Les Hyksôs (en démotique heka khasout, littéralement « chefs des pays étrangers », en grec ancien : Ὑκσως) formaient autrefois un groupe pluriethnique vivant dans l'Asie de l'ouest, et qui arriva à l'est du delta du Nil au cours de la seconde période intermédiaire.Ils chassèrent les dirigeants de la XIVe dynastie, qui siégeaient à Avaris, et fondèrent les XVe et XVIe dynasties d'Égypte (entre -1674 et -1548), régnant sur la Basse et la Moyenne-Égypte durant plus d'un siècle.Traditionnellement, seuls six dirigeants de la XVe dynastie sont appelés « Hyksôs ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Hyksôs (en démotique heka khasout, littéralement « chefs des pays étrangers », en grec ancien : Ὑκσως) formaient autrefois un groupe pluriethnique vivant dans l'Asie de l'ouest, et qui arriva à l'est du delta du Nil au cours de la seconde période intermédiaire.Ils chassèrent les dirigeants de la XIVe dynastie, qui siégeaient à Avaris, et fondèrent les XVe et XVIe dynasties d'Égypte (entre -1674 et -1548), régnant sur la Basse et la Moyenne-Égypte durant plus d'un siècle.Traditionnellement, seuls six dirigeants de la XVe dynastie sont appelés « Hyksôs ». Les noms hyksôs sont très proches des noms cananéens, confirmant un lien avec le Levant antique. Les Hyksôs introduisirent de nouveaux armements en Égypte, notamment l'arc composite, le cheval et le char.Les nombreux princes de la XVIe dynastie sont en partie Hyksôs, en partie sémites, en partie asiatiques et en partie égyptiens. Les noms des princes de la XVe dynastie nous sont parvenus grâce aux œuvres et aux monuments égyptiens, ainsi que par l'Histoire d'Égypte de Manéthon, rédigée sous Ptolémée Ier.
 • Hyksos (Mısır dilinde heqa khasewet, "yabancı krallar"; Yunanca Ὑκσώς,Ὑξώς , Arapça لملوك الرعاة, çoban krallar) 12. Hanedan döneminde Nil Delta'sını işgal ederek Antik Mısır 'ın İkinci Orta Dönemini başlatan Asya kökenli kavme verilen addır. Hurri kökenli Hiksoslar bu bölgede Onbeşinci Sülale' yi kurmuşlardır. M.Ö. 17. yy' da güneydeki Nubyalılarla ittifak haline girmişler ve beraberinde getirdikleri yeni savaş metod ve teknikleri ile Mısırlıları mağlup etmişlerdir. Koşumlu atlar ve yeni zırh çeşitleri getirmiş oldukları yeniliklerdir. Hiksoslar kültürel olarak bölgeye zenginlik getirmiş olsalarda Mısırlılar bu istilayı kabullenememişlerdir. M.Ö.15 nci yy' da bir Teb beyi olan Ahmose Hiksoslarla mücadeleye başladı. Hiksosları Filistin'e sürdü ve Nubya üzerinde yeniden hakimiyet kurdu. Böylece Mısır Yeni Krallık dönemi başladı.17 ve 15 nci yy arasındaki bu döneme ikinci ara dönem denilmiştir.Mısırlılar suriyelileri asyadan gelen yabani barbarlar olarak görürlerdi. suriyeliler o vakit hırsızlık ve yağmacılık yaparlardı. mısırlılarda suriyeden gelen ve mısırın bazı şehirlerini işgal eden bu kırallara sus ( suriyeli - hırsız krallar ) manasında hiksos demişlerdir
 • Hyksos (in greco antico Ὑκσώς (Uksoś o Yksỏś)), forma grecizzata dell'egiziohq3 ḫ3stw - Heka khaset(u)che significa, in senso letterale, Capo di un paese straniero è il termine con cui nel Canone Reale sono indicati i sei sovrani costituenti la XV dinastia egizia.Essendo il termine passato poi ad indicare non solo questi sovrani ma anche quelli della XVI dinastia egizia e più in generale le popolazioni che penetrarono in Egitto sul finire del periodo della storia egizia indicato come Medio Regno, i sovrani della XV dinastia sono spesso indicati come Grandi Hyksos in contrapposizione con i piccoli Hyksos, principi locali vassalli dei Grandi Hyksos.
