L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur trois actions : le nettoyage et la détersion ; la désinfection ; la conservation.Par extension, on parle aussi d'« hygiène de vie », « hygiène alimentaire » et d'« hygiène mentale » pour des actions et activités permettant de prévenir l'apparition de troubles, comme la pratique d'un sport, l'abstention de fumer ou de boire de l'alcool.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur trois actions : le nettoyage et la détersion ; la désinfection ; la conservation.Par extension, on parle aussi d'« hygiène de vie », « hygiène alimentaire » et d'« hygiène mentale » pour des actions et activités permettant de prévenir l'apparition de troubles, comme la pratique d'un sport, l'abstention de fumer ou de boire de l'alcool.
 • La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano.
 • Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví. V původní terminologii se jednalo o obor zabývající se všemi faktory ovlivňujícími tělesné zdraví i duševní pohodu člověka; současné pojetí může toliko synonymem pro udržování čistoty. Z hlediska osobního se hygiena zabývá kvalitou vody a ostatních nápojů, potravin a stravování, oblečení, práce a tělesná námaha vůbec, spánek, čistota těla, užívání tabáku, narkotik atd. a duševní zdraví. Z hlediska veřejného se okruh zájmů oboru týká klimatických podmínek, půdy, charakteru stavebních materiálů a uspořádání obydlí, topení, větrání, odstraňování odpadů, lékařských znalostí o výskytu a prevenci chorob až po pohřbívání zemřelých (v tom se dotýká dalšího oboru, kterým je epidemiologie).Za vnější znaky dobré hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny (včetně prachu a skvrn na šatech) a zápachu. Od doby rozvoje mikrobiální teorie nemocí se termín hygiena používá pro jakoukoli činnost nebo opatření vedoucí k úplnému nebo částečnému omezení škodlivého působení mikrobů (baktérií, hub, virů atd.).Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo podporuje prevenci a izolování nemocí. (Tedy jste-li zdravý, dobrá hygiena vám pomůže vyhnout se nemoci a jste-li nemocen, dobrá hygiena může redukovat rozšiřování nákazy od vás na druhé.) Na druhou stranu někteří autoři upozorňují, že přehnaná důslednost v hygienických návycích může být v jistých ohledech škodlivá pro lidské zdraví – kvůli redukci přirozeného mikrobiálního prostředí může vést ke snížení přirozené odolnosti a obranyschopnosti organismu a ke zhoršení zdravotního stavu, např. k vyššímu výskytu alergií.Mytí je nejčastější příklad hygienického chování a obvykle se provádí vodou a mýdlem nebo saponátem pomáhajícím odstranit mastnotu a narušit nečistotu aby mohla být umyta.Hygienické zásady – časté mytí rukou nebo použití převařené (a tím sterilizované) vody v medicíně – mělo a dodnes má velký vliv na redukci šíření nemocí.
 • L'igiene (dal greco ὑγιεινός "sano, salutare, curativo"; citato nell'invocazione del giuramento di Ippocrate) è il ramo della medicina che tratta le interazioni tra l'ambiente e la salute umana. Elabora criteri, esigenze e misure riguardanti lo stato ambientale e il comportamento individuale e collettivo. Scopi: prevenzione primaria onde evitare e combattere malattie e promozione del benessere e dell'efficienza umana.
