Cet article présente les faits saillants de l'histoire du Kosovo, une république reconnue seulement par une partie de la communauté internationale, située en Europe du Sud.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Cet article présente les faits saillants de l'histoire du Kosovo, une république reconnue seulement par une partie de la communauté internationale, située en Europe du Sud.
 • La història de Kosovo fa al·lusió al context històric de Kosovo, en els Balcans. Estudis arqueològics han establert que el seu territori va estar habitat a l'edat de pedra. Els més antics habitants van ser els il·liris, tracis i grecs antics. Aquest territori va ser conegut a l'antiguitat com Dardània i, des del segle I a.C. va formar part de la província romana de Mèsia i, després, de l'Imperi Bizantí. Durant els segles VI i VIII de la nostra era els eslaus es van establir a la península i, llavors, Kosovo va esdevenir una província fronterera bizantina fins al segle XI. Stefan Nemanja el va incorporar oficialment a l'estat serbi a finals del segle XII, encara que va ser part dels estats medievals serbis, principalment de Raška (en serbi: Рашка) des de l'any 700 fins al 1455, quan va ser conquerida per l'Imperi Otomà.En el període feudal, des del segle XII fins a la conquesta otomana, la mineria, l'artesania, la ramaderia i l'agricultura van ser desenvolupades. Les comunitats de Novo Brdo i Trepča van ser importants centres miners de producció de plom, plata i or. Kosovo va ser l'escenari de moltes batalles entre els exèrcits serbi i otomà. La més famosa d'elles és coneguda com la "batalla de Kosovo", el 1389 a Gazimestan, un camp proper a Pristina. Després de la derrota sèrbia, Kosovo va romandre sent part del domini del Despotat de Sèrbia, un estat considerat vassall de l'Imperi Otomà. Després de la seva caiguda el 1459, els turcs van establir el seu comandament directe sobre la província, fundant una forma militar feudal de govern com a la resta de l'imperi. Cal subratllar que, fins a finals del segle XVI, els censos otomans de població a Kosovo (i, abans d'ells, dels censos serbis) no registren l'existència d'un sol habitant arnauta (nom pel qual, des del segle XVII, es coneixia i encara es coneix als albanesos, en el que actualment són els territoris de Montenegro i Sèrbia). Sota el domini turc (1459-1912), Kosovo es va estancar en tots els aspectes. La guerra, les dificultats econòmiques i els canvis polítics van resultar en una emigració a gran escala de la seva població. Des de l'inici de l'ocupació fins al final d'aquest període els habitants de la província van dur a terme moltes insurreccions que van ser reprimides "manu militare".La wilaya de Kosovo otomà data del 1875, sent les seves fronteres significativament diferents de les de l'actual província. El 1912, el territori va ser reincorporat a Sèrbia i, com a part de Sèrbia, es va convertir en part integrant de Iugoslàvia el 1918. Kosovo va obtenir certa autonomia el 1963 sota el govern de Tito i el 2006, amb la dissolució de Sèrbia i Montenegro va romandre sent part de la República de Sèrbia. Així doncs, el Kosovo modern només ha existit com a entitat política o territorial des del 1946, en què va rebre l'estatus de província autònoma.El 17 de febrer del 2008, les institucions provisionals d'autogestió kosovars van declarar la independència de manera unilateral, amb la qual cosa van pretendre escindir, de la resta de Sèrbia, aquest territori habitat en la seva major part per la minoria albanesa. La creació d'un nou Estat anomenat República de Kosovo s'ha estat realitzant en perjudici de Sèrbia sota la supervisió dels Estats Units i diversos països membres de la Unió Europea, encara que amb un parcial reconeixement internacional com a tal.
 • Koszovó területén az albánok ősének tekintett illír illetve trák törzsek telepedtek le, a terület később a Római Birodalom része lett. Az nem teljesen egyértelmű, hogy a tartomány Moesia provincia része lett, vagy felosztásra került Dalmatia és Moesia között. A Római Birodalom felbomlása után a terület a Kelet-Római Birodalomhoz került. A terület idővel többször gazdát cserélt, míg a 12. században szerb uralom alá nem került. A Nemanja dinasztia uralkodása alatt a terület a szerb birodalom középpontja lett (Prizren volt az egyik központja), a területen létesült szerb ortodox kolostorok közül több az UNESCO Világörökség részét képezik.
 • Косово е историческа област. Предполага се, че името произлиза от славянското наименование на една птица доста разпространена там — кос.
