L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l’instant (l’« heure qu’il est »), y compris en sciences (« heure solaire » employé pour temps solaire).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l’instant (l’« heure qu’il est »), y compris en sciences (« heure solaire » employé pour temps solaire).
 • L'ora (indicata con h) è un'unità di misura del tempo pari a 3600 secondi, ovvero a 60 minuti. Un giorno è composto da 24 ore. In un giorno ci sono 1 440 minuti.L'ora non è un'unità di misura del SI, ma ne è accettato l'uso con il SI.
 • The hour (common symbol: h or hr) is a unit of measurement of time. In modern usage, an hour comprises 60 minutes, or 3,600 seconds. It is approximately 1/24 of a mean solar day.An hour in the Universal Coordinated Time (UTC) time standard can include a negative or positive leap second, and may therefore have a duration of 3,599 or 3,601 seconds for adjustment purposes.Although it is not a standard defined by the International System of Units, the hour is a unit accepted for use with SI, represented by the symbol h.
 • La hora es una unidad de tiempo que se corresponde con la vigésimo-cuarta parte de un día solar medio.Se utiliza para el tiempo civil y comprende 60 minutos o 3.600 segundos, aunque pequeñas irregularidades en la rotación de la Tierra hacen que sean necesarios ajustes. Dado que desde 1967 el segundo se mide a partir de propiedades atómicas muy precisas, para mantener los estándares de tiempo cercanos al día solar medio se utilizan segundos intercalares.En castellano el término hora no tiene abreviatura, pero sí se utiliza como indicación del momento en que sucede o se hace una cosa en relación con cada una de las veinticuatro partes en que se divide el día y se escribe con cifras, opcionalmente puede emplearse el símbolo h, y en ese caso debe escribirse sin punto y es invariable en plural. No obstante, en países americanos que tienen al castellano como su idioma principal, es común la abreviatura "hs." aunque se use para señalar un singular.
 • 24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanıla gelmiştir. Saatlerin zaman göstermek dışında da işlevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılışın örneği bombalarda ve fırınlarda görülebilir.
 • Думата „час“ има няколко значения: Единица за време. Един час е равен е на 3600 секунди. Подразделя се на 60 минути по 60 секунди. В денонощието има 24 часа. Текущото време от денонощието (00:52 UTC). На български се съобщава по следния начин: 00 часа и 52 минути. Часът още бива точен час (или кръгъл час), когато отмерването показва 0 минути за съответния час.Правилното изброяване на часовете е: 0 часа̀ - полунощ, 1 часа̀ - един час след полунощ и т.н. до 12 часа̀ на обед и т.н. до 24 часа̀ отново в полунощ. 0 часа и 24 часа съвпадат и са един и същи час. В говоримия език е прието също денонощието да се дели на сутрин, предиобед и т. н. - казва се "7 часа̀ сутринта", "11 часа̀ преди обед", "2 часа̀ следобед", "8 часа̀ вечерта".Благодарение на документираните доказателства за използване на слънчеви часовници в Египет, повечето историци смятат, че именно древноегипетската цивилизация е първата, която дели денят на по-малки части. Първите слънчеви часовници представляват просто забити в земята пръти, по дължината и посоката на сянката на които се съди за времето. Около 1500 г. пр. Хр. египтяните изобретяват по-съвършен слънчев часовник. Той има форма на буквата Т и е градуиран така, че да разделя времето между изгрев и залез слънце на 12 части. Това делене отразява използваната в Египет дванадесетична бройна система – важността на числото 12 обикновено се свързва или с факта, че толкова е броят на лунните цикли в рамките на една година 1 , или с броя на фалангите на пръстите на едната ръка (по три на всеки от четирите пръста, като не се смята палеца), което позволява с помощта на палеца да броим лесно от 1 до 12 2 . Следващото поколение слънчеви часовници вероятно формира първата представа за това, което днес ние наричаме час. Въпреки че часовете в рамките на определен ден били приблизително равни, тяхната продължителност се променяла в течение на годината, като летните часове били много по-дълги от зимните.