L’Histoire Auguste (en latin Historia Augusta) est le nom que l'on donne couramment depuis le début du XVIIe siècle à un recueil de biographies d'empereurs romains composé en latin au cours de l'Antiquité tardive, à la fin du IVe siècle.↑ Depuis 1603 précisément : c'est l'humaniste protestant et bibliothécaire d'Henri IV Isaac Casaubon qui l'a publiée pour la première fois sous ce titre (cf. André Chastagnol dans sa présentation de l'Histoire Auguste, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », p.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’Histoire Auguste (en latin Historia Augusta) est le nom que l'on donne couramment depuis le début du XVIIe siècle à un recueil de biographies d'empereurs romains composé en latin au cours de l'Antiquité tardive, à la fin du IVe siècle.
 • De Historia Augusta is de benaming van een bundel van dertigbiografische boeken die de levens van keizer Hadrianus tot en met Numerianus (van 117 tot 284 na Chr.) beschrijven.De naam Historia Augusta, te vertalen als "verheven geschiedenis" of "geschiedenis van de keizers", werd in 1603 bedacht door de Engelse geleerde Isaac Casaubon.
 • 『ローマ皇帝群像』(-こうていぐんぞう、羅: Historia Augusta)は、117年から284年にかけてのローマ皇帝および簒奪者たちの伝記集で、ヒストリア・アウグスタと呼ばれるケースも多い。同書は「Scriptores Historiae Augustae」として知られる6人の歴史家(アエリウス・スパルティアヌス、ユリウス・カピトリヌス、ウルカキウス・ガッリカヌス、アエリウス・ランプリディウス、トレベッリウス・ポッリオ、フラウィウス・ウォピスクス)らが、ローマ時代に執筆した歴史書が原本であるとされている。だが本当の著者が誰であるのか、何時書かれた歴史書なのか、その信憑性を疑問視する指摘が古くから行われている。加えて同書に対する批判として、内容の多くに誇張や誤りが含まれている点が挙げられる。こうした「ヒストリア・アウグスタ」の誤った記述の中には、全く根拠の無い虚偽まで含まれている。これらの明白な問題を抱える歴史書にもかかわらず、「ヒストリア・アウグスタ」は現在もローマ史の研究者にとって好む好まないを問わず、参照せざるを得ない重要史料の一つに留まっている。何故なら同書が記述する時代の歴史書の多くが散逸してしまっており、信憑性が疑わしくとも同書を用いざるを得ないという側面があるからである。
 • História Augusta (em latim: Historiae Augustae) é uma coleção de biografias de imperadores romanos, escrita, provavelmente, no final do século IV. O nome pelo qual a obra é conhecida foi dado pelo erudito francês Isaac Casaubon em 1603. Seus autores, cujos nomes são desconhecidos, são chamados genericamente de Scriptores Historiae Augustae na literatura acadêmica.
 • А́вторы жизнеописа́ний А́вгустов (лат. Scriptores Historiae Augustae, сокращённо SHA, Scriptores), или История Августов (лат. Historia Augusta) — условное название (дано Исааком де Казобоном в 1603 году), обозначающее и авторов, и текст римского историографического памятника IV века. Сочинение представляет собой сборник биографий римских императоров от Адриана до Карина, то есть охватывает период со 117 по 285 годы (с хронологической лакуной между 238 и 253 годом).
 • La Historia Augusta es una colección de biografías escrita en latín de los emperadores romanos, sus colegas y los usurpadores del trono, que abarca el periodo comprendido entre 117 y 284. Se presenta como la unión de las obras de seis autores diferentes, escritas durante los reinados de Diocleciano y Constantino I. No obstante, la verdadera autoría del texto, la fecha en que se escribió y su propósito han sido durante largo tiempo motivo de debate. Sus mayores problemas están relacionados con las fuentes utilizadas, y con determinar cuánto del contenido de la obra es pura ficción. Obviando estos interrogantes, no exentos de importancia, el escrito ha sido revisado en incontables ocasiones por los historiadores modernos, que se muestran reacios a desechar el único texto que ofrece información acerca de esta época a pesar de tener la certeza de que contiene información falsa.
