L'hidalgo (en espagnol) était, en Castille et puis au royaume d’Espagne, tout comme en Amérique hispanique, un membre de la petite noblesse, sans autre titre spécifique, héritier par le sang de cette noblesse de ses ancêtres, l’équivalent du français gentilhomme, de l’italien gentiluomo, ou de l’anglais gentleman.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'hidalgo (en espagnol) était, en Castille et puis au royaume d’Espagne, tout comme en Amérique hispanique, un membre de la petite noblesse, sans autre titre spécifique, héritier par le sang de cette noblesse de ses ancêtres, l’équivalent du français gentilhomme, de l’italien gentiluomo, ou de l’anglais gentleman. En effet, le terme gentilhombre a en langue castillane un tout autre sens.[Lequel ?] es:Gentilhombre Le mot hidalgo désigne donc, en Castille, toute personne appartenant a la noblesse simple, qui n’était pas roturière.En Castille, le terme hidalguia s’impose au XIIIe siècle pour désigner l’ensemble des membres de la petite noblesse de sang. Le terme a été importé au Portugal au XVe siècle, sous Alphonse V, lors de sa réforme centralisatrice de la maison royale portugaise, où il a pris le nom de fidalgo, à ne pas confondre avec hidalgo, puisque le sens des deux mots est très différent : au Portugal, le titre de fidalgo fut réservé aux plus importants nobles de la cour, inscrits en deux ordres distincts sur les cahiers de la maison royale, et payés par le roi de par ce simple fait pour son service personnel, et celui de la Couronne, et à leurs descendants. Le terme portugais qui peut correspondre à celui de hidalgo est celui de infanção (littéralement : grand-enfant), le nom donné au Portugal jusqu’au XIVe siècle aux descendants des lignes puinées appauvries de ses rico-homens (riches-hommes).Le mot castillan hidalgo vient de fijodalgo ou fijodalgo, contraction de hijo ou fijo et de algo qui signifie « fils de quelque chose… ». Il s’applique très vite à l’ensemble du groupe nobiliaire qui jouit d’un même statut juridique se transmettant héréditairement (exemption fiscale, privilèges honorifiques et judiciaires comme le droit de ne pas être soumis aux châtiments corporels). Des droits similaires à ceux de cette hidalguia castillane se retrouvent chez les petits nobles appelés infanzones dans la partie castillane du royaume de Navarre.À la Couronne d'Aragon, c’est-à-dire surtout en Catalogne, des privilèges se ressemblant parfois sur certains côtés à ceux des hidalgos de Castille étaient garantis aux bourgeois les plus importants de certaines villes, cas à cas, ceux-ci étant dits « citoyens honorables » pour être les seuls pouvant gouverner leur cité (ciutadans honrats) et y avoir droit de vote aux institutions municipales. Ces privilèges des citoyens bourgeois au Moyen Âge, similaires à ceux des bourgeois citoyens municipaux des grandes villes d’Italie, ou du Portugal (cidadão), ne rendaient pourtant pas nobles les citoyens bourgeois, sauf par grâce spéciale du roi.
 • Een hidalgo is in Spanje iemand die tot de adel behoort. Een vergelijkbare titel in Portugal (en Galicië) was fidalgo.Het woord hidalgo is een verbastering van hijo de algo, zoon van iemand. Om als hidalgo erkend te worden moest men bewijzen dat alle vier de grootouders eveneens hidalgo waren. Bovendien kon een vorst de titel toekennen als beloning voor een bewezen dienst. Ook was iedereen geboren in Biskaje automatisch hidalgo.In Spanje bestaat de adel uit twee groepen, de Grandes de España (zoals markiezen en hertogen) en de hidalgo. Daar het de laagste adellijke rang was, profiteerde een hidalgo niet van alle voordelen van de adeldom, maar één van de voordelen was vrijstelling van belastingen en andere heffingen. Aangezien steeds meer mensen tot de hidalgo-stand werden verheven, kwam de titel in steeds minder hoog aanzien te staan, totdat het gebruik ervan in de 19e eeuw gaandeweg verdween.De bekendste hidalgo is het fictieve personage Don Quichot van La Mancha. Ook veel conquistadores waren hidalgos.