При положение, че не са разполагали с изкуствени източници на светлина, хората от онези епохи разглеждали денят и нощта по-скоро като две противоположности, а не като части на едно и също денонощие. При невъзможността да използват слънчевия часовник нощем, разделянето на тъмния интервал от залез до изгрев слънце се оказва по-сложно, отколкото деленето на деня. Във времената, когато са използвани първите слънчеви часовници обаче, египетските астрономи вече първи са наблюдавали една съвкупност от 36 звезди, които разделят небесния кръг на равни части. Течението на времето през нощта може да бъде отмервано с появата на 18 от тези звезди, като 3 от тях се свържат с вечерния полумрак и други три – с полумрака на разсъмване, когато въобще е трудно да се наблюдават звезди. Така за времето на пълна тъмнина остават 12 звезди, като по този начин нощта отново се разделя на 12 части (друг реверанс към дванадесетичната система). По време на Новото Царство (от 1550 до 1070 г. пр. Хр.) тази система за отчитане на времето е опростена до използване на съвкупност от 24 звезди, 12 от които маркират времето през нощта. Клепсидрата, или водният часовник, също се използва за измерване времето през нощта и представлява вероятно най-точният уред за измерване на време в античния свят. Уредът за измерване на време, образец от който е намерен в храма на Амон в Карнак и е датиран към 1400 г. пр. Хр., представлява съд с наклонени вътрешни стени за компенсиране на намалението на хидростатичното налягане, върху който са нанесени няколко скали с по 12 деления за измерване времето нощем през различните месеци.След като и денят, и нощта са разделени на 12 части, на дневен ред идва представата за 24-часово денонощие. Понятието за часове с фиксирана продължителност обаче не се появява преди елинистичната епоха, когато гръцките астрономи започват да използват такава система за своите теоретични пресмятания. Хипарх, чиято дейност първоначално обхваща периода между 147 и 127 г. пр. Хр., предлага денонощието да се дели на 24 равноденствени часове, основаващи се на 12 дневни и 12 нощни часове по време на равноденствие. Въпреки това предложение, обикновените хора още много столетия продължават да използват часове, които имат различна продължителност през различните сезони. (Часовете с фиксирана продължителност стават всекидневие едва през 14-ти век, когато най-напред в Европа се появяват механичните часовници.)Хипарх и другите гръцки астрономи използвали астрономически техники, които били развити преди тях от вавилонците, живеещи в Месопотамия. Вавилонците правели астрономическите пресмятания в шестдесетична система (основа 60), която наследили от шумерите, развили я около 2000 г. пр. Хр.. Въпреки че не е известно защо в нея е избрано числото 60, тя е особено подходяща за изразяване на дроби, тъй като 60 е най-малкото число, което се дели без остатък както на първите шест бройни числа, така и на 10, 12, 15, 20 и 30.
 • Godzina (h) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej. Jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund. Godzina nie jest jednostką układu SI, ale jest przez ten układ uznawana.W języku potocznym godzina to także oznaczony czas zdarzenia w obrębie danej doby, tj. godzina i minuty razem. Np. północ, południe, kwadrans po piątej itp.
