Hippocrate le Grand ou Hippocrate de Cos (en grec : Ἱπποκράτης), né vers 460 av. J.-C. dans l’île de Cos et mort vers 370 av. J.-C. à Larissa, est un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le « père de la médecine » car il est le plus ancien médecin grec sur lequel les historiens disposent de sources, même si celles-ci sont en grande partie légendaires et apocryphes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Hippocrate le Grand ou Hippocrate de Cos (en grec : Ἱπποκράτης), né vers 460 av. J.-C. dans l’île de Cos et mort vers 370 av. J.-C. à Larissa, est un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le « père de la médecine » car il est le plus ancien médecin grec sur lequel les historiens disposent de sources, même si celles-ci sont en grande partie légendaires et apocryphes. Il a fondé l'école de médecine hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique, en instituant cet art comme une discipline distincte des autres disciplines de la connaissance auxquelles elle avait traditionnellement été rattachée (notamment la théurgie et la philosophie), faisant ainsi de la médecine une profession à part entière,.Cependant, les œuvres des écrivains du corpus, des praticiens de la médecine hippocratique et les actions d'Hippocrate lui-même sont souvent confondues. On sait très peu de choses sur la vie d'Hippocrate, sa pensée et ses écrits. Néanmoins, Hippocrate est couramment décrit comme le parangon du médecin de l’Antiquité. En particulier, il est généralement admis qu’il a fait considérablement avancer l'étude systématique de la clinique médicale en compilant la somme des connaissances médicales des écoles précédentes et en instituant des règles éthiques pour les médecins à travers le serment d'Hippocrate et d'autres travaux,.
 • Ippocrate di Cos o Kos (Coo, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C. terminus post quem) è stato un medico, geografo e aforista greco antico, considerato il padre della medicina.Egli rivoluzionò il concetto di medicina, tradizionalmente associata con la teurgia e la filosofia, stabilendo la medicina come professione. In particolare, ebbe il merito di far avanzare lo studio sistematico della medicina clinica, riassumendo le conoscenze mediche delle scuole precedenti, e di descrivere le pratiche per i medici attraverso il Corpus Hippocraticum e altre opere.
 • Hippocrates van Kos (Oudgrieks: Ἱπποκράτης ὁ Κῷος) (Kos, ca. 460 v.Chr. – Larissa, 370 v.Chr.) was een Griekse arts. Zijn naam betekent paardentemmer. Hij wordt beschouwd als de grondlegger, de 'vader' van de Westerse geneeskunde omdat hij als eerste natuurlijke in plaats van bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten zag. Hij was een van de eersten in de Westerse wereld die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef. Dit principe werd echter al enkele millennia daarvoor toegepast in India en China. Hij haalde dus de geneeskunde in de Westerse wereld uit de taboesfeer van tovenarij en godsdienst.Een van de grote verdiensten van Hippocrates is dat hij de medische wetenschap scheidde van de heersende natuurfilosofische benadering. Hij legde sterke nadruk op hygiëne, zowel voor arts als patiënt, op gezonde eet- en drinkgewoonten, het belang van frisse lucht en een natuurlijk verloop van processen in het lichaam.Hij was ervan overtuigd dat gezondheid bij de mens afhing van de balans tussen lichaamssappen; onbalans zou ziekte veroorzaken. Dit wordt de leer der humores genoemd. Het menselijk lichaam zou bestaan uit vier soorten lichaamssappen: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal (χóλоς). De fysieke en psychische toestand (het temperament) en ziekteverschijnselen werden verklaard uit het bestaande gehalte aan de verschillende sappen. Een teveel aan slijm (flegma) zou een flegmatisch of kalm temperament tot gevolg hebben; een teveel aan bloed een sanguinisch of optimistisch, gepassioneerd temperament; een teveel aan gele gal een cholerisch of prikkelbaar, opvliegend temperament; en een teveel aan zwarte gal een melancholisch, depressief temperament. Een onbalans zou behandeld moeten worden met een dieet.Eerst dacht men dat de ziekte epilepsie (van de stam van het Oud-Grieks woord λαμβάνειν (= slaan, grijpen), λη-) te maken had met de goden, die iemand met de vallende ziekte stevig aanpakten, nadat ze hem betrapten op een goddeloze daad. Hippocrates ontdekte dat het een lichamelijk fenomeen was, en dus geen straf. Later werden deze ideeën, die lange tijd grote invloed op de medische wetenschap zouden houden, overgenomen door de invloedrijke Grieks/Romeinse arts Claudius Galenus. Deze zou de theorie verbinden met die van de vier elementen: het flegmatische verbond hij met water, het sanguine met lucht, het cholerische met vuur en het melancholische met aarde.Hippocrates had een praktijk en een artsenschool op zijn geboorte-eiland Kos, waar hij zijn leerlingen een hoge beroepsmoraal bijbracht. Hij ontwierp een plechtige artseneed waar hij zijn pupillen aan verplichtte en die heden ten dage ook in Nederland en Duitsland door artsen bij hun afstuderen wordt afgelegd. Hoewel er verschillende vormen van de eed bestaan wordt hij nog altijd de 'Eed van Hippocrates' genoemd.Hippocrates maakte ook gebruik van extracten uit de wilgenbast als pijnstiller en koortsonderdrukker. Isolatie van de werkzame stof uit dit extract heeft in de 19de eeuw geleid tot de ontdekking van acetylsalicylzuur dat door Bayer als eerste onder de merknaam Aspirine zou worden gecommercialiseerd.Een verzameling van zo'n 70 tot 80 geschriften met medische onderwerpen is vernoemd naar Hippocrates: het corpus Hippocraticum. Gezien het feit dat deze in verschillende Ionische dialecten geschreven zijn en elkaar zo nu en dan tegenspreken, staat het vrijwel zeker vast dat deze niet door Hippocrates alleen op schrift zijn gezet. Wel bevatten de werken zijn ideeën over en benadering van de medische wetenschap. De Aforismen en de Eed van Hippocrates maken deel uit van deze serie werken.
