Cet article présente un résumé de l’histoire du Brésil.Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé d’Amérique latine. C'est également le cinquième pays du monde par la superficie et par le nombre d’habitants : le Brésil couvre la moitié du territoire de l’Amérique du Sud et il en regroupe plus de la moité des habitants. Il partage des frontières avec tous les pays d’Amérique du Sud à l’exception du Chili et de l'Équateur.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Cet article présente un résumé de l’histoire du Brésil.Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé d’Amérique latine. C'est également le cinquième pays du monde par la superficie et par le nombre d’habitants : le Brésil couvre la moitié du territoire de l’Amérique du Sud et il en regroupe plus de la moité des habitants. Il partage des frontières avec tous les pays d’Amérique du Sud à l’exception du Chili et de l'Équateur.
 • Novodobé dějiny Brazílie začínají v roce 1500, kdy přistál na brazilském pobřeží portugalský admirál Pedro Álvares Cabral a od roku 1532 začala portugalská kolonizace. Za napoleonských válek roku 1807 uprchl do Brazílie portugalský dvůr v čele s králem Janem VI., který zde vládl 13 let. V roce 1815 byla zrušena kolonie a vyhlášeno Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve. Nezávislým císařstvím se Brazílie stala 7. září 1822. Dne 15. listopadu 1889 byla svržena monarchie a vyhlášena federativní republika. Po vzoru USA byla roku 1891 přijata ústava a vyhlášeny Spojené státy brazilské.
 • Историята на Бразилия е обект на изучаване от историята, като се фокусира върху развитието ѝ и социалната организация на територията на Бразилия; обхващайки условно периода от пристигането на португалците до днес. Въпреки това, статията съдържа и информация за предисторията на Бразилия, т.е. периода, за който няма писмени сведения за дейностите, осъществявани от коренното население в Бразилия.Първият европеец стъпил на земята, позната днес като Бразилия е испанецът Висенте Янйес Пинсон на 16 януари 1500. Въпреки това, днес Бразилия се смята за официално открита на 22 април 1500 от португалския губернатор Педру Алвареш Кабрал, който командвайки флота, пътуващ за Индия, акостирал край южния бряг на Баия, конкретно в град Порту Сегуру (в превод - „Сигурно Пристанище“), по-точно в района на Червената корона, където бива проведена първата меса (католическа литургия) в Бразилия. От 1530 г. Португалската корона въвежда колонизационна политика, първоначално с наследствени капитании, след това с централно управление, основано през 1548.В края на седемнадесети век се откриват богати залежи от злато в настоящите щати Минас Жерайс, Гояс и Мату Гросу, което е било от решаващо значение за уреждане на вътрешните работи на Бразилия. През 1789 г., когато Португалската корона обявява началото на т.нар. Дерама (Derrama) – нов начин за събиране на предполагаеми просрочени данъци от народа, във Вила Рика (днес Ору Прету) избухва Минаското въстание. Бунтът не успява и през 1792 г. един от неговите водачи, Тирадентис бива обесен.В началото на деветнадесети век, с трансфера на португалското кралско семейство в Бразилия, бягащо от войските на Наполеон Бонапарт, регента Жуау VI отваря пристанищата на страната, позволява работата на заводите и бива основана Централната банка на Бразилия. По този начин страната става „Обединено кралство Португалия, Бразилия и Алгарве“ и Жуау VI, бива коронясан. Скоро след това той се завръща в Португалия, оставяйки най-големият си син, Педру I, като законен владетел на страната.