 • Думата „час“ има няколко значения: Единица за време. Един час е равен е на 3600 секунди. Подразделя се на 60 минути по 60 секунди. В денонощието има 24 часа. Текущото време от денонощието (12:33 UTC). На български се съобщава по следния начин: 12 часа и 33 минути. Часът още бива точен час (или кръгъл час), когато отмерването показва 0 минути за съответния час.Правилното изброяване на часовете е: 0 часа̀ - полунощ, 1 часа̀ - един час след полунощ и т.н. до 12 часа̀ на обед и т.н. до 24 часа̀ отново в полунощ. 0 часа и 24 часа съвпадат и са един и същи час. В говоримия език е прието също денонощието да се дели на сутрин, предиобед и т. н. - казва се "7 часа̀ сутринта", "11 часа̀ преди обед", "2 часа̀ следобед", "8 часа̀ вечерта".Благодарение на документираните доказателства за използване на слънчеви часовници в Египет, повечето историци смятат, че именно древноегипетската цивилизация е първата, която дели денят на по-малки части. Първите слънчеви часовници представляват просто забити в земята пръти, по дължината и посоката на сянката на които се съди за времето. Около 1500 г. пр. Хр. египтяните изобретяват по-съвършен слънчев часовник. Той има форма на буквата Т и е градуиран така, че да разделя времето между изгрев и залез слънце на 12 части. Това делене отразява използваната в Египет дванадесетична бройна система – важността на числото 12 обикновено се свързва или с факта, че толкова е броят на лунните цикли в рамките на една година 1 , или с броя на фалангите на пръстите на едната ръка (по три на всеки от четирите пръста, като не се смята палеца), което позволява с помощта на палеца да броим лесно от 1 до 12 2 . Следващото поколение слънчеви часовници вероятно формира първата представа за това, което днес ние наричаме час. Въпреки че часовете в рамките на определен ден били приблизително равни, тяхната продължителност се променяла в течение на годината, като летните часове били много по-дълги от зимните.При положение, че не са разполагали с изкуствени източници на светлина, хората от онези епохи разглеждали денят и нощта по-скоро като две противоположности, а не като части на едно и също денонощие. При невъзможността да използват слънчевия часовник нощем, разделянето на тъмния интервал от залез до изгрев слънце се оказва по-сложно, отколкото деленето на деня. Във времената, когато са използвани първите слънчеви часовници обаче, египетските астрономи вече първи са наблюдавали една съвкупност от 36 звезди, които разделят небесния кръг на равни части. Течението на времето през нощта може да бъде отмервано с появата на 18 от тези звезди, като 3 от тях се свържат с вечерния полумрак и други три – с полумрака на разсъмване, когато въобще е трудно да се наблюдават звезди. Така за времето на пълна тъмнина остават 12 звезди, като по този начин нощта отново се разделя на 12 части (друг реверанс към дванадесетичната система). По време на Новото Царство (от 1550 до 1070 г. пр. Хр.) тази система за отчитане на времето е опростена до използване на съвкупност от 24 звезди, 12 от които маркират времето през нощта. Клепсидрата, или водният часовник, също се използва за измерване времето през нощта и представлява вероятно най-точният уред за измерване на време в античния свят. Уредът за измерване на време, образец от който е намерен в храма на Амон в Карнак и е датиран към 1400 г. пр. Хр., представлява съд с наклонени вътрешни стени за компенсиране на намалението на хидростатичното налягане, върху който са нанесени няколко скали с по 12 деления за измерване времето нощем през различните месеци.След като и денят, и нощта са разделени на 12 части, на дневен ред идва представата за 24-часово денонощие. Понятието за часове с фиксирана продължителност обаче не се появява преди елинистичната епоха, когато гръцките астрономи започват да използват такава система за своите теоретични пресмятания. Хипарх, чиято дейност първоначално обхваща периода между 147 и 127 г. пр. Хр., предлага денонощието да се дели на 24 равноденствени часове, основаващи се на 12 дневни и 12 нощни часове по време на равноденствие. Въпреки това предложение, обикновените хора още много столетия продължават да използват часове, които имат различна продължителност през различните сезони. (Часовете с фиксирана продължителност стават всекидневие едва през 14-ти век, когато най-напред в Европа се появяват механичните часовници.)Хипарх и другите гръцки астрономи използвали астрономически техники, които били развити преди тях от вавилонците, живеещи в Месопотамия. Вавилонците правели астрономическите пресмятания в шестдесетична система (основа 60), която наследили от шумерите, развили я около 2000 г. пр. Хр.. Въпреки че не е известно защо в нея е избрано числото 60, тя е особено подходяща за изразяване на дроби, тъй като 60 е най-малкото число, което се дели без остатък както на първите шест бройни числа, така и на 10, 12, 15, 20 и 30.