 • Higienea (grekera zaharreko ὕγιεινον (hugieinon) hitzetik, euskaraz «osasun») osasunaren kalterako izan daitezkeen eragileak kontrolatzeko ezagutza, teknika eta jokabideen multzoa da. Higienearen helburuak, garbitasunaz haraindi, gizakien eta berarekin bizi diren animalien gaixotasunak prebenitu eta ongizatea hobetzea da. Zabalago, higienea bizitzaren artea ere badela esan daiteke arlo pribatuan (elikadura, atsedena, oreka pertsonala) eta publikoan (elkartasunezko gizarte-egitura eta naturarekiko errespetua).Higienea arlo zenbaitetan garatzen da. Higiene pertsonala giza gorputza zaindu eta garbitzeko praktiken multzoa da, norberaren osasun eta ongizatearen alde. Higiene pertsonala kultura elementu garrantzitsua da eta familian ikasi eta praktikatzen da. Gizarte-harremanak sortu ahal izateko elementu garrantzitsua izaten da, nor bere buruarekin atseginez modu bat izateaz gainera. Beste alde batetik, elikagaien ekoizpen, tratamendu eta kontserbazioa ere higienearen helburuak dira, bromatologia arloaren baitan. Ingurumenaren higienea ere garrantzitsua da: etxeak, kaleak, lantegiak, eskolak eta ingurumenaren osagaiak ere badiren lurra, ura eta haizea garbiak izan behar dira osasun eta ongizatearen alde, giza jardueraren hondakinak modu egokian kudeatuz. Higienea lantokietan ere garatzen da, langileengan gaixotasunak eragin ditzaketen faktore eta arriskuei aurre eginez. Zikinkeria eta mikroorganismoak ekidin eta garbitasuna bultzatzeaz gainera, higienea, adiera zabalean, ariketa fisikoa, elikadura eta atsedena ere bada. Zarata ere higienearen aurkako eragilea dela esan daiteke.Higiene praktikak antzinatik egin badira ere, Industria Iraultzak ekarri zuen lantegi eta hiri handien garapenarekin batera garatu zen higienea modu zientifikoan, osasun publikoaren erakundeen sorrerarekin batera. Izan ere, higienea gaur egun, ongizate pertsonalerako praktiken multzoaz gainera, gizarte medikuntzaren atal garrantzitsua ere bada, hezkuntzan, higiene egoki baterako azpiegituretan, higienea bermatzeko kontrol sozialean eta higienearen beraren ikerketan lan eginez.
 • Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelingswijzen die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Het woord is afkomstig van het Griekse woord Hygieia; υγιεινή was in de Griekse mythologie de godin van de gezondheid en reinheid. Voorbeelden zijn: afwassen; baden of douchen; gedragen kleding wassen; handen wassen; handschoenen dragen bij riskante karweitjes; keuken schoonhouden; schoon werken bij het bereiden van eten (hieronder vallen onder andere koken en het smeren van een boterham); bederfelijke etenswaren in de koelkast bewaren; sterilisatie en desinfectie van besmette voorwerpen of oppervlakken; uitwerpselen in een toilet deponeren; rioolwaterzuivering;
 • Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.Higiena dzieli się na wiele dziedzin, zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i działalności ludzkiej: higiena osobista, szkolna, hodowli zwierząt, komunalna, społeczna, pracy oraz żywności i żywienia.
 • Гигие́на (от др.-греч. ὑγιεινή «здоровая», из ὑγίεια «здоровье») — наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека с целью оптимизации благоприятных и профилактики неблагоприятных воздействий. Как следствие, гигиена имеет два объекта изучения — факторы среды и реакцию организма, и пользуется знаниями и методами физики, химии, биологии, географии, гидрогеологии и др. наук, изучающих окружающую среду, а также физиологии, анатомии и патофизиологии.Факторы среды разнообразны и подразделяются на: Биологические — микроорганизмы, паразиты, насекомые, антибиотики и другие биосубстраты. Физические — шум, вибрация, электромагнитное и радиоактивное излучения, климат и т. п. Химические — химические элементы и их соединения. Факторы деятельности человека — режим дня, тяжесть и напряжённость труда и т. д. Социальные.Прикладной раздел гигиены, направленный на разработку мероприятий по оптимизации и профилактике, называется санитария. Эти мероприятия реализуются в комплексе: архитектурно-планировочное, санитарно-техническое, медико-профилактическое, организационно-планировочное, санитарно-законодательное и др. направления.Результатом санитарно-законодательного направления являются существующие гигиенические нормативы — предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый уровень (ПДУ), и другие. По сути, именно гигиена обеспечивает безопасность существования индивидуума, предотвращая воздействие вредных факторов.В рамках гигиены выделяют следующие основные разделы: Гигиена окружающей среды — изучающая воздействие природных факторов — атмосферного воздуха, солнечного излучения и т. п Гигиена труда — изучающая воздействие производственной среды и факторов производственного процесса на человека. Коммунальная гигиена — в рамках которой разрабатываются требования к градостроительству, жилищу, водоснабжению и т. п. Гигиена питания — изучающая значение и воздействие пищи, разрабатывающая мероприятия по оптимизации и обеспечении безопасности питания (часто этот раздел путают с диетологией). Гигиена детей и подростков — изучающая комплексное воздействие факторов на растущий организм. Военная гигиена — направлена на сохранение и повышение боеспособности личного состава. Радиационная гигиена - раздел гигиены, изучающий воздействие источников ионизирующего излучения, радиоактивных соединений на человека Психогигиена - раздел гигиены, изучающий психическое благополучие человека. Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья. Также некоторые узкие разделы: радиационная гигиена, промышленная токсикология и др.