 • Hippokrates von Kos (altgr. Ἱπποκράτης ὁ Κῷος; * um 460 v. Chr. auf der griechischen Ägäisinsel Kos; † um 370 v. Chr. in Larisa, Thessalien) gilt als der berühmteste Arzt des Altertums.Hippokrates wurde schon zu Lebzeiten hoch verehrt. Er gilt als Begründer der Medizin als Wissenschaft. Im 2. Jahrhundert n. Chr. kam es zu einer Hippokrates-Renaissance, zu der Galen entscheidend beitrug. Koische Bronzemünzen aus der frühen römischen Kaiserzeit tragen sein Bildnis.
 • Hippocrates of Cos or Hippokrates of Kos (/hɪˈpɒkrəˌtiːz/; Greek: Ἱπποκράτης; Hippokrátēs; c. 460 – c. 370 BC), was an ancient Greek physician of the Age of Pericles (Classical Greece), and is considered one of the most outstanding figures in the history of medicine. He is referred to as the father of western medicine in recognition of his lasting contributions to the field as the founder of the Hippocratic School of Medicine. This intellectual school revolutionized medicine in ancient Greece, establishing it as a discipline distinct from other fields that it had traditionally been associated with (notably theurgy and philosophy), thus establishing medicine as a profession.However, the achievements of the writers of the Corpus, the practitioners of Hippocratic medicine, and the actions of Hippocrates himself were often commingled; thus very little is known about what Hippocrates actually thought, wrote, and did. Hippocrates is commonly portrayed as the paragon of the ancient physician, credited with coining the Hippocratic Oath, still relevant and in use today. He is also credited with greatly advancing the systematic study of clinical medicine, summing up the medical knowledge of previous schools, and prescribing practices for physicians through the Hippocratic Corpus and other works.
 • Hipócrates de Cos (en griego: Ἱπποκράτης, Cos, c. 460 a. C. - Tesalia c. 370 a. C.) fue un médico de la Antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Es considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el «padre de la medicina» en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia como fundador de la escuela que lleva su nombre. Esta escuela intelectual revolucionó la medicina de la Antigua Grecia, estableciéndola como una disciplina separada de otros campos con los cuales se la había asociado tradicionalmente (notablemente la teúrgia y la filosofía), convirtiendo el ejercicio de la medicina en una auténtica profesión.Sin embargo, suelen entremezclarse los descubrimientos médicos de los escritores del Corpus hippocraticum, los practicantes de la medicina hipocrática y las acciones del mismo Hipócrates, por lo que se sabe muy poco sobre lo que el propio Hipócrates pensó, escribió e hizo realmente. A pesar de esta indefinición, Hipócrates es representado a menudo como paradigma del médico antiguo. En concreto, se le atribuye un gran progreso en el estudio sistemático de la medicina clínica, reuniendo el conocimiento médico de escuelas anteriores y prescribiendo prácticas médicas de gran importancia histórica, como el juramento hipocrático y otras obras.No hay que confundirlo con Hipócrates de Quíos, matemático griego del siglo V a. C., que nació en la isla de Quíos, no muy lejos de la de Cos, cuyo hito más importante fue la cuadratura de la lúnula.
 • Hippokrates (460 SM - 370 SM) adalah seorang ahli fisika dari Yunani kuno, yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa, maka dari itu ia disebut "Bapak Kedokteran". Ia belajar dunia kedokteran dari sekolah kedokteran Kos dan mungkin merupakan salah satu murid dari Herodikus. Tulisan hasil karyanya yang dikenal dengan Corpus Hippocraticum telah membuang semua pemikiran takhyul masyarakat Yunani kuno mengenai penyakit dan obat-obatan. Orang-orang sebaya yang hidup bersamanya, dibuat tercengang oleh Hippokrates, karena ia sangat menentang bahwa penyakit itu datang dari ilah-ilah yang membalas dendam. Di abad-abad pertengahan Hippokrates tercatat sebagai seseorang yang menemukan mode-mode kepribadian, sekaligus mendalilkan bahwa pribadi seseorang dipisahkan berdasarkan empat temperamen. Sumbangsih pemikiran Hippokrates, dilanjutkan oleh Galen yang adalah seorang sarjana di zaman Renaissance dengan dasar pendekatan, yaitu kebijaksanaan Hippokrates dan ilmu kedokteran Hippokrates.