 • Het uur is een eenheid van tijd en wordt gedefinieerd als de tijd van 3600 seconden of 60 minuten van 60 seconden.Een etmaal duurt 24 uur, een week 168 uur, een kwartaal gemiddeld ongeveer 2191,5 uur en een jaar gemiddeld ongeveer 8766 uur.Het internationale wetenschappelijke symbool is h.Vroegere definities van het uur waren: Een twaalfde deel van de tijdsduur tussen zonsopgang en zonsondergang. Door deze definitie waren de uren op een zomerdag langer dan in de winter, en begon de morgen met het eerste uur. De Romeinen en Grieken gebruikten deze definitie, en verdeelden de nacht in 3 of 4 nachtwaken. Later werd de nacht (de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang) ook verdeeld in 12 uren.De verdeling van een dag in 12 uur zou naar analogie met de 12 maanden in een jaar kunnen zijn opgevat. Het getal 12 is namelijk makkelijk deelbaar door 2, door 3, door 4 en door 6. Vermenigvuldigd met 2 geeft het 24, met 5 bekomt men 60 en met 30 ( = 5 x 6) 360. Dit soort symmetrie werd in de oudheid vaak gebruikt bij meeteenheden. Een 24ste deel van de waargenomen zonnedag, dat is de tijdsduur tussen twee momenten dat de zon op het hoogste punt staat. Ook door deze definitie varieert de tijdsduur van het uur, omdat de lengte van een zonnedag gedurende het jaar varieert. Een 24ste deel van de gemiddelde zonnedag. Dit is een tamelijk constante definitie van het uur, maar omdat de aarde in de loop der tijd iets langzamer gaat draaien, wordt het uur volgens deze definitie steeds langer.
 • Hodina (zkratka h) je jedna z jednotek času. V soustavě SI je hodina vedlejší jednotkou, vymykající se desítkovému systému, ale povolena k používání z historických důvodů.1 h = 60 min = 3600 s1 d (den) = 24 hLatinský název hodiny je hora, proto je mezinárodní označení hodiny zkratkou „h“.Hodina je také jednotkou rektascenze, tedy jednotkou času a úhlu.
 • Час (обозначение: ч, h) — единица измерения времени. Час не является единицей СИ, но его использование допускается совместно с СИ. По современному определению, Час равен 3600 секундам или 60 минутам. Астрономический час = 60 минутам. Академический час = от 40 до 50 минут. Санитарный час от 60 до 120 минут. Тихий час в больницах = 120 минутам. Комендантский час, равен сразу нескольким астрономическим Часам.
 • Ordua 60 minutuko denbora unitateari deritzo. Nazioarteko Unitate Sisteman, h da orduaren ikurra. Izan ere, nahiz eta sistema horretan denboraren oinarrizko unitatea segundoa den, ordua onartua dago Nazioarteko Unitate Sisteman erabil daitezkeen unitateen artean.Ordu batek 3.600 segundo ditu, eta egun baten 24rena da.
 • A hora (símbolo: h) é uma unidade de medida de tempo que tem por base a velocidade de rotação e as dimensões da Terra.Na convenção moderna uma hora é equivalente a 60 minutos ou 3600 segundos. Isso é aproximadamente 1/24 (um vinte e quatro avos) de um dia da Terra.A hora foi originalmente definida no Egito como 1/24 (um vinte e quatro avos) de um dia, baseado no sistema de numeração duodecimal.Apesar de não ser definido pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), o mesmo aceita que a unidade seja representada pelo símbolo h.
 • 시간(時間, 기호: h)은 시간의 단위이다. SI 단위는 아니지만 SI와 같이 사용된다.
