Hikikomori (引き篭り, Hikikomori?) est un mot japonais désignant une pathologie psychosociale et familiale touchant principalement des adolescents ou de jeunes adultes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés chez leurs parents, le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en refusant toute communication, même avec leur famille, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels, d'après les spécialistes.Ni grabataires, ni autistes, ni retardés mentaux, ils se sentent accablés par la société.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Hikikomori (引き篭り, Hikikomori?) est un mot japonais désignant une pathologie psychosociale et familiale touchant principalement des adolescents ou de jeunes adultes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés chez leurs parents, le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en refusant toute communication, même avec leur famille, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels, d'après les spécialistes.Ni grabataires, ni autistes, ni retardés mentaux, ils se sentent accablés par la société. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir accomplir leurs objectifs de vie et réagissent en s'isolant de la société.
 • Hikikomori (ひきこもり of 引き篭り; vertaling: sociale terugtrekking) is een Japans fenomeen waarbij een persoon, meestal een jongere (student), zich sociaal volledig terugtrekt. Hoewel dit verschijnsel in Japan als een uniek syndroom wordt gezien denkt men dat het wereldwijd voorkomt. In andere landen wordt er eerder een andere benaming aan gegeven, zoals sociale fobie, ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, autismespectrumstoornis, agorafobie, burn-out of depressie.Sjabloon:Bron? Volgens schattingen van de Japanse overheid in 2010 zijn er mogelijk 3,6 miljoen Japanners die zich op zo'n manier hebben teruggetrokken.Het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn definieert hikikomori als mensen die weigeren hun huis te verlaten, en zich zo gedurende meer dan zes maanden van de maatschappij isoleren. De psychiater Tamaki Saitō definieert hikikomori als "Een staat ... waarbij de persoon zich opsluit in zijn huis, en gedurende zes maanden of langer niet aan het sociale leven deelneemt, maar geen ander psychologisch probleem als voornaamste oorzaak lijkt te hebben".Meer recent hebben onderzoekers zes specifieke criteria geformuleerd die vereist zijn als diagnose van hikikomori: het grootste deel van de dag en vrijwel elke dag binnenshuis doorbrengen; duidelijke en persistente vermijding van sociale situaties; symptomen die significant verstorend werken op de normale routine van de persoon, zijn bezigheden of (academisch) functioneren, zo zijn sociale activiteiten of relaties; het teruggetrokken zijn als egosyntonie zien; een duur van ten minste zes maanden; geen andere mentale stoornissen die de sociale terugtrekking en mijding veroorzaken.Een aan hikikomori lijdend persoon trekt zich sociaal volledig terug van zijn familie, vrienden en andere contacten doordat hij de grote prestatiedruk van zijn omgeving, zoals op school en in de Japanse maatschappij, niet of nauwelijks meer aankan.Sjabloon:Bron?De meest voorkomende manier van terugtrekken bij hikikomori is het zichzelf opsluiten in de eigen kamer om hier voor langere tijd niet meer uit te komen. De patiënt brengt hier de dagen door achter zijn computer waar hij bijvoorbeeld eindeloos spelletjes op speelt of op het internet surft. De patiënt kan ook andere (eenzelvige) hobby's hebben waar hij zijn dag mee vult. De (meestal radeloze) ouders willen hun zoon/dochter in leven houden en geven de patiënt gewoonlijk te eten door het voedsel voor zijn/haar deur te zetten, waarna het ongezien wordt weggehaald.Sjabloon:Bron?Het verschijnsel hikikomori komt in Japan bij jongens vaker voor. De verhouding is ongeveer 3 jongens op 1 meisje.Sjabloon:Bron?
