PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'histoire de l'Afrique du Sud est très riche et très complexe du fait de la juxtaposition de peuples, de cultures et d'ethnies différentes depuis la Préhistoire. La culture des Bochimans y est présente depuis au moins 25 000 ans et celle des Bantous, depuis au moins 1 500 ans. Les deux cultures auraient, selon des sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement. L'histoire écrite débute avec l'arrivée des Européens, en commençant par les Portugais qui décident de ne pas coloniser la région, laissant la place aux Néerlandais. Les Britanniques contestent leur prééminence vers la fin du XVIIIe siècle, ce qui a mené à deux guerres. Le XXe siècle est marqué par le système législatif séparatiste et ségrégationniste de l'Apartheid puis par l'élection de Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, à la suite des premières élections nationales multiraciales au suffrage universel organisées dans le pays.
 • De geschiedenis van Zuid-Afrika is rijk en ingewikkeld omdat sinds de prehistorie verschillende volkeren en culturen naast elkaar voorkwamen. De cultuur van de Bosjesmannen is er minstens 25.000 jaar aanwezig en die van Bantoe 2.500 jaar. Deze twee culturen zouden volgens archeologische bronnen over het algemeen vredig samengewoond hebben. De geschreven geschiedenis begint met de komst van de Europeanen, eerst de Portugezen. Deze besluiten het gebied niet te koloniseren en laten het over aan de Nederlanders. De Britten betwisten het gebied vanaf het eind van de 18e eeuw, hetgeen een eeuw later leidde tot twee Boerenoorlogen. De 20e eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst en ondergang van het apartheidsbewind.
 • S'han descobert vestigis d'homínids que van poblar l'actual territori de Sud-àfrica fa més de tres milions d'anys. Va evolucionar gradualment fins fa un milió d'anys quan apareix l'Homo erectus a la regió. Els primers coneixements que es tenen de l'Homo sapiens daten de fa 100.000 anys. Els primers Homo sapiens que es coneix a l'àrea són les tribus despectivament conegudes com a boiximans, els quals eren principalment caçadors. Fa uns 2.500 anys tribus bantus van emigrar del delta del riu Níger cap al que avui és Sud-àfrica i, aparentment, van viure pacíficament amb els boiximans a la regió. Poc es coneix d'aquesta època ja aquestes tribus no coneixien l'escriptura i l'escàs coneixement que es té prové de troballes arqueològiques. Posteriorment van emigrar altres tribus a Sud-àfrica com ara els khoi, san, xhosa, zulus i altres.La història escrita de Sud-àfrica comença amb l'arribada dels europeus a la regió. Els primers van ser els portuguesos, els qui van fundar un assentament precursor de Ciutat del Cap al Cap de Bona Esperança i pràcticament van exterminar als khoi i als san que habitaven a la regió. Els holandesos, van prendre la colònia als portuguesos el 1652, van establir petits assentaments al Cap de Bona Esperança i es van expandir fins a formar la Colònia del Cap. Al final del segle XVIII els anglesos es van apoderar de la colònia holandesa, transformant-se llavors en una colònia britànica. La població europea va començar a expandir-se i van començar les lluites amb els nadius sobre la possessió de la terra amb abundants baixes en ambdós costats. Les hostilitats també es van iniciar entre els holandesos i els britànics i molts d'aquests holandesos van emigrar i es van establir a la zona central de la regió coneguda com a Highveld on van formar la República del Transvaal per la Convenció de Sand River en 1852 i l'Estat Lliure d'Orange per la Convenció de Bloemfontein en 1854. Els holandesos, per aquella època coneguts com els Bòers (grangers, en holandès), van tenir dues guerres amb els britànics, anomenades guerres Bòer, que van acabar en la derrota d'aquests i de les seves repúbliques independents.El 1910 les quatre principals repúbliques de la regió es van unir configurant la Unió Sud-africana. Als pobladors de raça negra no se'ls va donar el dret de vot en aquesta república i la falta de drets dels negres, els denominats "homes de color" i asiàtics, va continuar erosionant el concepte d'Unió.Els descendents dels colons blancs sempre van constituir una minoria entre els africans de raça negra. Després de la Segona Guerra Mundial els blancs van dictar les seves regles racistes a través de l'apartheid, mitjançant una sèrie de lleis que establien la segregació racial. El sistema de l'Apartheid es va començar a qüestionar internacionalment en començar l'últim quart del segle XX, de manera que el govern del Partit Nacional va incrementar les sancions, els arrestos i l'opressió contra la població que no era blanca.El 1990, després d'un llarg període de resistència per part de diversos moviments anti-apartheid (sobretot el Congrés Nacional Africà) i de la pressió internacional per campanyes com Free Nelson Mandela, el govern del Partit Nacional es va veure forçat a fer un primer pas cap a la negociació abolint la prohibició del Congrés Nacional Africà i altres organitzacions polítiques d'esquerres, i alliberant Nelson Mandela després de 27 anys a la presó. Per al lliurament del poder a la majoria negra es van dur a terme negociacions que incloïen el manteniment del sistema econòmic preexistent, la llei de reconciliació i el desmantellament de programa nuclear de Sud-àfrica perquè els africans no disposessin de la bomba atòmica. La legislació de l'apartheid va ser gradualment substituïda dels textos estatutaris i es van dur a terme les primeres eleccions multiracials el 1994. El Congrés Nacional Africà (ANC) les va guanyar amb una gran majoria, i des de llavors s'ha mantingut en el poder.El país està actualment sota control de la majoria negra, la qual constitueix el 80% de la població. Tot i l'eliminació de l'apartheid, milions de sud-africans negres continuen vivint en la misèria i la taxa d'atur oficial ronda el 40%. De tota manera s'han dut a terme canvis legislatius sota els auspicis del BEE (Black Economic Empowerment), ajudant a anivellar les condicions de vida dels grups racials del país, situació provocada a causa de dècades de domini econòmic desproporcionat per part de la minoria blanca.