 • L'hora és una unitat de temps que es divideix en seixanta minuts. Cada dia té vint-i-quatre hores.1.- L'hora és el lapse de temps que comprèn 60 minuts, o 3600 segons. Un dia té 24 hores.2.- L'hora és una mesura d'angles utilitzada en astronomia que equival a 15º. Té el seu origen en què la Terra en una hora de temps gira 15º.Els seus divisors són: 1 hora = 60 minuts 1 minut = 60 segonsUna relació útil és 1º = 4 minutsL'ascensió recta és un angle que es mesura en hores, minuts i segons.Així AR = 3 h 25 min 13 s = 3,4202777.. h = 51,304166..º = 51º 18' 15"
 • Az óra (jelölése: ó vagy h) az idő számításának egyik alapegysége. Nem SI-egység, de használatát az SI megengedi.
 • 時間(じかん)又は時(じ、記号:h)は、時間の単位の一つである。「国際単位系(SI)と併用されるがSIに属さない単位」(SI併用単位)である。なお、SIや日本の計量法では、単位の名称は「時」のみである。日本語では、時刻については時(じ)の呼称が用いられ、時間間隔を言うときは通常「時間」の呼称を用いる。また同じ漢字で時(とき)と読む言葉は、昔の日本の時法における単位である。以下の不定時法の節を参照されたい。1時間は、歴史的には地球における1日(より正確には1平均太陽日)の24分の1の時間間隔として定義されてきた。現在は、秒が時間の基本単位であるので、1時間は「秒の3600倍」と定義される。1時間は60分である。単位記号の h は、1948年の第9回国際度量衡総会(CGPM)の決議7によって定められたものである。他に hr, 時なども用いられることがあるが、日本の計量法体系では、記号「h」のみが認められており、それ以外の記号は用いてはならない。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 481937 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18488 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 96 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110996735 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • heure
prop-fr:wiktionaryTitre
 • Heure
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l’instant (l’« heure qu’il est »), y compris en sciences (« heure solaire » employé pour temps solaire).
 • L'ora (indicata con h) è un'unità di misura del tempo pari a 3600 secondi, ovvero a 60 minuti. Un giorno è composto da 24 ore. In un giorno ci sono 1 440 minuti.L'ora non è un'unità di misura del SI, ma ne è accettato l'uso con il SI.
 • 24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanıla gelmiştir. Saatlerin zaman göstermek dışında da işlevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılışın örneği bombalarda ve fırınlarda görülebilir.
 • Godzina (h) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej. Jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund. Godzina nie jest jednostką układu SI, ale jest przez ten układ uznawana.W języku potocznym godzina to także oznaczony czas zdarzenia w obrębie danej doby, tj. godzina i minuty razem. Np. północ, południe, kwadrans po piątej itp.
 • Hodina (zkratka h) je jedna z jednotek času. V soustavě SI je hodina vedlejší jednotkou, vymykající se desítkovému systému, ale povolena k používání z historických důvodů.1 h = 60 min = 3600 s1 d (den) = 24 hLatinský název hodiny je hora, proto je mezinárodní označení hodiny zkratkou „h“.Hodina je také jednotkou rektascenze, tedy jednotkou času a úhlu.
 • Час (обозначение: ч, h) — единица измерения времени. Час не является единицей СИ, но его использование допускается совместно с СИ. По современному определению, Час равен 3600 секундам или 60 минутам. Астрономический час = 60 минутам. Академический час = от 40 до 50 минут. Санитарный час от 60 до 120 минут. Тихий час в больницах = 120 минутам. Комендантский час, равен сразу нескольким астрономическим Часам.
 • Ordua 60 minutuko denbora unitateari deritzo. Nazioarteko Unitate Sisteman, h da orduaren ikurra. Izan ere, nahiz eta sistema horretan denboraren oinarrizko unitatea segundoa den, ordua onartua dago Nazioarteko Unitate Sisteman erabil daitezkeen unitateen artean.Ordu batek 3.600 segundo ditu, eta egun baten 24rena da.
 • 시간(時間, 기호: h)은 시간의 단위이다. SI 단위는 아니지만 SI와 같이 사용된다.
