę. Ekskomunika została uchylona we wrześniu 1200, jednak Ingeborga nadal była więziona - przeniesiono ją do zamku w Étampes. Do ostatecznego pogodzenia się żony i męża papież doprowadził dopiero w 13 lat później (1213) - Filip zamierzał zagarnąć dla siebie koronę Anglii i potrzebował poparcia Danii. Od tego czasu Ingeborga spędziła większość życia w klasztorze, w Saint-Jean-de-l’Ile - który zresztą ufundowała. Znajdował się on blisko Corbeil, Essonne. Ingeborga zmarła w 1236, przeżyła swojego męża o ponad 14 lat.
 • Ingeborg van Denemarken (± 1180 (1175?) - 30 juli 1236) was een dochter van de Deense koning Waldemar de Grote en Sophia van Minsk. Zij werd door haar broer, Knoet VI van Denemarken, uitgehuwelijkt aan Filips II van Frankrijk na de dood van diens eerste vrouw Isabella van Henegouwen († 1190). Het huwelijk, dat ingezegend werd te Amiens op 14 augustus 1193, kwam Filips niet ongelegen, aangezien het hem zou verzekeren van een Deens bondgenootschap in zijn strijd tegen de Engelse Plantagenets, die tot zijn ergernis bijna geheel Zuidwest-Frankrijk van hem in leen hielden.Maar toen de koning zich klaarmaakte om zijn echtelijke plichten te vervullen, viel hij op onverklaarbare wijze ten prooi aan nerveuze spanningen, zo erg dat hij, zelfs na herhaalde pogingen, niet in staat bleek tot seksuele omgang met zijn jonge bruid. Aan de aartsbisschop van Reims vertelde de koning over zijn fysieke afkeer tegenover Ingeborg, des te meer onverklaarbaar, omdat er haar niets kon verweten worden. Alle toenmalige bronnen getuigen ook eensluidend over haar schoonheid. De koning geloofde uiteindelijk dat de duivel zelf ermee gemoeid was en wenste het huwelijk te laten ontbinden. In afwachting van een definitieve beslissing werd koningin Ingeborg verplicht zich terug te trekken, eerst in een klooster te Saint-Maur-des-Fossés, later in de burcht van Étampes. Bij de bevolking leefden allerlei geruchten over de mysterieuze impotentie van hun koning, en de insinuatie dat Ingeborg mogelijk geen maagd meer was op het moment van het huwelijk veroorzaakte zelfs relletjes bij de Deense studenten in Parijs. Op 5 november 1193 werd een grote bijeenkomst van vazallen en bisschoppen gehouden te Compiègne, waar Ingeborg gedagvaard werd, zonder verdedigers en onvoldoende vertrouwd met de Franse taal. Daar werd besloten het koninklijke huwelijk te ontbinden, op grond van een of andere verre bloedverwantschap, maar toen een tolk haar de ongunstige beslissing probeerde uit te leggen riep zij uit, in gebrekkig Latijn: "Mala Francia!" ("Frankrijk slecht!") , en daarna, verontwaardigd: "Roma! Roma!" (waarmee zij duidelijk maakte dat zij wenste bij de paus in beroep te gaan).De koning was woedend en wilde haar naar Denemarken terugsturen, maar dat weigerde zij resoluut, overtuigd van haar gelijk. Zij werd uiteindelijk in erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een kasteel te Cysoing, waar zij enkel het bezoek kreeg van bisschop Stephanus van Doornik, die zich over haar ontfermde. Hij ging in Rome haar zaak bepleiten bij paus Celestinus III, en kreeg daarbij steun van haar broer