 • Hikikomori (ひきこもり/引き篭り, Hikikomori?, letteralmente “stare in disparte, isolarsi”, dalle parole hiku “tirare” e komoru “ritirarsi”) è un termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Tali scelte sono causate da fattori personali e sociali di varia natura. Tra questi, la particolarità del contesto familiare in Giappone, caratterizzato dalla mancanza di una figura paterna e da un'eccessiva protettività materna, la grande pressione della società giapponese verso autorealizzazione e successo personale, cui l'individuo viene sottoposto fin dall'adolescenza. Il termine hikikomori si riferisce sia al fenomeno sociale in generale, sia a coloro che appartengono a questo gruppo sociale. Il percorso terapeutico, che può durare da pochi mesi a diversi anni, consiste nel trattare la condizione come un disturbo mentale (con sedute di psicoterapia e assunzione di psicofarmaci) oppure come problema di socializzazione, stabilendo un contatto con i soggetti colpiti e cercando di migliorarne la capacità di interagire. Il fenomeno, già presente in Giappone dalla seconda metà degli anni ottanta, ha incominciato a diffondersi negli anni duemila anche negli Stati Uniti e in Europa.
 • Hikikomori (ひきこもり o 引き篭り, Hikikomori? literalmente "apartarse, estar recluido", i.e., "aislamiento social agudo") es un término japonés para referirse al fenómeno social que las personas apartadas han escogido abandonar la vida social; a menudo buscando grados extremos de aislamiento y confinamiento, debido a varios factores personales y sociales en sus vidas.El término hikikomori se refiere al fenómeno sociológico, como también a las personas que pertenecen a este grupo social. En la terminología occidental, este grupo puede incluir individuos que sufren de fobia social o problemas de ansiedad social. Esto también puede ser originado por agorafobia, trastorno de personalidad por evitación o timidez extrema.
 • 引きこもり(引き籠もり、ひきこもり)とは、仕事や勉強、人間関係など、日常生活から自発的に退避し、長期間におよぶ自宅、または自室への閉じこもりをもって、社会活動に参加しない状態が続くこと。
 • Хикикомори (яп. 引き篭もり, разг. сокр. хикки, букв. нахождение в уединении, то есть, «острая социальная самоизоляция») — японский термин, обозначающий подростков и молодёжь, отказывающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к крайней степени изоляции и уединения вследствие разных личных и социальных факторов. Такие люди не имеют работы и живут на иждивении родственников.
 • 히키코모리(일본어: 引き籠もり (ひきこもり))는 방이나 집 등의 특정 공간에서 나가지 못하거나 나가지 않는 사람과 그러한 현상 모두를 일컫는 일본의 신조어이다. 도지코모리(閉じこもり)라고도 하며, 2채널 등의 일본 인터넷 사이트에서는 '힛키'(ヒッキー)라고 줄여 부르기도 한다. 이와 같은 증상은 1970년대부터 도래 하였지만, 히키코모리의 개념은 2005년 일본의 정신과 의사 사이토 다마키가 자신의 저서를 통해 최초로 소개하였다. 일본에서 발생하는 문화의존증후군에 의한 증상 중 하나로 히키코모리는 질병이나 장애가 아니며 다양한 개인적·사회적 요인으로부터 비롯된 상태로 본다. 일본의 출판사 이와나미 쇼텐에서 간행하는 일본어 사전 고지엔의 2008년 1월 출간되는 여섯째 판에 ‘引き籠もり’라는 표제어로 최초 수록되었다. 대한민국에서는 우리말 다듬기에서 폐쇄은둔족(閉鎖隱遁族)이라는 말로 다듬었으나, 보통 은둔형 외톨이(隱遁型-)라는 단어가 더 많이 사용된다.