 • Hipokrat (Yunanca: Ἱπποκράτης, Hippokrates) (d. MÖ 460, İstanköy - ö. MÖ 370, Larissa), tıbbın babası olarak anılan İyon hekim. Hekim olan babası tarafından yetiştirilip birçok yerde hekimlik yapmıştır.Anadolu’nun kuzey illerini gezdikten sonra İstanköy adasına dönerek hekimliğini sürdürdü. Antik İyonya’da bilimsel gelişme ve felsefe ile sımsıkı bağı olan hekimlik gözdeydi. Bu gelişme Hippokrates ile doruğa ulaştı. Kendisine göre tıbbın ilk kuralı “Primum non nocere” (Önce zarar verme!) ilkesidir.Çağdaşı Eflatun Protagoras adlı yapıtında Hipokrat’tan “Koslu Asklepiades” olarak bahseder. Hipokrat'ın öğrencilerini para karşılığında eğittiğini ve hekimlik alanında Polykleitos ile Phidias'ın heykelcilikte kazandığı üne yakın bir ün kazandığından bahseder. Eflatun, “Phaidros” adlı yapıtında ise Hipokrat'a değinerek onun tıbba felsefi bir yaklaşım getirmiş ünlü bir Asklepiades olduğunu ve insan vücudunu bir bütün olarak ele aldığını anlatır.Aristoteles'in öğrencilerinden Menon ise yazdığı tıp tarihinde Hipokrat'ın hastalıkların nedeni konusundaki görüşlerine özel bir yer verir. Menon’un aktardığına göre, Hipokrat'ın temel hastalık kuramı; yanlış beslenme sonucunda sindirilemeyen bazı artıkların buhar çıkardığı, bu buharların vücuttan atılamayarak hastalıklara yol açtığı şeklindedir. Hippokrates tarafından yazıldığı kabul edilen “Corpus Hippocraticum” (Hipokrat’ın Toplu Yapıtları) adlı yapıtı milattan sonra onuncu yüzyıldan kalmadır. Arap ve Avrupa tıbbına katkısı büyüktür. Bu yapıtta; batıl inançlar, büyülü şifa yöntemleri reddedilerek bir bilim dalı olan tıbbın temel ilkeleri öğretilmiştir. Hipokrat'ın çağında hekimler “Asklepiadlar” denen (hekimlik tanrısı olarak kabul edilen Asklepios adından türemiştir) loncalarda toplanırdı. Hekimlik babadan oğula geçerdi. Genç hekimler loncaya alınırken günümüzde de geçerli olan fakat bazı değişikliklerin yer aldığı ünlü “Hipokrat Yemini” ederlerdi. Eski Hipokrat Yemini’nde tıp tanrısı olarak kabul edilen Asklepios adına yemin edilirken, yeni yeminde kutsal inançlar üzerine yemin edilmektedir. Eski metinde kesinlikle çocuk düşürme eylemi içinde olmamaya yemin edilirken yeni metinde "yasal gerekler dışında çocuk düşürtmeyeceğim" denilmektedir. Eski metinde "hayatımı ve sanatımı kutsal ve saf olarak saklayacağım" ifadesi varken şimdiki yeminde böyle bir ifade yoktur.Hipokrat'ın ölümünden sonra Kos Adası Hekimlik Okulu'nun bütün buluşları Hipokrat'a mal edilmiştir. Bunların tümünün değilse de büyük bir bölümünün onun buluşu olduğuna kuşku yoktur. Örneğin; bazı hastalıkları Hipokrat ilk kez tanımlamıştır, “Sopalanmış parmaklar” adlı hastalığa “Hipokratik parmaklar” denilmektedir. Çünkü ilk kez Hipokrat bu hastalığın tanımını yapmıştır. Diğer tanımladığı hastalıklar ise; "akciğer kanseri", “akciğer hastalığı”, “siyanotik kalp hastalığı”dır.
 • 코스의 히포크라테스(고대 그리스어: Ἱπποκράτης, 그리스어: Ιπποκράτης, 영어: Hippocrates of Cos / Hippokrates of Kos, 약 기원전 460년 – 약 기원전 370년)는 고대 그리스의 페리클레스 시대 의사이고, 의학사의 가장 중요한 인물 중의 하나이다. 보통 그를 의학의 아버지라고 부르며, 히포크라스 학파를 만들었다. 이 학파는 고대 그리스의 의학을 혁명적으로 바꾸었으며, 마술과 철학에서 의학을 분리해내어 의사라는 직업을 만들었다.그러나 히포크라테스에 대한 기록은 매우 뒤섞여 있기 때문에 그가 진짜로 어떤 생각을 했는지, 기록했는지, 행동했는지는 매우 적게 알려져 있다. 그럼에도, 히포크라테스는 고대 의사의 전형으로 기록되고 있다. 특히 그는 이전 학파의 생각을 정리하여 시행해보고, 환자를 치료한 것을 기록하고, 히포크라테스 선서를 만든 것을 통해 치료 의학의 발달을 세웠다.
 • Hipokrates z Kos (gr. Ἱπποκράτης; ur. ok. 460 p.n.e. na wyspie Kos, zm. ok. 370 p.n.e. w Larysie) – lekarz grecki, jeden z najwybitniejszych prekursorów współczesnej medycyny, obdarzony przydomkiem "ojca medycyny". Jego imię pierwotnie zapisywane było przez dwa p(π). Z czasem jednak, w XX wieku, dokonano zmiany pisowni na jedno p. Obecnie wraca się do pierwotnej pisowni przez dwa p (π). Różnica o tyle istotna, iż Hipokrates oznacza z greckiego podwładny, a Hippokrates – koniowładny.