 • Kaparea nahiz aitoren seme edo alaba izan ez, hainbat pribilegioren jabe zen pertsona librea izan zen.Kaparetasuna errekonkistan jaio eta Iberiar Penintsulan baino ez zen existitzen. X. mendean "infantzoiak" sortu ziren zaldunen (orduko latinez miles) baliokidea izanik. XII. mendean maila sozial hau itxi eta errekonkistutako herrietan sorturiko zaldunak kapare bilakatu ziren eta baita izena (orduko gaztelaniaz: fijodalgo edo fidalgo) sortu ere.Ondasun askorik ez zuten noble hauek ez zituzten zergak ordaintzen eta armak eramateko eskubidea zuten baina, ekonomikoki, petxerok beste diru zeukaten. Denboraren poderioz, gizarte klase honek Espainiako iparraldean gehiengoa osatu zuen (adibidez, 1740an Kantabrian biztanleriaren %90a baino gehiago osatzen zuten).Hego Euskal Herrian, berriz, foruen arabera, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanle guztiak kapareak ziren, hots, libreak, soldadutza eta zergetatik askeak eta eskubide politikoen jabeak. Doktrina honek kaparetasun unibertsala izena du.
 • Il concetto di hidalgo e fidalgo (in castigliano antico, termine comune nella letteratura) ha la sua origine in Spagna e Portogallo (diffusosi poi anche nell'America ispanica) ed è sinonimo di nobile, sebbene colloquialmente si utilizzi il termine per riferirsi alla nobiltà non titolata. Hidalgo fa riferimento a hijo de algo o hijo de alguien (lett. "figlio di qualcuno"). In questo contesto algo significa "ricco" o "ricchezza", e pertanto, dapprincipio, era sinonimo di ricohombre (letteralmente uomo ricco), ma che verrà a designare in seguito una nobiltà che stava tra quella superiore dei ricoshombres e quella inferiore dei caballeros.La hidalguía dava diritto a una serie di privilegi e distinzioni sociali, talché gli hidalgos erano esentati dal pagare le tasse, ma non necessariamente possedevano beni immobili.L'attributo veniva trasmesso di padre in figlio per linea maschile.Gli hidalgos erano i secondogeniti di una famiglia; diventavano conquistadores perché a loro non spettava l'eredità della famiglia.
 • Hidalgo és un concepte espanyol, pròpiament castellà, i es refereix al noble que estava exempt del pagament de tributs. Des del segle VII es troben en la que més tard seria Castella els termes fijodalgo i fidalgo, d'on arriba a l'edat mitjana com hijodalgo i hidalgo, mantenint-se la paraula fidalgo en portuguès, encara que amb característiques distintes. La seva característica fonamental era el caràcter de noblesa sense béns, però exempts de les càrregues i tributs que pagaven els plebeus (pecheros). A Astúries, els hidalgos van arribar a ser gairebé un 80% de la població. Per a ser reconegut com a hidalgo solariego, calia justificar que els quatre avis havien estat hidalgos. Els altres eren tractats de manera sovint despectiva i se'ls apartava dels actes socials i de participar en germanors. Aquests eren els recent nomenats per algun servei o tasca i molts dels quals estudiaven a les universitats. En els seus inicis, el títol va sorgir com un reconeixement. Però al llarg dels anys, el seu ús es va anar estenent en forma descontrolada i els monarques, en canvi d'algun benefici econòmic personal, nomenaven hidalgos a qui els resultava convenient. Fou amb l'arribada de la Il·lustració i els Borbons que va començar una reforma en profunditat de la hisenda pública, una de les quals fou la limitació d'aquest tipus de nomenaments, ja que en aquells dies més de mig milió de persones gaudia d'exempcions tributàries basades en aquest títol. Amb el pas del temps la figura es va anar diluint fins a desaparèixer per complet en el primer terç del segle XIX.El tractament d'Hidalgo, originariament propi de la corona de Castellà, s'exportà a la resta de regnes hispànics amb l'arribada dels Borbons a Espanya. A Mallorca, per exemple, durant la segona meitat del segle XVIII i principis del segle XIX s'expediren certificats d'hidalguia, normalment a persones que tradicionalment formaven part de la mà major del braç reial, és a dir, terratinents, juristes, ciutadans honrats i també mercaders, amb la qual cosa el sistema nobiliari s'equiparà al castellà.En nombroses obres de la literatura, entre elles el Quixot o el Lazarillo, es parla de la figura del hidalgo com la d'una persona digna de compassió, ja que sent pobre (per no tenir béns) havia de viure d'acord amb l'honor del seu càrrec. Posteriorment la figura va anar tenint tints humorístics i despectius, en ser vistos com a falsos nobles, persones preocupades només per les aparences,pt:Fidalgo
 • An hidalgo (Spanish: [iˈðalɣo]) or fidalgo (Portuguese: [fiˈðaɫɣu], Galician: [fiˈðalɣo]) is a member of the Spanish and Portuguese nobility. In popular usage it has come to mean the non-titled nobility. Hidalgos were exempt from paying taxes, but did not necessarily own real property. The feminine is hidalga in Spanish and fidalga in Portuguese and Galician.