 • 本項、南アフリカ共和国の歴史では、アフリカ最南端にある南アフリカ共和国の歴史について詳述する。
 • Afrika Selatan adalah sebuah republik di selatan Afrika. Negara ini berbatasan dengan Namibia, Botswana dan Zimbabwe di utara, Mozambique dan Swaziland di timur laut.Pada masa silam, negara ini dikecam karena dasar apartheidnya tetapi sekarang Afrika Selatan adalah sebuah negara demokratik dengan penduduk kulit putih terbesar di benua Afrika. Afrika Selatan merupakan negara multiras dan mempunyai 11 bahasa resmi. Afrika Selatan terkenal sebagai penghasil berlian, emas dan platinum yang utama di dunia.
 • Se han descubierto vestigios de homínidos que poblaron el actual territorio de Sudáfrica hace más de tres millones de años. Evolucionaron gradualmente hasta hace un millón de años cuando aparece el Homo erectus en la región. Los primeros conocimientos que se tienen del Homo sapiens datan de hace 100.000 años. Los primeros Homo sapiens que se conoce en el área son las tribus de San despectivamente conocidos como bosquimanos, los cuales eran principalmente cazadores. Hace unos 2.500 años tribus de bantúes emigraron del delta del río Níger hacia lo que hoy es Sudáfrica y desplazaron paulatinamente a las poblaciones San y khoi. Poco se conoce de esta época por cuanto estas tribus no conocían la escritura y el escaso conocimiento que se tiene proviene de hallazgos arqueológicos. Posteriormente emigraron otras tribus a Sudáfrica tales como los xhosas, zulúes y otras.La historia escrita de Sudáfrica comienza con la llegada de los europeos a la región. Los primeros en incursionar fueron los portugueses, quienes fundaron un asentamiento precursor de Ciudad del Cabo en el Cabo de Buena Esperanza y prácticamente exterminaron a los khoikhoi y san que habitaban en la región. Los holandeses, arrebataron la colonia a los portugueses en 1652, establecieron pequeños asentamientos en el Cabo de Buena Esperanza y se expandieron hasta formar la Colonia del Cabo. Al final del siglo XVIII los ingleses se apoderaron de la colonia holandesa, transformándose entonces en una colonia británica. La población europea comenzó a expandirse y comenzaron las luchas con los nativos sobre la posesión de la tierra con abundantes bajas en ambos lados. Las hostilidades también se iniciaron entre los holandeses y los británicos y muchos de estos holandeses emigraron y se establecieron en la zona central de la región conocida como Highveld donde formaron cuatro repúblicas. Los holandeses, para aquella época conocidos como los Boers (granjeros, en holandés), tuvieron dos guerras con los británicos, llamadas guerras Anglo-Boers, que terminaron en la derrota de éstos y de sus repúblicas independientes.En 1910 las cuatro principales repúblicas de la región se unieron configurando la Unión Sudafricana. A los pobladores de raza negra no se les dio el derecho de voto en esta república y la falta de derechos de los negros, los denominado "hombres de color" y asiáticos continuó erosionando el concepto de Unión. Los descendientes de los colonos blancos siempre constituyeron una minoría entre los africanos de raza negra, a pesar de ser ambos colectivos inmigrantes simultaneos en la región, previamente territorio bosquimano.Después de la Segunda Guerra Mundial los blancos dictaron sus reglas racistas a través del Apartheid, mediante una serie de leyes que establecían la segregación racial. El sistema del Apartheid se empezó a cuestionar internacionalmente al comenzar el último cuarto del siglo XX, por lo que el gobierno del Partido Nacional incrementó las sanciones, los arrestos y la opresión contra la población que no era blanca.En 1990, después de un largo periodo de resistencia por parte de varios movimientos anti-apartheid (sobre todo el Congreso Nacional Africano) y de la presión internacional por campañas como Free Nelson Mandela, el gobierno del Partido Nacional se vio forzado a dar un primer paso hacia la negociación aboliendo la prohibición del Congreso Nacional Africano y otras organizaciones políticas de izquierdas, y liberando a Nelson Mandela después de 27 años en prisión. Para la entrega del poder a la mayoría negra se llevaron a cabo negociaciones que incluían el