Le Kazakhstan, région de vastes steppes, fut depuis les temps les plus anciens, parcouru par des populations nomades. Au début de l'époque moderne, il est peuplé de nomades turcophones - les Kazakhs -, chasseurs et éleveurs, dont les traditions sociales sont basées sur une structure clanique qui existe encore de nos jours.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Kazakhstan, région de vastes steppes, fut depuis les temps les plus anciens, parcouru par des populations nomades. Au début de l'époque moderne, il est peuplé de nomades turcophones - les Kazakhs -, chasseurs et éleveurs, dont les traditions sociales sont basées sur une structure clanique qui existe encore de nos jours. Ces territoires, âprement disputés entre la Russie et la Chine, finissent par des jeux d'alliances et des pressions militaires par passer sous tutelle puis sous domination directe de la Russie,,,,.
 • The history of Kazakhstan describes the human past in the Eurasia's largest segment of the steppe belt that was the home and crossroads for numerous human groups starting with extinct Pithecanthropus and Sinanthropus 1 mln – 800,000 in the Karatau Mountains, Caspian and Balkhash areas; Neanderthals 140 – 40 thousand years ago in the Karatau Mountains and Central Kazakhstan, and the arrival of the modern Homo Sapiens 40 – 12 thousand years ago in the Southern, Central, and Eastern Kazakhstan. After the end of the Last glacial period, 12.5 – 5 thousand years ago campsites spread across the whole of Kazakhstan, eventually leading to extinction of large animals (mammoth, woolly rhinoceros). The hunter-gatherer communes invented bow and boats, and used domesticated wolf and traps for hunting, developed Atbasar archeological culture.Around 5 thousand years ago in the process of Neolithic Revolution appeared animal husbandry and agriculture, which formed the Atbasar, Kelteminar, Botai, Mokanjar, Ust-Narym, and other archeological cultures. The Botai culture (3600–3100 BCE) is credited with the first domestication of horses. In the course of the Neolithic Revolution. ceramics and polished stone tools appeared, found spread across Kazakhstan steppes, river valleys, and mountains. The 4th – 3rd millenniums witnessed the beginning of metal production, manufacture of copper tools, and use of casting molds. Up to 100 sites were found with copper casting shops. In the 2nd millennium, ore mining developed in Central Kazakhstan, pastoral animal husbandry appeared and spread, and horse nomadic economy became a developed technology as a viable production method in the Eurasian steppes.The change of climatic conditions forced massive relocations of populations in and out of the steppe belt. The aridization period that lasted for a millennium from the end of the 2nd millennium to the beginning of the 1st millennium BCE caused depopulation of the arid belts and river valley oasis areas, their population moved north to the forest-steppe zone. New populations migrated in with the end of the arid period in the beginning of the 1st millennia BCE, repopulating abandoned areas by inflows from the west and from the east, creating symbiotic societies that started forming in the 7th century BCE.In the 3rd century BCE the arising Hunnic Empire covered the whole of Kazakhstan among its territories, starting the Kazakhstan historical period. Soon after its creation,the Hunnic Empire absorbed 26 independent possessions, uniting various steppe and forest peoples into a single state. After the demise of the Eastern Hunnic Empire, the Tele people of Kazakhstan, known in Chinese annals as Tiele, formed tribal unions that became a coveted attraction for the Hunnic successors, but they generally retained independence of their unions. In the 6th century CE the people of Kazakhstan were again absorbed into the new political state, the Turkic Kaganate, that controlled approximately the same area as the Eastern Hunnic Empire. Subsequently, large portions of Kazakhstan were ruled in sequence by the Uigur and Kirgiz Kaganates.During the Early Middle Ages, a number of independent states also flourished in Kazakhstan, the best known being Kangar union, Oghuz Yabgu State, and Kara-Khanid Kaganate. In the 13th century Kazakhstan fell into a dominion of the Mongol Empire, and remained in the sphere of the Mongol successor states till the New Time. Starting in the 16th century parts of Kazakhstan were annexed by the Russian Empire, and what remained was gradually absorbed into Russian Turkestan, starting in 1867. The modern Republic of Kazakhstan was separated into a new political entity during the Soviet subdivision of the Russian Turkestan in the 1930s.
