La langue hittite est la principale langue anatolienne parlée par le peuple hittite.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La langue hittite est la principale langue anatolienne parlée par le peuple hittite. Elle est généralement rattachée à la famille des langues indo-européennes, même si quelques linguistes estiment qu'elle ne serait pas issue du proto-indo-européen, mais que les deux familles anatolienne et indo-européenne auraient divergé d'un ancêtre commun, appelé parfois indo-hittite (en).Le hittite est attesté dans des textes écrits en écriture cunéiforme, et dans une moindre mesure dans des textes hiéroglyphiques.Le nom de cette langue, baptisée avant son déchiffrement vers 1915 par Bedřich Hrozný, soulève des problèmes, car le peuple hittite utilisait plusieurs langues. Leur langue principale, qu'ils indiquaient dans leurs textes à l'aide du mot nesili, était ce que l'on appelle aujourd'hui la langue hittite. Il s'agissait de la langue parlée dans la région de la capitale originelle, Nesha, également appelée Kanesh. Il aurait donc été plus pertinent de l'appeler nésique ou nésite. Pour éviter toute confusion, on parle parfois de hittite-nésique, ou hittite-nésite.Les textes hittites, cependant, utilisaient également d'autres langues : luwili, qui désignait une autre langue anatolienne : le louvite. En particulier, la quasi-totalité des textes en hiéroglyphes sont en louvite ; hattili, qui désignait une langue non indo-européenne, le hatti et qui correspond à la langue parlée avant l'invasion indo-européenne de l'Anatolie ; le palaïte qui est une langue indo-européenne peu attestée par les textes ; hurrili, qui correspond à la langue hourrite parlée à l'Est et au Sud de l'Anatolie ; babilili, le babylonien, qui est un dialecte de l'akkadien. Outre le fait que cette langue est utilisée dans les documents diplomatiques, tels que les traités internationaux et la correspondance entre le souverain hittite et ses voisins, le babylonien apparaît également dans un groupe de textes religieux décrivant des fêtes et des rituels originaires de Babylonie.Le mot hittite aurait dû s'appliquer à la langue hattie mais le choix du nom de la langue ayant eu lieu avant le déchiffrement, il s'applique au nésite.Le hittite était l'une des principales langues anatoliennes, elle a remplacé la langue hattie, de type agglutinant qui était utilisée auparavant. La langue hattie est un substrat de la langue hittite, les emprunts lexicaux ont été particulièrement importants dans le domaine culturel et surtout religieux. La langue hattie, bien que morte, continua à être utilisée en tant que langue liturgique (à la manière du latin dans l'Europe médiévale et moderne) jusqu'à la chute de l'empire hittite vers -1200.
 • Bahasa Het atau dalam bahasa Inggris disebut Hittite language, adalah sebuah bahasa mati yang pernah dipertuturkan oleh orang Het, sebuah bangsa yang pernah memiliki sebuah kerajaan besar di Hattusa kuna (sekarang Boğazköy) di sebelah utara Turki. Bahasa ini kurang lebih mulai dipertuturkan pada tahun 1600 SM (dan kemungkinan sebelum) sampai 1100 SM. Walau begitu masih ditemukan beberapa bukti bahwa bahasa ini dan beberapa bahasa berkerabat masih dipertuturkan selama beberapa ratus tahun setelah itu.Bahasa Het adalah salah satu bahasa Indo-Eropa tertua yang diketemukan, meski perbedaan menyolok dalam struktur tatabahasa dan fonologi banyak membuat beberapa ahli linguistik menarik kesimpulan bahwa bahasa ini bukanlah sebuah keturunan dari bahasa Indo-Eropa purba, melainkan sebuah bahasa berkerabat.