 • 이달고(스페인어: Hidalgo)는 스페인과 포르투갈에서 귀족 신분을 지칭하는 낱말이다. 주로 작위가 없는 귀족을 뜻한다. 부동산의 소유 여부와 관계 없이 세금을 면제 받았다. 여성은 이달가(Hidalga)라고 하였다.
 • Az hidalgo (ejtsd: [idálgo], spanyol szóösszetétel az hijo de algo kifejezésből – a középkorban hijodalgo, illetve óspanyol fijodalgo, fidalgo – „valaki fia”) nemesi származású, bizonyos kiváltságokat élvező középkori spanyolok címe.
 • El concepto de hidalgo, fidalgo (en castellano antiguo, y común en literatura) e infanzón tiene su origen en España y Portugal y es sinónimo de noble, aunque coloquialmente se utilice el término para referirse a la nobleza no titulada. Hace referencia a hijo de algo o hijo de alguien. La palabra algo en este contexto denota “rico” o “riqueza”, y por lo tanto, en un principio, era sinónimo de ricohombre.El censo de 1787 contaba en España 722.794 hidalgos sobre una población de 9.307.804: un 7,7 % del total.
 • Ида́льго (исп. hidalgo от hijo de algo — букв. «сын чего-то») — в средневековой Испании человек, происходящий из благородной семьи и получающий свой особый статус по наследству, передававшийся только по мужской линии. Для доказательства принадлежности к идальго требовалось привести пять свидетелей, которые бы подтвердили, что прадед этого человека имел подобный статус; не менее трех человек из свидетелей должны были также быть идальго. Обладатели этого статуса освобождались от многих налогов, не могли быть подвергнуты казням, считавшимся позорными, — повешение, сожжение, четвертование, растерзание животными. Лишить идальго его статуса было невозможно. С XV в. термин «идальго» фактически стал заменой термину «кабальеро». В Португалии титул имел название «фидалгу» (порт. fidalgo).
 • Hidalgo [iˈðalɣo] nennt man seit dem Mittelalter in Spanien den aus alten christlichen Familien stammenden Adel ohne besonderen Titel. Das Wort ist eine Abwandlung von hijo de algo, sinngemäß „Sohn von [einer Familie mit] Besitz“. algo ist abgewandelt von lateinisch aliquod „etwas“. Das entsprechende Pendant in Portugal ist der Fidalgo (von filho de algo). Man unterscheidet Hidalgos de sangre – geborene, und Hidalgos de privilegio – von denen der Adel aus Gnaden gewonnen oder gekauft worden ist. Hinsichtlich der staatlichen Rechte standen Hidalgos früher mit den Caballeros (Rittern) und Escuderos (Schildträgern oder Adligen im Dienst eines Großen) auf einer Linie.Die Hidalgos beteiligten sich maßgeblich an der vom 8. bis 15. Jahrhundert dauernden Reconquista (Rückeroberung) der Iberischen Halbinsel gegen die muslimischen Eroberer. Nach der Entdeckung Amerikas fuhren viele nachgeborene Söhne als Konquistadoren in die Neue Welt und nahmen während des 16. und 17. Jahrhunderts an der Eroberung und Besiedelung Amerikas teil.Eine Parodie auf das gegen Ende des 16. Jahrhunderts als überholt geltende Rittertum der Hidalgos repräsentiert die Romanfigur Don Quijote von Miguel de Cervantes.Im gewöhnlichen Leben werden die Hidalgos mit dem Vornamen, dem der Titel Don oder Doña vorgesetzt wird, genannt. Obwohl Spanien aktuell eine Monarchie ist, unterliegt der untitulierte Adelsstand, also die Hidalgos, keiner direkten staatlichen Kontrolle. Die Nachkommen der Hidalgos sind aber dennoch in der Königlich Spanischen Adelskorporation, der Real Asociación de Hidalgos de España zusammengeschlossen, die über die Einhaltung des historischen Adelsrechts wacht. Die Mitglieder werden persönlich in einer Adelsmatrikel geführt. Dieser Adelsverband ist Mitglied im Dachverband der europäischen Adelsverbände (C.I.L.A.N.E.).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 627516 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10241 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 47 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109561575 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'hidalgo (en espagnol) était, en Castille et puis au royaume d’Espagne, tout comme en Amérique hispanique, un membre de la petite noblesse, sans autre titre spécifique, héritier par le sang de cette noblesse de ses ancêtres, l’équivalent du français gentilhomme, de l’italien gentiluomo, ou de l’anglais gentleman.