 • 히스토리아 아우구스타(라틴어: Historia Augusta)는 117년에서 284년에 걸친 로마 황제들의 전기이다.
 • La Storia Augusta (in latino: Historia Augusta) è una raccolta di biografie di imperatori e usurpatori romani comprendente l'arco di tempo che va da Adriano a Numeriano. Sia pur con qualche considerevole lacuna, fra le quali si segnala per estensione quella relativa agli anni 244-253, essa è l'unica fonte letteraria continua per questo periodo, il cui contenuto coincide a volte con quello di epigrafi e di altro materiale documentario pervenutoci e quindi, pur con tutti i suoi limiti, è di interesse considerevole.
 • The Augustan History (Latin: Historia Augusta) is a late Roman collection of biographies, in Latin, of the Roman Emperors, their junior colleagues and usurpers of the period 117 to 284. It presents itself as a compilation of works by six different authors (collectively known as the Scriptores Historiae Augustae), written in the reigns of Diocletian and Constantine I, but the true authorship of the work, its actual date, and its purpose, have long been matters for controversy.Major problems include the nature of the sources it used, and how much of the content is pure fiction. Despite these conundrums, it is the only continuous account for much of its period and is thus continually being re-evaluated, since modern historians are unwilling to abandon it as a unique source of possible information, despite its obvious untrustworthiness on many levels.
 • История на императорите (латински: Historia Augusta) или Писатели на историята на императорите (латински: Scriptores Historiae Augustae) е име на сборник с тридесет биографии на римските императори и претенденти за престола от Адриан (117-138) до Карин (283-285), съставен на латински език през 4 век. Някои от биографиите са с посвещения на Диоклециан и Константин, затова като по-точна дата на създаването на текстовете може да се смята времето на управление на тези двама императори.В сборника биографиите са приписани на шестима автори - Елий Спартиан (лат. Aelius Spartianus), Юлий Капитолин (лат. Iulius Capitolinus), Вулкаций Галикан (лат. Vulcatius Gallicanus), Елий Лампридий (лат. Aelius Lampridius), Требелий Полион (лат. Trebellius Pollio) и Флавий Вописк от Сиракуза (лат. Flavius Vopiscus Syracusanus), но някои съвременни изследователи смятат, че имената са фиктивни и целият сборник е дело на един и същи човек.Редът и авторството на биографиите в сборника са следните: Адриан (Е. С.); Елий (Е. С.); Антонин Пий (Ю. К.); Марк Антонин Философът (Ю. К.); Вер (Ю. К.); Авидий Касий (В. Г.); Комод Антонин (Е. Л.); Хелвий Пертинакс (Ю. К.); Дидий Юлиан (Ю. К.); Север (Е. С.); Песцений Нигер (Е. С.); Клодий Албин (Ю. К.); Антонин Каракала (Е. С.); Антонин Гета (Е. С.); Опилий Макрин (Ю. К.); Диадумен Антонин (Е. Л.); Антонин Хелиогабал (Е. Л.); Александър Север (Е. Л.); Двамата Максиминовци (Ю. К.); Тримата Гордиановци (Ю. К.); Максим и Балбин (Ю. К.); Двамата Валериановци (Тр. П.); Двамата Галиеновци (Тр. П.); Тридесетимата тирани (Тр. П.); Божественият Клавдий (Тр. П.); Божественият Аврелиан (Фл. В.); Тацит (Фл. В.); Проб (Фл. В.); Фирм, Сатурнин, Прокул и Боноз (Фл. В.); Кар, Карин и Нумериан (Фл. В.).Биографиите следват схемата на императорските животописи на Светоний, като след кратко изложение на историческите събития се набляга на характерите и личния живот на императорите. Изобилстват анекдотите, разказите за любопитни събития – често пъти преувеличени, фантастични и недостоверни – и дори откровени измислици. Цитират се официални документи, договори, писма и речи, но повечето от тях са очевидно фиктивни. Поради тези причини е много мъчно да се отсее истинната историческа информация. Въпреки това биографиите са изключително ценни за историята на Римската империя през 2 и 3 век, тъй като за много от събитията липсват каквито и да било други източници.