 • Hipokrates, grezieraz Ἱπποκράτης, (Kos uhartea, K. a. 460 - Larisa, Tesalia, c. K. a. 377) greziar medikua izan zen, medikuntza modernoaren aita titulua duena. Antzinako Grezian jaio etabizi izan zen. Besteak beste, "Corpus hippocraticum", "Pronostikoaren tratatua" eta "Aforismoak" lanen egilea da. Bere meritu nagusia izan zen gaixotasunen ikerketan metodo arrazionala garatu izana, behaketa eta esperientzian oinarritua. Bere arabera, jaungoikoen ondorioz baino, gaixotasunak gertatzen ziren eragile naturalengatik. Sendagileeen etika arautegi ezaguna den Zin hipokratikoaren asmatzailetzat hartzen da.
 • Hippokratés z Kósu (460 př. n. l., Kós – ca 377 př. n. l., Larisa v Thessálii) řecky ´Iπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.
 • ヒポクラテス(ヒッポクラテス、古代ギリシア語: Ἱπποκράτης、英語: Hippocrates , 紀元前460年ごろ - 紀元前370年ごろ)は古代ギリシアの医者。エーゲ海に面したイオニア地方南端のコス島に生まれ、医学を学びギリシア各地を遍歴したと言い伝えられるが、その生涯について詳しいことは分かっていない。ヒポクラテスの名を冠した『ヒポクラテス全集』が今日まで伝わるが、その編纂はヒポクラテスの死後100年以上経ってからとされ、内容もヒポクラテス派(コス派)の他、ライバル関係であったクニドス派の著作や、ヒポクラテスの以後の著作も多く含まれると見られている。ヒポクラテス(或いはヒポクラテス派)の最も重要な功績のひとつに、医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、臨床と観察を重んじる経験科学へと発展させたことが挙げられる。さらに医師の倫理性と客観性について『誓い』と題した文章が全集に収められ、現在でも『ヒポクラテスの誓い』として受け継がれている。人生は短く、術のみちは長い "ο βιος βραχυς , η δε τεχνη μακρα" と言う有名な言葉もヒポクラテスのものとされており、これは「ars longa, vita brevis アルスロンガ、ウィータブレウィス」というラテン語表現で現代でも広く知られている。病気は4種類の体液の混合に変調が生じた時に起こるという四体液説を唱えた。また人間のおかれた環境(自然環境、政治的環境)が健康に及ぼす影響についても先駆的な著作をのこしている。これらヒポクラテスの功績は古代ローマの医学者ガレノスを経て後の西洋医学に大きな影響を与えたことから、ヒポクラテスは「医学の父」、「医聖」、「疫学の祖」などと呼ばれる。
 • Hippokratész / görögül Ιπποκράτης, latinul Hippocrates / (Kósz, i. e. 460 – Larissza, i. e. 375): görög orvos, a kószi orvosi iskola vezetője, természettudományos író, antropológus.Névrokona a matematikus khioszi Hippokratész, és Jéla türannosza is.Az orvostudomány megalapítójának tartják, az ókorban egyenesen Aszklépiosztól, a gyógyítás istenétől származtatták.
 • Хипократ (на гръцки: Ιπποκράτης) е най-великият лекар на Античността, още наричан баща на медицината и смятан за една от най-значими фигури в областта на медицината. С името му се свързва Хипократовата клетва. Известни Хипократови принципи са На първо място не причинявай вреда (Primum non nocere) и Изкуството е вечно, а животът - кратък (Ars longa, vita brevis).Според биографичните данни за него той е бил обучен в лечителския храм на остров Кос и може би е бил ученик на Херодик. Хипократ странства много преди да се установи в Кос да практикува и преподава медицина.Работите приписвани на Хипократ, наречени още "Хипократова колекция", наброяващи около 70 и писани между 430 и 200 пр.н.е. Смята се, че в действителност може би около 6 са негови, а всъщност колекцията е остатък от голямата библиотека на медицинското училище на остров Кос. Неговото обучение вероятно е повлияло други автори в посоката на неговите идеи, които отричат суеверията, божествения произход на болестите, също и магията на примитивната медицина и по този начин поставят основите на науката медицина.Малко е известно за живота на Хипократ, но някои от неговите постижения като медик са документирани от Аристотел и Платон.