mantenimiento del sistema económico pre-existente, la ley de reconciliación y la desmantelación de programa nuclear de Sudáfrica para que los africanos no dispusieran de la bomba atómica. La legislación del Apartheid fue gradualmente sustituida de los textos estatutarios y se llevaron a cabo las primeras elecciones multiraciales en 1994. El Congreso Nacional Africano (ANC) las ganó con una gran mayoría, y desde entonces se ha mantenido en el poder. El país está actualmente bajo control de la mayoría negra, la cual constituye el 80 % de la población. A pesar de la eliminación del apartheid, millones de sudafricanos negros continúan viviendo en la miseria y la tasa de desempleo oficial ronda en el 40%. De todas formas se han llevado a cabo cambios legislativos bajo los auspicios del BEE (Black Economic Empowerment), ayudando a nivelar las condiciones de vida de los grupos raciales del país, situación provocada a causa de décadas de dominio económico desproporcionado por parte de la minoría blanca.Grupos de minoría blanca denuncian ser víctimas de asesinatos y violencia por motivos raciales. Con 4000 granjeros blancos asesinados desde 1994.La tasa de asesinatos en sudafrica es muy alta, con un total de 315.000 asesinatos desde 1994, de los cuales se estima que 60.000 son victimas blancas y buena parte de los asesinados de raza negra son inmigrantes zulues.Los habitantes originales de Sudáfrica, los San y Khoi, siguen sin tener representación política propia, marginados en reservas, donde no pueden seguir su propio modo de vida y son victimas frecuentes de violencia racial.Las organizaciones en defensa de los San acusa al gobierno del ANC, de ser probantú (en favor de la mayoria negra) y que abandona a las minorias, como los San y Khoi, por ser politicamente incomodos, al restar legitimidad politica a las pretensiones del ANC, lo cuales hacen una falsa implicación de que la población negra (bantú) es la original de Sudáfrica.
 • История Южной Африки характеризуется миграциями и этническими конфликтами.
 • The history of South Africa has been dominated by the communication and conflict of several diverse ethnic groups. The aboriginal Khoikhoi people have lived in the region for millennia. Most of the population, however, trace their history to immigration since. Indigenous Africans in South Africa are descendants of immigrants from further north in Africa who first entered what are now the confines of the country roughly one thousand seven hundred years ago. White South Africans are descendants of later European settlers, mainly from the Netherlands and Britain. The Coloureds are descended at least in part from all of these groups, as well as from slaves from Madagascar, East Africa and the then East Indies. There are many South Africans of Indian and Chinese origin, descendants of labourers who arrived in the nineteenth and early twentieth centuries. The history of South Africa is taken here more broadly to cover the history not only of the current South African state but of other polities in the region, including those of the Khoisan, the several Bantu kingdoms in the region before colonisation, the rule of the Dutch in the Cape and the subsequent rule of the British there and in Natal, and the Boer republics, including the Orange Free State and the South African Republic. South Africa was under an official system of racial segregation and white minority rule from 1948 known as Apartheid, until its first egalitarian elections on 27 April 1994, when the ruling African National Congress came to dominate the politics of the country.
 • Hegoafrikako historia askotarikoa eta aberatsa da, Historiaurretik herri, kultura eta etnia anitz bildu eta nahastu baitira. Boskimanoen kultura gutxienenez duela 25 000 urtetik dago Hegoafrikan, eta bantuena duela 2 500etik. Idatzitako historia europaak etortzean hasi zen. Portugaldarrak joaten lehenengoak izan baziren ere, lurraldea ez zuten kolonizatu. Lehen kolonizatzaileak herbeheretarrak izan ziren, XVIII. mende bukaeratik aurrera britaniarrekin lehian. Azken urteotako historia apartheid izeneko erregimen baztertzaileak eta honen amaierak markatu dute.
