Dans la Grèce antique, les Hilotes ou Ilotes (en grec ancien Εἵλωτες / Heílôtes) sont une population autochtone de Laconie et de Messénie asservie aux Spartiates, qu'ils font vivre. Leur statut s'apparente à celui des serfs du Moyen Âge : attachés à la terre, ils sont la propriété de l'État lacédémonien. Ils ne sont donc pas des esclaves-marchandises, qui existent par ailleurs mais qui sont plutôt rares.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la Grèce antique, les Hilotes ou Ilotes (en grec ancien Εἵλωτες / Heílôtes) sont une population autochtone de Laconie et de Messénie asservie aux Spartiates, qu'ils font vivre. Leur statut s'apparente à celui des serfs du Moyen Âge : attachés à la terre, ils sont la propriété de l'État lacédémonien. Ils ne sont donc pas des esclaves-marchandises, qui existent par ailleurs mais qui sont plutôt rares. L'hilotisme se rencontre également dans d'autres sociétés grecques, comme la Thessalie, la Crète ou la Sicile.
 • El ilota (del lat. Ilōta, y este del gr. Εἱλώτης) era el siervo de Esparta. No hay que confundirlos con los esclavos-mercancía, que existían además pero que eran más bien raros. El ilotismo se halla también en otras sociedades griegas, como Tesalia, Creta o incluso Sicilia.Los ilotas ocupaban una situación muy inferior a la de los periecos y de los homoioi, considerados originarios de Mesenia, en el suroeste del Peloponeso. Eran esclavos públicos, propiedad del Estado espartano, formando parte integrante de los bienes rurales de los espartiatas, también conocidos como los homoioi. Esta gente estaba adscrita a la tierra, que era propiedad del estado espartano, pero que era repartida en calidad de cesión a los homoioi, los cuales se encargaban de que los ilotas la explotaran.Cuanto mayor era su número, más crecía la desconfianza y crueldad con que los espartiatas los trataban, hasta el punto que había un ritual (la Krypteia) organizado a propósito para la persecución y el exterminio de los ilotas. Además, el flagelado público anual y el vestir diferentes, funcionaba como medida intimidatoria para que no se sublevaran.Los ilotas son los campesinos de Esparta. Eran descendientes de las comunidades campesinas sometidas a la fuerza por los dirigentes. Su estatus se crea con la reforma de Licurgo. No son estrictamente esclavos, sino siervos: pertenecen al Estado, están adscritos a la propiedad que cultivan, no se los podía comerciar, pueden casarse y tener hijos y se quedan con los frutos de su trabajo una vez deducida la renta que corresponde al titular de la hacienda.De modo excepcional, los ilotas podían ser reclutados para el ejército y liberados luego. Mucho más numerosos que los ciudadanos, la reforma de Licurgo les dejó por completo al margen de la vida social. Los “Iguales”, que temían su rebelión, les declaraban solemnemente la guerra cada año, les humillaban y aterrorizaban (ver "Krypteia").