 • 히타이트어는 현재 터키 중앙 북쪽의 아나톨리아 지방에 해당하는 고대 하투사스 지역에 제국을 세운 히타이트인들이 쓰던 언어로 현재는 사멸되었다. 이 언어는 기원전 17세기에서(아마 그 이전에도) 기원전 12세기까지 쓰였을 것으로 추정된다. 몇몇 증거들에 의하면 히타이트 제국이 무너진 뒤에도 아나톨리아 지방에서 수백년간 히타이트어와 그 관련언어들이 쓰였던 흔적이 남아 있다. 히타이트어는 현재 알려진 가장 오래된 인도유럽어족의 언어이다. 히타이트어의 음운과 문장구조가 인도유럽어족의 전형적인 특징과 약간 다르기 때문에 몇몇 학자들은 히타이트어를 인도유럽어족에 속한 언어라기보다는 자매어로 보기도 했다.그러나 근래의 대부분 학자들은 히타이트어가 인도유럽조어에서 파생된 자식관계의 언어라는 사실에 동의하고 있다. 히타이트어의 독특한 특징들은 주로 후대에 들어 바뀐 것으로 보고 있다.
 • Hitit dili (Hitit dilinde: nešili veya nešaumnili), Hititlerin veya tabletlerinde kendilerini adlandırdıkları gibi Neşalıların dili, Hint-Avrupa Dillerinin Anadolu'nun alt grubuna dâhildir.Bunun yanında farklı yazılar da kullanımdaydı. Resmî diplomatik yazışmaları ve saray arşivleri Âsur (Akad) çivi yazısıyla yazılırken kayalardaki kabartmalar ve yazıtlar için Hiyeroglif denilen yazı kullanılırdı. Bugün, bu harflerle yazılan dilin bir Luvca lehçesi olduğu bilinmektedir. Hurrice de önemli bir diplomatik yazışma diliydi ve bilhassa Mittani İmparatorluğu'yla yapılan yazışmalarda kullanılırdı.Dil, Çek bilim adamı Bedřich Hrozný'nin çalışmaları sonunda çözümlenmiş, kendisi 1917'de ilk Hitit gramerini yayınlamıştır.
 • Het Hettitisch (of Hittitisch) is een antieke uitgestorven Indo-Europese taal die werd gesproken door de Hettieten in Anatolië. Het behoort tot de uitgestorven groep Anatolische talen.Zelf noemden de Hettieten zich Nesili naar hun stad van oorsprong Kanesh. Kanesh was lang een belangrijk cultureel centrum. Daar zijn schrijftafeltjes teruggevonden van Assyrische handelslieden, en Hettitische teksten in spijkerschrift, waarin de Zangers van Kanesh en de Goden van Kanesh een belangrijke rol spelen.
 • Hititera (nešili, euskaraz "Nešako hizkuntza") hititen hizkuntza hila da. Badaude k. a. XVI. eta k. a. XIII. mende arteko idazkun kuneiformeak baina bere mailegu eta izenak XX. mendera arte ailegatu ziren akadierari esker.Jadanik Brontze Aroaren amaieran, hititera luviterak ordezkatua izan zen eta k. a. XIII. mendean hititen hiriburua zen Hattusasen ez zen hizkuntza nagusia. Inperioaren desagertzearekin batera hizkuntza ere galdu zen. Edonola ere, hititera indoeuropar hizkuntzarik zaharrena da.
 • Chetitština je vymřelý jazyk z anatolské skupiny indoevropských jazyků, nejstarší zaznamenaný indoevropský jazyk vůbec. Byl používán přibližně v období 2.–1. tisíciletí př. n. l. na území severní a střední Malé Asie (Anatolie). K jeho zápisu obyčejně sloužil klínopis, méně často je zachováno též specifické hieroglyfické písmo.Z historického hlediska je „chetitština“ termín nepřesný. Sami Chetité nazývali „chetitštinou“ neindoevropský jazyk svých předchůdců a chetitštinu samu „nášili“. Termín nicméně je již zaveden.V letech 1916–1917 byl tento jazyk rozluštěn českým badatelem Bedřichem Hrozným.
 • Hittite (natively nešili "[in the language] of Neša"), also known as Nesite and Neshite, is the extinct language once spoken by the Hittites, an Indo-European people who created an empire centred on Hattusa in north-central Anatolia (modern-day Turkey). The language is attested in cuneiform, in records from the 16th (Anitta text) down to the 13th century BC, with isolated Hittite loanwords and numerous personal names appearing in an Old Assyrian context from as early as the 20th century BC.By the Late Bronze Age, Hittite had started losing ground to its close relative Luwian. It appears that in the 13th century BC Luwian was the most widely spoken language in the Hittite capital Hattusa. After the collapse of the Hittite Empire as a part of the more general Bronze Age collapse Luwian emerged in the Early Iron Age as the main language of the so-called Neo-Hittite states in southwestern Anatolia and northern Syria.Hittite is the earliest attested Indo-European language. It is the best known of the Anatolian branch.