 • Hikikomori (引きこもり, ひきこもり, atau 引き籠もり, arti harfiah: menarik diri, mengurung diri) adalah istilah Jepang untuk fenomena di kalangan remaja atau dewasa muda di Jepang yang menarik diri dan mengurung diri dari kehidupan sosial. Istilah hikikomori merujuk kepada fenomena sosial secara umum sekaligus sebutan untuk orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok sosial ini.Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, definisi hikikomori adalah orang yang menolak untuk keluar dari rumah, dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat dengan terus menerus berada di dalam rumah untuk satu periode yang melebihi enam bulan. Menurut psikiater Tamaki Saitō, hikikomori adalah "Sebuah keadaan yang menjadi masalah pada usia 20-an akhir, berupa mengurung diri sendiri di dalam rumah sendiri dan tidak ikut serta di dalam masyarakat selama enam bulan atau lebih, tetapi perilaku tersebut tampaknya tidak berasal dari masalah psikologis lainnya sebagai sumber utama." Pada penelitian lebih mutakhir, enam kriteria spesifik diperlukan untuk "mendiagnosis" hikikomori: (1) menghabiskan sebagian besar waktu dalam satu hari dan hampir setiap hari tanpa meninggalkan rumah, (2) secara jelas dan keras hati menghindar dari situasi sosial, (3) simtom-simtom yang mengganggu rutinitas normal orang tersebut, fungsi pekerjaan (atau akademik), atau kegiatan sosial, atau hubungan antarpribadi, (4) merasa penarikan dirinya itu sebagai sintonik ego, (5) durasi sedikitnya enam bulan, dan (6) tidak ada ganguan mental lain yang menyebabkan putus sosial dan penghindaran.Meski tingkatan fenomena ini bervariasi, bergantung kepada individunya, sejumlah orang bertahan mengisolasi diri selama bertahun-tahun atau bahkan selama berpuluh-puluh tahun. Hikikomori sering bermula dari enggan sekolah (istilah Jepang futōkō (不登校) atau istilah sebelumnya: tōkōkyohi (登校拒否).
 • A hikikomori (japánul: ひきこもり vagy 引き籠もり) szó jelentése körülbelül az, hogy „elzárva lenni”, és egy alapvetően Japánban megfigyelhető, több évtizedes társadalmi jelenség – és a hozzá köthető emberek – megnevezése. A japán egészségügyi minisztérium hivatalosan is definiálta a fogalmat; minden olyan személy, aki elzárkózik otthonába, és több mint 6 hónapig fenntartja ezt az állapotot. A hikikomorik, vagy röviden csak hikky-k elbújnak a világ elől, és hónapokig, esetleg évekig (nagyon ritka esetekben akár több, mint egy évtizedig) szó szerint alig mozdulnak ki a lakásukból. Ezt alapvetően az emberektől, emberi kontaktustól, az esetleges negatív reakcióktól való félelmük okozza, ezért a biztonságérzetet, a külvilág kizárását választják. Ilyenkor is például csak élelmiszerért mennek el a legközelebbi nonstop kisboltba, jellemzően sötétedés után, rejtve a nappali tömeg elől.Tanulni, dolgozni nem járnak, ha mégis dolgoznának, az általában valamilyen nagyon egyszerű, otthonról is végezhető munka, vagy valami olyan, képesítést nem igénylő, de fizetett feladat, amihez minimális emberi kontaktus szükségeltetik. A hikikomorik vagy a szüleikkel élnek, vagy egy olcsóbb albérletben, utóbbi esetben a megélhetéshez szükséges pénz szülői forrásból és/vagy szociális juttatásokból származik. Idejüket olyan hétköznapi dolgokkal múlatják, mint a tévénézés, internetezés, videojátékozás, zenehallgatás, rajzolás, evés, és sok alvás, általában egyéni, sajátságos időbeosztás szerint. A Japánban közkeletű tévhitekkel ellentétben viszont nem minden hikikomori otaku is egyben, és ez fordítva sem jellemző.A visszahúzódás ezen formája nem kizárólag Japánra jellemző; amikor a BBC leadott egy műsort a hikikomorikról, több nézői visszajelzés is érkezett különböző nemzetiségű emberektől, akik közvetlen környezetükben találkoztak a jelenséggel.
 • Els Hikikomori (en japonés: ひきこもり o 引き篭り o 引きこもり) són adolescents i adults joves que es veuen aclaparats per la societat japonesa i se senten incapaços de complir els rols socials que s'esperen d'ells, reaccionant amb un aïllament social. Els hikikomori sovint refusen abandonar la casa dels seus pares i pot ser que es tanquin en una habitació durant mesos o fins i tot anys. Segons algunes estimacions, podria haver-hi un milió d'hikikomoris al Japó (un de cada deu homes joves). La majoria d'ells són homes, i molts són també fills primogènits.
