Hillel Ha Zaken (הלל הזקן, Hillel l'Ancien, Ha Zaken étant un titre honorifique, décerné aux membres de l'assemblée des Anciens et du Sanhédrin, comme plus tard Rebbi) était un Sage et dirigeant religieux qui vécut à Jérusalem au temps d'Hérode et de l'empereur Auguste.D'un point de vue historique, il est la première personnalité distincte de la tradition talmudique. ↑ « Hillel » sur l'Encyclopædia Britannica

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Hillel Ha Zaken (הלל הזקן, Hillel l'Ancien, Ha Zaken étant un titre honorifique, décerné aux membres de l'assemblée des Anciens et du Sanhédrin, comme plus tard Rebbi) était un Sage et dirigeant religieux qui vécut à Jérusalem au temps d'Hérode et de l'empereur Auguste.D'un point de vue historique, il est la première personnalité distincte de la tradition talmudique.
 • Hillél (héberül הלל, más névváltozatokban Hilél, Hazakén; Babilónia, i. e. 110 körül – Jeruzsálem, i. sz. 10) híres ókori talmudi mester, tanító, iskolaalapító, a zsidó történelem egyik legfontosabb alakja. Neve jelentése magyarul „az öreg”.
 • Hillel I de Oudere (ca. 50 v.Chr. - ca. 10 n.Chr.) was een joods wetgeleerde en afstammeling van koning David. Hij was de stichter van één van de beroemdste joodse leerscholen, de School van Hillel.Hillel was samen met rabbi Sjammai één van de laatste Zugot ("Paren"), dat wil zeggen hoofden van de rechtbanken van de Farizeeën. Hij vervulde zijn ambt ten tijde van koning Herodes de Grote. Van Hillel wordt gezegd dat hij de oeroude joodse spreuken en overleveringen uit Babylon verzamelde. In de Talmoed vindt men tal van spreuken van Hillel. Hillels school legde de (schriftelijke) Thora en de mondelinge wet (mondelinge Thora) gematigd uit. Zijn uitgangspunt was de naastenliefde en de tolerantie. Eén van Hillels spreuken luidt: "Wat gij haat, doe dat uw naaste niet aan" (zie: Gulden regel, Tobit 4:15).Hillel gaf ook de zeven hoofdregels (Middoth) voor de exegese (uitleg) van de Thora. Uiteindelijk werd de School van Hillel bepalend voor de uitleg van de Thora.Zijn beroemdste leerling was zijn eigen kleinzoon Gamaliël.Hillel II, die in de 4e eeuw van de jaartelling leefde, was een afstammeling van Hillel.
 • Hilel, o Ancião, (em hebraico: הלל; c. 60 a.C. - c. 9) é o nome pelo qual é conhecido um célebre líder cabalista, que viveu durante o reinado de Herodes, o Grande na época do Segundo Templo. Estudioso respeitado em seu tempo, Hilel é associado à diversos ensinamentos da Mishná e do Talmud, tendo fundado uma escola (Beit Hilel) para ensino de mestres.
 • Hillel (הלל) (born Babylon traditionally c. 110 BCE, died 7 CE in Jerusalem) was a famous Jewish religious leader, one of the most important figures in Jewish history. He is associated with the development of the Mishnah and the Talmud. Renowned within Judaism as a sage and scholar, he was the founder of the House of Hillel school for Tannaïm (Sages of the Mishnah) and the founder of a dynasty of Sages who stood at the head of the Jews living in the land of Israel until roughly the fifth century of the Common Era.He is popularly known as the author of two sayings: (1) If I am not for myself, who is for me? And when I am for myself, what am 'I'? And if not now, then when?" and (2) the expression of the ethic of reciprocity, or "Golden Rule": "That which is hateful to you, do not do to your fellow. That is the whole Torah; the rest is the explanation; go and learn.""As Hillel the Elder had stated, whosoever destroys a soul, it is considered as if he destroyed an entire world. And whosoever that saves a life, it is considered as if he saved an entire world."Hillel lived in Jerusalem during the time of King Herod and the Roman Emperor Augustus. In the Midrash compilation Sifre (Deut. 357), the periods of Hillel's life are made parallel to those in the life of Moses. Both lived 120 years (Deut. 34:7), and at the age of forty Hillel went to the Land of Israel; forty years he spent in study; and the last third of his life he was the spiritual head of the Jewish people. A biographical sketch can be constructed; that Hillel went to Jerusalem in the prime of his life and attained a great age. His activity of forty years likely covered the period of 30 BCE to 10 CE.
