Une imprimante laser est un type d’imprimante permettant la reproduction haute qualité de textes et de graphiques sur support papier ou optique. Les imprimantes laser utilisent un procédé d’impression xérographique (ou électrophotographique), mais se distinguent des photocopieurs par le fait que l’image est produite par le balayage direct d’un faisceau laser à travers le tambour interne (drum) de l’imprimante.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une imprimante laser est un type d’imprimante permettant la reproduction haute qualité de textes et de graphiques sur support papier ou optique. Les imprimantes laser utilisent un procédé d’impression xérographique (ou électrophotographique), mais se distinguent des photocopieurs par le fait que l’image est produite par le balayage direct d’un faisceau laser à travers le tambour interne (drum) de l’imprimante.
 • Лазерният принтер е вид принтер, позволяващ бързо отпечатване на текст и графика върху хартия. Подобно на копирните машини при него се използва ксерографски процес, като разликата е, че формирането на изображението става като лазерният лъч сканира непосредствено фоточувствителния елемент на принтера.Съвременните лазерни принтери са многозадачни – принтират, докато изпращат факс, сканират и копират. Повечето от моделите се предлагат в комплект с програми за управление, което допълнително улеснява интегрирането им в офиса. Можем да ги групираме в три категории: ниският клас е предназначен за малък офис или бизнес. Тези машини са изградени около факс и трябва да са свързани към компютър, за да работят като скенер и принтер. Средният клас уреди са базирани на малка копирна машина. Може да преснемете книги, списания и други триизмерни обекти. Многофункционалните от висок клас съчетават копира и принтера в един модул. Те работят изключително бързо и обикновено имат сортиращи и завършващи опции.Преимущества на лазерната технология са нейната простота и възможности за развитие. Основният елемент на всеки принтер е барабанът, произведен от фотопроводящ материал. Първоначално той се зарежда положително, а когато се завърти, лазерен лъч обръща заряда на определени участъци. По този начин се изписват текстът и се получава т.н. електростатично изображение. След това барабанът се покрива с позитивно заредени частици тонер. Те естествено полепват само по местата, маркирани от лазера. Много от корекциите на лазерната технология се правят именно в този етап, защото колкото по-фин е тонерът, толкова по-високо е качеството на отпечатъка. След като тонерът е покрил барабана, под него минава хартията, върху която се отпечатва текстът. Скоростта на въртене на барабана определя бързината, с която принтерът печата. За да се изобрази тонерът върху листа, по барабана се пуска отрицателен заряд, по-силен от очертаното електростатично изображение, така че хартията да привлече тонера. Накрая готовият лист минава през смесител, който се състои от двойка нагрети до много висока температура ролки (затова и листовете излизат топли). Целта е да се стопи тонерът и да попие върху хартията. Барабанът след това се облъчва с фотони, за да се изтрие електростатичното изображение и отново се зарежда положително, за следващата страница.Подобни са и принтерите, изградени по LCD технологията, при които между източника на постоянна светлина и барабана се поставя електронен прекъсвач. При LED принтерите се използват светодиоди като източник на светлина.EA – технологияга е основана на т.н. агрегация на емулсията – химически процес, изискващ много по-малко енергия от обикновено. Очаква се в началото на 2002 г. XEROX да въведе нови тонери произведени чрез тази технология. При този метод се създава частици тонер, чийто големина, форма и цвят могат да бъдат прецизно контролирани още при генерирането им. Обикновеният тонер се произвежда от по-големи парчета материал, които се стриват, след което от тях се отсяват частиците с желаната големина. Въпреки усъвършенстването на тази техника, механичният процес в нея е свързан с голям разход на енергия – проблем, който сега отпада, защото размерът на частиците се определя предварително. Качеството на печата по новия метод се повишава чувствително, което се дължи на малкия размер на частиците тонер – 4-5 микрона, което е около два пъти по-малко от досегашните. Заради универсалната им кръгла форма частиците се пренасят много по-ефективно върху хартията. По този начин допълнително се снижават загубите.