 • Higiene é um conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças infecciosas usando desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza com o objetivo de conservar e fortificar a saúde. De origem grega (υγιεινή [τέχνη] (hygieiné [téchne])) que significa hygeinos, ou o que é saudável. É derivada da deusa grega da saúde, limpeza e sanitariedade, Hígia.
 • Хигиената в общ смисъл (за медицинската наука виж по-долу) се отнася до група от практики, които се смятат за необходими за предпазването на здравето и за поддържането на здравословен живот. В модерната медицина различни стандарти за хигиена се препоръчват за различни ситуации, а регулярните хигиенни практики се смятат за добри навици от обществото, докато неподдържането на хигиена може да се смята за отвратително, проява на занемареност и дори опасно. Хигиената обхваща множество аспекти от живота на човек. Тя включва: дезинфекция и/или стерилизация на различни предмети от бита, медицински инструментариум, кожни повърхности и помещения; хигиена на ръцете и тялото; хигиена на водата, почвата и въздуха, хигиена на хранене.
 • La higiene és un conjunt de mesures destinades a prevenir les infeccions i l'aparició de malalties infeccioses. Es basa essencialment en tres accions: La neteja; La desinfecció; La conservació.
 • 위생(衞生)은 질병의 예방과 치유에 힘쓰는 일을 가리킨다. 현대 의학에서는 상황별로 권장되는 위생 기준이 정립되어 있으며, 문화, 성별 등에 따라 위생적인지 아닌지가 달라질 수 있다. 일부 위생적으로 실천하는 일들은 사회에서 좋은 습관으로 간주되고, 이러한 실천을 무시하면 더럽거나 존경을 받지 못하는 일로 취급될 수 있다.
 • Hygiene is a set of practices performed for the preservation of health. While in modern medical sciences there is a set of standards of hygiene recommended for different situations, what is considered hygienic or not can vary between different cultures, genders and etarian groups. Some regular hygienic practices may be considered good habits by a society while the neglect of hygiene can be considered disgusting, disrespectful or even threatening.Sanitation involves the hygienic disposal and treatment by the civic authority of potentially unhealthy human waste, such as sewerage and drainage.
 • 衛生(えいせい、英語、ドイツ語:hygiene)は、「生」を「まもる」ことから健康をまもること、転じて健康の増進を意味する。今日では単に清潔のみを意味する場合も多い。また社会医学の一分野として衛生学、保健衛生学と称されることもある。
 • Die Hygiene ist nach einer Definition der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie die „Lehre von der Verhütung der Krankheiten und der Erhaltung, Förderung und Festigung der Gesundheit“.
 • Hijyen veya hıfzıssıhha, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü. Sözcük özel anlamında, genellikle temizlik ile ilgili önlemlerden bahsederken kullanılır.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 106738 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14440 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 130 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110205262 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1987 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Georges Vigarello
prop-fr:nom
 • Vigarello
prop-fr:prénom
 • Georges
prop-fr:titre
 • Le propre et le sale
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Le Seuil
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur trois actions : le nettoyage et la détersion ; la désinfection ; la conservation.Par extension, on parle aussi d'« hygiène de vie », « hygiène alimentaire » et d'« hygiène mentale » pour des actions et activités permettant de prévenir l'apparition de troubles, comme la pratique d'un sport, l'abstention de fumer ou de boire de l'alcool.
 • La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano.
 • L'igiene (dal greco ὑγιεινός "sano, salutare, curativo"; citato nell'invocazione del giuramento di Ippocrate) è il ramo della medicina che tratta le interazioni tra l'ambiente e la salute umana. Elabora criteri, esigenze e misure riguardanti lo stato ambientale e il comportamento individuale e collettivo. Scopi: prevenzione primaria onde evitare e combattere malattie e promozione del benessere e dell'efficienza umana.