koning Knoet, voor wie de hele kwestie aankwam als een vernedering van zijn familie. Op 13 maart 1195 werd dan ook de eerdere ontbinding van het huwelijk ongeldig verklaard, maar toen de Deense gezanten, die het goede nieuws aan hun koning wilden gaan melden, door Filips werden tegengehouden en gearresteerd was de maat vol. Filips ontsnapte ternauwernood aan de excommunicatie door zich bereid te verklaren de laatste huwelijksbanden niet te zullen verbreken en geen ander huwelijk aan te gaan. Maar dat was niet meer dan een vage belofte, want, uit bezorgdheid voor de bestendiging van zijn opvolging, ging hij in heel Europa op zoek naar een geschikte huwelijkskandidate. Die meende hij uiteindelijk gevonden te hebben in de persoon van Agnes, dochter van hertog Berthold IV van Meranië. Het huwelijk werd ingezegend in juni 1196, en Agnes schonk de koning nog twee kinderen.Intussen werd Celestinus III opgevolgd door de energieke Innocentius III. Deze veroordeelde het huwelijk en dwong de koning Ingeborg opnieuw als wettige vrouw te erkennen. Toen Filips II deze waarschuwing bleef negeren, plaatste de paus op 15 januari 1200 het gehele Franse volk onder interdict. Onder de toenemende druk van zijn ontevreden onderdanen moest de koning uiteindelijk toch toegeven. Agnes moest een stap terugzetten en Ingeborg mocht als koningin naar het hof terugkeren, al bleef de koning halsstarrig weigeren een normaal huwelijksleven met haar te leiden. Deze slepende kwestie kreeg onverhoopt een oplossing toen Agnes van Meranië op 20 juli 1201 overleed. Ingeborg van Denemarken zou zich blijvend bekommeren om de opvoeding van de twee kinderen uit het huwelijk van Agnes en haar echtgenoot. De fysieke afkeer van Filips-Augustus voor Ingeborg ging nooit over, integendeel, hij nam nog toe door al het verdriet dat de hele kwestie hem bezorgd had. In ontroerende brieven, onder meer gericht aan de paus, beklaagde zij zich over de mensonwaardige omstandigheden waarin zij moest leven. Op alle waarschuwingen en klachten over zijn wrede handelwijze verdedigde de koning zich echter steevast in termen van "vervloeking en hekserij". Ondanks alles verbeterde hun verstandhouding toch enigszins met de jaren, zeker vanaf 1213, ook al omdat de politieke omstandigheden (Slag bij Bouvines) de koning dwongen zijn verziekte relaties met Denemarken nieuw leven in te blazen. Ingeborg van Denemarken stond aan het sterfbed van haar echtgenoot, wiens ogen zij sloot op 14 juli 1223. Zij trok zich daarna in alle discretie terug in Orléans, hetgeen haar de bijnaam Koningin van Orléans opleverde bij haar tijdgenoten. Ten slotte verhuisde zij naar het klooster dat zij had gesticht in Corbeil. Ze overleefde koning Lodewijk VIII en overleed op 30 juli 1236, tien jaar na de troonsbestijging van Lodewijk IX. In haar testament wenste zij uitdrukkelijke als koningin begraven te worden in het koninklijk mausoleum van Saint-Denis, maar deze wens werd door Lodewijk IX niet ingewilligd, uit respect voor zijn grootvader Filips Augustus, maar ook omdat zij nooit officieel als koningin van Frankrijk was gezalfd en dus in de ogen