PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’agriculture est née avec la mise en terre de premières semences et de la domestication des animaux par l’homme, lors de la Révolution néolithique, il y a plus de dix mille ans. On peut supposer que cela a débuté par une agriculture de subsistance. Puis, peu à peu, s'est créée une agriculture de production et de négoce. Aujourd’hui, l'organisation des marchés, la démographie, les techniques, le savoir-faire et l’application de hautes technologies sont à la disposition de l'agriculteur pour obtenir des niveaux de production jamais atteints dans l'histoire de l'Homme.
 • Agriculture involving domestication of plants and animals was developed around 10,000 B.C. although earlier people began altering communities of flora and fauna for their own benefit through other means such as fire-stick farming prior to that. Agriculture has undergone significant developments since the time of the earliest cultivation. The Fertile Crescent of Western Asia, Egypt and India were sites of the earliest planned sowing and harvesting of plants that had previously been gathered in the wild. Independent development of agriculture occurred in northern and southern China, Africa's Sahel, New Guinea, parts of India and several regions of the Americas. Agricultural techniques such as irrigation, crop rotation, the application of fertilizers were developed soon after the Neolithic Revolution but have made significant strides in the past 200 years. The Haber-Bosch method for synthesizing ammonium nitrate represented a major breakthrough and allowed crop yields to overcome previous constraints.In the past century, agriculture in the developed nations, and to a lesser extent in the developing world, has been characterized by enhanced productivity, the replacement of human labor by synthetic fertilizers and pesticides, selective breeding, and mechanization. The recent history of agriculture has been closely tied with a range of political issues including water pollution, biofuels, genetically modified organisms, tariffs, and farm subsidies. In recent years, there has been a backlash against the external environmental effects of mechanized agriculture, and increasing support for the organic movement and sustainable agriculture.
 • Dieser Artikel beschreibt die Geschichte der Landwirtschaft. Für die geschichtswissenschaftliche Disziplin, siehe Agrargeschichte.
 • Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
 • La història de l'agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica.El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat. Les tècniques agrícoles evolucionaren relativament poc durant mil·lennis, encara que gràcies als descobriments dels segles XV a XVIII s'incrementaren els productes disponibles a tot el món.La segona revolució agrària va coincidir amb la revolució industrial i comportà la mecanització, l'ús de combustibles fòssils i d'agroquímics. La tercera fase és l'actual on, per una banda es qüestiona l'obtenció de grans rendiments i la destrucció del medi ambient i, de l'altra, l'enginyeria genètica apareix com la possibilitat de canviar radicalment la natura.
 • De geschiedenis van de landbouw begint bij de neolithische revolutie.Vroeger leefden vrijwel alle mensen als jager-verzamelaars: het waren nomaden die in een gebied rondtrokken op zoek naar hun dagelijkse hoeveelheid eten en drinken. Ze maakten jacht op dieren en zochten wilde planten om te eten.Wanneer de landbouw zijn oorsprong had is lastig te bepalen, doordat dit aan de uitvinding van het alfabet en het schrift voorafgaat. Schattingen van autoriteiten lopen uiteen van 7000 tot 10.000 jaar geleden. In het Midden-Oosten en China waren er destijds groepen mensen die zich op een vaste plaats gingen vestigen. Daar begonnen zij kuddes vee te houden en gewassen te telen. Ook werd niet alles meer voor eigen gebruik gehouden, maar er werd ook gehandeld en geruild. Dat waren de eerste boeren. De eerste graanoogsten bestonden waarschijnlijk uit primitieve soorten zoals de voorouders van tarwe, gerst, gierst, sorghum, rijst en teff. De ontdekking van de landbouw markeert de overgang van de Oude Steentijd of Paleolithicum naar de Nieuwe Steentijd of Neolithicum.Het is waarschijnlijk dat landbouw ten minste driemaal in verschillende gebieden is ontstaan, in de Vruchtbare Sikkel gelegen in het Midden-Oosten, in Midden-Amerika en in Oost-Azië. Het ligt voor de hand dat er een geleidelijke overgang van