 • Hyksósové je název pro semitské kmeny, které pronikly do severního Egypta v první polovině 17. století před n. l. ze severovýchodu, z palestinsko-fénické oblasti. Jejich jméno označuje v egyptštině „vládcové cizích zemí“ (eg. hekau chasut). V egyptských pramenech se označují též jako aamu – Asiaté. Období jejich nadvlády v Egyptě se označuje jako Druhá přechodná doba.
 • Die Hyksos (altägyptisch Heka-chaset, Heqa-chaset, Heka-chasut, Heqa-chasut, nach Siegert: Hykussos) waren eine Gruppe von Einwanderern aus den Gebieten in und um Retjenu, die zwischen 1719 und 1692 v. Chr. in das Nildelta des Alten Ägypten vorrückten und in der Folge ihren Machtbereich auf weite Teile Unterägyptens bis in die Region Memphis/Tepihu ausdehnen konnten.
 • ヒクソスはエジプト第2中間期と呼ばれる時代に古代エジプトに登場した人々。彼らは一般にシリア・パレスチナ地方に起源を持つ雑多な人々の集団であったと考えられている。ヒクソスと言う呼称は「異国の支配者達」を意味する古代エジプト語、「ヘカ・カスウト」のギリシア語形に由来する。ヘカ・カスウトはしばしば「羊飼いの王達」とも訳されていたが、現在では誤訳であるとされている。トリノ王名表によれば6人のヒクソス王が108年間在位したと伝えられている。マネトの記録によれば第15王朝の王も6人とされており、一般に「ヒクソス」、「ヒクソス政権」などと表現した場合、第15王朝を指す。また、第15王朝を大ヒクソス、第16王朝を小ヒクソスと呼ぶ場合もある。詳細はエジプト第15王朝、及びエジプト第16王朝の記事を参照
 • Hyksosi (egip. hekau chasut – władcy obcych krajów arab. الملوك الرعاة – królowie pasterze) – termin określający niejednorodną etnicznie grupę ludów zachodnioazjatyckich (semickich i huryckich) przybyłych do delty Nilu ok. 1650–1540 p.n.e. w tak zwanym Drugim Okresie Przejściowym.Stolicą Wielkich Hyksosów (XV dynastia według numeracji Manetona) było Awaris (egip. – Hut-uret – Wielki zamek – obecnie San al-Hadżar al-Kiblija).Poza nimi wyróżnia się jeszcze dynastię Małych Hyksosów (XVI dynastia), którzy prawdopodobnie byli wasalami dynastii Wielkich Hyksosów.Osiedlili się w Farasz, Tell el-Sahaba, Bubastis, Inszas i Tell el-Jahudija.Stosowali odmienną niż inni najeźdźcy politykę na opanowanych terenach. Nie zakładali własnej administracji, nie stosowali represji w stosunku do ludności, lecz adaptowali istniejący porządek rzeczy, wtapiając się w wielowiekową tradycję i doświadczenie. Przyjęli pismo hieroglificzne (dokonali transkrypcji swych imion), tytuły królewskie i urzędnicze.W dziedzinie kultury i religii postępowali podobnie jak w polityce, przyjmując Seta jako głównego boga z centrum jego kultu w Awaris. Wnieśli także wielki wkład w dziedzinie techniki, głównie w wojskowości, wprowadzając zaprzęgi konne – rydwany, co zrewolucjonizowało sposób prowadzenia działań wojennych, naśladowany później przez władców Nowego Państwa. Po raz pierwszy rydwany bojowe wprowadził do swej armii Kamose. Wprowadzili do uzbrojenia również zaawansowany sposób obróbki brązu, co później pozwoliło uzyskać Egiptowi znaczną przewagę militarną względem wrogów. W wyniku działań zbrojnych podjętych przez Kamose (XVII dynastia tebańska) oraz jego brata i następcy, Ahmose – Hyksosi zostali wyparci z Egiptu. Wyzwolenie i zjednoczenie Egiptu za czasów Ahmose dało początek powstaniu Nowego Państwa – najświetniejszej epoki w dziejach Egiptu Faraonów.