 • Na antiguidade, a região de Kosovo, nos Balcãs, era conhecida como Dardânia e desde o século I d.C. fazia parte da província romana da Mésia. De c. 700 a 1455, a região de Kosovo tornou-se parte do Império Búlgaro, do Império Bizantino e, em seguida, pelos estados da Sérvia medieval, nomeadamente Raška (e sérvio cirílico: Рашка). Foi então conquistado pelo Império Otomano.Foi parte do Império Otomano entre 1389 e 1912. A região esteve sob a dependência de Escópia tendo constituído uma província separada apenas em 1877. O Vilayet do Kosovo otomano data de 1875, com fronteiras muito diferente do Kosovo atual. Em 1912, apesar de ser uma zona de maioria albanesa, foi integrada na Sérvia e não ao principado da Albânia, criado naquele ano. Ocorreram rebeliões albanesas entre 1878 e 1881 e entre 1918 e 1924. Então, em 1918, a Sérvia tornou-se parte da Iugoslávia. Entre 1941 e 1944 foi anexada à Albânia italiana, sob ocupação da Itália fascista. Após a reintegração a Iugoslávia tornou-se região autónoma, mas integrada na república da Sérvia.Kosovo obteve autonomia em 1963 sob a direção de Josip Broz Tito, e perdeu seu status de província autônoma em 1989 sob Slobodan Milosevic. Em 1999, das Nações Unidas através da UNMIK ganhou o controle da província após a intervenção da OTAN e após uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.Em 17 de fevereiro de 2008, o Parlamento do Kosovo declarou sua independência, como a República do Kosovo, com o reconhecimento parcial da referida declaração.
 • Území Kosova se ve starověku nacházelo na rozhraní tří indoevropských skupin: Illyrů, Thráků a Řeků. Území se dostalo pod vliv Makedonského království a od 1. století n. l. bylo začleněno do Římské říše, jako součást provincií Macedonia a Moesia. Část obyvatelstva se romanizovala (pozdější Rumuni). Po rozpadu Římské říše toto území náleželo k východořímské provincii Dacia.
 • The history of Kosovo is intertwined with the histories of its neighbouring regions. The name Kosovo is derived from the Kosovo Plain,[citation needed] where the Battle of Kosovo was fought between Serbia and the Ottoman Empire. Kosovo's modern history can be traced to the Ottoman Sanjak of Prizren, of which parts were organized into Kosovo Vilayet in 1877. In antiquity, Dardania covered the area, which formed part of the larger Roman province of Moesia in the 1st century AD. In the Middle Ages, the region became part of the Bulgarian Empire, the Byzantine Empire and the Serbian medieval states. It was then conquered by the Ottoman Empire an exact 70 years after the Battle of Kosovo. In 1913 the Kosovo Vilayet was incorporated into the Kingdom of Serbia, which in 1918 became part of Yugoslavia. Kosovo gained autonomy in 1963 under Josip Broz Tito's direction, an autonomy which was significantly extended by Yugoslavia's 1974 Constitution, and lost its autonomous institutions in 1990. In 1999 UNMIK stepped in to protect Kosovo, in response to extensive human rights abuses by Serb forces.On 17 February 2008 Kosovo's Parliament declared independence, as the Republic of Kosovo, with partial recognition of that declaration.