 • Els ilotes (en grec clàssic, Εἵλωτες o Eilotes; en llatí, Ilotae) eren els individus que pertanyien a la classe social inferior a Esparta. Tots els espartans estaven inclosos en una de les tres classes: espartiates (ciutadans de ple dret), perioeci (ciutadans de segona, generalment provincials) i ilotes (esclaus). Eren serfs agregats a la terra (serfs de la gleva, adscripti glebae). No existia cap altra classe d'esclaus a Lacedemònia.El seu nom derivaria, segons Pausànies, del fet que els primers ilotes foren els habitants aqueus originals de la ciutat d'Helos a Lacònia, sotmesos pels doris invasors, i reduïts després d'una lluita desesperada. Teopomp els presenta com les restes de la població aquea originària; segons Èfor, citat per Estrabó, els aqueus originaris foren conquerits però van poder conservar els drets civils i polítics i foren anomenats helots, però foren privats d'aquest estatus per Agis, fill d'Eurístenes, que els va fer pagar tribut; els ilotes es van resistir i foren derrotats i reduïts a l'esclavatge. Modernament s'han proposat derivacions de "habitants de la plana" o "presoners". Després de la segona guerra messènica els messenis foren fets esclaus i inclosos en el grups dels ilotes, situació que va durar fins que Epaminondes va restablir la independència de Messènia i va alliberar als ilotes que van formar el gruix principal de la població de la capital del nou estat, Messene.Els ilotes eren propietat de l'estat que cedia el seu servei a individuals, reservant-se el dret d'emancipació; eren inclosos en una terra i no podien ser venuts separadament; en cada hisenda vivien entre cinc i set famílies d'ilotes i cultivaven la terra pagant a l'amo dels terrenys una quantitat fixada de la producció establerta que no podia ser superada; la renda anyal era de 82 medims de civada, i una quantitat proporcional d'oli i vi. També feien de servents dels espartans i treballaven en obres públiques de l'estat; a la guerra servien com a infanteria lleugera i un nombre variable anava ben armats, amb els espartans al davant; a la batalla de Platees la relació en el nombre d'ilotes fou de set individus per cada espartà. Només servien com a hoplites en circumstàncies especials d'emergència i generalment llavors, si lluitaven bé i sobrevivien, eren emancipats (la primera vegada que això consta que va passar fou a l'expedició de Bràsides, el 424 aC).Els ilotes eren tractats amb gran crueltat; havien de portar robes miserables com capells de pell de gos, vestits de pels d'ovella i rebien ferides cada any per tal que recordessin que eren esclaus; els amos els podien condemnar a la pena de mort. La institució de la crypteia dóna idea de la crueltat amb què eren tractats.Els ilotes emancipats no passaven a ser perioeci o espartiates, sinó que formaven una nova classe dividida en diverses subclasses entre les quals: els que quedaven eximits de serveis, els que servien a la guerra, els que servien en vaixells, i els que tenien la llibertat de manera temporal.
 • Ilotak (grezieraz: Εἵλωτες, Heílôtes) Aintzinako Espartan jatorriz Lakonia eta Mesenia eskualdeetakoak ziren askatasunik gabeko pertsonak ziren.
 • ヘイロタイ(είλώται)は、古代ギリシア・スパルタで、共有財産として国家に所属していた非自由身分の名称。語源は「沼沢地に住む人 έλη 」と「捕虜にされた人 είλ- 」の両説があるが不詳。ヘロット(helot)ともいう。紀元前1500年頃からペロポネソス半島ラコニア地方に定住していたアカイア人は、紀元前1100年頃にスパルタ人に征服され全て奴隷身分に落とされヘイロタイと呼ばれた。また紀元前8世紀頃第一次メッセニア戦争にてメッセニアも征服され、住民はヘイロタイにされた。ヘイロタイは家族を持つことは許されたが、代々奴隷身分を引き継ぎ土地に縛られ農業に従事し、主人であるスパルタ人に収穫物の一部を貢納した。約5万人(市民とその家族)のスパルタ人に対し約10万人のヘイロタイが存在したため、数で劣るスパルタ人は常にヘイロタイによる反乱に神経をとがらせた。現に征服されたメッセニア人はアリストメネスという優れた指導者の下に紀元前7世紀(第二次メッセニア戦争)に、さらに紀元前5世紀(第三次メッセニア戦争)にスパルタを襲った地震に乗じて大規模な反乱を起こし、スパルタ人の肝を冷やしめた。その結果スパルタは市民皆兵の軍国主義政策を採用し強力な軍隊を保持したのである。紀元前479年のプラタイアイへの出兵に際しては、スパルタ人1人に対してヘイロタイ7名が従卒ないし輜重兵として参加した。ヘイロタイは危険な分遣作戦に好んで使われ、ほとんどの者が躊躇なく見捨てられたという。スパルタ人はヘイロタイに対する不満分子の定期的な摘発(紀元前397年のキナドンの謀反など)、また、軍事教練の一環として若年スパルタ人によるクリュプテイア(Krypteia)と称するヘイロタイに対するテロ行為を奨励して恐怖支配を徹底した。またヘイロタイに対する殺戮を正当化するため、毎年就任するエフォロイ(監督官と訳される定員5人の行政長官)がヘイロタイに対して宣戦を布告した。ペロポネソス戦争の重大な時期であった紀元前424年には、もっとも有能で自由を熱望していると思われた約2000名のヘイロタイが探知され、これらの人々はすべて消されたのである。
 • Heloten (griechisch εἵλωτες, von griech. heléin = nehmen, erobern; also „die Eroberten“, „die Gefangenen“) nannte man die Angehörigen einer sozialen Schicht von Menschen im Staat Lakedaimon (heute üblicherweise nach seinem Hauptort Sparta genannt), die zwar im Staat sesshaft, aber keine Bürger waren. Sie waren an die Scholle gebunden und wurden als zahlenmäßig größte Bevölkerungsgruppe der „öffentlichen Sklaven“ angesehen. Sie waren für jedermann an ihrer Kleidung erkennbar.