 • La llengua hittita és la més antiga llengua indoeuropea de totes aquelles de les quals hi ha notícies i inclosa en la branca anatòlica de la que formen part el luvita, el palaic, el lidi i el lici. Els hittites l'anomenaven Nesi (de la ciutat de Nesa).
 • A hettita (𒉋𒅆𒇷, ne-ši-li vagy nāšili) az ókori hettiták – általános feltételezés szerint – utód nélkül kihalt nyelve, amelynek legkorábbi emlékei i. e. 1900 körülre tehetők. Az összeomlásig (i. e. 1200-ig) hivatalos nyelv volt az anatóliai Hettita Birodalomban, használata a tengeri népek i. e. 12. századi, majd az arameusok i. e. 10. századi vándorlása során visszaszorult. A hieroglifikus nyelvemlékek – amelyek nem hettita, hanem a rokon luvi nyelvűek – azonban i. e. 700-ig megtalálhatók az újhettita királyságokban, miközben a neszai nyelv leírására szolgáló ékírásos változat helyét átvette az ugariti és annak utódja, a föníciai betűírás. A feliratos emlékek java része a mai Boğazköyből (ókori nevén Hattuszasz, majd Pteria), a hajdani Hettita Birodalom központjából, valamint Neszából, az első olyan hettita hatalmi centrumból került elő, amely nagyobb térségek felett gyakorolt közvetlen politikai hatalmat.
 • Хетският език е изчезнал език, който преди време се говорил от хетите — народ, създал империя с център древна Хатуша (днешен Боязкьой) в Североцентрална Турция. Езикът се използвал от ок. 1600 пр.н.е. (и може би по-отдавна) до 1100 пр.н.е.. Хетският език е най-ранният писмено засвидетелстван индоевропейски език, принадлежащ към групата на анатолийските езици заедно с лувийския. Във фонетично отношение хетският език е твърде архаичен и е от особена важност за ларингиалната теория в реконструкцията на индоевропейския праезик. Има доказателства, че Хетският и сродни езици все още са се говорили за около няколкостотин години по-късно.
 • Język hetycki (zw. również nesyckim) – najlepiej znany z wymarłych języków z podrodziny anatolijskiej języków indoeuropejskich. Mówili nim Hetyci w Azji Mniejszej w II tysiącleciu p.n.e. Poświadczony już w staroasyryjskich tekstach klinowych z Kanesz (Nesa, XVIII–XVII w. p.n.e.) był głównym językiem dokumentów klinowych z Hattusa, stolicy państwa Hetytów.Wyróżnia się trzy okresy rozwoju języka hetyckiego: starohetycki (od XVI do połowy XV w. p.n.e.), średniohetycki (od połowy XV do XIV w. p.n.e.), nowohetycki (od początku XIV do XIII w. p.n.e.).Teksty starohetyckie są najstarszymi pisanymi zabytkami w rodzinie języków indoeuropejskich. Odkryte zostały w północnej Turcji w ruinach starożytnego pałacu królewskiego. Znaleziono tam 13 tysięcy glinianych tabliczek z hetyckim pismem klinowym. Odczytał je czeski orientalista Bedřich Hrozný i udowodnił indoeuropejskie pochodzenie języka. Swoje dokonania ogłosił 24 listopada 1915 podczas wykładu w Towarzystwie Bliskowschodnim w Berlinie. Wydarzenie to uznaje się za narodziny hetytologii.Językoznawcy wciąż nie są pewni, czy języki anatolijskie oderwały się od języka praindoeuropejskiego i rozwijały samodzielnie, czy też były po prostu jednymi z pierwszych, które ten proces rozpoczęły. Choć wciąż nie rozwikłano wielu zagadek, postępujące badania wykazały istnienie w języku hetyckim znacznie większej liczby słów pochodzenia indoeuropejskiego niż wcześniej oceniano. Język hetycki posługiwał się dziewięcioma przypadkami, a więc o jednym więcej niż język praindoeuropejski. Do XVI wieku p.n.e. pisany był pismem klinowym. Na początku XX wieku odkryto inskrypcje zapisane hieroglifami. Pismo zostało nazwane hetyckim pismem hieroglificznym. Najstarsze zabytki tego typu pochodzą z połowy II tysiąclecia p.n.e. Pismo prawdopodobnie zostało stworzone na potrzeby sztuki monumentalnej. Posługiwano się nim do połowy I tysiąclecia p.n.e.== Przypisy ==
 • La lingua ittita era una lingua indoeuropea del gruppo anatolico, parlata in Anatolia nel II millennio a.C. dal popolo degli Ittiti. È detta anche nesiano - con le varianti "nesico", "nesili", "nasili" - da nešili ("nella lingua di Nesas" o "Nesh", oggi Kültepe oppure Nevşehir), espressione che ricorre nei testi ittiti, o "hittita" - "Hittiti", variante di Ittiti, deriva da un'altra espressione ricorrente nelle iscrizioni, ḫatili ("nella lingua di Hati"), inizialmente interpretata come relativa al popolo estensore degli scritti, e solo in seguito identificata come propria del popolo non indoeuropeo degli Hatti, sottomessi proprio agli Ittiti in Anatolia.