 • The Hyksos or Hycsos (/ˈhɪksɒs/ or /ˈhɪksoʊz/; Egyptian heqa khaseshet, "ruler(s) of the foreign countries"; Greek Ὑκσώς, Ὑξώς) were an Asiatic people from West Asia who took over the eastern Nile Delta, ending the Thirteenth dynasty of Egypt and initiating the Second Intermediate Period.Important Canaanite populations first appeared in Egypt towards the end of the 12th Dynasty c. 1800 BC, and either around that time or c. 1720 BC, formed an independent realm in the eastern Nile Delta. The Canaanite rulers of the Delta, regrouped in the 14th Dynasty, coexisted with the Egyptian 13th Dynasty, based in Itjtawy. The power of the 13th and 14th dynasties progressively waned, perhaps due to famine and plague, and c. 1650 BC both were invaded by the Hyksos, who formed their own dynasty, the 15th Dynasty. The collapse of the 13th Dynasty created a power vacuum in the south, which may have led to the rise of the 16th Dynasty, based in Thebes, and possibly of a local dynasty in Abydos. Both were eventually conquered by the Hyksos, albeit for a short time in the case of Thebes. From then on, the 17th Dynasty took control of the Thebes and reigned for some time in peaceful coexistence with the Hyksos kings, perhaps as their vassals. Eventually, Seqenenre Tao, Kamose and Ahmose waged war against the Hyksos and expelled Khamudi, their last king, from Egypt c. 1550 BC.The Hyksos practiced horse burials, and their chief deity, their native storm god, became associated with the Egyptian storm and desert god, Seth. Although most Hyksos names seem Semitic, the Hyksos also included Hurrians, who, while speaking an isolated language, were under the rule and influence of Indo-Europeans.The Hyksos brought several technical improvements to Egypt, as well as cultural impulses such as new musical instruments and foreign loan words. The changes introduced include new techniques of bronze working and pottery, new breeds of animals, and new crops. In warfare, they introduced the horse and chariot, the composite bow, improved battle axes, and advanced fortification techniques. Because of these cultural advances, Hyksos rule was decisive for Egypt’s later empire in the Middle East.
 • Hiksoak (egiptoeraz heqa khasewet, "atzerriko agintariak"; grezieraz Ὑκσώς, Ὑξώς; arabieraz الملوك الرعاة, "artzain erregeak") jatorria Siria Garaian zuen herri semitikoa izan zen.
 • A hükszoszok északnyugati sémi eredetű nép (kánaániták vagy ammoniták), akik i. e. 1720 és 1710 között Egyiptomra törve győzelmet arattak a Középbirodalom fáraói felett. A hódítókat az egyiptomiak nevezték el hükszoszoknak (egyiptomi nyelven: heka haszut), vagyis „az idegen földek urai”-nak. Fővárosukká Avariszt tették a Nílus deltájában. Csaknem száz évig tartó uralmuk alatt hatalmas királyságot hoztak létre, amelynek Szíria és Palesztina is része volt. Egyes feltételezések a hükszoszokat a kassúkkal azonosítják.A hükszoszok Egyiptom XI. dinasztiájának idején jelentek meg Egyiptomban, a XIII. dinasztia idején kezdték meg útjukat a hatalom felé, majd Avarisz és a folyódelta elfoglalásával zárták a második átmeneti korszakot. A XIV. dinasztiával is kapcsolatban álltak. A XV. dinasztia korában átvették az uralmat Alsó-Egyiptom felett, de az egyiptomi XVII. dinasztia végének és a XVIII. dinasztia elejének uralkodói kiűzték őket. Közvetlen hatalmuk csak Alsó-Egyiptomra és Kánaánra terjedt ki, Felső-Egyiptom önálló maradt adó fejében saját dinasztiái alatt. Alsó-Egyiptomban is elkülönültek azonban az egyiptomiaktól, nem költöztek be városaikba, hanem erődített katonai táborokban laktak. Ilyen derékszögű, vertföld építményeket – a legnagyobb a főváros, Avarisz volt – Egyiptom mellett a régészek Palesztinában: Jerikóban, Sikemben és Lákisban találtak. Nem vezettek be Alsó-Egyiptomban sem saját adminisztrációt, megelégedtek a városok egyenkénti adóztatásával. Ők vezették be Egyiptomban a ló vontatta harci szekér, a vertikális szövőszék, a lant és az összetett íj használatát. Legfontosabb hozzájárulásuk az egyiptomi kultúrához a kánaáni istenek és az ázsiai műalkotások megismertetése volt, miáltal nagyban segítették az Egyiptomra addig jellemző despotizmus és elszigeteltség feloldását. A hükszoszok uralmának I. Jahmesz fáraó vetett véget i. e. 1550-ben a taniszi csatában. A zsidók egyiptomi tartózkodását egyes történészek az ország hükszoszok általi megszállásával hozzák kapcsolatba, ezen elmélet szerint a zsidók velük együtt sodródtak Egyiptomba. Az egyik hükszosz uralkodó, Jakob-her neve mindenesetre feltűnően hasonlít a bibliai Jákobra.