 • A África do Sul é um país extenso, com grande diversidade de habitates e povos que, ao longo dos séculos, foram deixando as suas marcas. Por essa razão a história da África do Sul - que, de acordo com o conhecimento mais recente, pode bem ser o “berço da humanidade” – está relativamente bem documentada e plena de acontecimentos com importância para todo o mundo: vários sítios que foram considerados Património Mundial, entre os quais vários sítios com importância histórica, e foi contemplada com 5 Prémios Nobel, principalmente nos anos que antecederam ou vieram imediatamente a seguir à queda do apartheid, sendo 3 Nobel da Paz: o bispo anglicano Desmond Tutu, em 1984, pelos seus esforços pacíficos contra o regime do apartheid; o último presidente do apartheid, Frederik de Klerk, em 1993, que o recebeu em conjunto com Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente do pós-apartheid e dois Prémios Nobel de Literatura, o primeiro, em 1991, Nadine Gordimer e, em 2003, John Maxwell Coetzee.↑ ↑
 • Die Geschichte Südafrikas ist die des äußersten südlichen Randes des afrikanischen Kontinents zwischen Atlantischem und Indischem Ozean. Sie reicht bis zum Beginn der Hominisation zurück. Südafrika gilt als eine Wiege der Menschheit, die ältesten Fossilfunde von unmittelbaren Vorfahren der Gattung Homo (Hominini) werden auf ein Alter von etwa 3,5 bis 4 Millionen Jahren datiert.Während der Frühgeschichte siedelte im südlichen Afrika das Volk der San, das bis heute Reste steinzeitlichen Lebens bewahrt. Vor etwa 2000 Jahren differenzierten sich die viehzüchtenden Khoikhoi aus der Gruppe der Khoisan heraus. Von Norden wanderten, wahrscheinlich seit dem dritten Jahrhundert, Bantu-Völker in das Land und bevölkerten den Osten Südafrikas. Nachdem Bartolomeu Diaz 1488 die Südspitze Afrikas erreichte, gründete die Niederländische Ostindien-Kompanie 1652 mit Kapstadt die erste Siedlung am Kap, die sich rasch zur Kapkolonie erweiterte. Diese wurde 1806 von den Briten in Besitz genommen. Nach Norden auswandernde niederländischstämmige „Buren“ gründeten daraufhin verschiedene Burenrepubliken.Der burisch-englische Antagonismus gipfelte im Ersten (1880–1881) und im Zweiten Burenkrieg (1899–1902). Nach der Eingliederung der Burenrepubliken in das Britische Empire entstand 1910 die Südafrikanische Union, als selbst regiertes Dominion im britischen Commonwealth. 1926 erhielt Südafrika die faktische Souveränität, 1931 auch formal die gesetzgeberische Unabhängigkeit von Großbritannien. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschritt Südafrika mit dem System der Apartheid einen rassistischen „Sonderweg“, der erst nach 1989/90 überwunden wurde. 1961 schied das Land auf außenpolitischen Druck wegen der Apartheidspolitik aus dem Commonwealth aus und gründete die Republik Südafrika. Die erste demokratische Wahl fand 1994 statt.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 114435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 271476 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 1364 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110096345 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:collection
 • « Vérités et légendes »
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:History of South Africa
prop-fr:commonsTitre
 • L'histoire de l'Afrique du Sud
prop-fr:consultéLe
 • 2013-03-30 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 2006-05-08 (xsd:date)
prop-fr:groupe
 • Note
prop-fr:id
 • LUG
 • LAC
 • FAU
 • COQ
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Hermann Giliomee
 • Rian Malan
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Le Cap
 • Stellenbosch
 • Paris/Le Cap
prop-fr:lireEnLigne
 • https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/3991/Korf.%20L.pdf?sequence=1
prop-fr:nom
 • Malan
 • Giliomee
 • Korf
prop-fr:oldid
 • 7007580 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 176 (xsd:integer)
 • 272 (xsd:integer)
 • 303 (xsd:integer)
 • 469 (xsd:integer)
 • 487 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 400 (xsd:integer)
 • 487 (xsd:integer)
 • 698 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Hermann
 • Lindie
 • Rian
prop-fr:sousTitre
 • Thèse de doctorat
 • Traduit de l'anglais par Sabine Boulongne
prop-fr:titre
 • Histoire de l'Afrique du Sud
 • D.F. Malan, une biographie politique
 • L'Afrique du Sud des Afrikaners
 • The Afrikaners: biography of a people
 • Afrique du Sud, l'histoire séparée
 • Mon cœur de traître
 • Le développement et la formation de la république sud-africaine
prop-fr:url
 • http://www.sahistory.org.za/pages/governence-projects/SA-1948-1976/afrikaner-ideal.htm
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'histoire de l'Afrique du Sud est très riche et très complexe du fait de la juxtaposition de peuples, de cultures et d'ethnies différentes depuis la Préhistoire. La culture des Bochimans y est présente depuis au moins 25 000 ans et celle des Bantous, depuis au moins 1 500 ans. Les deux cultures auraient, selon des sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement.