 • Die Historia Augusta (Kaisergeschichte; der Name ist nicht zeitgenössisch) ist eine auf Latein verfasste spätantike Sammlung von 30 Biographien römischer Kaiser bzw. Usurpatoren für die Zeit von Hadrian bis Numerian/Carinus (117–284/85). Die Viten für die Zeit zwischen 244 und 253 sind nicht überliefert, jene des Valerian (253–260) ist nur fragmentarisch erhalten, ebenso fehlt ein Teil der Vita des Gallienus (260–268). Das Werk soll von sechs verschiedenen Autoren in der Zeit um 300 verfasst worden sein. Die moderne Forschung hat jedoch plausibel machen können, dass die Historia Augusta von nur einem Autor wahrscheinlich an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert verfasst worden ist. Dieser anonyme Verfasser hat zahlreiche fiktive Elemente in die Viten eingeflochten und mehrere Ereignisse falsch dargestellt. Zahlreiche Einzelfragen (so unter anderem Datierung, Absicht des Autors sowie seine Quellen) sind Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion. Die Historia Augusta gehört zu den umstrittensten Quellen des Altertums, was eine umfangreiche Forschungsliteratur und eine Reihe von nur der Historia Augusta gewidmeten Forschungscolloquien illustrieren. Trotz der Unglaubwürdigkeit bzw. nachweislichen Falschheit vieler Angaben, bietet das Werk auch zahlreiche zuverlässige Informationen und stellt bei entsprechend vorsichtiger Nutzung eine wichtige Quelle für die hohe römische Kaiserzeit dar. Aber auch für das intellektuelle Klima seiner Entstehungszeit und die Vergangenheitsrezeption in der Spätantike stellt der nach wie vor in vielem rätselhafte Text ein wichtiges Zeugnis dar.
 • Història Augusta és el nom modern d'una col·lecció de pseudobiografies dels emperadors romans dels segles segon i tercer.Expliquen la vida de molts governants, des de Adrià (117-138) a Carí (283-285).Es divideixen en dos grups: Adrià a Gordià III (117-244), dedicada a l'emperador Dioclecià (284-305) i escrita per quatre autors diferents.Valerià I a Carí (253-285), dedicada a Constantí el gran (306-337), escrita per dos autors.
 • Historia Augusta Antzinako Erromako Behe Inperio garaiko biografia bilduma dugu; II. eta III. mendeetako enperadoreak aipatzen ditu, Hadrianoren garaitik hasi (117-138) eta Numerianoren garaira arte (283-284). Tradizioak Diokleziano (284-305) eta Konstantinoren (306-337) garaiko autore talde baten lantzat dauka. Aspaldidanik, ordea, faltsifikazio handi bat dela uste da: autore faltsifikazioa, kronologia... Galdera nagusia liburuak erabilitako iturriak da. Izan ere, garai horren testigantza bakarrenetarikoa da eta horregatik historiagileek ez dute horrelako aukerarik erabat ezabatu nahi.
 • Scriptores historiae Augustae (röviden Historia Augusta), azaz „Fenséges történetek” néven nevezik azt az ókori császáréletrajz-gyűjteményt, mely Hadrianus császártól Numerianus császárig 30 császár életrajzát tartalmazza. A gyűjteményből hiányoznak a 244-től 253-ig terjedő időszak császárai. Maga az életrajz-gyűjtemény hat történetírót nevez meg szerzőként. E hat életrajzíró Aelius Spartianus, Vulcanius Gallicanus és Trebellius Pollio, akik Diocletianus alatt, továbbá Flavius Vopiscus Syracusius, Aelius Lampridius és Iulius Capitolinus akik Nagy Konstantin alatt éltek a fennmaradt szövegek tanúsága szerint. A kutatás mai állása szerint viszont ezek a személyek nem léteztek, az egész gyűjteményt egy, valószínűleg Iulianus császár alatt élt szerző állította össze. E szerzők Suetonius követőjének állítják be magukat. A műből a pogány császárok apologetikáját olvashatjuk ki – ezzel valószínűleg a szerző saját korának keresztényekkel szemben tanúsított politikáját kritizálja, a múlt eseményeibe csomagolva a kritikát (retrospectio). Az életrajzgyűjtemény szerzője számos forrást használt fel: említésre kerül Marius Maximus életrajza Macrinusról és Heliogabalusról; Hérodianosz műve, Dexipposz írásai, Sextus Aurelius Victor, Eutropius és Ammianus Marcellinus is. Egyes császárok önéletrajza is feldolgozásra került. Noha a szerző Suetonius követőjének tartja magát, mégse követi következetesen annak kategóriáit. Emiatt, valamint a tendenciózusan előadott csodajelek és novellisztikus elemek miatt valószínű a pogány jó császárok apologetikája.