 • Con el término hicsos (en egipcio heqau jasut "gobernantes extranjeros", en griego ὑκσώς hiksós) se designa a un grupo humano procedente del Cercano Oriente (en el texto griego de Manetón, pros anatolên) que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados de siglo XVII a. C. Así lo cita Flavio Josefo:Durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se abatió sobre nosotros; y de una extraña manera, desde las regiones hacia el Este una raza desconocida de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su capital en Menfis, exigiendo tributos al Alto y Bajo Egipto...
 • Гиксо́сы — группа кочевых скотоводческих азиатских племён из Передней Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине XVII в. до н. э. и затем, около 1650 г. до н. э., образовавших свою династию правителей. Свое название они получили от египетского Hqa xAswt «правитель (чужеземных) стран», передаваемое по-гречески ὑκσώς или ὑξώς. Манефон (Иосиф Флавий «Против Апиона» I. 14, 82-83) переводит слово «гиксосы», как «цари-пастухи» или «пленники-пастухи», последнее подтверждается египетским HAq «добыча», «пленник». Время правления гиксосов в истории Древнего Египта принято называть Вторым переходным периодом.
 • Els hikses foren un poble asiàtic, probablement semita, que va governar Egipte des d'aproximadament el 1750 fins al 1550 aC.El nom d'hikses deriva de l'egipci heqa-khase o hikau kahusul, «governants estrangers» o «governants (originaris) d'un altra terra» i el donaren els egipcis a una sèrie de reis que van governar el delta del Nil des del 1750 aC fins al 1550 aC. Eren probablement semites cananeus, potser hebreus (ancestres parcialment dels israelites), i madianites, edomites, moabites i ammonites (anomenats en conjunt pels egipcis Shasu (Shosu) i que formaven el grup cananeu del sud). La paraula heqa khase fou recollida per Manetó i convertida en la paraula grega hyksos. Generalment s'ha aplicat com a derivada d'una paraula egipcia equivalent a «reis pastors».Una primera onada d'hikses va entrar a Egipte abans del 1800 aC i es va establir al país i vers la meitat del segle XVIII aC ja tenia el poder a la zona del delta (dinastia XIV) amb seu a Xois. Es pot considerar que la dinastia XIV va abraçar l'època de govern simultani de la dinastia XIII a Memfis i Itjtawi, mentre la dinastia XVI fou una dinastia vassalla (i probablement no hikse) després de la conquesta del poder per part d'una segona dinastia dels hikses (coneguda per Grans Hikses) establerta a Avaris i que va acabar per dominar tot el delta, formada per una segona onada d'emigrants cananeus. Després del 1600 aC els hikses van arribar a Tebes, però posteriorment no van poder mantenir les seves conquestes i foren expulsats del delta per la dinastia XVII cap al 1550 aCEl seu domini fou relativament breu en el temps històric egipci però van aportar nous elements: de caràcter militar, com l'arc i l'espasa pròpies, el cavall i el carro de combat; de caràcter religiós, amb deus cananeus (que no van imposar) i conceptes religiosos. Progressivament els hikses van quedar seduïts i culturalment absorbits pels egipcis.La seva derrota final fou a Sharuhen, a Canaan, després d'un setge de tres anys i la completa derrota dels hikses.
