L'industrie pétrolière traite de la chaîne industrielle du pétrole et du gaz de pétrole, du gisement jusqu'au consommateur.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'industrie pétrolière traite de la chaîne industrielle du pétrole et du gaz de pétrole, du gisement jusqu'au consommateur.
 • La indústria petroliera inclou processos globals d'exploració, extracció, refinament, transport (sovint a través de vaixells petroliers i oleoductes) i màrqueting de productes del petroli. Els productes de més volum en la indústria són combustibles (fueloil) i gasolina. El petroli és la matèria primera de molts productes químics incloent productes farmacèutics, dissolvents, fertilitzants, pesticides i plàstics.La indústria del petroli es divideix normalment en tres fases: "Upstream": Exploració i producció. "Midstream": Transport, processos i emmagatzematge. "Downstream": Refinament, venda i distribució.Les operacions mitjanes generalment s'inclouen en la categoria final.El petroli és un producte essencial per a moltes indústries, i és de vital importància per al manteniment de la mateixa civilització industrialitzada, per la qual cosa es considera una indústria crítica en la majoria de les nacions. El petroli alimenta un percentatge molt alt del consum d'energia del món, entre el 32% d'Europa i Àsia fins al 53% de l'Orient Mitjà. En altres regions geogràfiques el pes energètic del petroli és el següent: Amèrica del Sud i Amèrica Central (44%), Àfrica (41%) i Amèrica del Nord (40%).El món en general consumeix 30 bilions de barrils (4.8 km3) de petroli per any, i els majors consumidors són en la seva majoria el grup de nacions més desenvolupades. De fet, el 24% del petroli consumit l'any 2004 s'atribueix als Estats Units en la seva totalitat.La producció, distribució, refinació i venda del petroli, considerades en conjunt, representen la indústria més gran en termes de valor monetari a la Terra.
 • A indústria do petróleo inclui os processos globais de exploração, extração, refino, transporte (frequentemente por navios petroleiros e dutos), e a comercialização de produtos de petróleo. Os produtos de maior volume desta indústria são óleo combustível e gasolina. O petróleo é também a matéria prima para muitos produtos químicos, incluindo fármacos, solventes, fertilizantes, pesticidas e plásticos. As companhias petrolíferas se subdividem em dois grupos principais:Empresa petrolífera nacional (estatal) Empresa petrolífera internacional (geralmente privada)nn:Petroleumsverksemdpl:Przemysł petrochemiczny
 • 석유 산업(石油産業)은 석유를 탐사·개발 및 채굴·수송·정제·판매하는 산업이다. 19세기 중엽(1859년) 미국에서 탄생한 근대 석유 산업은 20세기 초에는 1차 에너지 공급량의 10% 미만을 담당하였던 것이 1980년대에는 80% 수준을 육박하는 거대한 규모로 발전하였을 뿐만 아니라 세계적인 경영 규모와 체제를 지니는 산업 형태의 출발이 되었다. 즉, 탄소(炭素)성분인 광물성 연료로 에너지 산업의 주종을 이루고 있는 석유산업은 자원으로서의 부존 상태가 지구상에 편재되어 있는 한편, 에너지의 소비 성향에 따라 산업적 여건에 차이가 있어 산유국과 소비국의 구분이 있고, 국제적인 대규모 사업체가 성립되고 있다.