 • Илоти (ед.ч: на старогръцки: εἱλώτης) в древна Гърция са местни жители на Лакония и Месения, покорени от спартанците. В качеството си на неравноправни, те са обработвали определени земи и са били длъжни да отдават необходима част от дохода си на спартиатите. Привличани са и на военна служба в леката пехота. Поради подтисничеството, на което са подложени, те се вдигат неедноктратно на бунт и участват в т.нар. Месенски войни, които сериозно разклащат спартанската власт.Или так наречените роби .
 • Илоты (др.-греч. εἱλῶται, у спартанцев тж. δουλεῖαι) — в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами.Происходили в Лаконии — от местного ахейского населения, в Мессении — от покоренных мессенцев (дорийцев). По другой версии илоты представляли собой отличные от греков племена, жившие в Лаконии до прихода Гераклидов (около XI в. до н. э.). По сведениям Павсания, слово илоты означало «взятые в плен» и первоначально относилось только к покорённым жителям города Гелоса, ахейцам. Греческий автор I в. до н. э. Страбон так рассказал о происхождении и положении илотов в Спарте:«Все окрестные жители находились в подчинении у спартанцев, хотя пользовались общими с ними законами, принимали участие в делах республики и могли занимать должности (назывались они илотами). Однако Агис [мифический спартанский царь, потомок Геракла], сын Еврисфена, отнял у них равенство положения, обязавши платить Спарте дань. Все прочие подчинились; одни гелейцы, владевшие городом Гелосом, подняли восстание, были побеждены в войне и объявлены рабами с некоторыми, впрочем, ограничениями: чтобы господин не мог ни освободить такого раба, ни продать его за пределы Лаконики. Война эта названа была войною против илотов. Вообще весь институт илотов, который существовал все время до покорения Лаконики римлянами, установлен Агисом и его товарищами». Илоты считались собственностью рабовладельческого государства. Были прикреплены к земельным участкам отдельных семей правящего слоя — спартиатов. Илоты должны были предоставлять своим господам фиксированную часть урожая, и спартиат не имел права требовать от них больше. Поскольку илоты своим числом сильно превосходили спартиатов, те старались держать их в повиновении посредством террора, как морального, так и физического. Одним из орудий физического террора были криптии. Вот как Плутарх описывает криптии:«Вот как происходили криптии. Время от времени власти отправляли бродить по окрестностям молодых людей, считавшихся наиболее сообразительными, снабдив их только короткими мечами и самым необходимым запасом продовольствия. Днем они отдыхали, прячась по укромным уголкам, а ночью, покинув свои убежища, умерщвляли всех илотов, каких захватывали на дорогах. Нередко они обходили и поля, убивая самых крепких и сильных илотов».Чтобы иметь формально законное оправдание убийств илотов, эфоры ежегодно объявляли илотам войну.С моральной стороны, спартанцы старались внушить илотам комплекс неполноценности и с этой целью запрещали им иметь оружие, петь военные песни, и наоборот — заставляли петь песни непристойные; заставляли напиваться, чтобы показать молодёжи, как отвратительно пьянство; носить шапки из собачьего меха и т. д. По мнению Плутарха, жестокое обращение с илотами вошло в норму после сильного землетрясения 464 г. до н. э., когда илоты, воспользовавшись временной слабостью спартанцев, бесчинствовали в Лаконии.В эпоху греко-персидских войн илоты использовались спартанцами как легковооружённые воины. По словам Геродота, в битве при Платеях на каждого спартанского гоплита приходилось по 7 илотов.О подробностях внутренних общественных взаимоотношений между спартанцами и илотами известно очень мало. В популярной литературе часто упрощённо называют илотов рабами, следуя авторам римской эпохи, но древнегреческие авторы V—IV вв. до н. э. разделяли общественный статус илотов и рабов. Аристотель сообщает, что спартанцы заимствовали свои законы с Крита, и проводит аналогию между илотами Спарты и крепостными земледельцами на Крите. Дошедшие до нашего времени Гортинские законы на Крите позволяют уточнить взаимоотношения между илотами и спартанцами.