На 7 септември 1822 г., Дом Педру обявява независимост и управлява до 1831 г., когато е наследен от сина си, Дом Педру II, който тогава е бил пет годишен. През 1840, вече на 14 години дом Педру II е обявен за пълнолетен и коронясан за император през следващата година. В края на първото десетилетие на Втората империя, режимът се стабилизирал. Въстанията в провинциите биват обуздани и последното голямо въстание, Прайейра (Praieira), е потушено през 1849. През същата година императорът премахва търговията с роби. Постепенно европейските работници имигранти ги заменят като работна сила. В геополитически контекст, Бразилия се съюзява с Аржентина и Уругвай, и води война срещу Парагвай. В края на конфликта, почти две трети от населението на Парагвай е убито. Участието на негри и метиси в бразилската армия в Парагвайската война дава голям тласък на аболиционисткото движение и на упадъка на монархията. Малко след това, през 1888 г., принцеса Изабел, дъщеря на Дом Педру II, подписва т. нар. Златен закон, по силата на който се премахва робството. С този акт, оставяйки бившите робовладелци без обезщетения, бразилската империя губи последните си поддръжници.На 15 ноември 1889 г., е провъзгласена републиката от маршал Мануел Деодору да Фонсека и се дава началото на републиканския период, познат като „Старата република“, до 1930 г. когато идва на власт Жетулиу Варгас. От тогава, Бразилия навлиза в период на индустриализация и участва във Втората световна война, на страната на САЩ; 20 години след края на войната, под ръководството на ген. Кастелу Бранку е извършен военен преврат, бидейки назначен за президент.Военният режим, под предлог за борба с подривна дейност и корупцията, ограничава основни конституционни права, медиите биват подложени на преследване и цензура, премахва политическите партии и създава система на двупартийност. След края на военното управление, федерални депутати и сенатори, през 1988 г., провеждат национално учредително събрание, което обнародва новата Конституция, която разширява правата на физическите лица. По този начин в страната е възстановена демокрацията, постига важен икономически напредък и все повече и по-активно участва на международната сцена.
 • La periodización tradicional divide la historia del Brasil en cuatro períodos generales: la Precolonial (hasta 1500), el Brasil Colonial (entre 1500 y 1822), el Imperio (de 1822 a 1889) y la República (desde 1889 hasta los días presentes).Hay varias teorías acerca de quién fue el primer europeo en llegar a las tierras que ahora forman el Brasil. Entre ellos, resalta la teoría que afirma que fue Duarte Pacheco Pereira entre noviembre y diciembre 1498 y la que sostiene que fue el español Vicente Yáñez Pinzón en 26 de enero de 1500.Pero según la gran mayoría de los historiadores, el descubridor de Brasil fue Pedro Alvares Cabral que fue quien tomó "oficialmente" el territorio en nombre de su país.Entre los siglos XVI y XIX, Brasil fue parte del imperio colonial portugués utilizando el nombre de Reino del Brasil y teniendo como capital a Salvador de Bahía. El 7 de septiembre de 1822, el país declaró su independencia y se convirtió en una monarquía constitucional, el Imperio de Brasil y teniendo como capital a Río de Janeiro. Un golpe militar estableció en 1889 un sistema republicano. Desde entonces, Brasil ha sido nominalmente una república democrática, salvo por tres períodos de dictadura expresa: 1930-1934, 1937-1945 y 1964-1985.Según la mayoría de los historiadores, el descubridor de Brasil fue el español Vicente Yáñez Pinzón, quien avistó tierra el día 26 de enero del año 1500 y llegó a la actual región de Cabo de San Agustín (Pernambuco), para realizar luego una primera exploración por la desembocadura del Amazonas. Este viaje se ve reflejado en los Pleitos Colombinos. En cambio, para la historiografía portuguesa, el descubridor será Pedro Álvares Cabral (23 de abril de 1500), quien tomará "oficialmente" el territorio en nombre de su país.Brasil es desde los 1970 hasta la actualidad (2014), la mayor economía de Sudamérica, la sexta del mundo y el quinto país más poblado. También forma parte de los llamados BRIC.