 • Industri minyak bumi mencakup pemrosesan global minyak bumi, mulai dari eksplorasi, ekstraksi, pengilangan, transportasi (biasanya melalui tanker minyak dan transportasi jalur pipa), serta pemasaran produk minyak bumi. Volume produk terbesar dari industri ini adalah bahan bakar minyak dan bensin. Minyak bumi juga menjadi bahan mentah banyak produk kimia seperti obat, pelarut, pupuk, pestisida, dan plastik. Industri ini biasanya dibedakan menjadi 3 komponen utama: hulu, menengah, dan hilir. Operasi menengah biasanya dimasukkan dalam kategori hilir.Minyak bumi sangat vital bagi banyak industri dan penting bagi kelangsungan peradaban industri, maka menjadi perhatian penting banyak negara. Minyak bumi menyumbang besar persentase konsumsi energi dunia, bervariasi mulai yang rendah (32% di Asia dan Eropa) sampai tinggi (53% di Timur Tengah.Persentase konsumsi di kawasan lainnya adalah Amerika Selatan dan Amerika Tengah 44%, Afrika 41%, Amerika Utara 40%. Dunia mengkonsumsi 30 milyar barel (4.8 km³) minyak per tahunnya, dengan negara-negara maju menjadi konsumen terbesar. Amerika Serikat sendiri mengkonsumsi 25% minyak produksi dunia tahun 2007. Produksi, distribusi, pengilangan, dan penjualan minyak bumi adalah industri terbesar dunia jika dilihat dari total pendapatannya.
 • The petroleum industry includes the global processes of exploration, extraction, refining, transporting (often by oil tankers and pipelines), and marketing petroleum products. The largest volume products of the industry are fuel oil and gasoline (petrol). Petroleum (oil) is also the raw material for many chemical products, including pharmaceuticals, solvents, fertilizers, pesticides, and plastics. The industry is usually divided into three major components: upstream, midstream and downstream. Midstream operations are usually included in the downstream category.Petroleum is vital to many industries, and is of importance to the maintenance of industrial civilization in its current configuration, and thus is a critical concern for many nations. Oil accounts for a large percentage of the world’s energy consumption, ranging from a low of 32% for Europe and Asia, to a high of 53% for the Middle East.Other geographic regions’ consumption patterns are as follows: South and Central America (44%), Africa (41%), and North America (40%). The world consumes 30 billion barrels (4.8 km³) of oil per year, with developed nations being the largest consumers. The United States consumed 25% of the oil produced in 2007. The production, distribution, refining, and retailing of petroleum taken as a whole represents the world's largest industry in terms of dollar value.Governments such as the United States government provide a heavy public subsidy to petroleum companies, with major tax breaks at virtually every stage of oil exploration and extraction, including the costs of oil field leases and drilling equipment.
 • La industria petrolera incluye procesos globales de exploración, extracción, refino, transporte (frecuentemente a través de buques petroleros y oleoductos) y mercadotecnia de productos del petróleo. Los productos de mayor volumen en la industria son combustibles (fueloil) y gasolina. El petróleo es la materia prima de muchos productos químicos incluyendo productos farmacéuticos, disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos. La industria del petróleo se divide normalmente en tres fases: "Upstream": Exploración y producción. "Midstream": Transporte, procesos y almacenamiento. "Downstream": Refino, venta y distribución.Las operaciones medias generalmente se incluyen en la categoría final.El petróleo es un producto esencial para muchas industrias, y es de vital importancia para el mantenimiento de la misma civilización industrializada, por lo que se considera una industria crítica en la mayoría de las naciones. El petróleo alimenta un porcentaje muy alto del consumo de energía del mundo, entre el 32% de Europa y Asia hasta el 53% de Oriente Medio. En otras regiones geográficas el peso energético del petróleo es el siguiente: Sudamérica y América Central (44%), África (41%) y Norteamérica (40%). El mundo en general consume 30 billones de barriles (4.8 km3) de petróleo por año, y los mayores consumidores son en su mayoría el grupo de naciones más desarrolladas. De hecho, el 24% del petróleo consumido en el año 2004 se le atribuye a Estados Unidos en su totalidad.La producción, distribución, refino y venta del petróleo tomados éstos como uno solo, representan la industria más grande en términos de valor en dólares en la Tierra.