van de kerk ook geen recht had op die eer.Na haar dood werd zij heilig verklaard. Haar feestdag valt op 30 juli, haar overlijdensdag. Volgens legenden kwam er op de bijeenkomst van hoogwaardigheidsbekleders die moest leiden tot haar eerherstel een mysterieuze, verder totaal onbekende jongeman opdagen, die door zijn fysieke schoonheid en zijn bekoorlijke welsprekendheid het illustere gezelschap zodanig imponeerde dat hij de stemming in haar voordeel wist om te buigen.
 • アンジュビュルジュ・ド・ダヌマルク(Ingeburge de Danemark, Ingeborgとも, 1175年 - 1236年7月29日)は、フランス国王フィリップ2世の2度目の王妃。デンマーク王ヴァルデマー1世と最初の王妃ミンスク公女ソフィアの末娘。イザンブール(Isambour)ともいう。ここではインゲボルグとのカナ表記を用いている(実際にはインゲボーの表記が正しい)。1193年8月15日、フィリップ2世の後添えとして結婚。美しく気だての良い、王も目を見張るブロンド女性だったという。しかし、結婚翌日に王が心変わりし、結婚の無効を宣言。王妃はソワソンにいたローマ教皇ケレスティヌス3世に抗議した。王の突然の翻意については、「新婚初夜にまるで男性機能が働かず、王はこれは魔女の仕業であると決めつけた。」という逸話がある。教皇は彼女を援護し、王に王妃と暮らすよう厳命したが、王は教皇庁使節と面会せず、結婚の無効という自分の主張のみ言い立てた。母国に帰ってまで恥をさらすのを拒んだインゲボルグはフランスにとどまり、教会を盾に王と対決し続けた。そのうち、「独身」であったフィリップは、メラン公ベルトルド4世の娘アニェスと1196年に結婚した。アニェスとの生活で2人の子供ができるが、1199年、突然彼は彼女を追い出し、インゲボルグを王妃として呼び戻した。これは、一時的でも同居して教皇を欺くためであったのだが、この仕打ちを王が自分に飽きたせいだと悲観したアニェスは病死してしまった。王は芝居が済んだと見るや、アニェスの死はインゲボルグのせいだと、今度は彼女をエタンプの城に閉じこめた。デンマークからの召使いは遠ざけられ、塔の一室に閉じこめられた。満足な食事も与えられず、部屋も不衛生だった。教皇はフランス全土の教会に「聖務停止」の命令を下した。ミサも、洗礼も、結婚も、葬儀も行われなくなった。このため埋葬されない遺体が墓地に並べられ、伝染病が流行した。1213年、エノー伯を攻めていたフィリップは、イングランド海軍の応援を受けたフランドル軍との戦いで完敗し、フランス海軍の帆船の大半を失った。そこで脳裏によぎったのは、ヨーロッパ最強の海軍を持つデンマークだった。当時の王はインゲボルグの兄ヴァルデマー2世であった。フィリップはインゲボルグの幽閉されていたエソンヌの小島に急いだ。彼女は生きていた。王の来訪を聞いてひざまずく彼女の手を取り、王は長年の虐待を詫び、インゲボルグを解放した。デンマークの応援を得たフランスは、ジョン王との戦いに快勝した。それからのち、フィリップが死ぬまで、そばにインゲボルグは王妃として常にいた。臨終の際、王太子ルイ(ルイ8世)を呼び、王はインゲボルグの行く末を頼んだ。「このマダムには、苦労をかけたから…」と涙したという。
 • Ingeborg Dánská (dánsky Ingeborg Valdemardatter, francouzsky Ingeburge de Danemark; 1176 – 29. července 1236 Corbeil) byla francouzská královna z dynastie Valdemarů. Většinu svého života strávila v ústraní, nejdříve byla manželem zapuzena, poté se na více než deset let stala královnou vdovou. Byla majitelkou dodnes zachovaného bohatě iluminovaného žaltáře.
 • Ингеборга Датская (дат. Ingeborg Valdemardatter af Danmark, фр. Ingeburge de Danemark, 1174 — 29 июля 1236, Корбей, Эссонна, Франция) — королева Франции в 1193 и 1200 — 1223 годах. Ингеборга была дочерью короля Дании Вальдемара I Великого и Софьи Полоцкой.
 • Ingeborg ((French) Isambour, Ingeburge; also Ingelburge, Ingelborg, Isemburge) (1175 – 29 July 1236) was a Danish-born queen consort of France.She was a daughter of Valdemar I of Denmark and Sofia of Minsk. Her maternal grandparents were Volodar of Minsk and Richeza of Poland. Her mother was also a maternal half-sister of Canute V of Denmark.
 • Ingeburge di Danimarca, o Ingeborg o Isambour (1176 circa – Corbeil, 29 luglio 1236), fu figlia del re di Danimarca Valdemaro I il Grande e moglie del re di Francia Filippo II Augusto.
 • Ingeborg da Dinamarca, (também chamada Isambour, Isemburge, Ingeburge ou Ingelborg) (1175 - 29 de Julho de 1236), foi rainha consorte da França, segunda esposa de Filipe Augusto, de 1180 até à sua morte. Era filha de Valdemar I da Dinamarca e de Sofia de Minsque, e irmã do rei Canuto VI da Dinamarca.