 • 선사시대부터 토착민이 살았지만 브라질의 역사는 보통 포르투갈인이 건너온 뒤의 역사를 일컫는다. 1500년에 인도를 향한 포르투갈 원정대의 총사령관이었던 페드루 알바르스 카브랄이 바이아 주 남쪽 해안에 도착했고, 1530년부터 포르투갈 왕실이 새 땅에 대한 식민지 정책을 시행했다. 1548년에 총독부가 설치되었고 포르투갈 왕실과 귀족들이 세습 총독을 지내면서 식민지화가 진행되었다.식민지 경제는 브라질 나무 염료 추출과 유럽계 정착민과 토착민들 사이의 거래로 시작했지만 점차 수출을 위한 사탕수수 재배가 주를 이루는 형태로 바뀌었다. 사탕수수가 더 많이 재배되면서 브라질 땅이 구세계의 교역로에 편입되었고, 지주와 선교사, 자유 이민자와 많은 아프리카계 노예가 정착했다. 17세기 말에는 브라질 내륙지역 정착에 결정적인 역할을 한 수많은 금광이 현재의 미나스제라이스, 고이아스, 마투그로수 지역에서 발견되었다. 1789년에 포르투갈 왕실이 연체된 세금을 징수하기 위해 데하마라는 세금 징수법을 발표하였고, 빌라 히카 (지금의 오루프레투) 지역에서 포르투갈로부터 독립하려는 미나스 제라이스의 반란이 일어났다. 1792년에 반란이 실패했고 리더였던 치라덴치스가 교수형에 처해졌다.1808년에 포르투갈 왕실이 나폴레옹의 군대를 피해 브라질로 천도하면서 마리아 1세의 아들 조앙 4세가 섭정 왕자로서 항구를 개항하고, 공장 가동을 허락하고 브라질 은행을 설립했다. 1815년에는 포르투갈 왕국의 한 식민지였던 브라질 부왕령이 포르투갈 브라질 알가르브 연합 왕국을 구성하는 왕국으로 바뀌었으며, 당시 국왕이던 마리아 1세가 포르투갈 브라질 알가르브 연합 왕국 국왕이 되었다. 1816년에는 마리아 1세의 죽음과 함께 섭정 왕자 조앙 4세가 왕위를 이어받았고, 얼마 지나지 않아 큰아들 페드루 4세를 섭정으로 브라질에 남겨놓은 채 포르투갈로 돌아갔다.1822년 9월 7일에 페드루 4세가 포르투갈 브라질 알가르브 연합왕국으로부터 브라질의 독립을 선언하며 초대 황제 페드루 1세로 즉위했다. 그는 겨우 다섯 살이던 아들 페드루 2세에게 왕위를 물려주고 1831년에 퇴위했다. 14세가 되던 1840년에 페드루 2세가 성년의 지위를 얻어 이듬해에 즉위하였고, 정권이 확실히 자리잡았으며, 1849년 프라이에이라의 반란을 끝으로 안정되었다. 같은 해에 노예 거래가 중단되었으며, 노예의 자리를 유럽계 이민자들이 매웠다. 지정학적인 맥락에서 브라질은 아르헨티나, 우루과이와 함께 파라과이 전쟁에 참가했다. 전투가 끝날 무렵에는 파라과이 인구의 3분의 1이 죽었다. 흑인과 메스티소의 참전이 노예제 폐지 운동과 군주제 폐지 운동에 큰 추동력이 되었다. 곧 1888년에 페드루 2세의 딸 황녀 이자베우가 황금법에 서명함으로써 노예제를 공식적으로 폐지했다. 노예 주인들에게 아무런 보상을 해주지 않음으로써 황실은 마지막 지지 기반을 잃었다.1889년에 육군원수 데오도루 다 폰세카가 공화정을 선포하고 구공화국이 시작되어 1930년에 제툴리우 바르가스가 집권하기 전까지 지속했다. 그때부터 브라질 역사의 꽃인 산업화가 일어났고, 미국과 함께 제2차 세계 대전에 참전했으며 1964년에 카스텔루 브랑쿠가 군사 정변을 일으켜 대통령에 취임했다.군사 정권은 국가 전복 세력과 부패에 대항한다는 구실로 헌법에 규정된 권리들을 억압하고 언론을 검열·탄압했으며 정당들을 해체하고 양당제를 도입했다. 군사 정권이 끝난 뒤 1889년에 상·하원의원이 헌법 제정 국민 의회에서 개인의 권리 보장을 더 강화한 새 헌법을 만들었다. 브라질은 다시 민주화되고 경제적으로 발전하며 국제무대에 우뚝 서고 있다.