jagen-verzamelen naar landbouw heeft plaatsgehad, waarbij sommige voedselsoorten via jagen of verzamelen en andere voedselsoorten door landbouw werden verkregen. Tegelijkertijd trad selectie op doordat de grootste zaden werden bewaard voor nieuwe uitzaai, het begin van de plantenveredeling.De allereerste boeren bewerkten de grond met beenderen en geweien van dieren, en met primitieve sikkels met een handvat van hout of been en een blad van vuursteen. Later werd de houweel uitgevonden, een soort zware schoffel. Dit gereedschap wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt.Toen er nog geen machines waren, werd de energie voor werkzaamheden als het malen van tarwe en het oppompen van water geleverd door de wind, water en trekdieren zoals ezels, paarden, kamelen en ossen. Rond het begin van de jaartelling werden de windmolen en het waterrad uitgevonden, die beide gebruikt werden voor het opwekken van energie. In veel landen worden deze energieopwekkers nog steeds gebruikt.In Europa waren er aanvankelijk vooral hak- en brandtechnieken. Bosgebied werd landbouwgrond door verbranding. Dit zorgde voor een tijdelijk bemestingseffect. De boeren hadden een semi-nomadische levenswijze; na een aantal jaar op hetzelfde grondgebied te hebben doorgebracht moesten ze verder trekken omdat de grond uitgeput was.Vanaf de Middeleeuwen werden er nieuwe technieken ingevoerd, namelijk door Karel de Grote het drieslagstelsel en later het vierslagstelsel. Verder begonnen boeren te zoeken naar een tweede bron van inkomsten. Hierdoor ontstond de plattelandsnijverheid.In de 19e eeuw werden de handgereedschappen en de door paarden getrokken werktuigen vervangen door machines die aangedreven werden door stoom. Die stoommachines hebben nu plaats gemaakt voor krachtige, geavanceerde machines met een dieselmotor, zoals een tractor of een maaidorser.
 • Per storia dell'agricoltura si intende la progressiva capacità dell'uomo di acquisire competenze nella coltivazione delle piante ed allevamento degli animali.
 • Rolnictwo rozwinęło się około 10 000 p.n.e., przechodząc od tamtych czasów znaczny rozwój. Dowody wskazują, że Żyzny Półksiężyc na Bliskim Wschodzie był miejscem najwcześniejszego zaplanowanego siewu i zbioru plonów roślin, które wcześniej rosły dziko. Uważa się również, że niezależny rozwój rolnictwa nastąpił w północnych i południowych Chinach, Sahel w Afryce, Nowej Gwinei i kilku regionach obu Ameryk. Rolnicze praktyki, takie jak irygacja, płodozmian, stosowanie nawozów i pestycydów odkryto dawno temu, jednak dopiero w XX wieku znacznie je rozwinięto i udoskonalono. Metoda Habera i Boscha, polegająca na syntezie saletry amonowej stanowiła ważny przełom i umożliwiła wytwarzanie nawozów sztucznych na skalę przemysłową. W XX wieku, rolnictwo charakteryzowało się znacznym podniesieniem wydajności. Osiągnięto ten stan, dzięki wprowadzeniu na szeroką skalę nawozów syntetycznych, pestycydów, doboru hodowlanego oraz mechanizacji. Historia najnowsza rolnictwa obejmuje takie kwestie, jak zanieczyszczenie wód, biopaliwa, organizmy zmodyfikowane genetycznie oraz dotacje gospodarskie. W ostatnich latach rolnictwo zostało w niektórych krajach zmodernizowane, w celu ograniczenia zatruwania środowiska naturalnego. W państwach średnio i wysoko rozwiniętych powstają gospodarstwa ekologiczne.
 • Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Kawasan Hilal Subur di Asia Barat, serta Mesir dan India merupakan lokasi awal pembudidayaan tanaman untuk mendapatkan hasilnya. Sebelum aktivitas ini dimulai, manusia terbiasa mencari sumber makanan di alam liar. Pertanian berkembang secara independen di berbagai tempat di dunia, yaitu di China, Afrika, Papua, India, dan Amerika.Sebagai bagian dari kebudayaan manusia, pertanian telah membawa revolusi yang besar dalam kehidupan manusia sebelum revolusi industri. Bahkan dapat dikatakan, revolusi pertanian adalah revolusi kebudayaan pertama yang dialami manusia.Setiap bagian di dunia memiliki perkembangan penguasaan teknologi pertanian yang berbeda-beda, sehingga garis waktu perkembangan pertanian bervariasi di setiap tempat. Di beberapa bagian di Afrika dan Asia Tengah masih dijumpai masyarakat yang semi-nomaden (setengah pengembara), yang telah mampu melakukan kegiatan peternakan atau bercocok tanam, namun tetap berpindah-pindah demi menjaga pasokan pangan. Sementara itu, di Amerika Utara dan Eropa traktor-traktor besar yang ditangani oleh satu orang telah mampu mendukung penyediaan pangan ratusan orang.