Днешните модели отпечатват копия с разделителна способност 1200 DPI, и то със скорости, подходящи за големи работни групи и дори за цели отдели (от 6 до 12 страници в минута при цветен печат и 24 страници в минута при черно-бял). Намалени са и разходите за отпечатване на страница.Сравнение между четириходовите и in-line системи за печат.Четириходова система: традиционите лазерни принтери имат четири касети. Те съдържат цветен прахообразен тонер в основните цветове, които се прехвърлят първо върху барабан, на чиято повърхност той се задържа от електростатичен заряд. Оттам тонерът се прехвърля на хартията. За отпечатване на един цветен документ, хартията преминава около барабана четири пъти – по-един за всеки цвят. Това е причината скоростта на цветния печат да е четири пъти по-малка от тази при монохромния.IN-LINE система. При нея системата за цветен лазерен печат, която се нарича едноходова или тандемна четирите касети с тонер са разположени една след друга, като всяка има свой барабан. Тук всички цветове се полагат на един ход, а не на четири и скоростта на печат се увеличава. Хартията не се извива, за да премине около барабана, което позволява да се отпечатва и върху по-твърди носители. Недостатък на тази система е съществуващата опасност от несъвпадение на цветовете поради недостатъчно прецизна настройка на механизмите на барабаните.Основните качествени характеристики на лазерните принтери са:разделителна способност – измерва се в точки на инч, достига от 300/300 до 1200/1200;скорост на отпечатване. tr:Yazıcı (bilgisayar)#Lazer yazıcılar
 • Laser printing is an electrostatic digital printing process that rapidly produces high quality text and graphics by passing a laser beam over a charged drum to define a differentially charged image. The drum then selectively collects charged toner and transfers the image to paper, which is then heated to permanently fix the image. As with digital photocopiers and multifunction printers (MFPs), laser printers employ a xerographic printing process, but differ from analog photocopiers in that the image is produced by the direct scanning of the medium across the printer's photoreceptor. Hence, it proves to be a much faster process compared to the latter.
 • 레이저 프린터(laser printer)는 복사기와 같이 탄소 토너를 이용하여 인쇄하는 프린터를 말한다. 인쇄 원리는 복사기와 비슷하다. 인쇄 할 자료를 레이저 광으로 바꾸어 광전 드럼에 반사경을 통해 비춘다. 그리하여 가루 토너가 드럼에 닿게 되면 레이저 광이 비추는 곳에만 토너가 묻어난다. 이 드럼에 종이가 닿으면 토너가 종이에 달라붙어 인쇄가 된다.장당 인쇄를 할 정도로 속도가 빠르고 선명해서 사무용 또는 북디자인시 본문시안출력용으로 널리 사용되고 있다. 흑백 레이저 프린터와 컬러 레이저 프린터로 구분된다.
 • Una impresora láser es un tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos, tanto en negro como en color, con gran calidad. El dispositivo de impresión consta de un tambor fotoconductor unido a un depósito de tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz del tambor. Las zonas del tambor sobre las que incide el haz quedan ionizadas y, cuando esas zonas (mediante el giro del tambor) pasan por el depósito del tóner atraen el polvo ionizado de éste.Posteriormente el tambor entra en contacto con el papel, impregnando de polvo las zonas correspondientes. Para finalizar se fija la tinta al papel mediante una doble acción de presión y calor.Para la impresión láser monocroma se hace uso de un único tóner. Si la impresión es en color es necesario contar con cuatro (uno por cada color base, CMYK).Las impresoras láser son muy eficientes, permitiendo impresiones de alta calidad a notables velocidades, medidas en términos de "páginas por minuto" (ppm).
 • Der Laserdrucker ist ein Drucker zur Produktion von Ausdrucken auf Papier oder Folien im Elektrofotografieverfahren. Laserdrucker zählen zu den Seitendruckern, da Belichtung und Druck der ganzen Seite in einem Durchlauf erfolgen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden auch LED-Drucker und LED-Plotter meist als Laserdrucker bezeichnet, weil das Funktionsprinzip sehr ähnlich ist.
 • Drukarka laserowa to rodzaj drukarki wykorzystującej w procesie drukowania laser. Drukarki laserowe charakteryzują się bardzo wysoką jakością wydruku, a druk pod wpływem wody nie rozpływa się.
 • Laserová tiskárna je druh počítačové tiskárny, pracující na podobném principu jako kopírka. Laserový paprsek vykresluje obrázek na světlocitlivý válec, na jehož povrch se poté nanáší toner. Ten se uchytí jen na osvětlených místech, obtiskne se na papír a na závěr je k papíru tepelně fixován.