 • De olie-industrie is een vorm van industrie die aardolie op de markt brengt.Aardolie is van groot belang voor de meeste andere industrieën, het is zelfs datgene waar volgens velen de hedendaagse geïndustrialiseerde samenleving op is gebaseerd, en is daardoor van vooraanstaand en kritiek belang voor veel landen. Olie is verantwoordelijk voor 40% van de energietoevoer van de Verenigde Staten van Amerika; voor de rest van de wereld geldt een vergelijkbaar percentage. Per jaar verbruiken de Verenigde Staten 7,5 miljard vaten olie (1,2 kubieke kilometer); de wereld als geheel 30 miljard vaten (4,8 km3). De VS zijn netto-importeur van olie.
 • Petrochemický průmysl je odvětví průmyslu, které se zabývá zpracováním ropy. Tento průmysl je nejvíce rozvinut USA, Kanadě, Rusku a v mnoha dalších zemích. Zabývá se krakováním ropy a zpracováním ropných produktů, jako jsou benzíny, oleje a ostatní látky.
 • Нефтяная промышленность— отрасль экономики, занимающаяся добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей природного полезного ископаемого — нефти и сопутствующих нефтепродуктов. К смежным отраслям промышленности относят геофизику, бурение, производство нефтегазового оборудования. Основу нефтяной промышленности составляют вертикально-интегрированные нефтяные компании.
 • L'industria petrolchimica si occupa essenzialmente della produzione di prodotti semilavorati impiegando come materia prima gas naturale o frazioni idrocarburiche provenienti dalla distillazione del petrolio. Quest'industria è caratterizzata da grandi capacità produttive e basso valore aggiunto per unità di prodotto, condizioni favorevoli all'applicazione delle economie di scala. Gli impianti petrolchimici si distinguono quindi per le grandi dimensioni il cui limite superiore è dettato essenzialmente dalle tecnologie cantieristiche disponibili e dall'operabilità.I prodotti dell'industria petrolchimica si definiscono intermedi, in quanto non raggiungono il mercato degli utenti finali, ma sono impiegati come prodotto di partenza per la sintesi di altre molecole.
 • Przemysł petrochemiczny (przemysł rafineryjny) - przemysł przerobu ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjach chemicznych. Produkuje przede wszystkim benzynę i inne paliwa ropopochodne, surowce dla ciężkiej syntezy organicznej (m.in. etylen, tlenek etylenu, propylen, toluen, fenol, aceton) oraz tworzywa sztuczne: polietylen, polipropylen i inne. Gazy techniczne odgrywają kluczową rolę w wielu procesach produkcyjnych w przemyśle petrochemicznym. Wykorzystywane są one m.in.: w procesach przetłaczania i dozowania palnych cieczy lub gazów, do ochrony substancji chemicznych przed utlenianiem a także do osłonowania rurociągów.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 251395 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 52120 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 142 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109109875 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'industrie pétrolière traite de la chaîne industrielle du pétrole et du gaz de pétrole, du gisement jusqu'au consommateur.
 • 석유 산업(石油産業)은 석유를 탐사·개발 및 채굴·수송·정제·판매하는 산업이다. 19세기 중엽(1859년) 미국에서 탄생한 근대 석유 산업은 20세기 초에는 1차 에너지 공급량의 10% 미만을 담당하였던 것이 1980년대에는 80% 수준을 육박하는 거대한 규모로 발전하였을 뿐만 아니라 세계적인 경영 규모와 체제를 지니는 산업 형태의 출발이 되었다. 즉, 탄소(炭素)성분인 광물성 연료로 에너지 산업의 주종을 이루고 있는 석유산업은 자원으로서의 부존 상태가 지구상에 편재되어 있는 한편, 에너지의 소비 성향에 따라 산업적 여건에 차이가 있어 산유국과 소비국의 구분이 있고, 국제적인 대규모 사업체가 성립되고 있다.
 • Petrochemický průmysl je odvětví průmyslu, které se zabývá zpracováním ropy. Tento průmysl je nejvíce rozvinut USA, Kanadě, Rusku a v mnoha dalších zemích. Zabývá se krakováním ropy a zpracováním ropných produktů, jako jsou benzíny, oleje a ostatní látky.