 • La Historia de Kosovo hace alusión al contexto histórico de la región de Kosovo, en los Balcanes. Estudios arqueológicos han establecido que su territorio estuvo habitado en la edad de piedra. Los más antiguos habitantes fueron los ilirios, tracios y griegos antiguos. Dicho territorio fue conocido en la antigüedad como Dardania y, desde el siglo I a. C., formó parte de la provincia romana de Mesia y, luego, del imperio bizantino. Durante los siglos VI y VIII de nuestra era los eslavos se establecieron en la península y, entonces, Kosovo se convirtió en una provincia fronteriza bizantina hasta el siglo XI. Stefan Nemanja lo incorporó oficialmente al estado serbio a finales del siglo XII, aunque fue parte de los estados medievales serbios, principalmente de Raška (en serbio: Рашка) desde el año 700 hasta 1455, cuando fue conquistada por el Imperio otomano.En el período feudal, desde el siglo XII hasta la conquista otomana, la minería, la artesanía, la ganadería y la agricultura fueron desarrolladas. Las comunidades de Novo Brdo y Trepča fueron importantes centros mineros de producción de plomo, plata y oro. Kosovo fue el escenario de muchas batallas entre los ejércitos serbio y otomano. La más famosa de ellas es conocida como la "batalla de Kosovo", luchada en 1389 en Gazimestan, un campo cercano a Pristina. Después de la derrota serbia, Kosovo permaneció siendo parte del dominio del Despotado de Serbia, un estado considerado vasallo del imperio otomano. Después de su caída en 1459, los turcos establecieron su mando directo sobre la provincia, fundando una forma militar feudal de gobierno como en el resto del imperio. Cabe subrayar que, hasta fines del siglo XVI, los censos otomanos de población en Kosovo (y, antes de ellos, los censos serbios) no registran la existencia de un sólo habitante arnauta (nombre por el que, desde el siglo XVII, se conocía --y todavía se conoce- a los albaneses, en lo que actualmente son los territorios de Montenegro y Serbia). Bajo el dominio turco (1459-1912), Kosovo se estancó en todos los aspectos. La guerra, las dificultades económicas y los cambios políticos resultaron en una emigración en gran escala de su población. Desde el inicio de la ocupación hasta el final de ese período los habitantes de la provincia llevaron a cabo muchas insurrecciones que fueron reprimidas "manu militare".El vilayato de Kosovo otomano data de 1875, siendo sus fronteras significativamente diferentes de las de la actual provincia. En 1912, el territorio fue reincorporado a Serbia y, como parte de Serbia, se convirtió en parte integrante de Yugoslavia en 1918. Kosovo obtuvo cierta autonomía en 1963 bajo el gobierno de Tito y, en 2006, con la disolución de Serbia y Montenegro permaneció siendo parte de la República de Serbia. Así pues, el Kosovo moderno solo ha existido como entidad política o territorial desde 1946, en que recibió el estatus de provincia autónoma.El 17 de febrero de 2008, las instituciones provisionales de autogestión kosovares declararon la independencia de forma unilateral, con lo cual pretendieron escindir, del resto de Serbia, este territorio habitado en su mayor parte por la minoría albanesa. La creación de un nuevo Estado denominado República de Kosovo se ha estado realizando en perjuicio de Serbia bajo la supervisión de Estados Unidos y varios países miembros de la Unión Europea, aunque con un parcial reconocimiento internacional como tal.
 • Kosova tarihi günümüzdeki bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan toprakların tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.Kosova'ya tarih öncesi dönemlerde yerleşen ilk Hint-Avrupa halkları İlliryalılar ve Traklardı. 6. yüzyılın sonlarında Slavlar Kosova'ya yerleştiler. 850-1018 yılları arasında Kosova Tuna Bulgar Hanlığı'nın bir parçası oldu. 13. yüzyılda Sırpların, 14. yüzyılda ise Osmanlı Türklerinin eline geçti. I. Balkan Savaşı'ndan sonra Yugoslavya Krallığı'na dâhil edilen Kosova, 1992 yılında Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Sırbistan'ın sınırları içinde kaldı. Ancak Sırbistan hükümeti, bu dönemde Kosovalılarca talep edilen ve nüfusunun çoğunluğu Arnavut kökenli olan Kosova halkının özerkliğini tanımadı. 1990’lı yıllarda Sırbistan hükümeti ve Kosovalılar arasında birçok şiddet olayı yaşandı.Kosova 1999 yılında NATO tarafından yapılan Kosova Operasyonu sonrasında Sırbistan’dan ayrı özerklik kazandı.ABD, AET, Sırbistan ve Rusya arasında Kosova'nın statüsü konusunda yapılan görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.
 • Der folgende Artikel beschreibt die Geschichte des Kosovo seit der Besiedlung dieses Gebiets durch den Menschen bis in die Gegenwart. Die Geschichte des Kosovo wurde dabei die meiste Zeit von verschiedenen fremden Mächten beeinflusst und bestimmt. Wichtige Handelswege zwischen Okzident und Orient verliefen durch die balkanische Region und machten sie aber auch mehrere Male zum Schauplatz der Konfrontation derselbigen.Die jüngere Geschichte ist durch den ethnisch-nationalen Konflikt der hauptsächlich albanisch bevölkerten serbischen Provinz innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien und insbesondere innerhalb der Republik Serbien geprägt. Nach der Militärintervention der NATO im Kosovokrieg, dem erzwungenen Rückzug der jugoslawischen Sicherheitskräfte aus der Provinz und der Auflösung Jugoslawiens erklärte sich die Provinz am 17. Februar 2008 zur von Serbien unabhängigen Republik Kosovo und durchläuft seitdem eine Aufbauphase des Staatssystems sowie eine Integrierung in die Strukturen der Europäischen Union und der NATO.