 • Zemědělství se začalo rozvíjet nejméně před 10 000 lety v rámci neolitické revoluce a od té doby prošlo významnými změnami. Místy, kde se poprvé plánovaně sely a sklízely plodiny byly Úrodný půlměsíc na Blízkém východě, Egypt a Indie. Nezávisle na tom se vyskytly případy obdělávání půdy i v severní a jižní Číně, africkém Sahelu, na Nové Guiney a v některých částech Ameriky. Zemědělské postupy jako zavlažování, střídání plodin na pozemcích, hnojiva a pesticidy byl vymyšleny před dlouhou dobou, ale až v posledním století významněji pokročily. Haber-Boschův proces syntézy dusičnanu amonného znamenal důležitý průlom a umožnil překonat dřívější omezení ve výnosech polí.V minulém století se zemědělská produkce razantně zvýšila, potřeba lidské práce byla snížena nástupem umělých hnojiv a postřiků, uplatnila se mechanizace a výběrové křížení. Současné zemědělství je spojeno se širokou paletou témat, například vodní znečištění, biopaliva, geneticky modifikované organismy a dotace hospodářstvím. V nedávných letech se vzrůstal odpor proti mechanizovanému a na chemii založenému zemědělství a naopak podpora bio zemědělství.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1800798 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15751 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 168 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110918577 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’agriculture est née avec la mise en terre de premières semences et de la domestication des animaux par l’homme, lors de la Révolution néolithique, il y a plus de dix mille ans. On peut supposer que cela a débuté par une agriculture de subsistance. Puis, peu à peu, s'est créée une agriculture de production et de négoce.
 • Dieser Artikel beschreibt die Geschichte der Landwirtschaft. Für die geschichtswissenschaftliche Disziplin, siehe Agrargeschichte.
 • Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
 • Per storia dell'agricoltura si intende la progressiva capacità dell'uomo di acquisire competenze nella coltivazione delle piante ed allevamento degli animali.
 • Zemědělství se začalo rozvíjet nejméně před 10 000 lety v rámci neolitické revoluce a od té doby prošlo významnými změnami. Místy, kde se poprvé plánovaně sely a sklízely plodiny byly Úrodný půlměsíc na Blízkém východě, Egypt a Indie. Nezávisle na tom se vyskytly případy obdělávání půdy i v severní a jižní Číně, africkém Sahelu, na Nové Guiney a v některých částech Ameriky.
 • De geschiedenis van de landbouw begint bij de neolithische revolutie.Vroeger leefden vrijwel alle mensen als jager-verzamelaars: het waren nomaden die in een gebied rondtrokken op zoek naar hun dagelijkse hoeveelheid eten en drinken. Ze maakten jacht op dieren en zochten wilde planten om te eten.Wanneer de landbouw zijn oorsprong had is lastig te bepalen, doordat dit aan de uitvinding van het alfabet en het schrift voorafgaat.
 • Agriculture involving domestication of plants and animals was developed around 10,000 B.C. although earlier people began altering communities of flora and fauna for their own benefit through other means such as fire-stick farming prior to that. Agriculture has undergone significant developments since the time of the earliest cultivation.
 • Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian.
 • La història de l'agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica.El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat.
 • Rolnictwo rozwinęło się około 10 000 p.n.e., przechodząc od tamtych czasów znaczny rozwój. Dowody wskazują, że Żyzny Półksiężyc na Bliskim Wschodzie był miejscem najwcześniejszego zaplanowanego siewu i zbioru plonów roślin, które wcześniej rosły dziko. Uważa się również, że niezależny rozwój rolnictwa nastąpił w północnych i południowych Chinach, Sahel w Afryce, Nowej Gwinei i kilku regionach obu Ameryk.
rdfs:label
 • Histoire de l'agriculture
 • Geschichte der Landwirtschaft
 • Geschiedenis van de landbouw
 • Historia rolnictwa
 • Historie zemědělství
 • History of agriculture
 • Història de l'agricultura
 • Sejarah pertanian
 • Storia dell'agricoltura
 • История сельского хозяйства
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of