 • ヒッタイト語(ヒッタイトご)はインド・ヨーロッパ語族(印欧語族)に属する言語。アナトリア半島のヒッタイト帝国の人々が話していた。ハットゥシャ(現在のトルコ北部ボアズキョイ)を中心とするヒッタイト帝国で、紀元前1600年(たぶんそれ以前)から紀元前1100年のころ用いられたが、ヒッタイト語とその同系言語(まとめてアナトリア語派と呼ばれる)はそれ以後も数百年にわたって用いられたらしい。ヒッタイト語は他の印欧語と異なる点が多く、早い時期に印欧語から分離したと推測されてきた。印欧語族の「姉妹言語」と考える研究者もいる。
 • El hitita es la lengua muerta hablada en la antigüedad por los hititas, pueblo que creó un imperio centrado en la antigua Hattusas (actual Bogazköy) en el norte de Anatolia central (hoy Turquía). La lengua se habló aproximadamente entre 1600 a. C. (y probablemente antes) y 1100 a. C. Hay algunos testimonios de que la lengua hitita y lenguas cercanas a ella continuaron hablándose en Anatolia durante varios siglos después de la caída del Imperio Hitita y el último de los textos hititas conocido.El hitita es la más antigua lengua indoeuropea conocida. Debido a marcadas diferencias en su estructura y fonología, en un primer momento algunos filólogos, el más notable de ellos Warren Cowgill, argumentaron que debería ser clasificada como hermana de las lenguas indoeuropeas, en vez de como lengua hija. Sin embargo, más recientemente, muchos investigadores han llegado a aceptar al hitita como lengua descendiente del protoindoeuropeo, y algunos estudios han mostrado que sus características inusuales son fruto principalmente de innovaciones posteriores.
 • Die hethitische Sprache, die Sprache der Hethiter (heth. Eigenbezeichnung nešili oder nešumnili, „Nesisch, Sprache der Leute aus Kaneš-Neša“), ist eine ausgestorbene indogermanische Sprache, die in Kleinasien verbreitet war und mit Keilschrift geschrieben wurde. Ihre Schriftzeugnisse reichen bis ins frühe 2. Jahrtausend v. Chr. zurück und sind damit die ältesten Belege einer indogermanischen Sprache.
 • O hitita (neshili) era a língua falada pelos hititas, povo que formou um império centrado na antiga Hattusa (moderna Boğazköy), no centro-norte da Anatólia (atual Turquia). A língua foi falada desde aproximadamente 1600 a.C. (e provavelmente antes) até 1100 a.C. Há alguma atestação de que o hitita e idiomas relacionados continuaram sendo falados na Anatólia durante algumas centenas de anos após o colapso do império hitita e os últimos textos hititas.O hitita é a mais antiga língua indo-européia atestada. Devido a diferenças notáveis na sua estrutura e fonologia, alguns dos primeiros filólogos, mais notadamente Warren Cowgill, argumentaram que ela deveria ser classificada como língua irmã das línguas indo-européias, e não como língua filha. Recentemente, porém, a maior parte dos eruditos veio a aceitar o hitita como uma língua filha tradicional do proto-indo-europeu, e alguns estudos mostraram que as suas características excepcionais são principalmente por causa de inovações posteriores.