 • Hipócrates (em grego antigo: Ἱπποκράτης, transl. Ippokráti̱s; * 460 a.C. em Cós; † 370 a.C. em Tessália) é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da saúde, frequentemente considerado "pai da medicina", apesar de ter desenvolvido tal ciência muito depois de Imhotep, do Egito antigo. É referido como uma das grandes figuras entre Sócrates, Aristóteles durante o florescimento intelectual ateniense . Hipócrates era um asclepíade, isto é, membro de uma família que durante várias gerações praticara os cuidados em saúde.Nascido numa ilha grega, os dados sobre sua vida são incertos ou pouco confiáveis. Parece certo, contudo, que viajou pela Grécia e que esteve no Oriente Próximo.Nas obras hipocráticas há uma série de descrições clínicas pelas quais se pode diagnosticar doenças como a malária, papeira, pneumonia [carece de fontes?] e tuberculose. Para o estudioso grego, muitas epidemias relacionavam-se com fatores climáticos, raciais, dietéticos e do meio onde as pessoas viviam. Muitos de seus comentários nos Aforismos são ainda hoje válidos. Seus escritos sobre anatomia contêm descrições claras tanto sobre instrumentos de dissecação quanto sobre procedimentos práticos.Foi o líder incontestável da chamada "Escola de Cós". O que resta das suas obras testemunha a rejeição da superstição e das práticas mágicas da "saúde" primitiva, direcionando os conhecimentos em saúde no caminho científico.Hipócrates fundamentou a sua prática (e a sua forma de compreender o organismo humano, incluindo a personalidade) na teoria dos quatro humores corporais (sangue, fleugma ou pituíta, bílis amarela e bílis negra) que, consoante às quantidades relativas presentes no corpo, levariam a estados de equilíbrio (eucrasia) ou de doença e dor (discrasia). Esta teoria influenciou, por exemplo, Galeno, que desenvolveu a teoria dos humores e que dominou o conhecimento até o século XVIII.Sua ética resume-se no famoso Juramento de Hipócrates. Porém, certos autores afirmam que o juramento teria sido elaborado numa época bastante posterior.
 • Hipòcrates de Kos o Hipòcrates de Cos fou un metge de l'Antiga Grècia del segle de Pèricles. És considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina i hom s'hi refereix com el "pare de la medicina" en reconeixement de les seves contribucions duradores a aquesta ciència en tant que fundador de l'escola que porta el seu nom. Aquesta escola intel·lectual revolucionà la medicina de l'antiga Grècia, establint-la com una disciplina separada d'altres camps amb els quals se l'havia associat tradicionalment (notablement la teúrgia i la filosofia), fent que esdevingués una veritable professió.Tanmateix, els èxits dels escriptors del corpus hipocràtic, els practicants de la medicina hipocràtica i les accions del mateix Hipòcrates solen barrejar-se; per tant, se sap molt poc sobre el que Hipòcrates pensava, escrigué i féu realment. Malgrat aquesta indefinició, Hipòcrates és representat sovint com l'epítom del metge antic. En concret, se li atribueix un gran progrés en l'estudi sistemàtic de la medicina clínica, reunint el coneixement mèdic d'escoles anteriors, i prescrivint la pràctica dels metges per mitjà del jurament hipocràtic i altres obres.
 • Гиппокра́т (др.-греч. Ἱπποκράτης, лат. Hippocrates) (около 460 года до н. э., остров Кос — между 377 и 356 годами до н. э., Ларисса) — знаменитый древнегреческий врач. Вошёл в историю как «отец медицины».Гиппократ является исторической личностью. Упоминания о «великом враче-асклепиаде» встречаются в произведениях его современников — Платона и Аристотеля. Собранные в т. н. «Гиппократовский корпус» 60 медицинских трактатов (из которых современные исследователи приписывают Гиппократу от 8 до 18) оказали значительное влияние на развитие медицины — как науки, так и специальности.С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача. Клятва Гиппократа содержит основополагающие принципы, которыми должен руководствоваться врач в своей практической деятельности. Произнесение клятвы (которая на протяжении веков значительно видоизменялась) при получении врачебного диплома стало традицией.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • cb119075525
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:sudocId
 • 027324885
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 287984736
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 20987 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 54116 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 271 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110887949 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1857 (xsd:integer)
 • 1868 (xsd:integer)
 • 1870 (xsd:integer)
 • 1891 (xsd:integer)
 • 1911 (xsd:integer)
 • 1931 (xsd:integer)
 • 1956 (xsd:integer)
 • 1961 (xsd:integer)
 • 1962 (xsd:integer)
 • 1965 (xsd:integer)
 • 1966 (xsd:integer)
 • 1968 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Platon
 • Adams Francis [1891]
 • Boylan, Michael
 • Hippocrates
 • National Library of Medicine
prop-fr:bnf
 • cb119075525
prop-fr:collection
 • Que sais-je ?
prop-fr:commons
 • Category:Hippocrates
prop-fr:consultéLe
 • 2006-09-18 (xsd:date)
 • 2006-09-28 (xsd:date)
 • 2006-10-04 (xsd:date)
 • 2006-12-17 (xsd:date)
 • 2006-12-23 (xsd:date)
 • 2006-12-30 (xsd:date)
 • 2012-06-11 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:dateDeDécès
 • vers 370 av. J.-C.
prop-fr:dateDeNaissance
 • vers 460 av. J.-C.