 • La història del Kazakhstan descriu el passat humà en la part més àmplia del cinturó de l'estepa eurasiàtica que fou la llar i la cruïlla de camins per a nombrosos grups human, començant per l'extint Pitecàntrop i el Sinàntrop -1.000.000 - 800.000 aC a les Muntanyes Karatau, la Mar Càspia i àrees de Balkhaix; l'Home de Neandertal fa 140.000 anys a les Muntanyes Karatau i Kazakhstan Central, i l'arribada de l'Homo Sapiens modern, entre 40 i 12.000 anys aC al sud, centre i est del Kazakhstan. Després del final del darrer període glacial, 12.500 - 5.000 mil anys aC, els campaments s'estengueren per tot el territori del Kazakhstan i el període finalment conduí a l'extinció de grans animals (mamut, rinoceront llanut). Les comunitats de caçadors-recol·lectors inventaren l'arc i les barques, utilitzaven el llop domesticat i les trampes per caçar i desenvoluparen la cultura arqueològica Atbasar. Fa al voltant de 5.000 anys, durant el procés de la revolució neolítica aparegué la cria d'animals i agricultura, que formaren Atbasar, Kelteminar, Botai, Mokanjar, Ust-Narym, i altres cultures arqueològiques. A la cultura Botai (3600-3100 aC) hom li atribueix la primera domesticació de cavalls. Durant la Revolució Neolítica, apareixen la ceràmica i les eines de pedra polides, de les quals se n'han trobat en diverses ubicacions a través de les estepes del Kazakhstan, valls de riu, i muntanyes. El quart i tercer mil·lenni presenciaren el començament de la producció de metalls, la fabricació d'eines de coure, i l'ús de motlles de foneria. Es van trobar fins a 100 indrets amb utensilis de coure forjat. Durant el 2n mil·lenni, es desenvolupa l'extracció de minerals al Kazakhstan Central, apareix la cria d'animals de pastura a nivell extensiu, i l'economia nòmada de cavalls es converteix en una tecnologia desenvolupada com a mètode de producció viable a les estepes eurasiàtiques.El canvi de condicions climàtiques forçà els trasllats massius de poblacions dins i fora del cinturó d'estepes. El període d'aridització que es perllongà durant un mil·lenni des del final del 2n mil·lenni fins al començament del 1r mil·lenni aC conduí al despoblament dels cinturons àrids i les àrees d'oasis de les valls fluvials; la seva població es traslladà cap al nord a la zona d'estepes boscoses. Les noves poblacions emigraren a la fi del període àrid, al començament del 1er mil·lenni aC, i van repoblar àrees abandonades amb fluxos procedents de l'oest i de l'est, creant societats simbiòtiques que començaven a formar-se al 7è segle aC. En el 3r segle aC l'emergent Imperi Hun ocupà la totalitat del Kazakhstan entre els seus territoris, i comença el període històric del Kazakhstan. Poc després de la seva creació absorbí 26 possessions independents, i uní diverses poblacions de l'estepa i el bosc en un estat únic. Després que la desaparició de l'Imperi Hun Oriental, el poble Tele del Kazakhstan, conegut en annals xinesos com a Tiele, formà unions tribals que es convertiren en una atracció cobejada pels successors huns, però generalment van mantenir la independència de les seves unions. En el segle VI, el poble del Kazakhstan fou altre cop absorbit per una nova entita política, el Khaganat turquès, que controlà aproximadament la mateixa àrea que l'Imper Hun Oriental. Posteriorment, parts importatns del Kazakhstan foren governades governades successivament pels en la seqüència pel khaganats uigur i kirguís . Durant l'Alta Edat Mitjana, van sorgir també un cert nombre d'estats independents al Kazakhstan, el més coneguts dels quals foren la Unió Kangar, l'Estat Oghuz Yabghu, i el Khanat Qarakhànida. Al segle XIII Kazakhstan caigué sota el domini de l'Imperi mongol, i romangué en l'esfera dels estats successors dels mongols fins a l'Edat Moderna. A començaments del segle XVI, diverses parts del Kazakhstan foren annexionades per l'Imperi Rus, i el que romangué fou absorbit gradualment en un Turquestan Rus, a partir del 1867. La República moderna del Kazakhstan fou separada en una entitat política nova durant la subdivisió soviètica del Turquestan Rus durant els anys 1930.
