Industrial Workers of the World ou IWW (les adhérents sont aussi appelés plus familièrement les Wobblies) est un syndicat international fondé aux États-Unis en 1905 dont le siège actuel se trouve à Chicago. À son apogée, en 1923, l'organisation comptait environ 100 000 membres actifs. Le nombre de ses adhérents déclina de façon spectaculaire après la scission de 1924, résultat de conflits internes et de la répression gouvernementale.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Industrial Workers of the World ou IWW (les adhérents sont aussi appelés plus familièrement les Wobblies) est un syndicat international fondé aux États-Unis en 1905 dont le siège actuel se trouve à Chicago. À son apogée, en 1923, l'organisation comptait environ 100 000 membres actifs. Le nombre de ses adhérents déclina de façon spectaculaire après la scission de 1924, résultat de conflits internes et de la répression gouvernementale. Aujourd'hui, l'organisation milite activement, et compte environ 2 000 membres à travers le monde. L'adhésion aux IWW ne requiert pas de travailler dans une entreprise où existe une représentation syndicale, ni n'exclut l'adhésion à une autre organisation syndicale.Les IWW ont comme principe fondamental l'unité des travailleurs au sein d'un seul grand syndicat (« One Big Union ») en tant que classe partageant les mêmes intérêts. Elle vise à l'abolition du salariat. Les IWW sont connus pour avoir développé le Wobbly Shop, une forme de démocratie en entreprise, dans laquelle les travailleurs élisent des délégués révocables. Les wobblies ont également mis en application d'autres formes de démocratie ouvrière, comme l'autogestion.
 • Industrial Workers of the World —Treballadors Industrials del Món— (IWW o els Wobblies) és un sindicat fundat als Estats Units d'Amèrica o que s'organitza a partir dels principis del sindicalisme revolucionari.
 • The Industrial Workers of the World (IWW), commonly known as the Wobblies, is an international revolutionary industrial labor organization that was formed in 1905. The origin of the nickname "Wobblies" is uncertain.The IWW promotes the concept of "One Big Union", contends that all workers should be united as a social class and that capitalism and wage labor should be abolished. They are known for the Wobbly Shop model of workplace democracy, in which workers elect their managers and other forms of grassroots democracy (self-management) are implemented. IWW membership does not require that one work in a represented workplace, nor does it exclude membership in another labor union.In the 1910s and early '20s, the IWW achieved many of their short-term goals, particularly in the American west, and cut across traditional guild and union lines to organize workers in a variety of trades and industries. At their peak in 1923, IWW membership has been estimated at about 40,000. However, the extremely high rate of IWW membership turnover during this era (estimated at 133% per decade) makes it difficult to state membership totals with any certainty, as workers tended to join the IWW in large numbers for relatively short periods (e.g., during labor strikes and periods of generalized economic distress).Nonetheless, membership declined dramatically in the 1920s due to several factors. There were conflicts with other labor groups, particularly the American Federation of Labor (AFL) which regarded the IWW as too radical while the IWW regarded the AFL as too staid and conservative. Membership also declined in the wake of government crackdowns on radical, anarchist and socialist groups during the First Red Scare after WWI. The most decisive factor in the decline in IWW membership and influence, however, was a 1924 schism, from which the IWW never fully recovered.In 2012, the IWW moved its General Headquarters offices to 2036 West Montrose, Chicago.
 • Die Industrial Workers of the World (IWW, deren Mitglieder oft auch als Wobblies bezeichnet werden) sind eine weltweite Gewerkschaft, deren Einfluss sich auf USA, Großbritannien, Kanada und Australien konzentriert. In Großbritannien, der größten Regionalstruktur in Europa, zählt die IWW im Jahr 2008 rund 400 Mitglieder. Im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg) existiert eine eigenständige Sektion der IWW, die im Dezember 2006 in Köln gegründet wurde (IWW-GLAMROC – German Language Area Members Regional Committee). Sie hat (Stand: April 2014) allgemeine Ortsgruppen (General Membership Branches) in Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Hamburg, Kassel, Köln, München, Rostock und Zürich. Seit 2009 gibt es die IWW auch in Österreich.