dbpedia-owl:iso6392Code
 • hit
dbpedia-owl:iso6393Code
 • hit
dbpedia-owl:languageCode
 • hit
dbpedia-owl:spokenIn
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 57145 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11382 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 42 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108458370 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1902 (xsd:integer)
 • 1915 (xsd:integer)
 • 1917 (xsd:integer)
 • 1932 (xsd:integer)
 • 1940 (xsd:integer)
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1969 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Bryce, Trevor
 • Fortson, Benjamin W.
 • Hrozný, Bedřich
 • Jasanoff, Jay H.
 • Knudtzon, J. A.
 • Melchert, H. Craig
 • Patri, Sylvain
 • Rose, S. R.
 • Sturtevant, Edgar H.
 • Wittmann, Henri
prop-fr:couleurfamille
 • mediumseagreen
prop-fr:doi
 • 10.108600 (xsd:double)
 • 10.230700 (xsd:double)
prop-fr:format
 • poche
 • relié
prop-fr:fr
 • indo-hittite
prop-fr:ietf
 • hit
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:iso
 • hit
prop-fr:journal
 • International Journal of American Linguistics
 • Language
 • Journal of the American Oriental Society
 • Die Sprache
 • Glossa
 • Revue hittite et asianique
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • anglais
 • en
 • français
prop-fr:lccn
 • 95105366 (xsd:integer)
 • 97014411 (xsd:integer)
 • 2002025032 (xsd:integer)
 • 2002028263 (xsd:integer)
 • 2004004901 (xsd:integer)
 • 2008359479 (xsd:integer)
prop-fr:lienPériodique
 • International Journal of American Linguistics
prop-fr:lienÉditeur
 • Oxford University Press
prop-fr:lieu
 • Amsterdam
 • Innsbruck
 • Leipzig
 • Oxford
 • Wiesbaden
 • Malden
 • Winona Lake
prop-fr:nom
 • & Craig H. Melchert
 • Hittite
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 68629754 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 1 (xsd:integer)
 • 17 (xsd:integer)
 • 22 (xsd:integer)
 • 81 (xsd:integer)
 • 117 (xsd:integer)
 • 144 (xsd:integer)
 • 266 (xsd:integer)
prop-fr:parlée
 • en
prop-fr:pays
prop-fr:prénom
 • Harry A. Hoffner Jr
prop-fr:sousTitre
 • Part 1: Reference Grammar
prop-fr:titre
 • The Kingdom of the Hittites
 • L'alignement syntaxique dans les langues indo-européennes d'Anatolie
 • A Grammar of the Hittite Language
 • A note on the linguistic form of Hittite sheep
 • Anatolian Historical Phonology
 • Evidence for voicing in Hittite g
 • Hittite and the Indo-European Verb
 • Life and Society in the Hittite World
 • Some Hittite etymologies
 • The Development of the Stops in Hittite
 • The Hittite -hi/-mi conjucations
 • The development of K in Hittite
 • Indo-European Language and Culture : an Introduction
 • Die Sprache der Hethiter: ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm
 • The Indo-European drift and the position of Hittite
 • A lexico-statistic inquiry into the diachrony of Hittite
 • Die Zwei Arzawa-Briefe: Die ältesten Urkunden in indogermanischer Sprache
prop-fr:trad
 • Indo-Hittite
prop-fr:type
 • ancienne
prop-fr:volume
 • 3 (xsd:integer)
 • 10 (xsd:integer)
 • 16 (xsd:integer)
 • 22 (xsd:integer)
 • 35 (xsd:integer)
 • 52 (xsd:integer)
 • 56 (xsd:integer)
 • 74 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
 • Blackwell
 • Rodopi
 • Harrassowitz
 • Eisenbrauns
 • Hinrichs
 • Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La langue hittite est la principale langue anatolienne parlée par le peuple hittite.