 • Dániai Ingeborg (1175 k. – 1236. július 29.) Franciaország királynéja, II. Fülöp Ágost második felesége, I. Valdemár dán király és Minszki Szófia leánya volt.Első felesége, Hainaut-i Izabella 1190-es halálát követően a trónörökös Lajos betegeskedése miatt Fülöp jobbnak látta új feleség után nézni. Választottja teljesen váratlan módon a dániai Ingeborg hercegnő volt. Miután megállapodtak 10 000 márka hozomány kifizetésében, Ingeborg azonnal útnak indult.Fülöp 1193. augusztus 14-én találkozott arájával, akit még aznap el is vett, másnap pedig érthetetlen okból koronázás helyett a krónikások által egybehangzóan szépségesnek nevezett Ingeborgot Saint-Maur-des-Fossés zárdájába (később egészségi állapotára való tekintettel Saint-Léger-en-Yveline királyi kastélyába) záratta, ahol meglehetősen rossz körülmények között kellett élnie. Ettől a naptól fogva nem ismerte el a dán hercegnőt királynénak, és újraházasodási lehetőséget követelt, aminek érdekében egyfelől váltig állította, hogy nem hálták el a nászt (Ingeborg épp az ellenkezőjét hangoztatta), másfelől igyekezett bebizonyítani, hogy Ingeborg túl közeli rokona. Egy francia egyházfőkből és bárókból összehívott gyűlés ezt az év végén ki is mondta, mire a király 1196-ban feleségül vette Merániai Ágnes bajor hercegnőt. 1198-ban azonban új pápa került trónra Rómában: III. Ince, aki a pápaság egyetemes primátusát hirdette, nem volt hajlandó elnézni a bigámiát, ezért figyelmen kívül hagyott követeléseit követően 1200. január 13-án interdictumot mondott ki egész Franciaországra, ahol így hivatalosan minden egyházi jellegű tevékenység megszűnt. Fülöp kénytelen volt visszakozni, és hivatalosan feleségének ismerte el Ingeborgot, mire 1200 szeptemberében feloldották a tilalmat. A szerencsétlen királynét Étampes várába zárták, Merániai Ágnes pedig Fülöp mellett maradt egészen 1201-ben bekövetkezett haláláig, így az uralkodó végeredményben bigámiában élt továbbra is. Ingeborgot elismerte ugyan királynénak, de nem élt vele, és koronázása is elmaradt. A király 1205-ben ismét harcot indított a házasság megsemmisítéséért, ám 1212-re kénytelen volt végleg belátni, hogy a pápa ellenállását nem tudja megtörni. Ingeborg továbbra is királyné maradt, és az angliai hadjárat ürügyén 1213 januárjában Soissons városában kimondták a békülést – a dán rokonság ugyanis jogalap lehetett az angol trónigényhez. Ingeborg ezúttal szabad maradt, bár továbbra sem élt együtt férjével. Idejének nagy részét Saint-Jean-de-l’Île kolostorában töltötte, Corbeil közelében. Férjét 13 évvel élte túl.
 • Ingeborg von Dänemark (auch Ingeborg von Frankreich, Ingeburge oder Isambour, * um 1175; † 29. Juli 1236 in Corbeil) war eine dänische Prinzessin und durch Ehe Königin von Frankreich.
 • Ingeborg de Dinamarca, a veces también llamada en español Isambur o Ingeburga de Dinamarca (c. 1175 – Corbeil, 1236), fue princesa de Dinamarca y reina consorte de Francia (1193–1223). Era hija de Valdemar I de Dinamarca y de Sofía de Minsk y hermana de los reyes Knut VI de Dinamarca y de Valdemar II de Dinamarca.Felipe Augusto, pretendiendo una alianza danesa contra Inglaterra y viudo de Isabel de Hainaut se casó son Isambur el 14 de agosto de 1193. Los testimonios de la época dan cuenta de su belleza. Pese a ello, el rey, la misma noche de bodas, manifestó una tal aversión por su joven esposa que le llevó a repudiarla de inmediato.Felipe Augusto apeló al papa Inocencio III para la anulación de su matrimonio alegando la no consumación del mismo, pero Isambur aseguró que ésta sí se había producido y la Santa Sede se negó a conceder la anulación. Una asamblea de obispos y barones celebrada en Compiègne a últimos de año, anuló este matrimonio aduciendo afinidad sanguínea entre los cónyuges, anulación que no fue aceptada por el Papa, que ansiaba intervenir en los asuntos del reino.[cita requerida]Felipe Augusto encerró a su esposa Isambur en el convento de Saint-Maur-des-Fossés y, más tarde, en la fortaleza de Étampes. Tres años más tarde, preocupado por una sucesión insegura, puesto que sólo tenía un hijo habido de su primer matrimonio con Isabel de Hainaut, Felipe Augusto se casó, en 1196, con Inés de Méran, provocando, con ello, una grave crisis en las relaciones del rey con el papado. Inocencio III declaró inválido este matrimonio y obligó a Felipe Augusto a repudiar a Inés de Méran y reponer en su puesto de reina a Isambur. Ante la renuencia de Felipe Augusto a cumplir con la orden del Papa, Inocencio III puso un interdicto a Francia, lo que suponía que se suspendía toda vida sacramental e impedía los entierros religiosos. Felipe Augusto prefirió ceder. Se separó de Inés e hizo regresar a la corte a Isambur, que ocupó su lugar como reina de Francia, aunque nunca se reanudó la vida conyugal entre ellos. El 7 de diciembre de 1200 el Papa levantó el interdicto.Retirada en Orleans, lo que le valió el título de reina de Orleans entre sus contemporáneos, que no sabían qué título darle, Isambur que continuaba considerándose reina solicitó, en su testamento, el ser enterrada en la Basílica de Saint-Denis, cosa a la que se negó Luis IX, tanto por respetar la voluntad de su abuelo como por el hecho de que la reina nunca llegó a ser consagrada como tal y, por tanto, respecto de la iglesia, Isambur nunca llegó a ser reina. Murió el 29 de junio de 1236 en Corbeil-Essonnes, y fue enterrada en Saint-Jean-en-l’Isle, cerca de Corbeil-Essonnes.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3212479 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17354 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110732848 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:couleur
 • skyblue
prop-fr:nom
 • 70 (xsd:integer)
 • Reine consort des Francs
prop-fr:période
 • 1193 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Ingeburge de Danemark ou encore Ingeborg ou Isambour, reine consort des Francs appartenant à la dynastie des Capétiens.↑ Ingeburge de Danemark sur le site de la Fondation pour la généalogie médiévale
 • Ingeborg de Dinamarca ( 1175 - Corbeil 1236 ), princesa de Dinamarca i reina consort de França (1193-1223).