prop-fr:doi
 • 10.104600 (xsd:double)
prop-fr:format
 • pdf
prop-fr:id
 • Boylan2006
 • Encyclopedia Britannica1911
 • Internet Encyclopedia of Philosophy2006
 • Jones1868
 • National Library of Medicine2000
 • Project Hippocrates1995
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 88 (xsd:integer)
 • 90 (xsd:integer)
 • 91 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:jour
 • 28 (xsd:integer)
prop-fr:journal
 • BJU International
 • East and Central African Journal of Surgery
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • fr
 • it
prop-fr:lienAuteur
 • Alberto Jori
 • Gaston Baissette
prop-fr:lienÉditeur
 • Presses universitaires de France
 • Fayard
prop-fr:lieu
prop-fr:lieuDeDécès
 • Larissa --
prop-fr:lieuDeNaissance
 • Cos
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • février
prop-fr:nationalité
 • Grec
prop-fr:nom
 • Adams
 • Ayache
 • Goyal
 • Hanson
 • Jones
 • Mann
 • Margotta
 • Richards
 • Schwartz
 • Shah
 • Singer
 • Smith
 • Underwood
 • Baissette
 • Encyclopedia Britannica
 • Fishchenko
 • Garrison
 • Hippocrate de Cos -
 • Jani
 • Jori
 • Jouanna
 • Jóhannsson
 • Kalopothakes
 • Khimich
 • Leff
 • Lopez
 • Major
 • Martí-Ibáñez
 • NCEPOD
 • Nuland
 • Pinault
 • Rutkow
prop-fr:notes
 • Buste de Peter Paul Rubens, 1638
prop-fr:numéro
 • 2 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:page
 • 519 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 24 (xsd:integer)
 • 645 (xsd:integer)
prop-fr:pmid
 • 11966619 (xsd:integer)
prop-fr:profession
prop-fr:prénom
 • Alberto
 • Charles
 • E. Ashworth
 • Francesco
 • Francis
 • Félix
 • Gaston
 • J.
 • Jacques
 • Laurent
 • Robert A.
 • Roberto
 • Samuel
 • Supriya
 • William
 • AIa
 • Ann Ellis
 • Charles V.
 • Fielding H.
 • Gregory M.
 • Helgi Örn
 • Ira M.
 • Jody Robin
 • M. D.
 • P.G.
 • Ralph H.
 • SD
 • Sherwin B
 • Vera
 • W. H. S.
 • Wesley D.
prop-fr:périodique
 • Medscape Reference
prop-fr:ref
 • 72 (xsd:integer)
prop-fr:sudoc
 • 27324885 (xsd:integer)
prop-fr:surnom
 • Hippocrate le grand,
prop-fr:titre
 • A Short History of Medicine
 • Clubbing of the Nails
 • Protagoras
 • The Story of Medicine
 • Medicina e medici nell'antica Grecia. Saggio sul 'Perì téchnes' ippocratico
 • A Prelude to Medical History
 • An essay on Hippocrates
 • Classic Descriptions of Disease
 • Democritus
 • Doctors
 • Endoscopy through the ages
 • From Witchcraft to World Health
 • Hippocrate
 • Hippocrates
 • Hippocrates Collected Works
 • Hippocrates: The “Greek Miracle” in Medicine
 • Hippocratic Lives and Legends
 • Hippocratic Tradition
 • History of Medicine
 • Images from the History of Medicine
 • Management of Haemorrhoids: A Personal Experience
 • Modification of the Hippocratic cap-shaped bandage
 • Objects of Art: Tree of Hippocrates
 • On the Sacred Disease
 • Project Hippocrates
 • Scoping our practice
 • Surgery: An Illustrated History
 • Surgical Treatment of Haemorrhoids
 • The Genuine Works of Hippocrates
 • Works by Hippocrates
 • Il pensiero olistico di Ippocrate. Percorsi di ragionamento e testimonianze.
 • Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology
 • Haemorrhoids: Aspects of Symptoms and Results after Surgery
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:url
prop-fr:viaf
 • 287984736 (xsd:integer)
prop-fr:volume
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 10 (xsd:integer)
 • 13 (xsd:integer)
 • 89 (xsd:integer)
 • I
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikidata
 • Q5264
prop-fr:wikiquote
 • Hippocrate
prop-fr:wikisource
 • Hippocrate
 • Hippocrate
prop-fr:wiktionary
 • Hippocrate
 • Hippocrate
prop-fr:worldcatid
 • viaf-8179362
prop-fr:âgeAuDécès
 • environ 90
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
 • Bernard Grasset
 • Fayard
 • Golden Press
 • Internet Encyclopedia of Philosophy
 • Knopf
 • PUF
 • Springer
 • Lee T. Pearcy, The Episcopal Academy, Merion, PA 19066, États-Unis
 • Brill Academic Publishers
 • Cambridge Harvard University Press
 • Camelot Press Ltd.
 • Cornell Univ Pr
 • Daniel C. Stevenson, Web Atomics © 1994–2000
 • Edizioni Pubblisfera
 • Elsevier Science Health Science div
 • Encyclopedia Britannica, Inc.
 • Academic Surgical Unit and Department of Urology, Imperial College School of Medicine, St. Mary's Hospital
 • King and Baird Printers
 • Klin Khir
 • Little, Brown, and Company
 • MD Publications, Inc.
 • National Institutes of Health
 • The University of Tennessee at Martin
 • Uppsala University
 • W.B. Saunders Company
 • William Wood and Company
 • il Mulino
 • National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death
 • Center for Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, Carnegie Mellon School of Computer Science
 • édition il Mulino
 • Internet Classics Archive: The University of Adelaide Library
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Hippocrate le Grand ou Hippocrate de Cos (en grec : Ἱπποκράτης), né vers 460 av. J.-C. dans l’île de Cos et mort vers 370 av. J.-C. à Larissa, est un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le « père de la médecine » car il est le plus ancien médecin grec sur lequel les historiens disposent de sources, même si celles-ci sont en grande partie légendaires et apocryphes.