 • Helot (bahasa Yunani: Εἵλωτες, Heílôtes) adalah kelompok penduduk tak merdeka yang merupakan populasi terbanyak di Lakonia dan di keseluruhan Messenia (wilayah kekuasaan Sparta). Status pasti mereka banyak diperdebatkan bahkan sejak masa kuno: menurut Kritias, mereka adakah "budak khusus" sedangkan menurut Pollux, status mereka adalah "antara orang merdeka dan budak". Oleh Sparta, para helot diharuskan bekerja di bidang pertanian sebagai penyuplai bahan pangan bagi warga negara Sparta. Para helot secara ritual sering dianiaya, dihina, direndahkan, bahkan dibunuh; setiap musim gugur, pada Krypteia, tiap warga negara Sparta berhak membunuh helot tanpa ancaman hukuman apapun.
 • Gli Iloti (in greco antico Εἱλῶται o Εἱλῶτες) erano, nel sistema sociale di Sparta, una parte della popolazione del territorio dominato dalla polis greca vivente in stato di schiavitù.Secondo commentatori antichi e moderni, sarebbero i discendenti di coloro che abitavano la Laconia prima dell'invasione e della conseguente sottomissione da parte dei Dori, verificatasi attorno al X secolo a.C., a cui poi si aggiunsero, nel VIII e VII secolo, gli abitanti della Messenia, dopo la conquista della loro regione ad opera di Sparta. Secondo un'ipotesi, l'etimologia del nome deriverebbe da Elo, una città della Laconia conquistata all'inizio dell'espansione spartana. Altri, distinguendo una radice el nel nome, col significato di «prendere», intendono il termine Iloti nel significato de «i conquistati». Secondo la versione dell'invasione dorica fornita dallo storico Eforo di Cuma, riferita da Strabone, gli Iloti sarebbero coloro che opposero resistenza ai Dori, rifiutando di essere sottomessi, e che quindi ne pagarono il prezzo; diversamente, agli altri abitanti, che non ostacolarono l'insediamento, fu riservato un trattamento migliore, permettendo una vita in periferia, da cui il nome di Perieci, con la possibilità di svolgere liberamente attività artigianale e commerciale, tuttavia in dipendenza politica da Sparta.Nella loro condizione di schiavi di proprietà dello Stato, gli Iloti erano destinati quotidianamente ai lavori agricoli, soprattutto, e ai lavori domestici, in una società in cui i cittadini (ovvero la categoria degli Spartiati, unica a detenere pieni diritti) vivevano della rendita delle proprie terre, con unica occupazione le preparazioni e le imprese militari. Potevano entrare anche nelle file dell'esercito spartano, oltre al ruolo di addetti al vettovagliamento, per essere armati alla leggera o anche come opliti.Gli Iloti hanno dunque costituito un tipo di schiavitù collettiva che tendeva a un conflitto potenziale perenne e rilevante, viste le differenze numeriche fra le due parti. Le proporzioni non si sanno con certezza: Erodoto (IX, 10, 29) racconta che nella battaglia di Platea ad ogni oplita Spartiate erano assegnati sette Iloti ma si immagina che dovevano essere in numero superiore; sicuramente oltrepassavano di molto l'intera popolazione libera dello Stato.Ogni anno gli efori dichiaravano guerra agli Iloti, un atto rituale che formalizzava lo stato dei rapporti fra le due classi e rendeva lecito commettere aggressioni senza compiere un sacrilegio. Un esempio della volontà di riscatto degli Iloti si ebbe in occasione del terremoto avvenuto probabilmente nel 464 o 463 a.C., quando gli Iloti approfittarono del sisma per ribellarsi attestandosi sulla montagna-fortezza di Itome (Tucidide, I, 101, 2).La loro posizione, a causa del tipico conservatorismo spartano, non migliorò mai. Tucidide (IV, 80, 3) cita un episodio risalente al 424 a.C. in cui fu proposto agli Iloti inviati in operazioni militari nell'Attica di sottoporsi a un giudizio se ritenevano di aver dato prova di valore; fu loro promesso di dare la libertà a chi fosse stato giudicato meritevole, ma l'intenzione reale sarebbe stata quella di metterli alla prova, identificando in coloro tanto orgogliosi da rivendicare il proprio operato anche i più inclini a ribellarsi. Dopo averne scelti duemila, gli spartiati fecero loro fare il giro dei templi incoronati, dopo di che di loro non si seppe più nulla.