 • Industrial Workers of the World (IWW), bijgenaamd de Wobblies, is een internationale vakbond. De organisatie is opgericht in 1905 en heeft haar internationale secretariaat te Cincinnati Ohio, in de Verenigde Staten. De vakbond beleefde haar hoogtepunt qua ledenaantal in 1924 met een geclaimd ledenaantal van 100.000. Tegenwoordig heeft de organisatie ongeveer 2000 leden.De organisatie is opgericht om alle arbeiders ter wereld onder te brengen in een grote vakbond en om het loonsysteem af te schaffen. De organisatie heeft pionierswerk verricht voor modellen van directe democratie op werkplekken. De IWW is een syndicalistische organisatie.
 • 世界産業労働組合(英: Industrial Workers of the World, IWW)は、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティに本部を置く国際的な労働組合。1905年創設。最盛期の1923年には10万人の組合員を擁し、30万人の労働者を傘下に持った。1924年に内部対立と政府の圧力から分裂。現在も2000人のメンバーを擁する小規模組合として存続している。すべての労働者は一つの組合の下に団結することと、賃労働の廃止を主張としている。
 • Industrial Workers of the World —Trabajadores Industriales del Mundo— (IWW o los Wobblies) es un sindicato seguidor de la teoría sindicalista revolucionaria (democracia laboral y autogestión obrera), que tiene su origen en Estados Unidos aunque también está presente en otros países como Canadá, Australia, Irlanda y el Reino Unido e históricamente estuvo también en Chile y Japón. Sus años más famosos e influyentes van de 1905 hasta que fueron fuertemente reprimidos por las redadas conocidas como las "Palmer Raids" en los años 20. Fue reactivado décadas después, en los 60, y en el siglo XXI ha experimentado un importante crecimiento.A pesar que esta federación de sindicatos es originaria y tiene su mayor presencia en Estados Unidos y luego en Canadá, la organización tiene una política de carácter internacional que permite establecer secciones y federaciones en el resto del mundo, por eso existen pequeñas secciones en el resto del mundo anglosajón. A sus afiliados se les ha conocido históricamente como los wobblies. Su característica original, para los tiempos de su fundación, fue su estructura orgánica basada en sindicatos de industria, de allí su nombre.
 • Industrial Workers of the World (IWW, Průmysloví dělníci světa) je mezinárodní anarchosyndikalistická odborová organizace, založená 27. června 1905 v Chicagu, aktivní zejména v USA a dalších anglicky mluvících zemích. Jejím členům se také říká Wobblies (původ výrazu není znám). Programem organizace je zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků a námezdní práce, kterou má nahradit samospráva pracujících. IWW vznikla za účelem odstranění roztříštěnosti dělnického hnutí, vyhlásila proto zásadu One Big Union (jeden velký svaz). Jejím heslem je „An injury to one is an injury to all“ („Ublížit jednomu znamená ublížit všem“). Mezi zakladateli byli Eugene Debs, Mary Harris Jonesová a Bill Haywood. Organizace prosazovala metodu přímé akce, kterou uplatnila např. při stávce v továrně Pressed Steel Car Company v McKees Rocks v roce 1909. Významná byla také kampaň za svobodu projevu, během níž bylo v roce 1910 ve Spokane uvězněno 500 příznivců IWW. Svaz také organizoval stávku česáčů chmele v srpnu 1913 v kalifornském Wheatlandu. Tyto akce spolu s odporem IWW proti účasti USA v první světové válce vedly k četným represím. V roce 1915 byl popraven za neprokázanou vraždu člen IWW, písničkář Joe Hill (vlastním jménem Joel Hägglund). V listopadu 1916 bylo v Everettu zabito policií pět příslušníků hnutí. 15. června 1917 byl vydán Zákon o špionáži, na jehož základě bylo uvězněno 101 odborových aktivistů. V roce 1917 bylo v Tulse lynčováno místním Ku-Klux-Klanem 17 Wobblies. V roce 1919 došlo ve městě Centralia k potyčkám mezi Americkou legií a členy IWW, při nichž byl lynčován a oběšen válečný veterán Wesley Everest.V roce 1923 měla IWW okolo 40 000 členů. Po založení komunistické strany přešli do jejích řad John Reed, William Z. Foster a další, což vedlo v roce 1924 k rozkolu uvnitř IWW a celkové ztrátě jejího vlivu. V období mccarthismu byla organizace prohlášena za nepřátelskou a četní její členové vyslýcháni policií. V šedesátých letech IWW spolupracovala s radikálními aktivisty jako byl Fredy Perlman nebo Situacionistická internacionála. V devadesátých letech se IWW přidala i k ekologickému hnutí, podílela se např. na kampani Redwood Summer proti kácení sekvojí. V roce 2004 byla založena buňka IWW mezi zaměstnanci řetězce Starbucks. V roce 2011 vyjádřili Wobblies podporu hnutí Occupy Wall Street. Organizace provozuje vlastní obchody a restaurace spravované podle syndikalistických zásad, jako je Red and Black Café.Orgánem IWW je list Industrial Worker.Členy IWW byli spisovatelé Eugene O'Neill, Gary Snyder a Kenneth Rexroth, zpěváci Hiski Salomaa a David Rovics, filosof Noam Chomsky nebo novinářka Dorothy Dayová.