 • Hikikomori (引き篭り, lit. isolado em casa?) é um termo de origem japonesa que designa um comportamento de extremo isolamento doméstico. Os hikikomori são pessoas geralmente jovens entre 15 a 39 anos que se retiram completamente da sociedade, evitando contato com outras pessoas.
 • Hikikomori (ひきこもり or 引き籠もり, Hikikomori, literally "pulling inward, being confined", i.e., "acute social withdrawal") is a Japanese term to refer to the phenomenon of reclusive adolescents or adults who withdraw from social life, often seeking extreme degrees of isolation and confinement. The term hikikomori refers to both the sociological phenomenon in general as well as to people belonging to this societal group. Hikikomori have been described as recluses, loners, or "modern-day hermits."
 • Als Hikikomori (jap. ひきこもり, 引き籠もり oder 引き篭り, „sich einschließen; gesellschaftlicher Rückzug“) werden in Japan Menschen bezeichnet, die sich freiwillig in ihrer Wohnung oder ihrem Zimmer einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft auf ein Minimum reduzieren. Der Begriff bezieht sich sowohl auf das soziologische Phänomen als auch auf die Betroffenen selbst, bei denen die Merkmale sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können.Obwohl akuter gesellschaftlicher Rückzug in Japan Jungen und Mädchen gleichermaßen zu betreffen scheint, sind es überwiegend männliche Personen, die mit ihrem Verhalten Besorgnis oder Aufmerksamkeit erregen. In Familien mit mehreren Kindern ist es am häufigsten der älteste Sohn.
 • Hikikomoriak (ひきこもり or 引き籠もり, Hikikomori, hitzez hitz "giltzapetuta"") Japoniako gizartean estuturik bizi eta gizartearen eginkizunak bete ezin dezaketen gazte eta helduez osaturiko taldea da. Hori dela eta, hikikomoriek gizartearengandik isolatzen dira. Halaber, gurasoen etxeetatik irteteari uko egiten diote eta haien logeletan erretiratzen dira denbora epe luzerako, batzuetan hilabete eta urteetako epeetara helduz.Hikikomori gehienak gizonak dira, eta Japoniak egin dituen azken kalkuluen arabera, Japoniako 10 gazteetatik 1ek egoera hau jasaten du.
 • Hikikomori (Japonca: ひきこもり veya 引き篭り) Japon kökenli bir çeşit hastalık. Japonca'da sözcük anlamı Elini ayağını çekmek olan bu sözcük, yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanını odasının içinde geçirenleri ifade etmektedir. Hüseyin Çağlayan'ın kapsül içinde yaşayan kadın konulu art-medya çalışması, bu hastalıktan ya da durumdan muzdarip olanların yaşantısını ve içinde bulundukları durumu çok iyi ifade etmektedir. Japon psikiyatr Tamaki Saitō'nun dünya tıp literatürüne kazandırdığı hastalığın tek müsebbibi bilgisayar değil. 90′lı yıllardan beri Japonya’da kendini ailesiyle yaşadığı evin bir bölümüne kapatıp sosyal yaşamı tamamen reddeden ergen ve gençleri tanımlamak için kullanılıyor.