 • 本稿ではコソボの歴史について述べる。バルカン半島のコソボは古くはダルダニア(Dardania)と呼ばれ、紀元1世紀からはローマ帝国の属州モエシアの一部となった。700年ごろから1455年まで、ラシュカ公国などの中世のセルビア人国家の統治下となったが、1455年にオスマン帝国に征服されその一部となった。オスマン帝国のコソボ州(Kosovo Vilayet)は1875年まで存続したが、その領域は現在のコソボとは大きく異なっている。コソボは1912年にセルビアの一部となり、セルビアは1918年にユーゴスラビア王国を結成した。1963年、ヨシップ・ブロズ・ティトーの命令により、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国・セルビア社会主義共和国の枠内でコソボは自治権を獲得したが、1990年代のユーゴスラビア崩壊に伴い、2006年に独立したセルビア共和国の一部となった。2008年2月17日、コソボは独立を宣言してコソボ共和国を自称し、国際社会の一部から独立国としての承認を受けている。コソボは、民族主義が勃興した近現代において、セルビア人とアルバニア人の間で激しい争いの的となってきた。そしてセルビア人による初めての統一国家であるセルビア王国の中核的領土であり、また中世に建造された由緒ある聖堂や修道院などが数多く残されていたセルビア正教の聖地でもある。(但しこれらの宗教施設の多くはコソボ紛争でイスラム教徒のアルバニア人に破壊されたが、それでもコソボはセルビア正教の聖地であることには変わりない)さらに1389年にセルビア人がオスマン帝国に敗北したコソボの戦いの地でもある。他方、19世紀にはアルバニア人の民族運動の中核を担った土地であり、プリズレン連盟結成の地であることから、アルバニア人にとっても民族史上重要な意義を持っている。19世紀から20世紀にかけて、コソボの多数派を占めるアルバニア人と、この地では少数派であるセルビア人、コソボを支配してきたセルビアとの間ではたびたび暴力が起こり、両民族の間に強い緊張関係をもたらしてきた。1999年のコソボ紛争では双方に多数の死者が出たほか、50万人のアルバニア人が難民となって域外に脱出した。紛争が終わりアルバニア人が故郷に帰還すると、セルビア人は報復にさらされ、多数がコソボを脱出、その多くが帰郷を果たせずにいる。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2117459 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 57788 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 527 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110721073 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Cet article présente les faits saillants de l'histoire du Kosovo, une république reconnue seulement par une partie de la communauté internationale, située en Europe du Sud.
 • Косово е историческа област. Предполага се, че името произлиза от славянското наименование на една птица доста разпространена там — кос.
 • Území Kosova se ve starověku nacházelo na rozhraní tří indoevropských skupin: Illyrů, Thráků a Řeků. Území se dostalo pod vliv Makedonského království a od 1. století n. l. bylo začleněno do Římské říše, jako součást provincií Macedonia a Moesia. Část obyvatelstva se romanizovala (pozdější Rumuni). Po rozpadu Římské říše toto území náleželo k východořímské provincii Dacia.