 • Индустриальные рабочие мира (англ. Industrial Workers of the World, IWW, также известны как Wobblies (вобблис)) — международная рабочая организация. Во время своего наивысшего расцвета в 1923 году организация насчитывала приблизительно 100 000 членов, и располагала поддержкой примерно 300 000 рабочих. ИРМ исходил из того положения, что все рабочие должны быть объединены как класс, и что система наемного труда должна быть ликвидирована. Они известны тем, что выступали за прямую рабочую демократию на рабочем месте (Wobbly Shop model of workplace democracy), когда рабочие выбирают подлежащих отзыву по первому требованию делегатов, наделенных императивным мандатом, а также другие нормы прямой демократии (самоуправления).Происхождение названия «вобблис» точно неизвестно.
 • 세계산업노동자 (Industrial Workers of the World, IWW 또는 워블리 - Wobblies)는 미국 펜실베이니아 주 필라델피아에 사령부를 둔 국제 노동 조합이다. "워블리"(Wobblies)라는 별칭의 기원은 불명확하다. 핵심 강령은 모든 노동자들이 하나의 계급으로서 단일 노조 아래 단결해야 하며, 노동자를 자본가의 임금노예가 되게 하는 임금제도는 붕괴되어야 한다는 것이다. 전성기인 1923년 IWW는 10만 진성 노조원을 거느렸고 30만 노동자의 지지를 받았다. 그러나 1924년 내부 다툼에 기인한 분리와 정부의 노동운동 탄압에 의해 급속히 줄어들어 오늘날에는 2,000명의 조합원이 있다. 그러나 최근 다시 활발한 조직 활동과 함께 조합원 수가 증가 추세에 들어선 것으로 보인다. IWW는 회원이 노조 가입 작업장에서 일하는 것과 다른 노조에 중복 가입하는 것에 제한을 두지 않는다.이들은 작업장 민주주의의 모델을 제시한 워블리 숍 (Wobbly Shop)으로 인해 가장 잘 알려졌다. 이 제도 하에서는 노동자들이 자신의 매니저를 선출한다.
 • Robotnicy Przemysłowi Świata (Industrial Workers of the World – IWW) – rewolucyjny związek zawodowy utworzony w 1905 roku w USA. Związek istnieje do dziś i odwołuje się w swych założeniach do taktyki rewolucyjnego syndykalizmu.