 • 히타이트어는 현재 터키 중앙 북쪽의 아나톨리아 지방에 해당하는 고대 하투사스 지역에 제국을 세운 히타이트인들이 쓰던 언어로 현재는 사멸되었다. 이 언어는 기원전 17세기에서(아마 그 이전에도) 기원전 12세기까지 쓰였을 것으로 추정된다. 몇몇 증거들에 의하면 히타이트 제국이 무너진 뒤에도 아나톨리아 지방에서 수백년간 히타이트어와 그 관련언어들이 쓰였던 흔적이 남아 있다. 히타이트어는 현재 알려진 가장 오래된 인도유럽어족의 언어이다. 히타이트어의 음운과 문장구조가 인도유럽어족의 전형적인 특징과 약간 다르기 때문에 몇몇 학자들은 히타이트어를 인도유럽어족에 속한 언어라기보다는 자매어로 보기도 했다.그러나 근래의 대부분 학자들은 히타이트어가 인도유럽조어에서 파생된 자식관계의 언어라는 사실에 동의하고 있다. 히타이트어의 독특한 특징들은 주로 후대에 들어 바뀐 것으로 보고 있다.
 • Het Hettitisch (of Hittitisch) is een antieke uitgestorven Indo-Europese taal die werd gesproken door de Hettieten in Anatolië. Het behoort tot de uitgestorven groep Anatolische talen.Zelf noemden de Hettieten zich Nesili naar hun stad van oorsprong Kanesh. Kanesh was lang een belangrijk cultureel centrum. Daar zijn schrijftafeltjes teruggevonden van Assyrische handelslieden, en Hettitische teksten in spijkerschrift, waarin de Zangers van Kanesh en de Goden van Kanesh een belangrijke rol spelen.
 • Hititera (nešili, euskaraz "Nešako hizkuntza") hititen hizkuntza hila da. Badaude k. a. XVI. eta k. a. XIII. mende arteko idazkun kuneiformeak baina bere mailegu eta izenak XX. mendera arte ailegatu ziren akadierari esker.Jadanik Brontze Aroaren amaieran, hititera luviterak ordezkatua izan zen eta k. a. XIII. mendean hititen hiriburua zen Hattusasen ez zen hizkuntza nagusia. Inperioaren desagertzearekin batera hizkuntza ere galdu zen. Edonola ere, hititera indoeuropar hizkuntzarik zaharrena da.
 • La llengua hittita és la més antiga llengua indoeuropea de totes aquelles de les quals hi ha notícies i inclosa en la branca anatòlica de la que formen part el luvita, el palaic, el lidi i el lici. Els hittites l'anomenaven Nesi (de la ciutat de Nesa).
 • ヒッタイト語(ヒッタイトご)はインド・ヨーロッパ語族(印欧語族)に属する言語。アナトリア半島のヒッタイト帝国の人々が話していた。ハットゥシャ(現在のトルコ北部ボアズキョイ)を中心とするヒッタイト帝国で、紀元前1600年(たぶんそれ以前)から紀元前1100年のころ用いられたが、ヒッタイト語とその同系言語(まとめてアナトリア語派と呼ばれる)はそれ以後も数百年にわたって用いられたらしい。ヒッタイト語は他の印欧語と異なる点が多く、早い時期に印欧語から分離したと推測されてきた。印欧語族の「姉妹言語」と考える研究者もいる。
 • Die hethitische Sprache, die Sprache der Hethiter (heth. Eigenbezeichnung nešili oder nešumnili, „Nesisch, Sprache der Leute aus Kaneš-Neša“), ist eine ausgestorbene indogermanische Sprache, die in Kleinasien verbreitet war und mit Keilschrift geschrieben wurde. Ihre Schriftzeugnisse reichen bis ins frühe 2. Jahrtausend v. Chr. zurück und sind damit die ältesten Belege einer indogermanischen Sprache.
 • Хетският език е изчезнал език, който преди време се говорил от хетите — народ, създал империя с център древна Хатуша (днешен Боязкьой) в Североцентрална Турция. Езикът се използвал от ок. 1600 пр.н.е. (и може би по-отдавна) до 1100 пр.н.е.. Хетският език е най-ранният писмено засвидетелстван индоевропейски език, принадлежащ към групата на анатолийските езици заедно с лувийския.