 • Los primeros habitantes de lo que hoy es Kazajistán fueron el pueblo Saka, una tribu nómada llegada de las montañas de Ucrania en el siglo V a. C. Los turcos, procedentes de Mongolia dominaron la zona desde el siglo V d.C, especialmente en la zona sur, hasta que las huestes de Gengis Kan tomaron su lugar en el siglo X. A su muerte en 1227, Gengis Kan dividió el imperio entre sus dos hijos, quedando Kazajistán dividida.Los Uzbekos, un grupo de mongoles islamizados, derrotaron a los herederos de Gengis Khan en el siglo XIV y ocuparon todo el territorio de Kazajistán hasta que se dividieron. Los que fueron al sur fundaron lo que hoy es Uzbekistán, mientras que los del norte siguieron siendo nómadas y dieron origen a los Kazajos. En 1742, en su lucha contra el pueblo de Oyrat, los Kazajos buscaron la protección de Rusia, que a partir de ese momento jugaría un papel primordial en la historia de Kazajistán.
 • Historia Kazachstanu rozpoczyna się już w I tys. p.n.e., gdy ziemie, odpowiednie dla hodowli zwierząt, zostały zamieszkane przez koczowników. W I tys p.n.e. na terenie dzisiejszego państwa zamieszkiwali Sakowie, Wusunowie, K'ang-Kii (najprawdopodobniej nad Jeziorem Aralskim). Od II w. do III w. Kazachstan zajęty był przez Xiongnu (Hunowie). Później zaś państwo znalazło się w składzie kaganatu tureckiego. W XVII wieku na teren kraju doszli Mongołowie. Od roku 1470 na tych ziemiach zaczęło się kształtować nowe państwo. W połowie XVIII w. Kazachstan przyjął zwierzchnictwo rosyjskie. Do Imperium Rosyjskiego Kazachstan włączył się w 1873. W 1920 roku ogłoszono powstanie Kirgiskiej Autonomii Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która w 1925 zmieniła nazwę na Kazachską ASRR.
 • Deze pagina geeft een overzicht van de geschiedenis van Kazachstan van de prehistorische tot de moderne tijd.
 • История Казахстана — прошлое территории этой страны и казахского народа.
 • Os cazaques, ou cavaleiros das estepes, descendem de tribos nômades de origem turca e religião islâmica que, no século XVII, pedem proteção ao czar russo diante da ameaça de invasão mongol. O Império Russo retira o poder dos chefes tribais e domina gradualmente o Cazaquistão. Com a abolição da servidão pelo império, em 1861, milhões de camponeses russos e ucranianos se instalam em terras cazaques doadas pelo governo central, provocando ressentimentos entre os nativos. O exército czarista reprime uma rebelião contra o poder russo em 1916, matando 150 mil pessoas. Segui-se a autonomia cazaque de Alash Orda (1917-1920) e a integração na União Soviética como República Socialista Soviética do Cazaquistão. Em 1991, na sequência da dissolução da União Soviética, o Cazaquistão tornou-se uma república independente.
 • Kazakistan tarihi günümüzdeki Kazakistan Cumhuriyeti'nin sınırları içinde kalan bölgelerin tarih öncesi zamanlardan günümüze kadar süregelen tarihidir.
 • Die Geschichte Kasachstans reicht zurück bis in die Altsteinzeit. Die Kasachen formierten sich erstmals Mitte des 15. Jahrhunderts als ein Volk. In ihrer Geschichte mussten sich die Kasachen mehrmals der Fremdherrschaft benachbarter Völker unterwerfen. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts war Kasachstan Teil des russischen Einflussgebietes und gehörte später zur Sowjetunion, bis es 16. Dezember 1991 die Unabhängigkeit erlangte.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 743411 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22871 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 201 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110892094 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2014 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • René Grousset
 • Nicholas Riasanovsky
 • Gérard Chaliand
 • Catherine Poujol
 • Olivier Roy
prop-fr:date
 • 1965 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Achinas
 • Confédération tribale turque
 • Kara tatars
 • Khanat turc
 • ancienne grande Bulgarie
 • delta de la Volga
 • invasion Mongole de l'Asie centrale
prop-fr:id
 • Chaliand2005
 • Grousset1965
 • Poujol2000
 • Poujol2014
 • Riasanovsky2014
 • Roy2001
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • René Grousset
 • Nicholas Riasanovsky
 • Catherine Poujol
 • Olivier Roy
prop-fr:lienÉditeur
 • Perrin
 • Puf
 • Robert Laffont
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:numéroD'édition
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 195 (xsd:integer)
 • 620 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Kazakhstan
 • Histoire de la Russie
 • L’Empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan
 • L'Asie centrale contemporaine
 • Le Kazakhstan
 • Le Kazakhstan en Mutation Broché
 • Les Empires nomades
prop-fr:trad
 • Ashina
 • Mongol invasion of Central Asia
 • Old Great Bulgaria
 • Qaraei
 • Turkic Kaganate
 • Turkic tribal confederation
 • Volga Delta
prop-fr:traducteur
 • Françoise Thom , André Berelowitch
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Larousse
 • Perrin
 • Petra
 • Puf
 • Robert Laffont
 • Éditions Payot
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Kazakhstan, région de vastes steppes, fut depuis les temps les plus anciens, parcouru par des populations nomades. Au début de l'époque moderne, il est peuplé de nomades turcophones - les Kazakhs -, chasseurs et éleveurs, dont les traditions sociales sont basées sur une structure clanique qui existe encore de nos jours.