 • Industrial Workers of the World —Trabalhadores Industriais do Mundo— (IWW ou os Wobblies) é um sindicato adepto da teoria sindicalista revolucionária (democracia laboral e autogestão trabalhadora), que tem sua origem nos Estados Unidos ainda que também esteja presente em outros países como Canadá, Austrália, Irlanda e no Reino Unido, e historicamente esteve também presento no Chile, no México e no Japão. Seus anos de maior notoriedade e influência vão de 1905 até que foram fortemente reprimidos pelos assaltos do aparato repressivo estatal conhecidos como "Palmer Raids" nos anos de 1920. Ressurgiu décadas depois, nos anos de 1960, e no século XXI tem experimentado um importante crescimento.Apesar desta federação de sindicatos ser originária e ter sua maior presença nos Estados Unidos e no Canadá, a organização tem uma política de caráter internacional que permite estabelecer seções e federações no resto do mundo, por isso existem pequenas seções no resto do primeiro mundo anglosaxão. A seus membros são conhecidos historicamente como os wobblies.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 635933 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 48375 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 312 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110172138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:year
 • 1917-01-01 (xsd:date)
 • 1955-01-01 (xsd:date)
 • 2002-01-01 (xsd:date)
 • 2004-01-01 (xsd:date)
 • 2005-01-01 (xsd:date)
prop-fr:accessdate
 • 2006-03-06 (xsd:date)
prop-fr:année
 • 1917 (xsd:integer)
 • 1955 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
prop-fr:coauthors
 • Charles Radcliffe
prop-fr:editor
 • Buhle, Paul and Nicole Schulman, ed.
prop-fr:first
 • Fred
 • Vincent
 • William
 • Franklin
 • Ellen Doree
prop-fr:format
 • hardcover
prop-fr:fr
 • Australasian Meat Industry Employees Union
prop-fr:id
 • ISBN 0-312-30183-9
 • ISBN 0-8143-3203-X
 • ISBN 0-88286-301-0
 • ISBN 1-84467-525-4
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:last
 • Rosen
 • Thompson
 • Moran
 • St. John
 • Rosemont
prop-fr:location
 • Chicago
 • Detroit, Michigan
prop-fr:others
 • Introduction by Melvyn Dubofsky
prop-fr:pages
 • 256 (xsd:integer)
 • 305 (xsd:integer)
 • 320 (xsd:integer)
prop-fr:publisher
 • St. Martin's Press
 • Wayne State University Press
 • Verso
 • Charles H. Kerr
 • I. W. W. Publishing Bureau
 • IWW
prop-fr:texte
 • Australasian Meat Industry Employees Union
prop-fr:titre
 • 1960.0
 • Belles of New England: The Women of the Textile Mills and the Families Whose Wealth They Wove
 • A Wobbly Life: IWW Organizer E. F. Doree
 • The I. W. W.: Its First Fifty Years
 • The I. W. W.: Its History, Structure & Methods
 • Wobblies: A Graphic History of the Industrial Workers of the World
prop-fr:trad
 • Australasian Meat Industry Employees Union# Early history: the AMIEU and the Australian IWW
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Industrial Workers of the World ou IWW (les adhérents sont aussi appelés plus familièrement les Wobblies) est un syndicat international fondé aux États-Unis en 1905 dont le siège actuel se trouve à Chicago. À son apogée, en 1923, l'organisation comptait environ 100 000 membres actifs. Le nombre de ses adhérents déclina de façon spectaculaire après la scission de 1924, résultat de conflits internes et de la répression gouvernementale.
 • Industrial Workers of the World —Treballadors Industrials del Món— (IWW o els Wobblies) és un sindicat fundat als Estats Units d'Amèrica o que s'organitza a partir dels principis del sindicalisme revolucionari.
 • 世界産業労働組合(英: Industrial Workers of the World, IWW)は、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティに本部を置く国際的な労働組合。1905年創設。最盛期の1923年には10万人の組合員を擁し、30万人の労働者を傘下に持った。1924年に内部対立と政府の圧力から分裂。現在も2000人のメンバーを擁する小規模組合として存続している。すべての労働者は一つの組合の下に団結することと、賃労働の廃止を主張としている。
 • Robotnicy Przemysłowi Świata (Industrial Workers of the World – IWW) – rewolucyjny związek zawodowy utworzony w 1905 roku w USA. Związek istnieje do dziś i odwołuje się w swych założeniach do taktyki rewolucyjnego syndykalizmu.
 • Die Industrial Workers of the World (IWW, deren Mitglieder oft auch als Wobblies bezeichnet werden) sind eine weltweite Gewerkschaft, deren Einfluss sich auf USA, Großbritannien, Kanada und Australien konzentriert. In Großbritannien, der größten Regionalstruktur in Europa, zählt die IWW im Jahr 2008 rund 400 Mitglieder.