 • Os hilotas (em grego Εἱλῶται "Heílotai" ou Εἱλῶτες "Heílotes") eram os servos da Grécia. Diferentemente dos escravos, os hilotas eram propriedade do Estado, que administrava a produção econômica. Durante a Cripteia um grupo de jovens espartanos era designado para assassinar líderes em potencial entre os hilotas.
 • The Helots (Ancient Greek: εἵλωτες, heílotes) were a subjugated population group that formed the main population of Laconia and Messenia (areas ruled by Sparta). Their exact status was already disputed in antiquity: according to Critias, they were "slaves to the utmost", whereas according to Pollux, they occupied a status "between free men and slaves". Tied to the land, they worked in agriculture as a majority and economically supported the Spartan citizens. They were ritually mistreated, humiliated and even slaughtered: every autumn, during the Crypteia, they could be killed by a Spartan citizen without fear of repercussion.
 • Jako Heilóti byla v období starověkého Řecka nazývána skupina nesvobodných obyvatel (otroků) z Lakonie a Messenie (části Sparty). Jejich přesný status je předmětem jistých sporů. Šlo o jakýsi zvláštní druh otroků sloužících celému státu na těžké práce především jako rolníci a zásobovači potravin. Početně daleko převyšovali populaci svobodných Sparťanů. Sparťani je rituálně ponižovali, někdy zabíjeli a dokonce jsou zaznamenány velké masakry heilotů (např. roku 425 př. n. l.). Každý podzim během rituálu zvaného krypteia kdy byla Heilótům oficiálně vypovězena válka, zvláštní oddíly ozbrojených mladých spartských mužů se ve dne ukrývaly poblíž heliótských osad. V noci je pak přepadaly a zabíjely. Heiloti sloužili Sparťanům i jako pomocné sbory ve vojsku a pravděpodobně tvořili i doprovod legendárních 300 Sparťanů v bitvě u Thermopyl (480 př. n. l.).