 • Una impressora làser és un tipus d'impressora que usa tecnologia làser per a imprimir textos i gràfics d'alta qualitat sobre paper. Imprimeixen gràcies a la xerografia, com les fotocopiadores, però a diferència de les fotocopiadores analògiques, la imatge a imprimir es genera sobre el tambor fotosensible amb un raig làser.Les impressores làser permeten obtenir tirades de paper de qualitat, a baix cost i amb una elevada velocitat d'impressió, però el cost d'adquisició sol ser més elevat que altres tipus d'impressores, com les impressores de raig de tinta, fent-la més apte per a usos professionals. La impressora làser consta d'un tambor fotosensible que es carrega electrostàticament il·luminant-lo amb un raig làser, en les zones a imprimir. Aquestes zones carregades, atreuen la tinta (tòner) amb el fi de formar un dibuix que es dipositarà sobre la fulla de paper i es fixarà a aquest amb escalfor. En les impressores làser de color, aquest procés es produeix quatre vegades, un per imprimir el color negre, un pel cian, un pel magenta i un pel groc.
 • Impressora a laser é um tipo de impressora que produz resultados de grande qualidade para quem quer desenho gráfico ou texto, utilizando a tecnologia do laser.Esta impressora utiliza o raio laser modulado para a impressão e envia a informação para um tambor, através de raios laser.O modo de funcionamento é muito semelhante ao das fotocopiadoras. Existem impressoras a laser que imprimem colorido, além da cor preta tradicional.O funcionamento das impressoras a laser baseia-se na criação de um tambor fotossensível, que por meio de um feixe de raio laser cria uma imagem eletrostática de uma página completa, que será impressa. Em seguida, é aplicada no tambor, citado acima, um pó ultrafino chamado de TONER, que adere apenas às zonas sensibilizadas. Quando o tambor passa sobre a folha de papel, o pó é transferido para sua superfície, formando as letras e imagens da página, que passa por um aquecedor chamado de FUSOR, o qual queima o Toner fixando-o na página. Em termos técnicos e para facilidade de identificação de problemas divide-se uma típica impressora a laser em seis blocos que são: Fonte de alimentação Sistema de tração e transporte de papel Unidade laser Cartucho de toner Unidade fusora Sistema de placas de gerenciamento da impressoraCientistas fazem pesquisas para verificar se realmente há o risco da fumaça liberada durante a impressão ser cancerígena ao organismo humano. ONGs tentam parar a produção das impressoras do tipo até o fim das pesquisas.
 • レーザープリンター (laser printer)は、レーザーを感光に利用する印刷機。コンピュータの周辺機器の一つ。カラー印刷も可能で、オフィス・家庭用として高速な部類に属する。アメリカ合衆国シリコンバレーに位置するパロアルト研究所で開発された。LBP(laser beam printer、レーザービームプリンター)と表される場合もある。
 • Ла́зерный при́нтер — один из видов принтеров, позволяющий быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и графики на обычной (не специальной) бумаге. Подобно фотокопировальным аппаратам лазерные принтеры используют в работе процесс ксерографической печати, однако отличие состоит в том, что формирование изображения происходит путём непосредственной экспозиции (освещения) лазерным лучом фоточувствительных элементов принтера.Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения очень высокое.
 • Pencetak laser atau printer laser adalah pencetak untuk komputer yang menggunakan teknologi diode cahaya untuk mendapatkan partikel-partikel kecil toner dari cartridge ke kertas. Alat ini sering lebih ekonomis dibanding menggunakan tinta pencetak tinta.
 • La stampa laser è una tecnica di stampa che deriva direttamente dalla xerografia e permette una notevole velocità di stampa.
 • Een laserprinter drukt tekst en afbeeldingen af door toner (zwart of gekleurd poeder) aan het papier te hechten. Oorspronkelijk maakten printers hierbij gebruik van laserlicht (vandaar de naam), maar in het spraakgebruik worden ook led-printers 'laserprinters' genoemd. De laserprinter werd in 1969 uitgevonden bij Xerox door onderzoeker Gary Starkweather.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 808261 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21589 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 94 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110983025 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1996 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • anglais
prop-fr:lienAuteur
 • www.hp.com
prop-fr:lieu
 • USA
prop-fr:mois
 • mars
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 453 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 128 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • 3916.0
prop-fr:titre
 • Combined Service Manual HP LaserJet 4/4M/4+ 5/5M/5N
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Hewlett-Packard Company
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une imprimante laser est un type d’imprimante permettant la reproduction haute qualité de textes et de graphiques sur support papier ou optique. Les imprimantes laser utilisent un procédé d’impression xérographique (ou électrophotographique), mais se distinguent des photocopieurs par le fait que l’image est produite par le balayage direct d’un faisceau laser à travers le tambour interne (drum) de l’imprimante.