 • アンジュビュルジュ・ド・ダヌマルク(Ingeburge de Danemark, Ingeborgとも, 1175年 - 1236年7月29日)は、フランス国王フィリップ2世の2度目の王妃。デンマーク王ヴァルデマー1世と最初の王妃ミンスク公女ソフィアの末娘。イザンブール(Isambour)ともいう。ここではインゲボルグとのカナ表記を用いている(実際にはインゲボーの表記が正しい)。1193年8月15日、フィリップ2世の後添えとして結婚。美しく気だての良い、王も目を見張るブロンド女性だったという。しかし、結婚翌日に王が心変わりし、結婚の無効を宣言。王妃はソワソンにいたローマ教皇ケレスティヌス3世に抗議した。王の突然の翻意については、「新婚初夜にまるで男性機能が働かず、王はこれは魔女の仕業であると決めつけた。」という逸話がある。教皇は彼女を援護し、王に王妃と暮らすよう厳命したが、王は教皇庁使節と面会せず、結婚の無効という自分の主張のみ言い立てた。母国に帰ってまで恥をさらすのを拒んだインゲボルグはフランスにとどまり、教会を盾に王と対決し続けた。そのうち、「独身」であったフィリップは、メラン公ベルトルド4世の娘アニェスと1196年に結婚した。アニェスとの生活で2人の子供ができるが、1199年、突然彼は彼女を追い出し、インゲボルグを王妃として呼び戻した。これは、一時的でも同居して教皇を欺くためであったのだが、この仕打ちを王が自分に飽きたせいだと悲観したアニェスは病死してしまった。王は芝居が済んだと見るや、アニェスの死はインゲボルグのせいだと、今度は彼女をエタンプの城に閉じこめた。デンマークからの召使いは遠ざけられ、塔の一室に閉じこめられた。満足な食事も与えられず、部屋も不衛生だった。教皇はフランス全土の教会に「聖務停止」の命令を下した。ミサも、洗礼も、結婚も、葬儀も行われなくなった。このため埋葬されない遺体が墓地に並べられ、伝染病が流行した。1213年、エノー伯を攻めていたフィリップは、イングランド海軍の応援を受けたフランドル軍との戦いで完敗し、フランス海軍の帆船の大半を失った。そこで脳裏によぎったのは、ヨーロッパ最強の海軍を持つデンマークだった。当時の王はインゲボルグの兄ヴァルデマー2世であった。フィリップはインゲボルグの幽閉されていたエソンヌの小島に急いだ。彼女は生きていた。王の来訪を聞いてひざまずく彼女の手を取り、王は長年の虐待を詫び、インゲボルグを解放した。デンマークの応援を得たフランスは、ジョン王との戦いに快勝した。それからのち、フィリップが死ぬまで、そばにインゲボルグは王妃として常にいた。臨終の際、王太子ルイ(ルイ8世)を呼び、王はインゲボルグの行く末を頼んだ。「このマダムには、苦労をかけたから…」と涙したという。
 • Ingeborg Dánská (dánsky Ingeborg Valdemardatter, francouzsky Ingeburge de Danemark; 1176 – 29. července 1236 Corbeil) byla francouzská královna z dynastie Valdemarů. Většinu svého života strávila v ústraní, nejdříve byla manželem zapuzena, poté se na více než deset let stala královnou vdovou. Byla majitelkou dodnes zachovaného bohatě iluminovaného žaltáře.