 • De Heloten (Oudgrieks: Εἵλωτες / Heilotes) waren de oorspronkelijke bewoners van het gebied rond Sparta; door de Spartanen werd deze pre-Dorische bevolking verslagen en tot slaaf gemaakt. Zij verzorgden de levensbehoeften van Sparta, zodat de Spartanen zich met het leger konden bezighouden. De meeste heloten bewerkten een stuk land, een klèros (κλῆρος). De heloten werden door de Spartanen geminacht. Zij werden mishandeld en werden vermoord tijdens bepaalde rituelen. Toch is het voor huidige historici niet geheel duidelijk of het waar was wat de oude schrijvers hierover schreven. Veel van de geschriften komen van vijanden van Sparta en kunnen gebruikt zijn als propaganda.Alleen de staat beschikte over het recht de heloten vrij te laten en niet de burger wiens grond ze bewerkten. Dit kon gebeuren ter beloning van militaire prestaties in het Spartaanse leger waarin ze als lichtgewapenden opgenomen konden worden.De eerste slaven kwamen waarschijnlijk uit de stad Helos, waar ze, volgens sommigen, hun naam aan te danken hebben. Dit is echter niet zeker. Er zijn andere theorieën waaronder de theorie dat het woord heloten verwant is aan de stam ϝελ / wel zoals in het woord ἁλίσκομαι / halískomai (gevangengenomen worden, gevangen). Dit betekent dat het woord Helot niet per se met de afkomst van de Heloten te maken heeft maar meer met hoe er naar ze gekeken werd: het waren slaven en zo werden ze dus ook genoemd. Antiochus van Syracuse, in een fragment (fragment 13) bewaard gebleven door Strabo, schrijft "diegenen van de Lacedaemoniërs die niet aan de expeditie deelnamen werden als slaven bevonden en werden Heloten genoemd" (VI, 3, 2), terwijl Theopompus (fragment 122), geciteerd door Athenaeus (VI, 416c, zegt "..en de natie noemde haar slaven Heloten en de anderen noemden hen Penestae...".In de 7e eeuw v.Chr. kwamen de Heloten meerdere malen in opstand, vooral in Messenië.
 • A helóták (görögül Εἱλῶται) az ókori Spárta jobbágysorú (tehát nem rabszolga), a poliszban politikai jogokkal nem rendelkező rétege volt. Földműveléssel foglalkoztak. Hasonló rétegek megtalálhatóak voltak Thesszáliában, Szicíliában és Krétán is.
 • Helotlar (Grekçe: εἵλωτες, heílotes) Sparta'nın egemenliği altındaki Lakonia ve Messinia bölgelerindeki halkın çoğunluğunu oluşturan özgür olmayan kesimdir. Antik dönemdeki tam durumları tartışmalıdır. Critias'a göre köle, Pollux'a göre köleyle özgür insan arasında bir konumdadırlar. Toprağa bağlı olan helotlar ekonomik alanda Sparta vatandaşlarını destekler konumdaydılar. Sparta hakimiyetindeki bölgelerde çok kötü davranılan Helotlar dönemsel olarak toplu şekilde cezalandırılmış, işkence edilmiş hatta cezai yaptırım olmadan öldürülmüşlerdir.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 75197 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28510 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 131 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110046818 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:date
 • 2005-01-19 (xsd:date)
prop-fr:oldid
 • 1336440 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la Grèce antique, les Hilotes ou Ilotes (en grec ancien Εἵλωτες / Heílôtes) sont une population autochtone de Laconie et de Messénie asservie aux Spartiates, qu'ils font vivre. Leur statut s'apparente à celui des serfs du Moyen Âge : attachés à la terre, ils sont la propriété de l'État lacédémonien. Ils ne sont donc pas des esclaves-marchandises, qui existent par ailleurs mais qui sont plutôt rares.
 • Ilotak (grezieraz: Εἵλωτες, Heílôtes) Aintzinako Espartan jatorriz Lakonia eta Mesenia eskualdeetakoak ziren askatasunik gabeko pertsonak ziren.