 • "Hikikomori" (jap. 引きこもり). Słowo Hikikomori powstało w efekcie połączenia dwóch japońskich czasowników "Hiku" - wycofywać się, rezygnować, odchodzić itp. oraz "Komoru" - być w zamku i chronić się, pozostać w świątyni i modlić się, wejść i ukryć się, być w środku i nie wychodzić itp. Hikikomori, a właściwie "Shakaiteki Hikikomori" (ang. "Social Withdrawal", pl. "Wycofanie społeczne"),"jest to sytuacja, w której człowiek niemalże nieprzerwanie przebywa w domu i nie kontaktuje się ze społeczeństwem przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Trudno stwierdzić, że jest ona spowodowana przez chorobę psychiczną." Zdarza się, że niektóre przypadki cierpią z powodu zaburzeń i chorób psychicznych, lecz są one z reguły powodowane długotrwałym życiem poza obszarem społecznych interakcji oraz prowadzeniem specyficznego stylu życia.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 142662 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20082 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 57 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108884463 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Hikikomori (引き篭り, Hikikomori?) est un mot japonais désignant une pathologie psychosociale et familiale touchant principalement des adolescents ou de jeunes adultes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés chez leurs parents, le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en refusant toute communication, même avec leur famille, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels, d'après les spécialistes.Ni grabataires, ni autistes, ni retardés mentaux, ils se sentent accablés par la société.
 • 引きこもり(引き籠もり、ひきこもり)とは、仕事や勉強、人間関係など、日常生活から自発的に退避し、長期間におよぶ自宅、または自室への閉じこもりをもって、社会活動に参加しない状態が続くこと。
 • Хикикомори (яп. 引き篭もり, разг. сокр. хикки, букв. нахождение в уединении, то есть, «острая социальная самоизоляция») — японский термин, обозначающий подростков и молодёжь, отказывающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к крайней степени изоляции и уединения вследствие разных личных и социальных факторов. Такие люди не имеют работы и живут на иждивении родственников.
 • 히키코모리(일본어: 引き籠もり (ひきこもり))는 방이나 집 등의 특정 공간에서 나가지 못하거나 나가지 않는 사람과 그러한 현상 모두를 일컫는 일본의 신조어이다. 도지코모리(閉じこもり)라고도 하며, 2채널 등의 일본 인터넷 사이트에서는 '힛키'(ヒッキー)라고 줄여 부르기도 한다. 이와 같은 증상은 1970년대부터 도래 하였지만, 히키코모리의 개념은 2005년 일본의 정신과 의사 사이토 다마키가 자신의 저서를 통해 최초로 소개하였다. 일본에서 발생하는 문화의존증후군에 의한 증상 중 하나로 히키코모리는 질병이나 장애가 아니며 다양한 개인적·사회적 요인으로부터 비롯된 상태로 본다. 일본의 출판사 이와나미 쇼텐에서 간행하는 일본어 사전 고지엔의 2008년 1월 출간되는 여섯째 판에 ‘引き籠もり’라는 표제어로 최초 수록되었다. 대한민국에서는 우리말 다듬기에서 폐쇄은둔족(閉鎖隱遁族)이라는 말로 다듬었으나, 보통 은둔형 외톨이(隱遁型-)라는 단어가 더 많이 사용된다.
 • Hikikomori (引き篭り, lit. isolado em casa?) é um termo de origem japonesa que designa um comportamento de extremo isolamento doméstico. Os hikikomori são pessoas geralmente jovens entre 15 a 39 anos que se retiram completamente da sociedade, evitando contato com outras pessoas.
 • Hikikomori (ひきこもり or 引き籠もり, Hikikomori, literally "pulling inward, being confined", i.e., "acute social withdrawal") is a Japanese term to refer to the phenomenon of reclusive adolescents or adults who withdraw from social life, often seeking extreme degrees of isolation and confinement. The term hikikomori refers to both the sociological phenomenon in general as well as to people belonging to this societal group. Hikikomori have been described as recluses, loners, or "modern-day hermits."
 • A hikikomori (japánul: ひきこもり vagy 引き籠もり) szó jelentése körülbelül az, hogy „elzárva lenni”, és egy alapvetően Japánban megfigyelhető, több évtizedes társadalmi jelenség – és a hozzá köthető emberek – megnevezése. A japán egészségügyi minisztérium hivatalosan is definiálta a fogalmat; minden olyan személy, aki elzárkózik otthonába, és több mint 6 hónapig fenntartja ezt az állapotot.
 • Hikikomori (ひきこもり/引き篭り, Hikikomori?, letteralmente “stare in disparte, isolarsi”, dalle parole hiku “tirare” e komoru “ritirarsi”) è un termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Tali scelte sono causate da fattori personali e sociali di varia natura.