 • Deze pagina geeft een overzicht van de geschiedenis van Kazachstan van de prehistorische tot de moderne tijd.
 • История Казахстана — прошлое территории этой страны и казахского народа.
 • Kazakistan tarihi günümüzdeki Kazakistan Cumhuriyeti'nin sınırları içinde kalan bölgelerin tarih öncesi zamanlardan günümüze kadar süregelen tarihidir.
 • Die Geschichte Kasachstans reicht zurück bis in die Altsteinzeit. Die Kasachen formierten sich erstmals Mitte des 15. Jahrhunderts als ein Volk. In ihrer Geschichte mussten sich die Kasachen mehrmals der Fremdherrschaft benachbarter Völker unterwerfen. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts war Kasachstan Teil des russischen Einflussgebietes und gehörte später zur Sowjetunion, bis es 16. Dezember 1991 die Unabhängigkeit erlangte.
 • Los primeros habitantes de lo que hoy es Kazajistán fueron el pueblo Saka, una tribu nómada llegada de las montañas de Ucrania en el siglo V a. C. Los turcos, procedentes de Mongolia dominaron la zona desde el siglo V d.C, especialmente en la zona sur, hasta que las huestes de Gengis Kan tomaron su lugar en el siglo X.
 • Historia Kazachstanu rozpoczyna się już w I tys. p.n.e., gdy ziemie, odpowiednie dla hodowli zwierząt, zostały zamieszkane przez koczowników. W I tys p.n.e. na terenie dzisiejszego państwa zamieszkiwali Sakowie, Wusunowie, K'ang-Kii (najprawdopodobniej nad Jeziorem Aralskim). Od II w. do III w. Kazachstan zajęty był przez Xiongnu (Hunowie). Później zaś państwo znalazło się w składzie kaganatu tureckiego. W XVII wieku na teren kraju doszli Mongołowie.
 • Os cazaques, ou cavaleiros das estepes, descendem de tribos nômades de origem turca e religião islâmica que, no século XVII, pedem proteção ao czar russo diante da ameaça de invasão mongol. O Império Russo retira o poder dos chefes tribais e domina gradualmente o Cazaquistão. Com a abolição da servidão pelo império, em 1861, milhões de camponeses russos e ucranianos se instalam em terras cazaques doadas pelo governo central, provocando ressentimentos entre os nativos.
 • La història del Kazakhstan descriu el passat humà en la part més àmplia del cinturó de l'estepa eurasiàtica que fou la llar i la cruïlla de camins per a nombrosos grups human, començant per l'extint Pitecàntrop i el Sinàntrop -1.000.000 - 800.000 aC a les Muntanyes Karatau, la Mar Càspia i àrees de Balkhaix; l'Home de Neandertal fa 140.000 anys a les Muntanyes Karatau i Kazakhstan Central, i l'arribada de l'Homo Sapiens modern, entre 40 i 12.000 anys aC al sud, centre i est del Kazakhstan.
 • The history of Kazakhstan describes the human past in the Eurasia's largest segment of the steppe belt that was the home and crossroads for numerous human groups starting with extinct Pithecanthropus and Sinanthropus 1 mln – 800,000 in the Karatau Mountains, Caspian and Balkhash areas; Neanderthals 140 – 40 thousand years ago in the Karatau Mountains and Central Kazakhstan, and the arrival of the modern Homo Sapiens 40 – 12 thousand years ago in the Southern, Central, and Eastern Kazakhstan.
rdfs:label
 • Histoire du Kazakhstan
 • Geschichte Kasachstans
 • Geschiedenis van Kazachstan
 • Historia Kazachstanu
 • Historia de Kazajistán
 • History of Kazakhstan
 • Història del Kazakhstan
 • História do Cazaquistão
 • Kazakistan tarihi
 • История Казахстана
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of