 • Historia Augusta jest zbiorem biografii cesarzy (Augusti), następców (Caesares) i uzurpatorów (tyranni) od Hadriana, który władał od 117 r. n.e. do śmierci Numeriana w 284 r. n.e. Określenie Scriptores Historiae Augustae nie zostało stworzone przez autora czy autorów dzieła. Stworzył je najprawdopodobniej na początku XVII w. n.e. Isaac Casaubon. Obecnie w skróconej wersji pisze się o Historia Augusta.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 792020 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11722 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107360672 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’Histoire Auguste (en latin Historia Augusta) est le nom que l'on donne couramment depuis le début du XVIIe siècle à un recueil de biographies d'empereurs romains composé en latin au cours de l'Antiquité tardive, à la fin du IVe siècle.↑ Depuis 1603 précisément : c'est l'humaniste protestant et bibliothécaire d'Henri IV Isaac Casaubon qui l'a publiée pour la première fois sous ce titre (cf. André Chastagnol dans sa présentation de l'Histoire Auguste, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », p.
 • De Historia Augusta is de benaming van een bundel van dertigbiografische boeken die de levens van keizer Hadrianus tot en met Numerianus (van 117 tot 284 na Chr.) beschrijven.De naam Historia Augusta, te vertalen als "verheven geschiedenis" of "geschiedenis van de keizers", werd in 1603 bedacht door de Engelse geleerde Isaac Casaubon.
 • 『ローマ皇帝群像』(-こうていぐんぞう、羅: Historia Augusta)は、117年から284年にかけてのローマ皇帝および簒奪者たちの伝記集で、ヒストリア・アウグスタと呼ばれるケースも多い。同書は「Scriptores Historiae Augustae」として知られる6人の歴史家(アエリウス・スパルティアヌス、ユリウス・カピトリヌス、ウルカキウス・ガッリカヌス、アエリウス・ランプリディウス、トレベッリウス・ポッリオ、フラウィウス・ウォピスクス)らが、ローマ時代に執筆した歴史書が原本であるとされている。だが本当の著者が誰であるのか、何時書かれた歴史書なのか、その信憑性を疑問視する指摘が古くから行われている。加えて同書に対する批判として、内容の多くに誇張や誤りが含まれている点が挙げられる。こうした「ヒストリア・アウグスタ」の誤った記述の中には、全く根拠の無い虚偽まで含まれている。これらの明白な問題を抱える歴史書にもかかわらず、「ヒストリア・アウグスタ」は現在もローマ史の研究者にとって好む好まないを問わず、参照せざるを得ない重要史料の一つに留まっている。何故なら同書が記述する時代の歴史書の多くが散逸してしまっており、信憑性が疑わしくとも同書を用いざるを得ないという側面があるからである。
 • História Augusta (em latim: Historiae Augustae) é uma coleção de biografias de imperadores romanos, escrita, provavelmente, no final do século IV. O nome pelo qual a obra é conhecida foi dado pelo erudito francês Isaac Casaubon em 1603. Seus autores, cujos nomes são desconhecidos, são chamados genericamente de Scriptores Historiae Augustae na literatura acadêmica.
 • А́вторы жизнеописа́ний А́вгустов (лат. Scriptores Historiae Augustae, сокращённо SHA, Scriptores), или История Августов (лат. Historia Augusta) — условное название (дано Исааком де Казобоном в 1603 году), обозначающее и авторов, и текст римского историографического памятника IV века. Сочинение представляет собой сборник биографий римских императоров от Адриана до Карина, то есть охватывает период со 117 по 285 годы (с хронологической лакуной между 238 и 253 годом).