 • 힉소스(Hyksos)또는 히스코스는 이집트의 북동쪽으로부터 이집트의 나일 강 델타 지역의 동부를 침략하여 고대 이집트의 제2중간기를 개창한 아시아 계통의 호전적인 인종이다. 이집트인들에게는 말을 타고 싸우는 그들이 처음이었기에 쉽게 정복되고 말았다. 기원전 17세기에 세력을 키웠고, 하이집트와 중이집트를 108년간 통치했다. (고대 이집트의 제15왕조 및 제16왕조. 기원전 1663년 ~ 기원전 1555년) 그들은 이집트에 새로운 활과 말이 끄는 전차 등 신무기를 들여왔다.
 • Hyksos (Mesir heqa khasewet, "penguasa asing"; Yunani Ὑκσώς, Ὑξώς, Arab الملوك الرعاة, Raja-raja Gembala) Hyksos adalah bangsa penggembala asal Asia yang hijrah ke Mesir kawasan timur Delta Nil, pada dinasti keduabelas Mesir yang memprakarsai Periode Menengah Kedua Mesir Kuno. Kisah Yusuf dan ayahnya yang bernama Yaqub bahwa mereka hidup pada zaman Pemerintahan Dinasti Hyksos, pada abad kesembilan belas sebelum Masehi (1878-1580).
 • De Hyksos is de benaming voor de bevolkingsgroepen uit Klein-Azië die op het einde van het Middenrijk (ca 1700 v.Chr.) Egypte binnenvielen. Pas na meer dan 100 jaar kwam er een einde aan hun overheersing van Neder-Egypte onder de koning Ahmose.In de lijsten van Manetho zijn er drie Hyksos-dynastieën: de 14e, de 15e en de 16e dynastie.
 • Os hicsos (do egípcio heqa khasewet, "soberanos estrangeiros"; em grego: Ὑκσώς ou Ὑξώς; em árabe: الملوك الرعاة, "reis pastores") foram um povo asiático que invadiu a região oriental do Delta do Nilo durante a décima segunda dinastia do Egito, iniciando o Segundo Período Intermediário da história do Antigo Egito. São mostrados na arte local vestindo os mantos multicoloridos associados com os arqueiros e cavaleiros mercenários mitanni (ha ibrw) de Canaã, Aram, Kadesh, Sídon e Tiro.
 • Хиксосите са група азиатски племена от Предна Азия, които през 1720 г. пр.н.е. нахлуват в Древен Египет, използвайки колесницата и сложния лък като нови бойни оръжия.Времето на тяхното управление е известно като Втори преходен период на Древен Египет. Хиксосите управляват Египет повече от век, докато накрая са победени от фараона Яхмос I.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 228073 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18504 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 101 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111068901 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Hyksôs (en démotique heka khasout, littéralement « chefs des pays étrangers », en grec ancien : Ὑκσως) formaient autrefois un groupe pluriethnique vivant dans l'Asie de l'ouest, et qui arriva à l'est du delta du Nil au cours de la seconde période intermédiaire.Ils chassèrent les dirigeants de la XIVe dynastie, qui siégeaient à Avaris, et fondèrent les XVe et XVIe dynasties d'Égypte (entre -1674 et -1548), régnant sur la Basse et la Moyenne-Égypte durant plus d'un siècle.Traditionnellement, seuls six dirigeants de la XVe dynastie sont appelés « Hyksôs ».
 • Hyksos (in greco antico Ὑκσώς (Uksoś o Yksỏś)), forma grecizzata dell'egiziohq3 ḫ3stw - Heka khaset(u)che significa, in senso letterale, Capo di un paese straniero è il termine con cui nel Canone Reale sono indicati i sei sovrani costituenti la XV dinastia egizia.Essendo il termine passato poi ad indicare non solo questi sovrani ma anche quelli della XVI dinastia egizia e più in generale le popolazioni che penetrarono in Egitto sul finire del periodo della storia egizia indicato come Medio Regno, i sovrani della XV dinastia sono spesso indicati come Grandi Hyksos in contrapposizione con i piccoli Hyksos, principi locali vassalli dei Grandi Hyksos.