 • Нефтяная промышленность— отрасль экономики, занимающаяся добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей природного полезного ископаемого — нефти и сопутствующих нефтепродуктов. К смежным отраслям промышленности относят геофизику, бурение, производство нефтегазового оборудования. Основу нефтяной промышленности составляют вертикально-интегрированные нефтяные компании.
 • L'industria petrolchimica si occupa essenzialmente della produzione di prodotti semilavorati impiegando come materia prima gas naturale o frazioni idrocarburiche provenienti dalla distillazione del petrolio. Quest'industria è caratterizzata da grandi capacità produttive e basso valore aggiunto per unità di prodotto, condizioni favorevoli all'applicazione delle economie di scala.
 • De olie-industrie is een vorm van industrie die aardolie op de markt brengt.Aardolie is van groot belang voor de meeste andere industrieën, het is zelfs datgene waar volgens velen de hedendaagse geïndustrialiseerde samenleving op is gebaseerd, en is daardoor van vooraanstaand en kritiek belang voor veel landen. Olie is verantwoordelijk voor 40% van de energietoevoer van de Verenigde Staten van Amerika; voor de rest van de wereld geldt een vergelijkbaar percentage.
 • Przemysł petrochemiczny (przemysł rafineryjny) - przemysł przerobu ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjach chemicznych. Produkuje przede wszystkim benzynę i inne paliwa ropopochodne, surowce dla ciężkiej syntezy organicznej (m.in. etylen, tlenek etylenu, propylen, toluen, fenol, aceton) oraz tworzywa sztuczne: polietylen, polipropylen i inne. Gazy techniczne odgrywają kluczową rolę w wielu procesach produkcyjnych w przemyśle petrochemicznym.
 • Industri minyak bumi mencakup pemrosesan global minyak bumi, mulai dari eksplorasi, ekstraksi, pengilangan, transportasi (biasanya melalui tanker minyak dan transportasi jalur pipa), serta pemasaran produk minyak bumi. Volume produk terbesar dari industri ini adalah bahan bakar minyak dan bensin. Minyak bumi juga menjadi bahan mentah banyak produk kimia seperti obat, pelarut, pupuk, pestisida, dan plastik. Industri ini biasanya dibedakan menjadi 3 komponen utama: hulu, menengah, dan hilir.
 • La industria petrolera incluye procesos globales de exploración, extracción, refino, transporte (frecuentemente a través de buques petroleros y oleoductos) y mercadotecnia de productos del petróleo. Los productos de mayor volumen en la industria son combustibles (fueloil) y gasolina. El petróleo es la materia prima de muchos productos químicos incluyendo productos farmacéuticos, disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos.
 • The petroleum industry includes the global processes of exploration, extraction, refining, transporting (often by oil tankers and pipelines), and marketing petroleum products. The largest volume products of the industry are fuel oil and gasoline (petrol). Petroleum (oil) is also the raw material for many chemical products, including pharmaceuticals, solvents, fertilizers, pesticides, and plastics. The industry is usually divided into three major components: upstream, midstream and downstream.
 • A indústria do petróleo inclui os processos globais de exploração, extração, refino, transporte (frequentemente por navios petroleiros e dutos), e a comercialização de produtos de petróleo. Os produtos de maior volume desta indústria são óleo combustível e gasolina. O petróleo é também a matéria prima para muitos produtos químicos, incluindo fármacos, solventes, fertilizantes, pesticidas e plásticos.
 • La indústria petroliera inclou processos globals d'exploració, extracció, refinament, transport (sovint a través de vaixells petroliers i oleoductes) i màrqueting de productes del petroli. Els productes de més volum en la indústria són combustibles (fueloil) i gasolina.
rdfs:label
 • Industrie pétrolière
 • Industri minyak bumi
 • Industria petrolchimica
 • Industria petrolera
 • Indústria del petroli
 • Indústria do petróleo
 • Olie-industrie
 • Petrochemický průmysl
 • Petroleum industry
 • Przemysł petrochemiczny
 • Нефтяная промышленность
 • 석유 산업
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:industries of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of