 • 本項、南アフリカ共和国の歴史では、アフリカ最南端にある南アフリカ共和国の歴史について詳述する。
 • История Южной Африки характеризуется миграциями и этническими конфликтами.
 • Die Geschichte Südafrikas ist die des äußersten südlichen Randes des afrikanischen Kontinents zwischen Atlantischem und Indischem Ozean. Sie reicht bis zum Beginn der Hominisation zurück.
 • Afrika Selatan adalah sebuah republik di selatan Afrika. Negara ini berbatasan dengan Namibia, Botswana dan Zimbabwe di utara, Mozambique dan Swaziland di timur laut.Pada masa silam, negara ini dikecam karena dasar apartheidnya tetapi sekarang Afrika Selatan adalah sebuah negara demokratik dengan penduduk kulit putih terbesar di benua Afrika. Afrika Selatan merupakan negara multiras dan mempunyai 11 bahasa resmi.
 • A África do Sul é um país extenso, com grande diversidade de habitates e povos que, ao longo dos séculos, foram deixando as suas marcas.
 • S'han descobert vestigis d'homínids que van poblar l'actual territori de Sud-àfrica fa més de tres milions d'anys. Va evolucionar gradualment fins fa un milió d'anys quan apareix l'Homo erectus a la regió. Els primers coneixements que es tenen de l'Homo sapiens daten de fa 100.000 anys. Els primers Homo sapiens que es coneix a l'àrea són les tribus despectivament conegudes com a boiximans, els quals eren principalment caçadors.
 • The history of South Africa has been dominated by the communication and conflict of several diverse ethnic groups. The aboriginal Khoikhoi people have lived in the region for millennia. Most of the population, however, trace their history to immigration since. Indigenous Africans in South Africa are descendants of immigrants from further north in Africa who first entered what are now the confines of the country roughly one thousand seven hundred years ago.
 • Hegoafrikako historia askotarikoa eta aberatsa da, Historiaurretik herri, kultura eta etnia anitz bildu eta nahastu baitira. Boskimanoen kultura gutxienenez duela 25 000 urtetik dago Hegoafrikan, eta bantuena duela 2 500etik. Idatzitako historia europaak etortzean hasi zen. Portugaldarrak joaten lehenengoak izan baziren ere, lurraldea ez zuten kolonizatu. Lehen kolonizatzaileak herbeheretarrak izan ziren, XVIII. mende bukaeratik aurrera britaniarrekin lehian.
 • De geschiedenis van Zuid-Afrika is rijk en ingewikkeld omdat sinds de prehistorie verschillende volkeren en culturen naast elkaar voorkwamen. De cultuur van de Bosjesmannen is er minstens 25.000 jaar aanwezig en die van Bantoe 2.500 jaar. Deze twee culturen zouden volgens archeologische bronnen over het algemeen vredig samengewoond hebben. De geschreven geschiedenis begint met de komst van de Europeanen, eerst de Portugezen.
 • Se han descubierto vestigios de homínidos que poblaron el actual territorio de Sudáfrica hace más de tres millones de años. Evolucionaron gradualmente hasta hace un millón de años cuando aparece el Homo erectus en la región. Los primeros conocimientos que se tienen del Homo sapiens datan de hace 100.000 años. Los primeros Homo sapiens que se conoce en el área son las tribus de San despectivamente conocidos como bosquimanos, los cuales eran principalmente cazadores.
rdfs:label
 • Histoire de l'Afrique du Sud
 • История на Република Южна Африка
 • A Dél-afrikai Köztársaság történelme
 • Geschichte Südafrikas
 • Geschiedenis van Zuid-Afrika
 • Hegoafrikako historia
 • Historia Republiki Południowej Afryki
 • Historia de Sudáfrica
 • History of South Africa
 • Història de Sud-àfrica
 • História da África do Sul
 • Sejarah Afrika Selatan
 • Storia del Sudafrica
 • История Южно-Африканской Республики
 • 南アフリカ共和国の歴史
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of