 • ヘイロタイ(είλώται)は、古代ギリシア・スパルタで、共有財産として国家に所属していた非自由身分の名称。語源は「沼沢地に住む人 έλη 」と「捕虜にされた人 είλ- 」の両説があるが不詳。ヘロット(helot)ともいう。紀元前1500年頃からペロポネソス半島ラコニア地方に定住していたアカイア人は、紀元前1100年頃にスパルタ人に征服され全て奴隷身分に落とされヘイロタイと呼ばれた。また紀元前8世紀頃第一次メッセニア戦争にてメッセニアも征服され、住民はヘイロタイにされた。ヘイロタイは家族を持つことは許されたが、代々奴隷身分を引き継ぎ土地に縛られ農業に従事し、主人であるスパルタ人に収穫物の一部を貢納した。約5万人(市民とその家族)のスパルタ人に対し約10万人のヘイロタイが存在したため、数で劣るスパルタ人は常にヘイロタイによる反乱に神経をとがらせた。現に征服されたメッセニア人はアリストメネスという優れた指導者の下に紀元前7世紀(第二次メッセニア戦争)に、さらに紀元前5世紀(第三次メッセニア戦争)にスパルタを襲った地震に乗じて大規模な反乱を起こし、スパルタ人の肝を冷やしめた。その結果スパルタは市民皆兵の軍国主義政策を採用し強力な軍隊を保持したのである。紀元前479年のプラタイアイへの出兵に際しては、スパルタ人1人に対してヘイロタイ7名が従卒ないし輜重兵として参加した。ヘイロタイは危険な分遣作戦に好んで使われ、ほとんどの者が躊躇なく見捨てられたという。スパルタ人はヘイロタイに対する不満分子の定期的な摘発(紀元前397年のキナドンの謀反など)、また、軍事教練の一環として若年スパルタ人によるクリュプテイア(Krypteia)と称するヘイロタイに対するテロ行為を奨励して恐怖支配を徹底した。またヘイロタイに対する殺戮を正当化するため、毎年就任するエフォロイ(監督官と訳される定員5人の行政長官)がヘイロタイに対して宣戦を布告した。ペロポネソス戦争の重大な時期であった紀元前424年には、もっとも有能で自由を熱望していると思われた約2000名のヘイロタイが探知され、これらの人々はすべて消されたのである。
 • Heloten (griechisch εἵλωτες, von griech. heléin = nehmen, erobern; also „die Eroberten“, „die Gefangenen“) nannte man die Angehörigen einer sozialen Schicht von Menschen im Staat Lakedaimon (heute üblicherweise nach seinem Hauptort Sparta genannt), die zwar im Staat sesshaft, aber keine Bürger waren. Sie waren an die Scholle gebunden und wurden als zahlenmäßig größte Bevölkerungsgruppe der „öffentlichen Sklaven“ angesehen. Sie waren für jedermann an ihrer Kleidung erkennbar.
 • Os hilotas (em grego Εἱλῶται "Heílotai" ou Εἱλῶτες "Heílotes") eram os servos da Grécia. Diferentemente dos escravos, os hilotas eram propriedade do Estado, que administrava a produção econômica. Durante a Cripteia um grupo de jovens espartanos era designado para assassinar líderes em potencial entre os hilotas.
 • A helóták (görögül Εἱλῶται) az ókori Spárta jobbágysorú (tehát nem rabszolga), a poliszban politikai jogokkal nem rendelkező rétege volt. Földműveléssel foglalkoztak. Hasonló rétegek megtalálhatóak voltak Thesszáliában, Szicíliában és Krétán is.
 • Jako Heilóti byla v období starověkého Řecka nazývána skupina nesvobodných obyvatel (otroků) z Lakonie a Messenie (části Sparty). Jejich přesný status je předmětem jistých sporů. Šlo o jakýsi zvláštní druh otroků sloužících celému státu na těžké práce především jako rolníci a zásobovači potravin. Početně daleko převyšovali populaci svobodných Sparťanů. Sparťani je rituálně ponižovali, někdy zabíjeli a dokonce jsou zaznamenány velké masakry heilotů (např. roku 425 př. n. l.).
 • Heloci (gr. heilotes - jeniec), jedna z warstw ludności Sparty, składająca się z mieszkańców podbitej Mesenii i Lakonii. Przywiązani do ziemi niewolnicy, byli podstawową siłą roboczą na spartańskiej wsi, pracującą na utrzymanie hoplitów. Nie mieli żadnych praw, nie posiadali wolności osobistej, nie można było ich sprzedać (byli własnością państwa). Uprawiali ziemię spartiatów, z czego 50% plonów mogli wykorzystywać na własne utrzymanie.
 • Els ilotes (en grec clàssic, Εἵλωτες o Eilotes; en llatí, Ilotae) eren els individus que pertanyien a la classe social inferior a Esparta. Tots els espartans estaven inclosos en una de les tres classes: espartiates (ciutadans de ple dret), perioeci (ciutadans de segona, generalment provincials) i ilotes (esclaus). Eren serfs agregats a la terra (serfs de la gleva, adscripti glebae).