 • Ингеборга Датская (дат. Ingeborg Valdemardatter af Danmark, фр. Ingeburge de Danemark, 1174 — 29 июля 1236, Корбей, Эссонна, Франция) — королева Франции в 1193 и 1200 — 1223 годах. Ингеборга была дочерью короля Дании Вальдемара I Великого и Софьи Полоцкой.
 • Ingeborg ((French) Isambour, Ingeburge; also Ingelburge, Ingelborg, Isemburge) (1175 – 29 July 1236) was a Danish-born queen consort of France.She was a daughter of Valdemar I of Denmark and Sofia of Minsk. Her maternal grandparents were Volodar of Minsk and Richeza of Poland. Her mother was also a maternal half-sister of Canute V of Denmark.
 • Ingeburge di Danimarca, o Ingeborg o Isambour (1176 circa – Corbeil, 29 luglio 1236), fu figlia del re di Danimarca Valdemaro I il Grande e moglie del re di Francia Filippo II Augusto.
 • Ingeborg da Dinamarca, (também chamada Isambour, Isemburge, Ingeburge ou Ingelborg) (1175 - 29 de Julho de 1236), foi rainha consorte da França, segunda esposa de Filipe Augusto, de 1180 até à sua morte. Era filha de Valdemar I da Dinamarca e de Sofia de Minsque, e irmã do rei Canuto VI da Dinamarca.
 • Ingeborg von Dänemark (auch Ingeborg von Frankreich, Ingeburge oder Isambour, * um 1175; † 29. Juli 1236 in Corbeil) war eine dänische Prinzessin und durch Ehe Königin von Frankreich.
 • Ingeborg van Denemarken (± 1180 (1175?) - 30 juli 1236) was een dochter van de Deense koning Waldemar de Grote en Sophia van Minsk. Zij werd door haar broer, Knoet VI van Denemarken, uitgehuwelijkt aan Filips II van Frankrijk na de dood van diens eerste vrouw Isabella van Henegouwen († 1190).
 • Ingeborga Duńska, fr. Ingeborg, Isambour, Ingeburge, Ingelburge, lub Isemburge de Danemark (ur. 1175 - 29 lipca 1236, w Corbeil) - córka Waldemara I Wielkiego - króla Danii, i Zofii Mińskiej, siostra króla Kanuta VI i króla Waldemara II. Królowa Francji jako druga żona Filipa II Augusta.Ślub Ingeborgi i Filipa miał miejsce 15 sierpnia 1193. Filip był wdowcem, jego pierwsza żona - Izabella z Hainaut zmarła w 1190.
 • Dániai Ingeborg (1175 k. – 1236. július 29.) Franciaország királynéja, II. Fülöp Ágost második felesége, I. Valdemár dán király és Minszki Szófia leánya volt.Első felesége, Hainaut-i Izabella 1190-es halálát követően a trónörökös Lajos betegeskedése miatt Fülöp jobbnak látta új feleség után nézni. Választottja teljesen váratlan módon a dániai Ingeborg hercegnő volt. Miután megállapodtak 10 000 márka hozomány kifizetésében, Ingeborg azonnal útnak indult.Fülöp 1193.
 • Ingeborg de Dinamarca, a veces también llamada en español Isambur o Ingeburga de Dinamarca (c. 1175 – Corbeil, 1236), fue princesa de Dinamarca y reina consorte de Francia (1193–1223). Era hija de Valdemar I de Dinamarca y de Sofía de Minsk y hermana de los reyes Knut VI de Dinamarca y de Valdemar II de Dinamarca.Felipe Augusto, pretendiendo una alianza danesa contra Inglaterra y viudo de Isabel de Hainaut se casó son Isambur el 14 de agosto de 1193.
rdfs:label
 • Ingeburge de Danemark
 • Dániai Ingeborg francia királyné
 • Ingeborg Dánská (1176)
 • Ingeborg da Dinamarca, rainha de França
 • Ingeborg de Dinamarca (reina de França)
 • Ingeborg de Dinamarca, reina de Francia
 • Ingeborg of Denmark, Queen of France
 • Ingeborg van Denemarken (1180-1236)
 • Ingeborg von Dänemark
 • Ingeborga Duńska
 • Ingeburge di Danimarca
 • Ингеборга Датская (королева Франции)
 • インゲボルグ (フランス王妃)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:child of
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:spouse of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:enfants of
is prop-fr:prédécesseur of
is prop-fr:successeur of
is foaf:primaryTopic of