 • Die Geschichte Brasiliens beginnt mit der Besiedlung durch Indianerstämme unterschiedlicher Herkunft vor Tausenden von Jahren.Der portugiesische Seefahrer Pedro Álvares Cabral, der 1500 im Nordosten Brasiliens landete, gilt gemeinhin als europäischer Entdecker Brasiliens. Vom 16. bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Land eine portugiesische Kolonie. 1822 erklärte Brasilien seine Unabhängigkeit und wurde zu einer konstitutionellen Monarchie, dem Kaiserreich Brasilien. 1889, ein Jahr nach der Abschaffung der Sklaverei, folgte auf einen Militärputsch die Gründung einer Republik. Nach mehreren Phasen der Diktatur im 20. Jahrhundert, einschließlich eines 21-jährigen Militärregimes ab 1964, wurde ab 1985 die Demokratie gestärkt.
 • De geschiedenis van Brazilië bestudeert het geschreven verleden van Brazilië. Deze periode begint bij de aankomst van de Portugees Cabral op de kusten van dit land. De periode voor de komst van de Portugezen heet de prehistorie.In dit artikel wordt een ruimere definitie van het woord geschiedenis gehanteerd: het geeft een overzicht van het verleden van de mens in Brazilië.
 • Brezilya tarihi günümüzdeki Brezilya topraklanda gerçekleşen insanlık tarihidir.
 • La història del Brasil cobreix els esdeveniments més importants des del punt de vista social, polític i cultural que han succeït al Brasil al llarg del temps.
 • A História do Brasil compreende, tradicionalmente, o período desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, embora o seu território seja habitado continuamente desde tempos pré-históricos por povos indígenas. Após a chegada de Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, ao litoral sul da Bahia em 1500, a Coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta a partir de 1530. A colonização européia se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias pela coroa portuguesa a membros da nobreza e pela instalação de um governo-geral em 1548.A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os índios, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar para fins de exportação. No início do século XVII, a Capitania de Pernambuco atinge o posto de maior e mais rica área de produção de açúcar do mundo. Com a expansão dos engenhos e a ocupação de novas áreas para seu cultivo, o território brasileiro se insere nas rotas de comércio do velho mundo e passa a ser paulatinamente ocupado por senhores de terra, missionários, homens livres e largos contingentes de escravos africanos. No final do século XVII foram descobertas ricas jazidas de ouro nos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso que foi determinante para o povoamento do interior do Brasil. Em 1789, quando a Coroa portuguesa anunciava a Derrama, medida para cobrar supostos impostos atrasados, eclodiu em Vila Rica (atual Ouro Preto) a Inconfidência Mineira. A revolta fracassou e, em 1792, um de seus líderes, Tiradentes, morreu enforcado.Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da sua possível subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o Príncipe-regente Dom João de Bragança, filho da Rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil, apenas um Vice-reino do império português, tornou-se temporariamente a sede de um enorme reino que unia todo esse império, com a nova designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em que a então Rainha Dona Maria I foi coroada. Com a morte da mãe, em 1816, o então Príncipe-regente Dom João de Bragança foi coroado o seu rei. Logo depois volta para o Reino de Portugal, deixando seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, o príncipe real do reino unido, como regente do Brasil.Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil em relação ao reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. O mesmo reinou até 1831, quando abdicou e passou a Coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos. Aos catorze anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara(filho) teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte, como Dom Pedro II. No final da primeira década do Segundo Reinado, o regime estabilizou-se. As províncias foram pacificadas e a última grande insurreição, a Revolta Praieira, foi derrotada em 1849. Nesse mesmo ano, o imperador extingue o tráfico de escravos. Aos poucos, os imigrantes europeus assalariados substituíram os escravos. No contexto geopolítico, o Brasil se alia à Argentina e Uruguai e entra em guerra contra o Paraguai. No final do conflito, quase dois terços da população paraguaia estava morta. A participação de negros e mestiços nas tropas brasileiras na Guerra do Paraguai deu grande impulso ao movimento abolicionista e ao declínio da monarquia. Pouco tempo depois, em 1888, a princesa imperial do Brasil, D. Isabel de Bragança, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, que extingue a escravidão no Brasil. Ao abandonar os proprietários de escravos, sem os indenizar, o império brasileiro perde a última base de sustentação.Em 15 de novembro de 1889, ocorre a proclamação da república pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca e tem início a República Velha, terminada em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, a história do Brasil destaca a industrialização do Brasil e a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos; o movimento militar de 1964, onde o general Castelo Branco assumiu a presidência.O Regime Militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram , em 1988, em assembléia nacional constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional.