 • 本稿ではコソボの歴史について述べる。バルカン半島のコソボは古くはダルダニア(Dardania)と呼ばれ、紀元1世紀からはローマ帝国の属州モエシアの一部となった。700年ごろから1455年まで、ラシュカ公国などの中世のセルビア人国家の統治下となったが、1455年にオスマン帝国に征服されその一部となった。オスマン帝国のコソボ州(Kosovo Vilayet)は1875年まで存続したが、その領域は現在のコソボとは大きく異なっている。コソボは1912年にセルビアの一部となり、セルビアは1918年にユーゴスラビア王国を結成した。1963年、ヨシップ・ブロズ・ティトーの命令により、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国・セルビア社会主義共和国の枠内でコソボは自治権を獲得したが、1990年代のユーゴスラビア崩壊に伴い、2006年に独立したセルビア共和国の一部となった。2008年2月17日、コソボは独立を宣言してコソボ共和国を自称し、国際社会の一部から独立国としての承認を受けている。コソボは、民族主義が勃興した近現代において、セルビア人とアルバニア人の間で激しい争いの的となってきた。そしてセルビア人による初めての統一国家であるセルビア王国の中核的領土であり、また中世に建造された由緒ある聖堂や修道院などが数多く残されていたセルビア正教の聖地でもある。(但しこれらの宗教施設の多くはコソボ紛争でイスラム教徒のアルバニア人に破壊されたが、それでもコソボはセルビア正教の聖地であることには変わりない)さらに1389年にセルビア人がオスマン帝国に敗北したコソボの戦いの地でもある。他方、19世紀にはアルバニア人の民族運動の中核を担った土地であり、プリズレン連盟結成の地であることから、アルバニア人にとっても民族史上重要な意義を持っている。19世紀から20世紀にかけて、コソボの多数派を占めるアルバニア人と、この地では少数派であるセルビア人、コソボを支配してきたセルビアとの間ではたびたび暴力が起こり、両民族の間に強い緊張関係をもたらしてきた。1999年のコソボ紛争では双方に多数の死者が出たほか、50万人のアルバニア人が難民となって域外に脱出した。紛争が終わりアルバニア人が故郷に帰還すると、セルビア人は報復にさらされ、多数がコソボを脱出、その多くが帰郷を果たせずにいる。
 • The history of Kosovo is intertwined with the histories of its neighbouring regions. The name Kosovo is derived from the Kosovo Plain,[citation needed] where the Battle of Kosovo was fought between Serbia and the Ottoman Empire. Kosovo's modern history can be traced to the Ottoman Sanjak of Prizren, of which parts were organized into Kosovo Vilayet in 1877. In antiquity, Dardania covered the area, which formed part of the larger Roman province of Moesia in the 1st century AD.
 • La Historia de Kosovo hace alusión al contexto histórico de la región de Kosovo, en los Balcanes. Estudios arqueológicos han establecido que su territorio estuvo habitado en la edad de piedra. Los más antiguos habitantes fueron los ilirios, tracios y griegos antiguos. Dicho territorio fue conocido en la antigüedad como Dardania y, desde el siglo I a. C., formó parte de la provincia romana de Mesia y, luego, del imperio bizantino.
 • Kosova tarihi günümüzdeki bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan toprakların tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.Kosova'ya tarih öncesi dönemlerde yerleşen ilk Hint-Avrupa halkları İlliryalılar ve Traklardı. 6. yüzyılın sonlarında Slavlar Kosova'ya yerleştiler. 850-1018 yılları arasında Kosova Tuna Bulgar Hanlığı'nın bir parçası oldu. 13. yüzyılda Sırpların, 14. yüzyılda ise Osmanlı Türklerinin eline geçti. I.
 • Der folgende Artikel beschreibt die Geschichte des Kosovo seit der Besiedlung dieses Gebiets durch den Menschen bis in die Gegenwart. Die Geschichte des Kosovo wurde dabei die meiste Zeit von verschiedenen fremden Mächten beeinflusst und bestimmt.
 • La història de Kosovo fa al·lusió al context històric de Kosovo, en els Balcans. Estudis arqueològics han establert que el seu territori va estar habitat a l'edat de pedra. Els més antics habitants van ser els il·liris, tracis i grecs antics. Aquest territori va ser conegut a l'antiguitat com Dardània i, des del segle I a.C. va formar part de la província romana de Mèsia i, després, de l'Imperi Bizantí.
 • Na antiguidade, a região de Kosovo, nos Balcãs, era conhecida como Dardânia e desde o século I d.C. fazia parte da província romana da Mésia. De c. 700 a 1455, a região de Kosovo tornou-se parte do Império Búlgaro, do Império Bizantino e, em seguida, pelos estados da Sérvia medieval, nomeadamente Raška (e sérvio cirílico: Рашка). Foi então conquistado pelo Império Otomano.Foi parte do Império Otomano entre 1389 e 1912.
 • Koszovó területén az albánok ősének tekintett illír illetve trák törzsek telepedtek le, a terület később a Római Birodalom része lett. Az nem teljesen egyértelmű, hogy a tartomány Moesia provincia része lett, vagy felosztásra került Dalmatia és Moesia között. A Római Birodalom felbomlása után a terület a Kelet-Római Birodalomhoz került. A terület idővel többször gazdát cserélt, míg a 12. században szerb uralom alá nem került.
rdfs:label
 • Histoire du Kosovo
 • Dějiny Kosova
 • Geschichte des Kosovo
 • Historia de Kosovo
 • History of Kosovo
 • Història de Kosovo
 • História do Kosovo
 • Kosova tarihi
 • Koszovó történelme
 • Storia del Kosovo
 • История Косова
 • История на Косово
 • コソボの歴史
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:typeIndépendance of
is foaf:primaryTopic of