 • Hilel (bahasa Ibrani: הלל; bahasa Inggris: Hillel the Elder; lahir di Babilon menurut tradisi ~ tahun 110 SM, mati tahun 10 M di Yerusalem) adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang termasyhur, salah satu tokoh paling penting dalam sejarah orang Yahudi. Ia dikaitkan dengan pengembangan Mishnah dan Talmud. Terkenal di dalam Yudaisme sebagai orang bijak (sage) dan pakar kitab, ia menjadi pendiri "Bet Hilel" ("Rumah Hilel") sekolah untuk "Tannaïm" (Sages of the Mishnah) dan pendiri dinasti orang-orang bijak yang memimpin orang-orang Yahdui di tanah Israel sampai sekitar abad ke-5 M. Seorang cucunya bernama Gamaliel adalah seorang Farisi dan ahli Taurat terkenal yang merupakan guru Paulus dari Tarsus serta turut hadir dalam persidangan untuk mengadili para rasul Yesus Kristus.Ia tersohor sebagai pengarang dua pepatah: (1) "Jika aku bukan aku sendiri, siapa yang akan menjadi aku? Dan bila aku untuk aku sendiri, siapa 'aku'? Dan jika bukan sekarang, kapan?" (2) pernyataan etika timbal-balik (ethic of reciprocity), atau "Aturan Emas" (Golden Rule): "Bahwa apa yang merupakan kebencian bagimu, jangan lakukan terhadap sesamamu. Itulah seluruh Taurat; sisanya adalah penjelasan; pergi dan pelajarilah."
 • Hilel o Hillel, llamado el Viejo (ha-zaqen) o el Sabio (c. 70 a. C.-10 d. C.) fue un rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la ley escrita. Nació, según el Talmud, en Babilonia. Recibió su avanzada formación en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía, por lo que fue elegido jefe de su consejo religioso. El énfasis de Hilel en el cumplimiento de las normas éticas, en la piedad personal, en la humildad y en la preocupación por los demás fueron precursores de ciertas enseñanzas morales del cristianismo e islam. El filólogo francés del S.XIX, Ernest Renan, propuso en su libro "Vida de Jesús" que Hillel fue un "maestro" de Jesús de Nazareth. Su lema era "No hagas a tu prójimo lo que odies que te hagan a ti". Hillel fundó una escuela liberal de interpretación de las escrituras, opuesta a la rigidez de la escuela de Shammai. El enfrentamiento entre las dos escuelas se resolvió a su favor. Durante muchas generaciones, los líderes religiosos de la comunidad judía de Israel fueron descendientes de Hilel.Fue el inventor del prosboul.
 • Hillel (der Ältere oder der Alte; hebr. הלל הזקן, Hillel ha-zaqen; * um 110 v. Chr.; † um 9 n. Chr.) war einer der bedeutendsten pharisäischen Rabbiner aus der Zeit vor der Zerstörung des zweiten Tempels, Vorsteher des Sanhedrin und Gründer einer Schule zur Auslegung der Schrift, auf den sich Juden bis heute oft berufen. Rabbi Hillel kam in seiner Jugend aus Babylonien nach Jerusalem und wurde später Oberhaupt der nach ihm benannten Schule, Bet Hillel. Hillel starb im Jahr 7 nach der Zeitenwende.