 • La Storia del Brasile è quella parte degli studi di storia focalizzata sull'evoluzione del territorio e della società brasiliana che, canonicamente, si estende dall'arrivo dei portoghesi, nel 1500, fino alla data odierna.Questa voce contiene anche informazioni sulla preistoria del Brasile, ovvero, il periodo in cui non ci sono state registrazioni scritte sulle attività svolte dai popoli indigeni
 • ブラジルの歴史(ぶらじるのれきし)は、約8000年ほど前、最初のアメリカ大陸先住民の移住者が現在のブラジルに定住した頃にさかのぼる。文書記録を伴う歴史は1500年のポルトガル人の来航をもって始まる。以後の歴史はポルトガル領ブラジル植民地(1500年-1815年)及びポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国(1815年-1822年)時代、ポルトガルのブラガンサ王室皇太子を皇帝に推戴して独立した帝政時代(1822年-1889年)、帝政を打倒した共和政時代(1889年-現在)に大別される。1532年、サン・ヴィセンテとピラチニンガに初めて恒久的な入植地が築かれた。16世紀から18世紀にかけてブラジルはポルトガルの植民地であり、「発見」初期にはブラジルの木、のちには沿岸部のプランテーションでのサトウキビの生産や、内陸部での黄金採掘が主な産業であった。この時期に沿岸部のインディオはほぼ絶滅し、労働力として大量の奴隷がアフリカから連行された。1822年9月7日にブラジルはポルトガルからの独立を宣言し、立憲君主制を取るブラジル帝国が成立した。ポルトガル王室に連なるこの国家は、軍事クーデターにより1889年11月15日に共和制に移行し、1891年に共和国憲法を発布した。以後ブラジルは現在に至るまで法律上は民主主義国家であるが、三度にわたる独裁政治政権を経験している。
 • The history of Brazil starts with indigenous people in Brazil, and the discovery of the continent and its people by Europeans at the opening of the 16th century.The first European to colonize Brazil was Pedro Álvares Cabral on April 22, 1500 under the sponsorship of Portugal. From the 16th to the early 19th centuries, Brazil was a colony of Portugal, with a brief period of Dutch rule in the early 17th century. The country expanded south along the coast and west along the Amazon and other inland rivers from the original 15 donatary captaincy colonies established on the northeast Atlantic coast east of the Tordesillas Line of 1494 (approximately the 46th meridian west) that divided the Portuguese domain to the east from the Spanish domain to the west. Most of the country's borders were set by the end of the colonial period early in the 19th century.On September 7, 1822, the country declared its independence from Portugal and became a constitutional monarchy, the Empire of Brazil. A military coup in 1889 established a republican government. The country has seen a dictatorship (1930–1934 and 1937–1945) and a period of military rule (1964–1985).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 253984 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 37984 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110070035 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1862 (xsd:integer)
 • 1865 (xsd:integer)
 • 1889 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 2012-05-18 (xsd:date)
 • 2012-05-19 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • français
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Tours
prop-fr:lireEnLigne
 • http://www.manioc.org/patrimon/HASH010d08988893e8073d1ea073
 • http://www.manioc.org/patrimon/HASHe7d68082985f932282b69d
 • http://www.manioc.org/patrimon/HASH3607f684d1800b85ca4c64
prop-fr:nom
 • Roy
 • Riou
 • Santa-Anna Nery
prop-fr:pagesTotales
 • 187 (xsd:integer)
 • 680 (xsd:integer)