 • Hikikomori (japonsky ひきこもり nebo 引き籠もり, doslova „odtrhnuvší se“) je japonský termín označující jedince, kteří se z různých důvodů vyhýbají lidské společnosti. Dle japonské úřední definice je hikikomori člověk, který se ve svém domově (často jen pokoji v domě svých rodičů) izoluje od lidské společnosti na dobu delší než šest měsíců. Trvání odloučení se ale samozřejmě různí případ od případu, může trvat i roky, ve vzácných případech i desetiletí.
 • Hikikomori (Japonca: ひきこもり veya 引き篭り) Japon kökenli bir çeşit hastalık. Japonca'da sözcük anlamı Elini ayağını çekmek olan bu sözcük, yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanını odasının içinde geçirenleri ifade etmektedir. Hüseyin Çağlayan'ın kapsül içinde yaşayan kadın konulu art-medya çalışması, bu hastalıktan ya da durumdan muzdarip olanların yaşantısını ve içinde bulundukları durumu çok iyi ifade etmektedir.
 • Als Hikikomori (jap. ひきこもり, 引き籠もり oder 引き篭り, „sich einschließen; gesellschaftlicher Rückzug“) werden in Japan Menschen bezeichnet, die sich freiwillig in ihrer Wohnung oder ihrem Zimmer einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft auf ein Minimum reduzieren.
 • Hikikomori (ひきこもり o 引き篭り, Hikikomori? literalmente "apartarse, estar recluido", i.e., "aislamiento social agudo") es un término japonés para referirse al fenómeno social que las personas apartadas han escogido abandonar la vida social; a menudo buscando grados extremos de aislamiento y confinamiento, debido a varios factores personales y sociales en sus vidas.El término hikikomori se refiere al fenómeno sociológico, como también a las personas que pertenecen a este grupo social.
 • Hikikomori (引きこもり, ひきこもり, atau 引き籠もり, arti harfiah: menarik diri, mengurung diri) adalah istilah Jepang untuk fenomena di kalangan remaja atau dewasa muda di Jepang yang menarik diri dan mengurung diri dari kehidupan sosial.
 • Hikikomoriak (ひきこもり or 引き籠もり, Hikikomori, hitzez hitz "giltzapetuta"") Japoniako gizartean estuturik bizi eta gizartearen eginkizunak bete ezin dezaketen gazte eta helduez osaturiko taldea da. Hori dela eta, hikikomoriek gizartearengandik isolatzen dira.
 • Els Hikikomori (en japonés: ひきこもり o 引き篭り o 引きこもり) són adolescents i adults joves que es veuen aclaparats per la societat japonesa i se senten incapaços de complir els rols socials que s'esperen d'ells, reaccionant amb un aïllament social. Els hikikomori sovint refusen abandonar la casa dels seus pares i pot ser que es tanquin en una habitació durant mesos o fins i tot anys. Segons algunes estimacions, podria haver-hi un milió d'hikikomoris al Japó (un de cada deu homes joves).
 • Hikikomori (ひきこもり of 引き篭り; vertaling: sociale terugtrekking) is een Japans fenomeen waarbij een persoon, meestal een jongere (student), zich sociaal volledig terugtrekt. Hoewel dit verschijnsel in Japan als een uniek syndroom wordt gezien denkt men dat het wereldwijd voorkomt.
 • "Hikikomori" (jap. 引きこもり). Słowo Hikikomori powstało w efekcie połączenia dwóch japońskich czasowników "Hiku" - wycofywać się, rezygnować, odchodzić itp. oraz "Komoru" - być w zamku i chronić się, pozostać w świątyni i modlić się, wejść i ukryć się, być w środku i nie wychodzić itp. Hikikomori, a właściwie "Shakaiteki Hikikomori" (ang. "Social Withdrawal", pl.
rdfs:label
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Hikikomori
 • Хикикомори
 • 引きこもり
 • 히키코모리
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:thème of
is foaf:primaryTopic of