 • Hyksósové je název pro semitské kmeny, které pronikly do severního Egypta v první polovině 17. století před n. l. ze severovýchodu, z palestinsko-fénické oblasti. Jejich jméno označuje v egyptštině „vládcové cizích zemí“ (eg. hekau chasut). V egyptských pramenech se označují též jako aamu – Asiaté. Období jejich nadvlády v Egyptě se označuje jako Druhá přechodná doba.
 • Die Hyksos (altägyptisch Heka-chaset, Heqa-chaset, Heka-chasut, Heqa-chasut, nach Siegert: Hykussos) waren eine Gruppe von Einwanderern aus den Gebieten in und um Retjenu, die zwischen 1719 und 1692 v. Chr. in das Nildelta des Alten Ägypten vorrückten und in der Folge ihren Machtbereich auf weite Teile Unterägyptens bis in die Region Memphis/Tepihu ausdehnen konnten.
 • ヒクソスはエジプト第2中間期と呼ばれる時代に古代エジプトに登場した人々。彼らは一般にシリア・パレスチナ地方に起源を持つ雑多な人々の集団であったと考えられている。ヒクソスと言う呼称は「異国の支配者達」を意味する古代エジプト語、「ヘカ・カスウト」のギリシア語形に由来する。ヘカ・カスウトはしばしば「羊飼いの王達」とも訳されていたが、現在では誤訳であるとされている。トリノ王名表によれば6人のヒクソス王が108年間在位したと伝えられている。マネトの記録によれば第15王朝の王も6人とされており、一般に「ヒクソス」、「ヒクソス政権」などと表現した場合、第15王朝を指す。また、第15王朝を大ヒクソス、第16王朝を小ヒクソスと呼ぶ場合もある。詳細はエジプト第15王朝、及びエジプト第16王朝の記事を参照
 • Hiksoak (egiptoeraz heqa khasewet, "atzerriko agintariak"; grezieraz Ὑκσώς, Ὑξώς; arabieraz الملوك الرعاة, "artzain erregeak") jatorria Siria Garaian zuen herri semitikoa izan zen.
 • 힉소스(Hyksos)또는 히스코스는 이집트의 북동쪽으로부터 이집트의 나일 강 델타 지역의 동부를 침략하여 고대 이집트의 제2중간기를 개창한 아시아 계통의 호전적인 인종이다. 이집트인들에게는 말을 타고 싸우는 그들이 처음이었기에 쉽게 정복되고 말았다. 기원전 17세기에 세력을 키웠고, 하이집트와 중이집트를 108년간 통치했다. (고대 이집트의 제15왕조 및 제16왕조. 기원전 1663년 ~ 기원전 1555년) 그들은 이집트에 새로운 활과 말이 끄는 전차 등 신무기를 들여왔다.
 • Hyksos (Mesir heqa khasewet, "penguasa asing"; Yunani Ὑκσώς, Ὑξώς, Arab الملوك الرعاة, Raja-raja Gembala) Hyksos adalah bangsa penggembala asal Asia yang hijrah ke Mesir kawasan timur Delta Nil, pada dinasti keduabelas Mesir yang memprakarsai Periode Menengah Kedua Mesir Kuno. Kisah Yusuf dan ayahnya yang bernama Yaqub bahwa mereka hidup pada zaman Pemerintahan Dinasti Hyksos, pada abad kesembilan belas sebelum Masehi (1878-1580).
 • De Hyksos is de benaming voor de bevolkingsgroepen uit Klein-Azië die op het einde van het Middenrijk (ca 1700 v.Chr.) Egypte binnenvielen. Pas na meer dan 100 jaar kwam er een einde aan hun overheersing van Neder-Egypte onder de koning Ahmose.In de lijsten van Manetho zijn er drie Hyksos-dynastieën: de 14e, de 15e en de 16e dynastie.
 • Os hicsos (do egípcio heqa khasewet, "soberanos estrangeiros"; em grego: Ὑκσώς ou Ὑξώς; em árabe: الملوك الرعاة, "reis pastores") foram um povo asiático que invadiu a região oriental do Delta do Nilo durante a décima segunda dinastia do Egito, iniciando o Segundo Período Intermediário da história do Antigo Egito. São mostrados na arte local vestindo os mantos multicoloridos associados com os arqueiros e cavaleiros mercenários mitanni (ha ibrw) de Canaã, Aram, Kadesh, Sídon e Tiro.