 • Hippokrates von Kos (altgr. Ἱπποκράτης ὁ Κῷος; * um 460 v. Chr. auf der griechischen Ägäisinsel Kos; † um 370 v. Chr. in Larisa, Thessalien) gilt als der berühmteste Arzt des Altertums.Hippokrates wurde schon zu Lebzeiten hoch verehrt. Er gilt als Begründer der Medizin als Wissenschaft. Im 2. Jahrhundert n. Chr. kam es zu einer Hippokrates-Renaissance, zu der Galen entscheidend beitrug. Koische Bronzemünzen aus der frühen römischen Kaiserzeit tragen sein Bildnis.
 • 코스의 히포크라테스(고대 그리스어: Ἱπποκράτης, 그리스어: Ιπποκράτης, 영어: Hippocrates of Cos / Hippokrates of Kos, 약 기원전 460년 – 약 기원전 370년)는 고대 그리스의 페리클레스 시대 의사이고, 의학사의 가장 중요한 인물 중의 하나이다. 보통 그를 의학의 아버지라고 부르며, 히포크라스 학파를 만들었다. 이 학파는 고대 그리스의 의학을 혁명적으로 바꾸었으며, 마술과 철학에서 의학을 분리해내어 의사라는 직업을 만들었다.그러나 히포크라테스에 대한 기록은 매우 뒤섞여 있기 때문에 그가 진짜로 어떤 생각을 했는지, 기록했는지, 행동했는지는 매우 적게 알려져 있다. 그럼에도, 히포크라테스는 고대 의사의 전형으로 기록되고 있다. 특히 그는 이전 학파의 생각을 정리하여 시행해보고, 환자를 치료한 것을 기록하고, 히포크라테스 선서를 만든 것을 통해 치료 의학의 발달을 세웠다.
 • Hipokrates z Kos (gr. Ἱπποκράτης; ur. ok. 460 p.n.e. na wyspie Kos, zm. ok. 370 p.n.e. w Larysie) – lekarz grecki, jeden z najwybitniejszych prekursorów współczesnej medycyny, obdarzony przydomkiem "ojca medycyny". Jego imię pierwotnie zapisywane było przez dwa p(π). Z czasem jednak, w XX wieku, dokonano zmiany pisowni na jedno p. Obecnie wraca się do pierwotnej pisowni przez dwa p (π). Różnica o tyle istotna, iż Hipokrates oznacza z greckiego podwładny, a Hippokrates – koniowładny.
 • Hippokratés z Kósu (460 př. n. l., Kós – ca 377 př. n. l., Larisa v Thessálii) řecky ´Iπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.
 • ヒポクラテス(ヒッポクラテス、古代ギリシア語: Ἱπποκράτης、英語: Hippocrates , 紀元前460年ごろ - 紀元前370年ごろ)は古代ギリシアの医者。エーゲ海に面したイオニア地方南端のコス島に生まれ、医学を学びギリシア各地を遍歴したと言い伝えられるが、その生涯について詳しいことは分かっていない。ヒポクラテスの名を冠した『ヒポクラテス全集』が今日まで伝わるが、その編纂はヒポクラテスの死後100年以上経ってからとされ、内容もヒポクラテス派(コス派)の他、ライバル関係であったクニドス派の著作や、ヒポクラテスの以後の著作も多く含まれると見られている。ヒポクラテス(或いはヒポクラテス派)の最も重要な功績のひとつに、医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、臨床と観察を重んじる経験科学へと発展させたことが挙げられる。さらに医師の倫理性と客観性について『誓い』と題した文章が全集に収められ、現在でも『ヒポクラテスの誓い』として受け継がれている。人生は短く、術のみちは長い "ο βιος βραχυς , η δε τεχνη μακρα" と言う有名な言葉もヒポクラテスのものとされており、これは「ars longa, vita brevis アルスロンガ、ウィータブレウィス」というラテン語表現で現代でも広く知られている。病気は4種類の体液の混合に変調が生じた時に起こるという四体液説を唱えた。また人間のおかれた環境(自然環境、政治的環境)が健康に及ぼす影響についても先駆的な著作をのこしている。これらヒポクラテスの功績は古代ローマの医学者ガレノスを経て後の西洋医学に大きな影響を与えたことから、ヒポクラテスは「医学の父」、「医聖」、「疫学の祖」などと呼ばれる。
 • Hippokratész / görögül Ιπποκράτης, latinul Hippocrates / (Kósz, i. e. 460 – Larissza, i. e. 375): görög orvos, a kószi orvosi iskola vezetője, természettudományos író, antropológus.Névrokona a matematikus khioszi Hippokratész, és Jéla türannosza is.Az orvostudomány megalapítójának tartják, az ókorban egyenesen Aszklépiosztól, a gyógyítás istenétől származtatták.