 • Hillel (K. a. 70-10), judutar maisu eta errabino bat izan zen, idatzitako legearen interpretazioa sistematizatu zuen lehen aditua. Talmudaren arabera, Babilonian jaio zen. Bere heziketa aurreratua, Jerusalemen jaso zuen, non judutar legeari buruzko autoritate bat bihurtu zen, honen ondorioz, bere kontseilu erlijiosoko buruzagi aukeratua izan zelarik. Hillelek, arau etikoak betetzean, erruki pertsonalean, umiltasunean eta besteengatik arduratzean jarri zuen grina, kristautasun eta Islamaren zenbait irakaskuntza moralen aurrekari izan ziren. Bere leloa "ez egin besteei, zuri egiterik nahi ez duzunik" izan zen. Hillelek, idazteunen interpretazio eskola liberal bat sortu zuen, Shammairen eskolaren zurruntasunarekiko erabat bestelakoa. Bi eskolen arteko ika-mika, bere alde konpondu zen. Belaunaldi askotan, Palestinako judutar elkarteko buruzagi erlijiosoak, Hillelen odolekoak izan ziren.Prosboularen asmatzailea izan zen.
 • Гиллель (Хиллел Вавилонянин или Хиллел ха-Закен, ивр. הִלֵּל‎; 75 до н. э.(0-75), Вавилония — около 5-10 г.) — наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Храма.Родился в Вавилонии. Происходил из дома Давидова, но был чрезвычайно беден и, добывая себе пропитание, работал дровосеком. Он дважды поселялся в Святой Земле — первый раз, чтобы учиться у Шемаи и Автальона, а когда он пришёл в Эрец-Исраэль вторично, то стал бесспорным главой учёных того времени и занял должность главы («наси») Синедриона, на которую, согласно талмудическим источникам, был назначен за 100 лет до разрушения Храма (то есть в 30 г до н. э.). Таким образом, он стал основателем династии «несиим» — все дальнейшие главы Санэдрина (за исключением рабби Иоханана бен Заккая, занимавшего этот пост сразу после разрушения второго храма) были его потомками. Гиллель много внимания уделял делу распространения Торы и дал ряд методов её толкования. Ему также принадлежит ряд постановлений, направленных на облегчение жизни беднейших слоёв населения.
 • Хилел (на иврит: הִלֵּל) според фарисейската равинска традиция е най-значимия законоучител и тълкувател на Тората в периода на Втория храм.Легендарни сведения го препредават като изключително беден дървосекач, но умствено надарен човек, който благодарение на трудолюбието и любознателността си се издига до водач/глава (наси) на Синедриона в Ерец Израел. Зачита се като праводател на династията Насим (Несим), която оглавява Синедриона и седи в основата на възникването на по-сетнешното талмудистко учение в Йерусалим и Вавилон.