 • A hettita (𒉋𒅆𒇷, ne-ši-li vagy nāšili) az ókori hettiták – általános feltételezés szerint – utód nélkül kihalt nyelve, amelynek legkorábbi emlékei i. e. 1900 körülre tehetők. Az összeomlásig (i. e. 1200-ig) hivatalos nyelv volt az anatóliai Hettita Birodalomban, használata a tengeri népek i. e. 12. századi, majd az arameusok i. e. 10. századi vándorlása során visszaszorult. A hieroglifikus nyelvemlékek – amelyek nem hettita, hanem a rokon luvi nyelvűek – azonban i. e.
 • Hitit dili (Hitit dilinde: nešili veya nešaumnili), Hititlerin veya tabletlerinde kendilerini adlandırdıkları gibi Neşalıların dili, Hint-Avrupa Dillerinin Anadolu'nun alt grubuna dâhildir.Bunun yanında farklı yazılar da kullanımdaydı. Resmî diplomatik yazışmaları ve saray arşivleri Âsur (Akad) çivi yazısıyla yazılırken kayalardaki kabartmalar ve yazıtlar için Hiyeroglif denilen yazı kullanılırdı. Bugün, bu harflerle yazılan dilin bir Luvca lehçesi olduğu bilinmektedir.
 • Chetitština je vymřelý jazyk z anatolské skupiny indoevropských jazyků, nejstarší zaznamenaný indoevropský jazyk vůbec. Byl používán přibližně v období 2.–1. tisíciletí př. n. l. na území severní a střední Malé Asie (Anatolie). K jeho zápisu obyčejně sloužil klínopis, méně často je zachováno též specifické hieroglyfické písmo.Z historického hlediska je „chetitština“ termín nepřesný. Sami Chetité nazývali „chetitštinou“ neindoevropský jazyk svých předchůdců a chetitštinu samu „nášili“.
 • Bahasa Het atau dalam bahasa Inggris disebut Hittite language, adalah sebuah bahasa mati yang pernah dipertuturkan oleh orang Het, sebuah bangsa yang pernah memiliki sebuah kerajaan besar di Hattusa kuna (sekarang Boğazköy) di sebelah utara Turki. Bahasa ini kurang lebih mulai dipertuturkan pada tahun 1600 SM (dan kemungkinan sebelum) sampai 1100 SM.
 • Język hetycki (zw. również nesyckim) – najlepiej znany z wymarłych języków z podrodziny anatolijskiej języków indoeuropejskich. Mówili nim Hetyci w Azji Mniejszej w II tysiącleciu p.n.e. Poświadczony już w staroasyryjskich tekstach klinowych z Kanesz (Nesa, XVIII–XVII w. p.n.e.) był głównym językiem dokumentów klinowych z Hattusa, stolicy państwa Hetytów.Wyróżnia się trzy okresy rozwoju języka hetyckiego: starohetycki (od XVI do połowy XV w. p.n.e.), średniohetycki (od połowy XV do XIV w.
 • El hitita es la lengua muerta hablada en la antigüedad por los hititas, pueblo que creó un imperio centrado en la antigua Hattusas (actual Bogazköy) en el norte de Anatolia central (hoy Turquía). La lengua se habló aproximadamente entre 1600 a. C. (y probablemente antes) y 1100 a. C.
 • La lingua ittita era una lingua indoeuropea del gruppo anatolico, parlata in Anatolia nel II millennio a.C. dal popolo degli Ittiti.
 • Hittite (natively nešili "[in the language] of Neša"), also known as Nesite and Neshite, is the extinct language once spoken by the Hittites, an Indo-European people who created an empire centred on Hattusa in north-central Anatolia (modern-day Turkey).
 • O hitita (neshili) era a língua falada pelos hititas, povo que formou um império centrado na antiga Hattusa (moderna Boğazköy), no centro-norte da Anatólia (atual Turquia). A língua foi falada desde aproximadamente 1600 a.C. (e provavelmente antes) até 1100 a.C.
rdfs:label
 • Hittite (langue)
 • Bahasa Het
 • Chetitština
 • Hethitische Sprache
 • Hettita nyelv
 • Hettitisch
 • Hititera
 • Hititçe
 • Hittite language
 • Idioma hitita
 • Język hetycki
 • Lingua ittita
 • Llengua hittita
 • Língua hitita
 • Хетски език
 • Хеттский язык
 • ヒッタイト語
 • 히타이트어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Hittite
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of