 • Higiene é um conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças infecciosas usando desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza com o objetivo de conservar e fortificar a saúde. De origem grega (υγιεινή [τέχνη] (hygieiné [téchne])) que significa hygeinos, ou o que é saudável. É derivada da deusa grega da saúde, limpeza e sanitariedade, Hígia.
 • La higiene és un conjunt de mesures destinades a prevenir les infeccions i l'aparició de malalties infeccioses. Es basa essencialment en tres accions: La neteja; La desinfecció; La conservació.
 • 위생(衞生)은 질병의 예방과 치유에 힘쓰는 일을 가리킨다. 현대 의학에서는 상황별로 권장되는 위생 기준이 정립되어 있으며, 문화, 성별 등에 따라 위생적인지 아닌지가 달라질 수 있다. 일부 위생적으로 실천하는 일들은 사회에서 좋은 습관으로 간주되고, 이러한 실천을 무시하면 더럽거나 존경을 받지 못하는 일로 취급될 수 있다.
 • 衛生(えいせい、英語、ドイツ語:hygiene)は、「生」を「まもる」ことから健康をまもること、転じて健康の増進を意味する。今日では単に清潔のみを意味する場合も多い。また社会医学の一分野として衛生学、保健衛生学と称されることもある。
 • Die Hygiene ist nach einer Definition der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie die „Lehre von der Verhütung der Krankheiten und der Erhaltung, Förderung und Festigung der Gesundheit“.
 • Hijyen veya hıfzıssıhha, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü. Sözcük özel anlamında, genellikle temizlik ile ilgili önlemlerden bahsederken kullanılır.
 • Higienea (grekera zaharreko ὕγιεινον (hugieinon) hitzetik, euskaraz «osasun») osasunaren kalterako izan daitezkeen eragileak kontrolatzeko ezagutza, teknika eta jokabideen multzoa da. Higienearen helburuak, garbitasunaz haraindi, gizakien eta berarekin bizi diren animalien gaixotasunak prebenitu eta ongizatea hobetzea da.
 • Гигие́на (от др.-греч. ὑγιεινή «здоровая», из ὑγίεια «здоровье») — наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека с целью оптимизации благоприятных и профилактики неблагоприятных воздействий. Как следствие, гигиена имеет два объекта изучения — факторы среды и реакцию организма, и пользуется знаниями и методами физики, химии, биологии, географии, гидрогеологии и др.
 • Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego.
 • Hygiene is a set of practices performed for the preservation of health. While in modern medical sciences there is a set of standards of hygiene recommended for different situations, what is considered hygienic or not can vary between different cultures, genders and etarian groups.
 • Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelingswijzen die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Het woord is afkomstig van het Griekse woord Hygieia; υγιεινή was in de Griekse mythologie de godin van de gezondheid en reinheid.
 • Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví. V původní terminologii se jednalo o obor zabývající se všemi faktory ovlivňujícími tělesné zdraví i duševní pohodu člověka; současné pojetí může toliko synonymem pro udržování čistoty. Z hlediska osobního se hygiena zabývá kvalitou vody a ostatních nápojů, potravin a stravování, oblečení, práce a tělesná námaha vůbec, spánek, čistota těla, užívání tabáku, narkotik atd. a duševní zdraví.
 • Хигиената в общ смисъл (за медицинската наука виж по-долу) се отнася до група от практики, които се смятат за необходими за предпазването на здравето и за поддържането на здравословен живот. В модерната медицина различни стандарти за хигиена се препоръчват за различни ситуации, а регулярните хигиенни практики се смятат за добри навици от обществото, докато неподдържането на хигиена може да се смята за отвратително, проява на занемареност и дори опасно.
rdfs:label
 • Hygiène
 • Higiena
 • Higiene
 • Higiene
 • Higiene
 • Higiene
 • Hijyen
 • Hygiena
 • Hygiene
 • Hygiene
 • Hygiëne
 • Igiene
 • Гигиена
 • Хигиена
 • 衛生
 • 위생
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:occupation of
is prop-fr:qualité of
is prop-fr:secteursD'activités of
is foaf:primaryTopic of