 • Industrial Workers of the World —Trabalhadores Industriais do Mundo— (IWW ou os Wobblies) é um sindicato adepto da teoria sindicalista revolucionária (democracia laboral e autogestão trabalhadora), que tem sua origem nos Estados Unidos ainda que também esteja presente em outros países como Canadá, Austrália, Irlanda e no Reino Unido, e historicamente esteve também presento no Chile, no México e no Japão.
 • 세계산업노동자 (Industrial Workers of the World, IWW 또는 워블리 - Wobblies)는 미국 펜실베이니아 주 필라델피아에 사령부를 둔 국제 노동 조합이다. "워블리"(Wobblies)라는 별칭의 기원은 불명확하다. 핵심 강령은 모든 노동자들이 하나의 계급으로서 단일 노조 아래 단결해야 하며, 노동자를 자본가의 임금노예가 되게 하는 임금제도는 붕괴되어야 한다는 것이다. 전성기인 1923년 IWW는 10만 진성 노조원을 거느렸고 30만 노동자의 지지를 받았다. 그러나 1924년 내부 다툼에 기인한 분리와 정부의 노동운동 탄압에 의해 급속히 줄어들어 오늘날에는 2,000명의 조합원이 있다. 그러나 최근 다시 활발한 조직 활동과 함께 조합원 수가 증가 추세에 들어선 것으로 보인다.
 • Industrial Workers of the World (IWW, Průmysloví dělníci světa) je mezinárodní anarchosyndikalistická odborová organizace, založená 27. června 1905 v Chicagu, aktivní zejména v USA a dalších anglicky mluvících zemích. Jejím členům se také říká Wobblies (původ výrazu není znám). Programem organizace je zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků a námezdní práce, kterou má nahradit samospráva pracujících.
 • Индустриальные рабочие мира (англ. Industrial Workers of the World, IWW, также известны как Wobblies (вобблис)) — международная рабочая организация. Во время своего наивысшего расцвета в 1923 году организация насчитывала приблизительно 100 000 членов, и располагала поддержкой примерно 300 000 рабочих. ИРМ исходил из того положения, что все рабочие должны быть объединены как класс, и что система наемного труда должна быть ликвидирована.
 • Industrial Workers of the World (IWW), bijgenaamd de Wobblies, is een internationale vakbond. De organisatie is opgericht in 1905 en heeft haar internationale secretariaat te Cincinnati Ohio, in de Verenigde Staten. De vakbond beleefde haar hoogtepunt qua ledenaantal in 1924 met een geclaimd ledenaantal van 100.000.
 • Industrial Workers of the World —Trabajadores Industriales del Mundo— (IWW o los Wobblies) es un sindicato seguidor de la teoría sindicalista revolucionaria (democracia laboral y autogestión obrera), que tiene su origen en Estados Unidos aunque también está presente en otros países como Canadá, Australia, Irlanda y el Reino Unido e históricamente estuvo también en Chile y Japón.
 • The Industrial Workers of the World (IWW), commonly known as the Wobblies, is an international revolutionary industrial labor organization that was formed in 1905. The origin of the nickname "Wobblies" is uncertain.The IWW promotes the concept of "One Big Union", contends that all workers should be united as a social class and that capitalism and wage labor should be abolished.
rdfs:label
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Industrial Workers of the World
 • Robotnicy Przemysłowi Świata
 • Индустриальные рабочие мира
 • 世界産業労働組合
 • 세계산업노동자
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Belles of New England: The Women of the Textile Mills and the Families Whose Wealth They Wove
 • A Wobbly Life: IWW Organizer E. F. Doree
 • The I. W. W.: Its First Fifty Years
 • The I. W. W.: Its History, Structure & Methods
 • Wobblies: A Graphic History of the Industrial Workers of the World
 • Dancin' in the Streets: Anarchists, IWWs, Surrealists, Situationists and Provos in the 1960s as Recorded in the Pages of Rebel Worker and Heatwave
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of