 • Az óra (jelölése: ó vagy h) az idő számításának egyik alapegysége. Nem SI-egység, de használatát az SI megengedi.
 • 時間(じかん)又は時(じ、記号:h)は、時間の単位の一つである。「国際単位系(SI)と併用されるがSIに属さない単位」(SI併用単位)である。なお、SIや日本の計量法では、単位の名称は「時」のみである。日本語では、時刻については時(じ)の呼称が用いられ、時間間隔を言うときは通常「時間」の呼称を用いる。また同じ漢字で時(とき)と読む言葉は、昔の日本の時法における単位である。以下の不定時法の節を参照されたい。1時間は、歴史的には地球における1日(より正確には1平均太陽日)の24分の1の時間間隔として定義されてきた。現在は、秒が時間の基本単位であるので、1時間は「秒の3600倍」と定義される。1時間は60分である。単位記号の h は、1948年の第9回国際度量衡総会(CGPM)の決議7によって定められたものである。他に hr, 時なども用いられることがあるが、日本の計量法体系では、記号「h」のみが認められており、それ以外の記号は用いてはならない。
 • Думата „час“ има няколко значения: Единица за време. Един час е равен е на 3600 секунди. Подразделя се на 60 минути по 60 секунди. В денонощието има 24 часа. Текущото време от денонощието (00:52 UTC). На български се съобщава по следния начин: 00 часа и 52 минути. Часът още бива точен час (или кръгъл час), когато отмерването показва 0 минути за съответния час.Правилното изброяване на часовете е: 0 часа̀ - полунощ, 1 часа̀ - един час след полунощ и т.н. до 12 часа̀ на обед и т.н.
 • Het uur is een eenheid van tijd en wordt gedefinieerd als de tijd van 3600 seconden of 60 minuten van 60 seconden.Een etmaal duurt 24 uur, een week 168 uur, een kwartaal gemiddeld ongeveer 2191,5 uur en een jaar gemiddeld ongeveer 8766 uur.Het internationale wetenschappelijke symbool is h.Vroegere definities van het uur waren: Een twaalfde deel van de tijdsduur tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • La hora es una unidad de tiempo que se corresponde con la vigésimo-cuarta parte de un día solar medio.Se utiliza para el tiempo civil y comprende 60 minutos o 3.600 segundos, aunque pequeñas irregularidades en la rotación de la Tierra hacen que sean necesarios ajustes.
 • L'hora és una unitat de temps que es divideix en seixanta minuts. Cada dia té vint-i-quatre hores.1.- L'hora és el lapse de temps que comprèn 60 minuts, o 3600 segons. Un dia té 24 hores.2.- L'hora és una mesura d'angles utilitzada en astronomia que equival a 15º.
 • The hour (common symbol: h or hr) is a unit of measurement of time. In modern usage, an hour comprises 60 minutes, or 3,600 seconds.
 • Думата „час“ има няколко значения: Единица за време. Един час е равен е на 3600 секунди. Подразделя се на 60 минути по 60 секунди. В денонощието има 24 часа. Текущото време от денонощието (12:33 UTC). На български се съобщава по следния начин: 12 часа и 33 минути. Часът още бива точен час (или кръгъл час), когато отмерването показва 0 минути за съответния час.Правилното изброяване на часовете е: 0 часа̀ - полунощ, 1 часа̀ - един час след полунощ и т.н. до 12 часа̀ на обед и т.н.
 • A hora (símbolo: h) é uma unidade de medida de tempo que tem por base a velocidade de rotação e as dimensões da Terra.Na convenção moderna uma hora é equivalente a 60 minutos ou 3600 segundos.
rdfs:label
 • Heure
 • Godzina
 • Hodina
 • Hora
 • Hora
 • Hora
 • Hour
 • Ora
 • Ordu
 • Saat (zaman)
 • Stunde
 • Uur
 • Óra (időegység)
 • Час
 • Час
 • 時間 (単位)
 • 시간 (단위)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:périodeUnité of
is foaf:primaryTopic of