 • Hillel (הלל), zwany Starszym (przełom I w. p.n.e. i I w. n.e.) – wpływowy żydowski autorytet prawny, stworzył własną szkołę interpretacyjną, przeciwstawianą szkole współczesnego mu Szammaja Starszego (ok. 50 r. p.n.e. – 30 r. n.e.), z którym tworzy ostatnią zugot. Prawdopodobnie wywodził się z diaspory babilońskiej (stąd określany również jako Hillel Babilończyk) i pochodził z rodu Dawida.Osoba Hillela obrosła w liczne anegdoty, w których podkreśla się jego łagodność. Był sławnym aforystą. Sformułował w formie negatywnej "złotą zasadę", która pozytywnie została wyrażona w ewangeliach synoptycznych. Jego szkoła prezentowała bardziej elastyczne podejście do Tory niż rygorystyczna szkoła Szammaja. Ostatecznie judaizm przyjął właśnie wykładnię Hillela za obowiązującą. Późniejsza tradycja przypisuje to wyrokowi głosu z nieba (bat kol).W odróżnieniu od Szammaja, dla którego najważniejsze było skrupulatne przestrzeganie szczegółowych nakazów Prawa, dla Hillela Starszego istotą Tory był jej duch. Jego interpretacja Pięcioksięgu była bardziej ludzka i uniwersalistyczna. Pragnął, by wszyscy Żydzi i nawróceni mieli możliwość przestrzegania Prawa (rygorystyczne podejście np. do sprawy czystości i nieczystości, poważnie utrudniało biednym ludziom dążenie do świętości). "Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe: to cała Tora. Reszta jest komentarzem – idź i poznaj go." – odpowiedział poganinowi, który oświadczył, że zostanie żydem, o ile może być nauczony Tory stojąc na jednej nodze. Z jego imieniem wiążą się szczególnie trzy istotne rozstrzygnięcia: zabicie baranka paschalnego może być dokonane nawet gdy Pascha przypada w szabat do umowy kredytowej można dołączyć klauzulę umożliwiającą odebranie długu mimo roku szabatowego. (każdy siódmy rok wedle Pwt. 15, 1-11 anulował zaciągnięte długi). Wybieg ten nazywa się prozbul lub prosbole stworzenie siedmiu zasad (middot), które umożliwiały wyprowadzenie z istniejącego prawa dalszych rozstrzygnięć, co było podstawą dalszego rozwoju halachy.== Przypisy ==ml:ഹില്ലല്‍
 • Hillel (Babilonia, 60 a.C. circa – Gerusalemme, 7) fu un rabbino ebreo, primo dei tannaim, i Maestri della Mishnah, che visse a Gerusalemme al tempo di Erode il Grande. Noto come Hillel il Vecchio e da non confondere con l'omonimo Hillel l'amorà, Maestro della Ghemarà, a lui successivo.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 229504 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9106 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 81 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107304985 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:article
 • HILLEL
prop-fr:author
prop-fr:mort
 • 10 (xsd:integer)
prop-fr:naissance
 • -110 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Hillel_Hazaken
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Hillel Ha Zaken (הלל הזקן, Hillel l'Ancien, Ha Zaken étant un titre honorifique, décerné aux membres de l'assemblée des Anciens et du Sanhédrin, comme plus tard Rebbi) était un Sage et dirigeant religieux qui vécut à Jérusalem au temps d'Hérode et de l'empereur Auguste.D'un point de vue historique, il est la première personnalité distincte de la tradition talmudique. ↑ « Hillel » sur l'Encyclopædia Britannica
 • Hillél (héberül הלל, más névváltozatokban Hilél, Hazakén; Babilónia, i. e. 110 körül – Jeruzsálem, i. sz. 10) híres ókori talmudi mester, tanító, iskolaalapító, a zsidó történelem egyik legfontosabb alakja. Neve jelentése magyarul „az öreg”.
 • Hilel, o Ancião, (em hebraico: הלל; c. 60 a.C. - c. 9) é o nome pelo qual é conhecido um célebre líder cabalista, que viveu durante o reinado de Herodes, o Grande na época do Segundo Templo. Estudioso respeitado em seu tempo, Hilel é associado à diversos ensinamentos da Mishná e do Talmud, tendo fundado uma escola (Beit Hilel) para ensino de mestres.
 • Hillel (Babilonia, 60 a.C. circa – Gerusalemme, 7) fu un rabbino ebreo, primo dei tannaim, i Maestri della Mishnah, che visse a Gerusalemme al tempo di Erode il Grande. Noto come Hillel il Vecchio e da non confondere con l'omonimo Hillel l'amorà, Maestro della Ghemarà, a lui successivo.
 • Гиллель (Хиллел Вавилонянин или Хиллел ха-Закен, ивр. הִלֵּל‎; 75 до н. э.(0-75), Вавилония — около 5-10 г.) — наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Храма.Родился в Вавилонии. Происходил из дома Давидова, но был чрезвычайно беден и, добывая себе пропитание, работал дровосеком.