 • 히스토리아 아우구스타(라틴어: Historia Augusta)는 117년에서 284년에 걸친 로마 황제들의 전기이다.
 • Història Augusta és el nom modern d'una col·lecció de pseudobiografies dels emperadors romans dels segles segon i tercer.Expliquen la vida de molts governants, des de Adrià (117-138) a Carí (283-285).Es divideixen en dos grups: Adrià a Gordià III (117-244), dedicada a l'emperador Dioclecià (284-305) i escrita per quatre autors diferents.Valerià I a Carí (253-285), dedicada a Constantí el gran (306-337), escrita per dos autors.
 • Historia Augusta jest zbiorem biografii cesarzy (Augusti), następców (Caesares) i uzurpatorów (tyranni) od Hadriana, który władał od 117 r. n.e. do śmierci Numeriana w 284 r. n.e. Określenie Scriptores Historiae Augustae nie zostało stworzone przez autora czy autorów dzieła. Stworzył je najprawdopodobniej na początku XVII w. n.e. Isaac Casaubon. Obecnie w skróconej wersji pisze się o Historia Augusta.
 • История на императорите (латински: Historia Augusta) или Писатели на историята на императорите (латински: Scriptores Historiae Augustae) е име на сборник с тридесет биографии на римските императори и претенденти за престола от Адриан (117-138) до Карин (283-285), съставен на латински език през 4 век.
 • Die Historia Augusta (Kaisergeschichte; der Name ist nicht zeitgenössisch) ist eine auf Latein verfasste spätantike Sammlung von 30 Biographien römischer Kaiser bzw. Usurpatoren für die Zeit von Hadrian bis Numerian/Carinus (117–284/85). Die Viten für die Zeit zwischen 244 und 253 sind nicht überliefert, jene des Valerian (253–260) ist nur fragmentarisch erhalten, ebenso fehlt ein Teil der Vita des Gallienus (260–268).
 • Scriptores historiae Augustae (röviden Historia Augusta), azaz „Fenséges történetek” néven nevezik azt az ókori császáréletrajz-gyűjteményt, mely Hadrianus császártól Numerianus császárig 30 császár életrajzát tartalmazza. A gyűjteményből hiányoznak a 244-től 253-ig terjedő időszak császárai. Maga az életrajz-gyűjtemény hat történetírót nevez meg szerzőként.
 • La Historia Augusta es una colección de biografías escrita en latín de los emperadores romanos, sus colegas y los usurpadores del trono, que abarca el periodo comprendido entre 117 y 284. Se presenta como la unión de las obras de seis autores diferentes, escritas durante los reinados de Diocleciano y Constantino I. No obstante, la verdadera autoría del texto, la fecha en que se escribió y su propósito han sido durante largo tiempo motivo de debate.
 • The Augustan History (Latin: Historia Augusta) is a late Roman collection of biographies, in Latin, of the Roman Emperors, their junior colleagues and usurpers of the period 117 to 284.
 • La Storia Augusta (in latino: Historia Augusta) è una raccolta di biografie di imperatori e usurpatori romani comprendente l'arco di tempo che va da Adriano a Numeriano.
 • Historia Augusta Antzinako Erromako Behe Inperio garaiko biografia bilduma dugu; II. eta III. mendeetako enperadoreak aipatzen ditu, Hadrianoren garaitik hasi (117-138) eta Numerianoren garaira arte (283-284). Tradizioak Diokleziano (284-305) eta Konstantinoren (306-337) garaiko autore talde baten lantzat dauka. Aspaldidanik, ordea, faltsifikazio handi bat dela uste da: autore faltsifikazioa, kronologia... Galdera nagusia liburuak erabilitako iturriak da.
rdfs:label
 • Histoire Auguste
 • Augustan History
 • Historia Augusta
 • Historia Augusta
 • Historia Augusta
 • Historia Augusta
 • Historia Augusta
 • Historia Augusta
 • Història Augusta
 • História Augusta
 • Scriptores historiae Augustae
 • Авторы жизнеописаний Августов
 • История на императорите
 • ローマ皇帝群像
 • 히스토리아 아우구스타
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:auteur of
is prop-fr:titre of
is foaf:primaryTopic of