 • 699 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Édouard
 • Frederico José de
 • Just-Jean-Etienne
prop-fr:sousTitre
 • souvenirs de voyage
prop-fr:titre
 • Deux années au Brésil
 • L’empire du Brésil
 • Le Brésil en 1889 avec une carte de l'empire en chromolithographie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Delagrave
 • Hachette
 • Alfred Mame et Fils
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Cet article présente un résumé de l’histoire du Brésil.Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé d’Amérique latine. C'est également le cinquième pays du monde par la superficie et par le nombre d’habitants : le Brésil couvre la moitié du territoire de l’Amérique du Sud et il en regroupe plus de la moité des habitants. Il partage des frontières avec tous les pays d’Amérique du Sud à l’exception du Chili et de l'Équateur.
 • De geschiedenis van Brazilië bestudeert het geschreven verleden van Brazilië. Deze periode begint bij de aankomst van de Portugees Cabral op de kusten van dit land. De periode voor de komst van de Portugezen heet de prehistorie.In dit artikel wordt een ruimere definitie van het woord geschiedenis gehanteerd: het geeft een overzicht van het verleden van de mens in Brazilië.
 • Brezilya tarihi günümüzdeki Brezilya topraklanda gerçekleşen insanlık tarihidir.
 • La història del Brasil cobreix els esdeveniments més importants des del punt de vista social, polític i cultural que han succeït al Brasil al llarg del temps.
 • La Storia del Brasile è quella parte degli studi di storia focalizzata sull'evoluzione del territorio e della società brasiliana che, canonicamente, si estende dall'arrivo dei portoghesi, nel 1500, fino alla data odierna.Questa voce contiene anche informazioni sulla preistoria del Brasile, ovvero, il periodo in cui non ci sono state registrazioni scritte sulle attività svolte dai popoli indigeni
 • ブラジルの歴史(ぶらじるのれきし)は、約8000年ほど前、最初のアメリカ大陸先住民の移住者が現在のブラジルに定住した頃にさかのぼる。文書記録を伴う歴史は1500年のポルトガル人の来航をもって始まる。以後の歴史はポルトガル領ブラジル植民地(1500年-1815年)及びポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国(1815年-1822年)時代、ポルトガルのブラガンサ王室皇太子を皇帝に推戴して独立した帝政時代(1822年-1889年)、帝政を打倒した共和政時代(1889年-現在)に大別される。1532年、サン・ヴィセンテとピラチニンガに初めて恒久的な入植地が築かれた。16世紀から18世紀にかけてブラジルはポルトガルの植民地であり、「発見」初期にはブラジルの木、のちには沿岸部のプランテーションでのサトウキビの生産や、内陸部での黄金採掘が主な産業であった。この時期に沿岸部のインディオはほぼ絶滅し、労働力として大量の奴隷がアフリカから連行された。1822年9月7日にブラジルはポルトガルからの独立を宣言し、立憲君主制を取るブラジル帝国が成立した。ポルトガル王室に連なるこの国家は、軍事クーデターにより1889年11月15日に共和制に移行し、1891年に共和国憲法を発布した。以後ブラジルは現在に至るまで法律上は民主主義国家であるが、三度にわたる独裁政治政権を経験している。
 • Die Geschichte Brasiliens beginnt mit der Besiedlung durch Indianerstämme unterschiedlicher Herkunft vor Tausenden von Jahren.Der portugiesische Seefahrer Pedro Álvares Cabral, der 1500 im Nordosten Brasiliens landete, gilt gemeinhin als europäischer Entdecker Brasiliens. Vom 16. bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Land eine portugiesische Kolonie. 1822 erklärte Brasilien seine Unabhängigkeit und wurde zu einer konstitutionellen Monarchie, dem Kaiserreich Brasilien.