 • Helotlar (Grekçe: εἵλωτες, heílotes) Sparta'nın egemenliği altındaki Lakonia ve Messinia bölgelerindeki halkın çoğunluğunu oluşturan özgür olmayan kesimdir. Antik dönemdeki tam durumları tartışmalıdır. Critias'a göre köle, Pollux'a göre köleyle özgür insan arasında bir konumdadırlar. Toprağa bağlı olan helotlar ekonomik alanda Sparta vatandaşlarını destekler konumdaydılar.
 • De Heloten (Oudgrieks: Εἵλωτες / Heilotes) waren de oorspronkelijke bewoners van het gebied rond Sparta; door de Spartanen werd deze pre-Dorische bevolking verslagen en tot slaaf gemaakt. Zij verzorgden de levensbehoeften van Sparta, zodat de Spartanen zich met het leger konden bezighouden. De meeste heloten bewerkten een stuk land, een klèros (κλῆρος). De heloten werden door de Spartanen geminacht. Zij werden mishandeld en werden vermoord tijdens bepaalde rituelen.
 • Helot (bahasa Yunani: Εἵλωτες, Heílôtes) adalah kelompok penduduk tak merdeka yang merupakan populasi terbanyak di Lakonia dan di keseluruhan Messenia (wilayah kekuasaan Sparta). Status pasti mereka banyak diperdebatkan bahkan sejak masa kuno: menurut Kritias, mereka adakah "budak khusus" sedangkan menurut Pollux, status mereka adalah "antara orang merdeka dan budak". Oleh Sparta, para helot diharuskan bekerja di bidang pertanian sebagai penyuplai bahan pangan bagi warga negara Sparta.
 • El ilota (del lat. Ilōta, y este del gr. Εἱλώτης) era el siervo de Esparta. No hay que confundirlos con los esclavos-mercancía, que existían además pero que eran más bien raros. El ilotismo se halla también en otras sociedades griegas, como Tesalia, Creta o incluso Sicilia.Los ilotas ocupaban una situación muy inferior a la de los periecos y de los homoioi, considerados originarios de Mesenia, en el suroeste del Peloponeso.
 • Илоты (др.-греч. εἱλῶται, у спартанцев тж. δουλεῖαι) — в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами.Происходили в Лаконии — от местного ахейского населения, в Мессении — от покоренных мессенцев (дорийцев). По другой версии илоты представляли собой отличные от греков племена, жившие в Лаконии до прихода Гераклидов (около XI в. до н. э.).
 • Илоти (ед.ч: на старогръцки: εἱλώτης) в древна Гърция са местни жители на Лакония и Месения, покорени от спартанците. В качеството си на неравноправни, те са обработвали определени земи и са били длъжни да отдават необходима част от дохода си на спартиатите. Привличани са и на военна служба в леката пехота. Поради подтисничеството, на което са подложени, те се вдигат неедноктратно на бунт и участват в т.нар.
 • Gli Iloti (in greco antico Εἱλῶται o Εἱλῶτες) erano, nel sistema sociale di Sparta, una parte della popolazione del territorio dominato dalla polis greca vivente in stato di schiavitù.Secondo commentatori antichi e moderni, sarebbero i discendenti di coloro che abitavano la Laconia prima dell'invasione e della conseguente sottomissione da parte dei Dori, verificatasi attorno al X secolo a.C., a cui poi si aggiunsero, nel VIII e VII secolo, gli abitanti della Messenia, dopo la conquista della loro regione ad opera di Sparta.
 • The Helots (Ancient Greek: εἵλωτες, heílotes) were a subjugated population group that formed the main population of Laconia and Messenia (areas ruled by Sparta). Their exact status was already disputed in antiquity: according to Critias, they were "slaves to the utmost", whereas according to Pollux, they occupied a status "between free men and slaves". Tied to the land, they worked in agriculture as a majority and economically supported the Spartan citizens.
rdfs:label
 • Hilotes
 • Heilóti
 • Heloci
 • Helot
 • Heloten
 • Heloten
 • Helotlar
 • Helots
 • Helóta
 • Hilotas
 • Ilota
 • Ilota
 • Ilotes
 • Iloti
 • Илот
 • Илоты
 • ヘイロタイ
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of