 • Хиксосите са група азиатски племена от Предна Азия, които през 1720 г. пр.н.е. нахлуват в Древен Египет, използвайки колесницата и сложния лък като нови бойни оръжия.Времето на тяхното управление е известно като Втори преходен период на Древен Египет. Хиксосите управляват Египет повече от век, докато накрая са победени от фараона Яхмос I.
 • Hyksosi (egip. hekau chasut – władcy obcych krajów arab. الملوك الرعاة – królowie pasterze) – termin określający niejednorodną etnicznie grupę ludów zachodnioazjatyckich (semickich i huryckich) przybyłych do delty Nilu ok. 1650–1540 p.n.e. w tak zwanym Drugim Okresie Przejściowym.Stolicą Wielkich Hyksosów (XV dynastia według numeracji Manetona) było Awaris (egip.
 • Hyksos (Mısır dilinde heqa khasewet, "yabancı krallar"; Yunanca Ὑκσώς,Ὑξώς , Arapça لملوك الرعاة, çoban krallar) 12. Hanedan döneminde Nil Delta'sını işgal ederek Antik Mısır 'ın İkinci Orta Dönemini başlatan Asya kökenli kavme verilen addır. Hurri kökenli Hiksoslar bu bölgede Onbeşinci Sülale' yi kurmuşlardır. M.Ö. 17. yy' da güneydeki Nubyalılarla ittifak haline girmişler ve beraberinde getirdikleri yeni savaş metod ve teknikleri ile Mısırlıları mağlup etmişlerdir.
 • Con el término hicsos (en egipcio heqau jasut "gobernantes extranjeros", en griego ὑκσώς hiksós) se designa a un grupo humano procedente del Cercano Oriente (en el texto griego de Manetón, pros anatolên) que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados de siglo XVII a. C.
 • Els hikses foren un poble asiàtic, probablement semita, que va governar Egipte des d'aproximadament el 1750 fins al 1550 aC.El nom d'hikses deriva de l'egipci heqa-khase o hikau kahusul, «governants estrangers» o «governants (originaris) d'un altra terra» i el donaren els egipcis a una sèrie de reis que van governar el delta del Nil des del 1750 aC fins al 1550 aC.
 • A hükszoszok északnyugati sémi eredetű nép (kánaániták vagy ammoniták), akik i. e. 1720 és 1710 között Egyiptomra törve győzelmet arattak a Középbirodalom fáraói felett. A hódítókat az egyiptomiak nevezték el hükszoszoknak (egyiptomi nyelven: heka haszut), vagyis „az idegen földek urai”-nak. Fővárosukká Avariszt tették a Nílus deltájában. Csaknem száz évig tartó uralmuk alatt hatalmas királyságot hoztak létre, amelynek Szíria és Palesztina is része volt.
 • Гиксо́сы — группа кочевых скотоводческих азиатских племён из Передней Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине XVII в. до н. э. и затем, около 1650 г. до н. э., образовавших свою династию правителей. Свое название они получили от египетского Hqa xAswt «правитель (чужеземных) стран», передаваемое по-гречески ὑκσώς или ὑξώς. Манефон (Иосиф Флавий «Против Апиона» I.
 • The Hyksos or Hycsos (/ˈhɪksɒs/ or /ˈhɪksoʊz/; Egyptian heqa khaseshet, "ruler(s) of the foreign countries"; Greek Ὑκσώς, Ὑξώς) were an Asiatic people from West Asia who took over the eastern Nile Delta, ending the Thirteenth dynasty of Egypt and initiating the Second Intermediate Period.Important Canaanite populations first appeared in Egypt towards the end of the 12th Dynasty c. 1800 BC, and either around that time or c. 1720 BC, formed an independent realm in the eastern Nile Delta.
rdfs:label
 • Hyksôs
 • Hicsos
 • Hicsos
 • Hikses
 • Hikso
 • Hiksoslar
 • Hyksos
 • Hyksos
 • Hyksos
 • Hyksos
 • Hyksos
 • Hyksosi
 • Hyksósové
 • Hükszoszok
 • Гиксосы
 • Хиксоси
 • ヒクソス
 • 힉소스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of