 • La periodización tradicional divide la historia del Brasil en cuatro períodos generales: la Precolonial (hasta 1500), el Brasil Colonial (entre 1500 y 1822), el Imperio (de 1822 a 1889) y la República (desde 1889 hasta los días presentes).Hay varias teorías acerca de quién fue el primer europeo en llegar a las tierras que ahora forman el Brasil.
 • The history of Brazil starts with indigenous people in Brazil, and the discovery of the continent and its people by Europeans at the opening of the 16th century.The first European to colonize Brazil was Pedro Álvares Cabral on April 22, 1500 under the sponsorship of Portugal. From the 16th to the early 19th centuries, Brazil was a colony of Portugal, with a brief period of Dutch rule in the early 17th century.
 • Историята на Бразилия е обект на изучаване от историята, като се фокусира върху развитието ѝ и социалната организация на територията на Бразилия; обхващайки условно периода от пристигането на португалците до днес. Въпреки това, статията съдържа и информация за предисторията на Бразилия, т.е.
 • Novodobé dějiny Brazílie začínají v roce 1500, kdy přistál na brazilském pobřeží portugalský admirál Pedro Álvares Cabral a od roku 1532 začala portugalská kolonizace. Za napoleonských válek roku 1807 uprchl do Brazílie portugalský dvůr v čele s králem Janem VI., který zde vládl 13 let. V roce 1815 byla zrušena kolonie a vyhlášeno Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve. Nezávislým císařstvím se Brazílie stala 7. září 1822. Dne 15.
 • A História do Brasil compreende, tradicionalmente, o período desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, embora o seu território seja habitado continuamente desde tempos pré-históricos por povos indígenas. Após a chegada de Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, ao litoral sul da Bahia em 1500, a Coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta a partir de 1530.
 • 선사시대부터 토착민이 살았지만 브라질의 역사는 보통 포르투갈인이 건너온 뒤의 역사를 일컫는다. 1500년에 인도를 향한 포르투갈 원정대의 총사령관이었던 페드루 알바르스 카브랄이 바이아 주 남쪽 해안에 도착했고, 1530년부터 포르투갈 왕실이 새 땅에 대한 식민지 정책을 시행했다. 1548년에 총독부가 설치되었고 포르투갈 왕실과 귀족들이 세습 총독을 지내면서 식민지화가 진행되었다.식민지 경제는 브라질 나무 염료 추출과 유럽계 정착민과 토착민들 사이의 거래로 시작했지만 점차 수출을 위한 사탕수수 재배가 주를 이루는 형태로 바뀌었다. 사탕수수가 더 많이 재배되면서 브라질 땅이 구세계의 교역로에 편입되었고, 지주와 선교사, 자유 이민자와 많은 아프리카계 노예가 정착했다. 17세기 말에는 브라질 내륙지역 정착에 결정적인 역할을 한 수많은 금광이 현재의 미나스제라이스, 고이아스, 마투그로수 지역에서 발견되었다.
rdfs:label
 • Histoire du Brésil
 • Brezilya tarihi
 • Dějiny Brazílie
 • Geschichte Brasiliens
 • Geschiedenis van Brazilië
 • Historia Brazylii
 • Historia del Brasil
 • History of Brazil
 • Història del Brasil
 • História do Brasil
 • Storia del Brasile
 • История Бразилии
 • История на Бразилия
 • ブラジルの歴史
 • 브라질의 역사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of