 • Hipócrates (em grego antigo: Ἱπποκράτης, transl. Ippokráti̱s; * 460 a.C. em Cós; † 370 a.C. em Tessália) é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da saúde, frequentemente considerado "pai da medicina", apesar de ter desenvolvido tal ciência muito depois de Imhotep, do Egito antigo. É referido como uma das grandes figuras entre Sócrates, Aristóteles durante o florescimento intelectual ateniense .
 • Hippokrates (460 SM - 370 SM) adalah seorang ahli fisika dari Yunani kuno, yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa, maka dari itu ia disebut "Bapak Kedokteran". Ia belajar dunia kedokteran dari sekolah kedokteran Kos dan mungkin merupakan salah satu murid dari Herodikus. Tulisan hasil karyanya yang dikenal dengan Corpus Hippocraticum telah membuang semua pemikiran takhyul masyarakat Yunani kuno mengenai penyakit dan obat-obatan.
 • Hippocrates van Kos (Oudgrieks: Ἱπποκράτης ὁ Κῷος) (Kos, ca. 460 v.Chr. – Larissa, 370 v.Chr.) was een Griekse arts. Zijn naam betekent paardentemmer. Hij wordt beschouwd als de grondlegger, de 'vader' van de Westerse geneeskunde omdat hij als eerste natuurlijke in plaats van bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten zag. Hij was een van de eersten in de Westerse wereld die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef.
 • Hipokrat (Yunanca: Ἱπποκράτης, Hippokrates) (d. MÖ 460, İstanköy - ö. MÖ 370, Larissa), tıbbın babası olarak anılan İyon hekim. Hekim olan babası tarafından yetiştirilip birçok yerde hekimlik yapmıştır.Anadolu’nun kuzey illerini gezdikten sonra İstanköy adasına dönerek hekimliğini sürdürdü. Antik İyonya’da bilimsel gelişme ve felsefe ile sımsıkı bağı olan hekimlik gözdeydi. Bu gelişme Hippokrates ile doruğa ulaştı.
 • Hipócrates de Cos (en griego: Ἱπποκράτης, Cos, c. 460 a. C. - Tesalia c. 370 a. C.) fue un médico de la Antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Es considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el «padre de la medicina» en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia como fundador de la escuela que lleva su nombre.
 • Hipòcrates de Kos o Hipòcrates de Cos fou un metge de l'Antiga Grècia del segle de Pèricles. És considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina i hom s'hi refereix com el "pare de la medicina" en reconeixement de les seves contribucions duradores a aquesta ciència en tant que fundador de l'escola que porta el seu nom.
 • Хипократ (на гръцки: Ιπποκράτης) е най-великият лекар на Античността, още наричан баща на медицината и смятан за една от най-значими фигури в областта на медицината. С името му се свързва Хипократовата клетва. Известни Хипократови принципи са На първо място не причинявай вреда (Primum non nocere) и Изкуството е вечно, а животът - кратък (Ars longa, vita brevis).Според биографичните данни за него той е бил обучен в лечителския храм на остров Кос и може би е бил ученик на Херодик.
 • Гиппокра́т (др.-греч. Ἱπποκράτης, лат. Hippocrates) (около 460 года до н. э., остров Кос — между 377 и 356 годами до н. э., Ларисса) — знаменитый древнегреческий врач. Вошёл в историю как «отец медицины».Гиппократ является исторической личностью. Упоминания о «великом враче-асклепиаде» встречаются в произведениях его современников — Платона и Аристотеля. Собранные в т. н.
 • Hipokrates, grezieraz Ἱπποκράτης, (Kos uhartea, K. a. 460 - Larisa, Tesalia, c. K. a. 377) greziar medikua izan zen, medikuntza modernoaren aita titulua duena. Antzinako Grezian jaio etabizi izan zen. Besteak beste, "Corpus hippocraticum", "Pronostikoaren tratatua" eta "Aforismoak" lanen egilea da. Bere meritu nagusia izan zen gaixotasunen ikerketan metodo arrazionala garatu izana, behaketa eta esperientzian oinarritua.
 • Ippocrate di Cos o Kos (Coo, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C. terminus post quem) è stato un medico, geografo e aforista greco antico, considerato il padre della medicina.Egli rivoluzionò il concetto di medicina, tradizionalmente associata con la teurgia e la filosofia, stabilendo la medicina come professione.
 • Hippocrates of Cos or Hippokrates of Kos (/hɪˈpɒkrəˌtiːz/; Greek: Ἱπποκράτης; Hippokrátēs; c. 460 – c. 370 BC), was an ancient Greek physician of the Age of Pericles (Classical Greece), and is considered one of the most outstanding figures in the history of medicine. He is referred to as the father of western medicine in recognition of his lasting contributions to the field as the founder of the Hippocratic School of Medicine.
rdfs:label
 • Hippocrate
 • Hipokrat
 • Hipokrates
 • Hipokrates
 • Hippocrates
 • Hippocrates van Kos
 • Hippokrates
 • Hippokrates von Kos
 • Hippokratés
 • Hippokratész
 • Hipòcrates
 • Hipócrates
 • Hipócrates
 • Ippocrate
 • Гиппократ
 • Хипократ
 • ヒポクラテス
 • 히포크라테스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Hippocrate de Cos -
foaf:nick
 • Hippocrate le grand,(Grec)
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:éponyme of
is foaf:primaryTopic of