 • 레이저 프린터(laser printer)는 복사기와 같이 탄소 토너를 이용하여 인쇄하는 프린터를 말한다. 인쇄 원리는 복사기와 비슷하다. 인쇄 할 자료를 레이저 광으로 바꾸어 광전 드럼에 반사경을 통해 비춘다. 그리하여 가루 토너가 드럼에 닿게 되면 레이저 광이 비추는 곳에만 토너가 묻어난다. 이 드럼에 종이가 닿으면 토너가 종이에 달라붙어 인쇄가 된다.장당 인쇄를 할 정도로 속도가 빠르고 선명해서 사무용 또는 북디자인시 본문시안출력용으로 널리 사용되고 있다. 흑백 레이저 프린터와 컬러 레이저 프린터로 구분된다.
 • Der Laserdrucker ist ein Drucker zur Produktion von Ausdrucken auf Papier oder Folien im Elektrofotografieverfahren. Laserdrucker zählen zu den Seitendruckern, da Belichtung und Druck der ganzen Seite in einem Durchlauf erfolgen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden auch LED-Drucker und LED-Plotter meist als Laserdrucker bezeichnet, weil das Funktionsprinzip sehr ähnlich ist.
 • Drukarka laserowa to rodzaj drukarki wykorzystującej w procesie drukowania laser. Drukarki laserowe charakteryzują się bardzo wysoką jakością wydruku, a druk pod wpływem wody nie rozpływa się.
 • Laserová tiskárna je druh počítačové tiskárny, pracující na podobném principu jako kopírka. Laserový paprsek vykresluje obrázek na světlocitlivý válec, na jehož povrch se poté nanáší toner. Ten se uchytí jen na osvětlených místech, obtiskne se na papír a na závěr je k papíru tepelně fixován.
 • レーザープリンター (laser printer)は、レーザーを感光に利用する印刷機。コンピュータの周辺機器の一つ。カラー印刷も可能で、オフィス・家庭用として高速な部類に属する。アメリカ合衆国シリコンバレーに位置するパロアルト研究所で開発された。LBP(laser beam printer、レーザービームプリンター)と表される場合もある。
 • Pencetak laser atau printer laser adalah pencetak untuk komputer yang menggunakan teknologi diode cahaya untuk mendapatkan partikel-partikel kecil toner dari cartridge ke kertas. Alat ini sering lebih ekonomis dibanding menggunakan tinta pencetak tinta.
 • La stampa laser è una tecnica di stampa che deriva direttamente dalla xerografia e permette una notevole velocità di stampa.
 • Een laserprinter drukt tekst en afbeeldingen af door toner (zwart of gekleurd poeder) aan het papier te hechten. Oorspronkelijk maakten printers hierbij gebruik van laserlicht (vandaar de naam), maar in het spraakgebruik worden ook led-printers 'laserprinters' genoemd. De laserprinter werd in 1969 uitgevonden bij Xerox door onderzoeker Gary Starkweather.
 • Ла́зерный при́нтер — один из видов принтеров, позволяющий быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и графики на обычной (не специальной) бумаге.
 • Una impressora làser és un tipus d'impressora que usa tecnologia làser per a imprimir textos i gràfics d'alta qualitat sobre paper.
 • Laser printing is an electrostatic digital printing process that rapidly produces high quality text and graphics by passing a laser beam over a charged drum to define a differentially charged image. The drum then selectively collects charged toner and transfers the image to paper, which is then heated to permanently fix the image.
 • Лазерният принтер е вид принтер, позволяващ бързо отпечатване на текст и графика върху хартия. Подобно на копирните машини при него се използва ксерографски процес, като разликата е, че формирането на изображението става като лазерният лъч сканира непосредствено фоточувствителния елемент на принтера.Съвременните лазерни принтери са многозадачни – принтират, докато изпращат факс, сканират и копират.
 • Una impresora láser es un tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos, tanto en negro como en color, con gran calidad. El dispositivo de impresión consta de un tambor fotoconductor unido a un depósito de tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz del tambor.
 • Impressora a laser é um tipo de impressora que produz resultados de grande qualidade para quem quer desenho gráfico ou texto, utilizando a tecnologia do laser.Esta impressora utiliza o raio laser modulado para a impressão e envia a informação para um tambor, através de raios laser.O modo de funcionamento é muito semelhante ao das fotocopiadoras.
rdfs:label
 • Imprimante laser
 • Drukarka laserowa
 • Impresora láser
 • Impressora a laser
 • Impressora làser
 • Laser printing
 • Laserdrucker
 • Laserová tiskárna
 • Laserprinter
 • Pencetak laser
 • Stampa laser
 • Лазерен принтер
 • Лазерный принтер
 • レーザープリンター
 • 레이저 프린터
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of