 • An hidalgo (Spanish: [iˈðalɣo]) or fidalgo (Portuguese: [fiˈðaɫɣu], Galician: [fiˈðalɣo]) is a member of the Spanish and Portuguese nobility. In popular usage it has come to mean the non-titled nobility. Hidalgos were exempt from paying taxes, but did not necessarily own real property. The feminine is hidalga in Spanish and fidalga in Portuguese and Galician.
 • 이달고(스페인어: Hidalgo)는 스페인과 포르투갈에서 귀족 신분을 지칭하는 낱말이다. 주로 작위가 없는 귀족을 뜻한다. 부동산의 소유 여부와 관계 없이 세금을 면제 받았다. 여성은 이달가(Hidalga)라고 하였다.
 • Az hidalgo (ejtsd: [idálgo], spanyol szóösszetétel az hijo de algo kifejezésből – a középkorban hijodalgo, illetve óspanyol fijodalgo, fidalgo – „valaki fia”) nemesi származású, bizonyos kiváltságokat élvező középkori spanyolok címe.
 • Ида́льго (исп. hidalgo от hijo de algo — букв. «сын чего-то») — в средневековой Испании человек, происходящий из благородной семьи и получающий свой особый статус по наследству, передававшийся только по мужской линии. Для доказательства принадлежности к идальго требовалось привести пять свидетелей, которые бы подтвердили, что прадед этого человека имел подобный статус; не менее трех человек из свидетелей должны были также быть идальго.
 • El concepto de hidalgo, fidalgo (en castellano antiguo, y común en literatura) e infanzón tiene su origen en España y Portugal y es sinónimo de noble, aunque coloquialmente se utilice el término para referirse a la nobleza no titulada. Hace referencia a hijo de algo o hijo de alguien.
 • Hidalgo és un concepte espanyol, pròpiament castellà, i es refereix al noble que estava exempt del pagament de tributs. Des del segle VII es troben en la que més tard seria Castella els termes fijodalgo i fidalgo, d'on arriba a l'edat mitjana com hijodalgo i hidalgo, mantenint-se la paraula fidalgo en portuguès, encara que amb característiques distintes.
 • Il concetto di hidalgo e fidalgo (in castigliano antico, termine comune nella letteratura) ha la sua origine in Spagna e Portogallo (diffusosi poi anche nell'America ispanica) ed è sinonimo di nobile, sebbene colloquialmente si utilizzi il termine per riferirsi alla nobiltà non titolata. Hidalgo fa riferimento a hijo de algo o hijo de alguien (lett. "figlio di qualcuno").
 • Hidalgo [iˈðalɣo] nennt man seit dem Mittelalter in Spanien den aus alten christlichen Familien stammenden Adel ohne besonderen Titel. Das Wort ist eine Abwandlung von hijo de algo, sinngemäß „Sohn von [einer Familie mit] Besitz“. algo ist abgewandelt von lateinisch aliquod „etwas“. Das entsprechende Pendant in Portugal ist der Fidalgo (von filho de algo).
 • Een hidalgo is in Spanje iemand die tot de adel behoort. Een vergelijkbare titel in Portugal (en Galicië) was fidalgo.Het woord hidalgo is een verbastering van hijo de algo, zoon van iemand. Om als hidalgo erkend te worden moest men bewijzen dat alle vier de grootouders eveneens hidalgo waren. Bovendien kon een vorst de titel toekennen als beloning voor een bewezen dienst.
 • Kaparea nahiz aitoren seme edo alaba izan ez, hainbat pribilegioren jabe zen pertsona librea izan zen.Kaparetasuna errekonkistan jaio eta Iberiar Penintsulan baino ez zen existitzen. X. mendean "infantzoiak" sortu ziren zaldunen (orduko latinez miles) baliokidea izanik. XII.
rdfs:label
 • Hidalgo (noblesse)
 • Hidalgo
 • Hidalgo (Adel)
 • Hidalgo (adel)
 • Hidalgo (nemesi cím)
 • Hidalgo (nobility)
 • Hidalgo (noble)
 • Hidalgo (titolo nobiliare)
 • Kapare
 • Идальго
 • 이달고
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:decoration of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activité of
is foaf:primaryTopic of