 • Hillel I de Oudere (ca. 50 v.Chr. - ca. 10 n.Chr.) was een joods wetgeleerde en afstammeling van koning David. Hij was de stichter van één van de beroemdste joodse leerscholen, de School van Hillel.Hillel was samen met rabbi Sjammai één van de laatste Zugot ("Paren"), dat wil zeggen hoofden van de rechtbanken van de Farizeeën. Hij vervulde zijn ambt ten tijde van koning Herodes de Grote. Van Hillel wordt gezegd dat hij de oeroude joodse spreuken en overleveringen uit Babylon verzamelde.
 • Hillel (הלל) (born Babylon traditionally c. 110 BCE, died 7 CE in Jerusalem) was a famous Jewish religious leader, one of the most important figures in Jewish history. He is associated with the development of the Mishnah and the Talmud.
 • Hillel (K. a. 70-10), judutar maisu eta errabino bat izan zen, idatzitako legearen interpretazioa sistematizatu zuen lehen aditua. Talmudaren arabera, Babilonian jaio zen. Bere heziketa aurreratua, Jerusalemen jaso zuen, non judutar legeari buruzko autoritate bat bihurtu zen, honen ondorioz, bere kontseilu erlijiosoko buruzagi aukeratua izan zelarik.
 • Hillel (הלל), zwany Starszym (przełom I w. p.n.e. i I w. n.e.) – wpływowy żydowski autorytet prawny, stworzył własną szkołę interpretacyjną, przeciwstawianą szkole współczesnego mu Szammaja Starszego (ok. 50 r. p.n.e. – 30 r. n.e.), z którym tworzy ostatnią zugot. Prawdopodobnie wywodził się z diaspory babilońskiej (stąd określany również jako Hillel Babilończyk) i pochodził z rodu Dawida.Osoba Hillela obrosła w liczne anegdoty, w których podkreśla się jego łagodność. Był sławnym aforystą.
 • Hilel (bahasa Ibrani: הלל; bahasa Inggris: Hillel the Elder; lahir di Babilon menurut tradisi ~ tahun 110 SM, mati tahun 10 M di Yerusalem) adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang termasyhur, salah satu tokoh paling penting dalam sejarah orang Yahudi. Ia dikaitkan dengan pengembangan Mishnah dan Talmud.
 • Hilel o Hillel, llamado el Viejo (ha-zaqen) o el Sabio (c. 70 a. C.-10 d. C.) fue un rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la ley escrita. Nació, según el Talmud, en Babilonia. Recibió su avanzada formación en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía, por lo que fue elegido jefe de su consejo religioso.
 • Hillel (der Ältere oder der Alte; hebr. הלל הזקן, Hillel ha-zaqen; * um 110 v. Chr.; † um 9 n. Chr.) war einer der bedeutendsten pharisäischen Rabbiner aus der Zeit vor der Zerstörung des zweiten Tempels, Vorsteher des Sanhedrin und Gründer einer Schule zur Auslegung der Schrift, auf den sich Juden bis heute oft berufen. Rabbi Hillel kam in seiner Jugend aus Babylonien nach Jerusalem und wurde später Oberhaupt der nach ihm benannten Schule, Bet Hillel.
 • Хилел (на иврит: הִלֵּל) според фарисейската равинска традиция е най-значимия законоучител и тълкувател на Тората в периода на Втория храм.Легендарни сведения го препредават като изключително беден дървосекач, но умствено надарен човек, който благодарение на трудолюбието и любознателността си се издига до водач/глава (наси) на Синедриона в Ерец Израел.
rdfs:label
 • Hillel Hazaken
 • Hilel
 • Hilel
 • Hilel, o Ancião
 • Hillel
 • Hillel
 • Hillel
 • Hillel
 • Hillel
 • Hillel the Elder
 • Hillél
 • Гиллель
 • Хилел
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of